CITYTRANS CZ - txt verze * Informace o městské a příměstské dopravě25.4.2017 Aktualizace 25.4.2017

25. 4. 2017 Aktualizace krátkých zpráv a sloupku Kalendář akcí.25.4.2017 Další nePIDový autobus ČSAD Kladno v PID

Praha (bus): Další nePIDový autobus ČSAD Kladno v PID. V provozu na lince 306 byl 24.4.2017 zjištěn autobus Karosa B952E RZ 6S0 1643 bez ev.č., který je obvykle nasazován na linky MHD Kladno.23.4.2017 Aktualizace 23.4.2017

23.4.2017 Zveřejnění článku Na skok v Lipsku - 2017.23.4.2017 Na skok v Lipsku - 2017

23. 4. 2017 Na skok v Lipsku - 2017

Město Lipsko (německy Leipzig) se nachází ve spolkové zemi Sasko (Sachsen) severně od České republiky. Lipsko má rozlohu 297,8 km2 , kde žije cca 580 tis. obyvatel (údaj z roku 2016) a tento počet se díky neřízené migraci a natalitě nově příchozích obyvatel stále navyšuje. Území města se dělí na 10 správních obvodů různé velikosti a různé hustotě obyvatelstva. Lipsko je stejně jako Drážďany poznamenáno důsledky ničivých náletů za 2. světové války, kdy byla velká část města zničena. Toho si nelze nepovšimnout při střídání staré a nové architektury, proložené nezvykle velkými nezastavěnými prostranstvími. Poválečný vývoj dříve prosperujícího města byl poznamenán poklesem počtu obyvatelstva. Vznik NDR (Německé demokratické republiky) byl mj. ve znamení výstavby rozsáhlých panelových sídlišť a špatnou péčí o původní domy. Ještě dnes, i přes masivní příliv financí, se lze zejména na periferiích města setkat s rozbitými, zanedbanými a opuštěnými domy. Pro dříve narozené je jméno Lipsko spojeno zejména s konáním mezinárodních veletrhů, které se dříve konaly ve výstavním areálu v jižní části města. Nyní jsou veletrhy přesunuty do výhodnější polohy v severní části města s lepším napojením na dálniční síť, letiště i veřejnou dopravu.

Veřejná doprava v Lipsku byla zahájena výjezdem koňské tramvaje 18. 5. 1872, elektrifikována do roku 1897. V současnosti se tramvajová síť rozkládá na necelých 150 km tramvajových tratí. při délce kolejí mírně převyšující 310 km. V provozu je 13 tramvajových linek (1 – 4, 7 – 12 a 14 – 16) k nimž patří ještě klony linek 1E, 3E a 11E, které jsou většinou kratší variantou svých kmenových linek. Svazky linek jsou v pláncích označovány pěti barvami, a sice žlutou, červenou, světle modrou, tmavě modrou a zelenou, podle toho, jakým způsobem obsluhují centrum města. Je použit nezvyklý rozchod 1458 mm. Modrožluté tramvajové vozy Dopravního podniku Lipsko (LVB) přepraví cca 120 mil. cestujících ročně. Tramvaje mají k dispozici 5 vozoven, 1 odstavnou plochu, 1 ústřední dílny a 1 vozovnu pro historické vozy.

Tramvajový vozový park je velmi pestrý. Nejstaršími vozy jsou dožívající vysokopodlažní tramvaje T4D a B4D československé provenience z let 1982 – 1986, avšak s výraznými modernizačními prvky. Zatímco motorové vozy T4D (evidenčních řad 2000 a 2100) jsou na linkách stále výrazně zastoupeny (dopravce jich má cca 100 ks), vlečné B4 zpívají svou labutí píseň – z cca 230 dodaných vozů jsou v provozu poslední dva ev.č. 792 a 795.

Nové vlečné vozy jsou zastoupeny typem Bombardier typu NB4 z let 2000 – 2002 v evidenční řadě 901 – 943. V letech 1994 – 1998 bylo dodáno 56 nízkopodlažní vozů DWA NGT8 ev.č. 1101 – 1156. Velmi zajímavý je typ NGTW6 zvaný „Leoliner“, který byl na základě přímých požadavků dopravce dodáván v letech 2003 - 2011 dceřinnou firmou (za pomoci dalších spolupracujících firem) přímo v Lipsku. Vozy obdržely ev.č. 1301 – 1350 a stejně tak každý vůz i své jméno po některé z městských částí Lipska. Posledním zastoupeným typem je pětičlánkový nízkopodlažní typ Bombardier NGT12 Flexity Classic XXL dodávaný v letech 2005 – 2012 v počtu 33 ks (ev.č. 1201 – 1233). Zajímavostí těchto tramvají je fakt, že na každém vozu je název a znak jednoho z partnerských měst Lipska z celého světa, kde provozují kolejovou městskou dopravu. Například vůz poměrně „protekčního“ čísla 1221 na sobě nese název Brno.

U tramvají dodávaných od roku 2010 je součástí vozu čelní LED vícebarevná linková orientace, zatímco ostatní jsou klasické jednobarevné (buď LED nebo klasické terčíkové).

Do roku 2020 má být dodáno 41 tramvají nového typu Solaris NGT10. První kus ev.č. 1001 byl vyroben v roce 2016 a jeho první prezentace se konala v září 2016 na mezinárodní výstavě Innotrans. V prosinci 2016 byl dodán odběrateli – DP v Lipsku. V únoru 2017 se konala oficiální prezentace zejména pro média a představitele města. O několik dní později se uskutečnila první zkušební jízda prototypu ev.č. 1001 po kolejové síti ve městě. Zároveň byl dodán druhý prototyp ev.č. 1002. Od konce března 2017 je prototyp ev.č. 1001 každou noc v provozu, kdy se prověřují jízdní profily, možné kolize s nástupními hranami zastávek a další potenciální potíže. Na voze ev.č. 1002 se nyní školí veškerý personál, aby byl příchod nového typu do provozu hladce zvládnut. Dodávky dalších vozů budou vzápětí následovat.

Pro oblíbené vyhlídkové jízdy jsou upraveny tramvajové vozy T4D-M ev.č. 1700 (ex ev.č. 2111) a 1800 (ex ev.č. 2187). Ty jsou, ještě spolu s vlečným vozem B4D-M ev.č. 700 (ex 737) upraveny pro pravidelné okružní vyhlídkové jízdy centrem města a jejich hlavním rozpoznávacím znakem jsou zaoblená okna na okraji střechy, obdobně jako u autobusu Škoda 706 RTO LUX. Skupinku vyhlídkových vozů uzavírá vůz T4D-M ev.č. 1600 (ex ev.č. 1797), který je přestavěn do podoby tramvajového kabrioletu.

Občas se po městě mihnou i historické tramvaje, u příležitosti Dne otevřených dveří místního dopravněpodnikového muzea jsou pak k vidění i na lince 29E.

Autobusová doprava je městě zastoupena také poměrně významně. Zajímavá je např. linka 89 Hbf., Goethestrasse – Connewitz, Kreuz, na kterou jsou nasazovány hybridní vozy MAN NL 253. DP Lipsko má ve svém vozovém parku pestrou škálu typů, které na rozdíl od tramvají mají pětimístná evidenční čísla. Typy: MAN NÜ 283 (A20) – ev.č. 12266, 12267; MAN NÜ 280 - ev.č. 12164 – 12168; MAN NL 323 – ev.č. 12171 – 12173; MAN NL 253 – ev.č. 12198 – 12202; Mercedes Benz Sprinter City 65 ev.č. 10006 – 10008; Mercedes Benz O 530 G ev.č. 14157 – 14159; Mercedes Benz O 530 II ev.č. 12263 – 12265; Mercedes Benz O 530 GDH ev.č. 14041 – 14043; Mercedes Benz O 530 LÜ ev.č. 12156 – 12159; Hess BGH-N2C ev.č. 14031 – 14040; Solaris Urbino 8,6 Alpino ev.č. 11009 – 11013; Solaris Urbino 12 III ev.č. 12210 – 12262; Solaris Urbino 18 III ev.č. 14105 -14149; a vozy Solaris Urbino 18 IV ev.č. 14161 - 14174 dodané mezi prosincem 2016 a dubnem 2017. Nejnověji dodané Solarisy mají též čelní vícebarvný LED displej.

Od prosince 2013, kdy došlo k otevření tzv. City tunelu, tedy k podzemnímu spojení dosavadních hlavových nádraží Leipzig Hbf. a Leipzig Bayerisher Bhf., zásadně stoupl význam S-Bahnu, který tak na sedmi linkách neobsluhuje jenom město samotné, ale okolní města a městečka. Každopádně vybudováním podzemních stanic Markt a Wilhelm-Leuschner-Platz v centru města se z S-Bahnu stalé jakési metro – snadno dostupné a v příjemných intervalech.

Původní myšlenka spojení nádraží Leipzig Hbf. a Leipzig Bayerisher Bhf. je již stoletá. V letech 1913 – 1915 byla vybudována část tunelu severně od budovy Leipzig Hbf., avšak válečné údálosti znemožnily dokončit původní myšlenku, a situace se nezlepšila ani v závěru 2. světové války, kdy byla část tunelu zdemolována bombardováním. V dobách socialistické NDR se sice s myšlenkou výstavby tunelu stále koketovalo, avšak skutečný posun nastal až po roce 1990 v opět jednotném Německu.Ražba a zprovoznění tunelu trvalo od roku 2003 až do roku 2013. Tunel je 3,6 km dlouhý.

Hlavní nádraží (Leipzig Hbf.) je velmi zajímavé svým ruchem, neboť zde má svůj start či cíl mnoho spojů, ať již S-Bahnu, IC nebo vysokorychlostí ICE. Jsou odsud vypravovány i regionální motoráky soukromé společnosti MRB, či spoje dopravce Abellio. Milovníci železnice si na nádraží najdou třeba modelové kolejiště nebo infostánek budování železničních tratí, či odstavené historické lokomotivy.

Prameny:
  1. https://de.wikipedia.org/wiki/Stra%C3%9Fenbahn_Leipzig
  2. https://de.wikipedia.org/wiki/Leipziger_Verkehrsbetriebe
  3. https://www.l.de/verkehrsbetriebe/
  4. http://www.tram-info.de/wagenp.htm
  5. http://l-nv.info/pages/nahverkehr/bus.php
  6. http://strassenbahnmuseum.de/


© M. Babický 201719.4.2017 Aktualizace 19.4.2017

19. 4. 2017 Aktualizace krátkých zpráv.19.4.2017 65 let trolejbusů v Pardubicích

Pardubice (vše): 65 let autobusů v Pardubicích. V sobotu 13.5.2017 se u DP Pardubice koná Den otevřených dveří u příležitosti oslav 65 let provozu trolejbusů. Na programu jsou jízdy současných i historických vozidel, prohlídka areálu dopravce a mnoho dalšího.19.4.2017 Přečíslování autobusových linek začíná

Praha (bus): Přečíslování autobusových linek začíná. Již v neděli 16.4.2017 bylo na několika zastávkových označnících v okolí Zličína zjištěno číslování linek již podle nového schematu, který nabyde platnost až od konce dubna. Konkrétně se to týká linek č. 952 a 957 (končící linky 602 ,607).19.4.2017 Konec libeňských garáží

Praha (bus): Konec libeňských garáží. V současnosti (4/2017) probíhá již několik týdnů výstavba administrativních komplexů ve Voctářově ulici na místě opravárenské části libeňských garáží. Developerský projekt má být dokončen v roce 2018. Provoz garáží Libeň byl ukončen v dubnu 1994.19.4.2017 Kolejová archeologie u Václavského nám. v roce 2017

Praha (tram): Kolejová archeologie u Václavského nám. v roce 2017. Při výkopových pracích (pokládka plynovodu) ve Vinohradské ulici mezi novou a starou budovou Národního muzea došlo k obnažení kolejí a pražců z původní tramvajové trati Muzeum - Můstek. Pro úplnost uvádíme, že tramvaje v této relaci se naposledy projely v prosinci 1980. Fyzická likvidace trati byla dokonána v roce 1982, avšak ne důsledně, protože do dnešní doby se v zemi nachází větší množství zbytků tramvajové tratě vč. kolejí.16.4.2017 Aktualizace 16.4.2017

16. 4. 2017 Aktualizace krátkých zpráv.16.4.2017 Dlouhé čekání na trať na Kladno

Praha (žel): Dlouhé čekání na trať na Kladno. Modernizace železniční tratě na Kladno s výstavbou odočky na letiště se táhne jak turecký med. Čtvrtstoletí tahanic o různých variantách je až tragikomický, a posun téměř žádný. Dosud se fyzicky dělaly pouze přípravné práce počítající s budoucím položením druhé koleje, a tedy související s realizací jiných staveb (nový železniční most u Jenče, železniční most ve východní části Hostivice, dálniční přemostění R6/D6). Od letošního července má být realizována rozsáhla oprava Negrelliho viaduktu, přesto dle vyjádření dopravních expertů nelze očekávat výstavbu z Veleslavína na letiště dříve než v roce 2020. Kladenská trať má být budována etapovitě, avšak v jakém časovém horizontu se tak stane, je otázkou. Ve hře je i nový projekt s pracovním názvem KANON (Kladenský diametr), který uvažuje o jakémsi paralelním vedení trati na Kladno v relaci Letiště V. Havla - Hřebeč - Kladno-Nové Kročehlavy - Kladno-Sítná - Kladno-centrum - Kladno-Rozdělov - Kamenné Žehrovice, který má pro obsluhu města Kladna velmi zásadní význam.16.4.2017 Nostalgické vozy na lince 23

Praha (tram): Nostalgické vozy na lince 23. Pro provoz na nostalgické lince 23, případně jako rezerva jsou určeny následující vozy: T3SUCS ev.č. 7121, 7122, 7142, 7144, 7174, 7188, 7189, 7191, 7205, 7234, 7235, 7256, 7262, 7269, 7273, 7275, 7282, 7290 a T3M ev.č. 8013, 8014, 8038, 8042, 8085.15.4.2017 Aktualizace 15. 4. 2017

15. 4. 2017 Aktualizace krátkých zpráv.15.4.2017 Konec vozů T3SUCS na Žižkově

Praha (tram): Konec vozů T3SUCS na Žižkově. Po dlouhých letech ustájení opustily dne 11.4.2017 žižkovskou vozovnu veškeré provozní tramvaje T3SUCS (rovněž i T3M). Ranním výjezdem opustily svůj dlouholetý příbytek, přičemž z linky 23 zatahovaly již do svého nového působiště, a sice vozovny Hloubětín.15.4.2017 Další tramvaje 15T na pražských linkách

Praha (tram): Další tramvaje 15T na pražských linkách. V první polovině dubna 2017 se v provozu na pražských linkách objevily nově dodané vozy 15T ev.č. 9405, 9407.Pokud chcete kontaktovat redakci, využijte link. , eventuelně stránku link.

©
CITYTRANS CZ 1999-2017 - Šíření textů z www.citytrans.info a www.citytrans.cz je možné pouze se svolením redakce a uvedení zdroje. Citytrans CZ má ISSN 1804-7297

Zpět nahoru