CITYTRANS CZ - txt verze * Informace o městské a příměstské dopravě31.3.2021 Aktualizace 31. 3. 2021

31. 3. 2021 Aktualizace krátkých zpráv.31.3.2021 Další razantní omezení noční PID

Praha (vše): Další razantní omezení noční PID. Od noci z 24. na 25. 3. 2021 došlo ke zrušení tramvajové linky č. 99 a omezení provozu 904, 906, 909, 912, 913, 916, s tím, že u linky č. 912 prodloužen interval z 30 minut na 60 minut, u linek č. 913 a 916 je omezení ještě razantnější, a sice ze 60 na 120 minut. Je tedy otázkou, zda při 120 min. intervalu bude ještě o tyto noční spoje zájem...31.3.2021 Přečíslování linek PID na Benešovsku

Benešov (bus): Přečíslování linek PID na Benešovsku. Od 1.4.2021 jsou přečíslovány již zaintegrované linky PID z důvodu překryvu pro mezikrajské linky (Středočeský x Jihočeský kraj). 452 -> 752 (Benešov – Týnec nad Sázavou – Jílové u Prahy); 453 -> 753 (Benešov – Týnec nad Sázavou – Netvořice – Neveklov); 454 -> 754 (Benešov – Neveklov – Křečovice, Živohošť); 455 -> 755 (Benešov – Neveklov – Rabyně, Měřín); 459 -> 759 (Benešov – Maršovice – Neveklov). Od 10.4.2021 budou následovat další změny, a sice linkové vedení na Voticku.4.3.2021 Aktualizace 4. 3. 2021

4. 3. 2021 Aktualizace krátkých zpráv.4.3.2021 Trolejbusy z Palmovky mají zelenou

Praha (tbus): Trolejbusy z Palmovky mají zelenou. Stal se další přelomový krok v plnohodnotném návratu trolejbusů do Prahy. První pražská pravidelná trolejbusová linka Palmovka – Miškovice má zelenou, DP Praha na ni získal pravomocné stavební povolení. DP Praha pro provoz na této lince chystá v nejbližších týdnech vyhlášení veřejné zakázky na nákup 15 kloubových bateriových trolejbusů, které bude na tuto linku nasazovat. Stavební práce plánuje dopravce zahájit ještě v letošním roce, tedy 2021. První cestující by se novými trolejbusy na lince Palmovka – Prosek – Letňany – Čakovice – Miškovice mohli svézt na konci roku 2022. Trolejové vedení bude po zprovoznění pokrývat zhruba 50 % trasy a stávající autobusová linka č. 140 se změní na trolejbusovou linku č. 58. Mimo stávající trolejové vedení v Prosecké ulici , bude doplněno trolejové vedení mezi Palmovkou a Kundratkou, Kelerkou a zastávkou Prosecká a mezi terminálem Letňany a obchodním centrem Čakovice. Zázemí pro bateriové trolejbusy DP vybuduje v garáži Klíčov, kde vznikne 18 nabíjecích stání. Trolejová síť na lince bude napájena ze třech měníren – stávající kontejnerové v Prosecké ulici, nově postavené v garážích Klíčov a z objektu bývalé trolejbusové měnírny v Příborské ulici v Letňanech, která po více než 55 letech bude opět sloužit svému původnímu účelu. K nabíjení trakčních baterií trolejbusů bude rovněž vypomáhat bateriová nabíjecí stanice, kterou DP Praha postaví v Čakovicích. Kladně lze hodnotit i projekt dopravce, který bude stavět sdružené sloupy, které budou sloužit jak pro trolejové vedení, tak pro umístění svítidel veřejného osvětlení.4.3.2021 Covidová Pivní šalina

Brno (tram): Covidová Pivní šalina. DP Brno vymyslel pracovní náplň pro dlouhodobě nevyužitou Pivní šalinu, aneb vůz ČKD Tatra K2R-RT v provedení restaurační tramvaj. Tento vůz evidenčního čísla 1018 bude jezdit mezi tramvajovými vozovnami dopravce, přičemž posádku bude mj. tvořit tým pracovníků, který bude odebírat vzorky na koronavirus Covid-19 zaměstnacům dopravce. V každé vozovně straví vůz dva pracovní dny. Zaměstnanci, kterých se nebude týkat testování v tramvaji, budou odebráni na alternativních místech. Celkem musí dopravce během krátké doby 3. - 12. března 2021 dle vládního nařízení stihnout otestovat všech téměř 2500 zaměstnanců.3.3.2021 Aktualizace 3. 3. 2021

3. 3. 2021 Aktualizace krátkých zpráv.3.3.2021 Razantní omezení PID

Praha (vše): Razantní omezení PID. Od 7. 3. 2021 omezí Středočeský kraj o 10 % PID redukcí některých spojů či snižováním kapacity. Kraj si od tohoto opatření slibuje ušetření 150 - 200 mil. Kč, aby alespoň částečně snížil propad tržeb, které postihly nejenom tento dopravní systém vlivem pandemie koronaviru.3.3.2021 Respirátory do MHD

Česká republika (vše): Respirátory do MHD. Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) v reakci na nepříznivý vývoj epidemie Covid-19 nařídilo mimořádné protiepidemické opatření, které od čtvrtka 25. února 2021 nařizuje použití respirátoru při cestě MHD, a to včetně zastávek a nástupišť. Toto nové opatření má pomoci účinněji chránit cestující i zaměstnance dopravních podniků a snížit šíření kapének nových intenzivnějších mutací koronaviru Covid-19. Nová povinnost se vztahuje na všechny prostředky městské veřejné dopravy, na zastávky a v případě Prahy i na prostory metra. Výjimku mají děti do 15 let, u kterých postačí chirurgická rouška.
Konkrétně v systému Pražské integrované dopravy se situace s dodržováním výše uvedených opatření citelně zlepšila zejména v podpovrchové dopravě, ale v té povrchové je dodržování opatření horší. V podstatě v každém voze či tramvajové soupravě je alespoň jeden cestující, který nehraje fair-play podle stanovených pravidel. Největší pražský dopravce ale na vyžadování opatření rezignoval, nikdo ze zaměstnanců to nekontroluje.3.3.2021 Konec pražských T6 se blíží

Praha (tram): Konec pražských T6 se blíží. Do roku 2021 vstoupil DP Praha s posledními 4 vozy ČKD DS T6A5 vypravovanými do běžného provozu s cestujícími. Ještě na počátku února 2021 byly v provozu zejména na lince 20 dvě soupravy 8637, 8748 a 8739, 8658. Bohužel v první únorové dekádě byl pro závadu vyřazen vůz ev. č. 8739. Osiřelý vůz ev. č. 8658 byl následně nasazen solo na linku č 21. Po několika dnech došlo k rozpojení i druhé soupravy, tedy ev. č. 8637a 8748 (ex CVR Burgenland). Vozy najíždějí své poslední kilometry v pražské kolejové síti. Pokud nenastane mimořádná situace, poslední z nich by měl dojezdit v září 2021. Dopravce uvažuje o slavnostní rozlučce, ale vzhledem ke krajně neuspokojivé epidemiologické situaci s koronavirem nelze brát rozhodnutí za finální.28.2.2021 Aktualizace 28. 2. 2021

28. 2. 2021 Aktualizace krátkých zpráv.28.2.2021 Další pražská tramvajová trať v realizaci

Praha (tram): Další pražská tramvajová trať v realizaci. Po dlouhém čtvrtstoletí odmlky se tramvaj z Modřan projede dále. Dopravní podnik hl. m. Prahy pro tramvajovou trať Sídl. Modřany – Libuš získal v únoru 2021 pravomocné stavební povolení. V nejbližších týdnech DP Praha vypíše veřejnou zakázku na jejího zhotovitele. Trať Sídl. Modřany – Libuš bude mít 1,7 km a 4 páry zastávek. DPP předpokládá zahájení výstavby v říjnu 2021 a její dokončení na konci roku 2022. Odhadované náklady stavby jsou cca 350 mil. Kč, 85 % z nich pokryjí dotace Evropské unie z Operačního programu Doprava. U stanice metra D Libuš vznikne pouze smyčka dočasná, jelikož Rada hl. m. Prahy v roce 2020 rozhodla o dalším prodloužení tramvajové tratě o 1,8 km až k budoucí stanici metra D Nové Dvory.28.2.2021 Vůz T2 opět na výlukové lince 30

Praha (tram): Vůz T2 opět na výlukové lince 30. V neděli 21. 2. .2021 byl na linku NTD 30 v trase Divoká Šárka - Špejchar opět nasazen retrovůz T2 ev. č. 6003.31.1.2021 Aktualizace 31. 1. 2021

31. 1. 2021 Aktualizace krátkých zpráv.31.1.2021 Vůz T2 na výlukové lince 30

Praha (tram): Vůz T2 na výlukové lince 30. V neděli 31.1.2021 byl na linku NTD 30 v trase Divoká Šárka - Špejchar nasazen retrovůz T2 ev. č. 6003.23.1.2021 Aktualizace 23. 1. 2021

23. 1. 2021 Aktualizace krátkých zpráv.23.1.2021 Chystá se reko lanovky na Petřín

Praha (lan): Chystá se reko lanovky na Petřín. Hl. město Praha a Dopravní podnik hl. m. Prahy chystají rekonstrukci tratě lanovky na Petřín a nákup nových vozů. Stávající infrastruktura pochází z první poloviny 80. let (zahájení obnoveného provozu 1985) a podle vyjádření odborníků je její životnost maximálně 4 - 5 let. Na novou podobu vozů plánuje Praha letos vypsat designovou soutěž. Jak budou vypadat by mělo být známo do konce 2021. První cestující by se zmodernizovanou lanovkou na Petřín mohli svézt nejdříve na konci roku 2023. Odhadované náklady na rekonstrukci tratě a nákup nových vozů činí zhruba 210 milionů Kč. Výluka při rekonstrukci je odhadována na 6 - 8 měsíců. Důvody rekonstrukce jsou následující: dožilý stav vozů z roku 1985 (jejich podvozky jsou dokonce z roku 1931), neuspokojivý technický stav svahu , na němže je drážní těleso, zastaralý systém řídícího systému a brzdového systému.23.1.2021 105. výročí od zaměstnaní žen v pražské MHD

Praha (vše): 105. výročí od zaměstnaní prvních žen v pražské MHD. Dopravní podnik hl. m. Prahy si v prosinci 2020 připomněl 105. výročí od chvíle, kdy se v řadách zaměstnanců zabezpečujících provoz MHD v Praze vůbec poprvé objevily ženy. První průvodčí tramvají nastoupily tehdy do svého zaměstnání 1. prosince 1915, kdy byly zařazeny do stálé služby na vlečných vozech. Tehdejším Elektrickým podnikům král. hlavního města Prahy, předchůdci DP Praha, pomohly v období první světové války nahradit muže, kteří museli narukovat na frontu. V současnosti tvoří ženy cca 15 % z celkového počtu zaměstnanců DPP.22.1.2021 Aktualizace 22. 1. 2021

22. 1. 2021 Aktualizace krátkých zpráv.22.1.2021 Úspěšná kampaň DPP „Neskákej mi pod kola!“

Praha (tram): Úspěšná kampaň DPP „Neskákej mi pod kola!“. Asi jeden z mála pozitivních dopravních faktorů za uplynulý rok 2020, lze spatřit v podobě nižšího počtu střetů chodců s pražskými tramvajemi. Zatímco v roce 2018 došlo k 105 střetům, v roce 2019 se počet snížil na 87 a v roce dokonce na pouhých 47. V roce 2018 po srážkách s tramvajemi zahynulo 8 osob, v roce 2019 a v roce 2020, poprvé za 15 let, ani jeden člověk.21.1.2021 Aktualizace 21. 1. 2021

21. 1. 2021 Aktualizace krátkých zpráv.21.1.2021 Výluka na Zahradním Městě

Praha (tram): Výluka na Zahradním Městě Z důvodu demontáže původního železničního mostu přes Průběžnou ulici v rámci rekonstrukce železniční trati, je mezi 15. 1. 2021 22:30 a 30. 1. 2021 22:30 hod. k obousměrnému přerušení provozu tramvají v úseku Radošovická – Nádraží Hostivař a změnám ve vedení autobusových linek v oblasti Zahradního Města. Týká se tramvajových linek č. 22, 26, 97, 99 a autobusových č. 101, 138, 175, 177, 19521.1.2021 Tramvaj v Chotovinách

Chotoviny (tram): Tramvaj v Chotovinách. V druhé polovině prosince 2020 byla u železničního nádraží v jihočeských Chotovinách spatřena vyřazená plzeňská tramvaj T3R.P ev.č. 245. Vzhledem k blízké existenci složeného kolejiva se nechme překvapit budoucím záměrem soukromého subjektu.2.1.2021 Aktualizace 2. 1. 2021

2. 1. 2021 Aktualizace krátkých zpráv.2.1.2021 Další vozy EVO2 do Plzně

Plzeň (tram): Další vozy EVO2 do Plzně. V rozmězí července až prosince 2020 bylo PMDP dodáno 5 tramvají Pragoimex EVO2 ev. č. 378 - 382. Vozy tak nahradily dožívající vozy Astra LTM 10.08 ( s výjimkou vozu ev.č. 303, který je v prosinci 2020 ještě veden ve stavu dopravce, a také vozu 301, ze kterého by mohl být historický vůz).2.1.2021 Ostravské autobusy plně nízkopodlažní

Ostrava (bus): Ostravské autobusy plně nízkopodlažní. Ostravská MHD se stala v listopadu 2020 v rámci autosové divize plně nízkopodlažní. V pátek 6. 11. 2020 a sobotu 7. 11. 2020 byl na linku MHD vypraven poslední vysokopodlažní autobus - kloubová Karosa B 941E.1962 ev.č. 4285). Následně byl autobus převeden do vozového parku historických vozidel DPO. Zároveň byly v rozmezí 10 - 12/2020 dodány nové vozy Solaris Urbino 18 IV CNG ev. č. 7876 - 7922. V souvislosti s tímto velkým množstvím nově zařazených vozů dopravce také odstavil k vyřazení větší množství naftových vozů Solaris Urbino 15 a Solaris Urbino 18. Dopravce má smělé ekologické plány - v průběhu roku 2021 vyřadit veškeré naftové autobusy, týkalo by se to vozů Citelis 12M, Solaris Urbino 10, Fiat MAVE CiBus ENA 3Z, a vozů Solaris Urbino 12 z roku 2013 a starších.1.1.2021 Aktualizace 1. 1. 2021

1. 1. 2021 Aktualizace krátkých zpráv.1.1.2021 Nové autobusové nádraží v Benešově

Benešov (vše): Nové autobusové nádraží v Benešově. Město Benešov zahájilo od 11. 12. 2020 provoz nového autobusového terminálu na místě dosavadního. Odjezdová stání jsou částečně zastřešena, takže cestující se nemusí obávat, že při nastupování či vystupování z autobusu budou naplno zasaženi klimatickou nepřízní. Co je však na dnešní dobu zvláštní, je skutečnost, že odjezdová stání jsou šikmo orientovaná a vyjíždí se z nich couváním, což z hlediska bezpečnosti není ideální. V rámci výstavby terminálu byl opodál vybudován i parkovací dům pro automobily, včetně umístění cykloboxů pro jízdní kola.31.12.2020 Aktualizace 31. 12. 2020

31. 12. 2020 Aktualizace krátkých zpráv, aktualizace Fotogalerie (Praha) a zveřejnění článku Pražská rozlučka se Citybusy.31.12.2020 Trolejbusy do Středočeského kraje

Praha (tbus): Trolejbusy do Středočeského kraje. Rada Středočeského kraje schválila počátkem prosince 2020 záměr elektrifikace autobusových linek 375 a 377 do Brandýsa nad Labem a Kostelce nad Labem. Parciální trolejbusy by se z Prahy do Brandýsa a Kostelce měly rozjet do roku 2025. Ovšem při "vražedném" tempu výstavby jakékoliv dopravní infrastruktury v ČR, je otázkou, zda k tomu i přes příznivé okolnosti někdy dojde.31.12.2020 Rekonstrukce vozovny Slovany

Plzeň (tram): Rekonstrukce vozovny Slovany. Druhý listopadový týden roku 2020 započala již delší dobu avizovaná rekonstrukce tramvajové vozovny Slovany. Vozovna z roku 1943 jen těžko zvládá nároky na servis moderních tramvají, na ploše areálu dopravce PMDP bude postavena zcela nová s termínem dokončení do konce roku 2022.31.12.2020 Pražský trolejbus 24 Tr mimo provoz

Praha (tbus): Pražský trolejbus 24 Tr mimo provoz. Dosud jediný pražský trolejbus - Škoda 24Tr ev. č. 9508, odkoupený v květnu 2020 od PMDP a nazazovaný na linku 58 o sobotách ode dne 15.8.2020, je mimo provoz. Od 12.12. 2020 je z důvodu technické závady neprovozní, čímž je jediná trolejbusová linka jediného vozidla v Praze také mimo provoz.31.12.2020 Pražská rozlučka se Citybusy

31. 12. 2020 Pražská rozlučka se Citybusy.

Provozní život pražských Citybusů se začal odehrávat v roce 1995, kdy byl dodán do zkušebního provozu prototyp nazvaný Karosa-Renault Citybus. V říjnu a listopadu 1995 byl umístěn do garáže Kačerov a vypravován s cestujícími zejména na linky v blízkosti areálu dopravce. Spatřit ho bylo možné zejména u stanic metra Roztyly a Budějovická. Nízkopodlažní autobus byl smontován ve Francii, jeho provedení bylo bez výkonného topení, s otevřenou kabinou řidiče, a interieru vozu dominoval velký kulatý otáčkoměr u pravé strany kabiny řidiče. Majitel – Karosa Vysoké Mýto označil vozidlo zkušební registrační značkou X 07-25 a evidenčním číslem 3004, navazujícím na evidenční řadu nízkopodlažních Neoplanu N4014/3 s čísly 3001 – 3003. Autobus vykonal zápůjční „turné“ po městech bývalého Československa – dopravní podniky v Brně, Ústí nad Labem, Plzni, Bratislavě, Košicích. V září 1996 se vrátil do DP Praha a nastálo zařazen do vozového parku garáže Kačerov. Jistou provozní zajímavostí je nasazení zmíněného nízkopodlažního vozu ev. č. 3004 na příměstskou linku PID č. 326 v trase Praha, Opatov – Jesenice dne 16.10.1996, pravděpodobně šlo o první provozní nasazení Citybusu na příměstskou linku. Evidenční číslo vozu zůstalo z předchozího působení, registrační značka byla přidělena nová, a sice trvalá AV 37-38, se kterou vůz dojezdil až do konce svého provozního života v roce 2014. V posledním provozním období pak zejména na služební lince č. 10, tzv. pendlu v trase Garáž Kačerov – Depo Kačerov – Kačerov - Garáž Kačerov. V průběhu doby měl vůz nehodu, při níž bylo poškozeno atypické čelo vozu, a po opravě dostal upravené čelo z novějších vozů.

Dodávky dalších vozů započaly dne 20.11.1996, kdy byl do garáže Kačerov dovezen první seriový Citybus pro DP Praha, a obdržel ev.č. 3005. V následujících dnech byl zařazen do provozu a dne 28.11.1996 se po vzoru vozu ev. č. 3004 také podíval na příměstskou linku PID č. 326 v trase Praha, Opatov – Jesenice. Do konce roku 1996 byly dodány další vozy až do evidenčního čísla 3009. První Citybusy ze serie ev.č. 3004 – 3009 byly vyřazeny mezi roky 2014 – 2017. Celkem bylo do DP Praha mezi lety 1996 – 2004 dodáno 321 vozů evidenčních čísel 3004 – 3027, 3029, 3032 – 3034, 3036 – 3038, 3041 – 3050, 3200 – 3478 (některé z vozů byly záhy přečíslovány z důvodu administrativní kolize s evidenčními čísly vozů C734).

První kloubový Citybus byl dodán pražskému DP až na sklonku roku 2001, sice s evidenčním číslem 6500. Celkem jich bylo do roku 2004 dodáno 53.

Po masivních dodávkách desítek vozů SOR NB12 od ev.č. 3960 i SOR NB18 od ev.č. 5051 v první polovině roku 2020, se stalo vypravování zbývajících provozních Citybusů od jara 2020 stále vzácnějším úkazem. V březnu 2020, kdy byl zahájen provoz autobusové „pidilinky“ č. 249 v trase Zličín – Nový Zličín a zpět (cca 700 m délka trasy jedním směrem) se zde jeden Citybus též objevil.

V běžném provozu se standardní i kloubové Citybusy objevovaly naposledy v červnu 2020. Přes letní prázdniny se jejich provoz pro nadbytečnost již neuvažoval.

Dopravní podnik hl. m. Prahy se rozhodl uspořádat s těmito vozy velkolepé důstojné rozloučení na sobotu 29. 8. 2020.

Již v předstihu umožnil DP Praha na svých fandovských stránkách registraci zájemců o poslední svezení s vozy City Bus 12M ev. čísla 3408 z garáží DPP Klíčov a kloubový City Bus 18M ev. Čísla 6530 a sice po trase Vozovna Střešovice – Patočkova – Střešovická – Na Petřinách – U Hvězdy – Libocká – Ruzyňská – Stochovská – Drnovská – Karlovarská – Bělohorská – Tomanova – Skokanská – Atletická – Stadion Strahov.

Již od rána vypravil DP několik zbývajících provozních Citybusů na běžné linky. Z garáží Kačerov to byly vozy evidenčních čísel 3454 a 3456, z garáží Klíčov autobusy 3437 a 3468 (původně měl vyjet vůz ev.č. 3438). Dopravceje od rána nasadil na linku č. 149 jako 21., 22., 23. a 24. pořadí. Kloubovým autobus City Bus 18M evidenčního čísla 6529, jehož domovskou garáží byl Klíčov, DP nasadil na linku č. 180 na 27. pořadí. Vozy byly nasazeny do provozu cca do 17. hodiny, aby stihly další dějství oslav na Strahově.

Ve středobodu oslav - ve vozovně Střešovice se konaly proslovy zaměstnanců DP, kteří měli co do činění s uspořádáním tohoto výjimečného dne. Pro novináře byl určen muzejní Citybus ev.č. 3251. Po 17. hodině se vydaly některé vozy v konvoji ze Střešovic přes Vítězné náměstí zpět do Střešovic přes Petřiny ke Strahovskému stadionu. Konvoj se bohužel zdržel z důvodu závady brzdového systému na kloubovém vozu ev.č. 6530. Z důvodu již velké časové ztráty se po dlouhých minutách čekání na Petřinách pokračovalo dále na Strahov. Zajímavou vsuvkou byla návštěva akce bývalého táborského Citybusu 18M původem ze společnosti Comett plus, nyní v majetku soukromé osoby.

V obratišti Stadion Strahov byly autobusy uspořádány tak, jak to rozměry obratiště dovolily, a tak aby byla skupina autobusů co nejfotogeničtější pro desítky přitomných fotografů. Autobusy byly vyrovnány vedle sebe počínaje muzejním Citybusem ev.č. 3251 a pokračujíc vozy 3468, 3456, 3437, 3454, 3408 a 6529. Nejlepší záběr mezi početnými davy fotografů měli zaměstnanci DP, kteří na místo akce přijeli s muzejní trolejovou věží Škoda 706 RT Schörling (ev. č. 6 ­ 0220).

Po odjezdu shromážděných Citybusů strahovskými serpentinami do města na místo akce dojel i závadou postižený kloubový vůz City Bus 18M ev. čísla 6530. Pozdě, ale přece. Řidič autobusu byl velmi zklamán, že nedojel včas do cíle a nezúčastnil se tak hromadného fotografování. Ale i přes toto zklamání získal s autobusem jedno prvenství, stal se posledním běžným Citybusem, který odjel z oslav u Stadionu Strahov.

A tak se uzavřela jedna velmi dlouhá, avšak významná etapa pražské městské dopravy. Dopravnímu podniku hl. m. Prahy za toto uspořádání patří obrovský dík!

Ale pokud budou chtít zájemci spatřit Citybus i v budoucnosti, mohou navštívit Muzeum MHD v Praze. A komu by to nestačilo, může se s Citybusem retrobusem naživo setkat třeba na lince č. 213 s vozem ev. č. 3468.

Prameny:
  1. vlastní informace autora
  2. S. Linert; Autobusy a trolejbusy pražské městské hromadné dopravy; 2002
  3. DP-kontakt - časopis DP Praha


© M. Babický 202030.12.2020 Aktualizace 30. 12. 2020

30. 12. 2020 Aktualizace krátkých zpráv.30.12.2020 Polohy tramvají DPP konečně online

Praha (tram): Polohy tramvají DPP konečně online. V samém závěru roku 2020 zprovoznil DP Praha poskytování polohy tramvají dalším subjektům. Cestující tak mohou po dlouhých letech marného volání konečně využívat tuto, dalo by se říci, běžnou věc v digitálním světě 21. století.Pokud chcete kontaktovat redakci, využijte link. , eventuelně stránku link.

©
CITYTRANS CZ 1999-2021 - Šíření textů z www.citytrans.info a www.citytrans.cz je možné pouze se svolením redakce a uvedení zdroje. Citytrans CZ má ISSN 1804-7297

Zpět nahoru