CITYTRANS CZ - txt verze * Informace o městské a příměstské dopravě1.1.2020 Aktualizace 1. 1 2020

1. 1. 2020 Aktualizace krátkých zpráv.1.1.2020 Konec papírových jízdenek v Ostravě

Ostrava (vše): Konec papírových jízdenek v Ostravě. Dopravní podnik Ostrava (DPO) zrušil od 1. 1. 2020 papírové jízdenky, a sice přesně tři a půl roku po zavedení bezhotovostních plateb bankovními kartami ve všech vozidlech. DP si od tohoto kroku slibuje každoroční úspory ve výši zhruba 10 milionů korun a navíc nemusí investovat do obnovy odbavovacího systému na papírové jízdenky. Cestujícím jako částečnou náhradu za papírové jízdenky zavede tzv. Kreditní jízdenkou, což je v podstatě elektronická předplacenka (s možností dobíjení) s dostupností v některých automatech, v předprodejích DP a u některých externích prodejců. Cestující tak mimo této možnosti mohou využívat široké škály jízdného - karta Odiska, bankovní karta, aplikaci MojeDPO nebo SMS jízdenka.1.1.2020 Vtipné video DPMČB

České Budějovice (vše): Vtipné video DPMČB. Dopravní podnik města České Budějovice v závěru roku 2019 zveřejnil velmi vtipné video s podtitulem "Někdy je nejlepší se sám sobě zasmát a jet dál!" Zajímavě sestříhané video ukazuje provoz DPMČB z pohledu provozovatele s poukázáním třeba na nutnou pravidelnou obnovu vozového parku (dopravní nehoda) :-) atd.31.12.2019 Aktualizace 31. 12. 2019

31. 12. 2019 Aktualizace rubriky Články (Zahájení provozu TT na Borská pole).31.12.2019 Zahájení provozu TT na Borská pole

31. 12. 2019. Zahájení provozu TT na Borská pole

Než se rozjely tramvajové vozy po nové tramvajové trati na Borská pole, uplynulo několik desetiletí. Po ukončení provozu vojenského letiště Plzeň-Bory v roce 1991 došlo v následujících desetiletích k adaptaci některých budou, ale zejména výstavba obrovských výrobních a prodejních komplexů světoznámých jmen. O možné výstavbě tramvajové trati do enklávy Borských polí se začalo vážněji uvažovat po roce 2000, zejména pro obsluhu budoucího areálu Západočeské univerzity. V roce 2010, se objevil drobný náznak uvažované výstavby na Borská pole, a sice v podobě mostních pilířů v těsné blízkosti budované silnice I/27. Na zmíněné pilíře byla sice usazena lávka pro peší, ale pilíře byly již připraveny pro jednodušší instalaci budoucího tramvajového mostu.

Samotná výstavba započala až kácením stromořadí v Kaplířově ulici v březnu 2018. Následně se stavební práce rozjely po celé délce trati. Dělaly se demolice, rozsáhlé přeložky inženýrských sítí, výstavba tělesa tramvajové tratě včetně dvou obratišť, usazení 350 t vážícího tramvajového mostu, výstavba nového autobusového terminálu, odpojení stávajícího tramvajového obratiště na Borech, přeložka jedné tramvajové zastávky a výstavba třech nových atd.

První tramvaje, se po novém úseku „projely“ v sobotu 30.11.2019, šlo o vozy KT8D5RN2P ev.č. 288 a 298, vzhledem k absenci trolejového vedení však nikoliv vlastní trakcí. První tramvaje, prozatím zkušebně bez cestujících, ale již vlastní trakcí na nové trati se objevily ve středu 11. 12. 2019 v podobě vozů Vario LF2/2 ev. č. 366 a KT8D5RN2P ev. č. 298.

Slavnostní okamžik nastal v neděli 15. 12. 2019, kdy byla nová tramvajová trať v Plzni otevřena. Nutno podotknout, že po dlouhých téměř 30 letech, kdy byla otevřena poslední nová tramvajová trať (na Bolevec).

Jako zkušební předvoj si před oficiální delegací projela trať souprava historických vozů T3 ev.č. 192+187 v řazení PX.

Oficiální zahájení akce se uskutečnilo ve 14:00 hod. v obratišti U Zvonu za účastí historických vozů Křižík ev.č. 18 a T1 ev.č. 121 a též moderní nízkopodlažní Vario LF2/2 ev.č. 362 ve vánočním „oděvu“. Po nezbytných procedurách se vydaly všechny tři vozy za účasti představitelů města Plzně, PMDP, ZČU, sdělovacích prostředků a ostatních pozvaných hostů směrem na Bory. Každý cestující obdržel stylovou slavnostní jízdenku s vyobrazením schematického prodloužení tratě. V tramvajové zastávce Dvořákova, tč. konečné výlukové tramvajové linky č. 3, musely vozy překonat povrchový kolejový přejezd "kaliforňan" a dále pokračovat po nesprávné koleji přes obratiště Univerzita do zastávky Technická. Zde se konal oficiální akt otevření nové tramvajové trati na Borská pole za účati primátora města Plzně p. Martina Baxy, jeho dopravního náměstka Michala Vozobuleho, ředitele PMDP Jiřího Ptáčka, rektora Západočeské univerzity Miroslava Holečka a dalších osob. Primátor města sdělil v proslovu všem přítomným výhody nově otevírané trati i těžkosti vedoucí k její velmi dlouhé realizaci. Neopomněl též zmínit, že historický tramvajový vůz Křižík ev.č. 18 z roku 1899 byl u všech otevíraných tramvajových tratích v Plzni, takže nemůže chybět ani na Borských polích. Následně se VIP osobnosti chopily nůžek a jaly se stříhat slavnostní pásku před tramvajovým vozem ev.č. 362. V neděli 15. prosince 2019 v 15:05 byla přestřižením pásky tramvajová trať oficiálně otevřena.

Následně se organizátoři a pozvaní hosté odebrali do nedaleké budovy ZČU, kde byl na větším počtu výstavních tabel podrobně fotograficky zdokumentován postup výstavby nové tramvajové trati. V přednáškovém sálu pokračovaly slavnostní proslovy zástupců subjektů, kteří mají na svědomí realizaci trati. Na závěr proslovů primátor Plzně rozkrojil zde připravený stylový dort ve tvaru knihy, na jejímž „přebalu“ byla část plzeňské vánoční tramvaje s vyobrazeným schematickým prodloužením tratě na pozadí. Cca v 17:00 hod odvezl zvláštní spoj v podobě KT8D5RN2P ev. č. 290 hosty zpět do centra města či do vozovny.

Plzeňské městské dopravní podniky ovšem neponechaly nic náhodě a obratně marketingově využily této slavnostní události naplno. Cca od 15:30 začal mezi zastávkou Dvořákova a konečnou Univerzita pendlovat vánoční spoj, takže i nepozvaní hosté mohli již naplno vyzkoušet jízdu po nové trati. Nutno říci, že Plzeňané šanci využili dostatečně, neboť většina spojů odjízděla beznadějně plných. Vánoční tramvaj Vario LF2/2 ev.č. 362 doplňovala historická souprava T3 ev.č. 192+187 v řazení PX. Vozy pendlovaly ze zastávky Dvořákova po správné koleji, nazpět od Univerzity se vracely „couváním“ po téže koleji. Nutno dodat, že v jezdily v těsném sledu za sebou. Jízdní řád byl sice stanoven na 30 min. mezi 15:30 – 18:30, v praxi se však příliš nedodržoval, jezdilo se v podstatě stále.

Od pondělí 16. 12. 2019 je na nové trati zahájen běžný provoz, který zajišťuje prodloužená linka č. 4, jejích část spojů je ukončena v novém terminálu Bory (přestup na autobusové linky), zbytek jede až k Univerzitě.

Kolaudace je stanovena až na listopad 2020, do té doby budou stále probíhat stavební a dokončovací práce.

V roce 2020 má být zpracován Generel veřejné dopravy, ve kterém by se mělo objevit i to, kde se teoreticky v dalších letech mohou objevit nové tramvajové tratě. Nejblíže uvažované realizaci má tramvajová trať na sídliště Vinice, kde je frekvence cestujících velmi vysoká a stále se zvyšuje. Další možnou tramvajovou tratí může být ta do bývalých kasáren Slovany na Nepomucké třídě. Nu, budoucnost ukáže.

Několik zajímavostí:
Cena výstavby trati a další infrastruktury - 616 mil. Kč, - podpora z EU fondů ve výši 355 mil. Kč. -Délka nové dvoukolejné tratě měří 1,3 kilometru, má také dvě nová dvoukolejná tramvajová obratiště. Náklady na stavbu terminálu Bory 63 mil. Kč vč. DPH, z toho dotace z IROP činila 38,7 mil. Kč. Náklady města Plzně na výkup pozemků pro stavbu TT – 170 mil. Kč

© M. Babický 201918.12.2019 Aktualizace 18. 12. 2019

18. 12. 2019 Aktualizace krátkých zpráv.18.12.2019 Liberecká předvánoční tramvaj

Liberec (tram): Liberecká předvánoční tramvaj. Ve středu 18.12. 2019 uspořádal DPMLJ jízdy tzv. předvánoční tramvaje, ve které zněly zpěvy vánočních koled. Historická tramvaj T3M ev. č. 8106 byla nasazena mezi Lidovými Sady a Dolním Hanychovem.18.12.2019 Nový web DP Praha

Praha (vše): Nový web DP Praha. Ve čtvrtek 12. prosince 2019 spustil DP Praha pilotní provoz nové verze webových stránek www.dpp.cz Dosavadní verze byla již z roku 2008 a nereflektovala současné trendy. Funcionality budou dle vyjádření dopravce přibývat.18.12.2019 Dispečink Ropidu bude fungovat v nepřetržitém provozu

Praha (vše): Dispečink Ropidu bude fungovat v nepřetržitém provozu. Koordinační dispečink organizace Ropid, který má pracoviště v pražských Letňanech, se připravuje na rozšíření provozu. Během roku 2020 má najet na režim 24/7, kdy to přesně bude, nelze s jistotou říci, záleží na dostatku patřičných pracovníků, předběžně se uvažuje o polovině roku 2020.18.12.2019 Další krok ve výstavbě metra D

Praha (metro): Další krok ve výstavbě metra D. Ve středu 18. 12. 2019 došlo k dalšímu krůčku v rámci výstavby metra D. Byla pokřtěna soška sv. Barbory - patronky všech horníků a stavařů. Od zahájení geologického průzkumu metra došlo k vybudování 36 metrů hluboké těžební šachty, ze které bude od 2. 1. 2020 pokračovat ražba průzkumné, 322 metrů dlouhé štoly směrem ke stávající stanici metra Pankrác C.14.12.2019 Aktualizace 14. 12. 2019

14. 12. 2019 Aktualizace krátkých zpráv.14.12.2019 Bory budou otevřeny 15. 12. 2019

Plzeň (tram): Bory budou otevřeny 15. 12. 2019. Slavnostní zahájení provozu na nové tramvajové trati na Borská pole se uskuteční v neděli 15. 12. 2019 v 15.00 hod za účasti představitelů města Plzně, PMDP a sdělovacích prostředků.7.12.2019 Aktualizace 7. 12. 2019

7. 12. 2019 2x Aktualizace krátkých zpráv, sloupku Kalendář akcí a sekce Rozhovory.7.12.2019 Nehynoucí Karosy B741

Slovensko - Bratislava (zahr): Nehynoucí Karosy B741. DP Bratislava dosud provozuje poměrně významný počet technicky i morálně dožilých autobusů Karosa B741 CNG. Zmíněných autobusů má ve stavu ještě 24, z nichž několik pamatuje ještě Českou a Slovenskou federativní republiku, která existovala od pádu socialismu do rozpadu Československa mezi 23. 4. 1990 - 31.12.1992. Pro doplnění je nutno uvést, že vozy B741 byly dodány mezi roky 1991 - 1995 a plynofikovány mezi roky 2001 - 2008.7.12.2019 Opravy kol u 15T

Praha (tram): Opravy kol u 15T. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) začal od 25. 11. 2019 nasazovat tramvaje 15T ForCity, které mají kola vybavena novými typy pryžového segmentu, které během nedávných dlouhodobých testů v běžném provozu vykazovaly nejlepší hodnoty, a jejichž použití schválil Drážní úřad. Je to další ze série technickoprovozních opatření, která DPP zavedl u tramvají 15T s cílem postupně eliminovat vady kol, které nastaly v uplynulých měsících.7.12.2019 Zahájena modernizace stanice metra Opatov

Praha (metro): Zahájena modernizace stanice metra Opatov. Ve středu 4. 12. 2019 byla zahájena dlouho připravovaná modernizace stanice metra Opatov. Stanice byla otevřena 7. 11. 1980 (ještě pod názvem Družby). V rámci modernizace budou instalovány nové podhledy, osvětlení, mobiliář, vzduchotechnika, opravou projdou obklady stěn, dlažba nebo hydroizolace stropní desky nástupiště. Kromě akustické majáčků pro osoby s omezenou schopností pohybu bude nejmarkantnější výstavba výtahů pro imobilní osoby - doufejme tedy, že se povede lépe, než výstavba výtahů na Andělu.7.12.2019 Na Andělu je stále mokro

Praha (metro): Na Andělu je stále mokro. Průsaky okolo výtahu na nástupiště jsou stále aktuální. Sice se po poslední opravě podařilo drtivou část průsaků omezit, menší průsaky jsou však stále na nástupišti viditelné. Je ostuda stavebníka, že se v 21. století nedokáže vypořádat s něčím tak triviálním jako je průsak vody na nástupiště.7.12.2019 Mikulášská nadílka pro černé pasažéry v Plzni

Plzeň (vše): Mikulášská nadílka pro černé pasažéry v Plzni. Ve čtvrtek 5. 12. 2019 dostali černí pasažéři od Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP) příležitost, jak se „vykoupit ze svých hříchů“. Všichni cestující zachycení bez platného jízdního dokladu mohou využít tzv. podmíněné amnestie a zakoupením předplatného kuponu se vyhnout pokutě (pouze za manipulační 40,- Kč poplatek), a sice do 15 dnů od incidentu. Pracovníci přepravní kontroly rozdali celkem 80 voucherů černým pasažérům.7.12.2019 DN tramvaje 15T ev.č. 9426

Praha (tram): DN tramvaje 15T ev.č. 9426. V pátek 6.12. 2019 v 15:31 došlo k dopravní nehodě DN tramvaje Škoda 15T ev.č. 9426 na lince 9 s osobním automobilem Peugeot rakouské registrační značky. Vinen byl řidič osobního vozu, který, i přes zvukovou výstrahu tramvaje, vjel do jízdní dráhy tramvaje. Vzhledem k tomu, že došlo naštestí pouze k materiální škodě, byl provoz veřejné dopravy omezen pouze cca na 15 min.7.12.2019 Pražská tramvaj Sametové revoluce

Praha (tram): Pražská tramvaj Sametové revoluce. DP Praha vyzdobil jednu s nasazovaných retro tramvají plakáty u příležitosti výročí 30 let od Sametové revoluce. Slavnostní výzdobu získala tramvaj T3M ev.č. 8085, která je nasazována na linku č. 23. DP Praha v této souvislosti zveřejnil i jízdní řády spojů, na kterých lze předmětnou tramvaj spatřit.7.12.2019 Dotaz na Dopravní podnik hl. m. Prahy – z 29. 11. 2019

7. 12. 2019 Dotaz na Dopravní podnik hl. m. Prahy – z 29. 11. 2019

Zveřejňujeme odpověd na dotaz, týkající se připravovaného zákazu používání soukromých audiovizuálních záznamových zařízení v kabinách vozidel MHD. DP Praha.


Ve čtvrtek 28. 11. 2019 byl v deníku Metro zveřejněn rozsáhlý článek o youtuberech viz. https://www.metro.cz/konec-tramvajaku-youtuberu-ridicum-mhd-zakazou-zverejnovat-videa-z-jizd-prahou-gf2-/praha.aspx?c=A191127_192819_metro-praha_hyr
Pokud jsou tedy informace v článku pravdivé a od 1. 1. 2020 dojde k zákazu používání záznamových prostředků řidiči DPP, budete všechny dopravní prostředky DPP vybavovat kamerami, aby byl k dispozici důkazní materiál v případě mimořádné události?

V souvislosti s vydáním nového Pracovního řádu nepředpokládáme žádnou změnu v postoji k možnosti využívání soukromé čelní kamery např. v autobusu za účelem ochrany osoby řidiče a jeho práv, např. v souvislosti s objasněním dopravní nehody, jejímž je účastníkem. Mj. na vybavení autobusů čelními kamerami v majetku DPP pracujeme, ale zatím nejsou finálně dořešeny procesní záležitosti a navazující SW úpravy.

S ohledem na obecnou legislativu (GDPR) samozřejmě v případě soukromé kamery za dodržování podmínek ochrany osobních údajů odpovídá řidič jako provozovatel kamery. Domníváme se, že pokud řidič použije záznam ze soukromé kamery pouze v souvislosti s řešením případného incidentu, jehož byl přímým nebo nepřímým účastníkem, a to pouze předáním záznamu subjektu, který je oprávněn řešit tuto záležitost, nelze používání čelní kamery např. v autobuse považovat za „zvlášť hrubé porušení povinností“, a to i podle nového Pracovního řádu.


Odpověd nám zaslala Aneta Řehková, tisková mluvčí, Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost.
7.12.2019 Dotaz na Dopravní podnik hl. m. Prahy – srpen 2019

7. 12. 2019 Dotaz na Dopravní podnik hl. m. Prahy – srpen 2019

Zveřejňujeme odpověd na dotaz, týkající se připravované a uvažované elektrifikace elektrobusovými a trolejbusovými linkami DP Praha. Pro doplnění je nutné uvést, že 16. 9. 2019 (tedy po datu odevzdaných odpovědí) pražští radní schválili plán elektrifikovat linku 119 z Nádraží Veleslavín na Letiště Václava Havla parciálními trolejbusy. Praha počítá s investicí téměř 900 milionů korun, největší část z této sumy má padnout na nové trolejbusy na letiště.


Záměr elektrifikace autobusové linky č. 140 počítá s nasazením kloubových bateriových trolejbusů, které nahradí stávající naftové autobusy. Provoz linky bude založen na kombinaci dynamického a statického způsobu nabíjení. Dynamicky se budou vozidla nabíjet za jízdy v úsecích s trakčním vedením, zatímco staticky se budou nabíjet na konečné na Palmovce a případně i v Čakovicích a při odstavu v garáži Klíčov (v noci, případně i mezi jednotlivými částmi dělené směny). Celkově by měla být realizována nabíjecí infrastruktura (trolejové vedení) na cca 45 % trasy linky, v ostatních úsecích pojede trolejbus v režimu „na baterii“. Z hlediska potřebné infrastruktury by mělo dojít k vybudování průběžného trolejového vedení v délce cca 15,7 km jednostopé délky. Využito taktéž bude již realizované trolejové vedení v Prosecké ulici vč. kontejnerové měnírny, která byla vybudována v rámci testovacího provozu vozidel s dynamickým nabíjením. V současnosti využívá trolejové vedení trolejbusová linka č. 58 (Palmovka – Letňany). Za účelem odstavů, nabíjení a balancování baterií je na venkovní odstavné ploše garáže Klíčov uvažováno cca 18 nabíjecích stání pro možnost odstavu kloubových vozidel (tzn. včetně rezervy pro případná další vozidla). Díky nové technologii bateriových trolejbusů však není nutno realizovat žádné rozsáhlejší úpravy spočívající například v kompletním zatrolejování garáží. Oproti běžným trolejbusům tak lze docílit výrazných úspor investičních a následně i provozních nákladů technického zázemí. Napájení trakčního vedení bude řešeno pomocí celkem třech měníren. Stávající kontejnerová měnírna v Prosecké ulici bude upravena pro trvalý provoz a bude napájet úsek od zastávky Prosecká až na Palmovku a do Zenklovy ulice. Nově vznikne kontejnerová měnírna v areálu garáže Klíčov určená pro napájení zde umístěných nabíjecích stop. Třetím napájecím bodem bude původní trolejbusová měnírna v Letňanech v Příborské ulici, která by po nutných úpravách měla opět sloužit svému původnímu účelu a napájet úsek Letňany - OC Čakovice. Samostatnou nabíjecí stopu v Čakovicích ve Vojáčkově ulici by měla napájet zde instalovaná bateriová stanice.

Dle platné české legislativy (zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách) se jedná o trolejbusovou trať, a to i navzdory skutečnosti, že trolejové vedení nebude instalováno v celé délce linky. Dle ustanovení drážního zákona je pro napájení trolejbusové dráhy stanovena napěťová soustava 750 V DC. Projekt elektrifikace autobusové linky č. 140 získal pravomocný závěr zjišťovacího řízení EIA a má již hotovou projektovou dokumentaci k územnímu řízení vč. téměř všech potřebných vyjádření dotčených orgánů. V nejbližším období očekáváme podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Rovněž by měla být v nejbližších měsících zahájena příprava veřejné zakázky na pořízení 13 až 15 kloubových bateriových trolejbusů, které nahradí stávající kloubové naftové autobusy na lince č. 140. V této souvislosti je snahou DPP získat finanční podporu z Operačního programu Praha - pól růstu, kde je k tomu účelu vyhlášena již příslušná výzva. V případě, že nedojde k závažnějším komplikacím, počítáme, že se bateriové trolejbusy na lince č. 140 rozjedou přibližně v roce 2022.

Ostatní záměry elektrifikace. Původní záměr nasazení standardních 12 m dlouhých elektrobusů počítal s nasazením na lince č. 207 (Ohrada – Staroměstská), v rámci kterého měla vzniknout i nabíjecí stopa v obratišti Ohrada a nabíjecí infrastruktura v garáži Vršovice. Z důvodu komplikací při přípravě nabíjecí infrastruktury na Ohradě byl však projekt pozastaven a bylo zvoleno náhradní řešení v podobě realizace nabíjecí stopy v lokalitě u stanice metra Strašnická, přičemž v první fázi by měly být elektrobusy nasazeny na linku č. 154 (Strašnická – Koleje Jižní Město). S cílem využít elektrobusy i na jiných linkách bude realizována taktéž nabíjecí stopa v terminálu Želivského, odkud budou elektrobusy vypravovány mimo jiné i na linku č. 213 (Želivského – Nádraží Uhříněves). S provozním zázemím pro elektrobusy je i nadále počítáno v garáži Vršovice. Předpoklad nasazení elektrobusů do rutinního provozu je v horizontu let 2020 - 2021.

Dopravní podnik hl. m. Prahy v současnosti již připravuje koncepci elektrifikace autobusových linek, čímž se aktivně hlásí rovněž k naplňování kroků, ke kterým se Zastupitelstvo hlavního města Prahy přihlásilo vyhlášením tzv. Klimatického závazku ze dne 20. června 2019. Cílem je především snížení emisí CO2 do roku 2030 až o 45 % oproti roku 2010 a dosažení nulových emisí do roku 2050. V rámci další elektrifikace autobusové dopravy bude Dopravní podnik přirozeně vycházet z již existující resp. připravované infrastruktury. V praxi to znamená především oblast severovýchodu hlavního města s vozidly vyjíždějícími z garáží Klíčov a Vršovice. Nejen zde se dá navíc s výhodou využívat existující tramvajové sítě a napájecí infrastruktury. Další oblastí, kde předpokládáme rozvoj elektrifikace autobusových linek v nejbližším horizontu, je levobřežní část Prahy s tím, že by zázemí vzniklo v areálu garáže Řepy.

Odpověd nám zaslala Aneta Řehková, tisková mluvčí, Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost.
6.12.2019 Aktualizace 6. 12. 2019

6. 12. 2019 Aktualizace krátkých zpráv a sloupku Kalendář akcí.6.12.2019 Mikulášská tramvaj v Ostravě - 12/2019

Ostrava (tram): Mikulášská tramvaj v Ostravě - 12/2019. V sobotu 7. 12. 2019 vyjede na ostravské koleje tradiční Mikulášská tramvaj reprezentovaná slavnostně vyzdobeným dvounápravovým historickým vozem. Vůz bude jezdit v okolí Hrabůvky.6.12.2019 Solaris Urbino 15 ev.č. 8926

Praha (bus): Solaris Urbino 15 ev.č. 8926. Ač je doménou Solarisu Urbino 15 ev.č. 8926 zejména ranní část linky 307 (Praha, Zličín - Unhošť), ve dnech 4. 11, 18.11, 19.11. 2019 byl nasazen na linku 386 (Praha, Zličín - Hostivice, Ve Vilkách), za neprovozní Tedom ev.č. 8839.6.12.2019 Solaris Urbino 15 ev.č. 9853

Praha (bus): Solaris Urbino 15 ev.č. 9853. V polovině listopadu 2019 byl na linku 380 nasazen Solaris Urbino 15 ev.č. 9853 dopravce Arriva Střední Čechy. Autobus v bílém nátěru s RZ 6T5 4107 z roku 2009 byl v říjnu 2019 převeden z dceřinné společnosti Arriva Morava aby posílil vozový park PID.6.12.2019 Škoda 15T 9273 s CVR

Praha (tram): Škoda 15T 9273 s CVR. V uplynulých týdnech se na pražských kolejích objevila Škoda 15T ev.č. 9273 s CVR Air Arabia.2.12.2019 Aktualizace 2. 12. 2019

2. 12. 2019 Aktualizace krátkých zpráv.2.12.2019 Do ostravské MHD budou zařazeny patrové autobusy

Ostrava (bus): Do ostravské MHD budou zařazeny patrové autobusy. Na konci listopadu 2019 podepsal DP Ostrava smlouvu se společností Scania na dodávku 2 ks patrových autobusů. Vozy by se měly v ostrém provozu objevit již od 1. 7. 2020, kdy budou o víkendech a státních svátcích nasazovány na speciální lince 88, spojující ZOO a Dolní oblast Vítkovice. V ostatní dny budou nasazovány n běžné linky MHD. Za každý autobus zaplatí DP Ostrava necelých 14,5 milionů korun. Autobusy s pohonem na CNG budou vybaveny klimatizací a wifi.2.12.2019 Konec Euro II v Praze

Praha (bus): Konec Euro II v Praze. V pátek 22. 11. 2019 naposledy vyjely do ulic Prahy autobusy, které splňují dnes už překonanou emisní normu EURO II. DP Praha s nimi obratišti Palmovka a na linkách 140 a 185 uspořádal oficiální rozlučku. Té se zúčastnily provozní autobusy Karosa B941E ev.č. 6349 a Citybusy ev.č. 3283 a 3302. Společnost k fotografování jim udělal i muzejní Citybus ev.č. 3251 z DP Praha.2.12.2019 Uskutečnil se 9. Czechbus

Praha (bus): Uskutečnil se 9. Czechbus. Ve dnech od 26. do 28. listopadu 2019 se v Praze uskutečnil 9. středoevropský veletrh autobusů, hromadné dopravy, garážové a servisní techniky s názvem Czechbus. Letos se poprvé konal v areálu Výstaviště Letňany oproti dosavadnímu působení v Holešovicích.2.12.2019 Tramvaj dorazila na Borská pole

Plzeň (tram): Tramvaj dorazila na Borská pole. Prodloužení tramvajové trati na Borská pole je před dokončením. V sobotu 30. 11. 2019 se na dokončovanou trať podívaly první tramvaje, byť z důvodu absence trolejového vedení nikoliv vlastní trakcí. Zkoušku průjezdnosti trati a zátěžovou zkoušku nového mostu abslovovaly vozy KT8 ev.č. 288 a 298. Podle dostupných informací by se oficiální zahájení provozu na nové trati mělo uskutečnit v neděli 15. 12. 2019, běžný provoz tramvají na nové trati je předpokládán od pondělí 16. 12. 2019.2.12.2019 Konec provozu trolejbusu Škoda 30Tr u DP Praha

Praha (tbsu): Konec provozu trolejbusu Škoda 30Tr u DP Praha. V sobotu 30. 11. 2019 byl po osmnácti měsících ukončen zkušební provoz bílého trolejbusu Škoda 30Tr ev.č. 9506 u DP Praha. Zkoušky trolejbusu Ekova Electron 12T budou pokračovat až do 5. března 2020.2.12.2019 Prodloužení linky 58 v Praze

Praha (tbus): Prodloužení linky 58 v Praze. U příležitosti konání veletrhu Czechbus od 26. do 28. listopadu 2019 učinil DP Praha jednu velmi zajímavou věc, a sice prodloužil trolejbusovou linku č. 58 až k branám veletržního areálu v Letňanech. Zájemci se tak mohli svézt oběma testovanými trolejbusy (Škoda 30Tr ev.č. 9506 a Ekova Electron ev.č. 9507) na lince v prodloužené trase Palmovka – Letňany – Výstaviště Letňany.2.12.2019 Škoda 32Tr do Pardubic

Pardubice (tbus): Škoda 32Tr do Pardubic. DP Pardubice během listopadu 2019 zařadil do vozového parku nově dodané trolejbusy Škoda 32Tr (karoserie SOR NS12). Pět trolejbusů dostalo ev.č. 425 – 429 a nahradí některé z vysloužilých vozů 14Tr a 21Tr.2.12.2019 Škoda 40T do Plzně

Plzeň (tram): Škoda 40T do Plzně. Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) nakoupí po 20 letech tramvaje opět od společnosti Škoda Transportation. První dva kusy tříčlánkové obousměrné tramvaje Škoda 40T (ForCity Smart) budou dodány ve druhé polovině roku 2020. Moderní velkokapacitní vozy budou nasazované na linky 2 a 4. Cena jedné tramvaje má být 55 mil. Kč s opcí na dodácku dalších.Nově dodané vozy jsou zamýšleny jako náhrada současných vozů KT8 z roku 1989.1.11.2019 Rekonstrukce tramvajové tratě do Dúbravky

Slovensko - Bratislava (zahr): Rekonstrukce tramvajové tratě do Dúbravky. Dopravce DPB začal od 22. 6. 2019 velkou rekonstrukci tramvajové tratě v úseku Molecova - Dúbravka. Náhradní autobusou dopravu zajišťují autobusy X5. Po dobu několika měsíční výluky je zřízena linka X6 ze zastávky Molecova do centra Bratislavy, a obsluhována nízkopodlažními obousměrnými vozy.1.11.2019 DPB končí s provozem přeshraniční linky 901

Bratislava (zahr): DPB končí s provozem přeshraniční linky 901. V dohledné době bratislavský dopravní podnik ukonční provoz linky č. 901 Bratislava - Wolfsthal - Hainburg. Provoz linky převezmě dopravce Slovak Lines.1.11.2019 Likvidace části depa bratislavského metra

Bratislava (zahr): Likvidace části depa bratislavského metra. V 1. čtvrtletí roku 2019 došlo z důvodu nové výstavby a s tím související přeložky inženýrských sítí v části Petržalka, k částečné demolici vybetonovaných tunelů nikdy nedokončeného bratislavského metra.1.11.2019 Zajímavý označník na lince 307

Praha (bus): Zajímavý označník na lince 307. Z důvodu objízdné trasy pro linku PID 307 a SID A27 ve dnech 26.10. 2019 – 30.10.2019, byl pro zastávku Drahelčice umístěn dočasný žlutý zastávkový označník typu ČSAD. Tento označník byl na silnici č. 00519 mezi Úhonicemi a Rudnou umístěn pouze jeden, a sice ve směru Praha, Zličín s jízdními řády pro oba směry.1.11.2019 Aktualizace 1. 11. 2019

1. 11. 2019 Aktualizace krátkých zpráv.13.10.2019 Aktualizace 13. 10 .2019

13. 10. 2019 Aktualizace krátkých zpráv a sloupku Kalendář akcí.13.10.2019 Velký počet Scania Citywide u dodavatele

Chrášťany (bus): Velký počet Scania Citywide u dodavatele. U oficiálního dodavatele SCANIA CZECH REPUBLIC, s.r.o. se v říjnu 2019 nacházel větší počet autobusů Scania Citywide Suburban LE 15M CNG připravených k dodání odběrateli ČSAD MHD Kladno a.s.. Zatímco první vůz obdržel dopravce již v srpnu 2019 a autobus se tak podíval na linky SID A32, B82 a zvláštní linku 707 / PID4 u příležitosti Regionálního dne PID v Hostivici, další vůz byl dodán až v průběhu září 2019 (zjištěn 12.9. 2019 v Chrášťanech) a na linku nasazen až počátkem října 2019. Další vozy zatím dodány nebyly, dodavatel je prozatím deponuje ve svém středisku v Chrášťanech. V pondělí 30. 9. 2019 byly v Chráš'tanech zjištěny 3 vozy, 20. 10. 4 vozy, 8. 10. 6 vozů, a konečně 10. 10. 2019 pak spolu kompletně 7 nedodaných vozů Scania Citywide Suburban LE 15M CNG.13.10.2019 Úterý 22. 10. 2019 - další beseda k modernizaci tratě na Kladno

Praha (žel): Úterý 22. 10. 2019 - další beseda k modernizaci tratě na Kladno. Radní E. Smutná zve zájemce na besedu nad dokumentem o územní řízení "Modernizace trati Praha - Kladno s odbočkou na Letiště Václava Havla". Beseda se koná v hotelu DAP u Vítězného náměstí v Praze 6 22. 10. 2019 od 18:00 hod.13.10.2019 Poklidná doprava při rozloučení

Praha (vše): Poklidná doprava při rozloučení. Při rozloučení s Karlem Gottem na Žofíně dne 11. 10. 2019 nedošlo díky vhodně uspořádaným koridorům pro pěší, posílení provozu metra B, odklonu tramvajové linky 17 a kvalitním dopravním informacím jak od dopravců, tak od sdělovacích prostředků, k zásadním dopravním komplikacím. Všem zainteresovaným stranám patří velký dík za důstojnou pietu.13.10.2019 Na letiště nejprve autobusy, pak trolejbusy

Praha (vše): Na letiště nejprve autobusy, pak trolejbusy. Počátkem října 2019 vypsal DP Praha výběrové řízení na dodání 20 velkokapacitních autobusů pro obsluhu letištní linky 119. Již dříve, 16. září 2019, schválila Rada hl. m. Praha eletrifikaci linky 119. V praxi to bude znamenat nasazení bateriových trolejbusů a výstavbu trolejbusové trati v úseku z Nádraží Veleslavín, (+ troleje i na samotném terminálu), přes Dědinu až na Terminál 3. Na konečné na letišti má vzniknout dobíjecí stanice. Zatímco autobusy by měly být dodány a nasazeny na linku již do konce roku 2020, na trolejbusy si budeme muset počkat zřejmě do roku 2023.13.10.2019 Uskutečnil se Den ostravských dopraváků

Ostrava (vše): Uskutečnil se Ostravský den dopraváků. V sobotu 7. 9.2019 se v rámci jubilea 125 let MHD v Ostravě a 70 let Dopravního podniku Ostrava uskutečnil Den ostravských dopraváků. Návštěvníci si mohli prohlédnout zázemí DPO, prohlédnout si současné i historické dopravní prostředky, svézt se historickými vozidly nebo se zúčastnit doplňkového kulturního programu.13.10.2019 Prodloužena linka M2 ve Varšavě

Polsko / Polska - Varšava / Warszawa (zahr): Prodloužena linka M2 ve Varšavě. Od 15. 9. 2019 byl zahájen provoz na dalším úseku (Dworzec Wileński - Trocka) varšavského metra s označením M2. Délka nově otevřeného úseku je 3120 m. Kompletní výstavba na celé trase se má realizovat do roku 2022.13.10.2019 Podzimní výluka na Peřín 2019

Praha (lan): Podzimní výluka na Peřín 2019. Z důvodu pravidelné revize je od pondělí 7.10 2019 do pátku 25. 10 2019 přerušen provoz lanové dráhy Újezd – Petřín. Do pravidelného provozu se lanová dráha vrátí v sobotu 26. 10. 2019.1.10.2019 Aktualizace 1. 10. 2019

1. 10. 2019 Aktualizace krátkých zpráv a sloupku Kalendář akcí.1.10.2019 Den PID ve Strančicích 2019

Strančice (vše): Den PID ve Strančicích 2019. V sobotu 12. října 2019 se bude konat od 10:00 do 17:00 hod. na vlakovém nádraží ve středočeských Strančicích, Regionální den Pražské integrované dopravy. Kromě tradičních zvláštních jízd historických vlaků nebo autobusů do okolí Strančic čeká na návštěvníky zajímavý doprovodný program v rámci komentovaných prohlídek Velkopopovického pivovaru, Památníku Josefa Lady v Hrusicích, nebo hvězdárny v Ondřejově. Plánovány jsou jízdy železničními vozidly řad M131, 749, 451, 140. Z autobusů se má objevit Ikarus 280, Avia-Ikarus 543, Karosa ŠD11, Karosa ŠD11 Tourist a Škoda 706 RTO LUX.1.10.2019 LTE v úseku Muzeum – Nádraží Holešovice

Praha (metro): LTE v úseku Muzeum – Nádraží Holešovice. Vysokorychlostní mobilní síť LTE mohou v testovacím provozu od 30. 9. 2019 nově využívat také cestující na trase C pražského metra v úseku Muzeum – Nádraží Holešovice. Na pokrytí dalších stanice se usilovně pracuje. Předběžný plán pokrytí LTE signálem v celém pražské metru je cca na přelomu let 2021/2022.28.9.2019 Aktualizace 28. 9. 2019

28. 9. 2019 Aktualizace krátkých zpráv.28.9.2019 Vlídnost k černým pasažérům

Plzeň (vše): Vlídnost k černým pasažérům. Ve středu 11. 9. 2019 vyšly Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) opět vstříc černým pasažérům. Všichni cestující zachycení bez platného jízdního dokladu mohou využít tzv. podmíněné amnestie a zakoupením předplatného kuponu se vyhnout pokutě. Letos se "nachytalo" 117 černých pasažérů. Tradiční amnestii konají PMDP každoročně již od roku 2013.28.9.2019 Propojení PMDP a HZSPK

Plzeň (vše): Propojení PMDP a HZSPK. Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) a Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (HZSPK) propojily své informační systémy a jejich spolupráce se tak výrazně zefektivní. Hasiči budou schopni dorazit na místo zásahu dříve a dispečerům PMDP se zkrátí reakční doba pro případný odklon linek městské veřejné dopravy.Pokud chcete kontaktovat redakci, využijte link. , eventuelně stránku link.

©
CITYTRANS CZ 1999-2020 - Šíření textů z www.citytrans.info a www.citytrans.cz je možné pouze se svolením redakce a uvedení zdroje. Citytrans CZ má ISSN 1804-7297

Zpět nahoru