CITYTRANS CZ - txt verze * Informace o městské a příměstské dopravě31.3.2020 Aktualizace 31. 3. 2020

31. 3. 2020 Aktualizace krátkých zpráv.31.3.2020 Přerušení výroby ve Vysokém Mýtě

Vysoké Mýto (bus): Přerušení výroby ve Vysokém Mýtě. Z důvodu pandemie viru Covid-19 je od 27. 3. 2020 utlumena výroba autobusů ve společnosti Iveco Czech Republic, a. s. Hlavním důvodem je omzená dostupnost dílů, nutných pro výrobu. Společnost předpokladá obnovení výroby po Velikonocích.31.3.2020 Dočasně konec trolejbusů v Praze

Praha (tbus): Dočasně konec trolejbusů v Praze. Ve čtvrtek 19. 3. 2020 se naposledy na trolejbusou linku č. 58 podíval zapůjčený vůz Ekova Electron 12T ev.č. 9507. Jak již bylo avizováno, dalším městem, kam se podívá, bude Plzeň. Bohužel, okolnosti ohledně viru Covid-19 mají vliv i na transport do západočeské metropole. Praha je tak momentálně bez provozu jediné trolejbusové linky č. 58. Ale není vyloučeno, že by se v Praze mohl v budoucnosti opět objevit.31.3.2020 Coupe 5573 na Barrandově

Praha (tram): Coupe 5573 na Barrandově. U příležitosti tiskové konference k rekonstrukci Nádražní ulice, kterou uspořádaly subjekty DP Praha, TSK Praha, Městská část Praha 5 a Magistrát hl. m. Prahy v úterý 10. 3. 2020 pro sdělovací prostředky, se na Sídl. Barrandov podívala vyhlídková tramvaj T3 Coupé ev.č. 5573.31.3.2020 Výluka TT na Sídl. Barrandov

Praha (tram): Výluka TT na Sídl. Barrandov. Od 14. 3. 2020 začala výluka tramvají v úseku Smíchovské nádraží - Sídl. Barrandov, jejíž první etapa je naplánována až do 1. 6. 2020. Stavební práce jsou rozpracovány v podstatě na celém úseku, mimo již rekonstruované části v Hlubočepích. Po větších celcích jsou prováděny výměny ojetých kolejnic, ve větší míře za bezžlábkovou variantu, od které si DP Praha slibuje lepší jízdní vlastnosti a jiné výhody. V obratišti Sídl. Barrandov, konkrétně na jejím výjezdu započaly stavební práce, jejímž cílem je výstavba kolejového rozvětvení - nultá etapa prodloužení tramvajové tratě do Holyně. Po dobu výluky je provoz v celém vyloučeném úseku zajiš'tován autobusovou linkou NAD X-12, a sice zejména kloubovými vozy SOR NB18.31.3.2020 Výluky lanovky na Petřín pokračuje

Praha (lan): Výluky lanovky na Petřín pokračuje. Pravidelná jarní čtrnáctidenní výluka lanové dráhy, která započala 9. března 2020, je z důvodu opatření proti koronaviru i nadále mimo provoz. Dopravní podnik Praha využije neplánovanou odstávku k realizaci některých opravárenských činností, které se nestihly při tradiční výluce. Výluka lanové dráhy je stanovena do odvolání.20.3.2020 Aktualizace 20. 3. 2020

20. 3. 2020 Aktualizace krátkých zpráv.20.3.2020 MHD v Ml. Boleslavi výrazně omezuje provoz

Mladé Boleslav (bus): MHD v Ml. Boleslavi výrazně omezuje provoz. Od soboty 21. 3. 2020 budou jezdit pouze takzvané seniorské linky, které budou značeny „náhradní linka 1, 2, 3 a 4". Od pondělí 16. března také fungují dvě speciální autobusové linky, které jsou zdarma. První linka kopíruje trasu linky A (Forum- Hl. nádraží a Hl. nádraží – Forum), druhá trasu linky B (Autobusové stanoviště - Olympia - Autobusové stanoviště).20.3.2020 Ochranné roušky pro DP Praha

Praha (ost): Ochranné roušky pro DP Praha. Ochranných hygienických prostředků, jako jsou roušky, respirátory, rukavice apod. je i u DP Praha stále akutní nedostatek. DP Praha zajistil alespoň nejnutnější množství roušek vlastními silami s využitím výrobních kapacit v ČR u textilní společnosti Timo. První dodávku roušek od společnosti Timo z Litoměřic očekává Praha a DP Praha již v pondělí 23. 3. 2020. DP ji prioritně rozdistribuuje těm zaměstnancům, kteří jsou v nejčastějším kontaktu s veřejností, zejména řidičům a strojvedoucím. Další várky roušek by měly následovat v dalších dnech. Praha a DP Praha si v Litoměřicích zatím objednali několik desítek tisíc vysoce kvalitních dvouvrstvých bavlněných roušek. Výhodou těchto dvouvrstvých roušek je možnost opakovaného použití, lze je prát či vyvařovat, žehlit a pak opět použít. Lze do nich vkládat antibakteriální a antivirotickou vložku a měnit pouze tu. Díky ekologické výrobě a možnosti opakovaného používání jsou šetrnější k životnímu prostředí než roušky jednorázové.20.3.2020 Opatření v pražské MHD od 23. 3. 2020

Praha (vše): Opatření v pražské MHD od 23. 3. 2020. Mimo již dříve vypsaných omezení v souvislosti s bojem proti Covid-19 následují další. U všech denních tramvajovýc linek je zřízen prázdninový provoz (interval prodloužen o 1-2 min.). U linek č. 2, 8, 12, 13, 15 – se ruší provoz v období od cca 22:30 (odjezdy z konečných) do cca 0:30. Linka č. 16 je v provozu i v úseku Kotlářka – Sídliště Řepy. Omezení se dotýká i železničních linek S10, S27.. Zrušeny jsou i některé spoje soukromé společnosti Leo Express. Od 24. 3. 2020 je pak omzen provoz na železniční lince č. R9.20.3.2020 Opatření v pražské MHD 19. - 22. 3. 2020

Praha (vše): Opatření v pražské MHD od 20. 3. 2020. Mimo již dříve vypsaných omezení v souvislosti s bojem proti Covid-19 následují další. U tramvajových linek č. 91 - 99 – Jednotný interval 30 min. (jízdní řád shodný s běžným pracovním dnem). Omezení provozu na autobusové lince č. 100. U nočních autobusových linek č. 904, 905, 910, 911, 912, 915 – jednotný interval 30 min. (jízdní řád shodný s běžným pracovním dnem). Od 21. 3 . 2020 zrušení autobusové linky AE. Noční (víkendové) rozjezdy všech železničních linek (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S22) jsou omezeny. Omezení se týká i železničních linek R16, R17, R20 (R15) , R21, R22, R24, R26, U21, U22. Ruší se linka Pražský motoráček. V provozu tramvají (s výjimkou typu 14T a 15T) dochází od soboty 21. března 2020 k uzavření prvních dveří pro výstup a nástup cestujících obdobně jako u autobusů.18.3.2020 Aktualizace 18. 3. 2020

18. 3. 2020 Aktualizace krátkých zpráv.18.3.2020 Opatření v pražské MHD od 18. 3. 2020

Praha (vše): Opatření v pražské MHD od 18. 3. 2020. Mimo již dříve vypsaných omezení v souvislosti s bojem proti Covid-19 následují další. V v důsledku mimořádných opatření postupně zaváděných Vládou ČR v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru Covid-19 klesá v těchto dnech počet cestujících, kteří využívají pražskou MHD. V pondělí 16. března 2020 v Praze využilo MHD v průměru o 71 % méně cestujících než v pondělí 2. března 2020. O téměř polovinu se propadl počet přepravených cestujících po zavedení karantény, tj. při srovnání údajů z pondělí 16. a pátku 13. března. Paralelně s tím, jak klesá počet cestujících v pražské MHD, naopak roste počet zaměstnanců DPP i dalších dopravců, kterým byla nařízena povinná karanténa. Jenom DPP má k dnešnímu dni v karanténě více než 100 zaměstnanců.

Metro:
Od soboty 21. března 2020 bude na všech linkách metra nasazen prázdninový jízdní řád, což znamená prodloužení intervalů o 1-2 minuty. Prázdninový režim na lince B (Zličín – Černý Most) je v platnosti již od 18. 3. 2020.

Tramvaje:
Od pondělí 23. března 2020 bude na všech tramvajových linkách také nasazen prázdninový jízdní řád, což v praxi znamená prodloužení intervalů ve špičkách i během dopoledního období všedních dnů o 2 minuty (ve špičkách z 8 na 10 minut, dopoledne z 10 na 12 minut). U páteřních linek č. 9, 17 a 22 bude interval ve špičkách upraven ze 4 na 5 minut a dopoledne z 5 na 6 minut. Oproti běžnému prázdninovému provozu budou jezdit také linky č. 4 a 21.

Večerní a noční doprava:
Jak již bylo avizováno, vzhledem k velmi výraznému poklesu poptávky hlavně ve večerním a nočním provozu bude od pátku 20. března 2020 dočasně provoz o víkendových nocích stejný jako ve všední dny, tedy intervaly u tramvají (91 až 99) a páteřních autobusových linek (904, 905, 910, 911, 912 a 915) zůstanou na 30 minutách. Podobně jako u doplňkových denních autobusových linek bude také provoz doplňkových tramvajových linek č. 2, 8, 12, 13 a 15 od pondělí 23. března ukončen již kolem 22:30.

Autobusy:
Provoz autobusů zůstává stejný jako dosud, čili jsou v pracovních dnech mírně prodlouženy intervaly na nejčastěji jezdících linkách, u vybraných městských linek je provoz ukončen již ve 22:30, zároveň nejsou v provozu školní linky ani školní spoje na příměstských linkách. Od soboty 21. března bude dále prodloužen interval u letištních linek č. 100 a 119 vzhledem k omezenému provozu Letiště Václava Havla Praha.

Vlaky:
Provoz vlaků zatím zůstává bez omezení kromě městské linky S49 (Roztoky u Prahy – Praha-Hostivař), která nevyjela již ve středu 18. března 2020. Je možné, že s ohledem na výrazný pokles počtu cestujících dojde v následujících dnech ke snížení kapacity i na dalších vlakových linkách, nicméně všechny případné úpravy je nutné koordinovat se Středočeským krajem.

I nadále jsou v platnosti všechna dosavadní preventivní opatření pro minimalizaci rizika nákazy v MHD, tedy povinnost otevírat v zastávkách všechny dveře vozů, vyhrazení prostoru předních dveří autobusů pouze pro řidiče, vypnuté systémy uzavřené cirkulace vnitřního vzduchu ve vozidlech, a také zvýšená dezinfekce dopravních prostředků. I nadále mají cestující povinnost vstupovat do dopravních prostředků a do prostoru stanic metra se zakrytým nosem i ústy pomocí respirátoru, roušky, šátku, šály či jiné tkaniny.

Pro nákup jízdenek je doporučeno využít aplikaci PID Lítačka nebo bezkontaktní terminály, případně si jízdenky zajistit předem v jízdenkovém automatu, či e-shopu. Pro vyhledání aktuálního spoje doporučujeme kromě webových stránek DPP www.dpp.cz používat aplikaci PID Lítačka nebo portál www.idos.cz.

Vzhledem k aktuálnímu průběhu šíření koronaviru lze v následujících dnech očekávat další omezení Pražské integrované dopravy.16.3.2020 Aktualizace 16. 3. 2020

16. 3. 2020 Aktualizace krátkých zpráv.16.3.2020 Nehorázný šlendrián Vlády ČR

Praha (ost): Nehorázný šlendrián Vlády ČR. Celou českou společností rezonuje problematika zákeřného a vysoce infekčního koronaroviru s názvem Covid-19. Když pomineme, že ho do republiky zavlekli zejména nezodpovědní čeští lyžaři z italských Alp, nelze se nezamyslet nad jednou věcí. Proč máme tak nechopnou vládu, že není připravena na boj s infekční chorobou, když byl několik týdnů čas, než se k nám dostala? Když se člověk dozví, že Správa státních hmotných rezerv, má ve skladech naprosto zanedbatelné možství respirátorů, které jsou životně důležité pro eliminaci viru, je něco špatně. Státní instituce u které by člověk předpokládal, že jich bude mít v zásobě alespoň statisíce. A ona jich má nanejvýš v jednotkách tisíc, což může být denní spotřeby jedné nemocnice. Nemá pro strategické bojovníky první linie - zdravotnický personál, lekárníky, hasiče, policisty, řidiče veřejné dopravy, prodavače, to je velmi špatně. Místo toho vláda vyhlásí, že lidé mají nosit roušky a respirátory, které se nedají sehnat. Až budou umírat desítky či stovky lidí, doufejme, že si ti ostatní vzpomenou, kdo to zejména způsobil - ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a předseda vlády Andrej Babiš...16.3.2020 Opatření v pražské MHD od 17. 3. 2020

Praha (vše): Opatření v pražské MHD od 17. 3. 2020. Mimo již dříve vypsaných omezení v souvislosti s bojem proti Covid-19 následují další. U všech autobusů dochází k fyzickému uzavření předních dveří, které nebudou určeny pro nástup či výstup cestujících, ale pouze pro řidiče. Ve všech zastávkách budou městské i příměstské autobusy otevírat všechny dveře (vyjma prvních) bez nutnosti využívat tlačítka dveří. Omezení provozu u linek č. 112 a 236. U následujících linek - 101 108, 110, 115, 116, 117, 121, 124, 130, 138, 143, 147, 149, 151, 153, 155, 158, 160, 164, 165, 168, 169, 170, 172, 175, 185, 199, 202, 203, 204, 208, 209, 224, 228, 236, 240, 246, 247 se ruší provoz v období od cca 22:30 (odjezdy z konečných) do cca 0:30.

Pro všechny dopravní prostředky na území hl. m. Prahy platí povinnost cestujících mít zakrytá ústa a nos (použít lze například i podomácku vyrobené roušky či šály a šátky).13.3.2020 Aktualizace 13. 3. 2020

13. 3. 2020 Aktualizace krátkých zpráv.13.3.2020 Covid19 v Praze – dopravní postřehy k 13.3.2020

Praha (vše): Covid19 v Praze – dopravní postřehy k 13.3.2020 Pražská integrovaná doprava:

Opatření od 11. 3. 2020 - zrušen provoz školních linek číslo 251 až 275. Omezení provozu linek 107, 119, 143. V metru jsou ve stanicích otevírány všechny dveře vozů, bez nutnosti využívat tlačítka dveří. U tramvají jsou zrušeny zastávky na znamení, stejně jako u metra jsou otevírány všechny dveře vozů, bez nutnosti využívat tlačítka dveří.

Opatření od 13. 3. 2020 – ke stávajícím opatřením se přidávají další. Ruší se doplňkový hotovostní prodej jízdenek v městských autobusech, kde o něj byl minimální zájem. U městských autobusů dojde k fyzickému uzavření předních dveří, které nebudou určeny pro nástup či výstup cestujících, ale pouze pro řidiče (vzhledem k počtu vozidel bude realizováno postupně). U některých příměstských autobusů bylo zjištěno, že první řada sedadel pro cestující je zapáskována, a sedící cestující se tedy nedostávají do bezprostředního kontaktu s řidičem. Ve stálých zastávkách budou městské i příměstské autobusy otevírat všechny dveře bez nutnosti využívat tlačítka dveří (v zastávkách na znamení zůstává zatím stávající režim). Ruší se doplňkový hotovostní prodej jízdenek na přívozech.

Opatření od 14. 3. 2020 – mimo již zavedených opatření jsou přidána nová . Zavádí se omezení provozu (prázdniny) a ruší se školní spoje u linek č. 300, 301, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 314, 316, 318, 319, 320, 321, 322, 324, 326, 327, 328, 329, 330, 330, 331, 332, 333, 334, 336, 340, 342, 343, 346, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 355, 356, 358, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 385, 386, 388, 389, 392, 393, 395, 399 (příměstské linky) – 421, 422, 423, 424, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 443, 444, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 454, 458, 459, 460, 461, 462, 464, 465, 466, 467, 469, 470, 471, 476, 479, 480, 482, 485, 488, 491, 493, 494, 495, 497, 498, 499, 531, 555, 580, 583, 584, 589, 590, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 617, 619, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 650, 651, 652, 653, 656, 659, 660, 662, 663, 664, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 674, 675, 676, 678, 679 (regionální linky) . Ruší se doplňkový hotovostní prodej jízdenek na přívozech. Hlavní město také doporučilo omezení hotovostního prodeje jízdenek u příměstských autobusů a maximální využívání bezhotovostního odbavení. I v autobusech příměstských linek by za jízdy měli cestující dodržovat dostatečný odstup od řidiče a vystupovat jinými než předními dveřmi. DP Praha zavíra Muzeum MHD a také všech devět středisek dopravních informací. Stanice metra budou vybaveny 120 velkokapacitními dávkovači o objemu 800 ml s dezinfekční látkou. V bezbariérových stanicích budou také u vstupů do výtahů. Obsah dávkovačů bude DPP průběžně doplňovat. Jedná se o baktericidní a virucidní látku na vodní bázi na ruce.

Opatření od 16. 3. 2020 – mimo již zavedených opatření jsou přidána nová. Na městských linkách (kromě již dříve uvedených) jsou nasazeny jízdní řády, které byly platné v letošním roce v lednu a únoru (na páteřních linkách to ve špičkách znamená prodloužení intervalu o 1,5–2,5 min.). Na městských linkách svázaných s příměstskými spoji budou nasazeny upravené jízdní řády, a to na základě rozhodnutí Středočeského kraje o zavedení prázdninového provozu na příměstských a regionálních linkách PID. Tramvaje na nostalgické lince č. 23 nebudou jezdit počínaje pondělkem 16. 3. 2020. V návaznosti na nouzový stav a mimořádná opatření Vlády ČR se DP Praha také rozhodl nezahájit provoz na historické lince č. 41, který měl začít od 28. 3. 2020.

Uvažované opatření od 20. 3. 2020 – mimo již přijatých opatření se předpokládá zrušení tzv. pátečního provozu. To je večerní páteční a sobotní posílení provozu nočních tramvají.

Další změny nelze predikovat, záleží na aktuálním vývoji šíření koronaviru.

11.3.2020 Aktualizace 11. 3. 2020

11. 3. 2020 Aktualizace krátkých zpráv.11.3.2020 Stop školním autobusům v Praze

Praha (bus): Stop školním autobusům v Praze. Z důvodu bezpečnostních opatření proti šíření koronaviru, byly od 10. 3. 2020 18:00 nařízením Vlády ČR uzavřeny školská zařízení po celé republice. Z toho důvodu jsou od 11. 3. 2020 do odvolání mimo provoz všechny pražské školní linky č. 251 - 275. Dále je v souvislosti s různými provozními opatřeními omezen provoz na linkách č. 107 a 143. Zřejmě opatření dolehnou i na linku č. 119.11.3.2020 Prevence - dveře v tramvajích a metru

Praha (vše): Prevence - dveře v tramvajích a metru. Z preventivních důvodů (podstatné snížení nutnosti dotýkat se tlačítek na dveřích) je s okamžitou platností zavedeno následující opatření: na všech linkách pražského metra a tramvají budou vozidla dočasně otevírat všechny dveře ve všech zastávkách.29.2.2020 Aktualizace 29. 2. 2020

29. 2. 2020 Aktualizace krátkých zpráv.29.2.2020 Blíží se konec Aster v Plzni

Plzeň (tram): Blíží se konec Aster v Plzni. Dopravní Podnik (PMDP) nabízí k odprodeji nízkopodlažní tramvaje Škoda Inekon LTM10.08 Astra. Vozy ev.č. 304 a 305 jsou k mání hned, a sice za cenu 250 případně 350 tis. Kč. Dále vůz ev.č. 309, který má dojezdit nejpozději v červenci 2020, a také vozy ev.č. 303, 307 a 308, které dojezdí do října 2020.29.2.2020 Vyjely pražské T2

Praha (tram): Vyjely pražské T2. DP Praha od 15. 2. 2020 zkouší nově opravené vozy T2 ev.č. 6003 a 6004 v síti pražské MHD. Novinářům byly představeny v pátek 21. 2. 2020. O den později, v sobotu 22. 2. 2020 byly vozy objednány pro Kroužek městské dopravy Praha. Vozy se tak objevily na zajímavých místech pražské kolejové sítě. O víkendu 7. a 8. 3. 2020 by se měly objevit na lince 2. Od dalších dnů pak bude souprava nasazena na retro linku 23 do běžného provozu.29.2.2020 Ekova Electron 12T do Plzně

Praha (tbus): Ekova Electron 12T do Plzně. Zkušební provoz zapůjčeného trolejbusu Ekova Electron 12T ev.č. 9507 v Praze se chýlí k závěru. Vzhledem k tomu, že o zkušební provoz projevilo mj. zájem město Plzeň, postěhuje se ostravský trolejbus právě tam. Od 9. 3. 2020 by se měl objevit v západočeské metropoli, a sice v pracovní dny na lince 19 (Ústřední hřbitov - Křimice).29.2.2020 Přečíslování kladenských NBG18

Praha (bus): Přečíslování kladenských NBG18. Během ledna a února 2020 byly spatřeny starší přečíslované vozy SOR NBG18 kladenského ČSAD. Evidenční řada 8901 - 8913 byla zvýšeno o 50, nově je tedy k vidění 8951 - 8963.29.2.2020 Zrecyklovaný přístřešek v Motole

Praha (bus): Zrecyklovaný přístřešek v Motole. V druhé polovině ledna 2020 byl v autobusové zastávce Motol směr Nemocnice Motol instalován zastávkový přístřešek. Ten byl sice vytěžen z jiného místa, přesto je jeho instalace na zmíněném místě více než chvályhodný čin.29.2.2020 Čtvrtstoletí ve službách města

Havlíčkův Brod (bus): Čtvrtstoletí ve službách města. Po těžko uvěřitelných bezmála 25 letech provozu byla v listopadu 2019 odstavena z provozu a později odprodána Karosa B732.1666 z roku 1995. Červenobílý vůz evidenčního čísla 1 a registrační značky HB 84-66 najel cca 650 000 km, než byl dne 31. 10. 2019 provozovatelem Technické služby Havlíčkův Brod naposledy nasazen na linku s cestujícími.13.2.2020 Aktualizace 13. 2. 2020

13. 2. 2020 Aktualizace krátkých zpráv13.2.2020 Bratislava přijela do Prahy

Praha (bus): Bratislava přijela do Prahy. Na lince PID 386 Praha, Zličín - Bratronice byl dne 13. 2. 2020 spatřen v rámci výpomoci vůz ev.č. 7980 brněnského dopravce Libuše Mikší . Na tom by nebylo poměrně nic zajímavého, kdyby nešlo o původní vůz DP Bratislava, dokonce i s ponechanými původními evidenčními čísly - jde o SOR SOR BN 10.5 ev.č. 3412 z roku 2009. Autobus má registrační značku 2BH 7177. .13.2.2020 Dopravce Libuše Mikší opět na Zličíně

Praha (bus): Dopravce Libuše Mikší opět na Zličíně. V pondělí 10.2. 2020 byla spatřen vůz Karosa C954 ev.č. 7981 (ex 8771) brněnského dopravce Libuše Mikší na lince 386 Praha, Zličín - Bratronice. Vůz se zde objevil již v letech 2017 - 2018 jako subdodávka pro dopravce ČSAD MHD Kladno, stejně jako nyní.13.2.2020 Stěhování na Zličíně

Praha (bus): Stěhování na Zličíně. Od 1. 2. 2020 došlo ke zrušení autobusového odjezdového stanoviště č. 9 linek PID na pražském Zličíně a zároveň jeho přesunutí na staniviště č. 8. Hurá, konečně si někdo všiml, že když jsou na linky č. 307 a 380 nasazeny 18 m dlouhé kloubové autobusy a sjedou se naráz, je něco špatně, když zadní vůz zasahuje až do obratiště autobusů. Navíc, tolik proklamovaná bezberierovost autobusů vezme zasvé, protože řidiči na těchto linkách s autobusy většinou stojí 20 a více centimetrů od nástupní hrany. Při stanicování dvou vozů naráz pak nezřídka docházelo k tomu, že cestující nastupovali někde uprostřed silnice. Extrémem byl nástup vozíčkáře či kočárku takto špatně najetého vozu, řidič musel počkat než odjede předchozí vůz a poodjet několik metrů vpřed, aby najel k nástupní hraně správně. Úplně špatně pak bylo couvání vozu do profilu obratiště s cestujícími. To snad nyní již pominulo, ikdyž z dlouhodobého dopravního hlediska je autobusový terminál na Zličíně nemoderní, přeplněný a nebezpečný. Každopádně je nutno pochválit správce orientačních tabulí v areálu, kdy se povedlo současně se spuštěním změn od 1. 2. 2020 aktualizovat informace na zmíněných panelech.26.1.2020 Aktualizace 26.1.2020

26. 1. 2020 Aktualizace krátkých zpráv a odstranění rubriky Bleskovky (ukončení provozu služby ze strany poskytovatele).26.1.2020 Jediný pražský trolejbus se rozbil

Praha (tbus): Jediný pražský trolejbus se rozbil. Na přelomu let 2019/2020 měl technické problémy jediný pražský provozní trolejbus na lince 58. Ekova Elektron 12T ev.č. 9507 nebyl v provozu ve dnech 30. a 31. 12. 2019 a následně pak ve dnech 3. 1. - 8. 1. 2020 z důvodu technické závady čidla kompresoru. Po opravě je od 8. 1. 2020 12:38 hod. opět v běžném provozu na lince 58.26.1.2020 DPP vybírá zhotovitele prvního úseku metra D

Praha (metro): DPP vybírá zhotovitele prvního úseku metra D. V úterý 7. 1. 2020 vypsal Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) veřejnou zakázku na stavbu první části nové linky D pražského metra v úseku Pankrác – Olbrachtova. Smlouvu s vítězem plánuje DPP podepsat do konce června 2020 a po získání pravomocného stavebního povolení začít se stavbou prvního úseku metra D. Ta by mělo být zahájena v průběhu letošního léta, aby navázala na již probíhající geologický průzkum. Lhůta pro podání závazných nabídek je do 60 dnů od vypsání zakázky. DPP je bude hodnotit podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality. Vzhledem k tomu, že je v podmínkách veřejné zakázky množství limitujících faktorů, skutečně přihlášených zájemců asi nebude velké množství.Pokud chcete kontaktovat redakci, využijte link. , eventuelně stránku link.

©
CITYTRANS CZ 1999-2020 - Šíření textů z www.citytrans.info a www.citytrans.cz je možné pouze se svolením redakce a uvedení zdroje. Citytrans CZ má ISSN 1804-7297

Zpět nahoru