31. 10. 2021
T2R 19 a 18 T2R 17, 18, 19 trolejbus Ekova 706 RTO PMDP noční

CITYTRANS CZ31. 12. 2020 Pražská rozlučka se Citybusy.

Provozní život pražských Citybusů se začal odehrávat v roce 1995, kdy byl dodán do zkušebního provozu prototyp nazvaný Karosa-Renault Citybus. V říjnu a listopadu 1995 byl umístěn do garáže Kačerov a vypravován s cestujícími zejména na linky v blízkosti areálu dopravce. Spatřit ho bylo možné zejména u stanic metra Roztyly a Budějovická. Nízkopodlažní autobus byl smontován ve Francii, jeho provedení bylo bez výkonného topení, s otevřenou kabinou řidiče, a interieru vozu dominoval velký kulatý otáčkoměr u pravé strany kabiny řidiče. Majitel – Karosa Vysoké Mýto označil vozidlo zkušební registrační značkou X 07-25 a evidenčním číslem 3004, navazujícím na evidenční řadu nízkopodlažních Neoplanu N4014/3 s čísly 3001 – 3003. Autobus vykonal zápůjční „turné“ po městech bývalého Československa – dopravní podniky v Brně, Ústí nad Labem, Plzni, Bratislavě, Košicích. V září 1996 se vrátil do DP Praha a nastálo zařazen do vozového parku garáže Kačerov. Jistou provozní zajímavostí je nasazení zmíněného nízkopodlažního vozu ev. č. 3004 na příměstskou linku PID č. 326 v trase Praha, Opatov – Jesenice dne 16.10.1996, pravděpodobně šlo o první provozní nasazení Citybusu na příměstskou linku. Evidenční číslo vozu zůstalo z předchozího působení, registrační značka byla přidělena nová, a sice trvalá AV 37-38, se kterou vůz dojezdil až do konce svého provozního života v roce 2014. V posledním provozním období pak zejména na služební lince č. 10, tzv. pendlu v trase Garáž Kačerov – Depo Kačerov – Kačerov - Garáž Kačerov. V průběhu doby měl vůz nehodu, při níž bylo poškozeno atypické čelo vozu, a po opravě dostal upravené čelo z novějších vozů.

Dodávky dalších vozů započaly dne 20.11.1996, kdy byl do garáže Kačerov dovezen první seriový Citybus pro DP Praha, a obdržel ev.č. 3005. V následujících dnech byl zařazen do provozu a dne 28.11.1996 se po vzoru vozu ev. č. 3004 také podíval na příměstskou linku PID č. 326 v trase Praha, Opatov – Jesenice. Do konce roku 1996 byly dodány další vozy až do evidenčního čísla 3009. První Citybusy ze serie ev.č. 3004 – 3009 byly vyřazeny mezi roky 2014 – 2017. Celkem bylo do DP Praha mezi lety 1996 – 2004 dodáno 321 vozů evidenčních čísel 3004 – 3027, 3029, 3032 – 3034, 3036 – 3038, 3041 – 3050, 3200 – 3478 (některé z vozů byly záhy přečíslovány z důvodu administrativní kolize s evidenčními čísly vozů C734).

První kloubový Citybus byl dodán pražskému DP až na sklonku roku 2001, sice s evidenčním číslem 6500. Celkem jich bylo do roku 2004 dodáno 53.

Po masivních dodávkách desítek vozů SOR NB12 od ev.č. 3960 i SOR NB18 od ev.č. 5051 v první polovině roku 2020, se stalo vypravování zbývajících provozních Citybusů od jara 2020 stále vzácnějším úkazem. V březnu 2020, kdy byl zahájen provoz autobusové „pidilinky“ č. 249 v trase Zličín – Nový Zličín a zpět (cca 700 m délka trasy jedním směrem) se zde jeden Citybus též objevil.

V běžném provozu se standardní i kloubové Citybusy objevovaly naposledy v červnu 2020. Přes letní prázdniny se jejich provoz pro nadbytečnost již neuvažoval.

Dopravní podnik hl. m. Prahy se rozhodl uspořádat s těmito vozy velkolepé důstojné rozloučení na sobotu 29. 8. 2020.

Již v předstihu umožnil DP Praha na svých fandovských stránkách registraci zájemců o poslední svezení s vozy City Bus 12M ev. čísla 3408 z garáží DPP Klíčov a kloubový City Bus 18M ev. Čísla 6530 a sice po trase Vozovna Střešovice – Patočkova – Střešovická – Na Petřinách – U Hvězdy – Libocká – Ruzyňská – Stochovská – Drnovská – Karlovarská – Bělohorská – Tomanova – Skokanská – Atletická – Stadion Strahov.

Již od rána vypravil DP několik zbývajících provozních Citybusů na běžné linky. Z garáží Kačerov to byly vozy evidenčních čísel 3454 a 3456, z garáží Klíčov autobusy 3437 a 3468 (původně měl vyjet vůz ev.č. 3438). Dopravceje od rána nasadil na linku č. 149 jako 21., 22., 23. a 24. pořadí. Kloubovým autobus City Bus 18M evidenčního čísla 6529, jehož domovskou garáží byl Klíčov, DP nasadil na linku č. 180 na 27. pořadí. Vozy byly nasazeny do provozu cca do 17. hodiny, aby stihly další dějství oslav na Strahově.

Ve středobodu oslav - ve vozovně Střešovice se konaly proslovy zaměstnanců DP, kteří měli co do činění s uspořádáním tohoto výjimečného dne. Pro novináře byl určen muzejní Citybus ev.č. 3251. Po 17. hodině se vydaly některé vozy v konvoji ze Střešovic přes Vítězné náměstí zpět do Střešovic přes Petřiny ke Strahovskému stadionu. Konvoj se bohužel zdržel z důvodu závady brzdového systému na kloubovém vozu ev.č. 6530. Z důvodu již velké časové ztráty se po dlouhých minutách čekání na Petřinách pokračovalo dále na Strahov. Zajímavou vsuvkou byla návštěva akce bývalého táborského Citybusu 18M původem ze společnosti Comett plus, nyní v majetku soukromé osoby.

V obratišti Stadion Strahov byly autobusy uspořádány tak, jak to rozměry obratiště dovolily, a tak aby byla skupina autobusů co nejfotogeničtější pro desítky přitomných fotografů. Autobusy byly vyrovnány vedle sebe počínaje muzejním Citybusem ev.č. 3251 a pokračujíc vozy 3468, 3456, 3437, 3454, 3408 a 6529. Nejlepší záběr mezi početnými davy fotografů měli zaměstnanci DP, kteří na místo akce přijeli s muzejní trolejovou věží Škoda 706 RT Schörling (ev. č. 6 ­ 0220).

Po odjezdu shromážděných Citybusů strahovskými serpentinami do města na místo akce dojel i závadou postižený kloubový vůz City Bus 18M ev. čísla 6530. Pozdě, ale přece. Řidič autobusu byl velmi zklamán, že nedojel včas do cíle a nezúčastnil se tak hromadného fotografování. Ale i přes toto zklamání získal s autobusem jedno prvenství, stal se posledním běžným Citybusem, který odjel z oslav u Stadionu Strahov.

A tak se uzavřela jedna velmi dlouhá, avšak významná etapa pražské městské dopravy. Dopravnímu podniku hl. m. Prahy za toto uspořádání patří obrovský dík!

Ale pokud budou chtít zájemci spatřit Citybus i v budoucnosti, mohou navštívit Muzeum MHD v Praze. A komu by to nestačilo, může se s Citybusem retrobusem naživo setkat třeba na lince č. 213 s vozem ev. č. 3468.

Prameny:
 1. vlastní informace autora
 2. S. Linert; Autobusy a trolejbusy pražské městské hromadné dopravy; 2002
 3. DP-kontakt - časopis DP Praha


© M. Babický 2020
Autor: mb-311220v, Trvalý odkaz, Čl. autobusy, Články, 31.12.2020
31. 12. 2019. Zahájení provozu TT na Borská pole

Než se rozjely tramvajové vozy po nové tramvajové trati na Borská pole, uplynulo několik desetiletí. Po ukončení provozu vojenského letiště Plzeň-Bory v roce 1991 došlo v následujících desetiletích k adaptaci některých budou, ale zejména výstavba obrovských výrobních a prodejních komplexů světoznámých jmen. O možné výstavbě tramvajové trati do enklávy Borských polí se začalo vážněji uvažovat po roce 2000, zejména pro obsluhu budoucího areálu Západočeské univerzity. V roce 2010, se objevil drobný náznak uvažované výstavby na Borská pole, a sice v podobě mostních pilířů v těsné blízkosti budované silnice I/27. Na zmíněné pilíře byla sice usazena lávka pro peší, ale pilíře byly již připraveny pro jednodušší instalaci budoucího tramvajového mostu.

Samotná výstavba započala až kácením stromořadí v Kaplířově ulici v březnu 2018. Následně se stavební práce rozjely po celé délce trati. Dělaly se demolice, rozsáhlé přeložky inženýrských sítí, výstavba tělesa tramvajové tratě včetně dvou obratišť, usazení 350 t vážícího tramvajového mostu, výstavba nového autobusového terminálu, odpojení stávajícího tramvajového obratiště na Borech, přeložka jedné tramvajové zastávky a výstavba třech nových atd.

První tramvaje, se po novém úseku „projely“ v sobotu 30.11.2019, šlo o vozy KT8D5RN2P ev.č. 288 a 298, vzhledem k absenci trolejového vedení však nikoliv vlastní trakcí. První tramvaje, prozatím zkušebně bez cestujících, ale již vlastní trakcí na nové trati se objevily ve středu 11. 12. 2019 v podobě vozů Vario LF2/2 ev. č. 366 a KT8D5RN2P ev. č. 298.

Slavnostní okamžik nastal v neděli 15. 12. 2019, kdy byla nová tramvajová trať v Plzni otevřena. Nutno podotknout, že po dlouhých téměř 30 letech, kdy byla otevřena poslední nová tramvajová trať (na Bolevec).

Jako zkušební předvoj si před oficiální delegací projela trať souprava historických vozů T3 ev.č. 192+187 v řazení PX.

Oficiální zahájení akce se uskutečnilo ve 14:00 hod. v obratišti U Zvonu za účastí historických vozů Křižík ev.č. 18 a T1 ev.č. 121 a též moderní nízkopodlažní Vario LF2/2 ev.č. 362 ve vánočním „oděvu“. Po nezbytných procedurách se vydaly všechny tři vozy za účasti představitelů města Plzně, PMDP, ZČU, sdělovacích prostředků a ostatních pozvaných hostů směrem na Bory. Každý cestující obdržel stylovou slavnostní jízdenku s vyobrazením schematického prodloužení tratě. V tramvajové zastávce Dvořákova, tč. konečné výlukové tramvajové linky č. 3, musely vozy překonat povrchový kolejový přejezd "kaliforňan" a dále pokračovat po nesprávné koleji přes obratiště Univerzita do zastávky Technická. Zde se konal oficiální akt otevření nové tramvajové trati na Borská pole za účati primátora města Plzně p. Martina Baxy, jeho dopravního náměstka Michala Vozobuleho, ředitele PMDP Jiřího Ptáčka, rektora Západočeské univerzity Miroslava Holečka a dalších osob. Primátor města sdělil v proslovu všem přítomným výhody nově otevírané trati i těžkosti vedoucí k její velmi dlouhé realizaci. Neopomněl též zmínit, že historický tramvajový vůz Křižík ev.č. 18 z roku 1899 byl u všech otevíraných tramvajových tratích v Plzni, takže nemůže chybět ani na Borských polích. Následně se VIP osobnosti chopily nůžek a jaly se stříhat slavnostní pásku před tramvajovým vozem ev.č. 362. V neděli 15. prosince 2019 v 15:05 byla přestřižením pásky tramvajová trať oficiálně otevřena.

Následně se organizátoři a pozvaní hosté odebrali do nedaleké budovy ZČU, kde byl na větším počtu výstavních tabel podrobně fotograficky zdokumentován postup výstavby nové tramvajové trati. V přednáškovém sálu pokračovaly slavnostní proslovy zástupců subjektů, kteří mají na svědomí realizaci trati. Na závěr proslovů primátor Plzně rozkrojil zde připravený stylový dort ve tvaru knihy, na jejímž „přebalu“ byla část plzeňské vánoční tramvaje s vyobrazeným schematickým prodloužením tratě na pozadí. Cca v 17:00 hod odvezl zvláštní spoj v podobě KT8D5RN2P ev. č. 290 hosty zpět do centra města či do vozovny.

Plzeňské městské dopravní podniky ovšem neponechaly nic náhodě a obratně marketingově využily této slavnostní události naplno. Cca od 15:30 začal mezi zastávkou Dvořákova a konečnou Univerzita pendlovat vánoční spoj, takže i nepozvaní hosté mohli již naplno vyzkoušet jízdu po nové trati. Nutno říci, že Plzeňané šanci využili dostatečně, neboť většina spojů odjízděla beznadějně plných. Vánoční tramvaj Vario LF2/2 ev.č. 362 doplňovala historická souprava T3 ev.č. 192+187 v řazení PX. Vozy pendlovaly ze zastávky Dvořákova po správné koleji, nazpět od Univerzity se vracely „couváním“ po téže koleji. Nutno dodat, že v jezdily v těsném sledu za sebou. Jízdní řád byl sice stanoven na 30 min. mezi 15:30 – 18:30, v praxi se však příliš nedodržoval, jezdilo se v podstatě stále.

Od pondělí 16. 12. 2019 je na nové trati zahájen běžný provoz, který zajišťuje prodloužená linka č. 4, jejích část spojů je ukončena v novém terminálu Bory (přestup na autobusové linky), zbytek jede až k Univerzitě.

Kolaudace je stanovena až na listopad 2020, do té doby budou stále probíhat stavební a dokončovací práce.

V roce 2020 má být zpracován Generel veřejné dopravy, ve kterém by se mělo objevit i to, kde se teoreticky v dalších letech mohou objevit nové tramvajové tratě. Nejblíže uvažované realizaci má tramvajová trať na sídliště Vinice, kde je frekvence cestujících velmi vysoká a stále se zvyšuje. Další možnou tramvajovou tratí může být ta do bývalých kasáren Slovany na Nepomucké třídě. Nu, budoucnost ukáže.

Několik zajímavostí:
Cena výstavby trati a další infrastruktury - 616 mil. Kč, - podpora z EU fondů ve výši 355 mil. Kč. -Délka nové dvoukolejné tratě měří 1,3 kilometru, má také dvě nová dvoukolejná tramvajová obratiště. Náklady na stavbu terminálu Bory 63 mil. Kč vč. DPH, z toho dotace z IROP činila 38,7 mil. Kč. Náklady města Plzně na výkup pozemků pro stavbu TT – 170 mil. Kč

© M. Babický 2019
Autor: mb-311219v, Trvalý odkaz, Čl. tramvaje, Články, 31.12.2019
28. 3. 2019 Výpis z petice za záchranu žel. depa v Hostivici k 28. 3. 2019

Vážení čtenáři,

je vidět, že spoustě lidem není lhostejný fakt, že Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) má v úmyslu zdemolovat budovy bývalého depa (výtopny) a dalších drobných drážních staveb v Hostivici. Petice za zachování budovy depa byla Klubem historické techniky Praha spuštěna 14. 3. 2019. Za 14 dní zatím překonala počet 333 hlasů od petentů nejenom z Hostivice, Prahy, Kladna, ale z celé České republiky. A nejenom to, i Slovenska a dalších států. Zde máme uvedeny nejzajímavější příspěvky petentů (jméno, sídlo, příspěvek):.

Marek Koudelka, Tábor; Historické stavby by měly mít šanci, bohužel už jich zbývá jak šafránu. Díky "dobrému hospodáři" (tajenka)!

Petr Karbula, Stankov; Podepisuji protože je škoda demolovat budovu která by mohla nadále sloužit ve prospěch muzea.

Dominik Schön, Praha; Podepisuji, protože díky modernizaci tratí takových budov rapidně ubývá. Navíc je vidět veliká motivace nadšenců i města místo zachovat.

Petr Žůrek, Břeclav; SŽDC umí poslední dobou jen bořit a to dokonce, když je o budovy zájem. Jedním slovem zmar na železnici... ?

Jan Vrána, Praha 10; Stojím za vytvořením dopravního muzea a toto depo je pro tento záměr ideální a byla by věčná škoda takovýto historický artefakt srovnat se zemí...

Lucie Salášková; Praha; Podopisuji, protože železniční budovy jsou součástí našeho dědictví a historie.

Žaneta Pinkasova, Kladno; Chci aby byla budova zachována

Jaroslav Kugler, Kladno; Nelíbí se mi postoj Správy železniční dopravní cesty k budovám.

Pavel Gülich, Hostivice; Železnie je součást historie Hostivice. Jsem rád za každé nové "kam jít" v Hostivici.

Michal Semler, Kněževes; Podepisuji protože se jedná o krásnou architekturu.

Ondřej Zita, Kosmonosy; protože muzea která provozují nadšenci jsiou ta nejkrásnější a nejhezčí

Vojtěch Suchan, Praha; Z železnice se nesmí stát hromada betonu a sterilních kontejnerů. Proč jsou někde budovy podle stejných normálií technickou památkou, a tady ji může někdo jen tak zbourat?

Alena Šnoblová, Běleč; Protoze moje rodice pracovali na zeleznici a je to moje srdecni zalezitost. Jezdim se svymi detmi historickymi vlacky a rafi navstevujeme technicka muzea.

Miroslav Pudík, Tuhaň; Podepisuji protože mi není lhostejný osud budovy a budu rád když se z této budovy bude dát vytvořit dopravně-technické muzeum a zázemí vašeho spolku. :-)

Zdeněk Bojko, Kaplice; Jsem v Hostivici pár let bydlel a jeden z mých příbuzných je čestným občanem města, jedná se o pana Protivu.

Tomáš Kopecký, Roztoky; Podepisuji, jelikož budova má historický význam a určitě je lepší možnost než jí barbarsky zbourat.

Jindřich Šafran, Plumlov; Chci zachránit stavbu a tak pomoci s budoucím muzeem

Miroslav Suchý, Beroun; Zachránit nutné

Jan Kalač, Praha 4; Nesouhlasím s demolicí budovy, mohlo by tu být malé muzeum dráhy.

David Hlava, Katovice; vam preju aby vam to vyslo!

Radek Kolínek, Poteč; Nerad vidím jak se zbytečně demoluji železniční budovy

Viktor Lorenc, Rabat /Maroko/; Podepisuji jako zastánce zachování technických památek pro příští generace. Bořit umí každý, stavět málokdo. Velvyslanec

Antonín Růžička, Broumov; Každá staniční budova si zaslouží stát. Místo zničení stačí opravit.

František Nyklíček, x; Budova zjevně nezasahuje do samotné rekonstrukce tratě, překáží jen údajně zamýšlenému parkovišti, jež by bylo možné umístit i jinde při stanici. Je-li zájem budovu využít a opravit prakticky pro původní účel, nevidím důvod tomu bránit.

Milan Tejnor, Borotín; Podporuji zahájení jednání o koupi budovy depa v ŽST Hostivice mezi SŽDS a Klubem historické techniky Praha, z.s. před započetím její demolice.

Vladimir Nespor, Brno; Historii je potřeba uchovávat a když to chtějí udělat dobrovolníci, tím více jse pro.

Michal Lendacky, Horní Dvořiště; V tomto vidím dobrý úmysl

Monika Kletečková, Hostivice; Budu ráda,když se tato budova zachová a bude dál využívána jako muzeum.

Martin Pospíchal, Praha; Nechci aby budova depa dále chátrala a našla své využití

Martina Macháčková, Hostivice; Chci, aby odtamtud zmizeli bezdomovci a další pochybné existence. Muzeum bychom navštěvovali se školkou.

Kateřina Perglová, Kladno; Podepisuji, protože je potřeba udržovat historii pro budoucí generace...

Jan Ludvík, Hostivice; Umění a architektura je jediné co po lidech zbyde po jejich životě. Tahle budova je hezkou vzpomínkou na minulé století a jeho historické souvislosti. Z toho důvodu by měla zůstat stát. Tohle místo si nezaslouží demolici, ale spíš uklidit bordel okolo toho domu.. to za prvé a za druhé, by se měla využívat aby tam nelezli bezdomovci, feťáci, apod.

Denisa Sučová, Rumburk; Jsem sice z Rumburku, ale v Hostivici mám velkou část rodiny. Dceru s přítelem a sestru s rodinou, a proto v Hostivici trávím poměrně dost času. Myslím, že vše z čeho na nás dýchá minulost, je škoda zničit. Proto hlasuji pro zachování budovy, její opravu a využití způsobem prospěšným nejen pro občany Hostivice.

Václav Batěk, Praha; Podepisuji, protože se jedná o cennou železniční památku a vzpomínku na doby minulé. Dále se zde nabízí dokonalé využití této budovy, které by určitě udělalo radost nejen železničním příznivcům, město Hostivice by tak mělo o jedno lákadlo více...

Iveta Junková, Červený Újezd; Chci zachovat budovu.

Vladislav Šlégr, Vimperk; souhlasím se zachováním budovy

Karel Kočí, Praha; Je nutne zachovat alespon neco malo z zeleznicni historie. A proto je nezbytne zachovat tuto budovu na bustehradske draze a ne aby stado hňupú a nýmandú kteri nemaji vztah k nicemu rozhodovalo co ma nebo nema historickou hodnotu.

František Prosecký, Bystřice nad Pernštejnem; zachování historie

Radim Říha, Zdice; Staré stavby budované našimi předky by si zasloužily zachránit, zachovat pro budoucí generace. A zvláště fabriky, různé účelové stavby včetně železničních si zaslouží zachránit, neničit, jak tomu je dneska ve velkém pod křídly SŽDC. Tato stavba určitě prospěje zůstat a přeměnit ji na muzeum...

Petr Mikula, Jablonec nad Nisou; Držím palce každému, kdo zachraňuje staré drážní budovy a dává jim nový význam.

Michal Lošťák, Zadní Třebaň; Jsem velký fanda historie železniční dopravy a každá taková likvidace je z mého pohledu veliká škoda, když je možnost dalšího využití.

Pavel Petr, Letohrad; Podepisuji tuto petici, protože pokud existuje pro drážní objekt i jiné smysluplné využití, tak v rámci správného hospodáře může majitel preferovat prodej. Vždy existuje možnost úpravy projektu, pokud k tomu je vůle jednajících stran. Pokud se spolu nedomluví, pak to dopadne jako ve stanici Ústín nad Orlicí.

Jiří Vyhlídal, Olomouc; Mám rád cestování vlakem i to okolo, na co se tam dá podívat.

Pavel Dobrovolný, Žižkov; Protože stát na tom ještě vydělá a nebude utrácet za demolici. Také dojte k podpoře dobré věci.

Pavel Kopáček, Sezimovo Ústí; Podepisuji, protože mi není lhostejný osud technických památek v naší zemi

Robert Kubica, Rakovník; Protože jde o dobrou věc, vznik dopravního muzea obohatí tuto lokalitu.

Martin Brynda, Plzeň; Podepisuji proto že jsem proti bourání staveb a hlavně budeme potřebovat kanál za účelem mazaní naší 414. (pozn. redakce – parní lokomotiva)

Luboš Velinger, Jostubice; POPUSUJI Z DŮVODU ZACHOVÁNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY

Ajka Suhajdova, Taunton /Velká Británie/: historicky raz nasi zeme se bezduvodne nici - je mi to lito, mnohe stoji za to zachovat a spise nez borit, tak zakomponovat historii do soucastneho zivota - staveb

Ota Uchytil, Liberec; Podepisuji, protože mě už s..... jak to v tomto státě chodí. Grázlové mají pré a slušný člověk co se snaží udělat něco prospěšného má tisíc klacků pod nohama....

Denisa Kolkova, Hostivice; Je to historická budova

Jindřich Velinger, Hostivice; Jde o historicko-technickou stavbu ,která je součástí historie města Hostivice

Adam Ujházi, Košice /Slovensko/; Som fanúšik železnice, a som dobrovoľníkom na Košickej detskej historickej železnici.

Dana Špiritová, Praha; Zachování historické a technické památky

Jitka Krausová, Praha; Souhlasím a podporuji rekonstrukci starých budov, je to naše nevratná historie,

Ivana Bodnárová, Košice /Slovensko/; Podpisujem, pretože ak má nejaká myšlienka ľudí čo sa ju budú snažiť všetkými silami zrealizovať, tak to má zmysel

Filip Hlubucek, Praha; Podepisuji, protože stručně řečeno je potřeba zachovat kulturní dědictví pro další generace. Tvořit, zachovávat nebo adaptovat a ne jen bourat a ničit! Držím palce, ať se dobrá věc podaří!

Adrián Onder, Zemplínske Jastrabie /Slovensko/; Som za správnu vec.

Dominika Dudová, Prievidza /Slovensko/; Je skvelý nápad zachovať túto budovu. Myslím, že by skvelo poslúžila ako technické múzeum a vzdelávací prostriedok pre železničných milovníkov a študentov pripravujúcich sa na povolanie v oblasti železníc, prípadne iných odborov.

Daniel Sládek, Karlovy Vary; Podepisují, protože je zapotřebí budovu zachovat pro další využití.

Milan Kohout, Praha 6 Ruzyně; Jsem fanda železniční historie a o třicet let plánované rekonstrukci trati Praha - Kladno jsem začal pochybovat, že k ní někdy dojde.

Vilém Erlebach, Tanvald; Podepisuji, protože si myslím, že je důležité zachovat železniční historii pro budoucí generace.

Jiří Vobecký, Ostrava; Podepisuji, protože drážní historie je vždycky škoda.

Karel Rádl, Brandýs nad Labem; Podepisuji, protože za 100let už nebudeme mít co lidem ukázat, jen fotky starých časů.... A myslím, že řada dříve pro dráhu funkčních staveb může sloužit dál jiným způsobem.

Procházka Roman, Mochov; Jde o technicko historickou památku.

Vladislav Purchard, Velké Březno; Držím palce, protože SŽD již mnoooooho staveb, o které byl i enormní zájem zlikvidovala. Možná na to mají dotace, o které nechtějí přijít.

Jiří Vojíř, Praha; Podepisuji, protože si myslím, že je demolice těchto objektů jedna velká škoda a mohou posloužit k jiným účelum...

Miroslav Černý, Praha; Mi není lhostejná budoucnost technických památek v Čechách.

Dominik Koleják, Ostrava; Rád bych tam viděl činnost spolku.

Tomáš Pospíchal, Praha; Podepisuji tuto petici, protože podporuji činnost všech nadšenců naší úspěšné a krásné historie.

Ladislav Doležal, Zábřeh; Podepisuji, protože jsem technický fanda a mám úctu k historii.

Radana Feistnerova, Praha; Objekt je milou autentickou pamatkou sve doby, jakou by jiz nikdo nikdy nenahradil. Takove drobne perlicky nemame pravo bourat, spis se o ne starat!

Jana Kunšteková, Horní Stropnice; nesouhlasím s věčným bouráním

Adam Bleha, Chrudim; Zamer vybudovat nove muzeum je hezky a je skoda stare depo bourat, kdyz muze poslouzit i jinak.

Vít Mrhal, Velemín; Podepisuji, protože mi není lhostejný osud tohoto depa, jakožto i drážních budov celkem. Nesouhlasím s nesmyslným bouráním, které se nejen po České republice rozmohlo jako epidemie.

Jirka Vaníček, Olomouc; Na bourání je vždycky čas

František Šiller, Prievidza /Slovensko/; Kto nepozná svoju minulosť, nezaslúži si ani budúcnosť. Podporujem zachovanie histórie železničnej dopravy.

Lucie Němcová, Praha; Osud nádraží mi není lhostejný.

Klára Foudová, Praha; Stare nadrazni budovy se nemaji bourat, ale chranit!

Vojtěch Židlický, Klučov; Historická památka

Renáta Chromeková, Tisovec /Slovensko/; By sa mali zachovat taketo veci a nie vsetko rusit..

Martina Velingerová, Hostivice; Podepisuji protože je lepší staré opravit a využívat než rozbít a postavit nové. Je to krásná budova s historii

Ondřej Penc, Hostivice; Budova by se jako muzeum nebo depo historickych vlaku hodila, skoda bourat.

Karel Procházka, Praha; Jde o pražský semering, muzeálně i turisticky významnou jednotku, asi nekrásnější součást pražských železničních památek!

Viktor Sitta, Praha; Podepisuji protože nesouhlasím s demolicí další historické výtopny. Minulý rok byla takto z rozhodnutí diletantů zcela nesmyslně zbourána výtopna České západní dráhy na Smíchovském nádraží.

Pavel Korbel, Praha; Není mě lhostejné jak se zachází se železničními památkami!

Zdeněk Lívanský, Praha 5; Podepisuji protože mi není lhostejné rozsáhlé likvidování technických památek v naší krásné České zemi.

Lenka Jandíková, ; Budova má historickou hodnotu a takový konec si nezaslouží. Je jednoduché něco zbourat, složitější je staré začlenit do nového projektu. Nový projekt však obohacením o památku, zvýší svou hodnotu. Naopak bez památky přijde o zajímavost kterou lze pozorovat při jízdě z vlaku. Začleněním zajímavé budovy se přeprava stane zajímavější a romantičtější. Prosím, přepracujte projekt a zachovejte staré depo.

Libuše Řehořková, Nové Město nad Metují; Podobných památek je dnes již málo. Budova si zaslouží stát se majetkem spolku, který s ní má ušlechtilé zájmy a nechce ji bourat.

Martin Kunz, Hostivice ; Si myslím, že takto historicky významná budova stojí za záchranu.

Ondřej Novák, Unhošť; SŽDC má v současnosti trend likvidovat historické drážní budovy místo aby uvažovala o jejich smysluplném využití. S tímto postupem nesouhlasím.

Zde: https://www.petice24.com/petice_za_zachovani_budovy_elezniniho_depa_v_st_hostivice?a=2 - odkaz na petici - můžete se též podepsat.
Autor: mb-280319v, Trvalý odkaz, Čl. železnice, Články, 28.3.2019
22. 11. 2018 Velkokapacitní autobusy na lince 307 PID.

Prvopočátek snah o zajištění velkokapacitních autobusů na lince 307 lze vysledovat v pondělí 4. 6. 2018, kdy se uskutečnilo jednání zástupců obcí na trase linky 307 se zástupci ROPIDu a IDSK. Námitky na přetíženost spojů linky 307 byly shledány jako oprávněné.

Zkušební jízda se uskutečnila 26. 7. 2018 po celé trase linky 307 (Praha, Zličín - Unhošť). Pro účely ověření průjezdnosti byl nasazen 15 m dlouhý autobus Irisbus Ares evidenčního čísla 8923 dopravce Arriva, konkrétně z provozní jednotky ČSAD MHD Kladno a.s. Při zkušební jízdě byla zjištěna některá nevyhovující místa na lince, v celkovém vyhodnocení však dopadla tato zkušební jízda příznivě a bylo rozhodnuto o nasazení 15 m dlouhých vozů na linku 307.

Vzhledem k tomu, že provozní jednotka ČSAD MHD Kladno a. s. nedisponuje potřebným množstvím velkokapacitních vozů, došlo k převodu dvou starších autobusů z provozní jednotky Arriva Morava. Konkrétně o vozy jiného výrobce, než byl použit při zkušební jízdě, a sice tovární značky Solaris. Patnáct metrů dlouhé dvoudveřové nízkopodlažní vozy polského výrobce byly na Kladno převedeny v srpnu 2018. Běžný provoz s cestujícími byl zahájen 30. 8. 2018, jak jinak, než na lince 307. Vozy obdržely v rámci PID evidenční čísla 8925 ( unifikovaný červenomodrobílý nátěr PID) a 8927 (bílý). Autobusy jsou nasazovány na dělená pořadí pracovních dnů (šejdry). Rozsah provozu je cca mezi 4:30 – 8:00 a 13:00 – 19:00 hod. Bohužel fungování bílého Solarisu ev.č. 8927 nemělo dlouhého trvání, od konce října 2018 je dlouhodobě mimo provoz z důvodu komplikovanější technické závady na řídící jednotce motoru. V pátek 23. 11. 2018 byla flotila Solarisů na lince 307 posílena o další staronový vůz. Čistě bílý autobus RZ 5T7 7107 dopravce ČSAD Kladno obdržel v PID evidenční číslo 8926.

V dohledné době by ovšem mohla být flotila vysokokapacitních vozů posílena o dva další vozy, tentokrát třídvéřové.

Podle dosavadní zpětné vazby je nasazování velkokapacitních autobusů oprávněné, a cestující toto s povděkem kvitují. Na některých místech ovšem není současná zastávková infrastruktura optimální pro provoz patnáctimetrových autobusů. Dále je problém např. s vyjíždením v Červeném Újezdu od Svárova, kde jsou špatné rozhledové poměry.

Každopádně obrovskou zásluhu na nasazení velkokapacitních autobusů má starostka obce Drahelčice Ing. Petra Ďuranová, na základě podnětů obyvatel obce, za což jí patří obrovský dík. Pro vylepšení dopravního spojení a udržení akceptovatelného komfortu v autobusech je ovšem v blízké budoucnosti zapotřebí nasazení většího množství vysokokapacitních autobusů či zkrácení intervalů, některé spoje 307 jsou již na hranici (či za hranicí) obsaditelnosti vozů. Rovněž 120 min. interval linky 307 v nepracovní dny jde proti trendu pravidelné a použitelné dopravy v rámci Pražské integrované dopravy. A kdo jednou opustí autobus a začne jezdit autem, jen těžko se navrací zpět do autobusu.

Prameny:
 1. vlastní informace
 2. OÚ Drahelčice


Článek byl otištěn v č. 2/2018 Drahelčického informátoru:

© M. Babický 2018
Autor: mb-231118v, Trvalý odkaz, Čl. autobusy, Články, 23.11.2018
22. 11. 2018 Ohlédnutí za návštěvou Legiovlaku v Hostivici.

Dalo by se říci, běžné tuctové úterý pracovního dne v tomto roce. A přeci ten den 2. října roku 2018 byl něčím zvláštní. Několikaměsíční úsilí komunikace CITYTRANS CZ a Československé obce legionářské bylo úspěšně završeno, jelikož do Hostivice přijela replika legionářského vlaku v rámci jedinečného projektu Legiovlak.

Legiovlak dorazil na nádraží do Hostivice dne 2. října 2018 v dopoledních hodinách, a ještě téhož dne, po drobných úpravách nejbližšího okolí vlaku, byly zahájeny prohlídky pro veřejnost.

Slavnostní zahájení se uskutečnilo krátce po 16. hodině slavnostními proslovy zástupce Československé obce legionářské p. Gála a starosty města Hostivice p. Kratochvíla. Slavnostní nástup legionářů se uskutečnil za zpěvu státní hymny v podání žáků ZUŠ Hostivice. Posléze starosta města zahájil slavnostní otevření Legiovlaku v Hostivici přestřižením pásky – stylové trikolory. Následně předvedli herci divadla Buchty a loutky Radek Beran a René Krupanský krátkou loutkovou hru Václava Živsy z roku 1918 nazvanou „Zkáza tvrdého meče“ inspirovanou tehdejšími válečnými událostmi a parodující některé z protagonistů Velké války. Nutno říci, že i přes silnou nepřízeň počasí se nakonec několik desítek zájemců zúčastnilo slavnostního zahájení a následných komentovaných prohlídek vlaku. Vlak bylo možné navštívit až do odpoledních hodin v neděli 7. října 2018.

Během týdenní zastávky Legiovlaku jej navštívilo cca 2.800 návštěvníků, z toho bylo 580 v organizovaných školních skupinách. Mimo hostivických studentů z Gymnázia Hostivice, žáků ZŠ Hostivice a ZŠ Směrovka se zúčastnili žáci ZŠ Nučice, ZŠ Kuncova z Praha 13-Stodůlek a ZŠ Dědina z Prahy 6-Ruzyně. Z institucí lze zmínit i návštěvu klientů z Domova seniorů Zelená lípa v Hostivici. Zřejmě geograficky nejvzdálenější byli návštěvníci ze slovenských Košic. Nejenom organizované skupiny, ale i rodiny či jednotliví návštěvníci se pochvalně vyjadřovali v návštěvní knize Legiovlaku. Za zmínku by pak stál ještě opravdu milý a přátelský přístup železničářů, z nichž pak zejména jeden, zdejší výpravčí Vladimír Stanislav, navštívil expozici několikrát, zajímal se především o železničáře v legiích a organizaci dopravy, k čemuž dostal od osádky vlaku veškeré dostupné informace.

V Hostivici se týmu z ČsOL podařilo nascanovat fotografie a další dokumenty z pozůstalostí 10 legionářů, zdejších rodáků nebo později se přistěhovavších lidí, které přinesli návštěvníci během pobytu Legiovlaku na nádraží. Konkrétně se pořízení scanů týkalo následujících legionářů: Gustav Fafejta, Josef Malý, Břetislav Nejedlý, Václav Rameš, Andrej Romaňuk, Josef Sameš, Josef Sova, Bohumil Vlach, Jaroslav Tydrich, Alois Veselý.

Snad jedinou vadou na kráse celé akce byl souběh pobytu Legiovlaku s výlukou na železniční trati, a s ní spojenou náhradní autobusovou dopravou, kdy někteří cestující vyjadřovali nelibost nad tím, že kvůli Legiovlaku musí jezdit autobusem. Samozřejmě jim bylo poskytnuto patřičné vysvětlení, bohužel ani SŽDC při plánování trasy vlaku koncem roku 2017 tuto výluku v dlouhodobém plánu neměla, takže tomuto problému asi nešlo předejít.

Návštěvníci vlaku si mohli prohlédnout krátký videopořad o důvodu vzniku Československých legií v Rusku a jejich následnou anabázi. Velké množství zájemců využilo komentovaných prohlídek vlaku za účasti některého z průvodců Legiovlaku, jejichž odborné i historické znalosti návštěvníci hluboceni oceňovali. V jednom z vozů, nazvaného přiléhavým názvem Plukovní prodejna, si mohli zájemci koupit některý z upomínkových předmětů a přispět tím na podporu ČsOL. Přispět bylo možné i přímo finančním obnosem do přítomné kasičky. Dále bylo možné učinit zápis do návštěvní knihy Legiovlaku, vzít si některý z propagačních materiálů ČsOL nebo si nechat vyhledat jakéhokoliv legionáře z databáze ČsOL.

Autor článku děkuje Československé obci legionářské, že zahrnuli město Hostivici do nabitého harmonogramu zastávek Legiovlaku. Zvláštní poděkování pak celému realizačnímu týmu Legiovlaku, konkrétně panu Tomášovi Gálovi, Petrovi Čížkovi, Jiřímu Charfreitagovi, Šárce Mikulské a dalším. Poděkování též míří k MKSH, za to, že projekt Legiovlak v Hostivici organizačně podpořili. A poděkování si zaslouží i samotní návštěvníci , kteří si našli čas a přišli se dozvědět něco více o vzniku Československých legií.
Prameny:
 1. vlastní zdroje
 2. informace Československé obci legionářské
 3. zápisky z Návštěvní knihy Legiovlaku


Článek byl otištěn v č. 12/2018 Hostivického měsíčníku:

© M. Babický 2018
Autor: mb-191118v-221118w, Trvalý odkaz, Čl. železnice, Články, 22.11.2018
26. 7. 2017 Tarif MHD ČSAD Benešov a Vlašim - 1994

Jízdné a dovozné od 1.9.1994 :

- děti od zahájení školní docházky do 15-ti let 2,- Kč
- dospělí od 15-ti let 3,- Kč
- zavazadla větší než 20 x 30 x 50 cm 3,- Kč
- pes, není-li přepravován ve schráně 3,- Kč
- dětský kočárek bez dítěte 3,- Kč
- souprava lyží s holemi 2,- Kč
- vojáci základní služby do hodnosti četaře 2,- Kč
- občané nad 70 let 1,- Kč

Bezplatná přeprava:

- děti do zahájení povinné školní docházky
- držitelé průkazu ZTP a ZTP/P včetně jejich průvodců
- invalidní vozík, dětský kočárek vč. jeho průvodce
- důchodci – přímí účastníci odboje a držitelé potvrzení o účasti v I. a II. odboji, vztahuje se i na vdovy, které za ně byly provdány již v době odboje manžela, pokud se neprovdaly nebo nežijí-li s druhem a držitelem průkazek ČSAD přepravy O45
- pojízdné tašky žáků škol a důchodců od 60-ti let, jsou-li držiteli časových jízdenek

Cestující jspou povinni označit po nástupu do vozidla počet jízdenek (2 – 3 ks) v hodnotě ceny jízdného.

Ceny časových jízdenek:

- síťová jízdenka občanská měsíční 120,- Kč
- síťová jízdenka občanská čtvrtletní 330,- Kč
- síťová jízdenka občanská roční 1200,- Kč
- zlevněná žákovská měsíční jízdenka 60,- Kč
- zlevněná síťová jízdenka měsíční pro důchodce do 70 let 60,- Kč
- zlevněná síťová jízdenka dvouměsíční pro důchodce od 70 let 60, -Kč

Do vydání nových jízdenek pro jednotlivou jízdu zůstávajív platnosti současné jízdenky v hodnotě 1 a 2,- Kč.
Autor: mb-010994z-260717v, Trvalý odkaz, Čl. autobusy, Články, 26.7.2017
23. 4. 2017 Na skok v Lipsku - 2017

Město Lipsko (německy Leipzig) se nachází ve spolkové zemi Sasko (Sachsen) severně od České republiky. Lipsko má rozlohu 297,8 km2 , kde žije cca 580 tis. obyvatel (údaj z roku 2016) a tento počet se díky neřízené migraci a natalitě nově příchozích obyvatel stále navyšuje. Území města se dělí na 10 správních obvodů různé velikosti a různé hustotě obyvatelstva. Lipsko je stejně jako Drážďany poznamenáno důsledky ničivých náletů za 2. světové války, kdy byla velká část města zničena. Toho si nelze nepovšimnout při střídání staré a nové architektury, proložené nezvykle velkými nezastavěnými prostranstvími. Poválečný vývoj dříve prosperujícího města byl poznamenán poklesem počtu obyvatelstva. Vznik NDR (Německé demokratické republiky) byl mj. ve znamení výstavby rozsáhlých panelových sídlišť a špatnou péčí o původní domy. Ještě dnes, i přes masivní příliv financí, se lze zejména na periferiích města setkat s rozbitými, zanedbanými a opuštěnými domy. Pro dříve narozené je jméno Lipsko spojeno zejména s konáním mezinárodních veletrhů, které se dříve konaly ve výstavním areálu v jižní části města. Nyní jsou veletrhy přesunuty do výhodnější polohy v severní části města s lepším napojením na dálniční síť, letiště i veřejnou dopravu.

Veřejná doprava v Lipsku byla zahájena výjezdem koňské tramvaje 18. 5. 1872, elektrifikována do roku 1897. V současnosti se tramvajová síť rozkládá na necelých 150 km tramvajových tratí. při délce kolejí mírně převyšující 310 km. V provozu je 13 tramvajových linek (1 – 4, 7 – 12 a 14 – 16) k nimž patří ještě klony linek 1E, 3E a 11E, které jsou většinou kratší variantou svých kmenových linek. Svazky linek jsou v pláncích označovány pěti barvami, a sice žlutou, červenou, světle modrou, tmavě modrou a zelenou, podle toho, jakým způsobem obsluhují centrum města. Je použit nezvyklý rozchod 1458 mm. Modrožluté tramvajové vozy Dopravního podniku Lipsko (LVB) přepraví cca 120 mil. cestujících ročně. Tramvaje mají k dispozici 5 vozoven, 1 odstavnou plochu, 1 ústřední dílny a 1 vozovnu pro historické vozy.

Tramvajový vozový park je velmi pestrý. Nejstaršími vozy jsou dožívající vysokopodlažní tramvaje T4D a B4D československé provenience z let 1982 – 1986, avšak s výraznými modernizačními prvky. Zatímco motorové vozy T4D (evidenčních řad 2000 a 2100) jsou na linkách stále výrazně zastoupeny (dopravce jich má cca 100 ks), vlečné B4 zpívají svou labutí píseň – z cca 230 dodaných vozů jsou v provozu poslední dva ev.č. 792 a 795.

Nové vlečné vozy jsou zastoupeny typem Bombardier typu NB4 z let 2000 – 2002 v evidenční řadě 901 – 943. V letech 1994 – 1998 bylo dodáno 56 nízkopodlažní vozů DWA NGT8 ev.č. 1101 – 1156. Velmi zajímavý je typ NGTW6 zvaný „Leoliner“, který byl na základě přímých požadavků dopravce dodáván v letech 2003 - 2011 dceřinnou firmou (za pomoci dalších spolupracujících firem) přímo v Lipsku. Vozy obdržely ev.č. 1301 – 1350 a stejně tak každý vůz i své jméno po některé z městských částí Lipska. Posledním zastoupeným typem je pětičlánkový nízkopodlažní typ Bombardier NGT12 Flexity Classic XXL dodávaný v letech 2005 – 2012 v počtu 33 ks (ev.č. 1201 – 1233). Zajímavostí těchto tramvají je fakt, že na každém vozu je název a znak jednoho z partnerských měst Lipska z celého světa, kde provozují kolejovou městskou dopravu. Například vůz poměrně „protekčního“ čísla 1221 na sobě nese název Brno.

U tramvají dodávaných od roku 2010 je součástí vozu čelní LED vícebarevná linková orientace, zatímco ostatní jsou klasické jednobarevné (buď LED nebo klasické terčíkové).

Do roku 2020 má být dodáno 41 tramvají nového typu Solaris NGT10. První kus ev.č. 1001 byl vyroben v roce 2016 a jeho první prezentace se konala v září 2016 na mezinárodní výstavě Innotrans. V prosinci 2016 byl dodán odběrateli – DP v Lipsku. V únoru 2017 se konala oficiální prezentace zejména pro média a představitele města. O několik dní později se uskutečnila první zkušební jízda prototypu ev.č. 1001 po kolejové síti ve městě. Zároveň byl dodán druhý prototyp ev.č. 1002. Od konce března 2017 je prototyp ev.č. 1001 každou noc v provozu, kdy se prověřují jízdní profily, možné kolize s nástupními hranami zastávek a další potenciální potíže. Na voze ev.č. 1002 se nyní školí veškerý personál, aby byl příchod nového typu do provozu hladce zvládnut. Dodávky dalších vozů budou vzápětí následovat.

Pro oblíbené vyhlídkové jízdy jsou upraveny tramvajové vozy T4D-M ev.č. 1700 (ex ev.č. 2111) a 1800 (ex ev.č. 2187). Ty jsou, ještě spolu s vlečným vozem B4D-M ev.č. 700 (ex 737) upraveny pro pravidelné okružní vyhlídkové jízdy centrem města a jejich hlavním rozpoznávacím znakem jsou zaoblená okna na okraji střechy, obdobně jako u autobusu Škoda 706 RTO LUX. Skupinku vyhlídkových vozů uzavírá vůz T4D-M ev.č. 1600 (ex ev.č. 1797), který je přestavěn do podoby tramvajového kabrioletu.

Občas se po městě mihnou i historické tramvaje, u příležitosti Dne otevřených dveří místního dopravněpodnikového muzea jsou pak k vidění i na lince 29E.

Autobusová doprava je městě zastoupena také poměrně významně. Zajímavá je např. linka 89 Hbf., Goethestrasse – Connewitz, Kreuz, na kterou jsou nasazovány hybridní vozy MAN NL 253. DP Lipsko má ve svém vozovém parku pestrou škálu typů, které na rozdíl od tramvají mají pětimístná evidenční čísla. Typy: MAN NÜ 283 (A20) – ev.č. 12266, 12267; MAN NÜ 280 - ev.č. 12164 – 12168; MAN NL 323 – ev.č. 12171 – 12173; MAN NL 253 – ev.č. 12198 – 12202; Mercedes Benz Sprinter City 65 ev.č. 10006 – 10008; Mercedes Benz O 530 G ev.č. 14157 – 14159; Mercedes Benz O 530 II ev.č. 12263 – 12265; Mercedes Benz O 530 GDH ev.č. 14041 – 14043; Mercedes Benz O 530 LÜ ev.č. 12156 – 12159; Hess BGH-N2C ev.č. 14031 – 14040; Solaris Urbino 8,6 Alpino ev.č. 11009 – 11013; Solaris Urbino 12 III ev.č. 12210 – 12262; Solaris Urbino 18 III ev.č. 14105 -14149; a vozy Solaris Urbino 18 IV ev.č. 14161 - 14174 dodané mezi prosincem 2016 a dubnem 2017. Nejnověji dodané Solarisy mají též čelní vícebarvný LED displej.

Od prosince 2013, kdy došlo k otevření tzv. City tunelu, tedy k podzemnímu spojení dosavadních hlavových nádraží Leipzig Hbf. a Leipzig Bayerisher Bhf., zásadně stoupl význam S-Bahnu, který tak na sedmi linkách neobsluhuje jenom město samotné, ale okolní města a městečka. Každopádně vybudováním podzemních stanic Markt a Wilhelm-Leuschner-Platz v centru města se z S-Bahnu stalé jakési metro – snadno dostupné a v příjemných intervalech.

Původní myšlenka spojení nádraží Leipzig Hbf. a Leipzig Bayerisher Bhf. je již stoletá. V letech 1913 – 1915 byla vybudována část tunelu severně od budovy Leipzig Hbf., avšak válečné údálosti znemožnily dokončit původní myšlenku, a situace se nezlepšila ani v závěru 2. světové války, kdy byla část tunelu zdemolována bombardováním. V dobách socialistické NDR se sice s myšlenkou výstavby tunelu stále koketovalo, avšak skutečný posun nastal až po roce 1990 v opět jednotném Německu.Ražba a zprovoznění tunelu trvalo od roku 2003 až do roku 2013. Tunel je 3,6 km dlouhý.

Hlavní nádraží (Leipzig Hbf.) je velmi zajímavé svým ruchem, neboť zde má svůj start či cíl mnoho spojů, ať již S-Bahnu, IC nebo vysokorychlostí ICE. Jsou odsud vypravovány i regionální motoráky soukromé společnosti MRB, či spoje dopravce Abellio. Milovníci železnice si na nádraží najdou třeba modelové kolejiště nebo infostánek budování železničních tratí, či odstavené historické lokomotivy.

Prameny:
 1. https://de.wikipedia.org/wiki/Stra%C3%9Fenbahn_Leipzig
 2. https://de.wikipedia.org/wiki/Leipziger_Verkehrsbetriebe
 3. https://www.l.de/verkehrsbetriebe/
 4. http://www.tram-info.de/wagenp.htm
 5. http://l-nv.info/pages/nahverkehr/bus.php
 6. http://strassenbahnmuseum.de/


© M. Babický 2017
Autor: mb-220417z-230417a, Trvalý odkaz, Čl. svět, Články, 23.4.2017
31. 12. 2016 Jak funguje dispečink ROPIDu ?

V souvislosti s rozšiřující se oblastí působnosti Pražské integrované dopravy je stále nutnější mít celý provoz pod kontrolou. Z toho důvodu vznikl v červnu 2012 dispečink, který má na starosti celý provoz PID. Ten je pod přímou správou organizace Ropid a navazuje na již dříve existující servis s podobným zaměřením a názvem Koordinační služba (se sídlem v Rytířské ulici).

Dispečink organizace Ropid sídlí v budově na autobusovém terminálu Letňany.

Provoz dispečinku byl zahájen, jak bylo předesláno, v červnu 2012, a to ve dvousměnném provozu za účasti dvou dispečerů, kteří měli službu 5:00 – 13:00 hod. a 13:00 – 21:00 hod. S rostoucí intenzitou provozu musel být provoz posilován až na 4 osoby na hlavní pracovní poměr a 2 osoby na dohodu o pracovní činnosti v listopadu 2015. Od května 2016 došlo k přijetí další osoby, a sice tzv. Infodispečera, který je určen pro informování veřejnosti v pracovní dny od 6:00 do 18:30. V současnosti je dispečink organizace Ropid v provozu v pracovní dny od 5:00 do 21:00. V současnosti (cca též od května 2016) je na dispečinku k dispozici již 5 pracovníků na hlavní pracovní poměr (plný úvazek) a 2 pracovníci na dohodu.

Je snaha držet na směně 2 – 3 dispečery, s tím, že když je více osob na směně, je možné 1 dispečera vyslat služebním vozem do terénu k vyřešení aktuálního problému. O víkendu není fyzická přítomnost dispečerů na dispečinku, nýbrž jsou k dispozici na telefonu a provoz v případě potřeby sledují pomocí osobního počítače, tabletu či telefonu. Stálou, 24-ti hodinovou službu, zatím nelze realizovat, jelikož jsou Magistrátem hlavního města Prahy dána tabulková místa na obsazení dispečerských míst a jejich výkonů. Vzhledem k neustálému rozšiřování působnosti PID se do budoucna předpokládá další navyšování pracovních míst.

Dispečink Ropidu zajišťuje v současnosti dispečerský dohled nad všemi dopravci zaintegrovanými v systému PID, včetně přívozů a drážních společností. Své dispečinky mají téměř všichni dopravci. Dispečink ROPIDu s dispečinky dopravců úzce komunikuje, včetně DP Praha. Ten si ale většinu problémů řeší sám, ke všemu zatím ani nepředává lokalizaci vozů. V provozu PID je v současnosti celkem 18 dopravců 18 včetně Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP). Do budoucna však počet dopravců, zařazených v systému PID, vzroste o nezanedbatelné číslo. Již od 3.1.2017 bude novým dopravcem v PID ČSAD Česká Lípa.

Dopravci PID (přehled, platný od listopadu 2015 do prosince 2016):
ABOUT ME s.r.o., ARRIVA PRAHA s.r.o., ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., České dráhy, a.s., ČSAD MHD Kladno a.s., ČSAD POLKOST, spol. s r.o., ČSAD Střední Čechy, a.s., Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Jaroslav Štěpánek, KŽC Doprava, s.r.o., MARTIN UHER, spol. s r.o., Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o., Pražská paroplavební společnost, a.s., Pražské Benátky s.r.o., PROBO BUS a.s., STENBUS s.r.o., VITTUS GROUP, s.r.o., Vlastimil Slezák

Jak již bylo řečeno, dispečink Ropidu nemá možnost sledovat vozidla DP Praha, avšak v případě potřeby má možnost telefonicky kontaktovat centrální dispečink DP Praha. Ropid komunikuje s dispečery jednotlivých dopravců, jelikož nemá kontakty na jednotlivé řidiče konkrétních spojů.

Dispečer Ropidu má možnost poslat řidiči textovou zprávu do novějších typů odbavovacích zařízení (Telmax, USV-C, USV-E). Zpráva je omezena na 120 znaků včetně diakritiky. Nefunguje se starým modemem od Mikroelektroniky. Zařízení schopné přijímat zprávy (palubní počítače JKZ Mypol – výhradně na městských linkách) nemá k prosinci 2016 dopravce Jaroslav Štěpánek, několik vozů společnosti Arriva a také několik autobusů společnosti Stenbus.

Zaslání krátké textové zprávy lze využít třeba při přestupu autobus/vlak či opačně, takže dispečer Ropidu může po určitou dobu dohodnout pozdržení aktivního spoje, aby byla zachována přestupní vazba ze spoje se zpožděním. Typicky lze využít třeba při mimořádné události na železnici.

Co se týče přestupních vazeb, je snaha využívat v maximální možné míře automatické přestupní vazby, které jsou stanoveny systémem, protože je jich denně cca 3000. Veškeré mimořádné události automatický systém Ropidu loguje a rovněž zasílá mailové zprávy jednotlivým dispečerům.

Pokud dojde k nějaké mimořádné události či významnému zpoždění, je na stránkách Ropidu sekce Operativní mimořádnosti, kam jsou zapisovány události jak z dispečinku Ropidu, tak Dopravního podniku. Ty vidí uživatel webových stránek, který hledá informace o důvodech nepravidelnosti na konkrétní lince nebo v dotčené oblasti.

Dispečerům Ropidu do mailu proudí veškerá předjetí, zpoždění, neodjetí. Pokud je na dvou po sobě jdoucích zastávkách zpoždění větší než 11 min., dojde hlášenka dispečerům do mailu. Je-li předjetí na dvou po sobě jdoucích zastávkách větší než 2 min, dispečerům přijde hlášenka. Pokud jsou předjetí, je řidič prostřednictvím dispečera upozorněn buď zprávou do terminálunebo skrz dispečink konkrétního dopravce. Pokud řidič nerespektuje pokyny, je toto následně řešeno s dopravcem. Pokud je mimořádnost na železnici, Ropid pomáhá se zařízením NAD. DPP je v Praze a v blízkém okolí zasmluvněn coby provozovatel spojů náhradní autobusové dopravy. Bohužel DPP z důvodu technicko – právních dosud neposkytuje GPS lokalizace jednotlivých vozidel dispečinku Ropidu, takže je nutno řešit operativní záležitosti s DPP pouze přes telefon.

Ke sledování vozidel na trati slouží aplikace MPV NET (Monitorováni provozu vozidel). Mimochodem, tato aplikace je mimo PID v provozu i v IDS ve Zlíně, Ostravě a nejnověji v Liberci.

V mapě je stav zpoždění vždy barevně zvýrazněn:
 1. Zeleně zbarvené jsou v čase,
 2. světle modrá je 3 - 6 min
 3. tmavě modrá více než 7 min.
 4. okrová 30 – 59 vteřin zpoždění
 5. červená - předjetí
 6. šedivá – nejsou přiřazeny na výkon
 7. barva žlutá neznámý vůz v systému, IMEI modemu nezadán do systému


Barevné zvýraznění se týká i jednotlivých dopravců, takže pracovník dispečinku může podle barvy identifikovat příslušného dopravce.

U přívozu se nesleduje GPS plavidla, ale přes revizorskou čtečku jízdních dokladů obsluhy plavidla, které obsahuje GPS modul. Data jsou pak přenášena přes GSM síť mobilního operátora.

V aplikaci MPV NET si dispečer může nově zobrazit intenzitu dopravu na základě datových podkladů společnosti Google. Během roku 2016 byly do aplikace doplněny nehody a uzavírky, a sice na základě dat z dopravně-informačního centra.

Aplikace MPV NET umožňuje sledovat historii provozu vyhledáváním podle různých kritérií. Např. podle data, linky, evidenčního čísla vozů, dopravce i dalších kritérií. Dá se zpětně vyhodnocovat zpoždění vozů i několik měsíců zpětně. Data jsou uložena u společnosti CHAPS, která je spravuje.

Na aplikaci lze snadno vypozorovat místa, kde jsou buspruhy nebo kde frekvenci brzdí třeba železniční přejezd. Z aplikace lze vyčíst i statistická fakta, že např. celkový provoz PID zhoršilo otevření tunelu Blanka, kdy se přepravní směry IAD i VHD posunuly jinam a došlo i k zahuštění dopravy na různých místech.

MPV NET umí zobrazit také zastávková odjezdová tabla. Odjezdová tabla patří různým subjektům, některá patří obcím, některá Ropidu, některá DPP. Tabla jsou umístěna zejména v uzlových bodech Pražské integrované dopravy. Prvenství v instalaci odjezdových tabulí patří Jesenici u Prahy, protože je v místě sídla firmy APEX, která se mj. zabývá vývojem těchto informačních tabulí. Dalšímu rozšíření tabulí brání zejména nedostatek finančních prostředků.

Přístup do aplikace MPV NET je zřizován také zástupcům obcí, kteří tak mají možnost si zkontrolovat pravidelnost provozu linek PID na svém katastrálním území.

Pokud dopravce nevypraví vůz z důvodu technické závady, je to důvod k udělení sankce. Pokud dopravce výpadek nenahlásí nebo je oprávněná stížnost cestujícího na neodjetí spoje, sankce pro dopravce je o mnoho vyšší. Dispečink také zpracovává údaje o výpadcích, provozu operativní zálohy, různé sestavy atp.

Dispečer má možnost nahlížet i do veřejné části aplikace SŽDC pod názvem GRAPP, kde jsou viditelné lokalizace osobních vlaků na železničních tratích.

Od roku 2014 je provozována operativní záloha PID, momentálně je ze společnosti Arriva Praha, na níž je nasazován plynový autobus SOR BNG 12 s RZ 8A3 5918 (ev.č. 9294) ex 1256, který je typově unikátní v provozu pražské PID. Nasazení operativního vozidla PID pro dopravce Arriva Praha, je plně v kompetenci dispečinku Ropidu, kdy službu konající dispečer určí nutnost výjezdu vozidla operativní zálohy. Pokud je v dané době požadavků více, je schválen požadavek s nejvyšší prioritou.

V případě, že cestující potřebuje telefonickou informaci o provozu PID, dovolá se nejčastěji tzv. infodispečerovi do Letňan. Hovor na lince je případně v případě neúspěchu přesměrován na infocentrum na Hlavní nádraží nebo na centrálu Ropidu v Rytířské ulici, nemělo by se tak stávat, že se cestující nedovolá.

A co zbývá dodat?

Nejtěžší je pro provoz dispečinku, když dispečer dopravce nebo řidič nekomunikuje a nereaguje. Při pozdě nahlášené nebo nenahlášené mimořádnosti se oddaluje nebo znemožňuje řešení konkrétní situace. Více zátěžové jsou plošné události (stávka, ledovka, přerušení provozu na více železničních tratích, nehody na páteřních komunikacích, a jiné nepředvídatelné události.)

Autor děkuje pracovníkům dispečinku ROPID a zejména vedoucímu dispečinku Ing. Oldřichovi Kadavému za poskytnutí konkrétních informací.

© M. Babický 2016
Autor: mb-031215z-311216a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 31.12.2016
28. 12. 2016 Veselá příhoda z cestování na trase JBC - PHA

V redakci jsme se dozvěděli o jedné neobyčejné cestě autobusem na trase Jablonec nad Nisou – Praha. S laskavým svolením autorky uveřejňujeme text v nezkrácené podobě.

Trasa Jablonec nad Nisou - Praha. Nastupuji v Jbc do autobusu a slyším remcat jakousi "třicítku" vedle sebe, že je to tu samej důchodec. Chvilku jsem dumala, jestli tím myslí mě, ale když jsem se rozhlédla, všimla jsem si pár osob seniorskeho věku...nastupuji a sedám si, jednu seniorku mám před sebou, druhou za sebou a třetí přede mnou přes uličku....a začíná koncert.

Ta přes uličku se stále otáčí na mě a fixuje očima mou sedačku, pak se dívá pod své nohy a zase na mě a pod mé nohy. Cvakne mi to, sedí na kole a má zvýšenou podlahu. Nabízím ji své místo, strašně děkuje, přesedá si a vysvětluje mi svým celoživotním příběhem, proč tam nemůže sedět, kam jede a proč. Vypadá jako dvojnice Květy Fialové, tipovala bych ji max. na 70 let, ale dozvídám se číslovku 84, tak to zírám.

Z rozhovoru nás vytrhne seniorka sedící před námi, hodlá použít pás, ale nejde jí zacvaknout. Tak to zvládneme čtyřma rukama. Spustí ale lavinu zapínání, tak si zahraji na stewardku a zapnu i Květu a paní za ní. V tu chvíli si všímám o dvě sedačky dál starého pána, mává na mě, má problémy s vyjadřováním, ale důvod je jasný - zapnout pás. Rozhlížím se po autobusu, kdo ještě, ale už vidím jen hlavy sehnuté nad displeji telefonů.

V tom první seniorce spadne batoh a vysype se do uličky, připoutaná k sedačce jen bezmocně přihlíží. Nebojte, to posbíráme. Děvenko, hlavně brejle a mobil. (napadá mě: A co klíče? Nad dveře se vždy píše K+M+B - klíče - mobil - brejle, ale ty ji netíží). Všímám si v zrcátku pobaveného výrazu řidiče.

No a Květě se rozezvoní telefon, hlásí komusi, že jede do Prahy, do toho začne zvonit telefon i seniorce vzadu, také jede do Prahy, ale ruší ji Květa, tak přidává na hlase. Tahle souhra upozorní seniorku vepředu, že nezavolala dceři, že jede do Prahy, tak jde na to.

Několikero hlav, skloněných nad displeji, vkládá do uší sluchátka.

To nevymyslíte, teď se rozhodl telefonovat i pán. Jen má na druhé straně někoho, kdo mu nerozumí a tak všichni opakovaně slyšíme, ze jede do Prahy.

Já je prostě miluju, úžasná cesta, číst si budu jindy. Hlavně, když tu nejsou žádné děti, zapomněla jsem si sluchátka...

Redakce děkuje aktérce příběhu, která nechtěla být jmenována, za možnost zveřejnění článku na CITYTRANS CZ.

© přepis M. Babický 2016
Autor: mb-281216v, Trvalý odkaz, Čl. autobusy, Články, 28.12.2016
27. 11. 2016 Možný rozvoj TT v Praze po roce 2016

O tom, že tempo „výstavby“ nových tramvajových tratí v Praze není ideální, se přesvědčujeme neustále. Níže máme uveden výčet různých projektů, které jsou v různých stadiích připravenosti (či spíše nepřipravenosti). Hubený je i výčet realizovaných novostaveb tramvajových tratí od roku 1990: TT Ohrada – Palmovka (1990), TT Palmovka – Na Žertvách – U Balabenky (1990), TT Nádraží Braník – Sídliště Modřany (1995), smyčka Smíchovské nádraží (znovupostavena 1998, po opravě definitivně zprovozněna 1999), TT Hlubočepy – Sídl. Barrandov (2003), TT Laurová – Radlická (2008), TT Čínská – Podbaba (2011).

TT Divoká Šárka – Dědinská
* Má relativně blízko nakročeno k dlouho oddalované realizaci. Posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) má DP Praha schváleno již rok, bohužel nepochopitelný odpor tamních obyvatel celou realizaci sabotuje. V listopadu 2016 se v pražské MHD objevily letáky „Tramvají na Dědinu již v roce 2020“, ale vzhledem k tomu, že zatím neběží ani územní řízení, není jisté, zda se to stihne.

TT Spořilov - Jižní Město
* Realizace je uvedena v Zásadách územního rozvoje (ZÚR), aktivně se připravuje 1. etapa Spořilov - Choceradská současně se zakrytím Spořilovské ul., odhad začátku stavby cca 2020. Současná rekonstrukce tramvajové trati Náměstí Bratří Synků – Chodovská je jakousi přípravou na prodloužení. Rekonstrukce úseku Chodovská – Spořilov se bude dělat až v souvislosti s prodloužením.

TT Sídl. Barrandov - Slivenec
* Zatím se nedaří realizovat výkupy pozemků, takže se neblíží stavební povolení.

TT Sídl. Modřany – Písnice
* Mělo by být realizováno ještě před výstavbou metra D do Písnice.

Meziměstská TT Písnice – Vestec - Jesenice
* Záměr byl Radou Středočeského kraje schválen v září 2016 k realizaci. Pokud by vše dobře dopadlo, mohly by se tramvaje do Jesenice rozjet v roce 2023, tomu však musí předcházet ještě výstavba TT Sídl. Modřany – Písnice.

Meziměstská TT Vozovna Kobylisy - Odolena Voda
* Tato úvaha je známa již několik let.

TT Dlabačov - Stadion Strahov
* Praha uvažuje o realizaci, představeno v roce 2016 MHLMP.

TT Slavia - Bohdalec - Chodovská
* Zatím jen v ZÚR.

TT Václavská náměstí či propojka Vinohradské a Bolzanovy
* V ideových střetech zainteresovaných subjektů, vázne na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR).

TT Počernická
 * Měla by se v budoucnu realizovat.

Obratiště Depo Hostivař
* V současnosti je studie hotová a bude se pořizovat Dokumentace pro územní řízení (DUR).

Obratiště Zahradní město
* Složitě se rodí studie.

 
TT Podbaba - Suchdol
* IPR se realizaci snaží dostat do Územního plánu (ÚP).

TT Kobylisy - Bohnice
* Možná realizace v budoucnu, zatím naráží na odpor Prahy 8.

TT v oblasti Pankráce včetně uvažované přeložky u Pražského povstání
* Zatím ve stadiu úvah.

TT Zlíchov - Dvorce (Dvorecký most)
* Někdy v budoucnu, má na starosti Odbor strategického investora Magistrátu hl. m. Prahy.

Možností, kde realizovat tramvajové tratě je celá řada, v platném územním plánu se s nimi můžeme setkat, ale zda a kdy dojde k případné realizaci se rovná věštění v křišťálové kouli.

Malinkatou náplastí na tento neutěšený stav je fakt, že se alespoň tak nějak daří modernizovat stávající dožité tramvajové tratě, byť i toto tempo není ideální. Velký dík patří alespoň DP Praha za to, že v posledních letech rozšířil možnosti dosavadních položených kolejových konstrukcí (křižovatka Palackého náměstí, křižovatka Tylovo náměstí, obratiště Červený Vrch, obratiště Florenc).

© M. Babický 2016
Autor: mb-271116v, Trvalý odkaz, Čl. tramvaje, Články, 27.11.2016
26. 11. 2016 Letem světem z konference „Veřejná doprava ON-LINE 2016“

Ve středu 23.11.2016 se v rámci 6. ročníku veletrhu Czechbus uskutečnila odborná konference „Veřejná doprava ON-LINE 2016“ o aktuálních trendech v odbavovacích a informačních systémech (OIS) ve veřejné osobní dopravě. Zde uvádíme stručný výčet výstupů od delegátů.

Jiří Prokel - Česká asociace organizátorů veřejné dopravy

Na úvod konference sdělil informaci, že od 1.1.2017 se připravuje vznik společného dopravního integrátora Středočeského kraje a Prahy v rámci Pražské integrované dopravy. Dále všem přítomným sdělil, že Asociace pracuje na úkolech zpomalení kongesce, dále na vzniku a rozšiřování integrovaných dopravních systémů. V rámci odbavovacích systémů byly zmíněny nové trendy, spočívající v používání platebních karet a mobilních telefonů pro úhradu jízdného.

Roman Srp - ITS Nationals, Technologie a finance

Posluchačům sdělil informaci, že od roku 2019 budou v Evropě produkovány osobní vozy, které již budou spolu bezdrátově komunikovat, to samé i s dopravními dispečinky. Trendem podle dosavadního vývoje budou během následujích 10 let vozidla (individuální i hromadné dopravy osob), která budou komunikačními prostředky vybaveny již z výroby a přispějí tak k lepšímu a efektivnějšímu řízení dopravy.

Milan Sliacky, Fakulta dopravní ČVUT v Praze

Pohovořil o současném stavu systémů OIS. Zmínil odbavování bankovní kartou jako elektronickou peněženkou, které je doposud v Evropě realizováno v Londýně (2012) a Ostravě (2016). Mluvil též o tzv. price cappingu, což je česky řečeno „zastropování jízdného“, kdy cestující, který překročí určitý počet hodin strávených v MHD během jedné cesty event. jednoho dne, platí sice maximální jízdné, které se však dále již nenavyšuje. Přednášející návštěvníkům konference představil dvě novinky. Tou první je tzv. chytré tablo, což může být typicky čelní či boční linková orientace vozidel hromadné dopravy, kde se však progresivně nastavuje font, velikost i rozmístění na tablu, aby bylo co nejčitelnější.Druhou novinkou se stal digitální hlásič typu TTS-EM-LP se syntézou řeči, jehož audio výstup je mimo intonace hlasu již téměř nerozeznatelný s tradiční nahrávkou lidského hlasu, na kterou jsou cestující v ČR zvyklí.

Michal Ulrich, Ministerstvo dopravy ČR

Připomněl možnosti čerpání dotací z Operačního programu doprava (OPD 2), které se vztahuje na období 1.1.2014 – 31.12.2019. Dotace se týká podpory telematiky ve městech, podpora „chytrých“ řešení, zlepšení řízení dopravního provozu a zvýšení bezpečnosti provozu. Výstavba chytrých SSZ (světelných signalizačních zařízení) liniových i s celoplošným řízením. Dále přítomným sdělil, že se blíží uzávěrka (6.1.2017) pro příjem žádostí o dotaci z fondů EU v rámci výzvy č. 27. Ta je je určena především na podporu projektů zaměřených na inteligentní dopravní systémy (ITS) v rámci největších měst ČR nad 40 000 obyvatel. Konkrétně byla zmíněna města Praha, Kladno, Plzeň, Brno, Olomouc, Přerov, Prostějov, Ostrava, Karviná, Havířov, Frýdek -Místek, Opava, Ústí nad Labem, Teplice, Chomutov, Most, Děčín, Hradec Králové, Pardubice, Zlín, Jihlava, České Budějovice, Liberec, Jablonec nad Nisou, Karlovy Vary, Mladá Boleslav. Financovaní je z 85 % z EU, 15 % je požadována spoluúčast z národních zdrojů.

Martin Janda, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Řečník zopakoval slova svého kolegy o poměru financování v rámci OPD2. Dále zopakoval slova svých předřečníků, že MMR usiluje o zvýšení regionální mobility ve prospěch veřejné dopravy, snížení zátěže, kterou vyvolává silná IAD (individuální automobilová doprava) a rozvoj integrovaných dopravních systémů.

Martin Chval, Plzeňské městské dopravní podniky

Účastníkům konference poreferoval o výhodách a nevýhodách moderních elektronických odbavovacích prostředků. Tj. dopravní karty jednotlivých provozovatelů (předplatní jízdenky), bezkontaktních čipových karet, SMS jízdenek, odbavení pomocí chytrých mobilních telefonů (NFC, SEJF). Dále nastínil možný vývoj odbavování ve veřejné dopravě (otisk prstu, heslo, ID jízdenky pevně svázané s průkazem totožnosti, biometrické údaje. V průběhu konference také promítl účastníkům aktuální analýzu používání jízdních dokladů v síti PMDP.

Aleš Stejskal, KODIS

Široce pohovořil o aktuálním stavu i rozvoji OIS v Ostravské aglomeraci. Konkrétně o odbavovací kartě ODISka, které bylo od roku 2011 vydáno více než 270 000 ks od 9 vydavatelů a akceptováno u 11 dopravců. Od 11.12.2016 bude dokončena plná technická integrace u dopravců ČD a GWTR. Od stejného data bude fungovat ODIS také v MHD Karviná. Co se týče dalšího vývoje, chybí integrace karty ODISka ve městech Orlová, Karviná, Frýdek-Místek. Uvažuje se o možnosti propojení karty ODISka s parkovací kartou. Od 30.6.2016 byl zahájen dlouho připravovaný projekt Úhrada jízdného bezkontaktní bankovní kartou. Cestující jsou tak odbavováni bez nutnosti tisknout jízdní doklad. Jde o společný projekt DP Ostrava, Mikroelektroniky, ČSOB, Visa Europe, XT Card , KODIS. Od startu projektu až do počátku listopadu 2016 bylo prodáno více než 300 000 virtuálních jízdenek. Dále přednášející sdělil také potíže při zavádění tohoto moderního způsobu jízdného, a sice riziko dvojího neúmyslného přiložení platební karty ke čtečce, dále zpoždění při vyúčtovávání bankovních plateb a nekompatibilitu některých platebních karet vydavatele mBank. Co se týče blízké budoucnosti, od jara 2017 přibyde do systému platebních karet další dopravce, a sice TQM. Rovněž se připravuje možnost dokoupení jízdenky pro spolucestujícího. Přednášející též hovořil o vzniku a vývoji Centrálního dispečinku ODIS (zkuš. provoz 9/2012, ostrý provoz od 6/2013), který sleduje online provoz u DP Ostrava, ČD, autobusů Arriva Morava, TQM, ČSAD Vsetín. Od 12/2016 přibyde do systému také ČSAD Havířov. KODIS spravuje 135 elektronických informačních panelů na území Ostravska, dalších 5 panelů spravují jiné subjekty. V rámci novinek bude již od 11.12.2016 převzata KODISem od společnosti Arriva Morava převzata informační kancelář v Českém Těšíně. V delším časovém horizontu se plánuje rozšiřování počtu informačních panelů, a také ověřování technologie E-paper (elektronický papír) u jízdních řádů.

Václav Kubašta, XT Card

Přednášející uvedl, že společnost XT Card se zabývá problematikou elektronického odbavení cestujících již od roku 2005. V současnosti pracuje na komplexním řešení kartového systému ve veřejné dopravě, poskytuje tzv. backoffice. Dále přednášející sdělil přítomným současný stav karetního systému v Ostravě a některé podrobnosti o tom, jak probíhá registrace karty do systému, a jakým způsobem se může cestující dozvědět, jakou částku, kdy a kde uhradil za jízdu dopravním prostředkem.

Tomáš Pojsl, České dráhy

Sdělil přítomným, jakým způsobem se bude rozvíjet IN karta Českých drah v rámci všech integrovaných dopravních systému v celé České republice. Dále o možnostech přenosných terminálů – POP pokladen.

Vojtěch Matocha, ODP software

Přednášejí pohovořil o současném stavu MultiAPlikační karty neboli MAP karty, která se v dnešní době používá ve veřejné dopravě v Plzni ,v Karlových Varech a ve 2. generaci v IN kartě Českých drah. Tato karta podporuje interoperabilitu - více subjektů mezi sebou může bezpečně sdílet jednu aplikaci na kartě (na základě vzájemných smluvních vztahů). Doklady různých dopravců jsou uloženy spolu v jediné aplikaci na kartě, dopravce sám může určit, zda je jeho doklad viditelný pro ostatní a zda s ním mohou nakládat, což je výhodou promožnost vzájemného uznávání dokladů. Ve 3. Q 2016 bylo vydáno již přes 300 000 MAP karet (Plzeň, Karlovy Vary, IN karta ČD) od počátku roku 2015. Dále přednášející sdělil, že se připravuje varianta pro chytré mobilné telefony s Androidem a iOS a bude se jmenovat MAP FONE.

Jan Šimůnek, Oldřich Kadavý, Milan Podolák, ROPID, CHAPS

Pánové pohovořili o současném stavu dipečerského sledování vozidel v provozu přes aplikaci MPV-NET. Byla zmíněna i možnost předávání dispečerských vozidlových informací od pražského DP na dispečink Ropidu, které i po několika letech stále není vyřešeno a vázne na přechodu vlastnických práv. Přednášející následně hovořili o možnosti využití jizdních řádů na bázi E-paper (technologie ChLCD), které je od ledna 2016 zkušebně umístěno v areálu DP Praha (garáž Hostivař). Přednášející dále pohovořili o Celostátním systému informací v reálném čase (CIS REAL).

Ivo Herman, Ing. Ivo Herman CSc.

Přednášející a majitel firmy v jedné sobě vysvětlil posluchačům obrovské rozdíly ve vybavení OIS v 90. letech 20. století, po roce 2000, v roce 2009 a nakonec současnosti, tedy v roce 2016. Pohovořil o nutnosti posilování a inovací datových linek v souvislosti s obrovským nárůstem datových toků (nové periferie – Wifi, kamerové systémy, barevné displeje).

© M. Babický 2016
Autor: mb-261116v, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 26.11.2016
2. 4. 2016 Novinky v Českých Budějovicích v lednu 2016

Historická vozidla DP:

Dopravní podnik města České Budějovice vlastní a provozuje několik historických vozidel. Již několik let je to nádherně zrenovovaný trolejbus Škoda 9TrHT28 ev.č. 12 ex PMDP ev.č. 339. K němu do soupravy byl pořízen přívěs Jelcz P01E, který obdržel evidenční číslo 13. Vrak přívěsu, ze kterého se braly některé díly pro opravu historického vleku, se nachází v areálu DPMČB situovaném na pozemku v Horní ulici.

Ve stejnojmenné provozovně se nachází i historický kloubový trolejbus Škoda 15Tr ev.č. 01, který spoluzahajoval třetí éru trolejbusové dopravy v Českých Budějovicích. Trolejbus je postupně renovován do původní podoby po dodání, v polovině ledna byl přichystán pro nanesení vnějšího nátěru. Záměrem provozovatele je dokončit opravu do května 2016, aby se vůz při příležitosti oslav 25 let trolejbusů opět ukázal v celé své kráse.

Dopravní podnik v lednu 2015 pořídil vrak vozu Karosa ŠM 11 ex ev.č. 5317 DP Praha, Do budoucna plánuje zprovoznění tohoto autobusu, zatím je vůz v depozitu.

Škoda 15TrM ev.č. 57 je do budoucna, coby poslední vyrobený trolejbus v zaniklém závodě Škoda Ostrov, uvažován jako historické vozidlo. Vozidla Škoda 21Tr byla v Českých Budějovicích krajně neoblíbena, tak ani nebyl zařazen zástupce tohoto typu do sbírky historických vozidel.

V současnosti (2016) je o pronájem všech historických vozidel ze strany externích subjektů takový zájem, že je Dopravní podnik nucen tyto pronájmy selektovat, a sice aby nedocházelo k velkému provoznímu opotřebení veteránů.

Současný vozový park dopravce:

Nynější vozový park dopravce DPMČB se skládá ze široké škály vysokopodlažních i nízkopodlažních vozidel. Z nejstarších autobusů jsou to rozhodně typy Karosa B731, B732, B741, B931, B941, pro zájezdovou dopravu LC936XE, dále Renault Citybus 12M, Irisbusy řad Citelis 12M, Citelis 18M, Crossway LE 12.8M, pro zájezdovou dopravu Arway 12.8M, dále pak Solaris Urbino 12, Urbino 15 a Urbino 18.

Z vozového parku trolejbusů je stále ještě ve stavu 25 vysokopodlažních trolejbusů Škoda 15Tr z let 1990 – 2004, tedy ještě stále několik z nich pamatuje znovuzahájení trolejbusového provozu roce 1991. V letech 2005 – 2012 proběhla částečná generační obměna vozového parku za nízkopodlažní typ Škoda 25Tr Citelis. V roce 2013 došlo k nákupu dvou vozů Škoda 27Tr s karosérií Solaris.

V lednu 2016 byla rozpracována poslední generální oprava trolejbusu Škoda 15Tr (konkrétně ev.č. 52), na zbývajích vozech již nebudou realizovány.

Jistou provozní zajímavostí jsou záložní vozy trolejbusové vozovny, aktuálně to jsou Citybus ev.č. 202 a Solaris Urbino 15 ev.č. 153.

V areálu garáže Novohradská jsou odstaveny rozebírané B941 ev.č. 146, 147.

Trolejbus Škoda 15tr ev.č. 27 má obnoven nátěr Teherán. Trolejbus Škoda 15tr ev.č. 02 obdržel retro nátěr ze stavu po dodání.

Solaris Urbino 18 – celkem 3 nové vozy dodány na počátku prosince 2015. Vozy jsou vybaveny vícebarevnými digitálními orientacemi. Momentální snahou dopravce je používáním barevných orientací pro rozlišování mezi linkami nejenom číselně, ale i barevně. Totéž je plánováno na zastávkových jízdních řádech, aby se cestující mohli orientovat i podle barev.

V posledních letech se u dopravce objevuje zajímavý fenomén, jsou mu přidělovány tak hezké registrační značky autobusů, až by se dalo říci protekční. Ostatně, posuďte sami.

 1. Irisbus Arway 12.8M ev.č. 292 s RZ 6C4 2222 (zájezdová doprava)
 2. Irisbus Citelis 12M ev.č. 234 s RZ 6C1 3333
 3. Irisbus Citelis 12M ev.č. 237 s RZ 6C1 4444
 4. Irisbus Citelis 12M ev.č. 239 s RZ 6C4 1111
 5. Irisbus Citelis 12M ev.č. 241 s RZ 6C8 0000
 6. Irisbus Crossway LE 12.8M ev.č. 233 s RZ 5C3 1111
 7. Irisbus Citelis 18M ev.č. 168 s RZ 5C7 3333
 8. Renault Citybus 12M ev.č. 210 s RZ 5C4 0000
 9. Solaris Urbino 18 ev.č. 175 s RZ 7C4 7777
 10. Solaris Urbino 18 ev.č. 176 s RZ 7C4 8888
Dopravce disponuje mj. autobusy typu Crossway, který se do města moc nehodí, je nasazován na méně frekventované městské linky, případně příměstské.

Autobusy Karosa řady 700:

Historický autobus Karosa B732 ev.č. 267 z roku 1990 se nachází v autobusové garáži a je nalakován do původní červenobílé kombinace.

Poslední Karosa B741 ev.č. 127 z roku 1995 stále jezdí, byť už na méně důležitých výkonech. Vzhledem k jejímu relativně dobrému technickému stavu má být provozována i nadále. Podle dostupných informací je to v současnosti poslední provozní Karosa B741 v celé České republice běžně nasazovaná do provozu.

DPMČB má dosud ve vozovém parku i další zástupce autobusů Karosa řady 700. Bílý vůz B732 ev.č. 269 z roku 1990 a ev.č. 273 z roku 1991. S jedním ze zmíněných autobusů je do budoucna uvažováno jako s pártybusem, zda se to povede, ukáže čas.

Zastávkové označníky:

Kulaté terče s čísly linek na označnících zastávek – čočky, se v síti linkového vedení stále vyskytují, ať již původní smaltované nebo novější plastové. Je snaha tento zastaralý prvek odstranit, ale omezený finanční rozpočet to dovoluje jen velmi zvolna. S kulatými terči na zastávkách se lze setkat na periferiích Českých Budějovic, případně v obcích ležících mimo katastr ČB, kam zajíždějí autobusy MHD. Ještě stále se na některých označnících zastávek vyskytující emblémy s autobusy ŠM11, případně trolejbusy T11. Jinak samozřejmě existuje celá řada nových typů označníků (zejména s použitím hliníkových profilů) a jejich podvariant, které se v síti MHD vyskytují.

Další směřování DPMČB:

Jak již bylo řečeno, v květnu 2016 se budou konat oslavy 25 let od třetího zahájení trolejbusového provozu v Českých Budějovicích.

V současnosti je vyhlášeno výběrové řízení na dodávku 2ks trolejbusů s pomocným akumulátorovým pohonem.

V dohledné době bude vyhlášeno výběrové řízení na dodávku nových autobusů. Mají být pořízeny 3 autobusy v provedení LowEntry pro nepravidelnou dopravu + jako záložní pro linky MHD. Další soutěž bude na plánovaných 8 ks autobusů (5x solo, 3x kloub) zřejmě v provedení CNG, na jejichž pořízení by DP České Budějovice mohl získat dotaci ve výši až 85 % pořizovacích nákladů na vozidla. S tím by souvisela nutnost výstavby plnící stanice zemního plynu, která by mohla stát v areálu autobusových garáží na místě jedné ze stávajících budov.

Také je reálně zvažován nákup midibusů a s tím související zřízení dvou linek přes historické jádro města. Midibusy by měly být v provedení elektrobus, s průběžným nabíjením z troleje. Uvažovaný rozsah provozu je celotýdenní, interval 10 minut v pracovní dny celodenně, o víkendech 20 minut.

Rozvoj trolejbusových tratí rozhodně není uzavřen, nicméně tempo výstavby už rozhodně nebude tak závratné jako v 90. letech 20. století. V novém století došlo k otevření nových tratí ulicemi Nádražní a Pekárenská (2004), kolem Globusu do Českého Vrbného (2007) a nejnověji ulicemi Evžena Rošického na sídlišti Máj (2012). Po prozatím nepravděpodobných snahách o expanzi trolejbusů do Vráta a Rudolfova (z trati je hotov pouze nepodstatný fragment v podobě trolejové křižovatky Rudolfovská x Dobrovodská z roku 1996), je v současnosti snaha zatrolejovat silniční komunikace Na Dlouhé louce a Mánesova, čímž by byla k dispozici alternativní trolejbusová trasa k velmi zatíženým komunikacím přes centrum města. V souvislosti s probíhající realizací dálnice D3 a nutnosti stavby silničního přivaděče v podobě komunikace Generála Píky, se nabízí velká příležitost v podobě možného zatrolejování komunikací Generála Píky a Pekárenská, čímž by se zkrátily nájezdové trasy manipulačních trolejbusů a zároveň by jediná trolejbusová vozovna nebyla odkázána na frekventovanou výpadovku v podobě Pražské třídy.

Provozní zajímavosti:

Pro dopravního nadšence skýtá provoz MHD v Českých Budějovicích celou řadu atraktivních zajímavostí.

Týká se jak pestrého vozového parku včetně mohykánů B731, B732, B741, 15Tr v retronátěru, 15Tr v nátěru Teherán,poslední vyrobenou 15Tr na světě, nových Solarisů s vícebarevnými digitálními orientacemi. Dalšími zajímavostmi jsou trvale záložní autobusy trolejbusové garáže.

Zajímavá je např. trolejbusová linka č. 2 na Borek, kde je trolejové vedení zavěšeno na předimenzovaných trolejových bránách, které známe z železnice. Zajímavá je např. autobusová linka č. 7 (Máj,A. Barcala - Vrábče), která během své trasy 6x překříží železniční koleje. Příjemná je výletní autobusová linka č. 4 (Nádraží – Hluboká nad Vltavou, Nádr. ČD), kdy vám celé České Budějovice leží u nohou.

Důležitá je i podpora cestujících a příznivců MHD. Marketing DPMČB vzal popularizaci veřejné dopravy pevně do svých rukou, a je to skutečně velmi výrazně vidět. Zmiňme třeba oblíbený Mikulášský autobus, 1000 růží pro něžné pohlaví v rámci MDŽ, nejlepší přání v rámci Valentýna, předváděcí jízdy nových vozidel, dny otevřených dveří, dopravní oslavy s jízdami autobusů a trolejbusů, osvětové akce na podporu různých bohulibých činností, kulturní akce a spoustu jiných. Samostatnou kapitolou jsou různé videoklipy DPMČB, které jsou velice povedené, a jednozačně jim vévodí nadčasový klip stvořený u příležitosti výročí 105 let DPMČB s názvem Jsme Dopravní podnik města České Budějovice! Klip měl obrovský úspěch, na Youtube je vyvěšen dodnes s cca 222 000 shlédnutími (únor 2016).

Prameny:
 1. osobní poznámky
 2. oficiální informace DPMČB
 3. http://www.dpmcb.cz


© M. Babický 2016
Autor: mb-020416v, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 2.4.2016
31.10.2015 Putování do Ostravy - II. část

.......... Úvod povídky ...

Paní Berousková urychleně procitla a zprvu ani nechápala, co se děje. Menší Berousek se tiše rozplakal a přitulil se k vyděšené mámě. Nejvíce zaperlil starší Berousek, ze kterého se stal náměsíčný. Stoupl si a následně z výšky sedl na můj batoh, který jsem měl položený vedle sebe na sedačce a chránil ho zejména před eventuálním Robertovým pádem, protože jsem v něm měl fototechniku.

Násilně probuzený Robert sledem událostí velmi rychle vystřízlivěl a začal se shánět po pivu, které nikdo z nás neměl. Když nebylo, snědl alespoň zbytek Tomášových rumových perníčků. Chvíli jsme si ještě povídali a pak tak nějak lehce klimbali.

Zničehonic se ozvalo lomcování s dveřmi. Zbystřili jsme. Zvenku se ozvalo: "Otevřete, tady máme místenky my!" a slyšeli jsme hlasité dohadování mezi skupinkou lidí. Odpověděli jsme, že to jsou naše místa a pro jistotu se podívali na místenku na čísla sedadel, zda souhlasí. Souhlasily, a tak jsme dobyvatelům neodemkli. Dobyvatelé ještě chvíli škemrali o vpuštění jak Jezinky u Smolíčka pacholíčka. Pak nám oznámili, že jdou za průvodčí. Řekli jsme jim, že samozřejmě můžou.

Po několika minutách se ozval lomoz a ve dveřích stála průvodčí, která si kupé odemkla univerzálním klíčem. "Vaše jízdenky prosím" rozkázala rázně. Podali jsme jí požadované doklady. Chvíli je studovala a pak řekla: "Nojo, ale vy je máte do vedlejšího vozu!" chvíli jsme nechápali vyřknutý ortel, "Musíte si přesednout." Trapas jak hrom! Omluvili jsme se průvodčí i novým obyvatelům kupé. Zkroušeně jsme si sebrali svá zavazadla a přesunuli se do vedlejšího kupé. Dobře nedopadla ani Berouskovic rodinka. Při kontrole jízdenek průvodčí zjistila, že sice mají jízdenky, místenky však nikoliv, takže Berousky nemilosrdně vyhnala hledat prázdné místo v beznadějně obsazeném vlaku.

Naše tříčlenná skupinka mezitím hledala správné kupé ve vedlejším vozu. Když jsme kupé našli, hrůzou v nás hrklo, místa k sezení byla obsazena skupinkou cikánů. Co teď? Zbytek jízdy skončit na stojáka v chodbičce nebo to risknout a sednout si mezi ně? Nic horšího jsme si snad ani nemohli přát...

Vsadili jsme na druhou variantu. Došli jsme za průvodčí a sdělili jí, že naše místa jsou obsazena. Průvodčí byla ženou činu, a tak nelenila a vybojovala nám v kupé plném snědých spoluobčanů, tři drahocenná místa. Řeknu na rovinu, přítomnost v této společnosti nám nedělala příliš dobře. Do cíle byla cesta ještě dlouhá, naše smysly bily na poplach, abychom byli ostražití. Nakonec to dusné napětí "rozčísli" naši dočasní spolucestující. K našemu úžasu začali vyprávět skvělé proticikánské vtipy a náramně si to užívali. Chvíli jsme si povídali a tak jsme zjistili, že míří za prací do Ostravy, proto jedou přes noc.

Noc ubíhala, ale my všichni v kupé jsme byli unaveni. Mozek nám velel, abychom byli ostražití, ale únava byla silnější, usnuli jsme jak špalci. Občas někdo z nás procitl, jedním okem ledabyle zamžoural po ostatních, zda je vše v pořádku, a spal dále.

Před Ostravou si naše tříčlenná skupinka sbalila zavazadla a připravila k opuštění vlaku. S našimi fajnovými spolucestujícími jsme se rozloučili a popřáli hezkého dne.

Byli jsme v Ostravě. Právě začínal nádherný slunečný den...

© M. Babický 2015
Autor: mb-110694v-311015a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 31.10.2015
30.10.2015 Putování do Ostravy - I. část

Následující veselá příhoda z cestování se udála již před vícenež dvaceti lety, kdy jsme se s kamarády rozhodli, že pojedeme z Prahy na dopravní oslavy do DP Ostrava. Jelikož bylo zapotřebí dostavit se na místo srazu velmi časně, padla volba na noční místenkový vlak v relaci Praha - Ostrava, abychom vše stihli.

Byli jsme celkem tři. Tomáš, pak další kamarád, říkejme mu třeba Robert (abych ho nekompromitoval před současnou šotoušskou obcí), a já. Byli jsme dost mladí, a naše zkušenosti s nočním cestováním nebyly v té době příliš rozsáhlé. Obavy z nočního cestování byly velké - jestli vše stihneme, jestli najdeme správný vlak, jestli nás někdo neokrade, jestli nás někdo nepřepadne. Nakonec jsme se domluvili, že během několikahodinové cesty do Ostravy bude jeden z nás hodinu spát a další dva si budou povídat, aby neusnuli a nepřišli jsme o svůj skromný cestovní majetek. Domluvili jsme se kdy pořídíme jízdenky a kdo je bude mít u sebe.

V den D jsme se s Tomášem setkali v dostatečném časovém předstihu u osobních pokladen na nádraží a sdělovali si nejčerstvější poznatky z cestování MHD. Čas odjezdu se pomalu nachýlil, a kamarád Robert nikde. No nic, řekli jsem si a pomalu se přesunuli k již přistavenému vlaku. Do odjezdu zbývalo 10 minut, snad to kolega stihne.

Jízdenky jsme měli, vagon jsme našli relativně rychle a kupé také. Spokojeně jsme se uvelebili v prázdném kupé a uzavírali pomyslné sázky, jestli odjedem tři nebo jen dva. Když zbývalo slabých 5 minut do odjezdu, přisupěl uřícený Robert jak expres Vindobona. Hurá, stihl!

Po přistoupení do kupé jsme velmi záhy pochopili důvod jeho pozdního příchodu, Robert byl jako "dělo". Dlouhá doba do odjezdu vlaku a jeho velmi kladný vztah k alkoholu zapříčinily, že se jaksi "zapomněl" v jedné z žižkovských hospod. Nu což, hlavně, že bude sranda. A byla!

Z nádraží s námi cestovala i maminka se dvěma malými kluky, jimž mohlo být odhadem 3 a 6 let. Kluky jsem si v duchu pracovně označil Berousek1 a Berousek2, protože mi velmi silně připomínali abnormálně vykulené sourozence Berouskovy z mého letního tábora. S Tomem i připitým Robertem jsme si povídali o všem možném i nemožném (samozřejmě ve vší slušnosti). Robertův verbální i neverbální projev musel být pro mladou maminku i její tichá dítka šokující až traumatizující. Občas jsem musel Roberta v nekorektním chování přibrzdit. To nejhorší však teprve mělo přijít.

Malý Berousek zakrátko usnul spánkem spravedlivých, opřen o bok své maminky. Jeho starší bráška i maminka byli ještě vzhůru, a mimo konverzace u jídla a pití se příliš nevyjadřovali a mlčky sledovali našeho hlučného parťáka. Milý účastník zájezdu Robert pozvolna střízlivěl. Během klábosení jsme ještě něco popili (nealko) a pojedli. Kolega Tomáš vytáhl z ruksaku oblíbenou cukrovinku rumové perníčky a nechal sáček s obsahem kolovat. Takto jsme postupně ochutnali naši výbavu potravin. Rumové perníčky však zůstaly ještě v zásobě.

Starší Berousek i paní Berousková již také usnuli, a my tři začali dle naší předchozí úmluvy plánovat spaní. Propočítali jsme, že na každého z nás vyjde 70 minut spánku. První se přihlásil Tomáš, protože je unavený. Souhlasili jsme. Tomáš se zul, spokojeně se usadil a napolohoval tak, aby mu koženková sedačka poskytla pohodlí při spánku. Aby měl co největší klid a soukromí, zabalil se ještě do své pověšené bundy.

S Robertem jsme si dále povídali, je totiž výborný společník a o legraci s ním není nouze. Stále byl však dost hlasitý. Nevím, co to do něj vjelo, ale náhle se rozhodl, že bude na hodinkách stopovat Tomášův spánek. Když uběhlo deset minut, necititlivě zatřásl s bundou, ve které pobýval Tomáš.
"Tome, ještě Ti zbývá šedesát minut!" halasně oznámil Robert.
"Díky za upozornění" odpověděl probuzený Tomáš.
Cesta ubíhala, stále jsme si s Robertem povídali o městech, které již navštívil.

Za dalších 10 minut následovala obdobná scénka.
Robert se škodolibou radostí zatřásl s Tomovou bundou a zahlásil jak nádražní rozhlas: "Tome, ještě Ti zbývá padesát minut!" "Nojo" rozmrzele odvětil Tom a pokračoval ve spánku.
S Robertem jsme si dále povídali o současném vozovém parku autobusů v dopravních podnicích v České republice.

Uplynulo dalších 10 minut, pozorný čtenář jistě tuší co následovalo. Mocné Robertovo zatřesení Tomášovou bundou nemůže nechat nikoho na pochybách. "Tomáši, zbývá Ti ještě čtyřicet minut" zahartusil Tomášův "buditel".
"Hmm" naštvaně odvětil již nespící Tomáš.

Noc se pomalu krátila, škůdce Robert stále vyprávěl své zážitky, a já s napětím sledoval, co bude dál. Po uplynutí 10 minut se opatrně připlížil k bundě, kde byl deponován Tom. Záškodník zašeptal: "Tome, spíš?"
Tázaný Tomáš se vybalil z bundy jak motýl z kukly. "Mě už se spát nechce" pronesl rezignovaně, nazul si boty, napil se a připojil k naší diskuzi.

Záškodník Robert, snad únavou z opilosti, snad opilostí z výhry nad Tomášem, usnul jak dřevo. Ale jak... Nohy doširoka od sebe, tělo ledabyle zaklesnuté v koženkové sedačce postaršího vagonu, ruce bezvládně ležící podél těla, hlava v hlubokém záklonu, ústa široce otevřená. Oteklé sliznice v krku a dýchání v hlubokém záklonu hlavy zapříčinily mohutný zvukový projev. Český jazyk má pro pro tento jev trefné přirovnání - Chrápal jako dřevorubec.

Chvíli jsme na Roberta koukali a pak v Tomášově hlavě uzrál plán odvety, o kterém mi neřekl. Vzhledem k tomu, že Tom je hodný a nezákeřný člověk, nechápavě jsem zíral na další sled událostí.

Tom ze svého batohu vybral jeden ze zbylých rumových perníčků české provenience, vložil jej mezi svůj palec a ukazováček a čekal na vhodný okamžik. Počkal si, až Robert vydechne, pak bleskurychle vložil rumový perníček do chrápačových úst a následně rukami sklapl jeho maxilu a mandibulu k sobě. Pomsta byla sladká!

Robertovo tělo v pudu sebezáchovy zareagovalo. Jmenovanému vyletěl z dutiny ústní jakýsi neidentifikovatelný skřek, následován rumovým perníčkem, který zasáhl naproti spící paní Berouskovou.

.......... Pokračování ........

© M. Babický 2015
Autor: mb-110694v-301015a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 30.10.2015
31. 8. 2015 Veřejná doprava v Gmundenu a okolí v roce 2015

Gmunden je rakouské okresní město v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy ležící na severním břehu jezera Traunsee v Solné komoře. Má celkem 13 104 obyvatel (rok 2015). Ve středověku se Gmunden stal díky blízkým dolům významným městem při obchodu se solí. V současnosti je hlavním průmyslovým zdrojem místní keramička a několik menších strojírenských firem. Jde o malebné město, plné památek, historické zástavby, v neposlední řadě můžeme zmínit i např. budovu radnice či vodního zámku. Příjemná je promenáda na břehu jezera.

Gmunden má pradávnou spojitost s Českou republikou, v centru města končila první koňská dráha na evropském kontinentu - České Budějovice – Linec – Gmunden, a to plným zprovozněním v roce 1836. Důvod byl zřejmý, doprava kamenné soli do Čech. Pro zájemce o bližší studium historie koňky je zdejším vodítkem ulice U koňské dráhy, v jejíž blízkosti koňská dráha v druhé polovině 19. století končila.

Provoz pouliční dráhy byl zahájen 13.9.1894 a jejím úkolem byla doprava cestujících od železniční stanice nad městem do samého centra města. Na tramvaj v Gmundenu narazíme hned u železničního nádraží na hlavní trati. Zdejší tramvajový provoz je dle dostupných pramenů nejmenší v rámci MHD v Evropě (kratší tratě jsou v Moločném či Istanbulu, ale jde buď o sezonní záležitost či turistickou atrakci), délka jediné tramvajové tratě je 2.32 km. Dříve byla trať ještě cca o 300 m delší přes zastávku Postgebäude až na Rathausplatz, ale v roce 1975 došlo k jejímu zkrácení do současné zastávky Franz-Josef-Platz. Do dnešních dnů (2015) však vede trolejový vodič až do zastávky Rathausplatz. Co se týče kolejí, ty jsou částečně zlikvidovány, částečně v koncovém úseku existují.

Kolejový rozchod je 1000 mm, trať je jednokolejná se dvěma výhybnami (Gmundner Keramik a Tennis Platz). Malá dvoukolejná vozovna je situována v zástavbě v blízkosti zastávky Gmundner keramik a slouží pro deponaci a veškeré opravy současných i historických vozů. Renovace vozovny byla realizována v roce 1994. Původně byla zvažována výstavba nové vozovny u nádraží v Gmundenu, po přehodnocení záměru spojení gmundenské tramvaje a Traunseebahn bylo od výstavby vozovny upuštěno.

Kolejnice jsou na trati použity jak standardní žlábkové, tak bezžlábkové širokopatní kolejnice S49. Vrchní vedení je upevněno příčnými převěsy či na výložnících. Trať je vedena zčásti po samostatném tělese, částečně v křivolakými romantickými zákoutími mezi budovami, částečně po promenádě v centru města. Za zmínku stojí i fakt, že z centra města tramvaj překonává značné stoupání, které je obdobné jako má linecká Pöstlingbergbahn.

Na trati jezdí jediný vůz s výjimkou ranní špičky pracovního uprostřed dne, kdy zde vypomáhá vůz druhý. Většinou se na trati vyskytuje vůz ev.č. 8, jako výpomocný se většinou používá vůz ev.č. 10. Vůz ev.č. 9 je veden jako záložní. Interval je taktový cca 30 min., s výjimkou již zmíněné ranní špičky, kdy se souhrnný interval zkrátí na 1 – 15 min. Rozsah provoz je cca od 5:00 do 21:00 v pracovní dny, o pracovních sobotách 6:00 do 21:00, ve dnech volna 7:00 do 21:00. Jízdní doba činí v relaci Gmunden, Bahnhof – Gmunden, Franz-Josef-Platz 9 minut, v opačném směru je jízdní doba 10 – 11 minut. Na trase je celkem 7 zastávek. Linka je místně označována písmenem G, v celostátním jízdním řádu je uvedena pod číslem 174. Velmi netradiční je používání čísel spojů v jízdním řádu, stejně jako na železnici.

Dle informací tarifního svazu OÖVG je cena jednorázové plnocenné jízdenky v hodnotě 2 EUR, celodenní jízdenka vyjde na 4 EUR. Tarifní nabídka je mnohem širší, včetně zlevněných variant. Současný provozní vozový park tvoří 3 vozy a 2 vozy historické. Nejčastěji používaný je již zmíněný ev.č. 8 z roku 1961 od výrobce Lohner/Kiepe. Vozy ev.č. 9 a 10 jsou z roku 1952 a pocházejí od výrobce DUEWAG/Kiepe. V provozu se občas vyskytuje i historický vůz ev.č. 5 z roku 1911 od výrobce Grazer Waggonfabrik/Siemens-Schuckert. Zajímavostí vozu ev.č. 5 je fakt, že při velkém přívalu vypomáhá coby sněhový pluh! Posledním vozem je historický vůz ev.č. 100 z roku 1898 od výrobce Grazer Waggonfabrik, který původně jezdil na linecké Pöstlingbergbahn a v roce 1995 byl odprodán do Gmundenu. Všechny čtyři dříve jmenované vozy mají pantografy, poslední zmíněný vůz má lyru, která se musí vždy na konečné přeložit po směru jízdy (tzv. po srsti).

Dopravce má i několik pracovních pomocných vozíků, a také trolejovou věž z roku 1912, která není deponována v gmundenské vozovně.

Průběžné opravy a modernizace tramvajové trati umožnily od 30.6. do 6.7.2003 předváděcí provoz zapůjčení moderní nízkopodlažní tramvaje Siemens Combino ev.č. 107 z Nordhausenu. Po dobu zápůjčky musely být z nedostatku místa ve vozovně umístěny zdejší vozy ev.č. 8 a 9 na nepoužívané kusé koleji u nádraží v Gmundenu. Siemens Combino poté jezdil zkušebně také na na Traunseebahn (Gmunden – Vorchdorf).

Cca v roce 2005 došlo k úpravě křižovatky ulic Bahnhofstraße x Alois-Kaltenbrunnerstraße na kruhový objezd. S tím souvisela i úprava tramvajové tratě. Dosavadní výhybna a zastávka Kraftstation u vozovny byly zrušeny a opodál byla vybudována nová výhybna se zastávkou Gmundner Keramik.

Dalším zkušebním nízkpopodlažním vozem se stal Bombardier Flexity Outlook Cityrunner ev.č. 305, který byl zapůjčen z DP Innsbruck. Zkušební provoz trval od 5. 9 do 1. 10.2008.

V důsledku likvidace dosavadního nádraží a realizace nové koncepce dopravy v Gmundenu, vstoupily v platnost dopravní omezení v okolí nádraží od 27. 3 2015. Dle dopravního magazínu dopravce se poslední jízda tramvají po starých kolejích uskutečnila 10.4.2015, a sice pro fanoušky tramvajové dopravy. Poté již následovala likvidace přednádražního prostoru včetně kolejí, a to i s kusým sporadicky využívaným kolejovým ukončením bez trolejového vedení. Po dobu výluky byla zřízena dočasná zastávka Grüner Wald několik set metrů od dosavadní konečné. V rámci modernizace celého přednádražního prostoru i prostoru nádraží Gmunden Bahnhof byla stržena dosavadní nádražní budova, aby nová konstrukce nástupišť železnice a tramvaje odpovídala modernímu konceptu hrana-hrana. Nezbytná jsou i nově vytvořená parkovací místa systémů P+R a B+R a také autobusové zastávky. 17.5.2015 byl obnoven provoz tramvají ve výlukou dotčeném úseku, dokončení celého prostoru má být ukončeno v září 2015. Tramvajová novostavba doznala v koncovém úseku mírného rozšíření, a sice kolejovým rozvětvením před nástupištěm, takže se zde nyní mohou tramvajové vozy i vyhýbat.

Tramvajovou dopravu ve městě doplňují také tři městské autobusové linky, jsou však určeny zejména pro přepravu pracujících ve všední dny od rána do odpoledních hodin, či v dopoledne o pracovních sobotách, jindy nejezdí! Jsou nasazovány krátké nízkopodlažní autobusy.

 1. Cumberland - Rathausplatz - Altmühle autobus č. 1
 2. Schörihub - Rathausplatz - OKA Siedlung autobus č. 2
 3. Pinsdorf - Gmunden autobus č. 3 (příměstský)

Další gmundenskou zajímavostí je lokální železniční dráha Gmunden – Vorchdorf, která byla zřízena 21.3.1912, ve stopě koňské dráhy České Budějovice – Linec – Gmunden. Až do roku 1990 vedla železnice do nádraží Gmunden,Traundorf (dosud existuje), od toho roku byla přesměrována na nádraží Gmunden,Seebahnhof, a na nádraží v Traundorfu se přestalo jezdit (odpojeno od kolejové sítě bylo dle dostupných informací až v roce 2014). Perličkou je, že mezi stanicemi Engelhof a Traundorf (později Seebahnhof), musela být zřízena kolejová splítka 1000 a 1435 mm. Zatímco neelektrifikovaná trať rakouských státních drah ÖBB Gmunden, Gmunden,Seebahnhof – Laakirchen - Lambach byla ve standardním rozchodu 1435 mm, vlaky Stern a Hafferl elektrifikované tratě Gmunden,Traundorf (později Gmunden,Seebahnhof) - Vorchdorf byly s rozchodem 1000 mm. Mezi stanicemi Engelhof a Gmunden Seebahnhof byla trasa tedy tříkolejná, a sice až do roku 2010.

Mimochodem, zmíněná konečná stanice Vorchdorf není konečnou stanicí Traunseebahn v pravém slova smyslu, končí zde pouze úzkorochodná trať z Gmundenu. Dále se lze ze stejného místa dostat další železnicí, tentokrát normálněrozchodnou Vorchdorferbahn, která je trasována v relaci Vorchdorf-Eggenberg – Lambach, kde navazuje na vlaky státního dopravce.

Zajímavé je i nádraží Engelhof, které je po jihočeském Bujanově nejstarší dosud existující budovou koňské dráhy České Budějovice – Linec – Gmunden a až donedávna bylo zařazeno v aktivní službě. Osobní doprava byla na normálněrozchodné trati v úseku Gmunden – Engelhof - Laakirchen – Lambach zastavena již v roce 1990, nákladní doprava je v současnosti provozována jen mezi stanicemi Laakirchen – Lambach, neboť cca v březnu 2015 byla fyzicky snesena část železniční tratě Engelhof - Laakirchen.

Trolejové vedení je zavěšeno na výložnících, v případě novostavby na Klosterplatz jsou občas použity ocelové sloupy s příčnými převěsy. Kolejnice jsou standardní stojinové železniční, pražce jsou dřevěné, na samostatném tělese bez zakrytého svršku, v případě již zmíněné novostavby jsou použity žlábkové kolejnice zalité v asfaltu.

V září 2010 došlo na likvidaci historické nádražní budovy Gmunden,Seebahnhof. Jako dočasná náhrada zde byla instalována malá monolitická betonová čekárna. Na místě nádražní budovy měl stát nový hotelový komplex, avšak ani v roce 2015 nestojí, a na místě je zbudováná parkovací plocha pro veřejnost. Škoda hezké historické budovy, nejenom v České republice mají nenasytní developeři a podnikatelé dlouhé prsty.

V lednu 2013 bylo na základě shody mnoha zúčastněných subjektů rozhodnuto o spojení drah Traunseebahn, tedy trať Gmunden,Seebahnhof) - Vorchdorf a městské tramvaje Gmunden, Bahnhof – Gmunden, Franz-Josef-Platz, čímž byl oficiálně spuštěn projekt StadtRegioTram. Od tohoto data byla zintenzivněna modernizace jak městské trati, tak zejména Traunseebahn, aby byla celá trať připravena na provoz moderních nízkopodlažních tramvají. Tak vlastně nenápadně započala přeměna lokální železniční tratě na jakousi regionální tramvajovou trať. Prvotní signály, že se bude něco dít, však přišly již dříve, viz. testovací jízdy zapůjčených nízkopodlažních tramvají a modernizace tratě cca od roku 2006.

Společnost Stern & Hafferl objednala 27.1.2014 u firmy Vossloh Kiepe celkem 11 pětičlánkových nízkopodlažních vozů typu Tramlink. Vozy mají být dodány v roce 2016, přičemž budou sloužit i na Traunseebahn (možná již v té době prodloužené na gmundenské nádraží ).

Mezi 10. březnem a 18.červnem 2014 došlo k odpojení původního koncového úseku Seebahnhof (dnes jsou zde zbytky fragmentů jako pražce, šrouby a část hrany nástupiště), následně výstavba nové zastávky o několik desítek metrů zpět a její zprovoznění. Před příjezdem do nově zřízené zastávky bylo založeno kolejové rozvětvení, zárodek budoucí dvoukolejné trati do centra města Gmunden. Nástupiště bylo vybudováno jako ostrovní.

Mezi srpnem a prosincem 2014 došlo k novostavbě tramvajové trati z nové zastávky Seebahnhof obloukem do ulice Traunsteinstraße na též nově zřízenou Klosterplatz. V rámci dočasného řešení byl před jmenovanou zastávkou zřízen jednoduchý kolejový přejezd. Běžný provoz na prodloužené trati je datován od 14.12.2014, slavnostní otevření bylo již o den dříve.

Po otevření zastávky Klosterplatz se celková délka provozované Traunseebahn (Gmunden,Klosterplatz - Vorchdorf) navýšila na 14,9 km. Tramvaj úsek 16 zastávek překoná přibližně za 26 minut. Trať má v celostátním jízdním řádu číslo 161. Rozsah provozu je v pracovní dny cca 5:00 – 20:30 (interval 24 – 60 min.), o pracovních sobotách 6:00 – 20:30 (cca 30 – 90 min.), v dny volna cca 7:30 – 20:30 (cca 90 minut). Jízdné je obdobné jako v případě Gmundenu, avšak zde se již připlácí za projetí více tarifních zón.

V roce 2015 jezdí na trati Gmunden,Klosterplatz – Vorchdorf nízkopodlažní vozy zapůjčené z Innsbrucku. Ve špičkách pracovního dne a pracovních sobot, eventuelně jako záloha zde vypomáhají ještě původní elektrické vozy řady ET 23 z roku 1954, které však nezajíždějí až do zastávky Klosterplatz, ale pouze do zastávky Gmunden,Seebahnhof.

16.6.2015 došlo k slavnostnímu otevření nové vozovny v Attersee, která bude sloužit pro údržbu nových vozů, které dorazí v létě 2016. Rovněž proběhla kompletní rekonstrukce celého nádraží včetně budovy. Nové vozy budou nasazovány nejen na Attergaubahn, ale i přímo v Gmundenu. Jen pro doplnění, zapůjčené nízkopodlažní vozy Traunseebahn jsou opravovány v technickém zázemí dopravce ve Vorchdorfu.

V letech 2016 - 2017 je plánováno zdvojkolejnění stávající traťe cca od současné zastávky Franz-Josef-Platz. Přes centrum města a nově zbudovaný most přes řeku Traun má následovat propojení na již provozované koleje v zastávce Klosterplatz.

Ovšem, zda se povede vše podle harmonogramu i přes odpor části místního obyvatelstva, ukáže čas. Každopádně podpora výstavby tramvaje má silného marketingového pomocníka, repliku historické tramvaje, která je umístěna na promenádě v Gmundenu a její osazenstvo informuje zájemce o aspektech výstavby tramvaje.

Provoz tramvaje a autobusů v Gmundenu, Traunseebahn, stejně tak i provoz na lokálních železničních tratích v okolí provozuje společnost Stern & Hafferl Verkehrsgesellschaft m.b.H. Se sídlem v Gmundenu. Záběr dopravní firmy je velmi široký, provozuje i zájezdovou dopravu, vlastní stavební divizi a má několik dceřinných společností. Provozovatel také zajišťuje pravidelné, vyhlídkové i mimořádné plavby na okolních jezerech Attersee a Altaussee.

Pro fanoušky dopravy všeho druhu lze doporučit lodní dopravu na všech jezerech Solné komory. Impozantní výhled na jezero Traunsee a hory z paluby lodímají cestující již od roku 1839! Dále stojí za hlubší prozkoumání všechny železniční tratě zdejších lokálních drah. Milovníky horských vyhlídek rozhodně potěší gmundenský vrch Grünberg, kde je v provozu kabinková lanová dráha – provoz jen v sezoně od poloviny dubna do poloviny listopadu v rozsahu 9:00 – 17:00.

Prameny:
 1. osobní poznámky
 2. http://dokumentationszentrum-eisenbahnforschung.org/gmundnerstrassenbahn.htm
 3. http://www.stern-verkehr.at/
 4. https://cs.wikipedia.org/wiki/Gmunden
 5. http://www.stern.at/sternverkehr/images/stories/_news/Plakat GM Nostalgie 2015 (web).pdf
 6. https://de.wikipedia.org/wiki/Straßenbahn_Gmunden
 7. hhttps://de.wikipedia.org/wiki/Bahnhof_Gmunden
 8. https://de.wikipedia.org/wiki/Lokalbahn_Gmunden-Vorchdorf
 9. http://blog.oebb.at/mediacenter/umbau-des-bahnhofes-gmunden-liegt-voll-im-zeitplan/
Autor: mb-180715z-310815v, Trvalý odkaz, Čl. svět, Články, 31.8.2015
1. 8. 2015 Lanotramvaj v Terstu 2015

Město Terst (italsky Trieste, chorvatsky a slovinsky Trst) je přístavní město u Jaderského moře v Itálii, přímo na hranici se Slovinskem. Je hlavním městem autonomní oblasti Friuli-Venezia Giulia a provincie Trieste, které se nacházejí v nejvýchodnějším výběžku Itálie. Pro ilustraci, z Dolního Dvořiště v Jihočeském kraji je cesta dlouhá cca 570 km a osobním vozem trvá přibližně 6 hodin.

Samotný Terst se během staletí vlivem politických, územních a národnostních změn vylidnil, a dnes počet obyvatel lehce převyšuje 200 000. Rozloha je 85,11 km2 a nejníže položená část města je pouhé 2 metry nad mořem. Ve městě si přijdou na své milovníci architektury, město je protkáno směsicí památek postavených v rozličných stavebních slozích. Rovněž nedaleký zámek Miramare je oázou klidu a poznání.

V námořním přístavu bývalého Rakouska-Uherska i dnes panuje čilý provoz, jak nákladní, tak osobní dopravy. Nákladní doprava je zastoupena zejména v okolí nákladových terminálů. S osobní dopravou se můžeme setkat na koncovém nádraží Trieste Centrale, kam přijíždějí vlaky od Benátek i od Vídně. První železniční vlak přijel do Terstu 27.července 1857 za přítomnosti rakouského císaře Františka Josefa, který tímto slavnostním aktem na železniční trati Terst - Vídeň zahájil provoz. Trolejbusy se ve městě objevily mezi roky 1935 - 1975 a jezdily zde pouze vozy národních výrobců. Městská tramvaj zahájila provoz již v roce 1876, bohužel v roce 1970 byl její provoz ukončen na poslední lince 9. Poslední živou památkou na terstské tramvaje tak zůstává lanotramvaj neboli hybrid tramvaje a lanovky.

Zájemci o studium železniční historie si přijdou na své v železničním muzeu Campo Marzio, které se nacházi u moře v západní části města. Muzeum bylo vybudováno na místě bývalého nádraží, které svému účelu přestalo sloužit v roce 1959. Historická budova skrývá mnoho překvapení, většinou z první poloviny 20. století. Zatímco uvnitř může návštěvník obdivovat mnoho zajímavých exponátů z oblasti nádražního provozu, venku na něj čekají skutečné lokomotivy, vagony a tramvaje. Ty jsou narozdíl od drobných exponátů v dost bídném stavu, někdy hraničícím s vraky. Na železniční muzea v ČR to nemá ani omylem, zde se "renovace" vozidla do vystavovatelného stavu děje většinou štětkou s velkým nánosem barvy. Muzeum skrývá také několik tramvajových vozidel, rovněž ve zbídačeném stavu. Vnitřní prostory muzea ukrývají i expozici věnovanou provozu trolejbusů a městských tramvají v Terstu. Nedílnou součástí jsou i fragmenty z minulosti i současnosti lanotramvajové dráhy Trieste - Opicina. Potěšeni budou zejména železniční modeláři, modelových kolejišť je zde hned několik.

Výstavba lanotramvaje byla započata v roce 1901, samotný provoz v trase Piazza Oberdan - Villa Opicina pak o rok později, a sice 9. 9. 1902. V roce 1906 došlo k prodloužení z konečné Villa Opicina na nedaleké železniční nádraží Stazione di Villa Opicina. Proces rušení tratí se nevyhnul ani lanotramvaji, v roce 1938 byla zkrácena o koncový úsek Vila Opicina - Stazione di Villa Opicina. V roce 1978 byla dokončena rozsáhlá výluka, při které byl opraven traťový svršek a byly dodány nové traktory oranžové barvy. V roce 1984 byly dokončeny úpravy lanovky včetně instalace nového řídícího a zabezpečovacího systému. V pondělí 9.9.2002 oslavila lanotramvaj kulaté výročí za účasti historického vozu ev.č. 1 na zvláštních jízdách.

V době od 18. do 22. června 2012 došlo na lanotramvajové trati k rozsáhlé výluce. Za úplného vyloučení provozu bylo opraveno několik silničních křížení, opravena výhybka na zhlaví vozovny a opravení obou tlačných vozů lanovky pojmenované Carro Scudo. Bohužel záhy nato, přesně 3.9.2012, došlo vlivem nevyhovujícího svršku na tramvajovém úseku k závažné nehodě - vykolejení a naráz do sloupu trakčního vedení. Díky této nemilé události dostala komplexní rekonstrukci zelenou. Opraveny byly vozy včetně dosazení elektrovýzbroje s rekuperací, traťový svršek a infrastruktura lanové části dráhy. Lanotramvaj se znovu rozjela za velké slávy obecenstva dne 27.7.2014.

V současnosti má atypická dráha na rozchodu 1000 mm celkem 13 zastávek na 5,2 km délky. Nejstrmější úsek, který je 800 m dlouhý, dosahuje sklon 26%, zatímco zbytek tratě, o celkové délce 5175 m, dosáhuje 8%. Trať je většinou jednokolejná (výjimku tvoří výhybna - lanovkový dvoukolejný úsek mezi zastávkami Sant' Anastasio a Vetta Scorcola, byť s částečně sníženou osovou vzdáleností kolejí) s výhybnami Cologna - Campo sportivo, Conconello, Banne a zřídka používaná Campo Romano. Vyhnout se lze i na dvou kusých kolejích na konečné Piazza Oberdan. Na opačném konci tratě je nevelká vozovna (Villa Opicina), která disponuje 5 kolejemi do vozovny a jedné na straně vozovny, která je využívána pro odjezdy a příjezdy tramvajových vozů na lince 2. Pod zastávkou Piazza Scorcola je pozůstatek částečně odpojené koleje – snad pozůstatek bývalé výhybny. U zastávky Vetta Scorcola je umístěna odvratná kolej ukončená v prudkém protisvahu, jde o zabezpečovací zařízení proti selhání brzd u přijíždějícího vozu.

Od roku 1902 do roku 1928 byl v nejstrmějším úseku tratě osazen ozubnicí, od roku 1928 do současnosti má lanový pohon. Podúrovňová strojovna lanovky je umístěna pod kolejnicemi u zastávky Vetta Scorcola V lanovém úseku Piazza Scorcola a Vetta Scorcola je provoz zajišťován jakýmsi lanotramvajovým traktorem (podle směru jízdy tlačí nebo brzdí připojený tramvajový vůz). Pomocné, zeleně zbarvené traktory první generace, sloužily od roku 1928 až do roku 1978, kdy byly vystřídány oranžovými pomocníky nové generace. Traktor druhé generace byl po vyřazení zachován v železničním muzeu Campo Marzio. V roce 2005 byly vozy druhé generace vystřídány modrobílým bezkabinovým traktorem, zvaným Carro - Scudo, který je bez lidské obsluhy (dálkové ovládání). Vozy mají evidenční čísla 1 a 2.

Tramvajových vozů první generace od výrobce Grazer Union Fabrik měl dopravce celkem 8, očíslovaných 1 - 8. V roce 1935 dopravce objednal 5 nových vozy Stanga v dnes již zaniklé továrně OMS (Officina Meccanica della Stanga)s ev.č. 101 - 105 (později přečíslovaných na 401 - 405). Původní vozy byly postupně odstavovány z provozu. V roce 1942 objednal dopravce ještě dva vozy Stanga, které obdržely čísla 106 a 107 (později 406 a 407). V roce 1975 vykolejil vůz ev.č. 403, který byl po několika letech pro rozsáhlé poškození zlikvidován. Dnes dopravce disponuje vozy ev.č. 401, 402, 404 – 407. Podařilo se renovovat zachráněné historické vozy ev.č. 1 a 6, které jezdí při zvláštních příležitostech.

Rozsah provozu je cca od 7:00 do cca 20:30, a sice jak v pracovní dny, tak i o víkendech. Jízdní doba je cca 28 minut, příjezd na Piazza Oberdan a odjezd zpět je realizován během 3 minut. První ranní spoj na Opicinu je veden pouze ze zastávky Vetta Scorcola. Na cyklisty je pamatováno také, když vůz spoje, který z Piazza Oberdan vyjídí vždy 11 minut po celé hodině, je vybaven držákem na jízdní kola.

Pokud se chcete svézt, nepotřebujete k tomu hluboké tarifní znalosti, lanotramvaj je v provozu za běžný tarif MHD. V roce 2015 se dal pořídit lístek na 60 min. (240 minut o svátcích) za 1,35 EUR, 75 min. za 1,55 EUR. Dopravce disponuje i nepříliš obvyklým typem jízdního dokladu, a sice zpáteční jízdenkou na jednu linku za 1,50 EUR. Pro náruživé turisty nebo milovníky dopravy je připravena jednodenní jízdenka v ceně 4,35 EUR. Tramvajové vozy jsou vybaveny označovači jízdenek, pro neznalé je možno uvést, že označovací strojek současně označí jízdenku datem realizace jízdy a také odtříhne okraj jízdenky. Zajímavý je přístup dopravce k nejmenším cestujícím – dětem, platí jen ty, které přesáhly výšku 1 m.

Prameny:
 1. osobní poznámky
 2. https://it.wikipedia.org/wiki/Trieste
 3. https://it.wikipedia.org/wiki/Tranvia_di_Opicina
 4. https://it.wikipedia.org/wiki/Rete_tranviaria_di_Trieste
 5. http://www.funimag.com/funimag03/TRIEST1.HTM
 6. http://www.tramdeopcina.it/
 7. http://www.trasporti-fvg.it/english/tram3.htm
 8. http://www.triestetrasporti.it/index.php?linea-2


© M. Babický 2015
Autor: mb-100715z-010815v, Trvalý odkaz, Čl. svět, Články, 1.8.2015
27. 7. 2015 Veřejná doprava v Bibione 2015.

Severoitalské přímořské letovisko Bibione je v České republice všeobecně známé, čeští turisté tam jezdí již od roku 1989. Město je vysloveně orientováno na turisty a letní turistickou sezonu. Azurové moře, dle turistických průvodců 17 km dlouhá pláž, mnoho aktivit pro děti, a dostatek sportovních a kulturních vyžití představuje cíl všech věkových skupin. Pro zájemce o svezení jízdními koly, šlapacími vozítky či elektrovozítky je nutno uvést, že provoz po městě je velmi živý, jízda ostatních účastníků provozu je dosti razantní až agresivní, tudíž nelze očekávat jakékoliv ohledy. Ochranné přílby na hlavách cyklistů zde spatříte naprosto výjimečně!

Bibione leží v severovýchodní Itálii v kraji zvaném Benátsko (italsky Veneto) v provincii Benátky a oblasti San Michele al Tagliamento. Zaujímá rozlohu 28,4 km2 a má necelých 2500 obyvatel. Rozděluje se na čtvrtě, pojmenované Lido dei Pini, Spiaggia, Lido del Sole a Pineda. Pro zájemce, kteří mají rádi klidnější způsob trávení dovolené, je asi nejvíce vyhovující Lido dei Pini, kde lze nalézt místní zajímavost - psí pláž. Mezi Lido dei Pini a Lido del Sole se nachází pomyslné, byť trochu roztahané, centrum Bibione. Zde je největší koncentrace turistů, jelikož se zde nachází nejvíce občanské vybavenosti i bodů zájmu, včetně autobusového nádraží.Lido del Sole je také poměrně klidné. Pindea je poněkdu stranou od centra. Nachází se zde kempy pro stany, karavany a zejména je zde velký lodní přístav pro soukromé jachty, tak i veřejnou lodní dopravu.

Hlavním přestupním uzlem je moderní autobusové nádraží, označované jako Autostazione. Cestujícím slouží i sousedící kavárna, kterou je možno využít jako krytou čekárnu. Cestující se odsud mohou dostat autobusy např. do Latisany, Benátek, Mestre, Pordenone,  Lugugnana , Portsmouth, Caorle, Udine a dalších destinací. V roce 2015 nabízel dopravce ATVO společně s benátským dopravcem ACTV výhodnou kombinovanou zpáteční jízdenku z Bibione do Benátek na Náměstí sv. Marka a zpět, a sice nejprve autobusem prvého dopravce a následně loď druhého dopravce.

Páteř MHD v Bibione tvoří dvě linky, označené čísly 1 a 2. Mimo konečných zastávek jsou všechny Na znamení. Linka 1 je vedena v trase Autostazione - Terme - Lido del Sole - Pineda - Porto Baseleghe. Celkem je na trase 23 zastávek. Provoz je zajišťován každodenně cca od 6:45 do 0:30 hod. a jízdní doba činí 15 minut. Linka 2 je koncipována jako polookružní v trase Autostazione - P.le Keplero - Lido dei Pini - Corso Europa - Terme – Autostazione. Rozsah provozu je obdobný jako u linky 1, zastávek je 18. Jízdní doba činí 22 minut. Od poloviny června do konce srpna probíhá hlavní turistická sezona, mimo toto období je rozsah provozu pokrácen, a to někdy dosti zásadně. Jednotlivé jízdenky přijdou na 1,35 EUR (navýšení oproti roku 2012 o 0,15 EUR). Dopravce preferuje elektronické jízdné. Hodinová jízdenka přijde na 1,80 EUR (navýšení o 0,2 EUR). Jízdenka platna na 10 jízd je k mání za 11,7 EUR (navýšení o 0,9 EUR). Třídenní a sedmidenní jízdenka přijde na 7 resp. 14 EUR (navýšení o 1 resp 2 EUR). Jízdenky je možno zakoupit v některém z 20 předprodejů nebo jednotlivou i u řidiče. Systém označování je velmi zajímavý, strojek nejenže natiskne na jízdenku patřičné údaje, ale také odstřihne část rohu jízdenky. Rozměr jízdenky z tužšího papíru je 90 x 44 mm. Pro cestující bez platné jízdenky je připravena krásná "odměna" v podobě pokuty 65 EUR. Obdobně jako v ČR je aplikován model, pokud cestující uhradí postih do 10 dnů, je vybrán ve snížené hodnotě, a sice 52 EUR. Pro úplnost - devizový kurz dle České národní banky se v července 2015 pohyboval lehce nad hranicí 27,- Kč / 1 EUR. Nikde neprezentovaný minimální věk dětí pro platbu jízdného se dle vyjádření dopravce týká dětí starších 4 let.

Na obě linky MHD jsou nasazovány světlemodré klimatizované midibusy. V provozu byly spatřeny vozy Irisbus Europolis 9.2 ev. č. 494 a MAN 11.220 De Simon ev. č. 496 – 498. Stav oproti roku 2012 se tedy nezměnil, jen autobusy zestárly.

V terminálu ATVO jsou odstavovány jak vozidla domácího dopravce, tak i konkurenčních dopravců. Vjezd do terminálu a výjezd z něj je zabezpečen závorami, které ovládají řidiči elektronickými kartami. Vozy na lince 1 a 2 přejíždějí z jedné linky na druhou, cíl a linku na elektronickou orientaci mění většinou u vjezdové závory, leckdy i dost riskantně během jízdy k výstupní hraně zastávky. Zdejší provozní zvláštností je situace, kdy řidiči autobusů nechávají vůz, se kterým vyjedou na linku, zcela bez dozoru, jdou si např. vyřídit vozové náležitosti k dispečerovi na nádraží, zatímco autobus je otevřený pro nástup (a leckdy i se spuštěným motorem). První postřeh z provozu - klimatizace autobusů je nastavena na velmi nízkou teplotu, tudíž pro cestující docela slušný teplotní šok. Postřeh druhý - řidiči jezdí s vozy dost agresivně a rychle i v dosti hustém provozu. Postřeh třetí - není výjimkou narazit na lince na autobus bez cestujících. Midibusy jsou sice využívány, ale jejich obsazenost je poněkud nerovnoměrná. Každopádně velmi sympatický je taktový interval 30 min. od zahájení do ukončení provozu.

Pro turisty je určena linka Spiaggia (pláž) v trase Bibione Valbella - Spiaggia Colonia CIF. Svezení je zdarma. Na linku je nasazován především letitý oranžový Menarini Monocar 201 ev.č. 451 nebo ev.č. 459 z konce 80. let 20. století.

Po Bibione jezdí v letní sezoně od počátku června do počátku září také autovláček, honosně nazývaný  „Dune Bus“, který je provozován společností ATVO. V provozu je každý den od 19.00 do 24.00 v trase Piazza Treviso – Viale Aurora. O útercích, kdy se koná městský trh, jezdí od 8:30 do 13:00 hod., a sice v trase Lido del Sole – Piazza Mercato. Jízdné činí 2,5 EUR a jízdenky se kupují u obsluhy. Autovláček je určen pro maximálně 28 sedících osob. V době, kdy není provozován, je odstaven v areálu Autobusové stanice na Via Maia.

Všechny tyto linky provozuje společnost ATVO (Azienda Trasporti Veneto Orientale S.p.A.) se sídlem ve městě San Dona di Piave, která zajišťuje velkou část dopravní obslužnosti (městské i linkové) zejména cca v okruhu okolo 50 km od města.

Pro Bibione je důležitý i lodní přístav Porto Baseleghe v západní části města, odkud mimo jiné jezdí lodní linka do Benátek.

Železniční doprava není v Bibione zastoupena, nejbližší stanice je ve 20 km vzdálené Latisaně.

Prameny:
 1. osobní poznámky
 2. www.atvo.it - Dopravce ATVO
 3. cs.wikipedia.org/wiki/Bibione - Bibione na Wikipedii


© M. Babický 2015
Autor: mb-170715z-270715w, Trvalý odkaz, Čl. svět, Články, 27.7.2015
30.5.2015 Nedovařené prodloužení metra do Motola.

Když byl 6. dubna 2015 otevřen nový úsek pražského metra z Dejvicé do Motola, cestující v Praze byli nadšeni novým kapacitním spojením. Po prvních dnech provozu mnozí z nich vystřízlivěli, a zjistili, že se dočkali jakéhosi nedovařeného polotovaru. Mimo mediálně propíraného chybějícího eskalátoru ve stanici metra Veleslavín, problematických výtahů ve stanici Bořislavka a pásmového provozu, si pojďme koncem dubna 2015 projet celou trasu a zaměřit se na nedostatky zejména z pohledu cestujícího.

Bořislavka, východ - Nedostatky: chybí odpadkové koše ve vestibulu; nepříjemný průvan při vstupu do stanice; nezastřešené přístupy z tramvajových nástupišť; neotevřené obchody ve vestibulu; chybějící odpadkový koš u manipulační autobusové zastávky Bořislavka
Bořislavka, západ - Nedostatky: pouze dvojice výtahu pro vstup na nástupiště - neexistuje pevné schodiště; nefunkční jízdenkový automat č. 642; nefunkční digitální panel ve vestibulu
Pochvala za: blikající bezpečnostní lišty na nástupišti; stylová plakátová výzdoba ve vestibulu (MHD); jízdenkové automaty akceptující platební karty; digitální cedule oznamující odjezdy povrchové MHD; pro řidiče pohodlné odstavování autobusů v zastřešeném terminálu; využití původního autobusového obratiště Bořislavka pro odstavy autobusů ČSAD

Veleslavín - Nedostatky: chybí eskalátor na povrch; nekryté schodiště pro přístup od tram a bus; nevyhovující odtokové kanálky a sklon schodištních mezistupňů; chybějící výtah do Vokovické ulice; nedostatek míst k sezení na nástupišti (pouze 9); chybí informace ve stojanech; v eskalátorových tunelech nepříjemně fouká; zavřené obchody ve vestibulu; nemožnost platby kartou v Infocentru PID; pouze 2 odpadkové koše ve vestibulu; u nástupiště autobusů chybí velký digitální panel, který by zobrazoval odjezdy autobusů; málo sedaček pro cestující autobusové dopravy; chybí parkoviště P + R
Pochvala za: stylovou výzdobu plakáty MHD; Infocentrum PID

Petřiny, sever - Nedostatky: nekvalitní provedení živičného chodníku při vchodu do vestibulu;
Petřiny, jih - Nedostatky: fouká vítr ve vestibulu
Pochvala za: zastřešení jižního vestibulu

Motol - Nedostatky: pásmový provoz; neakceptace platebních karet v předprodeji jízdenek; nepořádek a neupravenost širšího okolí stanice Pochvala za: digitální cedulí, zobrazující odjezdy povrchové MHD; stanici u areálu nemocnice

Pro doplnění je třeba uvést, že pásmový provoz má od 1.6.2015 změnu, a sice, že žádná souprava nekončí na Dejvické jako doposud, ale všechny jedou minimálně na Petřiny. Jako provozní zajímavost lze uvést autobusovou l.č. 168, konkrétně 11. pořadí, které je částečným pozůstatkem bývalé invalidní linky H2 (Florenc – Sídliště Stodůlky). Na linku je nasazován upravený autobus Crossway, takže se cestující mnohdy nestačí divit, proč je voze tak málo sedaček. Druhé překvapení na cestující čeká v podobě pozměněné trasy, narozdíl od ostatních spojů l.č. 168.

© M. Babický 2015
Autor: mb-280415z-300515v, Trvalý odkaz, Čl. metro, Články, 30.5.2015
29. 12. 2014 Vídeňské tramvajové muzeum v roce 2014

Vozovna vozidel MHD ve Vídni byla po rekonstrukci znovuotevřena v září 2014. Nachází se ve 3. Městském obvodu na náměstí Ludwig-Koeßler-Platz, 1030 Wien. Zájemci se na místo dostanou pohodlně městskou dopravou, v docházkové vzdálenosti je autobusová zastávka linek č. 77A, 80A, tramvajové linky č. 18 a stanice metra Schlachthausgasse linky U3.

Muzeum již zdálky upoutá svým upraveným zevnějškem, masivní ocelová brána, technické i administrativní budovy z režného zdiva a vzorně vydlážděný dvůr ze žulových kostek jsou jedním slovem skvostné. Naprosto jednoznačný název Remise neboli vozovna, je pojat zejména z pohledu marketingového.

Vozovna je poněkud více ukryta ve vnitrobloku činžovních domů. Pro nedočkavé návštěvníky je u brány umístěn kiosek, kde jsou promítány krátké videoupoutávky. Po vstupu do areálu již na návštěvníky čeká široká škála upomínkových předmětů. Je z čeho vybírat, hned na počátku na návštěvníky "bafnou" tramvajové modely ze stavebnice LEGO, samozřejmě jsou ke koupi. Reklamní předměty v podobě triček, propisek, odznáčků, kalendářů, klíčenek asi není třeba zdůrazňovat, škála je však mnohem širší.

Celá sbírka historických exponátů dopravního podniku čítá asi 100 exemplářů, které jsou s výjimkou dvou vozů provozuschopné. Veřejnosti přístupné jsou však pouze některé.

Po vstupu do hlavní lodi muzea můžeme obdivovat krásu starobylého krovu, nyní navíc velmi citlivě opraveného. První dojem z výstavní haly je zvláštní, zaujme zejména velmi vzdušný prostor, který se diametrálně liší od stejně zaměřených muzeí v ČR i zahraničí, kde jsou exponáty z prostorových důvodů naskládány v těsném sledu za sebou.

Vystavené dopravní prostředky se v nepravidelném intervalu střídají s dalšími expozicemi, umístěnými zejména v jakýchsi polouzavřených kioscích. Ty obsahují doprovodné informace z historie vídeňské městské dopravy. Textové informace jsou proloženy drobnými exponáty.

Za zmínku stojí i expozice trolejového vedení, která je zavěšena tak, aby vypadala co nejrealističteji.

Při realizaci projektu bylo myšleno i na děti, interaktivní expozice, kde děti mohou prozkoumat záludnosti elektřiny, to je správná cesta.

Co se týče exponátů, zajímavostí je celá řada. Rozhodně upoutá parní tramvaj z roku 1884 i otevřený vůz koňské dráhy. Za zmínku stojí tramvajový vůz typu G ev. č. 777 který svým vzezřením připomíná podomácku vytvořený skleník. Z pracovních dvounápravových vozidel je velmi zajímavý jeřáb, na jehož výložníku spočívá připevněná střecha vozu. Ze standardního vzhledu vídeňských tramvají se vymyká dlouhý čtyřnápravový motorový vůz ev.č. 4208 , který byl dodán v rámci poválečné pomoci z USA, tzv. Marshallova plánu. Novinkou mezi exponáty je vůz metra ev.č. 2022 z roku 1972, zvaný "Stříbrný šíp". je zajímavý tím, že ve voze jsou některé agregáty vidět přes dodatečně namontované plexisklo. Vůz metra lze prohlédnout včetně kabiny řidiče, což zde rozhodně není samozřejmostí. Vystaveny jsou zde i různé typy autobusů, ale hlavní zameření muzea je na kolejovou dopravu. Všechny vystavené exponáty jsou opatřeny stručnými popiskam, které jsou umístěny na přilehlých stojanech. Až na světlé výjimky lze exponáty pozorovat pouze zvenčí.

Muzeum lze bleskově shlédnout i během hodiny, přesto je vřele doporučeno mnohonásobně více času, rozhodně je co prohlížet. Pro chladnější měsíce je doporučeno teplejší oblečení, hala není vytápěna.

Zájemci si také mohou pronajmout některou z komerčních tramvají pro jízdu po městě. Nejlépe přes střed města, kde je k vidění nejenom mnoho historických památek, ale i moderní vídeňské architektury.

Vstupné je přiměřené. Dospělý návštěvník zaplatí 6 EUR, mládež mezi 15 – 18 lety platí 4 EUR. Děti do 15 let neplatí nic. Skupina 10 – 25 návštěvníků platí 3 EUR za osobu. Návštěvníci s ročním kuponem na MHD ve Vídni, držitelé Vienna Card, studenti, vojáci a osoby postižené mají nárok na zvlevněné vstupné ve výši 5 EUR. Otevřeno je o středách (9:00 – 18:00), sobotách, nedělích a svátcích (10:00 – 18:00 hod). Muzeum provozuje Dopravní podník Vídeň – Wiener Linien.

A mějte na paměti, že vídeňáci vozům pouliční dráhy neříkají tramvaj, nýbrž Bim (podle charakteristického cinkání).

Prameny:
 1. vlastní poznatky
 2. http://www.wiener-tramwaymuseum.org/index.php
 3. http://www.wienerlinien.at
© M. Babický 2014
Autor: mb-061214z-291214w, Trvalý odkaz, Čl. svět, Články, 29.12.2014
DOD PMDP a Škoda Plzeň 2014.

Kumulovanou akci uspořádaly subjekty Plzeňské městské dopravní podniky a Škoda Plzeň (vozovna Slovany, vozovna Karlov, dynamický dispečink Denisovo nábřeží, výrobní závod Škoda Dopravní technika).

Návštěvníci tramvajové vozovny Slovany si mohli prohlédnout vozový park historických i současných vozidel. Křižík ev.č. 18, T1 ev.č. 121, T2 ev.č. 133, T3 ev.č. 192. Dále zde byli zástupci současných provozovaných tramvají. Zájemci si mohli s průvodcem prohlédnout areál vozovny nebo některý z historických vozů.

Dopravu ze Slovan do nového (ještě oficiálně neotevřeného) areálu na Karlově zajišťovala pestrá paleta historických autobusů. Pražský Škoda 706RO ev.č. 206, Karosa ŠM11 ev.č. 7135., dále Karosa ŠL11 ev.č. 282, Škoda 21Ab ev.č. 474, Karosa C734 majitele ŠKODA - BUS klub Plzeň.a Karosa B731 ev.č. 348 z PMDP.

Vozy se v samém závěru dne cca v 17:00 sjely na konečné u nové vozovny, kde proběhlo fotografování. Autobusy pak odjely, aby se v plzeňských ulicích objevily ještě znovu, a sice za tmy opět kvůli fotografování.

V novém areálu na Karlově si návštěvníci mohli prohlédnout ještě prázdné odstavovací plochy a dále odstavovací haly pro trolejbusy a haly údržby. Uvnitř byla výstavka o historii plzeňské MHD a také nově dodané autobusy Solaris Urbino 18. Na přilehlém nádvoří byl umístěn zahradní postřikovač s vodou, což, vzhledem k tropickým vedrům, udělalo největší radost dětským návštěvníkům. V dalších halách přes nádvoří mohli zájemci prohlížet současné i historické vozy PMDP a také ŠKODA - BUS klubu Plzeň.

Vzhledem k tomu, že areál vozovny těsně přiléhá k výrobnímu závodu Škoda Transportation, mohli návštěvníci směle pokračovat k exkurzi do Škodovky.

Vzápětí již mohli obdivovat např. nový nízkopodlažní Škoda 26T ForCity Classic Miskolc připravený na silničním návěsu k odvozu. Dále prototyp metra 6Mt se zbytky nelegálního graffiti nástřiku. Ve výrobních halách tramvají probíhají realizace třech zakázek, a sice Škoda 26T do maďarského Miškovce, Škoda 28T ForCity Classic pro tureckou Konyu, Škoda 30T ForCity Plus pro slovenskou Bratislavu a pokračování dodávek Škoda 15T ForCity Alfa pro DP Praha.

Železniční fanoušci mohli na továrních kolejích obdivovat i nové a modernizované výrobky ze Škody Plzeň. Zaslouženou pozornost poutala "Šlechtična" 475.111, která v čele historického vlaku přivezla cestující až z Prahy.

Škoda Electric zde vystavovala trolejbusy z právě realizovaných zakázek, sice futuristicky vypadající Iveco Crealis NEO pro italskou Bolognu, Škoda 26Tr pro bulharský Burgas, Škoda 27Tr pro severočeské Ústí nad Labem.

Po areálu plzeňského strojírenského gigantu se mohli návštěvníci svézt i hybridbusem Škoda H12 nebo elektrobusem Škoda Perun (Pure Electric RUNner).

Nutno podotknout, že doprovodný program byl zaměřen zejména pro děti všech věkových skupin, které se zde dosyta vyřádily.

Další zastávkou pro mnoho návštěvníků byla přilehlá Techmania se svými interaktivními exponáty. Zde sice nebyl vstup zdarma, přesto 50% bonus v úspoře za vstupné potěšil.

Posledním bodem zájmu se stal dynamický dispečink PMDP v centru města, kde se mohlo omezené množství zájemců podívat na možnosti řízení plzeňské dopravy. PMDP zřídily ještě dvě zvláštní linky, a sice první v trase vozovna Karlov - Mrakodrap a zpět, a druhá z vozovny Slovany - Mrakodrap a zpět, aby byl dynamický dispečink lépe dostupný. Na obou bezplatných linkách jezdily kloubové autobusy Solaris Urbino 18.

Společná megaakce PMDP a Škody Plzeň se velmi vydařila, subjektivně šlo o jednu z nejpropracovanějších akcí za poslední roky. I počasí se vydařilo, snad mohlo být méně teplo. Zazněl i názor, že PMDP mohly uspořádat DOD i v právě opouštěné vozovně Cukrovarská, ale to už by asi zřejmě nešlo tak dobře sesynchronizovat, navíc při tak velkém množství návštěvníků. Dopravní podnik se snažil tuto absenci nahradit dvěma nočními prohlídkami pro vážné zájemce.

Děkujeme a těšíme se na podobně vydařenou akci někdy v budoucnu!

© M. Babický 2014
Autor: mb-070614v, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 15.6.2014
Malá dopravní reportáž z Bratislavy - 11. týden roku 2014

Výluka Starý most:  
Výluka Starého mostu má zásadní vliv na provoz MHD a IAD v celé oblasti centra města a Petržalky. Děje se tak v souvislosti s výstavbou 1. etapy tramvajové trati do Petržalky v úseku Štúrova - Bosákova, kde bude prozatimní konečná. Momentálně jsou prováděny opravy a přeložky inženýrských sítí v ulici Štúrova, kde bude dosavadní jednokolejná trať zdvojkolejněna. Nejmarkantnějším počinem je postupné snášení konstrukce Starého mostu. Na petržalském předmostí došlo k likvidaci sportovního stadionu, odbagrování náspu a současnému zakládání základů pilířů budované tramvajové estakády Artmedia. Dále bude nutné dobudovat přemostění, jehož nedokončené torzo dodnes ční nad slovenskou dálnicí D1. Od křižovatky Bosákova x Jantárová cesta probíhají zemní práce v celé šíři tramvajového tělesa až po dočasnou konečnou Bosákova.  

Výluka Hlavná stanica:
Výluka na tramvajové trati Hlavná stanica – Radlinského je takovým bratislavským evergreenem. Trať byla uzavřena z havarijních důvodů již od 2.11.2011, dosud však nebyla opravena. Soukromý investor, který se měl podílet na opravě, na tom není ekonomicky dobře, takže trať je stále mimo provoz. Momentálně je situace taková, že v dohledné době by mělo dojít k opravě a následnému obnovení provozu za podpory finančních prostředků města.

  Výluka Dúbravka:
Snad ještě letos by mělo dojít k rekonstrukci tramvajové tratě na Dúbravku mezi zastávkami  Dúbravka - Švantnerova. Z důvodu velmi špatného technického stavu tratě díky dožilým BKV panelům, familiérně přezdívaných "Kádárova pomsta", se nedá rekonstrukce příliš odkládat. Zdevastované BKV panely trpí veškerými neduhy tohoto konstrukčního řešení, nejvýraznější jsou výškové a směrové vyosení. Rekonstrukce tratě v úseku Hanulova – Pri kríži má být realizována za pomoci dotace z evropských fondů. Celkem má oprava tratě vyjít na částku 10,5 mil. eur bez DPH a realizována má být v rozsahu 5 měsíců po podpisu smlouvy.

  Tramvaje:
Slováci říkají tramvajím „eletričky“, stejně tak jako se v Brně používá název „šalina“, a stejně tak jako se dříve v Praze říkalo tramvaji „elektrika“. Zdejší rozchod 1000 mm je na Slovensku jediný, ale i on měl na sklonku federace namále. Dnes se o změně rozchodu již neuvažuje, bylo by to drahé. Za Československa hojně podporované tramvaje se po zániku federace dostaly na okraj zájmu. Infrastruktura i vozový park chátraly. Průběžné opravy kolejové i trolejové sítě se sice dělaly, ale nestačilo to na běžnou obměnu, a už vůbec ne na výstavbu nových tratí. Na konci roku 2013 se konečně ledy pohnuly a rozeběhla se dlouho plánovaný výstavba tramvaje na sídliště Petržalka a k cca 40km provozovaných tratí přibude dalších 2,4 km. Vozový park tramvají jaksi ustrnul v čase, Bratislava počátkem roku 2014 dosud neprovozuje žádnou nízkopodlažní tramvaj. Poslední dodávky vozů se uskutečnily mezi lety 1991- 1997, kdy byly dodány vozy T6A5. Stěžejní vozový park se však dosud skládá z modifikací typu T3 (Tatra T3, Tatra T3SUCS, Tatra T3M, Tatra T3G, Tatra T3S, Tatra T3AS, Tatra T3Mod, Tatra T3R.P, Tatra T3R.PV) a kloubových K2 (Tatra K2S, Tatra K2G). Celkem je ve stavu cca 230 vozů.

Pro obsluhu nové tramvajové trati na Petržalku bude firmou ŠKODA TRANSPORTATION a.s. dodáno 15 jednosměrných nízkopodlažních tramvají Škoda 29T a 15 obousměrných vozů odvozeného typu Škoda 30T. První tramvaj by měla být dodána již cca v listopadu 2014.

Tramvajová síť je místy v poměrně dezolátním stavu, nicméně spousta úseků je provozně přijatelných. Zajímavostí jsou pozůstatky tříkolejnicového rozchodu jako memento nad nedokončeným přerozchodováním na 1435 mm.

V areálu vozovny Jurajov Dvor se nachází vyřazený vůz vůz T3 ev.č. 7722, který utrpěl nehodou s vozem K2 dne 7.2.2014. Také se zde nachází vrak vozu T3 ev.č. 7720 z dřívějších výřadů.

Ve vozovně Jurajov Dvor je také zajímavá tramvajová přesuvna, jí podobných už tolik není.

Trolejbusy:
Od listopadu 2013 se na bratislavské půdě nacházejí od firmy 4RAIL pronajaté kloubové vozy Škoda 15Tr ev.č. 6641 – 6644, přičemž posledně jmenovaný je nasazován jako záložní. Patnáctky mají svůj původ v Plzni, kde jezdily pod čísly 466, 468, 469, 473. Během dubna 2014 mají být pronajaty od stejné firmy i vozy 14Tr ev.č. 6316, 6317 (ex DSZO ev.č. 161, 163).

Ve vozovně Trnávka s nachází vyřazený rozebíraný Škoda 14Tr ev.č. 6234 a fragmenty z vozu ev.č. 6233.

V polovině března 2014 byl provoz zajišťován vysokopodlažními trolejbusy Škoda 14Tr a 15Tr. Celkem 6 nízkopodlažních kloubových vozů Škoda 25 Tr Irisbus s nezávislým agregátem zajišťuje provoz na ostrovní trati do zastávky Molecova. Vzhledem k častým opravám trolejbusů 25Tr není až příliš neobvyklá situace, kdy je nahrazován závislým trolejbusem 15Tr či autobusem.

Jediný trolejbus Škoda 21Tr je vzhledem ke své atypičnosti dlouhodobě neprovozní. První nové standardní trolejbusy Škoda 30Tr a článkové Škoda 31Tr budou dodávány až od počátku dubna 2014

Trolejbusové trolejové vedení je v poměrně ucházejícím stavu. Síť měděných pavučin je průběžně modernizována, naposledy došlo k rozsáhlé modernizaci v okolí zastávky Hýrošova. Přesto se i dnes vyskytují v trolejové síti místa, kde se používají pevné závěsy nebo dnes již značně archaické kremnické armatury, třeba u zastávky Lovinského. Zajímavé jsou scenérie tratě na Kolibu, což je velmi členitá trať doplněná tunýlkem situovaným pod železniční tratí. Milovníci “kočičích hlav” si přijdou na své v zastávce trolejbusů Nám. Slobody.

Další adrenalin lze zažít v autobuso-trolejbusové zastávce Autobusová stanica směr z centra. Díky zbytkům železniční vlečky ve velmi tristním stavu, se po ní jedoucí autobusy a trolejbusy kolébají jak káčata.

  Autobusy:
Pokud ještě chvilku zůstaneme v zastávce Autobusová stanica, můžeme se přesunout do terminálu autobusů linkové a dálkové dopravy. V útrobách betonové stavby se skrývá velké překvapení, které by zde málokdo čekal. V prvním patře budovy se nachází kavárna, ale ne ledajaká, je složena ze dvou kloubových autobusů Ikarus 280. Pro bližší informaci lze uvést, že Ikarusy jsou vedle sebe, s tím, že jsou v místě střechy napevno spojeni k sobě, avšak bočnice byly odstraněny. V salonu jsou stylově rozmístěny ikarusové sedačky (s textilním potahem), které dokreslují zajímavý interier. Dále jsou zde stolečky, lednice, velkoplošná obrazovka a velký bar. Ač není kavárna příliš hojně navštěvována, minimálně za shlédnutí rozhodně stojí. Vozový park autobusů je velmi barvitý, v drtivé většině případů však jde o dožilé vozy. Za nejstarší lze považovat kloubové Karosy B741 s pohonem na CNG, kterých bylo v letech 1991 – 1995 dodáno celkem 107, avšak do dnešních dnů jich stále více než polovina zasahuje do provozu. Za další provozně spolehlivá vozidla jsou považována Ikarusy 415 a 435, jejichž množství se v posledních letech již dost snižuje. Vozový park je dosti roztříštěný, v provozu se můžeme setkat s následujícími typy: Ikarus 415, Ikarus 435, Irisbus Citelis 12M, Irisbus Crossway LE 12M, Iveco Daily, Tedom C12 G, (Karosa B 732 Cabrio), Karosa B 741, Karosa B 961, Mercedes-Benz CapaCity, Mercedes-Benz Citaro CNG, Mercedes-Benz O 405 GN, Mercedes-Benz Sprinter, Solaris Urbino 15 CNG, SOR B 9.5, SOR BN 10.5, SOR BN 9.5, SOR C 10.5, SOR NB 18 City. Kloubové autobusy Karosa B961 jsoz zapůjčeny z Banské Bystrice.

Vzhledem k častým poruchám autobusů na trati se lze běžně setkat s některým ze záložních vozidel.

Doporučeny ke svezení jsou přeshraniční linky do Maďarska a do Rakouska. Z určitého pohledu je zajímavá i linka č. 90, jedoucí k zastávce Areály vodných športov, kde lze obdivovat velikost blízkého vodního díla Gabčíkovo.

Nezajímavé nejsou ani různé dílenské či manipulační autobusy, které se rekrutují zejména z typu B732 CNG, do provozu MHD již nezasahují a jsou určeny na dožití. Některé z nich jsou ještě v provedení s tropickými vysokými okny – např. verze pro Venezuelu.

Co se týče historických autobusů DP, zrovna v 11. týdnu roku 2014 probíhala oprava autobusůŠkoda 706 RTO (čelní okno) a Karosa ŠM11 (zadní náprava), aby byly připraveny na nadcházející akci Bratislava pre všetkých.

Železnice:
Bratislava má spoustu železničních zajímavostí, záleží jen na zájemci kam se vydá a co je jeho cílem. Hlavná stanica je bezesporu jednou ze vstupních bran do města. Hned v nádražní budově je v prvním patře restaurace, která by se dala nazvat „nádražácká“, všudypřítomné exponáty z železnice jsou toho důkazem. V těsném sousedství se nachází železniční muzeum, které stojí za shlédnutí.

Bratislava je i výchozí stanicí pro žluté vlaky společnosti Regiojet v trase Bratislava - Dunajská Streda – Komárno. V okolí Bratislavy je možno využít i vlaků v porodních bolestech rodícího se systému Bratislavská integrovaná doprava (BID). Integrované linky jsou následující: S20 BRATISLAVA – Zohor – Plavecký Štvrtok – Malacky – Veľké Leváre – ZÁVOD; S25 ZOHOR – Vysoká pri Morave – ZÁHORSKÁ VES ; S50 Bratislava – Bratislava-Rača ; S60 Bratislava – Bratislava-Vajnory.

Zajímavostí je celá řada, je zde spousta vleček ať provozovaných či neprovozních, přeložky tratí, části zrušených tratí. Zajímavé jsou i třeba tunýlky na křižovatce Karpatská x Dobšinského x Jaskový rad.

Bunkry:
Zájemci o studium fortifikační historie si Bratislavě i okolí přijdou na své. Pevnosti vybudované v letech 1933 – 1935 jsou doplněné sofistikovanějšími objekty z let 1936 -1938. Do dnešních dnů se nezachovaly všechny, některé padly za obět výstavbě sídliště Petržalka a dálnice. V každém případě je tento kout bývalého Československa velice bohatý na vojenské pevnůstky.

Fotografování:
Bratislava je v současnosti dopravně velmi zajímavé město. Rozhodně je co fotografovat.  Momentálně největším tahákem je rozebírání Starého mostu, a to i pro místní obyvatele. Několik desetiletí staré kolejnice už z mostu zmizely, následovány prvním polem ocelového mostu. Nyní pokračuje pozvolné rozebírání mostu směrem k petržalské straně. Neméně zajímavé je fotografovat pozůstatky z výstavby bratislavského metra, kterých je stále požehnaně.

V souvislosti s nadcházejícím příchodem nízkopodlažních trolejbusů Škoda 30 Tr SOR a 31 Tr SOR zvoní umíráček vozům Škoda 14Tr a 15Tr. Je také vřele doporučeno dokumentovat pomalu mizící Ikarusy 415 a 435, mladší bratříčky legendárních dvěstěosmdesátek. Vícenež dvacetileté kloubové Karosy s pohonem na zemní plyn dosud tvoří významnou část vozového parku a panuje s nimi spokojenost.

U tramvají jsou zajímavé vozy T6, jejichž část je stále v původním barevném schematu, tedy červenokrémové kombinaci. Tramvajových zajímavostí by se našla celá řada, od tříkolejnicových zbytků plánovaného přechodu na rozchod 1435 mm, přes atypické červenobílé nátěry vozidel až po zajímavé celovozové reklamy.

  Bezpečnostní situace:
Turista z České republiky se v Bratislavě může cítit jako doma, přesto je vhodné zmínit některé odlišnosti oproti tuzemsku. První rozdíl pocítíte na přechodu pro chodce. Ač má chodec před projíždějícími automobily dle vyhlášky přednost, v praxi tomu tak není, a chodec, degradován na nejnižší formu živého organismu může utrpět fatálními následky. Rovněž zvuková signalizace na přechodech pro chodce není k dispozici nebo je ztišena na takovou úroveň, že je přehlušena okolním provozem. Pro úplnost je zapotřebí dodat, že do konce října 2013 měli chodci přednost i před tramvají, to však již neplatí.

Zvláštní kapitolou je fotografování. Pokud si fotíte Bratislavský hrad nebo prezidentské sídlo, je vše v pořádku. Pokud fotografujete dopravní prostředky, stáváte se krajně podezřelou osobou, Bratislavané na tyto akce ještě nejsou zvyklí. Dříve nebo později se nevyhnete všetečným otázkám typu: "Prečo to foťítě" apod. Výjimečně se můžete setkat i s nesouhlasem některého z provozních zaměstnanců DP.

Důležité je chování k opilcům, kteří se zde vyskytují. Těm už případné fotografování dopravních prostředků nevysvětlíte vůbec, lépe je se s nimi vůbec nevybavovat a opustit místo.

Bratislavané jsou jinak úžasní a otevření lidé, klidně s vámi zapředou nezávazný rozhovor na jakékoliv téma. Pokud se někde ztratíte a hledáte v mapě, nejpozději do pěti minut se najde někdo, kdo se nabídne, že vám poradí, to je další skvělá vlastnost bratislavských obyvatel.

Veřejné osvětlení:
Bratislavské ulice jsou velmi dobře nasvíceny veřejným osvětlením, výkonné sodíkové výbojky s příjemným žlutým světlem dávají obyvatelům i turistům pocit bezpečí. oproti tomu jsou v České republice výkony svítidel snižovány takovým způsobem, že je na leckterých ulicích nepříjemné šero až tma. A to nemluvě o rádoby moderních trendech v podobě LED svítidel, jejichž nevýkonné a umrlé světlo na ulice nepatří.

  Historická vozidla:
Historický vozový park tramvají se skládá z vozů Ganz, dvounápravových vozů ev.č. 18, 31, 38, 135 z let 1937 – 1958. Dále jsou k dispozici vozy PCC generace – T2, T3, K2, K2YU.

Trolejbusový park historických vozidel se skládá ze zajímavé plejády. Jako nejstarší, byť neprovozní trolejbusový exemplář můžeme považovat FBW/Tüscher/Oerlikon ev.č. 80  z roku 1944, kterému bohužel ke zprovoznění chybí zejména důležité části zadní nápravy a elektroinstalace.. Přelom 70. a 80. let 20. století reprezentují vozy Škoda 9TrH25 ev.č.152 a Škoda 9TrHT28 ev.č. 53. V historické sbírce se nachází již i Škoda14Tr01 ev.č. 6207, typ, který je dosud v bratislavské dopravě hojně zastoupen. Kompletní opravou prochází kloubový kooperační vůz Škoda Sanos S 200 ev.č. 6505 z roku 1984.

Jestli se zařazení do muzejních sbírek někdy dočká i na bratislavské poměry raritní dlouhodobě neprovozní Škoda 21Tr, ukáže čas.

Co je bohužel pro další rozvoj historické kolekce nepříjemné, je nedostatek finančních prostředků, vhodného týmu pro údržbu a opravy nově získaných vozidel, a také poměrně vlažný zájem vedení DP Bratislava. Ano, něco to stojí, ale prezentace historických dopravních prostředků se dá využít i jako silný marketingový nástroj, nehledě na možnost pronájmu jiným subjektům – v jiným městech to již pochopili.

Dopravní podnik má ve svých sbírkách nejenom autobusy typu RTO, ŠM11 a Ikarusy 280a 283, 415, 435, Tambus, nýbrž i poměrně raritní Ikarus 620 a také Škodu 706RO. Depozitář doplňuje ještě několik linkových Ikarusů 280, dále krátké i dlouhé Karosy řady 700. Součástí sbírek je i trolejová věž na podvozku Mercedes, trolejbus 14Tr ev.č. 6207 a také cvičný trolejbus 14Tr .Z trolejbusu Sanos ev.č. 6517 se berou náhradní díly pro právě opravovaný Sanon ev.č. 6505. Jugoslávský kloubový Sanos se po dokončení opravy jistě stane chloubou historického vozového parku.

© M. Babický 2014
Autor: mb-190314z-040514v, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 4.5.2014
115 let MHD v Olomouci

V sobotu 5.4.2014 cca od 9:00 do 17:00 hod. se uskutečnily oslavy 115 let MHD Olomouc a s ním spojený Den otevřených dveří. Dopravce zpřístupnil tramvajovou vozovnu, autobusovou garáž a nově vybudovanou měnírnu u zastávky Trnkova. Také byla v provozu historická vozidla.

Tramvajová vozovna:
Návštěvníci si mohli prohlédnout skromné technické zázemí vozovny. Na nádvoří byly vystaveny veškeré typy tramvají, které DPMO provozuje - T3, T3SUCS , T3R.P , VarioLFR.E, VarioLFR.S, VarioLF plus/o, Astra, Trio evidenčních čísel 101, 102, 136, 143, 156, 203, 207, 243. Dále si zde mohli zájemci prohlédnout trolejovou věž na podvozku Renault a stavební stroj - nakladač. Došlo zde také k vystavení nové výhybky, která bude záhy využita pro opravu trati do Pavloviček. Hezkým počinem byl vystavený statický exponát v podobě dvounápravového vlečného historického vozu ev.č. 99. Uvnitř haly byly zaparkovány autobusy Solaris Urbino18 ev.č. 401, 409 a Urbino12 ev.č. 634 na dílenské opravě. Do menších dílenských provozů uvnitř areálu mohli návštěvníci pouze nahlédnout, nebyly zcela přístupné. Se vzorným popisem zde dlely různé agregáty tramvaj, zejména ze starších vozů T3. Odstavné kolejiště "Rubik" nebylo zpřístupněno. Celou vozovnou se po celý den neslo cinkání tramvajových zvonců, snad to personál vozovny přežl ve zdraví.

Děti se mohly zúčastnit jednoduché vědomostní soutěže a získat drobný dárek. Pro hladovce a žíznivce zde byly stánky s občerstvením. V prodejně jízdenek byly k mání i propagační materiály. Co byl však marketingový i obchodní úlet, byl prodej minibrožurky, popisující, čím se DP zabývá a k čemu slouží. Popis činností DP by se vešel na jednu obyčejnou stránku strojopisu A4. Je nutno dodat, že listy či brožurky s obecnými informacemi se při jiných oslavách poskytují zcela zdarma. Za zmínku z jiného soudku stojí i úsměvný vzkaz na pánské toaletě - jakýsi zlidovělý návod k obsluze.

Autobusová garáž:
Druhou provozovnu, kterou si zájemci mohli prohlédnout, leží severozápadně od tramvajové, cca 5 minut jízdy. Zdejší zázemí je poměrně skromné, opravy většího rozsahu jsou prováděny v tramvajové vozovně. V jedné z budov byly odstaveny dva autobusy Solaris na údržbě. Na odstavné ploše se nacházela pestrá plejáda autobusů, které má dopravce ve vozovém parku, tedy Karosy typů B741, B941, B961, B932, B951, LC936XE, Solaris Urbino 12, Urbino 18 i novinku - Solaris Alpino, konkrétně ev.č. 306, 312, 317, 405, 412, 551, 601, 624, 639, 761, 771, 902. Za zmínku stojí historický autobusový přívěs Jelcz PO1E ev.č. 1227 z DP Ostrava, který sem byl zapůjčen spolu s autobusem Škoda 706 RTO ev.č. 247. Na vyprahlé turisty čekal stánek s pivem Litovel. Tramvajová měnírna Trnkova:
Na dočasné, nově vybudované, úvraťové konečné se nachází měnírna Trnkova. Zájemci mohli do měnírny zlehka nahlédnout a případně se obsluhy zeptat na cokoliv z problematiky měnírny. Dál se návštěvníci nedostali, s napětím 22 kV neradno špásovat, což se samozřejmě týká i tramvajových 600 V.

Jízdy historických vozidel:
DP Olomouc zajistil pro den otevřených dveří zmiňovaný autobus Škoda 706 RTO s přívěsem z DP Ostrava. Samotný vůz zajišťoval přepravu cestujících mezi tramvajovou a autobusovou provozovnou. Nejprve byl sice stanoven pevný jízdní řád s hodinovým intervalem, záhy však bylo zjištěno, že vzhledem k obrovskému zájmu obecenstva nelze zájemce uspokojit. Intervaly historického autobusu byly tedy řízení dispečersky, v zásadě autobus pendloval neustále mezi provozovnami.

Stejně tak obrovský byl zájem o svezení jednou jedinou historickou tramvají ev.č. 223, jejíž jízdní řád v 45min. intervalu a po trase Náměstí Hrdinů - Šantovka - Trnkova - Šantovka - Kosmonautů - Bystřička - Náměstí Republiky - Náměstí Hrdinů slibovala zajímavou atrakci. Historická tramvaj však nevydržela takový nápor a hned zpočátku zkolabovala na nové tramvajové trati na Šantovku. Nepojízdná tramvaj musela být odtlačena soupravou VarioLF plus/o ev.č. 109, 110 na odstavné kolejiště "Rubik". Byl to vskutku impozantní pohled na historicko-moderní soupravu, jedoucí přes město. Posléze bylo zjištěno, že jde o elektrickou závadu, kvůli které nelze využívat jedno z řidičských stanovišť. Zde je zapotřebí vyzdvihnout snahu všech zúčastněných, kteří se podíleli na zprovoznění a následně vyslali vůz na okružní jízdu městem, kde nebylo třeba obracet na úvrati, konkrétně: Hlavní nádraží - Náměstí Republiky - Náměstí Hrdinů - Kosmonautů - Hlavní nádraží. Aktuální informace cestujícím velmi chyběly, elektronické panely na zastávkách sice přinesly upozornění na změnu trasy historické tramvaje, ale už nebylo řečeno po jaké, bohužel.

Celou, poměrně malou, akci lze hodnotit pozitivně s mírnými rozpaky (poue dvě historická vozidla na zvláštních jízdách, zpoplatněná brožurka nevalné hodnoty, neinformovanost cestujících při výpadku historické tramvaje).

Jako potěšující a důstojný oslav byl fakt, že DP před časem spustil na internetu anketu, jak by si návštěvníci přáli oslavy uspořádat. Fenomenální nápad, byl uspořádat videosoutěž na téma 115 let MHD v Olomouci. Vítězné klipy byly promítány v tramvajích s vnitřními LCD panely.

Doufejme tedy, že za 5 let, kdy bude olomoucká MHD slavit kulatiny, půjde o důstojnější a propracovanější oslavy. Uvidíme, kam se za tu dobu olomoucká doprava posune. Je potřeba pokračovat ve výstavbě tramvajové trati nejenom na jih města, ale zejména postavit nové zázemí DP Olomouc, o kterém se dlouhá léta pouze hovoří. Zde patří velký dík zejména dílenským pracovníků, kteří jsou schopni v dosavadních nevyhovujících prostorách a při poměrně zastaralém vybavení opravovat moderní vozidla.

© M. Babický 2014
Autor: mb-050414z-050414v, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 6.4.2014
Den Pražské integrované dopravy 23. 11. 2013

U příležitosti 20. výročí existence organizace ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) se uskutečnily v západní části Prahy oslavy spojené s tímto výročím, které ve skutečnosti připadá na 1.12.2013.

Sobotním oslavám předcházela odborná akce, a sice v pátek 22. 11. 2013, kdy byly uspořádány přednášky pro odborníky včetně doprovodného programu.

Centrem dění bylo Království železnic na pražském Smíchově. Vstupné bylo mimořádně za 50 % standardní ceny. Na návštěvníky čekaly odborné přednášky o pražské dopravě, výstava o 20 letech PID a samozřejmě prohlídka expozic v Království železnic. Pro děti i dospěláky pak byly připraveny různé soutěže. Bohužel, kdo se chtěl dostat dovnitř, musel se obrnit trpělivostí a vystát dlouhou frontu.

Před Královstvím železnic byl zaparkovaný muzejní autobus DP Praha typu Jelcz MEX 272 ev.č. 4881. Autobus byl využit pro výdej reklamních materiálů včetně aktuálně vydané brožované knihy o vývoje PID za dobu fungování organizace ROPID. U autobusu byly také vyvěšeny otázky pro znalostní soutěž Šotouš roku 2013.

Od cca 10:00 do cca 16:00 v intervalu 60 min. byly uspořádány bezplatné a poměrně okázalé jízdy historických vozidel. Z důvodu předpokládaného velkého zájmu o svezení jezdilo na jeden interval více vozidel (tramvaje a autobusy).

Pro oslavu na tramvajových kolejích byly využity historické vozy pro komerční jízdy z vozovny Střešovice, konkrétně vůz T1 ev.č. 5002 a T3 ev.č. 6102. Trasa byla zvolena z obratiště Smíchovské nádraží do obratiště Sídl. Řepy s tím, že vozy zastavovaly v každé zastávce. Odjezdy ze Smíchova byly 9:31, 10:31, 11:31, 12:31, 13:31, 14:31, 15:31, Řep pak v 10:01, 11:01, 12:01, 13:01, 14:01, 15:01, 16:01. Jízdní doba byla stanovena na 23 minut. Tramvaje jezdily velice plné, v určitých obdobích byl velký problém se do vozu vůbec dostat.

Bohužel, oslavy byly hned na počátku zkaleny nehodou historického vozu T3 ev.č. 6102 u zastávky Poštovka, kdy osobní vůz tovární značky Opel nedal cca v 9:49 při přejíždění tramvajového pásu přednost tramvaji. Tramvaj nedoznala větší úhony, pouze drobné šrámy na boku mezi 1. a 2. dveřmi, zkrátka se projevila bytelná konstrukce vozu T3. Osobní auto mělo zničený přední nárazník a LP blatník (poškození dalších částí vozu však nebylo vyloučeno). Ke zranění osob naštěstí nedošlo. Po nucené cca čtvrthodinové přestávce došlo k odjezdu i s cestujícími a dohánění jízdního řádu, neboť T1 již jela v opačném směru.

Zajímavé zpestření během dne byla přítomnost nově dodaného vozu Škoda 15T event.č. 9282 na zkušební jízdě v Řepích. Příjemné překvapení pak poskytla posilová historická souprava T3 ev.č. 6921, 6892.

Autobusy byly permanentně v obležení, tak obrovský byl zájem Pražanů i přespolních. Na speciální lince ze zastávky Sídl. Řepy přes mezilehlou Zličín až do zastávky Rudná, nádraží jezdily historické vozy Škoda 706RO (RZ 8A9 2746), Škoda 706RTO s přívěsem Jelcz PO1E( AX 49-63 + AO 35-82) a také Karosa ŠL11 (PM 84-67). První dva jmenované vozy zapůjčila společnost OAD Kolín, poslední vůz je majetkem sdružení ŠKODA - BUS Klub Plzeň.

Odjezdy autobusů ze Sídl. Řepy byly stanoveny na 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:10 s jízdní dobou přesně 15 minut. Z Rudné se odjíždělo v 10:35, 11:35, 12:35, 13:35, 14:35, 15:35.

Autobusy relativně dodržovaly jízdní řád, jedinou vadou na kráse bylo přetěžování autobusů, což se nelíbilo policejním orgánům a došlo k okamžitému nařízení, že budou přepravovány pouze sedící osoby. To se týkalo vozu RTO s vlekem, zásah složek u ostatních vozů není ověřen. Neplánovaně tak někteří cestující zažili pravou a nefalšovanou tlačenici do autobusu.

Zajímavé setkání historických vozů bylo s novým vozem SOR BNG12 s RZ 4E8 8965, který byl ještě 16.11.2013 vystaven na veletrhu Czechbus v Praze a nyní byl již minimálně druhým dnem provozován zkušebně na lince 306 pod evidenčním číslem 1392 dopravce ČSAD Kladno.

Metro jezdilo v trase Florenc - Zličín. Odjezdy z Florence v 10:08, 11:08, 12:08, 13:08, 14:08, 15:08, 16:08, ze Zličína 9:36, 10:36, 11:36, 12:36, 13:36, 14:36, 15:36. Jízdní doby byla 24 minut. Souprava stavěla ve všech stanicích. Na trať byla nasazena historická souprava typu 81.71 ev.č. 2159, 2213, 2429, 2637, 2504 za lehce zvýšeného zájmu cestujících.

Žabotlam, neboli elektrická jednotka ř. 451 ev.č. 451.025-1 + 051.025-5 + 051.026-3 + 451.026-9 svezla zájemce z nádraží Praha-Smíchov do Dobřichovic a zpět. Jednotka ř. 451/452 je sice v pražské aglomeraci vymírajícím druhem, avšak dosud do provozu zasahuje. Na lince S7 mezi Berounem a Prahou hl.n. byla ve stejné sestavě spatřena na spoji Os 8815 v pondělí 18.11.2013.

Odjezdy pantografové jednotky ze Smíchova se uskutečnily v 11:02, 12:02, 13:02, 14:02, 15:02, z Dobřichovic pak 11:54, 12:54, 13:54, 15:54 s jízdní dobou 21 minut. Vlak stavěl ve všech zastávkách. Zájem cestující veřejnosti byl tak nějak přiměřený.

Podstatně větší zájem byl o svezení čtyřvozovou motorovou soupravou složenou z M262.1117 + Bix +Bixovna + M286.1008, která jezdila neustále plná. Odjezdy z nádraží Praha-Smíchov se zcela kryly s elektrickou jednotkou, takže se zadařily perfektivní souběžné jizdy, které lahodily oku cestujích i fotografů. Vlak směřoval do nádraží Rudná a na trati zastavil pouze v nádraží Praha-Řeporyje. Jízdní doba byla úžasných 22 minut. Vzhledem k podobným příjezdům autobusu a vlaku se dalo s velkou dávkou štěstí vyfotit obojí na železničním přejezdu v Rudné. Časy odjezdů z Rudné 10:33, 11:33, 12:33, 13:33, 14:33, 15:33.

Většina spojů byla koncipována tak, aby bylo možno v uzlovém bodě či na konečné přestoupit na další dopravní prostředek bez dlouhého čekání. Zároveň se na těchto místech pohybovali dopravní informátoři, kteří cestujícím odpovídali na veškeré dotazy ohledně organizace oslav.

Zájemci o oslavy se rekrutovaly zejména z řad rodičů s dětmi, a také z dopravních nadšenců, zvaných šotouši. Do budoucna by bylo fajn, kdyby dopravních prostředků tram + bus na podobných akcích jezdilo více, malé děti by to rozhodně uvítaly.

Oslavy se vydařily, počasí přálo, tak nezbývá než poděkovat za uspořádání akce. Na současnou dobu, kdy na nic, díky rozhazovačnosti našich mocipánů, nejsou peníze, se jednalo o poměrně velkorysou, důstojnou a velmi dobře organizačně zajištěnou akci, vhodně reprezentující vznik a vývoj PID za posledních 20 let.

© M. Babický 2013
Autor: mb-231113v, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 23.11.2013
20. 11. 2013 Dopravní postřehy ze Salcburku 2013

Město Salzburg (česky též Salcburk, Solnohrad nebo Salcpurk) se rozkládá v Salcburské pánvi asi 25 km severně od pohoří Tennen a leží na obou březích řeky Salzach v těsné blízkosti státních hranic s Německem. Město je zváno též Mozartovým městem, neboť se zde 27. ledna 1756 narodil slavný skladatel Wolfgang Amadeus Mozart.

Salcburkem se již od roku 1886 proháněly tramvaje, ty byly v roce 1940 nahrazeny trolejbusy. Salcburská MHD je doslova velmi živoucím organismem. Trolejbusy, prohánějící se pod majestátním pevností Hohensalzburg z roku 1077 tvoří zásadní městotvorný prvek v Salcburku.

V provozu se vyskytují pouze článkové trolejbusy, a sice typ Gräf & Stift GE 112 M16 z let 1988 – 1994, kterých má dopravce ve stavu celkem 19 ks (ev.č. 201, 202, 204, 206, 208, 209, 211, 212, 214, 219 – 228). Dalším typem jsou vozy Gräf & Stift / MAN NGT 204 M 16 dodávané mezi roky 1994–1997 ev. č. 229 – 238, 240 – 252, kterých se po salcburských ulicích prohání celkem 23. Minoritou jsou pouhé dva vozy Van Hool AG 300 T z roku 1995, které mají ev.č. 259 a 260. Stejným typem byla posílena flotila vozového parku mezi lety 2000 – 2005 v počtu rovných 30 ks (ev.č. 261 - 290) Dalším typem je Solaris Trollino 18, kterých se v salcburských ulicích promenáduje celkem 19. Nejprve bylo dodáno 15 vozů v letech 2009, a 2010, v roce 2012 k nim přibyly ještě 4 vozy z roku 2005, které původně jezdily ve městě La Chaux-de-Fonds.Vozy mají evidenční čísla 301 – 315 a 316 – 319. Posledním a nejnovějším typem je je Solaris Trollino, tentokrát ve futuristickém MetroStylu. Prvním vozem bylo ev.č. 321, další jsou zařazovány ve vzestupné číselné řadě, přičemž na konci října 2013 bylo nejvyšší číslo 330. Dodávky dalších budou probíhat až do roku 2016 a evidenční řada by měla dosáhnout úctyhodného čísla 356. Solarisy typu MetroStyle a některé rekonstruované starší typy vozů mají vícebarevné linkové orientace, bohužel díky nevhodné elektronické konstrukci panelu jsou v provozu velmi obtížně fotitelné, což se negativně projevuje i na některých oficiálních prezentačních fotografiích. Zkrátka, fotograf jednoznačně ocení starší typy orientací, založené na principu magnetických terčíků a nikoliv diodových panelů.

Vozy ev.č. 200, 203, 205, 207, 210, 213 a 218 již byly vyřazeny. Ve vozovém parku se vyskytuje i několik zajímavostí. některé vozy mají pomocný nezávislý agregát a některé byly odkoupeny z jiných měst. Konkrétně jde o vozy ev.č. 259 - 261, 279–290, 301 – 330. Vůz ev.č. 220 je původně ev.č. 25 ze zrušeného provozu v Kapfenbergu, stejně jako ev.č. 240 je původem ev.č. 35 ze stejného města.

Všechny význačné přepravní směry jsou doménou trolejbusů. Brzdou však je, ostatně jako jinde, individuální automobilová doprava se svými nekonečnými kolonami. Přesto hrají trolejbusy v Salcburku jasný prim, v centru města se jich během krátké chvíle sjede třeba šest, tak silný je trolejbusový fenomén ve městě pod Hohensalzburgem.

Trolejbusové linky mají čísla 1 – 8, 10, 12, 14. Autobusy, které provozuje společnost Albus jsou označeny linkami 20 – 25, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 37, dále okružní linku 151 a linku A (spojuje severní a jižní autobusové nádraží. Zajímavostí je přeshraniční linka 840 do německého Bertechsgadenu, na které zajišťuje provoz nejenom salzburský Albus, ale i německý Regionalverkehr Oberbayern GmbH. Přeshraniční cestování se týká I městské autobusové linky č. 24, která je vedena do německého Freilassingu.

Autobusová doprava hraje ve městě doplňkovou funkci a obsluhuje zbytek města kam nevedou dráty. Autobusy, jak již bylo řečeno, provozuje firma Albus a její vozový park je velmi rozmanitý. Jasně vedou nízkopodlažní Mercedesy Citaro ve standardní I kloubové verzi. Na některé z linek jsou nasazovány midibusy, na přeshraniční linku 840 dálkové autokary Setra. Některé jsou i na zemní plyn. Evidenční čísla autobusů jsou čtyřmístná, číselná řada začíná vždy číslicí 1, předchází jim však písmeno L.

Kolejová lanová dráha s názvem Festungbahn vozí cestující do pevností Hohensalzburg již od roku 1892. Provoz zajišťuje společnost SLB (Salzburger Lokalbahn), která provozuje i několik lokálních železničních tratí v Salcburku a okolí, které také stojí za návštěvu. Lanovka prošla modernizací včetně výměny vozů v letech 1960, 1991 a naposledy v roce 2011. V letech 1975 a 1976 došlo také k modernizace obou stanic na dráze.

Jednotlivé jízdné jedním směrem pro dospělého činilo v říjnu 2013 6,50 €, zpáteční jízdenka přišla na 8 €. Ušetřit se dá v případě nákupu skupinové jízdenky nebo jízdě v době, kdy je uzavřena pevnost. Pak jednosměrná jízdenka vyjde na 2,5 €, zpáteční na 4 €. Tarif obsahuje ještě více možností, ze kterých si vyberou jak náhodní cestující, tak rodina či organizované skupiny.

Provoz lanovky je zahajován vždy v 9:00 hod. Konec provozní doby závisí na ročním období a pohybuje se od 17:00 do 22:00 hod. Jízdní doba je cca 1 minuta, délka dráhy je bezmála 200 m s převýšením téměř 100 m. Rozchod kolejí je netypických 1040 mm, trať jednokolejná s výhybnou uprostřed, 2 stanice.

Pro město má železniční doprava význam zejména v existenci čtyř rovnocenných linek S-bahnu a jedné doplňkové, které mají označení S1 – S4 a S11.

Integrovaná doprava v Salcburku a okolí byla zahájena 28. 5. 1995 a organizaci zajišťuje společnost Salzburger Verkehrsverbund (SVV). Cestující trolejbusem, autobusem, vlakem či lanovkou tak dostanou za své peníze velmi kvalitní služby.

A pokud vás již doprava nebaví, nechte se pohltit geniem loci, vnímejte atmosféru historického jádra Salcburku, a k tomu můžete vychutnávat třeba opravdové a jedinečné Mozartovy koule od cukrovinkářské firmy Fürst...

Prameny:
 1. vlastní poznatky
 2. http://de.wikipedia.org/wiki/Albus_Salzburg
 3. http://www.salzburg.info/de/service/infos/festungsbahn_az-259791
 4. http://de.wikipedia.org/wiki/Salzburger_Verkehrsverbund
 5. http://www.salzburg-ag.at/verkehr/salzburger-lokalbahnen/
 6. http://www.svv-info.at/de/fahrplaene/plaene/
 7. http://de.wikipedia.org/wiki/Oberleitungsbus_Salzburg
© M. Babický 2013
Autor: mb-311013z-201113v, Trvalý odkaz, Čl. svět, Články, 20.11.2013
10. 11. 2013 Dopravní postřehy ze současného Lince 2013

Linz, česky Linec, románsky Lentia je již odedávna důležitým dopravním uzlem. Svůj vliv na tom měl Dunaj s lodní dopravou, tak není divu, že zde vznikl velký přístav a na něj napojený průmysl.

Město se pyšní dosti výnačným dopravním primátem, a sice první koněspřežnou dráhou v Evropě, která byla mezi roky 1827 – 1836 etapovitě postavena v trase České Budějovice – Linec – Gmunden a sloužila nejenom osobní dopravě, ale zejména dopravy soli ze Solné komory (Salzkammergut) do Čech. Ostatně, hovoří o tom i pamětní tabulka na jižním předmostí Nibelungenbrücke.

Městská doprava v hornorakouské metropoli Linec byla spuštěna v roce 1880, kdy byl zahájen provoz koňské tramvaje, a sice jako v pátém městě rakouskouherské monarchie, (Vídeň 1865, Praha 1875, Terst 1876, Štýrský Hradec 1878). Provoz elektrické tramvaje se rozjíždí v roce 1898.

Městská trať byla již od počátku stavěna na rozchodu 900 mm, zatímco horská trať na Pöstlingberg s rozchodem 1000 mm fungovala jako zcela samostatná trať.

V posledních letech se provoz tramvají v Linci zásadním způsobem změnil. Došlo k totální obměně vozového parku, který je nyní 100% nízkopodlažní, zatímco vyřazené vozy byly sešrotovány. Došlo k rekonstrukci hlavního železničního nádraží a zanoření tramvajové tratě do podzemí. Autobusové a trolejbusové linky mají zastávky u železničního nádraží v navazujícím terminálu nekolejové dopravy. V souvislosti s rekonstrukcí hlavního nádraží a úpravou okolí došlo ke zkrácení a ukončení lokální železniční dráhy LILO (Linzer Lokalbahn) na zmíněném hlavním nádraží. V neposlední řadě pak došlo i ke změnám v tramvajové síti. Bylo postaveno prodloužení v jihovýchodní části města na dočasnou konečnou SolarCity a chystá se pokračování.Velmi zásadní událost se stala na horské trati na vrch Pöstlingberg. Došlo k uzavření trati a následné rekonstrukci, která obnášela celkovou obnovu trati, vylepšení zabezpečovacího zařízení, sloučení rozchodu s městskou tratí, která je nyní také 900 mm, dále došlo k propojení horské a městské trati, a také k prodloužení linky 50 až na náměstí Hauptplatz, kde byla vybudována kusá kolej pro potřeby obracení vozů horské trati.

Vozový park městských tramvají se v současnosti skládá výhradně ze sedmičlánkových nízkopodlažních vozů Cityrunner z let. 2002 - 2008 ev.č. 001 - 033, kterých má dopravce ve stavu 33 ks V letech 2011 - 2012 bylo dodáno 23 vozů FLEXITY Outlook druhé generace ev.č. 060 – 082.

Do rekonstrukce horské trati v roce 2009 jezdily na trati výhradně dvounápravové vozy z 50. let 20. stol. Poté byly až na tři vozy ESG ev.č. VIII, X, XI vyřazeny a nahrazeny novými nízkopodlažními obousměrnými tříčlánkovými Bombardier Mountainrunner v retrostylu, které dostaly ev.č. 501 – 504. Design nových tramvají někteří lidé oceňují, zatímco jiní říkají, že rekonstrukcí tratě a likvidací starých vozů se jaksi vytratil genius loci...

V některých úsecích trati je stoupání až neskutečných 116 promile, které tramvaje zdolávají adhezním způsobem. Převýšení je dosti značné, zatímco pod kopcem v zastávce s názvem Bergbahnhof Urfahr se trať nachází v nadmořské výšce 264 m, na kopci je to 519 m.Po prodloužení tratě na Hauptplatz je délka linky 50 celkem 4,1 km (pokud odečteme délku prodloužené trati, je to cca o 1,2 km méně).

Na trati jsou tři výhybny, ukončení na Hauptplatz je na jedné koleji, ukončení na vrchu Pöstlingberg obsahuje dvě odstavné koleje. V podstatě ihned za zarážkami kusých kolejí končí hranice města Lince, což znázorňuje opodál stojící cedule. Označníky zastávek jsou na části trati zachovány historické.

Zajímavost je u bývalého ukončení u vozovny, kde se horská tramvaj jedoucí z kopce musí během krátké doby na několikadesítkách metrů vypořádat s několika provozními komplikacemi. První je úrovňový přejezd s neelektrifikovanou železniční tratí, následuje zastávka, vzápětí úrovňové křížení se silnicí a nakonec průjezd napříč obratištěm městské tramvaje. Výlet na Pöstlingberg lze rozhodně doporučit, a to jak běžným turistům, kteří přijeli za pamětihodnostmi či chtějí mít Linec jako na dlani, tak i dopravním fanouškům, kteří zde mohou ulovit spoustu zajímavých foto či videozáběrů.

Interval na horské lince se liší podle roční doby, je rozlišován sezonní a mimosezonní provoz. Interval je 30 min, nasazovány jsou dva retrovozy Bombardier Mountainrunner, jízdní doba činí 19 min.

Provoz trolejbusů v Linci byl zahájen v předposledním válečném roce 15. května 1944. Do současnosti je spolu se Salcburkem jeden ze dvou posledních fungujících trolejbusových systému v Rakousku.

Trolejbusy hrají v lineckých podmínkách poměrně neoprávněně jakousi nevděčnou úlohu Popelky. Na necelých 19 km provozních trolejbusových tratí je provozováno 5 linek (41, 43, 45, 45a, 46), které jsou provozovány separátně ve dvou oblastech, které jsou propojeny manipulační tratí.

Dopravce má ve vozovém parku článkové nízkopodlažní vozy Volvo V7000AT/Kiepe ev.č. 201 - 219 z let 2000 – 2001, které již momentálně nejsou v nejlepší kondici (i díky nedostatečné údržbě) a za svými konkurenty se spalovacími motory technicky i kvalitativně zaostávají. Některé trolejbusové kurzy jsou nahrazeny autobusy. Okem nezávislého pozorovatele je zde vidět neoprávněné zvýhodňování tramvají a autobusů (byť s pohonem na zemní plyn), na úkor trolejbusů. Ve srovnání se Salcburkem, kde je okázalá podpora města ve prospěch trolejbusů do očí bijící, je nezájem v Linci až zarážející. Podle původních záměrů by měl být provoz trolejbusů opuštěn a nahrazen autobusy s nízkými procenty emisí výfukových plynů cca do roku 2017. Bude tak Linec následovat nedávno zrušené trolejbusové provozy v Kapfenbergu a Insbrucku?

Současné linkové vedení je následující:

 1. 41 Hessenplatz – Baintwiese
 2. 43 Hessenplatz – Traun Stadtfriedhof
 3. 45 Stieglbauernstraße – Hauptbahnhof (Busterminal)
 4. 45a Stieglbauernstraße – Froschberg
 5. 46 Hafen – Froschberg
Vozy na linky jsou vypravovány z jediné provozovny s názvem Vozovna Oberfeldstraße.

Autobusy zde jezdí na několika linkách. Zařazeny jsou typy Mercedes-Benz O530G CNG Citaro ev.č. 301 - 374 z let 2007 – 2012 v kloubové verzi a Mercedes-Benz O530 CNG Citaro ev.č. 401 - 414 z let 2008 – 2009 ve standardní verzi. Linky jsou vedeny nejen jako doplněk tramvají, ale bohužel i trolejbusů. V provozu se vyskytují i minibusy.

Linecká MHD má tarifní zvláštnost v podobě jízdenkových automatů na nástupištích, kde se jízdenky nejenom kupují, ale i označují. Ve vozidlech už tedy označovače nejsou. Turisté mohou využít z několika druhů nabízených jízdenek. Klasické jednorázové jízdenky se vyplatí málokdy, pro turisty či dopravní cestovatele je rozhodně vhodnější zakoupit 24hodinovou jízdenku platnou na území města, a to buď klasickou nebo kombinovanou se zpáteční jízdenkou na Pöstlingberg.

Pro zájemce, kteří si chtějí užít jak lineckou dopravu, tak i kulturní památky, se jednoznačně vyplatí třídenní Linecká karta, která v sobě obsahuje slevy na spoustu kulturních událostí, slevy na vstupenky až do výše 100 %, včetně zpáteční jízdenky na Pöstlingberg, a sice za 25 EURO. Zájemci o dopravu většinou využijí jednodenní obyčejnou jízdenku na MHD či kombinovanou s Pöstlingbergbahn za v rozmezí 4 - 8,60 EURO.

Jízdenky lze zakoupit v automatech na nástupištích nebo v informačních kioscích. Lineckou kartu lze zakoupit zejména v turistických informacích.

Pro železniční fandy skýtá třetí největší město Rakouska celou řadu zajímavostí, ať v podobě budovy hlavního železničního nádraží, které získalo několik ocenění architektů, přes lokální dráhu LILO, tak dosud provozovaný železniční/automobilní most na severu města, jehož nevelká šíře musí stačit pro souběžný provoz vlaků i automobilů. Zajímavý je i tramvajový podzemní úsek u hlavního nádraží.

Tramvajofilové pak zamíří ještě na jih, kde se pouhých několik kilometrů od stávající tramvajové sítě nachází v městečku Sankt Florian muzejní tramvajová trať včetně původní vozovny. Tato trať, byla až do zrušení v roce 1974 součástí lineckého městského tramvajového systému. V nadcházejících letech se snad konečně dočkáme opětovného spojení, neboť ze strany Lince se trať přiblížila postupnou výstavbou nové tratě, a z florianské strany probíhá trať již několik let celkovou modernizací. Zbývá tedy jen relativně málo, postavit relativně krátký úsek trati a napojit na stávající lineckou síť. Florianská trať by měla být vedena přímo do čtvrti Ebelsberg. Čas tedy ukáže...

Návštěvu Lince lze jednoznačně doporučit, dopravních zajímavostí je zde celá řada, těch nedopravních ještě více. Každopádně ochutnat pravé linecké cukroví v některé z místních pekáren či cukráren je opravdový gurmánský zážitek...

Prameny:
 1. vlastní poznatky
 2. http://cs.wikipedia.org/
 3. http://en.wikipedia.org/wiki/
 4. http://de.wikipedia.org/wiki/
 5. http://www.linz.at/cesky/167.asp
© M. Babický 2013
Autor: mb-301013z-101113a, Trvalý odkaz, Čl. svět, Články, 10.11.2013
26.8.2013 Zážitková turistika 17.8.2013.

Prohlídku technického zázemí a svezení historickou soupravou metra provozuje v rámci zážitkové turistiky DP Praha ve spolupráci s Hospodářskou komorou hl. m. Prahy již několik let. Zájemci mohou tradičně shlédnout depo Kačerov a svézt se na trase C historickou sopuravou EČs. Po zprovoznění historické soupravy typu 81.71 se možnosti značně rozšířily, a sice na trať A i B.

Například v sobotu 17.8.2013 se uskutečnila akce v depu Zličín,a sice dopolední a odpolední termín. Zájemci se mohli dostavit k vrátnici nebo využít speciální autobusovou linku od stanice metra Zličín. Pro odvezení návštěvníků akce byly využity kloubové vozy SOR NB18, využité v čase přestávky linky 100 na Zličíně. Do informačního systému autobusu byla nahrána linka ZT - Zážitková turistika. 17.8.2013 zde byly zjištěny vozy 6633 a 6632.

První zastávka byla u hasičské stanice, kde byli návštěvníci stručně seznámeni s chodem provozovny, s vozovým parkem, vybavením hasičů a byl jim nasimulován cvičný poplach.

Následovala rychlá návštěva deponovací haly, kde si zájemci mohli prohlédnout uniformní vozový park, sestávající se z vozů 81.71M. Několik desítek zájemců bylo rozděleno na dvě skupinky, které byly naloženy do již připravené historické soupravy 81.71. Přesněji řečeno, obsadit se daly pouze oba čelní vozy, tedy ev.č. 2159 a 2504. Během krátké doby se dala sopurava s cestujícími do pohybu ve vleku lokotraktoru.

Následovalo povolení od vlakového dispečera k vjezdu na trať. Během jízdy byly cestujícím sdělovány informace prostřednictvím vozového rozhlasu. Zajímavosti pak doplňovali průvodci, pro které ani záludné dotazy cestujících nebyly žádnou překážkou.

Cestující se tak např. seznámili s nerealizovanou odbočkou tratě u stanice Stodůlky, prohlédli si palmový háj ve stanici Lužiny a vyslechli si zajímavosti o mostní estakádě nad Nepomuckým rybníkem. Během této cesty byly cestujícím demonstrována bezpečnost pražského metra, a sice simulující nevolnost strojvedoucího, kdy vlakový zabezpečovač ARS při překonání nejvyšší povolené rychlosti zadal povel STOP až do úplného zastavení soupravy.

Ve stanici Smíchovské nádraží souprava zavítala na obratové koleje, tedy dřívější konečnou. V právě rekonstruované stanici Národní třída souprava přibrzdila, aby si cestující mohli prohlédnout staveniště. Ve stanic Florenc bylo využito obratové koleje a následné cestě zpět na Zličín.

Během jízdy se mohli zájemci zastavit v kabině strojvedoucích, prohlédnout si ji, případně zdokumnovat či se strojvedoucích zeptat na to či ono. Kabina byly v obležení zejména dětí, pro které to byl rozhodně nevšední zážitek, který se jim nestává každý den. V podzemí nebyly realizované žádné zastávky s výjimkou kratkodobých zastavení při obratu , u návěstidel a simulace ARS. Soupravou bylo též zakázáno procházet, tato možnost zůstala zachována pouze pro posádku.

Po dojezdu na zhlaví depa Zličín došlo ještě k šíbování a následnému odjezdu na západní část zkušební koleje. Pak už následovalo jen zatažení do haly.

Po příjezdu se mohli návštěvníci ptát organizátorů na cokoli, projít si všechny vozy včetně kabin a vyfotit soupravu. Kdo si chtěl odnést něco na památku, využil propagační tiskoviny DP Praha nebo prodejní stánek soukromé osoby s upomínkovými předměty.

Poté už následovalo opuštění areálu, a sice buď po svých nebo opět zvláštní autobusovou linkou.

Zážitková turistika s DP Praha rozhodně stojí za to. Děti bude bavit také, ale cca až od 7 let věku, mladší děti se budou spíš nudit. Laťka je nasazena velmi vysoko, možná by se dala do budoucna uvažovat i malá změna, a sice navýšit hodinovou dotaci, protože např. u hasičů se návštěvníci moc dlouho neohřáli. Od věci by nebyla i možnost projet celou zkušební kolej, nikoliv jen část. Rovněž seznámení s pracovními kolejovými vozy by pro spoustu návštěvníků bylo zajímavé. A tak bychom mohli pokračovat dále...
Autor: mb-170813-260813w, Trvalý odkaz, Čl. metro, Články, 26.8.2013
23. 9. 2012 Den otevřených dveří ve společnosti Probo bus 2012

V sobotu 22.9.2012 od 9 do 14 hodin se uskutečnil Den otevřených dveří ve společnosti Probo Bus v Králově Dvoře. Na programu bylo mnoho zajímavého.

Akce byla slavnostně zahájena úderem deváté hodiny ranní za účasti vedení společnosti. Zajímavostí bylo stříhání pásky u příležitosti instalace LCD panelů do některých vozů.

Lákadlem pro spoustu mladších i starších návštěvníků byly historické vozy. Hned u vjezdové brány se skvělo hned několik automobilových veteránů např. Tatra 111, Tatra 148, dakkarská Tatra 815, Praga S5T a V3S, Avia-Ikarus, Klöckner LF-15.

Další skupinkou byla hasičská vozidla Sboru dobrovolných hasičů Králův Dvůr a Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Malá i velká zásahová vozidla továrních značek Liaz, Tatra, Iveco, Mitsubishi a Volkswagen si mohli návštěvníci dosytosti prohlédnout a přítomných hasičů se zeptat na cokoliv. V 11:15 hasiči provedli ukázkový zásah vyprošťování osob z havarovaných osobních vozidel za obrovského zájmu přítomných malých i velkých diváků.

Před opravárenskými halami si mohli návštěvníci prohlédnout současný vozový park dopravce továrních značek Karosa, Irisbus, Mercedes a SOR. Zároveň zde byl vystaven autokary Scania ještě bez registrační značky.

Opodál měla své stanoviště firma Würth, která se zabývá dodáváním dílů pro autoopravárenství.

Zájemci si mohli zkusit řídit vůz autoškoly Karosa LC735 RZ BEA 12-87. Pro malé i dospělé zvědavce pak byla připravena jízda přes automatickou myčku, a sice vozem Mercedes Conecto RZ 1SP 7500.

Asi největším lákadlem byly jízdy historickými autobusy. Pro letošek se zúčastnily autobusy Škoda 706 RTO LUX r.z. 11V 2499, Ikarus 280.10 RZ BEA 08-41 a unikátní "Karlštejnbus" RZ 11V 0491 na podvozku vozu Robur LO 2500. Jízdy pro cestující se uskutečnily v trase Pod Hájem - Plzeňská - Politických vězňů - Pražská - Brožíkova - Vrchlického - Autobusové nádraží - Vrchlického - Brožíkova - Pražská - Okružní - Za Městskou horou - Jungmannova - třída Míru - Košťálkova - Plzeňská - Pod Hájem. Cestujícím se při svezení mj. líbil vtípek řidičů, když na kruhovém objezdu v Pražské ulici dokončili kolotoč kolem dokola.

V opravárenské budově mohli návštěvníci shlédnout audiovizuální prezentaci Probo Bus. Další zájemci si mohli prohlédnout autobusy na dílně.

Pro děti byly připraveny soutěže v házení míčkem na cíl a chytání rybiček. Kreativnější děti si mohly vzít omalovánky s obrázky v současnosti provozovaných typů autobusů u Probo Bus a vybarvit je podle svých představ. Ty nadanější pak mohly rovnou nakreslit autobus svých snů.

Na dalším stanovišti byly ke spatření ukázky z odbavování cestujících - např. jízdenky, kleště, strojek Setright, prospekty integrovaných dopravních systémů atd. Úžasné byly slepené papírové modely provozovaných typů autobusů. Na stánku bylo možno i vyplnit lístek vědomostní soutěže o dopravci.

Kdo byl unaven, mohl se občerstvit u dalšího stánku. Příjemnou atmosféru dokresloval i hudební doprovod. V přilehlé chodbě si mohli návštěvníci prohlédnout historické i současné fotografie autobusů. Také zde byly ke spatření fotografie ze rekonstrukce "Karlštejnbusu" a RTO.

Akce se velmi vydařila. Počasí, ač zpočátku nevalné, se později umoudřilo a bylo sympatickým dokreslením příjemné atmosféry DOD. Za rok Na shledanou!

  © M. Babický 2012
Autor: mb220912z-230912w, Trvalý odkaz, Čl. autobusy, Články, 23.9.2012
27. 7. 2012 Veřejná doprava v Bibione 2012.

Severoitalské přímořské letovisko Bibione je v České republice všeobecně známé, čeští turisté tam jezdí již přes dvacet let. Město je vysloveně orientováno na turisty a letní turistickou sezonu. Azurové moře, 8 km dlouhá pláž a dostatek sportovních a kulturních vyžití představuje cíl všech věkových skupin.

Bibione leží v severovýchodní Itálii v kraji zvaném Benátsko (italsky Veneto) v provincii Benátky a oblasti San Michele al Tagliamento. Zaujímá rozlohu 28,4 km2 a má necelých 2500 obyvatel. Rozděluje se na čtvrtě, pojmenované Lido dei Pini, Spiaggia, Lido del Sole a Pineda.

Hlavním přestupním uzlem je moderní autobusové nádraží, označované jako Autostazione. Cestujícím slouží i sousedící kavárna, kterou je možno využít jako krytou čekárnu. Cestující se odsud mohou dostat autobusy např. do Latisany, Benátek, Mestre, Pordenone,  Lugugnana , Portsmouth, Caorle, Udine a dalších destinací.

Páteř MHD v Bibione tvoří dvě linky, označené čísly 1 a 2. Linka 1 je vedena v trase Autostazione - Terme - Lido del Sole - Pineda - Porto Baseleghe. Provoz je zajišťován každodenně cca od 6:45 do 0:30 hod. a jízdní doba činí 15 minut. Linka 2 je koncipována jako polookružní v trase Autostazione - P.le Keplero - Lido dei Pini - Corso Europa - Terme – Autostazione. Rozsah provozu je obdobný jako u linky 1. Jízdní doba činí 22 minut. Od poloviny června do konce srpna probíhá hlavní turistická sezona, mimo toto období je rozsah provozu pokrácen, a to někdy dosti zásadně. Jednotlivé jízdenky přijdou na 1,20 EUR. Dopravce preferuje elektronické jízdné. Hodinová jízdenka přijde na 1,60 EUR. Jízdenka platna na 10 jízd je k mání za 10,8 EUR. Třídenní a sedmidenní jízdenka přijde na 6 resp. 12 EUR. Jízdenky je možno zakoupit v některém z 20 předprodejů nebo jednotlivou i u řidiče. Systém označování je velmi zajímavý, strojek nejenže natiskne na jízdenku patřičné údaje, ale také odstřihne část rohu jízdenky.

Na obě linky MHD jsou nasazovány světlemodré klimatizované midibusy. V provozu byly spatřeny vozy Irisbus Europolis 9.2 ev. č. 494 a MAN 11.220 De Simon ev. č. 496 – 498.

V terminálu ATVO jsou odstavovány jak vozidla domácího dopravce, tak i konkurenčních dopravců. Vjezd do terminálu a výjezd z něj je zabezpečen závorami, které ovládají řidiči elektronickými kartami. Vozy na lince 1 a 2 přejíždějí z jedné linky na druhou, cíl a linku na elektronickou orientaci mění většinou u vjezdové závory, leckdy i dost riskantně během jízdy k výstupní hraně zastávky.

V areálu parkuje mj. I školní Mercedes O 612D ev.č. 043 RZ VBN 864 PF, který slouží, jak jinak, než k dopravě dětí do školy a zpět.

Pro turisty je určena linka Spiaggia (pláž) v trase Bibione Valbella - Spiaggia Colonia CIF. Svezení je zdarma. Na linku je nasazován především letitý Menarini Monocar 201 ev.č. 451.

Po Bibione jezdí v letní sezoně od počátku června do počátku září také autovláček, honosně nazývaný  „Dune Bus“, který je provozován společností ATVO. V provozu je každý den od 19.00 do 24.00 v trase Piazza Treviso – Viale Aurora. O útercích, kdy se koná městský trh, jezdí od 8:30 do 13:00 hod., a sice v trase Lido del Sole – Piazza Mercato. Jízdné činí 2,5 EUR a jízdenky se kupují u obsluhy. Autovláček je určen pro maximálně 28 sedících osob. V době, kdy není provozován, je odstaven v areálu Autobusové stanice na Via Maia.

Všechny tyto linky provozuje společnost ATVO se sídlem ve městě San Dona di Piave, která zajišťuje velkou část dopravní obslužnosti (městské i linkové) zejména cca v okruhu okolo 50 km od města.

Pro Bibione je důležitý i lodní přístav Porto Baseleghe v západní části města, odkud mimo jiné jezdí lodní linka do Benátek.

Železniční doprava není v Bibione zastoupena, nejbližší stanice je ve 20 km vzdálené Latisaně.

Prameny:
 1. osobní poznámky
 2. www.atvo.it - Dopravce ATVO
 3. cs.wikipedia.org/wiki/Bibione - Bibione na Wikipedii


© M. Babický 2012
Autor: mb-200612z-270712w, Trvalý odkaz, Čl. svět, Články, 27.7.2012
4. 4. 2012 Zimní reportáž z železniční trati 122.

Kruté mrazy únorových dnů roku 2012 pominuly, jaro se ještě zdaleka neblíží mílovými kroky, ale my přesto vyrážíme "na trať". Dnes se podíváme na 27 km dlouhou trať číslo 122, jejíž koncový úsek je osobními vlaky pojížděn pouze o víkendech.

Začínáme na hostivickém nádraží. Nádražní budova prošla na přelomu let 2010/2011 celkovou opravou a již zdálky nádherně svítí. Vstupní dveře jsou samočinné, ovládané fotobuňkou. Uvnitř nádražní haly jsou pečlivě udržované nástěnky s aktuálními informacemi a jízdními řády. Uprostřed je dřevěná sklápěcí lavice, kterou dozajista mnozí z nás znají z kin, divadel a dalších kulturních zařízení. strohé, leč účelné. Mimo vyvěšených jízdních řádů a výlukových letáků se v místnosti nachází automat na výdej jízdenek typu Mikroelektronika AVJ G. V hale se nachází ještě prodejní okénko a čekárna.

Je 9:35, vlak Os 25910 Už čeká na své cestující. Motorák 810.667-6 je uvnitř čistý a příjemně vytopený. Strojvedoucí je velice příjemný a hned se nás ptá kam jedeme. Když se to dozví, ihned odvrací return s dotazem, zda jedeme i nazpátek. Po kladné odpovědi spokojeně přikývne, zřejmě je na podobné cestovatele zvyklý. Vzápětí se rozjíždíme, v salonu je celkem 7 cestujících.

Opouštíme západní zhlaví hostivického nádraží, míjíme odbočku tratě do Podlešína, která pro osobní dopravu funguje pouze v letní sezoně pro cyklovlak. Po chvilce opouštíme i hlavní trať na Kladno a stáčíme se levým obloukem ke Karlovarské silnici. Zprava se k nám přidává kolej z tzv. Jenečského trianglu, tč. bez provozu. U litovického hřbitova míjíme prostor, který se má do konce roku 2012 stát novou železniční zastávkou na zmiňované trati. Doufejme, že se tedy nestane nic neočekávaného a zastávka skutečně zřízena bude, čímž obrovsky nabyde význam této trati. Zbývá se tedy jen domnívat, že provoz bude rozšířen i na všední dny, a také přijatelný interval, nutný pro to, aby si cestující navykli na změnu. Vzhledem k tomu, že je v docházkové vzdálenosti hustě osídlená oblast rodinných domků, má zastávka velké ambice stát se velmi využívanou. Chce se mi zvolat: „Hurá, konečně se dělají zastávky pro lidi.“

Po krátké chvilce se dostáváme na nádraží Hostivice-Litovice. Komentář k nádraží si zaslouží samostatný odstavec.

Nádraží Hostivice-Litovice se nachází na západním okraji Hostivice, jaksi zcela odstrčeno od obydlené zástavby, nyní bez obsazení personálem Českých drah a vlaky zde zastavují jen na požádání nebo znamení. Omšelá a zchátralá budova ostře kontrastuje s opravenou budovou nádraží Hostivice. Nejvíce hrůzné je okolí staniční budovy. Mezideponii zeminy a pražců doplňuje nepořádek v podobě torza oploceníí (v době nedávno minulé zde byla chována domácí drůbež), pozůstatky autodílů a odpadky. Přízemí staniční budovy má zatlučena okna a dveře. Obrázek zkázy doplňují místy zarostlé další staniční koleje, v současnosti již notně rozkradené. Jediná věc, která v těchto nehostinných podmínkách funguje, je uhelný sklad.

Přesuňme se dále k Chýni, kterou trať míjí na západním okraji města. Vedení města má zájem o vybudování železniční zastávky, leč zatím neúspěšně. Chýně by si alternativu v podobě železnice zasloužila, dosavadní obsluha linkami PID 347 a 358 se jeví jako nedostatečná, která obyvatele směřuje k preferenci automobilismu.

Po několika minutách se v 9:51 dostáváme do železniční stanice Rudná. Stanice je zajímavá tím, že se zde stále používají mechanická návěstidla a závory. Během krátkého pobytu ve stanici přijíždí v 9:56 vlak Os 19904 z Prahy vedený vozem 810.320-2, aby zde krátkém zastavení pokračoval do Berouna. V 9:59 příjíždí vlak Os 19951 od Berouna veden vozem 810.043-0, čímž je dílo dokonáno. Stanicují vedle sebe tři "osmsetdesítky" a čekají na výstup a nástup cestujících. Paráda, učebnicová ukázka dokonalé přestupní vazby. Zakrátko se každý z motoráků vydává svým směrem.

Náš motorák se zatím změnil ve vlak Os 25911 a my se vracíme zpět na nádraží Hostivice. Celkem nás jede devět.

V Hostivici nás vítá modrý lokotraktor 704.518-0 společnosti Kladenská dopravní a strojní s.r.o., který čeká až bude trať volná. Náš motorák, se kterým hodláme pokračovat až do Prahy, zde má 15 min přestávku. Během této doby přijíždí Regionova z "Masaryčky" a po následném odjezdu pokračuje na Kladno. Vzápětí přijíždí ve směru od Kladna vlak vedený motorovou lokomotivou řady 854 s přezdívkou "Čertík". Opět ideální přestupní vazba na všechny směry. Nastupuje k nám velká skupina skautů, vlak se plni a zůstane jen několik málo prázdných místeček k sezení. Při opuštění hostivického nádraží si všímáme, že u rampy průmyslových podniků je na železniční vlečce několik nákladních vozů – v posledních letech nevídané.

Jedeme po východním okraji Hostivice a sledujeme přilehlou vilovou čtvrť, u které má do konce roku 2012 vyrůst další hostivická železniční zastávka.

Poté následuje svižná jízda motoráčku až do stanice Praha-Řepy. Bohužel někdo ještě nestačil zaregistrovat změnu názvu stanice, takže se v kolejišti stále můžeme setkat s již neplatnou informační tabulkou Praha-Zličín. Staniční budova je tak nějak v šedém průměru. Nedá se říci, že by byla něčím krásná, ale nelze ani říci, že by působila vyloženě odstrašujícím dojmem. Ostudné jsou na budově každopádně papíry s vylepenými jízdními řády. Kolejové uspořádání je zajímavé existencí funkční vlečky do objektu Stavební stroje a na druhé straně vlečky do bývalého ČKD (SKV). Asi největší zajímavostí je kolejová spojka z tramvajové smyčky Sídl. řepy, přes kterou byly expedovány tramvaje z ČKD a později škodovácké tramvaje 13T na koleje DP Praha. Přechod ČD/DP zde zajišťovaly speciální plošinové železniční vozy, jejichž úkolem bylo zajistit pevne spojení s infrastrukturou DP, aby mohly být vzápětí některým z tramvajových vozů odtaženy.

Vyjíždíme z nádraží, po chvíli překonáme železniční přejezd a dostaneme se na vysoký most nad Jeremiášovu ulici, kde nám otevře krátký, ale zajímavý pohled na řepské sídliště. Jedeme kolem rodinných domků, až přijedeme do zastávky Praha-Stodůlky. Zastávka, která příliš neoslní, ba právě naopak, zdevastovaný zastávkový přístřešek je přímo ostudný a zasloužil by spíš strhnout. V minulosti zastávka sloužila i jako výhybna, to už však dávno odvál čas a nyní se používá pouze jedna kolej, zatímco ta druhá je zarostlá náletovými dřevinami.

Následuje zastávka Praha-Cibulka, která leží v zástavbě rodinných domů a zároveň v docházkové vzdálenosti ze zastávky Cibulka, kterou obsluhují autobusy linky 123 (Na Knížecí – Šmukýřka).

Vyjíždíme ze zalesněné oblasti a pohled na areál bývalé továrny Walter (Motorlet) nám dává tušit, že se blížíme ke stanici Praha-Jinonice. Před nějakou dobou došlo k demolici části areálu a na uvolněném prostoru byly postaveny bytové domy. Při projíždění kolem zdevastovaných zbytků budov si všímáme pozůstatků vlečky, která vedla do areálu. Opodál se nachází stažené mechanické závory. To už ale přijíždíme na zhlaví stanice a vítá nás "kovošrot". Nádražní budova působí poměrně sympatickým dojmem. V obvodu nádraží jsou mechanická návěstidla, což je na území hl. m. Prahy už dosti řídký jev. Stanice Praha-Jinonice je zajímavá tím, že se zde natáčel kultovní film Přednosta stanice s nezapomenutelným českým komikem Vlastou Burianem, a sice v nelehkém válečném roce 1941.

Dostáváme se na okraj skály Dívčích hradů, krajina před námi se široce otevírá, a my můžeme na krátký okamžik spatřit nádherný výhled na Prahu, vskutku nádherná scenerie. Po chvíli výhled na Prahu končí a my jsme v zastávce Praha-Žvahov, kde se nachází i zrušená výhybna. Táhlým obloukem se dostáváme přes Hlubočepské údolí po kamenném mostě s honosným názvem Pražský Semmering (díky své podobnosti s horskou dráhou v Rakousku). Otevírají se krásná panoramata, jeden může koukat na přírodní zákoutí, jiný zase třeba na mostní konstrukce, zkrátka pastva pro oči, která již zakrátko končí a my mizíme mezi listnatý porost, který obklopuje klesající železniční trať.

Cestou do obvodu nádraží Praha-Smíchov míjíme několik bezdomoveckých kolonií. Po několika minutách se blížíme do konečné zastávky, zde je ovšem záhodno zmínit několik věcí. Pro cestující je naprosto nepochopitelný fakt, že těsně před koncem musejí koukat na všudypřítomý nepořádek, navíc v centru Prahy. Haldy stavební suti, odpadky, pneumatiky, nábytek, torza autodílů - to je pouze výčet toho nejhoršího na "území nikoho". Jedním slovem – hnus.

V 10:57 přijíždíme na konečnou trati 122, která je okamžitém dosahu metra, tramvají i autobusů. Zastávka Praha-Na Knížecí byla vybudována až v roce 2011, v souvislosti s dlouhodobou výlukou Plzeňské ulice. Zde naše putování končí, víkendový výlet se nám velmi líbil, a my přemítáme, co vše by se dalo na provozu této trati vylepšit a proč zde jezdí tak málo cestujících.

© M. Babický 2012
Autor: mb-180212z-040412w, Trvalý odkaz, Čl. železnice, Články, 4.4.2012
4. 1. 2012 Dopravní ročenka - Česká republika 2010

Leden:

 1. Znojmo * změna dopravce na Znojemskou dopravní společnost Psota a Bítešskou dopravní společnost + integrace
 2. Přerov * změna dopravce v MHD na SAD Trnava.
 3. Praha * zanikla firma SPOJBUS s.r.o začleněním do Veolia Transport a.s
Únor:

 1. Praha * Nový dopravce v PID - Societa o.p.s..
Březen:

 1. Praha* Zahájena stavba metra v úseku Dejvická - Motol.
Duben:

 1. Praha* Zahájen provoz na rekonstruované trati Kbelská - Lehovec - po dlouhých desetiletích opět použity vignolové kolejnice (S49).
 2. Praha* Zahájena výstavba trasy metra V.A Dejvická - Motol
Květen:

 1. Č Budějovice * 20 let výročí novodobého provozu trolejbusů.
 2. Cheb * 10 let Egronetu.
 3. Plzeň * spuštěno odbavování v MHD přes mobilní telefony technologií NFC.
Červen:

 1. Harrachov * zahájen provoz MHD Harrachov.
 2. Ostrava * 80 let autobusů v Ostravě.
 3. Praha * Začleněním do ČSAD Polkost zanikla fa. BADOBUS, s.r.o.
 4. Ostrava * Stávka pracovníků DP Ostrava.
 5. Plzeň * Otevřeno Muzeum dopravní techniky ČSAD v Plzni-Doubravce
Červenec:

 1. Kořenov * Po 65 letech obnovena železniční trať Kořenov - Szklarska Poreba Gorna.
Srpen:

 1. Plzeň * Zahájen provoz na nových trolejbusových tratích přes Borská pole.
 2. Praha * 145 let pražské paroplavby.
Září:

 1. Kladno * V MHD Kladno zařazen první autobus s pohonem CNG.
 2. ČR * Evropský týden mobility.
 3. Praha * Spuštěn prodloužený provoz metra v pátek a sobotu v noci.
 4. Praha * Otevřen západní vestibul stanice metra Stodůlky.
Říjen:

 1. Praha * 135 let MHD Praha.
 2. Praha * Zahájen provoz tramvaje Škoda 15T s cestujícími.
 3. Praha * Otevřen trolejbusový památník Orionka.
 4. Ústí nad Orlicí * Díky občanským iniciativám definitivně zachráněna historická nádražní budova.
Prosinec:

 1. Praha * Mimořádný Den otevřených dveří Národního technického muzea
 2. ČR * Nová lokomotiva Škoda 109E/380 zařazena do zkušebního provozu s cestujícími.
 3. Praha * Nový dopravce v PID - About me s.r.o.
 4. Nový Jičín * Definitivně zrušena železniční trať Hostašovice - Nový Jičín.
 5. Praha * Ukončení pravidelného vypravování lokomotivní řady 831.
 6. Ústí nad Labem * Zahájen provoz lanové dráhy na Větruši v Ústí nad Labem.

© M. Babický 2012
Autor: mb-040112v, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 4.1.2012
17.9.2011 DOD DP Praha 2011 - 14. ročník

Den otevřených dveří DP Praha 2011 se uskutečnil, jak se již stalo tradicí, o zářijové sobotě, tentokrát 17.9. Pro akci byl vybrán hostivařský komplex dopravního podniku.

Autobusy:

Ještě dříve, než návštěvníci stačili projít vstupní branou, byli odchyceni u Autoškoly DP, kde jim byl ukázán autobus SOR NB12 ev.č. 3587, mohli se dotázat na vzdělání u SPŠ dopravní nebo si prohlédnout dispečerský řídící systém dispečinku DP Praha. Doplňkem byly různé části odbavovacího a informačního systému, které si mohli zvídaví návštěvníci dopodrobna prozkoumat.

Ve vstupní hale byly ke spatření i prodeji výtvory modelářské firmy MB modely, která na akcích podobného ražení rozhodně nechybí.

Rozličné typy autobusů, které DP Praha provozuje, si mohli návštěvníci prohlédnout hned za vstupní bránou. vystaveny byly vozy SOR BN 8.5 ev.č. 3137, SOR NB 12 ev.č. 3586, SOR NB18 ev.č. 6747, SOR NBH18 ev.č. 6402, Citelis 18M ev.č. 6599, Karosa B941 ev.č. 6289, BredaMenarinibus ZEUS M 200E ev.č. 3102 (ex 3002), Ikarus E91 ev.č. 3134 (ex 3904), Iveco Crossway LE ZTP ev.č. 3519 (ex 3897), Citelis 12M ev.č. 3505 a Karosa B951 ev.č. 4126.

Tentokrát již nebyli přítomni zástupce typové řady sedmistovkových Karos. Rovněž zástupce početného „stáda“ Citybusů chyběl. Místo toho byly v řadě autobusů vystaveny technická vozidla – Mercedes Atego, Praga V3S a tahač Volvo FH12.

V těsném sousedství měla stánek firma SOR, kde nabízela letáky zejména městských autobusů.

Opodál, v opravárenské hale byl ke spatření kloubový autobus Karosa B941 ev.č. 6293, který prochází střední opravou, jejímž cílem je prodloužení životnosti autobusu. Na opravě zde byly i další vozy např. Citybusy ev.č. 3389 či 3461, Karosa B961 ev.č. 6368 nebo Karosa B951 ev.č. 4127.

Srdce staromilce zaplesalo při pohledu probíhající opravu předválečného trolejbusu Praga TOT ev.č. 303. Ano, je to tentýž trolejbus, který zahajoval provoz tohoto druhu dopravního prostředku v Praze. Bohužel, zub času se na něm velmi nehezky podepsal, Využitelný je rám s nápravami, a po opravě kostra karoserie. Vše ostatní se bude muset vyrobit nebo sehnat různými způsoby.

Samostatnou kapitolou bylo vystavení agregátů autobusů a dalších dílů, konkrétně motorů různých výrobců, automatických převodovek, turbodmychadel, kotoučových brzd atd. Velmi poučné bylo vystavení zkušební stolice kotoučových brzd, a také automatické převodovky Voith v řezu. Kladně lze rovněž hodnotit plakát fy. ZF Ecomatic, kde bylo schematicky znázorněno zařazení jednotlivých rychlostních stupňů u šestistupňové převodovky.

Návštěvníci se mohli seznámit s technologií moderního připevňování plechů na karoserii. Nýtování je zapomenuto, na pořadu dne je lepení, které má stejné, ne-li lepší vlastnosti než dosavadní nýtování dutými nýty.

Rozhodně zajímavá byla i ukázka různých typů sedáků a čalounění.

Na volném prostranství mezi halami měli stánky subjekty, zabývající se sběrem a tříděním odpadu, jmenovitě společnosti Ekokom a Ecobat.

Na odstavných plochách hostivařské garáže byla situace taková všelijaká, zájemci o autobusy si mohli prohlédnout v podstatě cokoliv, nikdo to zvlášť přísně nehlídal.

U autobusové výpravny si zájemci mohli zakoupit publikace a informační materiály DP Praha za snížené ceny.

Tramvaje:

Cestou k provozovně tramvají rozhodně nešlo přeslechnout reprodukovanou hudbu. V těsném sousedství hudebního stánku byla ke spatření výstavka vítězných fotografií tramvaje Škoda ForCity 15T, kterou uspořádal DP Praha ve spolupráci s plzeňskou škodovkou.

Stánek fy. Malkus s nabídkou dopravních publikací a jiných upomínkových předmětů také nešlo přehlédnout.

Kolejová harfa Ústředních dílen nabídla mnoho zajímavého. Byly zde vystaveny jak historické, pracovní, cvičné vozy, tak i ty, s nimiž se na kolejích denně setkáváme.

Mimořádná byla výstavka o historii klasických vozů ČKD T3, jejichž provoz právě končí. Zde byli dva provozní zástupci zmíněného typu,a sice ev.č. 6852 z vozovny Žižkov a jeho kolega ze Strašnic z evidenčním číslem 6892.

Ke spatření zde byly různá vozidla. Starou generaci zastupoval historický vůz ev. 240, tvořící soupravu s vozem 628. První generaci PCC zastupoval vůz ČKD T1 ev.č. 5002.

Vozy současnosti zde mimo již výše uvedeného typu T3 prezentovaly následující tramvaje: T3SUCS ev.č. 7283, T3RP ev.č. 8442 a 8578, T3R.PLF ev. č. 8268, T6A5 ev.č. 8605, 8606, 8719, KT8D5 ev.č. 9020, KT8D5RN2P ev.č. 9063, Škoda 14T ev.č. 9165, Škoda 15T ev.č. 9225.

Pracovní a cvičné vozy zde zastupovaly vozy T3R.P ev.č. 5523 (cvičný), T3 ev.č. 5551 (posunovací) a T3M ev.č. 5572 (sněhový pluh + pracovní).

Expozici vozidel zde vhodně doplňovalo stanoviště diagnostiky kabelové sítě tramvají. Působivá demonstrace proraženého vysokonapěťového kabelu byla více než výmluvná, akustické a světelné projevy upoutaly všechny návštěvníky bez rozdílu věku.

Uvnitř opravárenské haly byly vystaveny různé typy pantografů používaných u pražských tramvají.

Několik externích firem zde prezentovalo své obchodní produkty.

Uprostřed haly zde měla stánek jednotka DP, která se zabývá přestupky řidičů tramvají, konkrétně překročením rychlosti. Měla zde k dispozici příslušnou měřící techniku i fotografické záznamy prohřešků.

V těsné blízkosti zde DP prezentoval svůj dispečerský systém Doris 2005T.

Na opravárenské hale byly vystaveny opravované tramvaje T3RP ev.č. 8226 a 8328. Probíhaly zde rekonstrukce několika vozů KT8D5 na typ KT8D5RN2P, jmenovitě 9054 (ex 9004), 9089 (ex 9039), 9094 (ex 9044).

V jednom z boxů si mohli návštěvníci prohlédnout ukázky jednotlivých částí tramvaje, a sice před a po opravě.

Dále zde byly na opravě vozy T3RP ev.č. 8518, T6A5 ev.č. 8747 a dále cvičný vůz T3 ev.č. 5511 (ex 6340), který byl vyřazen z provozu a bude zařazen mezi muzejní vozy ve Střešovicích.

Návštěvní okruh dále pokračoval přes pracoviště opravy podvozků. Těsně před výstupem z haly mohli návštěvníci spatřit vůz T3RP ev.č. 8220, který čekal na zavázání podvozků.

Hasiči:

V areálu hasičská stanice se zájemci mohli zevrubně seznámit s technikou, výstrojí a výzbrojí hasičské jednotky DP.

Metro:

Při vstupu do areálu metra si mohli zájemci prohlédnout poněkud bezprizorní autobus Karosa B732, který slouží Městské policii Praha v rámci osvěty a prevence kriminality.

V hale depa příliš zajímavého nebylo. Dvě rekosoupravy 81.71M ev.č. 3151, 3240, 3410, 3414, 3152 a 3902, 3638, 3668, 3803, 3901 a M1 ev. 4303, 4454 ,4455, 4456, 4304. Statické soupravy pak ještě doplňovala jedna z nejnovějších dodaných souprav 81.71M ev.č. 3500, 3674, 3675, 3676, 3900, která posloužila hasičům pro demonstraci nakolejování a vykolejování.

Infostánky Škoda a AŽD nenabídly nic převratného.

V rohu haly bylo instalováno tablo, ve stručnosti prezentující stanice metra na nově budované trase A. V druhé části pak stanice na připravované trase D.

Nejvíc bodů „nahnalo“ depo venkovní výstavou speciálních pracovních vozů metra, jak trakčních, tak přípojných. Dospělí velmi často obdivovali revizní vůz, který vypadá přibližně jako přípojný kolejový autobus kompletně zasklený v ocelovém rámu. Děti ocenily možnost podívat se do lokotraktoru, ty zdatnější pak prováděly lezecké výstupy na vozíky, hraničící s adrenalinovými sporty.

Shrnutí:

Areály DP byly obslouženy speciální autobusovou linkou DOD, na kterou byly nasazeny nízkopodlažní autobusy SOR NB12. Spatřeny byly vozy ev.č. 3546, 3549, 3560, přičemž je možné, že jich v průběhu dne bylo nasazeno i více.

Akce byla zaměřena zejména na děti v duchu sloganu „Víte, kde bydlí váš autobus, metro nebo tramvaj? „. Děti musely na každém stanovišti splnit daný úkol (trefa míčkem, hašení požáru, chůze po chůdách, skákání v pytli a bludiště). Za všechny splněné úkoly děcko obdrželo dřevěné jojo a nějaký ten drobný prezent jako např. omalovánky atd.

Letošní ročník se nesl také ve znamení rozloučení s klasickými vozy T3. Nemalou zásluhu na tom má jistě Ing. Šurovský – vedoucí jednotky JDCT. V sobotu 17. 9. 2011 byly na linku 7 v trase ÚDDP – Radlická nasazeny dva solovozy T3. Vozovna Strašnice vypravila na 21. pořadí vůz ev.č. 6921 a vozovna Žižkov na 22. pořadí vůz ev.č. 6957. Zatímco běžní cestující nějakou mimořádnost nevnímali, početná „šotoušská obec“ byla na nohou a nenechala si loučení „ujet“.V neděli 18.9.2011 se pak žižkovská souprava T3 ev.č. 6957, 6852 na lince 9, strašnická 6921, 6892 pak na lince 22. Obě byly shodně nasazeny na 18. pořadí.

Den otevřených dveří se velmi vydařil. Nutno podotknout, že v režii DP Praha má poměrně vysokou prestiž.Jde o kulturní vyžití nejenom pro dopravní příznivce, na své si přijdou běžní cestující, zejména ti s dětmi. Drobnou výtku si zaslouží depo metra, kde s výjimkou expozice pracovních vozidel byly veškeré prezentace „odfláknuty“,a tím zážitek z celého dne trochu znehodnocen.

Na prestižní vídeňský Tramwaytag, což je opravdový tramvajový svátek, zatím nemáme, ale kdo ví, třeba se jednou přiblížíme.

Dejme tomu, že bychom se třeba jednou mohli dočkat třeba toho, že se bude po areálu prohánět autoškola či tramvajškola s návštěvníkem – řidičem. Zcela chybí pravidelné jízdy historických vozidel (autobusy, tramvaje, metro) ať již v areálu či mimo při DOD. A takový rockový koncert by také nemusel být špatný, co vy na to?

© M. Babický 2011
Autor: mb-170911v-170911w-190911a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 17.9.2011
5.4.2011 Novinky z Konference Chytrá a zdravá městská veřejná doprava 2011.

 1. 5. 4. 2011 9:00 - 9:15 * Nora Fridrichová, Karel Šístek (konferenciéři - zahájení akce), hosté - ředitel PMDP, primátor Plzně a úředník z ministerstva - surový audio záznam z konference - zahájení
 2. 9:15 - 9:40 * Dana Trezziová, Implementace Nařízení 1370/2007 v České republice a výzvy s ní spojené pro dopravní podniky; BDO TAX s.r.o., Česká republika - surový audio záznam z konference
 3. 9:40 - 10:05 * Miloš Poliak, Zkušenosti s financováním dopravních podniků v Evropě; Žilinská univerzita, fakulta provozu a ekonomiky dopravy a spojů, Slovensko
 4. 10:05 - 10:30 * Petr Dovolil, Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících - výzva pro hospodárné a kvalitní služby; Mott MacDonald, Česká republika
 5. 10:30 - 10:50 * Bohumil Chomát, Reklama v prostředcích MHD; JCDecaux Group, Česká republika
 6. 11:05 - 11:35 * Martin Kalab, Marketing Wiener Linien; Wiener Linien, Rakousko
 7. 11:35 - 12:00 * Marcus Platts, Spuštění robustních a spolehlivých odbavovacích systémů pro veřejnou dopravu; CUBIC Transportation Systém Limited, Velká Británie
 8. 12:00 - 12:25 * Martin Chval, Richard Walitza, Bezkontaktní odbavení cestujících, NFC technologie ve veřejné dopravě; Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. a Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
 9. 14:00 - 14:25 * Robert Dangl, Preference MHD ve Vídni: úspěchy, problémy a možnosti řešení; Wiener Linien, Rakousko
 10. 14:25 - 14:45 * Jaroslav Martinek, Bike & Ride; Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Česká republika
 11. 14:45 - 15:10 * Petr Macejka, MHD 21. století v očích cestujících (MHD vs. IAD); UDIMO spol. s r. o. , Česká republika
 12. 15:10 - 15:30 * Jaromír Holec, Květoslav Havlík Představení centrálního dispečinku IDS Jihomoravského kraje KORDIS JMK, spol. s r.o., Česká republika
 13. 15:45 - 16:10 * Manfred Retka, Intermodální informace pro cestující v reálném čase a řízení přestupních vazeb ve veřejné dopravě; Trapeze ITS Germany GmbH, Německo
 14. 16:10 - 16:35 * Steffen Dutsch, Možnosti preference MHD v provozu; Technická univerzita v Drážďanech, Německo
 15. 16:35 - 16:55 * Daniel Šesták, Mark Finer, Koridory městské dopravy – preference pro cestující; Mott MacDonald, Česká republika
 16. 17:00 - 18:00 * kulatý stůl - volná diskuze - Mark Finer, Steffen Dutsch, Manfred Retka, Jaromír Holec,Robert Dangl, Richard Walitza, Martin Chval, Romas Srp, Daniel Šesták,
 17. 6.4.2011 9:00 - 9:30 * Milan Gütter, Paul Gwynn, Integrated Communication for integrated Passenger Transport; Tait Radio Communications GmbH, Rakousko a GES-ELECTRONICS, a.s., Česká republika
 18. 9:30 - 9:50 * Peter Janus, Trakce závislá vs. nezávislá; Dopravní podnik města Prešov, a.s., Slovensko
 19. 9:50 - 10:15 * Hervé Mazzoni, Tramvaj na pneumatikách; Systemes de transport, Systra Francie
 20. 10:15 - 10:35 * Pavel Novák, Využití pohonu CNG u autobusů; Český plynárenský svaz
 21. 10:00 - 11:00 * oficiální tisková konference - Jaroslav Hudec, Martin Kalab, Michal Kraus, Miloslav Kulich
 22. 10:50 - 11:15 * Mikołaj Bartłomiejczyk, Marcin Połom, Alternativní pohony v trolejbusech; Dopravní podnik Gdyně, Politechnika Gdańska, Polsko
 23. 11:15 - 11:40 * Wolfgang Presinger, Od hybridního autobusu a trolejbusu k elektrobusu; Solaris Bus & Coach S.A., Polsko
 24. 11:40 - 12:00 * Petr Kasenčák, Alternativní pohony nekolejových vozidel MHD; ŠKODA ELECTRIC a.s., Česká republika
 25. 12:00 - 12:35 * Günter Mackinger, Projekt EU – TROLLEY (Trolejbus jako příklad efektivní a ekologické e-mobility); Salzburger Lokalbahn, Rakousko
 26. 12:35 - 13:35 * kulatý stůl - volná diskuze - Paul Gwyn, Wolfgang Presinger, Mikołaj Bartłomiejczyk, Petr Kasenčák, Günter Mackinger


© M. Babický 2011
Autor: mb-050411v, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 14.4.2011
28. 3. 2011 Dny veřejné dopravy ve Varšavě 2010 - Dni transportu publicznego 2010.

Již tradičně se v září v polské Varšavě koná akce s názvem Dny veřejné dopravy (Dni transportu publicznego). Jde o dvoudenní záležitost, kdy první den je věnován zejména MHD, a druhý železniční dopravě.

V roce 2010 se uskutečnil první den v dopravním uzlu Mlociny a ve vozovně Zoliborz. Druhý den pak na železničním nádraží Varšava-západ (Warszawa Zachodnia), depu metra v Kabatech, v Muzeu železnice, a Depu kolejových vozidel v Skierniewicích .

Den první - sobota 18.9.2010

Mlociny:

Přímo u jednoho z východů z metra byla umístěna tabla, která ukazovala historii, vývoj i současnost MHD v polské metropoli, včetně krátkých epizodek z provozu trolejbusové dopravy. Na uspořádání se podíleli zejména členové KMK (Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej ) , neboli Klub přátel městské dopravy Pro děti zde byla vyobrazena malůvka autobusu, s dírami místo okének, v nichž se třeba děti mohly nechat vyfotografovat. opodál byly umístěny informační kiosky DP Varšava, KMK a železničních společností. Dopravní podnik se zaměřil na prezentaci nově budované tramvajové trati na Tarchomin, a také na postup výstavby druhé trasy varšavského metra. Probíhal zde také prodej obsáhlých dopravních publikací, bohužel s naprosto nekompetentním personálem, protože otevírací hodiny se řídily jejich úsudkem. Tak se stalo, že prodej, který měl probíhat do 16:00, byl ukončen již záhy po 15.hodině. Nepochopitelné je, že se to stalo na tak rozsáhlé dopravní akci, což je neomluvitelné.

Jeden ze stánku patřil přímo metru, jako takovému, kde byla možná rezervace do prostor depa Kabaty na druhý den, tj. 19.9.2010. Počet účastníků však byl omezen, kdo dřív přišel, rezervaci vybojoval, kdo nikoliv, přišel s křížkem po funuse.

Další ze stánku patřil informačnímu středisku DP, u něhož zájemci mohli dostat vytištěný jízdní řád jakékoliv linky MHD.

Zřejmě největším tahákem byly vystavené historické vozy, ať již DP nebo varšavského Klubu přátel městské dopravy (KMK). V autobusové části terminálu se návštěvníci mohli seznámit se současnými i historickými autobusovými vozidly.

Asi největším tahákem se stalupravený vůz Jelcz (kopie RTO) RZ WJ17V v upravené verzi bez střechy, tedy kabrio.

Neméně zajímavým byl licenční autobus RTO, tedy Jelcz 043, kterému Poláci neřeknou jinak, než "Ogórek" ev.č. 1983.

Dalšími exponáty byly Ikarus 411 ev.č. 6550 (r.v. 1995) , Solaris Urbino 12 ev.č. 1111 ( r.v. 2007) a Solaris Urbino18 ev.č. 888 (r.v. 2009). Dále zde byly umístěny zkušební voy Autosan Sancity 12LF RZ RSA13XV , Man Lionś City RZ WPRNE28 a Mercedes Conecto RZ WZ265B.

Součástí prohlídky byly I projížďky některých vozidel po okolí.

Zajímavostí v areálu byl mj. i původní přivěs varšavských trolejbusů, který se podařilo uchovat.

V rozsáhlé části dopravního terminálu byly vystaveny historické i současné tramvaje, hezky popořádku od těch nejstarších po nejnovější. Nutno podotknout, že všechny historické vozy byly vzorně restaurovány.

Historické vozy ev.č. :
 1. 43 - Falkenried A (r.v. 1908)
 2. 257 - Lowens C (r.v. 1925)
 3. 445 - WiWK/GFW K (r.v. 1939)
 4. 541 - Linke-Hoffman Lw ( r.v. 1925 - 1929)
 5. 674 - Konstal N3 (r.v. 1949)


Dále zde byly ke spatření i současníci:

 1. 1001, 1000 - Konstal 105Na (r.v. 1975)
 2. 3008 - Konstal 116Na/1 (r.v. 1999)
Pro dětské a dospělé zájemce zde byla umístěna ruční dvoupáková drezína, kde si přítomní mohli vyzkoušet své fyzické síly.

Mezi dopravním uzlem Mlociny a vozovnou Zoliborz byla zřízena zvláštní tramvajová linka, na níž se střídaly vozy Konstal 13N ev.č. 732, 753 z let 1968 a 1959, a dále pak kloubový Konstal 102N ev.č. 5 z roku 1971. Třetici uzavíral nejnovější přířůstek - PESA 102Na ev.č. 3120 z léta 2010.

Z uzlu Mlociny vede do vozovny nepříliš frekventovaná trať, navíc koncový úsek, který od vozovny pokračuje, je momentálně v dlouhodobé výluce.

Vozovna Zoliborz:

Po průjezdu bránou si návštěvníci mohli prohlédnout rozsáhlý areál vozovny, spatřit deponované a vyřazené vozy. Všichni mohli okusit jízdu vozovnou, která je obyčejnému smrtelníkovi zapovězena a poštěstí se ji vychutnat maximálně jedenkráte za dlouhý čas.

Provozní zajímavostí vozovny je fakt, že všechny vozy jsou odstavovány pod širým nebem (podle toho také vypadají).

V areálu bylo vystaveno několik, pro varšavany netypických tramvajových vozidel. Nacházel se zde pracovní dvounápravový Konstal N ev.č. P-16, kolejový brus Windhoff Bahn SF50 ev.č. S1 z roku 2005, měřící vůz Konstal 13N ev.č. 388 původně z roku1967, nákladní vůz ev.č. 2400 (rekonstrukce z vozu Danzig K ev.č. 408 r.v. 1940) , strojní podbíječka Plasser & Theurer ev.č. P1. Tramvajový konvoj na odstavné koleji uzavírala běžná souprava vozů Konstal N2k/2000 ev.č. 2108, 2109 z roku 2001.

Návštěvníci si mohli zmíněné vozy zevrubně prohlédnout, a případně se zeptat obsluhy stroje na informaci ohledně konkrétních funkci Nutno podotknout, že tyto tramvajové speciály byly v neustálém obležení návštěvníků různých věkových kategorií.

Prohlídka pokračovala v blízké hale, kde si mohli nejmenší návštěvníci vybarvit omalovánky tramvajových vozidel. Ostatní si zatím mohli prohlédnout třeba podúrovňový soustruh nebo manipulační vozík Fiat notně letitého vzezření.

V zadní části haly byla vystavena rekonstruovaná souprava tramvají Konstal 13N ev.č. 821, 818. Na první pohled zaujalo dosazení páru hlavních světlometů čtvercového provedení, zatímco zmíněný typ byl již z výroby osazen pouze jedním kulatým světlometem (kopie vozů ČKD Tatra T1). Pro laika i odborníka pak byla viditelná velmi citelná změna, a sice odstranění řidičského stanoviště ze zadního vozu. Poslední viditelnou změnou bylo dosazení zářivkového osvětlení za dosavadní žárovkové.

Na podlaze haly byly vystaveny elektrické tramvajové agregáty např. zrychlovač, motor apod.

Více vozovna nenabídla, lidé, kteří se vychýlili ze stanovených koridorů, byli bdělou ostrahou nekompromisně vykázáni.

V areálu vozovny se nacházely také vyřazené vozy. Z vozů Konstal 13N zde byla odstavena vozidla ev.č. 534 (odstaven již od roku 1996) a ev.č. 795. Vůz ev.č. 795 je dosud vybaven venkovní upoutávkou na výročí varšavských tramvají 1908 - 2008, je s ním však do budoucna počítáno jako s historickým. ,Kloubový Konstal 105Na ev.č. 42, stejně jako předchozí Konstal 13N ev.č. 795, čekají na generální opravu. Blízko výše jmenované skupinky byl dále zjištěn odstavený vůz Credé 4EGTW ev.č. 205 - též bude po opravě zařazen jako historický.

Den druhý - neděle 19.9.2010:

Jak bylo předesláno, depo metra v Kabatech nabídlo vybraným jedincům exkurzi do útrob areálu.

Depo kolejových vozidel v Skierniewicích uskutečnilo Den otevřených dveří výtopny. Milovníkům historické techniky nabídlo mnoho zajímavého.

Návštěvníci si mohli prohlédnout i Muzeum železnice.

Společnost WKD (Warszawska Kolej Dojazdowa - příměstská železniční linka ) vypravila v odpoledních hodinách zvláštní bezplatný vlak.

Hlavní stanoviště se nacházelo na železničním nádraží Varšava-západ (Warszawa Zachodnia). Warszawa-Zachodnia nabídla mnoho zajímavostí - např. nový vozový park osobní dopravy, naproti tomu zde bylo i několik zajímavých historických kolejových vozidel. Ke spatření zde byla i pomocná technická vozidla jako je např. Mercedes Unimog, Uniman, vyprošťovací tank, montážní vůz trolejového vedení atd. Pro děti zde byly připraveny různé hry, promítání filmů, malování atp. Pro milovníky kynologie zde byly určeny ukázky výcviku služebních psů.

Závěr:

Od roku 2002, kdy se uskutečnil první ročník akce Dni transportu publicznego, se zmíněná záležitost již napevno zakořenila do společenských událostí Varšavy. Vlastně ne, není to jenom varšavský svátek, jsou to všeobecné oslavy veřejné dopravy. Podobné události jsou velmi důležité pro popularizaci a propagaci veřejné dopravy. Přejme tedy organizátorům, aby byly příští ročníky DTP minimálně tak skvělé, jako ten v roce 2010.

Prameny:
 1. osobní poznámky
 2. http://www.kmkm.gwf.pl/ - Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej
 3. http://www.ztm.waw.pl/ - ZTM Warszawa


© M. Babický 2011
Autor: mb-190910z-280311w, Trvalý odkaz, Čl. svět, Články, 28.3.2011
22.2.2011 Vozový park tramvají DP Praha k 9. 2. 2009

Hloubětín (provozovna 1) *

 1. T3M - 8005, 8006, 8009, 8010, 8013 - 8018, 8020 - 8022, 8027, 8029, 8032, 8036 - 8039, 8042, 8043, 8046, 8047, 8049 - 8051, 8053, 8057 - 8059, 8063 - 8068, 8070, 8072 - 8083, 8085, 8087 - 8091, 8094 - 8097, 8099, 8101 - 8103, 8106
 2. T3R.P - 8556 - 8563
 3. T3R.PV - 8151 - 8154
 4. KT8D5 - 9004, 9005, 9007 - 9011, 9013 - 9016, 9020, 9023, 9025, 9030, 9034, 9036, 9039, 9042, 9044, 9047, 9048
 5. KT8D5.RN2P - 9051 - 9053, 9062, 9067 - 9069, 9071, 9072, 9074, 9076 - 9079, 9081 - 9083, 9085, 9087, 9090, 9091, 9093, 9095
 6. REKO KT8D5 -->KT8D5.RN2P - 9038, 9046

Kobylisy (provozovna 2) *

 1. T3R.P - 8414 - 8555

Motol (provozovna 3) *

 1. T6A5 - 8645 - 8704
 2. 14T - 9111 - 9167

Pankrác (provozovna 4) *

 1. T3.RP - 8211 - 8245, 8300 - 8413
 2. RT6N1 - 9102-9104 (dlouhodobě neprovozní)
 3. RT6N2 - 9101 (dlouhodobě neprovozní)

Strašnice (provozovna 5) *

 1. T3 - 6796, 6813, 6815, 6821, 6831, 6859, 6863, 6876, 6892, 6900, 6909, 6921, 6929, 6931, 6938, 6940, 6944, 6948
 2. T3M - 8023, 8024, 8034, 8035, 8040, 8044, 8052, 8084, 8098
 3. T3SU - 7001, 7002, 7008 - 7012, 7014 - 7017, 7019, 7020
 4. T3SUCS - 7021 - 7023, 7025, 7027, 7028, 7030, 7031, 7033 - 7039, 7041 - 7044, 7046 - 7051, 7053 - 7058, 7061 - 7068, 7070, 7071, 7074 - 7089, 7094, 7095, 7098, 7099
 5. T6A5 - 8601 - 8644
 6. REKO T3 - 6826 - 6828, 6888, 6890
 7. REKO T3M - 8045
 8. REKO T3SU, SUCS -
 9. REKO T3M - 7026, 7029, 7052, 7060

Vokovice (provozovna 7) *

 1. T3 - 6866, 6867
 2. T3SUCS - 7090, 7091, 7093, 7100, 7103, 7105, 7108 - 7135, 7138 - 7155, 7157 - 7197
 3. T3R.PV - 8155 - 8185
 4. T3R.P - 8564 - 8576
 5. T3R.PLF - 8251 - 8262
 6. REKO T3SUCS - 7156

Žižkov (provozovna 8) *

 1. T3 - 6816, 6841, 6852, 6862, 6871, 6919, 6932, 6957, 6959
 2. T3SUCS - 7198 - 7203, 7205, 7208, 7209, 7210, 7212 - 7215, 7217, 7222, 7224, 7225, 7228, 7229, 7231 - 7241, 7244 - 7248, 7250 - 7263, 7265 - 7271, 7273, 7275 - 7279, 7282 - 7292
 3. T6A5 - 8600, 8705 - 8750
 4. REKO T3 ->T3R.P - 6954
 5. REKO T3 SUCS -->T3R.P - 7249, 7264, 7274, 7281

Prameny: oficiální přehled DP Praha
© M. Babický 2011
Autor: mb-220211w, Trvalý odkaz, Čl. tramvaje, Články, 22.2.2011
22. 2. 2011 Cesta Ikarusem - vyprávění.

Příběh, který vám chci vyprávět, se stal před mnoha lety, v době, kdy ještě pražské ulice brázdily legendární kloubové Ikarusy 280 - lidově zvané "čabajky". Pro neznalé dopraváckého slangu uvádím, že označení "čabajka" vzniklo jednak podle země původu autobusu, tak i podle svého červenohnědého zabarvení, tolik připomínající onu světoznámou maďarskou pochutinu.

Tenkrát jsem byl "náctiletý", nezkažený, slušně vychovaný hoch, s dobrým vztahem k rodičům a nepodléhající démonu alkoholu, sexu, kouření a drog. Místem události se stal autobus a v příběhu figurovala jedna spolucestující a já.

Představte si, že jsem jednoho parného letního odpoledne cestoval z Novodvorské na Smíchovské nádraží, kde jsem potřeboval cosi vyřídit. Autobus na lince 196 nebyl ani prázdný, ani přeplněný, zkrátka něco mezi tím. Nastoupil jsem do druhých dveří, v místě, kde stávala plošina pro přepravu dětských kočárků. Spolucestujících tam nebylo mnoho, tak jsem si ani nesundal tlumok ze zad, který jsem obvykle v dopravních prostředcích z důvodu bezpečnosti a ohleduplnosti držel v ruce. Cestu jsem si krátil pozorováním zástavby, okolo které jsme projížděli.

Asi o tři zastávky dále jsem zezadu cítil mírný tlak na tlumok, tak jsem se jím trochu "ošil", neboť mi to nebylo příjemné. Vzápětí se za mými zády ozvalo: "Teda to se mi ještě nestalo!".

Ohlédl jsem se a žasl. Spatřil jsem fešnou čtyřicátnici, která si urychleně zapínala knoflíčky na rozhalené blůzce, aby skryla své bujné poprsí před zraky ostatních spolucestujících. Trapas. S cudným klopením zraku jsem se té dámě omluvil. Atakovaná paní s ruměncem na líci vystoupila z autobusu na nejbližší zastávce a já po zbytek cesty nechal volně plynout své erotické myšlenky.

Představte si, že něco podobného se může stát komukoliv. Život je pestrý a rád činí nudné a šedivé všední věci velmi barvitými.

© M. Babický 2011
Autor: mb-310109v-220211w, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 22.2.2011
2. 11. 2010 JHMD se daří

Úzkorozchodným tratím Jindřichův Hradec - Nová Bystřice (severní větev) a Jindřichův Hradec - Obrataň (jižní větev) se pod soukromým vlastnictvím společnosti Jindřichohradecké místní dráhy daří. Tratě, které byly pod taktovkou ČSD a později ČD počátkem 90. let 20. stol. navrženy na zrušení jako první, jsou ve vlastnictví JHMD definitivně zachráněny a prosperují.

Osobní doprava je v zimním období na jižní větvi spíše parodií na pravidelný provoz (pouze 1 pár vlaků denně celé trase Jindřichův Hradec - Nová Bystřice + 1 pár ve zkrácené trase Jindřichův Hradec - Kunžak-Lomy), zato v jarních, letních a podzimních měsících vzroste do nebývalých rozměrů. Během letní sezony zde jezdí denně až 6 párů spojů v dieselové trakci a až 3 páry parních vlaků. V pracovní dny je také nasazován 1 pár ve zkrácené trase Jindřichův Hradec - Kunžak-Lomy, a sice v dieselové trakci.

Hlavní zásluhu na tom má turistický ruch. Jízda úzkokolejkou po malebné České Kanadě je opravdu zážitek. Když se k tomu ještě přidá romantická jízda parním vláčkem, člověk si řekne, jak to máme v těch Jižních Čechách krásně. Velmi početnou skupinkou cestujících bývají cyklisté, pro něž jsou velmi často zařazovány soupravy, které obsahují nákladní vůz pro přepravu bicyklů. Pokud není nákladní vůz zařazen, kola se přepravují ve služebním oddílu osobního vozu Balm/ú. Na této provozní větvi jsou řazeny solo Balmy, v případě potřeby zdvojené či ztrojené.

Severní větev je provozně stabilnější, provoz je zde i během zimního období zajišťován až 8 párů spojů v pracovní dny, 1 vlak pak v trase Jindřichův Hradec - Černovice u Tábora a 2 páry spojů v trase Jindřichův Hradec - Kamenice nad Lipou a 1 spoj v obrácené trase Kamenice nad Lipou - Jindřichův Hradec. Navíc je zde 1 spoj z Obrataně do Kamenice nad Lipou. V sezoně každé pondělí vypomáhá zvláštní parní vlak.

O víkendech je v provozu až 6 párů spojů v celé trase Jindřichův Hradec - Obrataň, přičemž je zde navíc 1 vlak ve zkrácené trase Obrataně do Kamenice nad Lipou.

Technické zázemí má dopravce hned na několika místech. Nejdůležitější je samozřejmě depo Jindřichův Hradec, kde jsou vlaky odstavovány, má zde zázemí lehká i těžká údržba a probíhá zde zbrojení naftových i parních lokomotiv. V areálu depa je i možnost přechodu na normálněrozchodnou trať ČD. JHMD vlastní podvalníky a také několik normálněrozchodných nákladních vozů.

Dalším nádražím, kde jsou odstavovány vozy, je Lovětín. Výpravní budova je sice bez obsluhy, nicméně v areálu nádraží jsou odstavovány zejména výsypné vozy na štěrk. Nachází se zde též odstavený vrak motorového vozu Faur (MBxd2) řada M27, který původně jezdil u polských železnic (PKP), přičemž na prvopočátku byla plánována brzká rekonstrukce zbývajících 3 vozů.

Dalším důležitým zázemím je stanice Kamenice nad Lipou. Stanice je jako jedna z mála trvale obsazena. V areálu nádraží je depo a tiskárna lepenkových jízdenek. Zde, stejně jako ve stanici Lovětín je také zde umístěn odstavený vrak motorového vozu řady M27.

Velmi zajímavou kapitolou jsou koleje. Trať byla v průběhu své existence průběžně opravována, za posledních cca 25 let došlo na kompletní rekonstrukci převážné části trati. I v současnosti však lze v kolejové síti narazit na původní kolejnice, či součásti výhybek z roku 1898 či jen nepatrně mladší. Zajímavé jsou i některé výstražné kříže na přejezdech, jejichž svislá část, vyrobená z kolejnice může pamatovat počátky provozu na konci 19. stol. Bezkonkurenčně největší zajímavostí je tříkolejná splítka hned za stanicí Jindřichův Hradec. Zde prochází normálněrozchodná trať do Horní Cerekve (č. trati 225) a úzkorozchodné trati do Obrataně (č. trati 228) a Nové Bystřice (č. trati 229).

V průběhu doby nedávno minulé bylo opraveno velké množství železničních přejezdů živičným povrchem. U lesních přejezdů je stále využíváno trámů mezi kolejnicemi. Od července 2009 došlo v rámci bezpečnosti k celorepublikovému označení všech železničních přejezdů. To se nevyhnulo ani JHMD, jakožto soukromému dopravci.

Vozový park dopravce je velmi rozmanitý. Jako hnacích vozidla osobních vlaků používá dieselové lokomotivy řady 705 neboli T47 resp. TU47 z let 1954 - 1955. V provozu jsou lokomotivy ev. č. 705.905-8, 705.906-6, 705.907-4, 705.911-6, 705.915-7, 705.918-1, 705.919-9, 705.920-7, 705.921-5 a lokotraktor 702.901-0 (TU 29.0, T 29.0) . Ve vozovém parku dopravce se nachází i rumunský motorový vůz Faur odkoupený z Polska (zde označený MBxd2). Soukromý dopravce jej označil jako řadu M27.0 (podle oficiálního označení též 805.9). Pro provoz nákladních vlaků se využívá též polská lokomotiva Lxd 2-331 (typu Faur L45H), která má označení T 48.0 (oficiálně 706.901).

Nákladních vozů má dopravce přiměřený počet, některé z nich byly odkoupeny až z dalekého Rumunska, a jsou provozovány včetně původních rumunských textů. Jednotný vozový park osobních vagonů se skládá z typu Balm/ú, které pocházejí z roku 1966.

Pro historické jízdy jsou určeny parní vlaky. Dopravce disponuje parními lokomotivami U37.0 (r.v. 1898), U46.0 (r.v. 1959) a U47.0 (r.v. 1907) Historické osobní vozy mají označení Ci/u 305, Ci/u 321, Ci/u 350, Ci/u 351, D/u 600, DF/u 647.

Mimo uvedená vozidla disponuje dopravce ještě pracovními vozíky MUV69 a strojní podbíječkou.

Jak bylo předesláno, dopravce disponuje tiskárnou Edmondsonových lepenkových jízdenek, kterou zachránil před likvidací. Původně byly jízdenky vyráběny ve výrobně jízdenek ČSD v pražské Husitské ulici. Po přechodu Českých drah na výpočetní techniku mělo být zařízení sešrotováno, leč pracovníci JHMD vše odkoupili, a tím zachránili. Lepenkové jízdenky jsou k mání ve všech stabilních pokladnách dopravce. Pokud cestující nastoupí mimo tyto stanice, průvodčí mu ve vlaku prodá trhací jízdenku, z níž odtrhne patřičný počet proužků, které symbolizují kilometrická pásma. Většina zastávek je na znamení nebo požádání. Jízdenky se vydávají ve vlaku a ve stanicích J. Hradec, N. Včelnice, Kamenice n. Lipou, Černovice u Tábora a Nová Bystřice.

Velká škoda je, že v parních vlacích dopravce prodává "obyčejné" trhací jízdenky a nevyužívá nostalgických lepenkových jízdenek.

Nezbývá tedy, než jindřichohradecké úzkokorozchodce popřát, aby se jí dařilo a vzkvétala.

Na závěr přehled všech stanic a zastávek na úzkokolejce JHMD:

jižní větev: Jindřichův Hradec, Jindřiš, Jindřiš zastávka, Blažejov, Malý Ratmírov, Střížovice, Kunžak-Lomy, Kaproun, Senotín, Hůrky, Dračice, Nová Bystřice

severní větev: Jindřichův Hradec, Horní Skrýchov, Dolní Radouň, Lovětín, Lovětín obec, Nekrasín, Nová Včelnice, Žďár u Kamenice nad Lipou, Rodinov, Včelnička, Kamenice nad Lipou, Včelnička, Bohdalín, Benešov nad Lipou, Chválkov, Dobešov, Černovice u Tábora, Křeč, Sudkův Důl, Obrataň zastávka, Obrataň.

Prameny:
 1. osobní poznámky
 2. www.jhmd.cz


© M. Babický 2010
Autor: mb-021110v, Trvalý odkaz, Čl. železnice, Články, 2.11.2010
29.6.2010 Vozovna Smíchov (Na Valentince)

Historie:
Zahájila provoz 28.6.1883 jako vozovna koňky o dvou kolejích s kapacitou okolo 140 koní. V roce 1898 ji převzali EP (Elektrické podniky), předchůdce dnešního dopravního podniku. V roce 1901 byla vozovna elektrifikována, avšak souběžný provoz koňky se zde udržel až do jejího zrušení v roce 1905. V roce 1914 byl celý objekt stržen a nahrazen novým o 7 kolejích a kapacitě 45 tramvajových vozů. V roce 1931 byla kapacita navýšena zřízením odstavné koleje v přilehlé ulici. Tramvajový provoz zde byl ukončen v prosinci 1937, záhy po otevření nové vozovny Motol. Vozovna se stala i domovem po téměř celé, avšak nepříliš dlouhé období existence pražských trolejbusů, a sice od 1. 10. 1939 do 16. 10. 1972. Ještě v roce 1973 zde byly umístěny odstavené trolejbusy Škoda 8Tr, které byly odváženy do garáže Kačerov, a zde likvidovány. Přibližně od roku 1977 je vozovna odloučeným pracovištěm Střední průmyslové školy dopravní (dceřinná společnost DP Praha), resp. jejích předchůdkyň.

Současnost:
Archeologie, obzvlášť ta trolejbusová nebo tramvajová, je zvláštní druh lidského bádání, v touze poznat dávno zapomenuté hmotné dílo našich předků.

I přes masivní likvidace artefaktů minulosti zbývá ještě mnoho těchto památek. Bývalá tramvajová a trolejbusová vozovna Valentinka, ve které sídlí v ulici Na Valentince 4, je toho živým důkazem. Zatímco vně vozovny je zajímavý, památkáři chráněný komín, tři původní trolejbusové sloupy včetně několik desetiletí starých svítidel a dnes již notně unavené dlažby, tak uvnitř se nacházejí opravdové skvosty.

Bývalá vozovna prošla různými opravami a úpravami. Za posledních 20 let byly zakryty původní koleje, které jsou nyní pod plastbetonovou podlahou, takže nejsou vidět.

Mnohem zajímavější jsou pozůstatky vrchního vedení. K vidění jsou zde izolátory z 30. let 20. století včetně zbytku trolejí. Při průběžných úpravách došlo k výstavbě zděných příček a zazdění existujících trolejí. Při dalších úpravách došlo na několika místech ke snesení troleje, ve zdech však zůstala.

Největší skvosty se nacházejí na samém konci vozovny. Jsou zde souvislé úseky zavěšených historických trolejových vodičů od tramvají, o průřezu pouhých 80 mm2 (v dnešní době se používá 100 mm2 a vice) , přičemž některé z vodičů slouží jako nosné pro zářivková svítidla, sdělovací nebo silové nízkonapěťové vodiče. Největší bonbonek pro archelogy je existence cca 1,5 m dlouhého trolejbusového vedení včetně izolátorů a příčných drátů! Ukotvení jednoho z příčných drátů dokonce prochází zdí jedné z přístaveb.

Interier vozovny je velmi zajímavý, srdce nejednoho milovníka dopravy zaplesá, a na historické artefakty je vozovna opravdu bohatá. Zájemci o nakouknutí však nemusí hned shánět povolení k návštěvě objektu, některé části fragmentů trakčního vedení lze spatřit i okny z ulic Na Valentince a Svornosti.

A když už jsme u té archeologie, můžeme zmínit i různé pracovní stroje zde umístěné, které take nejsou žádnými novinkami, neboť výrobní štítky se zeměmi původu jako ČSSR, SSSR, PLR a NDR hovoří za vše.

Prameny:
 1. P. Fojtík, M. Jílková, F. Prošek: Sto let ve službách města (1997)
 2. P. Fojtík: Vozovna Motol (2004)
 3. P. Fojtík, S. Linert, F. Prošek: sborníky Pražská městská doprava (vydáno v letech 1983 - 1985)


© M. Babický 2010
Autor: mb-290610v, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 29.6.2010
21.6.2010 Den otevřených dveří DP Ostrava 2010

V sobotu 12.6.2010 se v době mezi 9:00 a 16:00 uskutečnil Den otevřených dveří DP Ostrava. Akce se konala ve vozovně Poruba a Ústředních dílnách Martinov.

Dny otevřených dveří mají v Ostravě dlouhodobou podporu vedení DP i KPMD a jsou patřičně kvalitativně na úrovni, což návštěvníci každopádně ocení. Tentokrát byla vybrána vozovna Poruba, pro své jubileum 50. let od zahájení provozu. Autobusy oslavovaly též, tentokrát 80 let. Druhá část se konala v Ústředních dílnách Martinov a mezi oběma objekty fungovalo spojení v podobě zvláštní autobusové a tramvajové linky, na které byly nasazeny historické autobusy a tramvaje. Hlavní aktér oslav vydal i schematický plánek jednotlivých stanovišť, avšak oproti původnímu plánu zde nebyl vystaven trolejbus Škoda 8Tr ani historický autobus Tatra.

Vozovna Poruba:

Vozovna Poruba přivítala návštěvníky neobvyklým klidem, pouze z dálky doléhalo slabé cinkání tramvajových zvonců.

První vozidlo, se kterým se návštěvník mohl setkat, byla stařičká Praga V3S RZ OVB 50-07, která je využívána jako pohotovostní technický vůz.

V blízké hale se poté mohli seznámit s tably, znázorňujícími pracovní život ve vozovně.

V nedaleké dílně byly vystaveny elektrické a elektronické agregáty a přístroje, důležité pro chod tramvají, namátkou zmiňme třeba trakční motor, zrychlovač či regulátor IGBT tranzistorů. Na stejném místě byl vystaven funkční model informačního a odbavovacího systému, který si mohli ti odvážnejší klidně vyzkoušet, koneckonců i zkušebních jízdenek byl dostatek.

Kdo si chtěl prohlédnout tramvaj zespodu, rozhodně nebyl ochuzen, stačilo jen dodržet jediné pravidlo bezpečnosti práce, a sice zapůjčit si ochrannou přilbu.

V předem určené hodiny probíhalo hydraulické nakolejování vozu T3SUCS ev. č. 908. Mimochodem, tento vůz byl krátce po skončení akce nasazen do provozu na linku 4.

Lidé si mohli prohlédnout i interiery vozů ev. č. 917, 1317, 8201, 8607, 1252, 1601 ( T3SUCS, T34.EVN, T3 školní, sněhový pluh vlastní konstrukce typu RSP-3, Inekon 2001 Trio a Vario LF3 v uvedeném pořadí).

Kdo se chtěl podívat až do myčky, musel absolvovat dlouhou procházku okolo vozů ev. č. 922, 941, 930, 917, 1317, 8201, 8607, 1252, 1601, 1108, 1258, 950, 1004, 999, 1006, 809, 1114, 1133 a 957. Pro účely demonstrování funkce myčky byl použit vůz T3SUCS ev. č. 1012, autorovi není znám jiný vůz, ale spekulovalo se I o využití myčky pro vůz T1.

Autobusová část provozovny zpřístupněna nebyla.

Dílny Martinov:

V dílnách bylo k vidění mnoho zajímavého, kde si každá věková kategorie mohla najít něco podle svého gusta.

Hned u brány mohli návštěvníci obdivovat vzorně zrestaurovaný trolejbus Tatra T400 ev. č. 26 ex DP Praha 9441 ex 441 z roku 1954. Za ním dlel odporový trolejbus Škoda 9Tr ev. č. 82. Ostatní vozy patřily mezi standardní součást soudobého vozového parku DPO - Škoda 26Tr Solaris ev. č. 3716, Sor TN12 ev. č. 3911, Irisbus Citelis 12M ev. č. 7023, Cibus Ena ev. č. 7303, Solaris Urbino 18 ev. č. 7806, Solaris Urbino 12 ev. č. 7723.

Opodál měla stánek Střední škola dopravní Ostrava, kde se mohli zájemci o studium dozvědět potřebné informace. Na pultíku si mohli prohlédnout i některé agregáty v řezu např. turbodmychadlo. Neméně zajímavý byl i funkční vzorek jakéhosi vozítka vlastní konstrukce, kde byly všechny agregáty vozidla vidět tak, aby i člověk neznalý snadno pochopil fungování vozidla v širších souvislostech.

Další zastávkou v pravé řadě se staly vozidla IZS, konkrétně ostravských hasičů, kteří si přivezli Denis Raptor RZ OVC 56-65 a Camivu EPS30 RZ 5T3 3442.

Autoškola DP Ostrava zde měla zastoupení v podobě nákladního vozu Volvo FL240 ev. č. 9199 a autobusu Karosa B952E ev. č. 9200.

Předposlední zastávkou byla pomocná technická vozidla, konkrétně starší Avia ev. č. 9254 pro vysávání nečistot z kolejových žlábků a výhybek, a pracovní vůz RSP-3 ev. č. 8608.

Úplně na konci byl vyřazený trolejbus Škoda 14Tr ev. č. 3244 spolu s ( částečně rozřezaným) osobním automobilem, které byly použity ke cvičení IZS a měly simulovat dopravní nehodu.

Nyní se vraťme zpět ke vstupní bráně a projděme si levou stranu prohlídkového okruhu.

Na počátku měly stanoviště závodní terénní speciály firmy Libros - upravené Tatry 813 8x8 se 198kW motorem, které původně vznikly již v letech 1979 - 1980 a nyní se používají pro truck trialové závody. Při jejich odjezdu v cca 14 hodin se lidem naskytl opravdu nevšední zážitek. Nejprve burácení ohromného dvanáctiválce , které by se rozsahem decibelů dalo srovnat s celým "stádem" motocyklů Harley Davidson. Monstrózní efekt odjezdu Tatry byl umocněn mohutným zášlehem plamenů z výfukové soustavy. Vypůjčím si tedy slova jednoho ze starších návštěvníků: "Teda, už jsem viděl leccos, ale tohle teda fakt ne", která hovoří za vše.

O kus dále byly umístěny stánky s občerstvením a upomínkovými předměty DPO.

O dobrou zábavu k poslechu se postaralo Rádio Čas, které je na Ostravsku poměrně oblíbené.

Následovala zkušební a předváděcí vozidla výrobců. První v řadě byl krátký nízkopodlažní Solaris Urbino 8.6 ev. č. A077 s RZ WU 68583 zapůjčený z polské Varšavy. Další v řadě byl polský předváděcí Solaris Urbino 12 Hybrid s RZ PZ 5060T. Třetím vozem Solarisu zde byl opět polský Solaris Interurbino12. Firma Iveco zde byla zastoupena typem Crossway LE EEF. Firma Sor zde vystavovala prototyp trolejbusu TNB, který obdržel zkušební číslo DPO 9997. Poslední v řadě byl klasický Mercedes Conecto s registrační značkou 1AR 9985.

Expozice firmy OZO Ostrava se skládala z celkem tří zeleně zbarvených vozidel Renault, využívaných k úklidu a odvozu komunálního odpadu, a také upoutávkou na brzký termín konání DOD v OZO.

Opodál bylo umístěno stanoviště Městské policie Ostrava s ukázkou vozového parku, výzbroje, výstroje, služebních psů a koní.

V těsném sousedství stanoviště MP se nacházely atrakce pro děti - skákací hrad, kolotoče, létající labutě, to vše k plné spokojenosti malých i větších dětí.

Posledním, důležitým, avšak nepříliš navštěvovaným místem bylo stanoviště s ukázkou pracovních technologických vozidel, např. vozidly pro opravu vrchního vedením svařovacími vozy apod. Na ukázku zde byl také reálný model kolejového svršku včetně makadamového zásypu.

V přilehlé budově - dilnách kolejových konstrukcí mohli návštěvníci obdivovat mohutné stroje, sloužící k výrobě kolejí, výhybek a souvisejících zařízení.Na prostranství před dílnou se nacházela vystavená provozní tramvaj T3 ev.č. 752, se kterou se předběžně počítá jako nejnovějším přírůstkem do vozového parku historických vozidel. Rovněž zde byla odstavena žlutá posunovací tramvaj T3 ev.č. 760, přezdívaná "Máňa".

U dílny kolejových konstrukcí byla výstavka, skládající se z různých typů zastávkových označníků.

Uprostřed areálu mohli zájemci obdivovat zázemí velké haly. Ta slouží pro běžné opravy, generální opravy, rekonstrukce, a také k výrobě nových tramvají zejména modelové řady Vario, která se skládá z velkého množství možných modifikací. Byly zde zastoupeny snad všechny typy, které v Ostravě jezdí, konkrétně T3R.EVN ev.č. 1338 +1339, rekonstruovaná KT8D5RN1 ev.č. 1514, Vario LF3/2 ev.č. 1652, Inekon 2001 Trio ev.č. 1253, Vario LF2Plus ev.č. 1411, včetně nepříliš rozšířených vlečných vozů (souprava T3R.EV + VV60LF ev.č. 1301 + 301). Pro neznalé byl docela zajímavý pohled na rozpojenou tříčlánkovou tramvaj KT8D5RN1 ev.č. 1506. Zajímavá byla i výroba tramvají T3R.EVN ev.č. 1340 - 1342 pro severomoravskou metropoli. Na přesuvně se mohli návštěvníci seznámit s různými elektrickými agregáty, včetně jejich popisu.

V těsné blízkosti výrobní haly byly vystaveny historické tramvaje, které nebyly nasazeny na linku. Ony totiž ani být nemohly, jelikož se jednalo o historické pracovní vozy č. 106, 8602 + 8002, 24.

Na navazujím prostranství byl umístěn prodejní stánek s dopravní literaturou, modely a dalšími užitečnými materiály.

Tak to bychom měli vše, ba ne, ještě to není všechno. Na samém konci areálu, tak aby ji nikdo moc neviděl, byla odstavena žlutá pracovní T2 e. č. 685, nutno podotknout, že v provozním, ale notně zbědovaném stavu.

Škoda, že nebyly vystaveny také pracovní vozy DP, které jsou určeny zejména pro opravu jednokolejné trati do Kyjovic, a sice lokomotiva s evidenčním označením 8101 (ČD 700 536-6) a výsypné vozy na štěrk s ev.č. 8001 - 8004.

Veřejnosti nebyly přístupné ani odstavené vraky starých dvounápravových tramvají, které by do budoucna měly být snad opraveny.

Nepřístupné byly i vyřazené vozy T3 číselné řady 700 neodvratně čekající na svůj osud, ani vyřazená tramvaj K2 ev.č. 804 s vlnitými plechy na bočnicích, kterou údajně v ostravských podmínkách nelze zachránit. Poslední dostupné informaci o voze K2 jsou takové, že o ni projevil zájem DP Moskva jakožto historické vozidlo.

Jízdy historických vozidel:

Mezi vozovnou Poruba a ústředními dílnami byly v provozu dvě historické linky. První, tramvajová, spojovala dílny s východní bránou vozovny. Druhá, polookružní autobusová, rovněž, avšak s bonusovým průjezdem přes sídliště Poruba. Jízdné bylo stanoveno na 20,- Kč, pro děti od 6 do 15 let polovic. Drobnou vadou na kráse bylo používání jízdenek, které byly předtištěny pro jiné historické vozidlo. Pokud pomineme některé prohřešky, resp. odchylky stavu historických vozidel od původního stavu, bylo zajímavé sledovat radost návštěvníků, když spatřili některé z vozidel, k němuž mají citovou vazbu zejména z dětství.

O jízdy historickými vozy byl tradičně vysoký zájem, který v odpoledních hodinách pozvolna polevoval. Vozy pedlovaly ostošest, pouze Ikarus 280 ev.č. 4070 potkala technická závada, která mu znemožnila zdárné pokračování.

Posledním autobusovým historickým vozem, který v 15:58 vyjel se stala Karosa B731 ev.č. 6160. Ta se zároveň stala i jakýmsi sběrným vozem, neboť posádka vozu odstraňovala po trase linky již nepotřebné jízdní řády. Poslední tramvaj , která krátce po 16. hodině vyjela na poslední jízdu s cestujícími, byla T1 ev.č. 528.

Závěr:

Celá akce se odbyla za nádherného slunečného počasí, perfektně organizačně připravena a za úsměvů, pochopení a pohodové nálady všech zúčastněných osob z Dopravního podniku Ostrava i Kroužku přátel městské dopravy, za což jim patří obrovský dík.

Seznam provozovaných historických vozů na zvláštních linkách:

 1. 21 E.M.V.
 2. 25 + 69 E.M.V + V.V.
 3. 94 + 269 E.M.V + V.V.
 4. 528 ČKD T1
 5. 681 ČKD T2
 6. 247 + 141 Škoda 706 RTO + Karosa B40
 7. 4070 Ikarus 280.10
 8. 5842 Karosa ŠM11
 9. 6160 Karosa B731


© M. Babický 2010
Autor: mb120610z-210610w-220610a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 21.6.2010
1.6.2010 Postřehy z prvního dne výluky v Řepích.

Rekonstrukce šestikilometrového úseku dvoukolejné trati zahrnuje mj. modernizaci tramvajového obratiště Sídliště Řepy a také vjezdů/výjezdů z/do tramvajové smyčky Kotlářka a vozovny Motol. Využity budou nové tra'tové prvky mj.za použití otevřeného svršku a kolejnic S49. Zastávky budou uzpůsobeny pro provoz nízkopodlažní vozů, a v zastávce Kavalírka bude usnadněn přestup z tramvaje na autobus a obráceně. Stavební práce budou realizovány v rámci tří etap v následujících termínech a úsecích:

Úsek tramvajové trati :
 1. I. etapa Motol – Sídliště Řepy (od 1. do 24. 6. 2010 resp. 1.7.2010)
 2. II. etapa Anděl – Sídliště Řepy
 3. III. etapa Vozovna Motol (Kotlářka) – Sídliště Řepy
Celá výluka má trvat od 1. 6. 2010 do 30.9.2010. Ta se týká zejména linek č. 4, 6, 7, 9, 10, 16, 58 a 59, avšak má vliv i na další. V provozu jsou pak výlukové linky NAD X-9 v trase Motol - Sídliště Řep, dále noční X-58 v trase Kavalírka – Sídliště Řepy a NVD S65, která je v provozu jen v pracovní dny (Praha-Smíchov, Na Knížecí – Praha, Zličín).

Během prvního dne výluky dělníci začali intenzivně pracovat na rekonstrukci tramvajové trati. Celý úsek Sídl. Řepy - Motol byl rozdělen na několik úseků, kde se pracovníci zejména firmy Eurovia ex SSŽ (Stavby silnic a železnic) velmi činili, avšak pro nezaujatého pozorovatele byl zvláštní fakt, že zatímco některé úseky již byly zbaveny kolejnic nebo jsou těsně před vyjmutím, jiné jsou dosud ve stavu původním. V souvislosti s komplexní rekonstrukcí tak zaniknou v obratišti Sídl. Řepy další dvě čepové výhybky s elektromagnetickým přestavníkem, které jsou v Praze již velmi řídký úkaz.

Vyloučený úsek končí v těsné blízkosti přemostění Plzeňské ulice, kde je nainstalována povrchový výhybka typu Kalifornien pro obracení vozů KT8D5 a KT8D5RN2P na lince 9.

NVD linkou S65 se ukázala jako velmi dobrý a rychlý způsob dopravy osob z řepského sídliště na metro, vždyť cestování trvá cca pouhých 23 minut. Na linku jsou nasazovány Regionovy, se kterými je cestování velmi pohodlné. Někdo může ocenit i čersvé spuštění tzv. plné integrace na trati 122, tedy jízdu na jednotlivé jízdenky. Cestující si během cesty mohou prohlédnout i různé přírodní scenérie. Jediná vada na kráse je "území nikoho", těsně před dočasně zřízenou zastávkou Praha-Na Knížecí. Zarostlé koleje, haldy zeminy, všudypřítomné haldy odpadků - to jistě není pohled, se kterým by se kdokoliv rád pochlubil.
NAD X-9 zajišťuje garáž Řepy a funguje vcelku dobře, autobusy trápí jen nepravidelnosti, způsobené nerovnoměrným přesunem cestujících a hustotou individuální dopravy. Na linku jsou nasazovány kloubové autobusy, některé i nízkopodlažní. Pro zajímavost, v první den provozu se zde objevily různá vozidla např. Karosa B741 ev.č. 6107, Karosa B941 ev.č. 6200, kloubový Citybus ev.č. 6548 nebo SOR NB18 ev.č. 6632.

Informovanost cestujících je na výborné úrovni, byly zřízeny zvláštní mobilní stanoviště s letáky na konečné Sídliště Řepy a u tramvajové zastávky Anděl. Samozřejmostí jsou bezchybné výlepy jízdních řádů, výlukových letáku a instalace informačních cedulí.

Organizačně je vše dobře připraveno, avšak hustota tramvajových vlaků v zastávce Anděl se díky nízké propustnosti křižovatek stala de facto líhní tramvajových konvojů. Vzhledem k tomu, že je zde velmi vysoký pohyb cestujících, kteří zde různé kličkují, zejména ve snaze přestoupit na autobus, stává se zmíněná oblast pro všechny účastníky silničního provozu velmi nebezpečnou.

Prameny:
 1. www.dpp.cz
 2. www.ropid.cz
 3. www.cdrail.cz
 4. www.eurovia.cz
 5. osobní poznámky


© M. Babický 2010
Autor: mb-010610v, Trvalý odkaz, Čl. tramvaje, Články, 1.6.2010
30. 1. 2010 Dopravní ročenka - Česká republika 2009

Leden:

 1. Brno * Po více než desetiletí konečně zahájen ostrý provoz nízkopodlažní tramvaje ČKD RT6N1.
 2. Brno * Dramatické zvýšení cen jízdného v MHD.
 3. Ústí n. Orlicí * Petice za záchranu historického železničního nádraží v Ústí n. Orlicí.
Březen:

 1. Ostrava * Do zkušebního provozu zařazen prototyp zkušebního trolejbusu SOR TN 12A.
Květen:

 1. Praha * Proběhly oslavy 35 let pražského metra.
 2. Ostrava * 60 let DP Ostrava.
Červen:

 1. České Budějovice * 100 let MHD v Českých Budějovicích.
 2. Plzeň * 110 let MHD v Plzni.
 3. Plzeň * 150 let Škody Plzeň.
 4. Praha * Dopravce Hotliner změnil evidenční značení svých autobusů na číselnou řadu 9501 - 9560. Doposud měl dopravce přiděleny řady 1050 - 1099, 1171 - 1200.
 5. Praha * Otevřena nová odbavovací hala autobusového nádraží na Florenci.
 6. Praha * Zahájení zkušebního provozu prototypu tramvaje Škoda 15T ForCity.
Červenec:

 1. Praha * Na pražském Smíchově slavnostně otevřeno modelové kolejiště Království železnic.
 2. Praha * Slavnostně ukončen provoz sovětských souprav typu 81.717 a 81.714.
 3. Praha * V Praze 6 vznikl památník první trolejbusové linky v Praze.
 4. Jihlava * Kvůli technickým komplikacím se nepodařilo spustit ostrý provoz elektronické jízdenky - Jihlavské karty.
 5. Kolín * Společnost Veolia Transport Východní Čechy a. s. rozšířila svůj vozový park o nový plně nízkopodlažní autobus SOR NB12 CITY
 6. Liberec * Spuštěn tarifní systém IDOL (integrovaný dopravní systém Libereckého kraje).
 7. Neratovice * Nasazení historicky prvního vodíkového autobusu (TriHyBus) a navíc vyvinutého v ČR.
Srpen:

 1. Brno * 140 let MHD v Brně.
 2. Praha * DP Praha obdržel první dodávku autobusů SOR NB 12 City z několikasetkusové objednané serie.
 3. Jihlava * 100 let MHD v Jihlavě.
Září:

 1. Brno * Do provozu MHD zařazen první minibus MAVE-Fiat CiBus ENA Maxi.
 2. Brno * Zprovozněna další tramvaj typu RT6N1.
 3. Brno * Novodobý prvopočátek provozování třívozových tramvajových vlaků.
 4. Praha * DP Praha obdržel první dodávku autobusů SOR NB 18 City z několikasetkusové objednané serie.
 5. Praha * DP Praha vyřadil z vozového parku nízkopodlažní tramvaje RT6N1 (RT6N2).
 6. Praha * DP Praha zařadil do muzejních sbírek vůz ČKD T3M ev.č. 8084.
Říjen:

 1. Praha * Ukončena výroba kolejových vozidel v SKV Zličín a zároveň vyexpedovány poslední 3 soupravy metra typu M1 pro DP Praha.
 2. Přerov * Změna MHD z dopravce Veolia Transport Morava na Slovenská autobusová doprava Trnava.
Listopad:

 1. Praha * Po nelehkých vyjednáváních zažehnána stávka zaměstnanců DP Praha.
 2. Praha * Aféra Opencard.
 3. Pardubice * Vybudována plynová stanice CNG a nakoupeny nové plynové autobusy.
Prosinec:

 1. Praha * Do vozového parku zařazeny elektrobusy ZEUS M 200 E ev.č. 3001 a 3002 (nasazeny v lednu 2010 na lince 292).

© M. Babický 2010
Autor: mb-300110v-300110w, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 30.1.2010
26. 6. 2008 Helena Soukupová, Communication Works.

Pracovníci městské hromadné dopravy jsou lépe jazykově a komunikačně vybaveni Projekt Vstřícná a přístupná Praha - rozvoj jazykových a komunikačních dovedností pracovníků městské hromadné dopravy Praha, 26. června 2008: "Vstřícná a přístupná Praha" je právě končící projekt společnosti Odyssey Performance Enhancement Network, spol. s.r.o., spolufinancovaný Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a Magistrátem hlavního města Prahy. Na realizaci se dále jako partner podílel Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. (DPP), jehož zaměstnanci tvořili cílovou skupinu projektu. Cílem projektu bylo zlepšit jazykové znalosti a komunikační dovednosti 240 pracovníků DPP, a tím přispět ke zvýšení atraktivnosti městské hromadné dopravy a potažmo i hlavního města Prahy jako oblíbené cílové destinace zahraničních turistů. Projekt odstartoval 1. srpna 2006, poslední vzdělávací kurzy absolvovali účastníci 29. května 2008. Cílovou skupinu projektu tvořili zaměstnanci DPP, kteří v rámci své pracovní náplně přicházejí do přímého kontaktu se zahraničními turisty. Konkrétně se jednalo o zaměstnance oddělení Informační střediska, oddělení Přepravní kontroly (revizoři) a odboru Správy stanic (staniční personál metra). Úkolem projektu bylo vytvořit výukový program, který by pomohl zaměstnancům Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. efektivně komunikovat se zahraničními turisty, jejichž přítomnost v hlavním městě každým rokem roste. Převažující náplní projektu byla tedy realizace jazykových kurzů - každý z výše uvedených zaměstnanců se zúčastnil 24-týdenního jazykového kurzu anglického nebo německého jazyka (všichni absolvovali kurz angličtiny, revizoři také kurz němčiny). Na jazykové vzdělávání navazoval kurz komunikačních dovedností a mezikulturní citlivosti v rozsahu 2 dnů. Jazykové kurzy byly tématicky zaměřeny na dopravní terminologii a na schopnost každodenní komunikace se zahraničními turisty. Účastníci kurzů komunikačních dovedností se pak učili lépe si uvědomovat, jak jejich chování působí na okolí, lépe a včas zachycovat zdroje možných nedorozumění a efektivně a jasně komunikovat s nejrůznějšími protějšky a v různých situacích - to vše v rámci zásad slušného a zdvořilého vystupování v kontaktu se zákazníkem. Kromě navýšení kvalifikace a prohloubení příslušných vědomostí účastníků bylo cílem projektu také posílení motivace k budoucímu aktivnímu využití nabytých zkušeností a k dalšímu seberozvoji. Širším cílem projektu pak bylo přispět ke zlepšení "image" Prahy mezi zahraničními návštěvníky, k rozvoji sektoru cestovního ruchu jako takového, k propagaci Prahy jako přívětivé turistické destinace s rozvinutou infrastrukturou a k účinnějšímu marketingu cestovního ruchu v ČR. V průběhu 2 let bylo do celého projektu zapojeno 250 zaměstnanců DPP, přičemž největší skupinu tvořili pracovníci Přepravní kontroly (123 osob). Pracovníci Správy stanic pak představovali skupinu o velikosti 87 osob a pracovníků oddělení Informační střediska bylo proškoleno celkem 40. Závěrečné hodnocení získaných znalostí zaměstnanců DPP ukázalo, že již v průběhu několika měsíců realizace jazykových kurzů u nich došlo k výraznému rozšíření slovní zásoby a ke zlepšení komunikačních dovedností v daném jazyce. Pracovníci DPP jsou tak nyní díky absolvovaným kurzům lépe jazykově vybaveni a mohou při výkonu svého povolání lépe zvládat situace, v nichž přicházejí do kontaktu se zahraničními turisty. Dle vyjádření samotných účastníků spatřují největší přínos absolvování kurzů v nabytí větší jistoty při komunikaci v cizím jazyce, rozšíření slovní zásoby v oblasti dopravní terminologie, ale také ve zlepšení komunikačních dovedností s důrazem na využití asertivity a zvládání stresových situací při jednání s problémovými cestujícími. "Domnívám se, že projekt splnil cíle a očekávání všech participujících stran, a že poskytnutá dotace z programu JPD3 byla maximálně využita. Zaměstnanci Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. si nejen prohloubili znalosti z obou jazyků, ale umí nyní také lépe komunikovat a reagovat na požadavky návštěvníků metropole.", řekl manažer projektu Sean Turner. Ze zlepšení služeb poskytovaných zaměstnanci DPP budou mimo návštěvníků Prahy profitovat také samotní občané Prahy. Vyšší kvalita služeb výhradního provozovatele městské hromadné dopravy v metropoli přispěje ke zlepšení životních podmínek a zároveň k zatraktivnění městské hromadné dopravy obecně. © Helena Soukupová, Communication Works 2008

zpracoval M. Babický 2008

Autor: mb-260608z, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 27.8.2008
28.7.2007 Vozový park tramvají DP Praha k 2. 5. 2007

Hloubětín (provozovna 1) * ve stavu celkem 109 + 5 vozů

 1. T3M - 8005, 8006, 8008-8010, 8012, 8013, 8015, 8018-8021, 8027, 8029, 8032, 8036-8039, 8042, 8043, 8046, 8048, 8051, 8053-8055, 8058-8068, 8070, 8072-8083, 8085, 8087-8091, 8093, 8096, 8099-8103, 8105, 8106
 2. KT8D5 - 9001, 9003, 9004, 9005, 9007-9011, 9013-9017, 9020, 9021, 9023, 9025, 9028-9030, 9034, 9036, 9038, 9039, 9041, 9042, 9044, 9046-9048
 3. KT8D5.RN2P - 9052, 9062, 9069, 9072, 9074, 9077, 9081-9083, 9085, 9090
 4. REKO KT8D5 -->KT8D5.RN2P - 9018, 9026, 9037, 9043, 9045

Kobylisy (provozovna 2) * ve stavu celkem 145 + 21 vozů

 1. T3 - 6816, 6821, 6825-6828, 6831, 6841, 6852, 6862, 6863, 6866, 6867, 6871, 6881, 6886, 6888, 6890, 6892, 6903, 6909, 6919, 6932, 6948, 6949, 6954, 6957, 6959, 6964, 6965
 2. T3R.P - 8414-8528
 3. REKO T3 -->T3R.P - 6509, 6664, 6687, 6720, 6780, 6795, 6836, 6842, 6851, 6873, 6894, 6901, 6906, 6907, 6910, 6915, 6951, 6953, 6962, 6963
 4. REKO T3M -->T3R.P - 8069

Motol (provozovna 3) * ve stavu celkem 146 vozů

 1. T3R.PV - 8159-8168
 2. T6A5 - 8601-8730
 3. 14T - 9111, 9113, 9115, 9117, 9119, 9121

Pankrác (provozovna 4) * ve stavu celkem 153 vozů

 1. T3RP - 8211-8245, 8300-8413
 2. RT6N1 - 9102-9104 (dlouhodobě neprovozní)
 3. RT6N2 - 9101 (dlouhodobě neprovozní)

Strašnice (provozovna 5) * ve stavu celkem 132 vozů

 1. T3 - 6710, 6796, 6813, 6815, 6859, 6864, 6865, 6870, 6876, 6889, 6900, 6921, 6929, 6931, 6938, 6940, 6944, 6945, 6958
 2. T3M - 8014, 8016, 8017, 8022-8025, 8031, 8034, 8035, 8040, 8044, 8045, 8047, 8049, 8050, 8052, 8057, 8084, 8086, 8094, 8095, 8098
 3. T3SU - 7001-7003, 7006, 7008-7020
 4. T3SUCS - 7021-7085, 7268, 7269
 5. 14T - 9112, 9114, 9116, 9118, 9120, 9122

Vokovice (provozovna 7) * ve stavu celkem 138 + 4 vozy

 1. T3SUCS - 7086-7090, 7092-7112, 7114-7127, 7130-7203
 2. T3R.PV - 8151-8158, 8169-8182
 3. T3R.PLF - 8251, 8252
 4. GO karoserie 6736 (reko na T3R.PLF ev. č. 8254), 7204 (reko na T3R.PLF ev. č. 8253), 6721 (reko na T3R.PV ev. č. 8183) , 8033 (reko na T3R.PV ev. č. 8184)

Žižkov (provozovna 8) * ve stavu celkem 110 + 1 vůz

 1. T3SUCS - 7091, 7113, 7128, 7129, 7205-7267, 7270-7271, 7273-7292
 2. T6A5 - 8600, 8731-8750
 3. REKO T3 SUCS -->T3R.P - 7272

Přehled provozovaných typů tramvají
Typ Počet
T3 49
T3 v rekonstrukci 22
T3M 90
T3M v rekonstrukci 2
T3SU, T3SUCS 287
T3SU, T3SUCS v rekonstrukci 2
T3R.PLF 2
T3R.P 264
T3R.PV 32
T6A5 151
KT8D5 31
KT8D5 v rekonstrukci 5
KT8D5.RN2P 11
RT6N1 3
RT6N2 1
14T 12
Celkový počet vozů 964


Prameny: oficiální přehled DP Praha
  © M. Babický 2007
Autor: mb-280707v, Trvalý odkaz, Čl. tramvaje, Články, 28.7.2007
11. 2. 2007 Vozový park COMETT PLUS Tábor k 31. 10. 2006

Divize MHD:
Karosa B 732: (10 vozů)
RZ R. V.
TA 96-57 1990
TAA 01-10 1991
TAA 01-20 1991
TAA 08-48 1993
TAA 14-71 1994
TAA 21-25 1996
TAA 24-66 1996
TAA 24-77 1996
TAA 24-88 1996
2C3 4251 1994

Karosa B 832:   (1 vůz)
RZ R. V.
TAA 46-80 1999

Karosa B 932: (1 vůz)
RZ R. V.
TAL 28-61 2000

Karosa B 952: (4 vozy)
RZ R. V.
1C5 5762 2002
1C5 5763 2002
2C1 7344 2003
2C5 4116 2004

Karosa B 741: (1 vůz)
RZ R. V.
TAA 01-30 1991

Karosa B 961: (2 vozy)
RZ R. V.
TAL 49-97 2001
2C5 4117 2004

Ikarus 280.08: (1 vůz)
RZ R. V.
TAJ 60-88 1988

Ikarus 280.87: (2 vozy)
RZ R. V.
TAA 39-93 1997
TAA 39-99 1997

Ikarus 412: (4 vozy)
RZ R. V.
TAA 32-06 1998
TAA 32-07 1998
TAL 30-04 2000
TAL 30-39 2001
Ikarus 417: (1 vůz)
RZ R. V.
TAA 49-99 1999

Irisbus Citybus 12M: (3 vozy)
RZ R. V.
1C1 2012 2002
2C0 8955 2003
2C5 4319 2005

Irisbus Citybus 18M: (1 vůz)
RZ R. V.
2C1 7275 2003

Irisbus Citelis 12M: (4 vozy)
RZ R. V.
2C1 1032 2005
2C1 1034 2005
2C1 1035 2005
2C1 1036 2005

Irisbus Citelis 18M: (2 vozy)
RZ R. V.
2C1 1186 2005
2C1 1187 2005

Irisbus Citelis CNG 18M:(1 vůz)
RZ R. V.
2C7 8614 2006

SOR BN 12: (2 vozy)
RZ R. V.
2C1 1185 2005
2C7 9437 2006

Prameny: oficiální přehled COMETT PLUS Tábor
  © J. Veselý, M. Babický 2007
Autor: jv-mb-110207v, Trvalý odkaz, Čl. autobusy, Články, 11.2.2007
30. 1. 2007 Vozový park tramvají DP Praha k 2. 1. 2007

Hloubětín (provozovna 1) * ve stavu celkem 105 + 4 vozy

 1. T3M - 8006, 8009, 8010, 8013, 8015, 8018, 8021, 8027, 8029, 8032, 8036-8039, 8042, 8043, 8046, 8048, 8051, 8053-8055, 8058-8070, 8072-8083, 8085, 8087-8091, 8093, 8096, 8099-8103, 8105, 8106
 2. KT8D5 - 9001, 9003, 9004, 9005, 9007-9011, 9013-9018, 9020, 9021, 9023, 9025, 9026, 9028-9030, 9034, 9036, 9038, 9039, 9041, 9042, 9044-9048
 3. KT8D5.RN2P - 9062, 9069, 9072, 9074, 9081-9083, 9085, 9090
 4. REKO KT8D5 -->KT8D5.RN2P - 9002, 9027, 9037, 9043

Kobylisy (provozovna 2) * ve stavu celkem 141 + 22 vozů

 1. T3 - 6816, 6821, 6825-6828, 6831, 6836, 6841, 6842, 6851, 6852, 6862, 6863, 6866, 6867, 6871, 6873, 6881, 6886, 6890, 6892, 6901, 6903, 6906, 6907, 6909, 6910, 6915, 6919, 6932, 6948, 6949, 6954, 6957, 6959, 6963, 6964, 6965
 2. T3R.P - 8414-8514
 3. REKO T3 -->T3R.P - 6509, 6514, 6664, 6687, 6704, 6777, 6780, 6795, 6837, 6854, 6861, 6879, 6882, 6893, 6905, 6918, 6951-6953, 6962
 4. REKO T3M -->T3R.P - 8092, 8104

Motol (provozovna 3) * ve stavu celkem 145 vozů

 1. T3R.PV - 8157-8168
 2. T6A5 - 8601-8730
 3. 14T - 9111, 9113, 9115

Pankrác (provozovna 4) * ve stavu celkem 153 vozů

 1. T3RP - 8211-8245, 8300-8413
 2. RT6N1 - 9102-9104 (dlouhodobě neprovozní)
 3. RT6N2 - 9101 (dlouhodobě neprovozní)

Strašnice (provozovna 5) * ve stavu celkem 142 vozů

 1. T3 - 6710, 6720, 6721, 6736, 6796, 6813, 6815, 6859, 6864, 6865, 6870, 6876, 6889, 6894, 6900, 6921, 6929, 6931, 6938, 6940, 6944, 6945, 6958
 2. T3M - 8005, 8008, 8012, 8014, 8016, 8017, 8019, 8020, 8022-8025, 8031, 8033-8035, 8040, 8044, 8047, 8049, 8050, 8052, 8057, 8084, 8086, 8094, 8095, 8097, 8098, 8200
 3. T3SU - 7001-7003, 7006, 7008-7020
 4. T3SUCS - 7021-7085, 7268, 7269
 5. 14T - 9112, 9114

Vokovice (provozovna 7) * ve stavu celkem 133 + 2 vozů

 1. T3SUCS - 7086-7090, 7092-7112, 7114-7127, 7130-7203
 2. T3R.PV - 8151-8156, 8169-8180
 3. T3R.PLF - 8251
 4. GO karoserie 6749 (reko na T3R.PLF ev. č. 8252), 6781 (reko na T3R.PV ev. č. 8180)

Žižkov (provozovna 8) * ve stavu celkem 112 vozů

 1. T3SUCS - 7091, 7113, 7128, 7129, 7204-7267, 7270-7292
 2. T6A5 - 8600, 8731-8750

Přehled provozovaných typů tramvají
Typ Počet
T3 63
T3 v rekonstrukci 22
T3M 93
T3M v rekonstrukci 2
T3SU, T3SUCS 289
T3R.PLF 1
T3R.P 250
T3R.PV 30
T6A5 151
KT8D5 34
KT8D5 v rekonstrukci 4
KT8D5.RN2P 9
RT6N1 3
RT6N2 1
14T 5
Celkový počet vozů 957


Prameny: oficiální přehled DP Praha
  © M. Babický 2007
Autor: mb-300107v, Trvalý odkaz, Čl. tramvaje, Články, 30.1.2007
5. 7. 2006 Autobusem 706 RTO na pravidelné lince.

Je neděle ráno, šestnáctého dubna dvoutisícíhošestého roku. Všední víkendový den, ale přesto výjimečný. Po letech se na pravidelnou linku opět vrací autobus Škoda 706 RTO. Je právě 16. 4. 2006 8:44 hodin, do areálu ÚAN Florenc vjíždí za udiveného pohledu cestujících historický autobus 706 RTO z roku 1971, aby odvezl cestující z Prahy do Harrachova. Řidič a majitel firmy v jedné osobě Jan Kukla odstavuje vůz u stání č. 23 a jde do kanceláře ÚAN Florenc převzít list s místenkovými rezervacemi AMS.

Zde je zapotřebí zmínit několik slov o dopravci.

Firma Kukabus - Jan Kukla byla založena v lednu 1996. Zpočátku byly provoz zajišťován vozy Karosa ŠD 11, které v té době působily již velmi historicky. Později se vozový park rozrostl na velmi různorodý vozový park autobusů Karosa C 735, LC 735, 736, Setra S 215 HD, Karosa ŠD 11 Tourist a Škoda 706 RTO LUX. Firma provozuje linkovou a smluvní vnitrozemskou dopravu a zájezdovou a smluvní dopravu v zahraničí. Oblíbené jsou též jízdy historickým vozem RTO, které jsou mj. prezentovány i při celostátních srazech autobusů RTO v Lešanech. Firma zajišťuje i dopravu vodáků, lyžařů a cyklistů s veškerým vybavením. Od 6. 1. 2006 byla zahájen provoz nové dálkové linky 167 109 Praha - Harrachov. Specialitou je možnost rezervace místenky krátkou textovou zprávou (SMS) přes mobilní telefon.

Nyní zpět ke zmiňované jízdě vozu RTO.

Po převzetí náležitostí z AMS se řidič vrací zpět k vozidlu a zpřístupňuje cestujícím zavazadlové prostory. Následně míří do vozu a věnuje se kontrole a prodeji jízdenek. Jízdenky tiskne na jehličkové tiskárně na papír s logem dnes již neexistujícího ČSAD Blansko. Po ukončení prodeje jízdenek řidič cestující krátce přivítá a rozdá každému z nich okopírovaný kapesní jízdní řád linky 167 109 Praha - Harrachov.

Někteří cestující jsou ze skutečnosti jízdy historickým vozidlem notně překvapeni, jiní to velmi vítají jako únik z šedé reality běžného víkendu.

V 9:15 hod za údivu kolemstojících osob vyjíždíme z areálu ÚAN Florenc.

Cestou míjíme Citybus DP Praha ev. č. 3324, opravdu zajímavé srovnání vozidel, jedoucích vedle sebe. Míříme dál na východ Prahy, na Lehovci se autobus RTO potkává s nízkopodlažním tramvajovým vozem Škoda 14T ev. č. 9111 na lince 3. Projíždíme okolo metra Černý Most a jedeme do Jablonce nad Nisou, kde jsme přesně podle jízdního řádu v 10:50. Autobus jede dál do Harrachova, kde je za cca hodinu.

Zpět autobus jede až v 16:40. I cestující, kteří se vracejí do Prahy jsou velmi překvapeni nasazením vozidla 706 RTO na linku.

Cesta ubíhá velmi rychle, stařičká škodovka vše stíhá dle platného jízdního řádu, jako její novější sestřičky, krajina se mění před očima jako mávnutím kouzelného proutku - přímo idylické.

Jsme několik málo kilometrů od hranice matičky Prahy, když se z motoru autobusu začne ozývat zlověstné bouchání, které rozhodně nevěstí nic dobrého. Řidič ještě chvíli drží výkon motoru na plný výkon, po chvilce však ubírá plyn a jede velmi nízkou rychlostí. Situace se ale nelepší, takže téměř na dohled od Prahy, cca 3 km od hranice, probíhá nouzové zastavení u krajnice.

Řidič zjišťuje příčinu závady a telefonicky zjišťuje od okoloprojíždějících spojů konkurenčních dopravců, zda by mu někdo odvezl pasažéry z porouchaného autobusu. Není úspěšný, což ho mrzí, tak se rozhodne, že zkusí dojet do Prahy, byť sníženou rychlostí.

Motor autobusu sice vydává zvuky jako lehký kulomet, nicméně řidiči se daří cca v 19:15, s 20 minutovým zpožděním, dojet k terminálu Černý Most, kde je konečná zastávka.

Cestující odměňují řidiče spontánním potleskem, který známe většinou jen ze zájezdových autobusů nebo z letadel. Řidič si potlesk opravdu zaslouží, podal úctyhodný výkon. Omlouvá se cestujícím za zpoždění a způsobené nepříjemnosti.

Cestující měli možná štěstí, neboť kdyby jeli v nějakém modernějším autobuse, kde vše řídí "chytrá" elektronika, která po závažnější závadě okamžitě zastaví chod vozidla, bylo by zpoždění spoje ještě větší.

Po dojezdu odstavuje řidič vůz na parkovišti u stanice metra a shání odtahové vozidlo, což se nedaří. Po delší době tak zkusí dojet nízkou rychlostí z Prahy 9 do Prahy 4, kde má firma sídlo a zejména parkovací plochu. Dílo se daří, takže po dlouhých několika desítkách minut se daří dojet do areálu, kde má vozidlo parkovací plochu. Řidič zamyká vůz a jde domů.

P. S. Za několik dní je při opravě zjištěna závada na rozvodovém systému motoru, která je bleskurychle opravena. Nasazení autobusu RTO na pravidelnou linku je velmi zajímavý počin, škoda, že byl zkalen závadou na motoru, nicméně řidič a majitel v jedné osobě přislíbil, že se zde do budoucna RTO ještě objeví.

© M. Babický 2006
Autor: mb-160406z, Trvalý odkaz, Čl. autobusy, Články, 5.7.2006
21. 6. 2006 Co trápí (a nejen) pražskou MHD?

Řidiči MHD:
 1. pro které je cestující jen "smeták, kaštan, hrouda, substrát"
 2. kteří počítají tržbu v příměstském autobusu během jízdy
 3. kteří nedodržují dopravní předpisy
 4. kteří kouří za jízdy nebo přistaví do zastávky cigaretovým kouřem zamořený autobus, trolejbus nebo tramvaj
 5. kteří nedodržují stanovený jízdní řád nebo trasu linky
 6. kteří zastavují s autobusem nebo trolejbusem (včetně nízkopodlažních) 30 a více centimetrů od nástupní hrany
 7. tramvají, kteří občas zapomínají, že řídí soupravu a nikoliv solo vůz a hrozí tím nebezpečí nehody
 8. kteří nevolí vhodný a plynulý způsob jízdy
 9. kteří nenechají cestující ve voze usednout a ihned akcelerují
 10. autobusů, kteří si část tržby z prodeje jízdenek nechávají pro sebe
 11. kteří neodpovídají na pozdrav od cestujícího
 12. kteří si do autobusu dávají nadměrné množství voňavých stromečků odlišných vůní
 13. kteří jezdí s otevřenými dveřmi, ať záměrně nebo omylem
 14. kteří si na plošinu pro dětské kočárky nebo invalidní vozík odkládají potřeby pro mytí vozu
 15. kteří se baví za jízdy s další osobou


Přepravní kontroloři:
 1. kteří si vybírají jen pro ně zajímavá místa zejména na frekventovaných linkách nebo zastávkách či stanicích v centru města
 2. kteří jsou vůči cestujícím arogantní


Dopravce:
 1. který odstraňuje zastávkové jízdní řády před ukončením doby jejich platnosti
 2. Dopravní podnik Praha, který se místo transformace mění v jakousi podivnou politickou stranu
 3. který má špatnou návaznost spojů, dlouhé intervaly, nevhodné linkové vedení, nevyvážený proklad spojů, nevyvážená přepravní nabídka
 4. když má špinavá vozidla
 5. když je nepořádek ve stanicích metra
 6. který má ve stavu vozidla, která nesplňují technické podmínky provozu nebo vykazují velmi silné stopy opotřebení
 7. který nasazuje na zatížené linky nevhodné typy autobusů pro přepravu dětských kočárků nebo inalidních vozíků
 8. který vytrvale znovuosazuje skla do zastávkových přístřešků trvale ničených vandaly
 9. který vypravuje vozidla s neúplnými nebo dezinformačními vozovými orientacemi


Cestující:
 1. pubescenti (mládež), kteří "sockou" neboli MHD opovrhují, ale vzhledem k tomu, že nemají mnoho alternativ, stejně jejích služeb využívají
 2. kteří si sedají v zašpiněném oděvu na sedačky
 3. důchodci, pro něž je boj o prázdné místo k sezení ve voze MHD prvořadý
 4. bezdomovci, kteří zápachem a znečistěným zevnějškem odpuzují slušné cestující a znečišťují vozidlo
 5. cizinci, kteří se domnívají, že vozidlo MHD je jen pro ně a svým hlučným chováním to dávají najevo
 6. zahraniční dělníci, pro které je osobní hygiena velmi podřadná činnost
 7. kuřáci na zastávkách MHD
 8. kuřáci ve voidlech MHD a prostorách metra
 9. kteří si hlasitě vyřizují firemní nebo soukromé hovory ve vozodlech MHD
 10. kteří si myslí, že jejich malinký pejsek bez košíku určitě nikoho nekousne
 11. kteří s batohem na zádech omezují spolucestující
 12. kteří ostatní blokují při nástupu a výstupu
 13. vandalové, pro které je důležité, aby toho zničili co nejvíce
 14. kteří odkládají své psy na sedadla vozidel
 15. bez platného jízdního dokladu
 16. kteří konzumují potraviny a nápoje ve vozidlech a prostorách, kde je to zakázáno
 17. kteří nepustí starší osobu nebo malé dítě sednout
 18. kteří neznají přepravní řád

Obecné:
 1. nevhodná čalouněná textilní sedadla ve vozidlech
 2. individuální automobilová doprava, která velmi citelně omezuje provoz té veřejné
 3. nízká preference vozidel MHD
 4. vysoký počet bezdomovců, kteří okupují zastávky a vozidla MHD
 5. minimální dohled Policie ČR a obecních policií na bezpečností provozu
 6. nedostatčený počet nízkopodlažních vozidel
 7. nízká prorita ve výstavbě nových tramvajových a trolejbusových tratí
 8. v Praze hrozící zamoření centra města midibusy místo tramvají
 9. v Praze zavrhnutí výstavby doplňkových trolejbusových tratí
 10. spejeři, před kterými neobstojí žádná volná plocha
 11. nízké procento integrace zastávek ČD do systému MHD
 12. nevhodné vozové tiskárny jízdenek, které používají termopapír, který rozhodně není trvanlivý
 13. zástupci města, kteří nepreferují ekologickou trakci


© M. Babický 2006
Autor: mb-210606v-220606a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 21.6.2006
1. 6. 2006 Historická a modelová železnice ve Vrčeni

Vrčeň u Nepomuku, malá obec cca 1,5 km vzdálená od železničního nádraží v Nepomuku, má cca 326 obyvatel a ač to tak nevypadá, může nabídnout železničním příznivcům vše, nad čím jim srdce zaplesá radostí.

Na ploše 20m2 čeká na fanoušky skutečné i modelové železnice nádherný skvost v podobě obrovského kolejiště rozchodu 12 mm (měřítko 1:120) TT, kde se nachází 136 m kolejí, 65 výhybek, 124 semaforů, 15 mostů, 15 tunelů a 3270 stromů. To vše je umístěno v podkroví rodinného domu.

Kolejiště drží rekord u točny a remízy, které jsou největší v České republice, neboť se zde nachází 25 stání. Nádraží také není žádný "drobeček", jelikož má 27 odstavných kolejí. Funkční kabinková lanová dráha se nádherně vyjímá nad kolejištěm.

Kolejiště je kompletně zatrolejováno, takže lokomotivy mají možnost odebírat proud i z pantografů.

Na části kolejiště jsou úzkorozchodné koleje, které jsou použity z modelové železnice velikosti N (meřítko 1:160).

Ač je to zvláštní, kolejiště žije zejména v zimních měsících, kdy jsou plánovitě prováděny noční jízdy, resp. jízdy vlaků za nočního osvětlení kolejiště.

Příznivci skutečné železnice si zde dozajista najdou své, pod střechou jsou umístěny různé předměty z provozu železnic na Plzeňsku, některé jsou i z předminulého století.

Historická a modelová železnice byla pro veřejnost zpřístupněna v září 2005, přičemž k 31. 5. 2006 tuto expozici navštívilo 867 zájemců.

Majiteli, panu Jaroslavu Navrátilovi rozhodně nechybí chuť a plány do budoucna. V nejbližší době se chystá rozšíření kolejiště velikosti N, dále především výstavba nového kolejiště velikosti H0 (měřítko 1:87), na zahradě pak výstavba skutečného stavědlového domku, kde bude umístěn sedmipákový stavědlový přístroj a instalováno návěstidlo.

Pro veřejnost jsou návštěvní hodiny v pondělí - pátek od 15:30 do 19:30, o sobotách, nedělích a svátcích od 10:00 do 19:30. Maximální počet návštěvníků je omezen 10 osobami, děti do 15 let pouze v doprovodu starších osob. Pro bezproblémovou prohlídku s výkladem, který trvá cca hodinu, je lépe se předem telefonicky objednat. Vstupné dobrovolné.

Adresa expozice:

Jaroslav Navrátil
Vrčeň 15
335 41
Tel: 371 580 188

© M. Babický 2006 
Autor: mb-010406z-010606v, Trvalý odkaz, Čl. železnice, Články, 1.6.2006
30. 12. 2005 Návrhy nové podoby Václavského náměstí

Radnice Městské části Praha 1 uspořádala v období od 12. prosince 2005 do 6. ledna 2006 v Martinickém paláci na Hradčanském náměstí výstavu architektonických návrhů na úpravu Václavského náměstí

Některé návrhy jsou velmi zdařilé, některé průměrné a některé nefunkční. V podstatě ve všech návrzích jsou parkovací místa situovány do podzemí pod plochu dnešního náměstí a je zde snaha o omezení a přesun severojižní magistrály za budovu Muzea a do podzemí. Pokud návrh předpokládá výstavbu tramvajových tratí (TT), je to zejména v ulicích 28. října, Příkopy, Václavské náměstí (VN), Vinohradská, Wilsonova s napojením cca u dnešní tram. zastávky Hlavní nádraží, ale i Mezibranská, Politických vězňů a Panská.

Návrhy jsou zde posuzovány zejména podle obsluhy VN a přilehlého okolí komplexní tramvajovou dopravou. 

Soutěžní návrh č. 25 - I. cena

* TÝM CÍGLER MARANI ARCHITECTS S. R. O.

- výstavba TT v ulicích 28. října, Příkopy, Václavské náměstí (dále jen VN) včetně kompletního křížení se stávající TT uprostřed VN, Vinohradská 

- zavedení kyvadlové linky s provozem historických obousměrných tramvají z dolní do horní části VN

- návrh počítá s velkým množstvím zeleně

- subjektivní hodnocení Citytrans: velmi zajímavý a příjemný návrh

+ (na pláncích jsou uvedeny nákresy tramvají typu T3P, fotografie téhož typu, ale zřejmě nedopatřením se dostala na světlo fotografie T3P s dveřmi na levoboku)

Soutěžní návrh č. 5 - III. cena

* TÝM ART2ARCHITECTURE LONDON LTD.

-  výstavba TT pouze od Muzea do středu VN

- velmi vzdušná podoba náměstí

- subjektivní hodnocení Citytrans: průměrný návrh

+ (na plánku je fotografie KT8D5)

 Soutěžní návrh č. 10 - III. cena

* ARCHITEKTONICKÝ ATELIER MCA

-  výstavba TT 28. října, Příkopy, napojení na VN pouze z Příkopů, uprostřed VN pouze částečné propojení se stávající TT, dále pokračování do Vinohradské

- návrh se zaměřuje spíše  na obsluhu minibusy na VN i okolí

- až příliš mnoho zeleně 

- subjektivní hodnocení Citytrans: průměrný návrh

 Soutěžní návrh č. 21 - III. cena

* ING ARCH JAN NĚMEC

-  výstavba TT  28. října, Příkopy, VN až do Vinohradské obnovuje v plném rozsahu, také úplnou křižovatku včetně odbočení do Wilsonovy  u budovy RFE před Hlavní nádraží

- zanechává však poměrně velkou volnost individuální automobilové dopravě (IAD)

- subjektivní hodnocení Citytrans: velmi líbivý  návrh

 Soutěžní návrh č. 20 - odměna

* ING ARCH HANA ZACHOVÁ

-  výstavba TT Příkopy, 28. října (pouze splítka),  průtah VN k Vinohradské bez křížení uprostřed náměstí

- předpokládá též dopravu elektrobusy

- podoba náměstí kopíruje "francouzský styl" 

+ (na plánku je zakreslen typ RT6N)

- subjektivní hodnocení Citytrans: průměrný návrh

Soutěžní návrh č. 6 - odměna

* ING ARCH HYNEK FETTERLE, ING ARCH JAN LINHA

-  výstavba TT Vinohradská, Mezibranská, Wilsonova (variantně zrušení TT ve Škrétově ulici)

- turistická TT Příkopy, 28. října, provoz hist. tramvajové linky v trase Národní - Můstek - Nám. Republiky - Dlouhá - Malostranská - Újezd - Národní - Můstek - Hybernská - Havlíčkova -  Nám. Republiky a zpět

- koňská tramvaj v celé podélné ose VN

+ (na fotografii jsou zvěčněny tramvaje T3SUCS, 14T, dvounápravový hist. vůz a koňka)

- subjektivní hodnocení Citytrans: velmi smělý návrh

 Soutěžní návrh č. 1 - odměna

* ING ARCH LADISLAV OLIVA, ING ARCH MARTIN OLIVA, ING ARCH JAN OTT

-  výstavba TT Příkopy, 28. října, VN, Wilsonova, Vinohradská

- excentrické vedení TT přes VN

- zrušení TT Vodičkova, Jindřišská

- subjektivní hodnocení Citytrans: průměrný návrh

Soutěžní návrh č. 11 - odměna

 * ING ARCH MARTIN KLEJNA,  ING ARCH PETR ZÁLUSKÝ,  ING ARCH PAVEL PODLIPNÝ, ZUZANA KOLÁŘOVÁ

- zachování TT ve stávajícím rozsahu

- zavedení hybridní tramvaje (vodíkový pohon) na pneumatikách

- solo i kloubová vozidla dle prostorových možností - jakási kombinace tramvaje, autobusu a trolejbusu

- linkové vedení je předpokládáno z centra města na Smíchov, Žižkov, Vinohrady, Vršovice

- subjektivní hodnocení Citytrans: odvážný návrh

Soutěžní návrh č. 19 - odměna

* ING ARCH MICHAL BERNART, ING ARCH IVAN BRADÁČ, ING ARCH JANA MORAVCOVÁ

- výstavba TT Příkopy, 28. října, VN - pouze částečný trojúhelník uprostřed náměstí, kompletní trojúhelník Wilsonova, Vinohradská

- velmi moderní architektonické prvky

- subjektivní hodnocení Citytrans: zajímavý návrh

Soutěžní návrh č. 23 - odměna

* ING JAN ROHÁČ, ING ARCH STANISLAV PLACHÝ, ING ARCH JAROSLAV PROCHÁZKA

- různé varianty výstavby TT Příkopy, 28. října, VN, Vinohradská, Wilsonova (není primární)

- subjektivní hodnocení Citytrans: nezajímavý návrh

Soutěžní návrh č. 2

* ING ARCH TOMÁŠ BITNER

- výstavba TT Příkopy, 28. října, Vinohradská, Wilsonova, Politických vězňů, Panská

- tramvaje nejsou vedeny přes VN, ale přes paralelně vystavěnou trať v ulicích Politických vězňů a Panská

- velká svoboda IAD v oblasti VN

- subjektivní hodnocení Citytrans: obtížně realizovatelný návrh

Soutěžní návrh č. 4

* ING ARCH JIŘÍ ŠESTÁK, ING ARCH ONDŘEJ DVOŘÁK, ING ARCH JIŘÍ MATYS

- výstavba TT Příkopy, 28. října, dále varianta dolní nebo horní část VN

- pojízdné chodníky v podélné ose VN

- subjektivní hodnocení Citytrans: velmi futuristický návrh, ale naprosto nevhodný

Soutěžní návrh č. 7

* ING ARCH JAN DESANT, ING ARCH ZDENĚK KINDL, ING ARCH JAKUB ZEMAN, ING ARCH JINDŘICH ZEMAN

-  výstavba TT Vinohradská, Wilsonova,

- neřeší komplexně MHD na VN

- subjektivní hodnocení Citytrans: průměrný návrh

Soutěžní návrh č. 8

* ING ARCH MILOŠ SYNOVEC, PETR SYNOVEC, ONDŘEJ DOULE

-  výstavba TT Vinohradská, Wilsonova komplet trojúhelník, VN pouze horní část - dolní pouze variantně

+ (na fotografii T3P, na nákresu T3SUCS )

- subjektivní hodnocení Citytrans: průměrný návrh

Soutěžní návrh č. 9

* ING ARCH MARIE WICHSOVÁ, ING ARCH JAROSLAV TRÁVNÍČEK, ING ARCH IVAN LEJČAR, ING ARCH JAN TRÁVNÍČEK, ING ARCH JAKUB TRÁVNÍČEK

-  výstavba TT v ulicích 28. října, Příkopy, VN včetně kompletního křížení se stávající TT uprostřed VN  a napojení na Vinohradskou

- výstavba podzemní železniční stanice příměstské dopravy, situována cca u ústí vinohradských železničních tunelů s přístupem za budovou Národního muzea a v přímém propojení s vestibulem stanice metra  Muzeum.

- subjektivní hodnocení Citytrans: vynikající návrh

Soutěžní návrh č. 12

* Z ARCHITECTS S. R. O.

- výstavba TT pouze jako možnost

- subjektivní hodnocení Citytrans: obludná futuristická vize, nevhodný návrh

Soutěžní návrh č. 13

* HMARCHITEKTI, KBAS

- výstavba TT pouze Vinohradská, Wilsonova, ostatní pouze jako možnost

- desítky travnatých ostrůvků na náměstí

- pohyblivé chodníky v podélné ose VN

- subjektivní hodnocení Citytrans: podprůměrný návrh

Soutěžní návrh č. 15

* ING ARCH KAREL DOUBNER

- výstavba TT pouze horní část VN na Vinohradskou

- subjektivní hodnocení Citytrans: průměrný návrh

Soutěžní návrh č. 29 - vyloučen ze soutěže

* ING ARCH VÁCLAV MASTNÝ, BC FRANTIŠEK KOŠAŘ, MICHAELA DYTRTOVÁ

- odpůrci návratu tramvají na VN

- subjektivní hodnocení Citytrans: nefunkční návrh

Soutěžní návrh č. 3 - vyloučen ze soutěže

* ING ARCH VÁCLAV TATÍČEK

- doprava na VN pouze mikrobusy

- subjektivní hodnocení Citytrans: velmi strohý a nefunkční návrh

Soutěžní návrh č. 14 - vyloučen ze soutěže

*  ING ARCH JAN ŠTÍPEK,  ING ARCH ANGELOS PAPADOPOULOS, MGA JAN ŠTÍPEK

-  výstavba TT Příkopy, 28. října, VN, Vinohradská

- subjektivní hodnocení Citytrans: lehce nadprůměrný návrh

Soutěžní návrh č. 27 

* ING ARCH JAN KAPLAN, ING ARCH LUKÁŠ KAPLAN, ING ARCH PAVEL KROLÁK

- typický obrázek líbivé, ale nefunkční architektury

- v první fázi počítá s výstavbou TT Vinohradská, Wilsonova

- možnost výstavby TT Příkopy, 28. října, VN mimo přímého propojení VN - Wilsonova

- výstavba manipulační TT v ulici Politických vězňů (spojka Wilsonovy a Jindřišské ulice)

- subjektivní hodnocení Citytrans: průměrný návrh

Soutěžní návrh č. 24

* RADIM MAŘÍK, PETR HAVLÍK, PETR CEMPÍREK, TEREZA LUKÁČOVÁ, PETR MOC

-  výstavba TT Příkopy, 28. října, VN, Vinohradská, ale ve spodní části VN a v ul. 28. října počítá s výstavbou splítek

- visutá sedačková lanovka přes celé VN v podélné ose

+ (na pláncích jsou uvedeny nákresy tramvají typu T3)

- subjektivní hodnocení Citytrans: nerealizovatelný návrh

Soutěžní návrh č. 26

- ING ARCH MICHAEL KOCYCH, ING ARCH PAVEL KOCYCH, VÁCLAV SLÍVA, MGR BC MAREK DOLEJŠ, MGA KATEŘINA DUŠKOVÁ, MGR KATEŘINA JONÁŠOVÁ, KATEŘINA KRÁLÍKOVÁ

- preferuje zavedení elektrobusů na Starém městě, VN, I. P. Pavlova

- subjektivní hodnocení Citytrans: průměrný návrh

Soutěžní návrh č. 28

- MGA MARCELA STEINBACHOVÁ, MGA BRONISLAV STRATIL, ING VLADIMÍR TOMÁNEK

-   výstavba TT Příkopy, 28. října ale bez vzájemného přímého propojení, Vinohradská, VN - zde však chybí kolejová křižovatka s tratí Jindřišská, Vodičkova

- na VN je TT vedena na okrajích náměstí

- subjektivní hodnocení Citytrans: průměrný návrh

Soutěžní návrh č. 18

* ING ARCH HELENA SIMKOVÁ, ING ARCHEVŽEN SIMEK, ING ARCH JAROSLAV ŠIMEK, ING ARCH LUCIE TŮMOVÁ

- TT řeší až v 2. etapě

- varinta TT Vinohradská, horní část VN nebo Příkopy, 28. října a dolní část VN 

- subjektivní hodnocení Citytrans: zajímavý návrh

Soutěžní návrh č. 17

* ING MICHAL POKORNÝ, ING ARCH DANIEL PIECUCH, MGA VENDULA ŠAFÁŘOVÁ, MGR ING ARCH WIESLAW KUBICA, ING ARCH PAVEL HAŃAL

- obdoba návrhu č. 28

- subjektivní hodnocení Citytrans: průměrný návrh

Soutěžní návrh č. 16

* ING ARCH PAVEL RADA, ING ARCH MILAN RAK PHD, ING ARCH IVETA RAKOVÁ, ING ARCH LIBOR RYDLO

- výstavba TT pouze Vinohradská, Wilsonova

- ostatní TT pouze alternativa

+ (na pláncích jsou uvedeny nákresy zelených tramvají s tyčovým sběračem - podobné vozu podzemní dráhy typu M1)

- subjektivní hodnocení Citytrans: průměrný návrh© M. Babický 2005
Autor: mb-301205v, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 30.12.2005
18. 9. 2005 130 let MHD + DOD DP Praha 2005 - 8. ročník

23. září 1875 vyjely poprvé vozy koňky - v Praze započala éra pravidelné hromadné dopravy osob.

U této příležitosti uspořádal Dopravní podnik Praha v sobotu 17. září 2005 Den otevřených dveří v depu Hostivař, garáži Hostivař a opravnách MHD. V neděli 18. září 2005 se pak konal slavnostní průvod historických i současných vozidel DP Praha.

Celá akce byla pojata také v rámci Evropského týdne mobility (bez automobilů).

Hostivař, sobota 17. září 2005, 8. ročník Dne otevřených dveří:

Ke zpřístupněným objektům se mimo individuální dopravy mohli návštěvníci dopravovat běžnými tramvajovými či autobusovými linkami, případně využít speciálně zřízenou autobusovou linku s interním označením 735. Ta byla provozována od stanice metra Skalka, přes Černokosteleckou až k jednotlivým objektům. V provozu byly nízkopodlažní Citybusy starších i novějších serií ze všech garáží, mimo provozovny Kačerov. Linka byla v provozu po celou dobu trvání DOD (10 - 16 hod.), samozřejmě i s časovými přesahy. Interval linky byl řízen dispečersky.

V areálu metra bylo ke spatření několik starších souprav typu 81.71, rekonstruované 81.71M a několik souprav M1 včetně nejnovějších, do provozu ještě nenasazených vozů. Také zde bylo několik vozidel technické údržby metra. Ke spatření byla také moderní myčka souprav metra.

 Na hale se prezentovalo několik firem, které podnikají v oboru dopravy. 

Pro soutěživé byl k dispozici kvíz, či dovednostní soutěž. Ve vyšším patře haly probíhalo promítání s tematikou podzemní dráhy v Praze.

Na volném prostranství před halou měli stanoviště hasiči se dvěma vozy. 

Asi největším tahákem pro návštěvníky depa byla prohlídka prostor budoucí stanice Depo Hostivař. Stavební práce jsou ve velmi pokročilém stadiu, zprovoznění se předpokládá cca v polovině roku 2006. Výše zmíněná stanice bude v jistém smyslu velmi unikátní, stanice vzniká s minimem vynaložených finančních prostředků, pouze se upravilo zhlaví depa a prostor bývalé myčky souprav pro dispozice vznikající stanice. U stanice budou po otevření ukončeny návazné autobusové linky, které jsou nyní ukončeny v terminálu Skalka. 

Samozřejmostí byla i možnost občerstvení u vchodu do areálu.

Na základně hostivařských hasičů si zájemci mohli prohlédnou vozový park, výstroj a výzbroj. Pro děti zde byla připravena soutěž ve stříkaní na cíl z proudnice. Opodál stojící generátor s pěnidlem pouze podtrhoval atmosféru hasičské stanice. 

Jistou zajímavostí jsou zde deponované protipovodňové kontejnery, které jsou označeny příslušnou stanici a pro lepší orientaci i barevně rozlišeny. 

V areálu hostivařské garáže si mohli návštěvníci letmo prohlédnout současný vozový park, trochu smutný byl pohled na Neoplany N 4014, které jsou v České republice zřejmě jedinými zástupci svého typu. Vůz ev. č. 3002 byl již před časem vyřazen a slouží jako zásobárna náhradních dílů. Vozy 3001 a 3003 jsou i nadále ve stavu, ale zejména vůz ev. č. 3003 vypadá již velmi vyžile.

Nedaleko od jednoho z Neoplanů mohli návštěvníci spatřit terénní speciál Tatra z Rallye Paříž - Dakkar. Na blízké hale denního ošetření autobusů bylo zaparkováno několik autobusů pro dokreslení atmosféry. V další budově se prezentovala STK.

V administrativní budově garáže mohli zájemci zdarma získat jízdní řády, zakoupit propagační předměty DP nebo vyzpovídat zaměstnance výpravny. 

Ve dvoraně mezi budovou garáže a opravny bylo vystavenou několik motocyklů.

V areálu autobusových opraven zrovna byly vozy Karosa B 741, na nichž probíhaly střední oprava (SO), konkrétně vozy ev. č. 6136, 6115, 6173, 6167 a dále zde byly vystaveny další opravované autobusy a prezentovalo se zde několik firem z oboru MHD. 

Na dílně mohli návštěvníci spatřit rekonstrukci historických autobusů. Již několik let je zde na opravě vůz Škoda 706 RO, který po dokončení opravy za několik let bude jistě chloubou ve sbírce historických autobusů DP. Druhým rekonstruovaným autobusem je Škoda 706 RTO, který je teprve na počátku své rekonstrukce. Právem lze namítnout, že dopravní podnik již jeden vůz RTO v muzeu má, avšak vůz ev. č. 4881 není čistokrevným autobusem RTO, nýbrž licenční polská kopie českého originálu. 

Před halou byly vystaveny současné typy autobusů provozované v pražské MHD. Konkrétně: 3425, 3471, 3235, 4086, 7264, 5409, 6137, 6336, 6368, 6516, 7159, 3904, 5857 a nový standardní Citelis, který není majetkem DP Praha, ale firmy Karosa. Na zvídavé dotazy návštěevníků odpovídal ochotný personál dopravce.

U vjezdové brány do opraven byla vystavena kolová technická vozidla DP Praha. 

V kolejišti před halou tramvajových opraven byly vystaveny různé tramvajové vozy, konkrétně čerstvě zrenovovaná T1 ev. c. 5002, stará souprava 240 + 628, nízkopodlažní KT8 ev. č. 9082, T3PV ev. č. 8161, T6A5 ev. č. 8664 a technické účelové vozy ev. č. 5503, 5519, 5550, 5572. Dále zde byly různé soutěže, občerstvení u stánku a k poslechu hrála reprodukovaná hudba. Před vchodem do budovy opraven mělo stanoviště vozidlo diagnostiky poruch energetické sítě DP Praha.

V opravárenské budově si mohli návštěvníci prohlédnou opravárenské a montážní stanoviště tramvají. V jednom z boxů byla prezentace řídícího systému tramvají DORIS, poutavé grafická animace z provozu tramvají apod. Pro zajímavost zde byla dispečerská vozidla. 

Zajímavé bylo vystavení jednotlivých agregátů tramvaje včetně vzorně zpracovaných popisek.

Stejně tak jako v předchozích případech, i zde se prezentovaly soukromé firmy se svými výrobky. Vzdělání nabízelo SOU dopravní.

Pro soutěživé zde byl připraven záludný dopravní kvíz.Pro žíznivé a hladové zde poskytovala služby závodní kantýna s velmi příjemnými cenami.

Vzhledem k nepříliš příznivému počasí nebyl zájem veřejnosti příliš velký, na druhou stranu Pražané rádi chodí na výstavy, exkurze a dny otevřených dveří, takže zejména pro rodiny s dětmi to bylo vítané zpestření zářijového víkendu. Co se týče nabídky, nevybočovala z šedého průměru dřívějších ročníků DOD. Při dnech otevřených dveří schází zejména jízdy historických vozidel, možnost řídit tramvaj/autobus autoškoly a další akční věci.

Širší centrum Prahy, neděle 18. září 2005:

Začalo to velmi brzy ráno. Již okolo sedmé hodiny vyjely první muzejní vozy z vozovny Střešovice, aby se seřadily a připravily na jízdu ve slavnostním konvoji. Poslední vozy do konvoje vyjely ze Střešovic krátce po čtvrt na osm. 

Vozovna Střešovice osiřela.

Vozy ev. č. 4092 (brus), 6149 (T3) a 5500 (T4) byly shromážděny v obratišti Špejchar, aby vyjely na konec konvoje až na příkaz dispečinku. Od Rudolfina přes Mánesův most až na Klárov - všude byly historické tramvaje a autobusy.

Zde si je mohli zájemci prohlédnou a zdokumentovat (v rámci možností). Pro dokreslení historického dojmu se zde promenádovaly "paničky" v historických róbách, mihl se zde i rakouskouherský voják a četník.

Později dorazili i koně a okamžitě byli zapřaženi k vozu koňky.

V 10 hodin vyjel slavnostní konvoj na svou spanilou jízdu Prahou. Pořadí vozidel bylo následující: 500, 351, kone + 90, 88, 109 + 526, 200, 275 + 624, 297 + 638, 357 + 1314, 444 + 999, 2222 + 1111 + 1219, 2294 + 608 + 728, 2239 + 1523, 3063 + 1580, 3083 + 1583, 5001 + 6003, 6002 + 4532, 4053 + 4525 + 5001 + 5007, 4072 + vozík s kolejnicemi, 4217 + 5034, 4092, 6149, 4881, 7135, 4382, 5500, 8609, 8171, 9082, 8723.

Na nábřeží, téměř u Národního divadla se konvoj setkal s plynovým autobusem Tedom a Ekobusem, které zde byly vystaveny v rámci Evropského týdne mobility.

Na slavnostní konvoj se přišly podívat tisíce Pražanů i cizinců, takováto podívaná se opravdu neděje každý rok. Vozidly v konvoji se bylo možno svézt, ale vzhledem k zájmu, několikanásobně převyšujícím nabídku, se jednalo o téměř neuskutečnitelné. Cestující si však jízdu velmi vychvalovali.

Některé vozy jely pomalu, jak se na jízdu v historickém konvoji sluší, některé, zejména vůz T1 se díky řidiči pohyboval pekelnou rychlostí Formule 1. Tramvaje jely od Rudolfina, přes Národní třídu, Vodičkovu, Masarykovo nádr., Náměstí Republiky, Strossmayerovo nám. až na Výstaviště, kde byly ukončeny. Odtud byly v podstatě vzápětí odvolány zpět do střešovické vozovny a před polednem bleskurychle odstaveny, za nelibosti většiny zájemců o dopravu.

Zde se opět nabízí otázka, zda není možné alespoň při tak mimořádné události, jako je kulaté výročí dopravního podniku, nechat muzejní vozy na nějaké klidnější trati v provozu s cestujícími, pro DP Praha by to byla ta nejlepší propagace v očích cestující veřejnosti. Velkou pochvalu však DP dostává za to, že vyjel i muzejními autobusy, neboť doposud se pražské muzejní autobusy nepochopitelně objevovaly při oslavách ve všech možných koutech naší vlasti s výjimkou Prahy.

Potěšitelný byl provoz historické třívozové soupravy typu EČs ev. č. 1084, 1083, 1085 na lince C, v úseku Nádraží Holešovice - Kačerov od 9:00 do 16:00.

Na oba dny byly vydány pamětní jízdenky, v neděli se objevily také zvláštní jízdenky z vozidel v konvoji.

Na shledanou v roce 2015. 

© Text M. Babický 2005
© Foto M. Babický, T. Hanzlík 2005 
Autor: mb-170905z-180905v-250905a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 18.9.2005
28. 3. 2005 DOD DP Praha 2004 - 7. ročník

V sobotu 18. 9. 2004 od 10:00 do 15:00 se v Praze uskutečnil již sedmý ročník Dne otevřených dveří DP Praha. Zpřístupněny byly následující dopravní provozovny - depo Zličín, vozovna Motol a garáž Řepy.

Depo metra Zličín:

Na volném prostranství před budovou depa na podiu provozovaly hudební produkci skupiny Echt!, Steinovy sestry, Vladimír Mišík & ČDG.

V hale depa si návštěvníci mohli prohlédnout vozy provozovaných typů, a sice 3112 (81.71M čelní), 4177 (M1 čelní), 2393 a 2372 (oba 81.71 čelní). Dále byly vystaveny speciální drážní vozidla - MUV 73.006, Kolzam M16, lokotraktor 797.801-8.

V areálu si malí návštěvníci mohli zasoutěžit hned ve dvou soutěžích, a to v dopraváckém petanque a dopravním puzzle. Pro velké návštěvníky byl připraven historický kvíz o ceny. Všichni zájemci pak mohli shlédnout videoprojekci, navštívit středisko dopravních informací nebo hasičskou stanici.

V průběhu dne se v areálu objevil i radní přes dopravu Šteiner.

Vozovna tramvají Motol:

V areálu vozovny si mohli zájemci prohlédnout vystavené vozy T3SUCS ev. č. 7262, T3M ev. č. 8052, T3R.PV ev. č. 8153, T6A5 ev. č. 8707, KT8D5 ev. č. 9030 a cvičný vůz T3 ev. č. 5520. Ke spatření byl také kontejnerový návěs se svářecím agregátem a vůz Mercedes Atego v. č. 793378, RZ 3A4 3277, s věží pro údržbu trolejového vedení.

V hale vozovny byly na hale těžké údržby vystaveny vozy T6A5 ev. č. 8636, 8665. O několik kolejí vedle byl ke spatření čerstvě dodaný vůz T3R.PV ev. č. 8158.

Mezi vozovnou Motol a obratištěm Sídliště Řepy byla zavedena zvláštní tramvajová linka na niž byla vypravena historická souprava ev. č. 351, 1530. Interval soupravy byl stanoven na 30 minut.

Autobusové garáže Řepy

V areálu řepských garáží si mohli návštěvníci prohlédnout mycí linku, čerpací stanici, opravárenské haly autobusů, stanici technické kontroly. Na tepelné UWE rampě, která slouží k udržování odstavených autobusů v pohotovostním stavu, byly zaparkovány vozy B 931 ev. č. 7312 - 7314, 7317, 7319, 7387, 7388, 7391, 7393, 7466.

Pro děti byly připraveny soutěže designérů, skákání v pytlích, pro dospělé pak vědomostní kvíz. Na volném prostranství byl odstaven Citybus ev. č. 3335, ve kterém se mohli děti do 12 let nechat vyfotografovat v roli řidiče autobusu.

Průřez současným vozovým parkem mohli návštěvníci shlédnout před odstavnou halou autobusů. Zastoupeno byla většina provozovaných typů, a to: Citybus speciál pro letiště ev. č. 3388, Citybus ev. č. 3426, Ikarus E 91 ev. č. 3901, Karosa B 951 ev. č. 4040, Karosa B 951 E ev. č. 4088, Karosa B 732 ev. č. 5724, Karosa B 732 ZTP ev. č. 5717, Karosa B 741 ev. č. 6148, Karosa B 961 E ev. č. 6365, nově dodaný Citybus kloubový ev. č. 6541. Mimo invalidního autobusu ev. č. 5717, a Ikarusu E -91 byly všechny vozy z domovské garáže. Z kačerovské garáže dorazil ještě odtahový vůz Volvo FH-12 ev. č. 9999, hasiči s vozem Liaz 706 a dispečerský autobus Karosa B 731 atm. 

Provozovny Řepy a Zličín byly spojeny zvláštní autobusovou linkou na kterou byly nasazeny nízkopodlažní Citybusy novějších serií, konkrétně ev. č. 3306, 3309, 3310, 3368, 3381, 3382, 3399, 3402, 3404, 3425. Řepská garáž vypravila na linku také zbrusu nové kloubové Citybusy ev. č. 6540 a 6542. Ve stanici Zličín byl zajištěn přestup na metro a v zastávce Slánská přestup na historickou tramvajovou soupravu.

Po celý den bylo otevřeno Muzeum MHD v pražských Střešovicích za nulové vstupné. 

Letošní ročník DOD v areálech DP Praha se příliš nevyvedl. Oproti předchozím ročníkům nebyl příliš medializován a ani nenabídl návštěvníkům nic převratného. Za zmínku snad stojí pouze fotografování malých zájemců za volantem Citybusu, což bylo pro malé návštěvníky zajímavé překvapení. Druhým příjemným překvapením se staly jízdy historické tramvajové soupravy v úseku Vozovna Motol - Sídl. Řepy, které si mimochodem nemohl nevšimnout ani premiér Gross při rodinné procházce. Otázkou je, proč se při takovéto akci nemohou běžně svézt zájemci některými z historických autobusových vozidel, které DP vlastní, ale musí za nimi cestovat mnoho kilometrů do některého z jiných oslavujících měst v České republice. 

© M. Babický 2005 
Autor: mb-180904z, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 28.3.2005
24. 5. 2004 30 let pražského metra

V neděli 9. května 2004 oslavilo pražské metro 30 let své existence. Při této příležitosti se událo několik akcí, vztahujících se k tomuto jubileu.

Již koncem dubna 2004 se začaly objevovat na reklamních plochách upoutávky na výročí metra. Několik dnů před kulatinami se upoutávky objevily i v denním tisku a internetových stránkách. Také byla vydána pamětní jízdenka.

Zajímavý dárek dostali Pražané, kteří se narodili ve stejný den, kdy zahájilo metro provoz, tedy 9. 5. 1974. Dopravní podnik jim věnoval měsíční jízdenku MHD. Ve spolupráci s Českým rozhlasem - Reginou proběhla od 3. do 28. května také vědomostní soutěž, v níž mohli soutěžící vyhrát rok cestování v městské hromadné dopravě zdarma.

Od středy 5. 5. 2004 až do neděle 6. 6. 2004 mohli návštěvníci shlédnout výstavku 30 let pražského metra v Muzeu hl. m. Prahy. K dispozici bylo mnoho zajímavých materiálů z historie, současnosti i budoucnosti metra.

V sobotu 8. 5. 2004 byla na linku C vypravena historická třívozová souprava typu EČs ev. č. 1083, 1085, 1084. Velmi ostrý kontrast s nyní provozovanými vozy typu M1 a 81.71M. Staré nerekonstruované vozy 81.71 dojezdily na lince C 6. 11. 2003 ve složení 2145, 2240, 2414, 2410, 2128 a vozy EČs 29. 6. 1997 ve složení 1076, 1027, 1054, 1067, 1083.

Souprava EČs s obsluhou v dobových uniformách jezdila cca od 7:30 do 19:30 za nevalného zájmu cestujících a velkého zájmu nadšenců MHD.

V neděli 9. 5. 2004 nastalo opravdové dopravní dopuštění. Na linku C byla opět vypravena historická souprava EČs za podstatně většího zájmu cestujících a obrovského zájmu nadšenců MHD všech věkových skupin. Od 9:00 do 16:00 DP Praha zpřístupnil pro zájemce prostory depa Kačerov.

Návštěvníci se mohli do depa dostat třemi způsoby. Pěším přístupem z hlavní vrátnice metra ve Sliačské ulici, zvláštními soupravami M1 ze stanice metra Kačerov a nakonec po zkušební koleji historickým parním vlakem, vedeným lokomotivou Albatros ev. č. 498.022. V areálu metra dostali zájemců letáček s mapkou a vysvětlivkami, kterak se pohybovat po území depa.

V podzemí administrativní budovy se v kulturním sálu návštěvníci seznámili s videoprojekcí o historii a současnosti pražského metra. V prodeji byly propagační předměty DP. Bezesporu největším trhákem se stala útlá kniha 30 let pražského metra za velmi příjemných 125,- Kč. Kdo chtěl, mohl získat i příležitostné razítko. Zdarma byly informační letáky DP Praha a tištěné zastávkové jízdní řády.

V přízemí administrativní byla otevřena závodní kantýna DP Metro, kde se mohli zájemci občerstvit.

Poblíž hlavní budovy bylo stanoviště soutěže pro děti.

V hale depa bylo k vidění mnoho zajímavého. Část rozebrané soupravy 81.71 ev. č. 2151, 2240, 2414, 2152 určené k rekonstrukci do Škody Plzeň. Vystaveny byly všechny současné typy vozů používané na linkách metra, t. j. 81.71 ev. č. 2351, 2625, 2611, 2639, 2336 (zapůjčeno z depa Hostivař), 81.71M ev. č. 3155, 3227, 3260, 3261, 3156 a M1 ev. č. 4153, 4279, 4280, 4281, 4154. Opodál byla odstavena i nejnovější souprava M1 v kačerovském depu - ev. č. 4173, 4409, 4410, 4411, 4174.

Dále byly k vidění 2 hasičské vozy DP Metro.

Všem k poslechu vyhrávala amatérská kapela Spřáhlo, sestavená z pracovníků DP Metro.

U stolečků stojících opodál byly nabízeny pohlednice, knížky a další materiály s problematikou MHD a železnice. Své skromné zastoupení zde měla Škoda Plzeň, vystavující dva modely metra, a firma Siemens, jejíž stoleček těžko odolával náporu zájemců, neboť se zde rozdávalo občerstvení.

Výstava dále pokračovala směrem k depu pracovních strojů. Zde návštěvníci viděli všechny možné pracovní stroje, které zajišťují údržbu tratí metra např. strojní podbíječku, vůz pro měření kolejí, vůz pro čištění traťových tunelů, lokotraktory a další motorové a přívěsné pracovní vozy metra.

V těsném sousedství zase měli v pohotovosti veškerou dostupnou techniku hasiči DP Metro. Dětem se asi nejvíce líbilo pěnidlo, které dokáže během krátké chvilky vytvořit velkou hromadu pěny.

Požární nádrž upoutala pozornost několika kolemjdoucích osob, které zjistily, že uprostřed nádrže si zcela svobodně plave jakási kaprovitá ryba.

Pro malé děti byla na blízkém trávníku vybudována soutěžní prolézačka.

Milovníci železnice se soustředili v severní části areálu, kam v nepravidelných intervalech přijížděl historický parní vlak tažený lokomotivou Albatros. Vlak odsud po několikaminutové přestávce pokračoval do stanice Praha-Braník, příp. okružní jízdou přes pražská nádraží Radotín, Smíchov a Vršovice.

Celá akce se naprosto fantasticky vydařila, avšak vzhledem k tomu, že se z podobných akcí Dopravního podniku stává pro Pražany masová a navíc silně návyková záležitost, možná by stálo za úvahu, pořádat v budoucnu veškeré Dny otevřených dveří po oba víkendové dny. 

© M. Babický 2004
Autor: mb-090504z-240504v, Trvalý odkaz, Čl. metro, Články, 24.5.2004
24.11.2003 Vozy vrchního vedení DP Praha - stav k 1. 8. 2003

Plošina typu VNP (vysokozdvižná nůžková plošina)

Typ vozidla

Typ plošiny

Ev. č. vozu

RZ

rok výroby

Poznámka

Liaz 101.860

VNP 400

613-2-061

AT 56-95

1988

 

Liaz 101.860

VNP 400

613-2-029

AT 64-96

1988

 

Liaz 101.860

VNP 400 P

613-2-015

AP 52-83

1990

 

Liaz 101.860

VNP 400

613-2-027

AP 99-18

1991

1)

Liaz 101.860

VNP 400 P

613-2-031

AR 78-98

1991

 

Liaz 101.860

VNP 400 P

613-2-036

AR 16-12

1992

 

Mercedes-Benz 1417/42

Schörling

613-2-007

AU 78-18

1992

s kolej. adapt.

Nissan  L.80.14/37 PN 250A

repasovaná

613-2-002

AU 79-13

1994

 

Renault M 250.16/C 250/ ZW

repasovaná

613-2-028

AKA 16-14

1999

s kolej adapt.

Renault M 250.32W

repasovaná

613-2-372

ALC 08-65

2001

s kolej adapt.

Renault M 210.IP M.21.12/C PR 4x2

repasovaná

613-2-371

ALC 01-50

2001

 Plošina teleskopického typu

Mercedes-Benz 1314

Ruthmann T 165

613-2-013

AU 70-15

1995

 Plošina kloubového typu

Mercedes Vario

Ruthmann K 126

613-2-373

ALC 01-40

2001

 

 

Kromě těchto třinácti zmíněných montážních plošin má závod Vrchní vedení k dispozici tyto vozy a zařízení:

 1. montážní plošina SUB MP 13-1 na podvozku Avia A30
 2. montážní plošina SUB MP 10 na podvozku Multicar M 25
 3. autojeřáb AD 14 na podvozku Liaz 150.850
 4. nosič kontejneru na podvozku Avia A31 T LPK
 5. sklápěč Praga V3S se zařízením na odvíjení trolejového vodiče na cívce
 6. nůžkový zvedací mechanismus na dvounápravovém přívěsu (používá se ve stísněných prostorách - např. na Výtoni)
 7. třínápravový plošinový přívěs pro přepravu kolejnic (používá se v soupravě s AD 14)
Poslední vozy Mercedes-Benz LP KO 911/36 (r. v. 1966) a vůz Škoda 706 RT (r. v. 1969) - oba s nástavbou Schörling, byly vyřazeny z provozu až v roce 2001. Po opravě byly oba vozy umístěny v depozitáři Muzea MHD v Praze, kde reprezentují období od poloviny 60. let minulého století až do počátku nového tisíciletí.

Do konce roku 2003 by měly být dodány 2 vozy na podvozku Mercedes Atego 950.50 s nastavbou Schörling Brock. Vozy Mercedes budou vybaveny teleskopickou pracovni plošinou OMF-3T SHF a kolejovými adaptery. V souvislosti se zařazením výše uvedených speciálů do provozu mají být vyřazeny 2 vozy Liaz

1) vůz původně vybaven prototypovým kolejovým adapterem z Benešovských strojíren. V roce 2002 došlo na základě rozhodnutí DÚ k jeho demontáži.  

© T. Slouka, M. Babický 2003
Autor: ts-mb-060803z-, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 24.11.2003
19. 10. 2003 DOD - 75 let DP Hradec Králové.

Historie:
 1. 1928 - začala autobusová éra MHD V Hradci Králové
 2. 1949 - zahájen provoz trolejbusové dopravy (zpočátku se uvažovalo o zavedení tramvají)
 3. 1953 - dokončena výstavba nových vozoven na Slezském předměstí
 4. 1962 - zaveden samoobslužný systém placení jízdného u řidiče
 5. 1966 - zrušena měnírna č. 1 Labe
 6. 1978 - pro odbavování cestujících zaveden systém MOC
 7. 1983 - dodány první trolejbusy Škoda 14 Tr
 8. 1989 - dodány první článkové trolejbusy Škoda 15 Tr
 9. 1991 - vyřazeny poslední vozy Škoda 9 Tr
 10. 1993 - poslední rtuťové usměrňovače nahrazeny křemíkovou technologií a zároveň dálkovým ovládáním
 11. 1994 - zahájen provoz trolejbusy 14 Tr s nezávislým naftovým agregátem (linka č. 1 do Kluků)
 12. 1996 - do provozu zařazeny první nízkopodlažní autobusy Citybus
 13. 1997 - do provozu zařazeny první nízkopodlažní trolejbusy Škoda 21 Tr
 14. 2003 - (do provozu zařazeny první kloubové nízkopodlažní autobusy Citybus), (zrušena jednostopá trolejbusová trať) 
Oslavy:

Oslavy 75 let MHD v Hradci Králové se uskutečnily v sobotu 4. října 2003 od 8:00 do 12:00 ve vozovně MHD na Slezském předměstí.

U bran areálu dostali návštěvníci mapku areálu dopravního podniku a také anketní lístek s několika dotazy. Poté se již mohli pohybovat po vytyčené trase.

První zastávkou na trase bylo pracoviště dispečinku MHD. Na nástěnkách si mohli lidé prohlédnout všechny typy platných jízdenek, které se v současnosti vyskytují v provozu MHD a integrovaného systému VYDIS. O kousek dále mohli spatřit článek hradeckých přátel MHD o dopravě v sousedním Polsku.

Na prostranstvím před Hotelem Kondic byly vystaveny zastávkové sloupky různých typů, které si DP Hradec Králové vyrábí vlastními silami. O kus dále byla zastávka zvláštní autobusové linky, která byla obsluhována nízkopodlažními Citybusy ev. č. 113 a 124. Návštěvníci byli odvezeni přes myčku vozidel okolo pomocných technických budov až k hale denního ošetření, úklidu a čerpací stanici, kde byli vysazeni.

O kus dále byly deponovány vozy Škoda 14 Tr ev. č. 24 a 28, tč. nejstarší hradecké trolejbusy.

Zde je možno zmínit zvláštnost na trase, kterou mnozí cestující ani nepostřehli. Na odstavné ploše byl zaplachtován Citybus ev. č. 107, který byl zlikvidován při těžké nehodě s železničním vlakem 4. 4. 2003.

Prohlídka areálu pokračovala přes výstavku agregátů vozidel MHD přes lakovnu, kde byl odstaven trolejbus Škoda 15 Tr ev. č. 77, na kterém probíhá GO. Tento trolejbus je v pořadí již 7. vozidlem, které celkovou GO prochází.

Zájemci si dále mohli prohlédnou dílny lehké a těžké údržby vozidel včetně diagnostického pracoviště. Na dílně byl ke spatření trolejbus Škoda 14 Tr ev. č. 08, který po vyřazení z osobní dopravy slouží k výcviku nových řidičů. Vůz má ještě jednu zajímavou funkci, a sice v zimních měsících údržbu namrzlé troleje, neboť je vybaven zařízením, které aplikuje koncentrovanou nemrznoucí kapalinu přímo na trolej. Dále na dílně mohli návštěvníci mimo již zmíněného cvičného trolejbusu spatřit trolejbus 15 Tr ev. č. 75, 21 Tr ev. č. 42 a dieselový agregát NZ 600, který sloužil k pohonu trolejbusů Škoda 14 Tr na lince č. 2 do Kluků. Vzhledem k existenci trolejbusu Škoda 21TrACI, který je dieselovým motorem již vybaven z továrny, se současné době se agregát používá jen pro dílenské manipulace.

Zajímavá byla také výstavka hlavic trolejbusových sběračů, z nichž některé si DP Hradec Králové vyrábí sám.

Na opravy byly přistaveny autobusy Karosa B 731 ev. č. 180, 201, 207 a Citybusy ev. č. 106 a 126.

Pod zastřešeným stáním si mohli návštěvníci prohlédnout vystavený vozový park dopravce. Malí i velcí návštěvníci se mohli pokochat vystavenými vozy, případně se zeptat zástupců provozovatele, neboť u každého vozidla byl k dispozici alespoň jeden řidič. 

Neméně zajímavá byla výstavka armatur trakčního vedení. Pro porovnání byly většinou vystaveny starší a novější provedení armatur. 

Přehled vystavených vozidel:

Typ 

Ev. č.

RZ Barva Poznámka 1 Poznámka 2
Škoda 14 TrM 32 ------ městský nátěr solo trolejbus --------
Škoda 15 TrM 86 ------ městský nátěr kloubový trolejbus --------
Škoda 21 TrACI 50 ------ městský nátěr solo nízkopodlažní trolejbus s nezávislým agregátem
Karosa B732 196 HKA 70-33 městský nátěr solo autobus --------
Karosa B941 E 266 HKB 35-66 městský nátěr kloubový autobus --------
SOR B 7.5 215 HKB 27-45 městský nátěr nízkokapacitní autobus --------
Citybus 143 2H0 9043 městský nátěr solo nízkopodlažní autobus --------
Citybus KB 820 1Z3 1890 městský nátěr kloubový nízkopodlažní autobus zapůjčen z DP Zlín
Renault 210.16/C ? HKB 44-63 červ./šedá trolejová věž s plošinou VNP 500
Daewoo/Avia LC-T 14M ? 1H1 7850 červ./šedá vyskozdvižná plošina --------
Liaz ? HKB 15-35 městský nátěr nákladní tahač --------
Fiat Doblo ? 1H0 9896 červ./černá servisní vůz --------
Citroen ? HKP 96-16 městský nátěr servis zastávkového mobiliáře --------


O kus dále byly ke spatření vozidla autoškoly DP, řada nízkopodlažních Citybusů a stanoviště silných silničních motocyklů.

V budově jídelny si unavení návštěvníci mohli zakoupit nápoj či pokrm dle svého vkusu. V přednáškovém sálu bylo stanoviště cestovní kanceláře, náborového střediska, tiskárny jízdních řádů nebo PC off-line sledování vozidel na trati. Zároveň zde byl umístěn sběrný koš pro anketní lístky, které návštěvníci obdrželi u vchodu do areálu.

V administrativní budově probíhal prodej jízdenek a jízdních řádů. 

Asi nejlepším počinem se stalo zřízení zvláštní historické linky č. 75 v trase Hlavní nádraží - OD Tesco - Centrál - Muzeum - Magistrát města - Buzulucká - Dopravní podnik - Dům L - Sever střed - Sídl. Sever a zpět. Linka byla v provozu od 8:00 do 12:00 v intervalu 15 minut. Do provozu byla nasazena zapůjčená vozidla z DP Pardubice, a sice trolejbus Škoda 9TrHt28 ev. č. 358 z roku 1980 a autobus Škoda 706 RTO MTZ ev. č. 28 ze 60. let. Je však velká škoda, že dopravní podnik nedokázal na zvláštní jízdy zajistit více vozidel, zájem hradeckých občanů o svezení byl obrovský

Pardubičtí přijeli na akci s doprovodným vozidlem v podobě Karosy C 934 ev. č. 18. Tento vůz se tak stal dalším účastníkem Dne otevřených dveří.

Dopravní akce se zcela jednoznačně vydařila. Počasí přálo a i návštěvníků bylo vcelku dost. Ke škodě dopravního podniku lze uvést naprostou absenci hradeckého muzejního vozidla. Žádné totiž neexistuje. I když určité snahy o zachování dvoudveřového trolejbusu Škoda 9Tr pro Bergen byly vyvinuty, záměr se nakonec nezdařil a atypické vozidlo bylo sešrotováno. V podmínkách DP HK by jistě stálo za úvahu zachránit některý z nejstarších trolejbusů Škoda 14 Tr včetně dieselového agregátu NZ 600 - vždyť toto už také začíná být historie. Naprosto odlišný přístup mají v DP Pardubice, kde vlastní a provozují několik historických vozidel na zvláštní lince nebo smluvních jízdách. 

Uvidíme, jaká bude budoucnost.

© M. Babický 2003

Autor: mb-041003z-191003v, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 19.10.2003
13. 1. 2003 Trolejbusy v Praze 1972 - 2002 II. část

Příčiny zrušení trolejbusů v Praze:

Příčin zrušení trolejbusů v Praze se uvádí několik:

 1. 1.nespolehlivost v provozu a nízká cestovní rychlost
 2. 2. nemožnost nasazení trolejbusu jako evakuačního prostředku v případě války
 3. 3. směrnice o minimalizaci druhů dopravních prostředků v MHD
 4. 4. velmi levná nafta pro autobusy
 5. 5. špatný technický stav trolejbusů, trolejové a kabelové sítě
 6. 6. výluky trolejbusových tratí a budování provizorií při častých předlažbách vozovek
 7. 7. zvýšené energetické nároky
 8. ad1. Nízká cestovní rychlost byla dána stále rostoucí intenzitou MHD a IAD. Nespolehlivost byla vytýkána trolejbusům zejména kvůli nekvalitnímu trolejovému vedení, zejména na kříženích, kde často vypadávaly sběrače. Vždyť stačilo tak málo, starat se pečlivě o trolejové vedení a používat nejnovější typy armatur
 9. ad2. Nemožnost nasazení trolejbusu jako evakuačního vozidla se v podstatě nevyřešila nikdy, byť trolejbusová továrna Škoda Ostrov měla ve svém výrobním programu od poloviny 90. let minulého století, až do ukončení produkce, trolejbus Škoda 21 TrACI, který byl vybaven nouzovým dieselagregátem pro jízdu mimo trolejové vedení. Nebyla to rovnocenná náhrada elektromotoru, ale pouze pomocný motor pro pomalé pojíždění mimo trolejovou síť. Tento typ vozidla se velmi osvědčil při zajišťování městské dopravy v Plzni při záplavách v srpnu 2002. Po ukončení produkce ve Škodě Ostrov v polovině roku 2004 je s obdobnými vlastnostmi produkován vůz modelové řady 24 Tr ze Škody Electric v Plzni
 10. ad3. Minimalizace počtu druhů prostředků MHD bylo politické rozhodnutí doby, nad kterým dnes kroutíme hlavou, ale je jen odrazem doby, ve které vzniklo
 11. ad4. Levná sovětská nafta nebylo konečné řešení, již o několik let později nastala ropná krize a cena ropy se celosvětově zvýšila. Již v té době se ukázalo, že rušení trolejbusů bylo unáhlené
 12. ad5. Technický stav trolejbusů zase nebyl až tak špatný, jak se uvádí. V 60. letech bylo v provozu ještě velké množství trolejbusů Tatra, které byly pro pražský provoz nejvhodnější. Škodovky, které byly vyřazovány po 12 letech z provozu, také nebyly ve špatném stavu, mohly ještě několik let jezdit. Za Tatry však v té době nebyla rovnocenná náhrada a Škodovky DP Praha nechtěl
 13. ad6. Ve své době často realizované předlažby a rekonstrukce vozovek pražským trolejbusům rozhodně neprospěly
 14.  ad7. Zmiňovány byly zvýšené energetické požadavky při současném zavádění nových tramvají T3 do provozu. Stačilo by jen vybudovat kapacitnější energetickou síť.
Další vývoj:

Pouhých několik let po zrušení trolejbusové dopravy v Praze se naplno projevily důsledky ropné krize, leč trolejbusů už nebylo.

Prakticky od zrušení trolejbusů se uvažovalo o jejich návratu, tentokrát spíše jako obsluha velkých sídlištních celků, kde nebylo plánováno metro ani tramvaje. Během let vypracoval Metroprojekt i PÚDIS několik srovnávacích studií rozvoje sítě MHD.

Na přelomu 80. a 90. let minulého století bylo k obnovení trolejbusové dopravy nejblíže. Začalo se uvažovat o obsluze Severního města trolejbusy. Také se zrodily plány obsluhy Sídliště Petrovice kapacitní trolejbusovou linkou.  

Opravdu neodvážnější pokus se zrodil počátkem roku 1991, kdy se během necelého roku měla vybudovat trať Na Knížecí - Malvazinky - Motorlet - Jinonice včetně manipulační trati do vozovny Košíře, která by byla reaktivována pro deponaci a běžnou údržbu trolejbusů. Zmíněnou trať měly obsluhovat linky č. 71 (Na Knížecí - Jinonice) a č. 75 (Na Knížecí - Motorlet). 

V areálu ÚDDP Hostivař vznikla divize Trolejbusy a Opravny MHD, která měla zastřešovat i nově vznikající trolejbusový provoz. Byl zde postaven trolejbus Karosa B 831/17 Tr s výzbrojí ČKD. Také výrobce trolejbusů z minulosti - ČKD Tatra ze Smíchova začal projevovat zájem. A na slavnostní zahájení trolejbusového provozu měl být opraven historický trolejbus s nadčasovým designem - Tatra T 401 z brněnského Technického muzea.

V první polovině roku se Pražané mohli na Staroměstském náměstí pokochat vystaveným ekologickým trolejbusem Škoda 14 Tr a veškerý tisk psal o tom, jaký nádherný dárek dostanou Pražané pod stromeček. Tak strašně blízko k obnovení trolejbusů v Praze ještě nebylo.

Leč celková nevyjasněnost financování ze strany města se stala kamenem úrazu. V průběhu roku tudíž nezačaly ani zemní práce. Závěrem roku bylo všem jasné, že trolejbusy se hned tak ve městě neobjeví. A v průběhu roku následujícího bylo obnovení provozu trolejbusů Praze opět zpochybněno (pokolikáté už?) a odloženo na neurčito.

Divize Trolejbusy a Opravny MHD byla opět přetransformována, unifikovaný trolejbus odvezen do Hradce Králové a obyvatelům, kteří se radovali, že bude ve městě alespoň trochu čistší vzduch, zbyly pouze oči pro pláč

Z velkoryse pojatého plánu zbyla jediná památka, a sice nově vybudovaná trolejbusová trať v hale střešovického Muzeu MHD, která slouží pro manipulační potřeby muzea.

Existují ještě pražské trolejbusy?V průběhu roku 1994, tedy 22 let po zrušení trolejbusové dopravy v Praze, existovalo ještě 24 trolejbusů nebo jejich pozůstatků. 

 Přehled existujících pražských trolejbusů počátkem roku 1994
Evidenční číslo Typ vozu Aktuální umístění Technický stav a využití
303 Praga TOT Buštěhrad vrak
306 Praga TOT Praha - Točná torzo vraku
313 Praga TOT Lišná kostra vozu po požáru
328 Tatra T 400 Vidim vrak karoserie
329a Tatra T 400 Dobřichovice př. část karoserie, sklad
329b Tatra T 400 Mezouň zad. část karoserie, sklad
331 Tatra T 400 Jestřebice vrak karoserie, dř. včelín
344 Tatra T 400 Buštěhrad vrak
345 Tatra T 400 Dobré Pole vrak
357 Tatra T 400 Jestřebice vrak karoserie
9366 Tatra T 400 Buštěhrad vrak
367 Tatra T 400 Dobřeň vrak karoserie
369 Tatra T 400 Kostelec n. Č. Lesy sklad
9386 Tatra T 400 Chýnice vrak, dř. včelín
9390 Tatra T 400 Jablonná nad Vltavou kostra vozu po požáru
9412 Tatra T 400 Buštěhrad vrak
9420 Tatra T 400 Rudná u Prahy polovrak, sklad
9424 Tatra T 400 Počerady torzo vraku
9431 Tatra T 400 Praha - muzeum DP muzejní exponát
9437 Tatra T 400 Buštěhrad vrak
9443 Tatra T 400 Buštěhrad torzo vraku
9460 Tatra T 400 Chotouň-Pohoří polovrak, včelín
461 Tatra T 401 TM Brno muzejní exponát
9493 Škoda 8 Tr Šebestěnice seník
494 Škoda 8 Tr Praha - muzeum DP muzejní exponát


 Přehled změn v existenci pražských tbusů od roku 1994 do počátku roku 2003
Evidenční číslo Typ vozu Aktuální umístění Technický stav a využití
303 Praga TOT Buštěhrad 19. 8. 1995 do Muzea MHD
306 Praga TOT Praha - Točná neexistuje
313 Praga TOT Lišná neexistuje
328 Tatra T 400 Vidim vrak karoserie
329a Tatra T 400 Dobřichovice neexistuje
329b Tatra T 400 Mezouň zad. část karoserie, sklad
331 Tatra T 400 Jestřebice vrak karoserie, dř. včelín
344 Tatra T 400 Buštěhrad vrak - nyní Mradice
345 Tatra T 400 Dobré Pole neexistuje
357 Tatra T 400 Jestřebice vrak karoserie
9366 Tatra T 400 Buštěhrad neexistuje
367 Tatra T 400 Dobřeň vrak karoserie
368 Tatra T 400 Druhlice nalezen 1996
369 Tatra T 400 Kostelec n. Č. Lesy neexistuje
383 Tatra T 400 Mořinka nově nalezen
9386 Tatra T 400 Chýnice neexistuje
9390 Tatra T 400 Jablonná nad Vltavou neexistuje
9412 Tatra T 400 Buštěhrad neexistuje
9420 Tatra T 400 Rudná u Prahy neexistuje
9424 Tatra T 400 Počerady neexistuje
9431 Tatra T 400 Praha - muzeum DP muzejní exponát
9437 Tatra T 400 Buštěhrad neexistuje
9443 Tatra T 400 Buštěhrad neexistuje
9460 Tatra T 400 Chotouň-Pohoří polovrak, včelín - Mradice
461 Tatra T 401 TM Brno muzejní exponát
9493 Škoda 8 Tr Šebestěnice převezen 10/1997 Jihlava a Záborná, dále 4/1998 DP Pardubice - muzejní
494 Škoda 8 Tr Praha - muzeum DP muzejní exponát
502 Škoda 8 Tr Krašovice nalezen 1998, převoz Salavice 1999, prodán Lipsko (Německo) - Leipzig (Deutschland) 2000 


Od roku 1994 se však mnohé změnilo. Výše uvedený přehled postupem doby pozbyl aktuálnosti. V polovině 90. let byl z Buštěhradu odtažen do střešovického muzea trolejbus Praga TOT ev. č. 303, který zahajoval trolejbusový provoz v roce 1936. Koncem 90. let získal vůz Škoda 8 Tr ev. č. 9493 do svého držení DP Pardubice, který jej postupně uvádí do původního stavu. Po dokončení oprav bude jezdit pod pardubickým evidenčním číslem 136. 

Torzo vraku vozu ev. č. 306 v Praze na Točné je již minulostí. K likvidaci došlo v rozmezí února a března 1996.

Vůz Tatra T 400 ev. č. 9431, který se nachází v depozitáři muzea, prodělává od počátku 90. let kompletní opravu. Vzhledem k nízké prioritě opravy, budou opravárenské práce zintenzivněny až v následujících letech. Vůz Škoda 8 Tr ev. č. 494 je v provozuschopném stavu a od počátku 90. let se objevuje při oslavách MHD v různých městech naší republiky. Vůz Praga TOT ev. č. 303 je v současnosti vrak, který bude muset být téměř znovupostaven. Podle dostupných informací vůz nebude DP Praha opravovat vlastními silami, ale s pomocí externího zhotovitele. Doufejme, že k opravě vozu bude přikročeno dříve než v roce 2036, to už by byl stoletý stařešina.

"Skleník" neboli prototyp trolejbusu Tatra T 401 ev. č. 461 je deponován v nevyhovujících prostorách depozitáře Technického muzea Brno. V letech 1975 - 1985 byl deponován v DP Ostrava, kde byl opravován, ale oprava nebyla dokončena. Vzhledem k tomu, že se zavedení trolejbusů v Praze odložilo na neurčito, je tento výjimečný trolejbus stále neopraven v depozitáři TM Brno. 

O dalších trolejbusech nebo jejich vracích, které jsou v přehledu uvedeny, nejsou k dispozici aktuální zprávy. Dá se však předpokládat, že vozidla budou vlivem zubu času pomalu mizet z povrchu zemského.

Obrovským překvapením se stal v květnu 2002 nález trolejbusu Tatra T 400 ev. č. 9441 v Praze - Uhříněvsi. Trolejbus byl následně odtažen na soukromý pozemek do Zelenče, v srpnu 2002 do Radonic a 25. 1. 2003 prodán a odvezen do DP Ostrava, kde vzhledem k jeho vcelku dobrému technickému stavu, je s ním do budoucna počítáno jako s historickým.

Památek po pražských trolejbusech je však více. Asi nejvíce hmatatelné jsou měnírny, které nyní slouží pro napájení tramvajové sítě.

Dále je možné ještě po letech spatřit velké množství ocelových sloupů a na domech ocelové kotvy závěsů. Při troše hledání lze najít zbytky příčných drátů trolejového vedení včetně tlumičů nebo izolátorů. 

Jenže pomalu mizí i tito němí pamětníci trolejbusového provozu zejména v souvislosti s opravami fasád domů a rekonstrukcích komunikací.

Jen pro zajímavost lze uvést krátkodobou deponaci trolejbusu Škoda 9 Tr ev. č. 28 z Mariánských lázní v polovině 90. let v areálu Trakčního vedení na Vinohradech nebo dlouhodobou deponaci několika brněnských trolejbusů Škoda 14 Tr v areálu firmy Elektroline v Kobylisích, na kterých se ukoušel nezávislý pohon.

Dočkáme se ještě někdy trolejbusů v Praze?

Zrušení trolejbusů v Praze byla obrovská chyba, která je neomluvitelná. Po válce mohutně expandující provoz nebyl podle původních projektů dokončen, v polovině 50. let nastala stagnace, která se v 60. letech ještě prohloubila. Politické rozhodnutí o zrušení trolejbusů pak bylo posledním hřebíčkem do rakve. Trolejbusy nebyly zrušeny pouze v Praze, rozloučili se s nimi též v Českých Budějovicích (1971) a Děčíně (1973). Kdyby se podařilo oddálit zrušení trolejbusů alespoň o 3 roky, je dost dobře možné, že by k jejich úplné likvidaci nedošlo. Ale je to pouhá spekulace. 

Škoda, že DP Praha nedotáhl snahu o zavedení trolejbusů v roce 1991 do vítězného konce. Stačila pouhá jedna trať a situace by dnes byla úplně jiná.

V současnosti, kdy je z ekonomických důvodů v pražské dopravě problém postavit více než 5 km tramvajových tratí za 10 let, je znovuzavedení trolejbusů naprostou utopií. Pokud by přeci jen byly hvězdy trolejbusům nakloněny, neobešlo by se to bez mimořádného zájmu pražského Magistrátu a DP Praha. V dnešní době by už bylo vše složitější. Drážní zákon si stanovil podmínku pro novostavby trolejbusových tratí, které musí být napájeny 750 Vss, místo obvyklých 600 Vss, které používají tramvaje a používaly je dříve i trolejbusy. 

Ale kdo ví? Možná se jednou v tisku dočteme, že 28. srpna 2036 byla v Praze opět zahájena trolejbusová doprava... 

Prameny:

 1. archiv autora
 2. Čech, Fojtík, Prošek - Trolejbusy v Praze
 3. Linert - Autobusy a trolejbusy pražské MHD
 4. Holub, Vychodil, Čermák - Atlas trolejbusů
 5. Arazim - Vraky vozidel DP Praha
 6. časopisy Magazín MHD a Městská doprava
 7. Fojtík, Prošek, Vychodil - Pražská městská doprava 1991
 8. Fojtík, Linert, Prošek - Pražská městská doprava 1945 - 1974
 9. Kiesewetter - Pražské národní výbory ve volebním období 1964 - 1968
 10. orientační plán Prahy z roku 1960
 11. dobový tisk, zejména Večerní Praha 
© text M. Babický 2003, 2005, 2006
© korektura a doplnění textu J. Veselý 2005
© foto M. Babický, T. Hanzlík, J. Hertl a neznámý autor 2003, 2005, 2006
© video sbírka M. Babický 2003
Autor: mb-130103v-200506a, Trvalý odkaz, Čl. trolejbusy, Články, 13.1.2003
13. 1. 2003 Trolejbusy v Praze 1936 - 1972 I. část

V říjnu roku 2002 jsme si připomněli smutné výročí 30 let od chvíle, kdy v pražských ulicích projel poslední trolejbus. Ale co tomu všechno předcházelo?

Historie trolejbusů na území bývalého Československa:

Na území bývalého Československa existovalo v minulosti několik trolejbusových provozů, které však neměly dlouhého trvání, většinou kvůli technickým problémům a nerentabilitě provozu.

 1. Poprad - Starý Smokovec 1904 - 1906
 2. Bratislava 1909 - 1915
 3. České Budějovice 1909 - 1914
 4. České Velenice 1907 - 1916
Novodobá historie trolejbusů:

Na další trolejbusy čekali cestující dvě dlouhá desetiletí.

O zavedení trolejbusové dopravy uvažovaly pražské Elektrické podniky již na přelomu let 1927 - 1928. Uskutečnění záměru však trvalo ještě několik let. Pro realizaci byla nakonec vybrána trať Střešovice - Svatý Matěj. Pro provoz na lince t-K byla dodána tři vozidla Škoda 1Tr, Tatra T86 a Praga TOT od firem Škoda , Tatra a ČKD. Vozidlům byla přidělena evidenční čísla 301 - 303. 

Jízdenky pro trolejbusy se v průběhu dalších let vyvíjely, byly však velmi podobné tramvajovým. 

Zkušební provoz bez cestujících na trolejbusové trati byl zahájen 5. června 1936. Slavnostní zahájení trolejbusového provozu se uskutečnilo 28. srpna 1936. Započala nová éra dopravy.

Provoz:

Dalšímu rozvoji trolejbusů v Praze zabránila 2. světová válka. Byla vybudována a otevřena pouze trať Smíchov - Walterova továrna. Stalo se tak 1. října 1939 a linka dostala označení t-W. Trolejbusová trať byla pravděpodobně otevřena v inkriminované době pouze ze strategických důvodů zbrojního průmyslu (Walterova továrna).

K dalšímu rozvoji došlo až po válce. Nastala mohutná expanze trolejbusů. Byly budovány nové tratě a zařazovány nové typy vozidel. Trolejbus se projevil jako moderní a pohodlný dopravní prostředek.

V prosinci 1947 došlo ke změně označení linek. Střešovická trať K byla označena číslem 51 a jinonická W obdržela číslo 52.

Postupem času byly vystavěny další a další trolejbusové tratě. Trolejbusy se tak objevily v Jinonicích, Libni, Letňanech, Čakovicích, Chuchli, na Strahově, Smíchově, Pankráci, Žižkově, Vinohradech, Podolí, dále ve Vršovicích, Strašnicích a samozřejmě v centru Prahy.

Rychlý a slibný rozvoj trolejbusové sítě se v roce 1954 prakticky zastavil. Poslední vybudovanou tratí byla trať ze Smíchova do Velké Chuchle (linka t-59). Velké množství projektovaných tratí zůstalo pouze v plánech, anebo nebyly dokončeny.

Nerealizovány zůstaly následující projekty:

 1. Vinohrady - Žižkov - Náměstí M. Gorkého
 2. Velká Chuchle - Zbraslav
 3. Bělocerkevská - Vozovna Michle - Sídliště Spořilov
 4. Pankrác - Dobeška
 5. z původně plánované tratě Sv. Matěj - Bubeneč - Florenc (Nádraží střed) včetně manipulační odbočky do vozovny Dejvice, zbylo jen torzo, a sice manipulační trať do voz. Dejvice a závěsy pro dráty příčného vedení v Letenském tunelu
Projektů však bylo více, na tomto místě jsou vypsány jen nejznámější. Možná nebude úplně tak od věci uvést, že garáž Klíčov byla původně projektována jako trolejbusová vozovna, rovněž tak garáž Kačerov, kde bylo možné ještě v polovině 90. let minulého století spatřit vjezdová vrata dílen s výřezem pro trolejové vedení.

Mezi lety 1958 - 1959 dosáhla trolejbusová doprava v Praze svého vrcholu. Ve stavu bylo 179 vozidel, která jezdila na 48 km provozních tratí na jedenácti linkách. 
 1. linka 51 * Sv. Matěj - Bořislavka
 2. linka 52 * Václ. nám. - Jinonice
 3. linka 53 * Václ. nám. - Stadion jih
 4. linka 54 * Jungmannovo nám. - Bělocerkevská
 5. linka 55 * Václ. nám. - Jawa
 6. linka 56 * Vysočany - Ohrada
 7. linka 57 * Vysočany - Nám. Míru
 8. linka 58 * U kříže - Čakovice
 9. linka 59 * Újezd - Velká Chuchle
 10. linka 60 * Průběžná - Motorlet
 11. linka 61 * Václ. nám. - Děkanka
Srovnávací tabulka dopravní a přepravní charakteristiky MHD
  1956 1967
Počet přepravených cestujících v milionech 42,8 (8,2 % podílu MHD) 24,006 (4,1 %  podílu MHD)
Vozový park 148 vozů 84 vozů
Počet míst ve vozovém parku 11 972 míst 6 720 míst
Délka provozních tratí v km 47,8 12,6
Počet linek 11 3
Délka provozních linek v km 65,4 24,5
Průměrná cestovní rychlost km/h 16,96 18,1


Počátkem 60. let jezdily v Praze spolehlivé trolejbusy Tatra T 400 a Škoda 8 Tr. Škodovky se však do pražských ulic příliš nehodily, Tatry prospívaly lépe. Jenomže tehdejší komunistická politika trolejbusům nepřála. A zejména Tatrám. V roce 1958 spatřil světlo světa poslední trolejbus Tatra. Byl vyroben pouhý jeden prototyp, který dostal označení T 401 a v pražské MHD mu bylo přiděleno ev. č. 461. Na svou dobu velice moderně vyhlížející vozidlo však svou šanci nedostalo. Mnoho informací o jeho provozu v Praze se nedochovalo. Trolejbus se v hlavním městě pohyboval od roku 1958 až do roku 1961, kdy byl předčasně vyřazen. Měl však neuvěřitelné štěstí a je dodnes zachován v TM Brno.

V roce 1968 byl v Praze testován trolejbus Škoda 9 Tr.

Zařazování trolejbusů do provozu

Evidenční číslo vozu Rok zařazení
301 - 303 1936
304 1937
305 - 311, 315 - 320 1938
312 - 314, 321 - 324 1939
325 - 344 1948
345 - 357 1949
358 - 364 1950
365 - 393 1951
394 - 430 1953
431 - 459 1954
460 1955
461 1958
462 - 468 1959
469 - 504 1960


Typy provozovaných trolejbusů podle ev. č. 
Evidenční číslo vozu Typ
301 Škoda 1 Tr prototyp
302 Tatra T 86 prototyp
303 Praga TOT prototyp
304 - 314 Praga TOT
315 - 319 Škoda 2 Tr
320 - 324 Tatra T 86
325 - 357 Tatra T 400 I
358 - 393 Tatra T 400 II
394 - 459 Tatra T 400 III
460 Tatra T 400 IV
461 Tatra T 401 prototyp
462 - 469 Tatra T 400 III ex Most
470 - 499 Škoda 8 Tr 9
500 - 504 Škoda 8 Tr 10


Stagnace a zánik trolejbusů v Praze:

Od 1. července 1959, kdy byla zrušena trať linky 51 (dříve K) v trase Střešovice - Sv. Matěj, došlo k postupnému omezování provozu a systematické likvidaci trolejbusových tratí. V roce 1960 byla zrušena trať linky 59 Smíchov - V. Chuchle po pouhých 6 letech od zahájení provozu.  

Cca v roce 1963 došlo v rámci přechodu celé MHD na čtyřmístná evidenční čísla k přečíslování trolejbusů na číselnou řadu o 9000 vyšší.

Přímo ničivou likvidaci trolejbusů rozpoutal  9. červenec 1965, kdy se na Proseku propadla vozovka do starých pískovcových chodeb. Následovalo okamžité přerušení provozu v libeňsko-čakovickém sektoru, které bylo o několik měsíců později označeno za trvalé. 

V roce 1966 byly zrušeny trolejbusové trati ve Vysočanech, Jungmannově nám. a na Žižkově. V následujícím roce  byla zrušena trať Štěpánská - Pankrác. Roku 1968 byla zrušena trať do Průběžné ulice a také manipulační trať  Bělocerkevská - Vozovna Michle (označována též vozovna Vršovice) včetně vozovny.

Již v roce 1968 bylo plánováno, že v roce 1970 trolejbusy dojezdí definitivně.

Od 31. března 1969 došlo ke zrušení trati Smíchov - Motorlet - Jinonice, kde byly vedeny linky 52 a 60. Nahrazení autobusy se v té době ukázalo jako nevyhovující, protože autobusy Škoda 706 RTO měly problémy s rozjezdy do kopce a vozy Karosa ŠM 11 měly problémy s brzdami při jízdě ze svahu, a tak byla od 9. 4. 1969 zřízena dočasná trolejbusová linka 153. Po dodání nových vozů ŠM 11, které již byly vybaveny účinnou odlehčovací brzdou a členitý terén jim nečinil již takové potíže, došlo 31. května 1969 ke zrušení trolejbusové linky 153 a její definitivní náhradě autobusy.

V roce 1970 dojezdily poslední trolejbusy Tatra T 400, vládu převzaly Škodovky.

Od roku 1969, kdy byla zrušena trať do Jinonic, se v roce 1970 i 1971 v trolejbusové dopravě mnoho změn neudálo. Byla to však již jen agonie odumírajícího provozu.

V červenci 1972 byla zrušena trať Orionka - Bělocerkevská, ale v té době se ještě leccos dalo zachránit. Jen chtít!

Zrušení trolejbusového provozu se datuje z 15. na 16. října 1972, kdy byl ukončen provoz na poslední lince 51 v úseku Orionka - Karlovo nám. - Stadion Jih. Péčí KPMD (Kroužek přátel městské dopravy) byl vypraven poslední trolejbus Tatra T 400 ev. č. 9431, který se přijel rozloučit s Pražany. S ukončením provozu na poslední trolejbusové lince byly zrušeny také všechny zbývající tratě včetně vozovny Smíchov a dílen TÚT Košíře. Trolejbusy dostaly definitivní ránu do vazu.

Ještě rok po ukončení provozu trvala likvidace trolejového vedení a nepotřebných trolejbusů. Většina trolejbusů byla zlikvidována, (mj. i garážích Kačerov), ostatní dopravci v Československu neměli o vyřazené pražské vozy 8 Tr zájem, disponovali v té době již modernějšími vozy 9 Tr a T11. Několik vozů bylo prodáno soukromým osobám k různým nedopravním účelům. 

Vyřazování trolejbusů z provozu

Evidenční číslo vozu Vyřazení
302 1939
315 - 319 1953
301, 324 1955
320 - 323 1956
306, 307 1958
303, 305, 308 - 310, 312, 314, 395 1959
304, 311, 313 1960
461 1961
328 - 332, 336, 338 1963
9333, 9357, 9367 1964
9325, 9327, 9337, 9364, 9369, 9393, 9399, 9415 1965
9326, 9334, 9335, 9339, 9341, 9342, 9344, 9345, 9347, 9351, 9353 - 9356, 9358, 9363, 9366, 9372, 9375, 9378, 9381, 9386, 9387, 9391, 9392, 9398, 9401, 9421, 9430, 9465, 9495 (do DP Jihlava) 1966
9343, 9348 - 9350, 9352, 9359, 9361, 9362, 9365, 9368, 9371, 9374, 9376, 9377, 9379, 9382 - 9385, 9388, 9390, 9396, 9402, 9405, 9408, 9410, 9411, 9416, 9424, 9426, 9428, 9435, 9436, 9441, 9442, 9444, 9445, 9447, 9448, 9450, 9462 - 9464, 9466, 9469 1967
9340, 9346, 9360, 9370, 9373, 9380, 9389, 9394, 9397, 9400, 9403, 9404, 9407, 9409, 9413, 9414, 9417 - 9419, 9422, 9423, 9425, 9427, 9432, 9434, 9437 - 9440, 9446, 9451 - 9454, 9457, 9459, 9460, 9468 1968
9406, 9420, 9433, 9449, 9455, 9467 1969
9412 (Muzeum MHD Praha), 9429, 9431 (KPMD Praha), 9443, 9456, 9458 1970
9476 1971
9470 - 9475, 9477 - 9493, 9494 (Muzeum MHD Praha), 9496 - 9504 1972


Prameny:

 1. archiv autora
 2. Čech, Fojtík, Prošek - Trolejbusy v Praze
 3. Linert - Autobusy a trolejbusy pražské MHD
 4. Holub, Vychodil, Čermák - Atlas trolejbusů
 5. Arazim - Vraky vozidel DP Praha
 6. časopisy Magazín MHD a Městská doprava
 7. Fojtík, Prošek, Vychodil - Pražská městská doprava 1991
 8. Fojtík, Linert, Prošek - Pražská městská doprava 1945 - 1974
 9. Kiesewetter - Pražské národní výbory ve volebním období 1964 - 1968
 10. orientační plán Prahy z roku 1960
 11. dobový tisk, zejména Večerní Praha 
© text M. Babický 2003, 2005, 2006
© korektura a doplnění textu J. Veselý 2005
© foto M. Babický, T. Hanzlík, J. Hertl a neznámý autor 2003, 2005, 2006
© video sbírka M. Babický 2003
Autor: mb-130103v-200506a, Trvalý odkaz, Čl. trolejbusy, Články, 13.1.2003
22. 6. 2002 100 let MHD a 50 let trolejbusů v M. Lázních

Historie:

 1. 1872 - přijel do Mariánských Lázní první železniční vlak (trať Plzeň - Cheb)
 2. 1900 - firma Ganz zahajuje výstavbu elektrárny a malodráhy
 3. 1902 - zahájen provoz elektrické dráhy
 4. 1904 - přikoupeny další tramvaje
 5. 1929 - rekonstrukce a rozšíření tramvajové trati
 6. 1932 - nákup dalších tramvají
 7. 1947 - Městská rada uvažuje o náhradě tramvají trolejbusy
 8. 1952 - zahájení provozu trolejbusů
 9. 1961 - zahájení provozu v nové vozovně v Úšovicích
 10. 1974 - do provozu MHD zařazeny 2 prototypy trolejbusů Škoda 14 Tr
 11. 1984 - zahájen provoz na trolejbusové trati do Velké Hleďsebe
 12. 1988 - zahájena výstavba lanové dráhy Koliba - Krakonoš
 13. 1992 - zprivatizován DP Mariánské Lázně
 14. 1993 - zahájen provoz lanové dráhy Koliba - Krakonoš
 15. 1994 - počínající stagnace MHD
 16. 1996 - vyřazen poslední trolejbus Škoda 9Tr
 17. 2000 - vyřazen poslední zájezdový autobus
 18. 2002 - výročí 100 let MHD a 50 let provozu trolejbusů 
Oslavy:

Ve dnech 8. až 12. 5. 2002 proběhly oslavy 100 let MHD a 50 let trolejbusové dopravy, které byly zároveň připomenutím veřejnosti, jaký význam má pro lázeňské město městská doprava. Návštěvníci i obyvatelé Mariánských Lázní se v těchto dnech mohli po městě svézt historickými autobusy a trolejbusy. Zájem byl hlavně o starší dopravní prostředky.

Středa 8. 5. 2002

V rámci oslav byly již od středy nasazeny na pravidelné linky dva jiné trolejbusy, a sice historický Škoda 9Tr č. 28 a moderní nízkopodlažní Škoda 21TrACI ev. č. 482. 

Čtvrtek 9. 5. 2002

Konference k problematice trolejbusové dopravy v ML pod názvem "Šance pro mariánskolázeňské trolejbusy" se konala v kongresovém sále hotelu CRISTAL PALACE v Mariánských Lázních ve čtvrtek 9. května 2002 od 9:30 hodin. Zde se jednalo o nejdůležitější část mariánskolázeňských oslav - konference o budoucnosti trolejbusové dopravy ve městě. Pořadatelem a organizátorem konference se stal Vojtěch Wolf, vydavatel časopisu Městská doprava

Program konference:

Mariánské Lázně - 100 let městské dopravy (křest publikace)
Vojtěch Wolf
Vydavatelství WOLF - časopis Městská doprava

Trolejbusy se značkou ŠKODA
Ing. Stanislav Koucký, Ing. Radek Kapr
ŠKODA OSTROV, s.r.o.

Postoj provozovatele MHD v Mariánských Lázních k trolejbusové dopravě
Ing. Pavel Voves
Dopravní podnik Mariánské Lázně, a. s.

Cesty k obnově trolejového vedení
Ing. Ladislav Podivín
Dopravní podnik města Pardubic, a. s.

Malé měnírny pro trolejbusové dráhy
Ing. Jaroslav Dykast
DYSK, s.r.o.

Město, trolejbusy a ti druzí
RNDr. Pavel Poc
Místostarosta města Mariánské Lázně

Význam trolejbusové dopravy pro malá města
Jiří Kohout
Společnost pro veřejnou dopravu

Trolejbus 21 Tr ACI
Ing. Stanislav Koucký
ŠKODA OSTROV, s.r.o.

Plynofikace nesmí být na úkor elektrizace
Mgr. Ondřej Wagner
Ministerstvo životního prostředí ČR

Alternativní formy financování investic a provozu v městské dopravě: PPP / PFI model
Ing. Oldřich Bronec, CSs.
EC Harris s.r.o.

Městská doprava a územní plán
Ing. arch. Miroslav Míka
Městský úřad Mariánské Lázně

Po ukončení konference se konala předváděcí jízda trolejbusu Škoda 21TrACI po městě. Následovala prohlídka areálu Dopravního podniku Mariánské Lázně, a. s.

Na konferenci bylo projednáno mnoho závažných záležitostí. Souhrnem lze uvést, že Dopravní podnik M. Lázně dostal mnoho nabídek pomoci od zúčastněných osob. Konkrétně z DP Pardubice pomocnou ruku při stavbě, opravách a projektování trolejového vedení, od firmy Elektroline Praha nabídku při dodávkách a instalaci trolejových armatur, a od firmy DYSK nabídku malé trolejbusové měnírny.

  Sobota 11. 5. 2002

Průjezd historických i moderních vozidel MHD městem byl spojen se zahájením lázeňské sezóny ve městě.

V průběhu dopoledne si zájemci mohli prohlédnout historická vozidla, odstavená v centru města - trolejbusy Škoda 8Tr, Škoda 9Tr, Škoda 21TrACI, autobusy Škoda 706 RTO-Jelcz, Karosa ŠM 11 a ŠL 11.

Také byl představen model mariánskolázeňské tramvaje z roku 1902 v měřítku 1:25.

Od 13:00 se konaly jízdy historických i moderních vozidel pro veřejnost na pravidelných a mimořádných spojích MHD.

  Neděle 12. 5. 2002

Od 10:00 do 17:00 se opět konaly jízdy historických i moderních vozidel pro veřejnost na pravidelných a mimořádných spojích MHD. Po celém městě se tak podle zvláštních jízdních řádů promenádovaly historické autobusy a trolejbusy.Pro víkendové oslavy byla vydána příležitostná jízdenka za symbolických 30,- Kč, platná na všechny pravidelné i mimořádné spoje, lanovou dráhu a vstup do Miniaturparku, kde byl vystaven model mariánskolázeňské tramvaje. 

Přehled vozidel  účinkujících při oslavách MHD

Typ Evidenční číslo (RZ) Majitel Nátěr
Škoda 8Tr 494 DP Praha červený/bílý
Škoda 9Tr 28 soukromá osoba červený/bílý
Škoda 9Tr 358 DP Pardubice červený/bílý
Škoda 21TrACI 482 DP Plzeň zelený/bílý
Škoda 706 RTO Jelcz 4881 <27-74> DP Praha červený/bílý
Karosa ŠM 11 7135 <X 36-01> DP Praha červený/bílý
Karosa ŠL 11 (JC 54-53) soukromá osoba modrý/bílý


Oslav se zúčastnilo velké množství zájemců z Čech i zahraničí. Samozřejmě nelze opomenout mariánskolázeňské obyvatele a návštěvníky lázní. Tito všichni si oslavy velmi pochvalovali. 

Obrovská škoda však je, že tato kulturní akce nebyla prezentována dopravním podnikem a ani na webových stránkách Mariánských lázní. Nutno říci, že největší zásluhu na celé akci má zřejmě pan Wolf, vydavatel periodika Městská doprava, bez jehož přičinění by se nic nekonalo. To je v současnosti typická situace pro ML, provozovatel nemá zájem, a město se tváří jako mrtvý brouk. 

Zvláštní jízdní řády historických vozidel 11. a 12. května 2002 

City service - Nádraží

12:45* (9Tr), 13:40* (8Tr), 14:10 (9TR), 14:40x (ŠM), 15:20 (RTO), 16:05 (ŠM), 16:30 (8TR)

City service - Úšovice

10:15* (9TR), 10:45* (8TR), 11:15*@ (9TR), 11:55* (ŠM), 12:20*@ (8TR), 12:40*@ (RTO), 13:50*@ (ŠM), 14:25 (8Tr), 15:00 (9Tr), 15:35 (8Tr), 16:45 (9TR), 17:10@  (8Tr), 17:15@ (RTO), 17:25@ (9Tr), 17:35@ (ŠM)

City service - Velká Hleďsebe

10:20* (RTO), 11:45* (8Tr), 13:25* (9Tr), 15:55 (9Tr), 17:00 (ŠM)

City service - Hamrníky

10:00* (ŠM), 11:10* (RTO), 12:35* (ŠM), 14:00x (ŠM), 16:40 (RTO)

City service - Golf

10:50* ŠM), 12:00* (RTO), 13:15* (ŠM), 16:00 (RTO)

City service - Nimrod

14:10 (RTO), 15:15 (ŠM)
Vysvětlivky: x jede 11. 5. 2002    * jede 12. 5. 2002     @ vůz končí u DP


Prameny:
 1. poznámky autora
 2. Bajer - Mariánské lázně - 100 let městské dopravy 
 3. Bauer, Fojtík, Losos, Mahel - Tramvaje v České a Slovenské republice
 4. Holub, Vychodil, Čermák - Atlas trolejbusů
 5. http://www.mestskadoprava.cz
 6. http://tramvaje.webpark.cz


 © M. Babický 2002
Autor: mb-120502z, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 22.6.2002
8. 4. 2002 Oslavy 50 let trolejbusů v Pardubicích

Oslavy 50 let trolejbusové dopravy v Pardubicích se uskutečnily o víkendu 6.-7. 4. 2002.

Sobotní program byl určen zejména pro širokou veřejnost. DP umožnil zájemcům vstup do vozovny Dukla a rovněž tak probíhaly jízdy historických i současných vozidel po městě.

V neděli pak projel slavnostní konvoj vozidel středem města. Následně se měli možnost všichni zájemci svézt některým z dopravních prostředků po Pardubicích, čehož využil i ředitel DP Pardubice Dalibor Haken. Po poledni všechna zúčastněná vozidla zatáhla do vozovny, kde probíhal Den otevřených dveří pro odbornou veřejnost.

Sobota:

Jízdy historických vozidel patří po právu k nejvyhledávanějším událostem oslav kteréhokoliv dopravního podniku. V Pardubicích jízdy vozidel probíhaly od 7:20 do 17:00. Již pouhý výčet vozidel působil fantasticky: Škoda 7Tr, 8Tr, 9Tr, T11, 14Tr, 15Tr, 17Tr, 21TrACI, Škoda-Sanos, Škoda 706 RTO + Karosa B40. Po síti jezdily dokonce dva vozy 9Tr a měly jezdit i dva vozy Škoda-Sanos, jenomže jezdil pouze zlínský vůz, neboť vůz z TMB neobdržel průkaz technické způsobilosti.

Zřejmě nejzajímavější jízda se uskutečnila krátce po poledni, kdy vyjela na popud ředitele DP Ing. Hakena souprava ve složení 8Tr + B40 do lázní Bohdaneč.

Již od 8:00 hod otevřel DP Pardubice brány svého areálu návštěvníkům. Zájemci byli do areálu vpouštěni po skupinkách v intervalu 15 min. Zpočátku byli seznámeni s obecnými informacemi o podniku, a o několik minut později již mohli spatřit kýžené zázemí.

V odstaveném voze 14Tr na nádvoří vozovny probíhal prodej upomínkových předmětů.

Návštěvníci si mohli prohlédnout některá odborná pracoviště DP. Svá dvířka otevřela i trolejbusová měnírna MR7, která je přímo v areálu podniku.

Co se týče kulturního vyžití, ve 13:00 zahrála všem přítomným folková kapela Poupata.

Za celou sobotu navštívilo zázemí DP 1200 zájemců.

Neděle:

Přesně v 9:30 se rozjel průvod, složený z historických i současných vozidel, po třídě Míru. Čelo průvodu tvořily dětské mažoretky se svým působivým vystoupením. Po projetí třídy Míru mohli zájemci nastoupit do přistavených vozidel, které je odvezly na jednostopé obratiště Kamenec.

Přehled vozidel účinkujících při oslavách

Typ Evidenční číslo Rok výroby Majitel Poznámka
Škoda 7Tr 31 1954 TM Brno  
Škoda 8Tr 494 1959 DP Praha  
Škoda 9Tr 353 1979 PSHDŽ  
Škoda 9Tr 358 1980 DP Pardubice  
Škoda 14Tr + NZ 600 28 + 60 1989 + 1993 DP H. Králové  
Škoda 15Tr 76 1990 DP H. Králové  
Škoda 17Tr 3901 1989 DP Ostrava  
Škoda 21TrACI 50 1998 DP H. Králové  
Škoda T11 248 1967 TM Brno  
Škoda-Sanos 301 1982 TM Brno pouze statický exponát
Škoda-Sanos 329 1986 DP Zlín  
Škoda 706 RTO + Karosa B40 202 + 48 1967 + 1959 TM Brno  


  Zmíněné obratiště si zaslouží více pozornosti, neboť jde o původní nerekonstruovaný úsek z počátku 60. let 20. století, který byl postaven z již použitých armatur. Železobetonové stožáry s prastarými výložníky, staré izolátory - to vše je pečlivě udržováno v provozuschopném stavu až do dnešní doby.

Z Kamence vozy dojely zpět na třídu Míru, kde byl cca 30 min čas na prohlídku vozidel.

Poté se vozidla kolony rozjela podle zvláštních jízdních řádů po městě. Jízdy však byly ukončeny již ve 13:00 zátahem do vozovny. Následovala prohlídka areálu DP.

Ve výpravně DP si mohli zájemci zakoupit upomínkové předměty, či obdržet upomínkovou jízdenku.V tu dobu již byly ve vozovně vystaveny všechny historické trolejbusy, takže fotoaparáty a videokamery dopravních příznivců si přišly na své.

U administrativní budovy měli stánek pracovních vrchního vedení. Na jejich stanovišti byly vystaveny různé trolejové armatury, používané v minulosti i současnosti. Dále zde byl funkční model tahové výhybky a odpojovače o firmy Elektroline Praha.

Na hale těžké údržby trolejbusů byla k vidění také zajímavá vozidla. Především zde byl odstaven kloubový Škoda-Sanos ev. č. 301 z TMB, který nedostal technické oprávnění pro provoz s cestujícími. Ke spatření byl také nově dodaný nízkopodlažní trolejbus Škoda 21Tr ev. č. 388, zatím nezařazený do provozu MHD. Hala ve svých útrobách skrývala ještě další zajímavosti, a sice opravované trolejbusy 14Tr zakoupené z Hradce Králové, které budou zapotřebí pro obsluhu nově budované trati do Sídliště Dubina. Vozy obdržely ev. č. 308 (ex 22 DP HK) a 311 (ex 29 DP HK). Celková oprava probíhá též na muzejním voze Škoda 8Tr ev. č. 302 (ex 9493 Praha).

Dále byl v areálu ke spatření nově dodaný vůz 21Tr ev. č. 389 a dále odstavený vůz 14Tr ev. č. 307 (ex 21 DP HK).

Na opravně v lakovně se nachází historický vůz Škoda 706 RTO, který bude po dokončení zařazen do vozového parku historických vozidel DP Pardubice.

Uvnitř areálu byl ke shlédnutí další zajímavý vůz, a sice Karosa ŠM 11 ev. č. 8. Autobus není majetkem DP, nýbrž PSHŽD a jelikož po vyřazení z osobní dopravy sloužil jako pojízdné občerstvení, je v dezolátním stavu. Doufejme, že se skupince dopravních nadšenců podaří "šimla" opravit, a ten bude důstojně reprezentovat jednu zaniklou éru vozidel.

Pardubické oslavy se velmi vydařily. Rozhodně to nebyl lehký úkol, uspořádat oslavy v takovéto šíři a s takovým množstvím vozidel. Všem zainteresovaným za to patří obrovský dík. Vytknout lze snad jediné, a sice velmi brzké ukončení jízd vozidel po městě.

Dopravní podnik rozhodně nespí na vavřínech, neustále se rozvíjí. Letošním nákupem 4 nízkopodlažních trolejbusů nic nekončí, v plánu jsou stavby nových tratí. Z důvodu plánované rekonstrukce ulice Teplého bude vozovna odříznuta od zbytku trolejové sítě. Dopravní podnik tím chce čelit stavbou nové spojovací trati v ulicích kpt. Nálepky a Demokratické mládeže.

Ve fázi výstavby se nachází trolejbusová trať na Sídliště Dubina. Měnírna funguje a napájecí kabely jsou položeny, chybí jen politická vůle současných představitelů města dát svolení k zatrolejování dotčených komunikací. Musíme tedy doufat, že zvítězí zdravý rozum (a zejména zdravý vzduch) a trolejbusy dostanou zelenou. Pardubice si to určitě zaslouží.

Prameny:
 1. vlastní poznámky
 2. 50 let jezdíte s námi - DP Pardubice 2002
 3. 50 let trolejbusové dopravy v Pardubicích - DP Pardubice 2002
  © J. Veselý, M. Babický 2002
Autor: jv-mb-070402z-150402a, Trvalý odkaz, Čl. trolejbusy, Články, 8.4.2002
19. 3. 2002 Národní technické muzeum v Praze

Národní technické muzeum v Praze dokumentuje vývoj techniky v České republice i zahraničí. Návštěvníci se mohou poučit v různých technických oborech. V muzeu jsou vybudovány expozice časoměrné techniky, astronomické, fotografické, kinematografické, akustiky, telekomunikační techniky, dále metalurgie, uhelného a rudného dolu, a také jak jinak, než dopravy.

NTM v Praze bylo založeno roku 1908. Současnou budovu získalo až o několik desetiletí později, a sice v roce 1942, za německé okupace. Ve sklepních prostorách muzea byly tehdy zřízeny protiletecké kryty.

Budova muzea je v Kostelní ulici na Letné. K muzeu se lze dostat po cca 5 min. pěšky od zastávky tramvaje Letenské náměstí, nebo automobilem až k těsné blízkosti budovy. Pěší návštěvníci si však musí dávat pozor kam šlapou, neboť psích exkrementů je ve zdejší oblasti opravdu hojně.

Muzeum má otevřeno denně od 9:00 do 17:00 mimo pondělí. Vstupenka stojí dospělého 70,- Kč, důchodci zaplatí 40,- Kč, studenti, vojáci, děti a mládež pořídí vstupenku nejlevněji, a sice za 30,- Kč. Rodinná vstupenka platná maximálně pro 2 dospělé a 4 děti, stojí 150,- Kč (údaje z roku 2002).

Historie dýchne na návštěvníky hned u pokladny, na stěně totiž visí plán středu města. Jeho stáří odhaduji na konec 70. let minulého století, neboť se na plánku ještě vyskytují zrušené tramvajové tratě na Václavském náměstí (1980) a Příkopech (1985).

V šatně prodávají upomínkové předměty, modely automobilů, autobusů, železničních vagonů, pohledy, knihy, plastikové stavebnice, videokazety a poštovní známky s žánry MHD a železnice.

V předsálí je vystaven monumentální stojatý kompresorový čtyřdobý vznětový motor Dieselova principu, vyrobený roku 1913 v Českomoravské továrně na stroje.

Technická data kompresoru:
 1. vrtání 300 mm
 2. zdvih 950mm
 3. zdvihový objem 31 808cm3
 4. stupeň komprese 18
 5. otáčky 250/min
 6. výkon 30kW
 7. hmotnost 6 100kg


V kinosálu, který je opodál, jsou divákům promítány historické filmové dokumenty, opatřené náležitým komentářem.

Pro zájemce o městskou a železniční dopravu je určeno zejména přízemí velké haly.

Ke spatření je tu parní kotel z lokomotivy 331.046, kontroléry Křižík a ČKD, dvojkolí vozu koňky, tramvajové koleje + křížení, spřáhlo tramvaje, plánek rozvoje sítě pražského metra z roku 1989, Křižíkův tramvajový elektromotor. Dále jsou zde fotografie tramvají od roku 1875 do roku 1978, přičemž na jedné z fotografií je zachycena Tatra T5 ev. č. 8102. Dále je zde ke spatření podvozek nosiče tramvajové skříně z bývalé Křižíkovy dráhy do Vysočan z roku 1895.

Přehled vystavených lokomotiv a vozů
Výrobce Evidenční číslo R.v. Specifikace
Lokomotivka G. Sígl, Vídeňské Nové město, Rakousko 252.008 + 412.008 1891 parní lokomotiva + tendr
F. Ringhoffer, Praha, Čechy AZA 45 1900 salonní dvounápravový vůz
F. Ringhoffer, Praha, Čechy AZA 1-0083 1891 salonní vůz 
Strojírna vídeňsko-raabské dráhy, J.Haswel, Vídeň, Rakousko BEB I.103(Kladno) 1855 parní polotendrová loko
lokomotiva: Lokomotivka R. Hartmann, Saská Kamenice, Německo

tendr: F. Ringhoffer, Praha, Čechy

322.302 

209.147

1869 

1885

parní lokomotiva

tendr lomotivy

Českomoravská továrna na stroje, Praha - Libeň 310.0118 1903 parní tendrová lokomotiva
F. Ringhoffer, Praha, Čechy (vozová část)

F. X. Komarek, Vídeň, Rakousko (kotel a parní stroj)

M 124.001 1903 parní vůz
Krauss & CIE, Linz, Rakousko SETG NO.6 (Gartenau) 1887 parní tramvajová loko
Českomoravská továrna na stroje, Praha - Libeň 375.007 + 821.039 1911 parní rychlíková loko+tendr
Krauss & CIE, Mnichov, Německo XIVe č.14 1884 nejst. úzkorozch. loko v ČR
Komunální podnik města Trhové Sviny, Čechy ----------------- 1840

(1968-9)

os. vůz koněspřežné dráhy (replika)
Vozovka Ringhoffer, Praha, Čechy ----------------- 1900 železniční drezína
?, Brno ----------------- 1860 drezína s rumpál. pohonem


Za zmínku stojí zejména nejstarší dochovaná úzkorozchodná průmyslová parní tendrovka z roku 1884, dále nejstarší dochovaná parní lokomotiva na území ČR (r. v. 1855) a gigantická 375.007, s průměrem hnacích dvojkolí 2100 mm.

Co se týče automobilismu, může si návštěvník v hlavní hale prohlédnout první vyrobený automobil v českých zemích - NW Präsident z 1898, vyrobený v Kopřivnici. Z novějších strojů zde máme např. závodní speciál Škoda 130 RS z roku 1978.

Polovina 1. ochozu v hlavní hale je věnována lokomotivám. Jsou zde vystaveny modely lokomotiv, fotografie a drobné exponáty.

Další zajímavosti můžeme spatřit v oddělení akustiky, kde se nachází exponát, v podobě řezu tramvajovým kolem a schema vypružení tramvajového kola. Ve vitríně jsou i zajímavé fotografie. Na jedné můžeme spatřit tramvajový prototyp KT4Dt ev. č. 0014 z roku 1983 a na druhé je k vidění druhý prototyp KT8D5 ev. č. 0019 z roku 1984 (později provozován v Ostravě pod ev. č. 1500).

Mezi 1. a 2. patrem visí na stěně Křižíkův životopis. Opodál jsou umístěny některé elektrické přístroje, které symbolizují obor, ve kterém se František Křižík pohyboval, a sice elektrotechniku.

Poslední zajímavosti pro fanoušky kolejové dopravy můžeme nalézt v uhelném a rudném dolu.

Labyrint chodeb, který byl vybudován z bývalého protileteckého krytu, návštěvníkům hodnověrně ukazuje problematiku hlubinných dolů a s tím související těžby nerostů.

Na 1000 m chodeb je položeno cca 500 m kolejí různých rozchodů, které jsou určeny pro soupravy důlních mechanismů. V podzemí můžeme spatřit mnoho ručních nástrojů i techniky k dobývání nerostného bohatství. Kombajny, pneumatické vrtačky, důlní lokomotivy a vozíky, to je pouze hrubý výčet nejzajímavějších věcí.

Při výstupu z dolu můžeme v přilehlém sále spatřit funkční model razícího kombajnu ze SSSR ze 60. let 20. století, se kterým byly raženy tunely i v pražském metru.

Dále zde můžeme spatřit technologický postup výroby ocelové kolejnice, včetně nezbytných exponátů.

Rozvoj muzejních sbírek bude probíhat i nadále, výsledek však závisí na dostatku finančních prostředků. Plány do budoucna jsou velkolepé, měla by být zřízeno Železniční muzeum v části areálu Masarykova nádraží. Uvidíme tedy, kdy se dočkáme realizace. 

Kontaktní adresa muzea:

Národní technické muzeum
Kostelní 42
170 78 Praha 7
e-mail: med@ntm.anet.cz
web: http://www.ntm.cz

© M. Babický 2000  
Autor: mb-260200z, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 19.3.2002
3. 3. 2002 Vozový park tramvají DP Praha k 1. 2. 2002

Hloubětín (provozovna 1) * ve stavu celkem 118 vozů

 1. T3M - 8006, 8007, 8009, 8013, 8015, 8027, 8030-8033, 8036-8039, 8043, 8046-8049, 8051-8091, 8093, 8096, 8097, 8099-8106
 2. KT8D5 - 9001-9005, 9007-9048

Kobylisy (provozovna 2) * ve stavu celkem 155 vozů

 1. T3 - 6257, 6289, 6561, 6710-6721, 6723-6732, 6734-6754, 6762, 6763, 6765, 6772, 6773, 6775-6782, 6785, 6790, 6795-6798, 6805, 6807, 6808, 6811-6816, 6821-6828, 6831, 6834, 6836-6842, 6845, 6851, 6852, 6854, 6856, 6858-6871, 6873, 6875, 6876, 6878-6884, 6886-6894, 6898-6903, 6905-6907, 6909-6912, 6915, 6916, 6918, 6919, 6921, 6922, 6929, 6931, 6934
 2. T3M - 8092, 8094, 8095, 8098

Motol (provozovna 3) * ve stavu celkem 136 vozů

 1. T3 - 6557, 6562, 6568, 6609-6611
 2. T6A5 - 8601-8730

Pankrác (provozovna 4) * ve stavu celkem 172 vozů

 1. 6092, 6383, 6457, 6509-6511, 6513, 6514, 6525, 6532, 6537, 6542, 6544, 6545, 6552, 6564, 6569, 6576, 6579, 6580, 6584, 6594, 6598, 6602, 6606, 6932, 6935, 6938, 6940, 6943-6945, 6948, 6949, 6951-6955, 6957-6959, 6962-6965, 6967, 6969, 6973, 6976, 6977, 6990, 6991

  (vozy následujících ev. č. byly odeslány na rekonstrukci do Ústředních dílen: 6142, 6230, 6365, 6439, 6468, 6512, 6517, 6571, 6589, 6613, 6626, 6629, 6662, 6674, 6733, 6755)
 2. T3M - 8005, 8008, 8010-8012, 8014, 8016-8025, 8028, 8029, 8040-8042, 8044, 8045, 8050
 3. T3R.P - 6554, 8211-8245, 8301-8316
 4. T3SUCS - 7074, 7075, 7078, 7079, 7083, 7086, 7087, 7091, 7093, 7097, 7101, 7103, 7105, 7109, 7113, 7115, 7121, 7125, 7129, 7204-7207
 5. RT6N1 - 9101-9104 (dlouhodobě neprovozní)

Strašnice (provozovna 5) * ve stavu celkem 128 vozů

 1. T3 - 6529, 6605, 6615, 6634, 6635, 6637, 6639, 6640, 6644-6647, 6649-6655, 6657, 6658, 6661, 6664, 6665, 6668-6671, 6673, 6675, 6680, 6685-6693, 6696-6698, 6701-6709
 2. T3M - 8034, 8035, 8200
 3. T3R - 8205
 4. T3SU, T3SUCS - 7001-7003, 7006, 7008-7073, 7268, 7269

Vokovice (provozovna 7) * ve stavu celkem 117 vozů

 1. T3 - 6432, 6492, 6496, 6503
 2. T3SUCS - 7076, 7077, 7080-7082, 7084, 7085, 7088-7090, 7092, 7094-7096, 7098-7100, 7102, 7104, 7106-7108, 7110-7112, 7114, 7116-7120, 7122-7124, 7126-7128, 7130-7203, 7238, 7239

Žižkov (provozovna 8) * ve stavu celkem 115 vozů

 1. T3 - 6124, 6228, 6608, 6616, 6619, 6622-6625, 6628, 6630-6632
 2. T3SUCS - 7208-7237, 7240-7267, 7270-7292
 3. T6A5 - 8600, 8731-8750
Přehled provozovaných typů tramvají
Typ Počet
T3 295
T3M 102
T3SU, T3SUCS 289
T3R 1
T3R.P 52
T6A5 151
KT8D5 47
RT6N1 4
Celkový počet vozů 941


Prameny: oficiální přehled DP Praha
  © M. Babický 2002
Autor: mb-030302v, Trvalý odkaz, Čl. tramvaje, Články, 3.3.2002
24. 2. 2002 100 let MHD na Mostecku

Historie:

 1. 7. 8. 1901 - zahájení provozu úzkorozchodné elektrické dráhy 
 2. 1930 - zahájení autobusové dopravy
 3. 1. 4. 1948 - zahájení trolejbusové dopravy
 4. 1. 4. 1957 - zahájení provozu normálněrozchodné elektrické rychlodráhy
 5. 31. 1. 1959 - ukončení provozu trolejbusů
 6. 1962 - ukončení provozu úzkorochodné elektrické dráhy
 7. 1969 - vybudována velkokapacitní vozovna a opravárenský závod v Mostě-Velebudicích
 8. 1996 - ukončena kompletní plynofikace autobusů na propan-butan
Vozovna Most:

Jedním z center oslav výročí MHD v sobotu 22. září 2001 se stala mostecká vozovna.

Zde mohli návštěvníci spatřit technické zázemí dopravního podniku. Zájemci si mohli prohlédnout autobusovou halu lehké a těžké údržby, halu lehké a těžké údržby tramvají, opravnu tramvajových agregátů, vozy technické údržby. 

Dále se zde prezentovala autoškola DP se svým vozovým parkem, sestávajícím se z několika osobních automobilů, motocyklů, nákladního automobilu IFA a autobusu Karosa B 732. 

Na volném prostranství byly vystaveny autobusy DP Most - Karosa B 731 PB, B 931 PB a B 741 PB. Zkratka PB označuje vozidlo, které má upraven spalovací motor na propan-butan (všechny mostecko-litvínovské autobusy jsou takto vybaveny). Firma Karosa zde vystavovala svou novinku v nabídce městských kloubových autobusů, a to typ Karosa B 961 (prototyp BK 4), jehož sériová výroba se rozjede v roce 2002. Zmizelou éru trolejbusů zde představoval zapůjčený teplický trolejbus Škoda 9 Tr ev. č. 105. 

U vrátnice probíhal prodej pamětní publikace, odznaků a kalendářů. O kus dále si mohli zájemci zakoupit modely tramvají, autobusů, trolejbusů a také pohlednice s obrázky MHD či železnice.

Po areálu vozovny vozil zájemce stařičký autobus Škoda 206, o kterém bude ještě v tomto článku řeč. 

Pro hladovějící a žíznící spoluobčany byla otevřena jídelna dopravního podniku. 

Přehled autobusů vystavených ve vozovně Most
Typ Evid. č. Majitel R. v. Barva Poznámka
Škoda 9 Tr 105 DP Teplice 1980 červeno-bílá trolejbus
Karosa B 731 PB 194 DP Most-Litvínov 1996 žluto-bílá autobus
Karosa B 931 PB 102 DP Most-Litvínov 1998 žluto-bílá autobus
Karosa B 741 PB 51 DP Most-Litvínov 1993 žluto-bílá autobus
Karosa B 961 SPZ <H 08-42> Karosa a. s. 2001 bílá prototyp autobusu


Vozovna Litvínov:

Ve vozovně Litvínov toho bylo ke spatření o mnoho méně. 

Nejzajímavější byly pracovní vozy DP. Asi nejzajímavějším exponátem byla cisterna a také vůz pro přepravu kolejnic. V ostatních městech ČR se nic podobného nevyskytuje. 

Přehled pracovních tramvajových vozidel vystavených ve vozovně Litvínov
Typ Evid. č. Majitel R. v. Barva Poznámka
nákladní vozík 1 DP Most-Litvínov 1982 žluto-šedá možnost připojení sn. radlice
cisterna 2 DP Most-Litvínov 1982 šedá -----------------
přepravník kolejnic 3 DP Most-Litvínov 1985 žluto-šedá -----------------
přepravník štěrku 4 DP Most-Litvínov 1989 žluto-šedá -----------------
T1/T3 pracovní 206 DP Most-Litvínov 1957/1968 žlutá karoserie T3, výzbroj T1
T2/T3 kolejový brus 263 DP Most-Litvínov 1962/1976 žlutá karoserie T3, výzbroj T2


Návštěvníci si také mohli prohlédnout vystavené typy autobusů, které DP provozuje. Vystavena byla Karosa B 731 PB, B 741 PB, B 931 PB. K vidění byl také nízkopodlažní Citybus, který byl zapůjčen z DP Chomutov-Jirkov.

Přehled autobusů vystavených ve vozovně Litvínov
Typ Evid. č. Majitel Barva
Karosa B 731 PB 136 DP Most-Litvínov žluto-bílá
Karosa B 931 PB 114 DP Most-Litvínov bílá
Karosa B 741 PB 50 DP Most-Litvínov žluto-bílá
Citybus 209 DP Chomutov-Jirkov červeno-bílá


Po celý den probíhaly v obou městech jízdy historických i současných autobusů a tramvají.

Historické autobusy mohli zájemci obdivovat od 14:00 do 15:00 na prostranství před mosteckým KD REPRE. Pozornosti zájemců rozhodně neušel stařičký autobus Škoda 206 z roku 1936, který přijel až z dalekého Slovenska. 

Tramvaje byly ke spatření před mosteckým OD Prior cca v 9:15 a v Litvínově u stanice Citadela od 13:00 do 13:30. Z tramvají byl největší zájem pochopitelně o dvounápravový vůz Křižík z roku 1899, tedy již z předminulého století. 

Autobusy také odjely na okružní jízdu Autodromem, ale účast pro veřejnost byla možná pouze na základě zvláštní jízdenky, což nikdo předem neavizoval. Zřejmě to byl záměr. Autobusy se objevily také na rozličných místech těchto severočeských měst.

Zároveň se v obou městech konalo větší množství akcí nedopravního charakteru.

Dopravní podnik dal cestujícím ještě jeden dárek, a sice možnost cestování zdarma všemi vozy MHD v sobotu od 8:00 do 17:00.

Oslavy lze, vzhledem k nelehké ekonomické situaci podniku, hodnotit velmi úspěšně. Nezbývá než popřát DP měst Mostu a Litvínova do budoucna více zájmu o kolejovou dopravu ve městě, více finančních prostředků na nové vozy, kratší intervaly spojů, rekonstrukce tratí a zejména stavbu tratí nových. Zatím je zde totiž tramvajová doprava neprávem dosti opomíjena. 

Přehled tramvají na zvláštní lince
Typ Evid. č. Majitel R. v. Barva Poznámka
Křižík 18 DP Plzeň 1899 hnědo-bílá -------------------
Tatra T1 528 DP Ostrava 1957 červeno-bílá -------------------
Tatra T2 21 DP Liberec 1959 žl.-bílá-zelená ex 594 Ostrava ex 152 Ústí n. L.
Tatra T3M3 246 DP Most-Litvínov 1982 žlutá dosazena EV TV14
Tatra T5B6 273 DP Most-Litvínov 1976 červeno-bílá jediná zachovaná T5 v ČR


Přehled autobusů na zvláštní lince
Typ Evid. č. SPZ Majitel Barva
Škoda 206 ------- <SC H 001> SPHV * bílá/krém/hnědá
Škoda 706 RO + B 40 22 + 48 <B 14-52> TM Brno čv/bílá + čv/krém
Škoda 706 RTO CAR 150 MOA 76-39 DP Most-Litvínov červeno-bílá
Škoda 706 RTO LUX -------- CBA 19-49 ČSAD Jihotrans červeno-bílá
Škoda 706 RTO MEX 236 BAC 02-01 DP Bratislava červeno-bílá
Leyland National 23 <U 00-85> DP Ústí n. L. čv/krém/bílá
Leyland Atlantean 26 (OTB 26W) BHG **** červeno-bílá
Škoda 706 RTO CAR ------- BA 053 FF KHAB ** hnědá/bílá
Škoda 706 RTO LUX ------- ZAB 00-36 KHAB ** hnědá/bílá


* SPHV - Spolok priatelov historickych vozidiel, Dunajská Lužná, Slovensko
** KHAB - Klub historických autobusov Bratislava, Slovensko
*** BHG - Bus historic group - Chlumec u Ústí nad Labem 

Prameny:
 1. vlastní poznámky autora
 2. Ludvík Losos - 100 let MHD na Mostecku


© M. Babický 2001
Autor: mb-220901z, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 24.2.2002
18. 11. 2001 Den otevřených dveří (5. ročník) 2001.

Pátý ročník Dne otevřených dveří v DP Praha se uskutečnil v s sobotu 15. 9. 2001. Pro veřejnost bylo otevřeno depo Zličín, garáže Řepy a vozovna Vokovice. Doprava mezi provozovnami dopravního podniku byla zajištěna zvláštními autobusovými linkami DOD1 a DOD2, na kterých byly nasazeny nízkopodlažní Citybusy a kloubová Karosa B 941.

Depo Zličín:

V areálu zličínského depa bylo k vidění mnoho zajímavého. Hned u vrátnice dostali návštěvníci leták s anketou, kde mohli odpovědět na otázky, týkající se DOD.

Na hale depa byly vystaveny fotografie z výstavby metra. Dále pak všechny vozy metra i pomocné traťové mechanismy, které se v současnosti na tratích metra vyskytují. Vystaveny byly následující vozy (ev. soupravy): 81.71 ev. č. 2327, 81.71M ev. č. 3112, M1 ev. č. 4101 a dále vložený vůz M1 ev. č. 4246 s s podélným uspořádáním sedaček. Z technických vozidel se prezentovala strojní podbíječka Plassermatic 08-75 GS, pomocné technické vozidlo WŽB 10M a lokotraktor ev. č. 797.806-7.

Poblíž souprav metra měli stanoviště závodní hasiči, kteří měli pro malé děti připravenu velkou atrakci v podobě slaňování. O tom, že se dětem slaňování líbilo, nebylo sebemenších pochyb.

V přilehlých místnostech hlavní haly byla instalována výstavka technických dat vozů metra a výkonů metra za uplynulé roky. Rovněž zde probíhala datová projekce o historii a současnosti pražské podzemní dráhy.

V další místnosti se mohli návštěvníci zúčastnit znalostního kvízu, který se týkal, jak jinak, než pražského metra. Opodál si mohli zájemci zařídit vystavení nové průkazky MHD, včetně nezbytné fotografie.

Pro děti byly připraveny nafukovací balonky, které nechybí na podobných akcích a které velmi rády praskají.

Zdejší kantýna pak posloužila všem, kteří potřebovali doplnit tekutiny či pozřít nějaký pokrm.

Přehled vystavených vozů metra a pomocných technických vozidel

Evidenční číslo vozu Typ Poznámka
2327 81.71 běžný vůz metra (čelní)
3112 81.71M modernizovaný vůz metra (čelní)
4101 M1 nový vůz metra (čelní)
4246 M1 nový vůz metra (vložený), podélné uspořádání sedadel
---- Plassermatic 08-75 GS strojní podbíječka
---- WŽB 10M pracovní vozidlo s hydraulickou rukou
---- lokotraktor 797.806-7 dieselová posunovací lokomotiva


Samostanou kapitolou byli hasiči DP Metro. Na prostranství před hasičskou zbrojnicí předvedli návštěvníkům současný vozový park. O kousek dále pak předváděli malý hasební zásah.

Garáž Řepy:

Návštěvníci, kteří přijeli linkou DOD1 nebo DOD2, vykonali s autobusem nejprve okružní jízdu po garáži, aby se seznámili s umístěním a rozlohou areálu.

U vrátnice byla odstavena mobilní dispečerská ústředna, upravená z autobusu B 731atm, která je velmi vhodná pro akce tohoto charakteru.

Na volném prostranství mohli zvědavci obdivovat současný vozový park autobusů, které dopravní podnik provozuje.Zřejmě nejvíce obdivovaný byl první vůz v řadě, a to nově pořízený Citybus ev. č. 3330, dodaný již s motorem Iveco a splňující emisní limity Euro 3. Další zajímavostí se staly dnes již historické vozy Ikarus 280.10 a Karosa ŠL11, které se v minulosti také objevily v pražské MHD. Oba vozy jsou v držení Občanského sdružení za záchranu autobusů a trolejbusů v Jihlavě.

Přehled vystavených autobusů

Evid. číslo Typ Provozovatel; zvláštnosti vozu
3330 Karosa-Renault Citybus DP Praha - Hostivař;  první dodaný vůz s normou EURO 3
3283 Karosa-Renault Citybus DP Praha - Klíčov; klimatizační jednotka
3043 Karosa-Renault Citybus DP Praha - Řepy
7455 Karosa B 931 DP Praha - Řepy
7330 Karosa B 931 DP Praha - Řepy
7186  Karosa B 731 DP Praha - Řepy
5808 Karosa B 732 DP Praha - Řepy
5717 Karosa B 732 ZTP DP Praha - Hostivař
3003 Neoplan N 4014 DP Praha - Hostivař
7096 Karosa B 732 AŠ DP Praha - Autoškola DP
3035 Karosa C 734 DP Praha - Řepy
6338 Karosa B 941E DP Praha - Řepy
6141 Karosa B 741 DP Praha - Řepy
6005 Karosa B 741 DP Praha - Vršovice
BEA 08-41 Ikarus 280.10 Občanské sdružení za záchranu autobusů a trolejbusů v Jihlavě
ME 63-36 Karosa ŠL 11 Občanské sdružení za záchranu autobusů a trolejbusů v Jihlavě


Historické vozy, to nemusí být nutně jen autobusy, jak již poněkolikáté předvedli členové REHIV klubu Praha, kteří přijeli se svými auto a moto veterány. Obdiv vzbuzoval také funkční model primitivního zážehového spalovacího motoru, mimochodem velmi hlučného.

Podstatně příjemnější zvuky se linuly ze stanoviště amatérské dechové kapely.

Dále se mohli zájemci pokochat pohledem na vyprošťovací vozidlo VV 4008.01 ev. č. 9999 na podvozku Volvo FH12 a hasičské vozidlo Liaz 706 RTHP ev. č. 2811.

U čerpací stanice pohonných hmot měla stánek firma Mogul, jejíž sortiment nabízí veškerá maziva pro motorová vozidla.

Místo, kde se obyčejně odstavují a likvidují autobusy, patřilo nyní dětem, které se dosyta vyřádily při malování křídou na asfalt.

Nyní se přesuňme do odstavných hal pro autobusy, kde bylo také mnoho zajímavého ke spatření.

Hned na začátku haly mohli zájemci prokázat své znalosti ve filmové soutěži. Ta spočívala v určení názvu filmu, ve kterém účinkovala vozidla MHD v Praze.

O kus dále se prezentovaly firmy, které přímo, či nepřímo souvisejí s dopravou, konkrétně Benzina, Generali, Barum nebo firma MB modely, která se zabývá výrobou a distribucí modelů vozidel MHD.

Také zde vystavovala firma, jež se zabývá generálními opravami agregátů nákladních automobilů a autobusů.

Na hale byla odstavena Karosa B 931 ev. č. 7350, u které se již několik let zkouší klimatizační jednotka v kabině řidiče.

Ve správní budově řepských garáží mělo zastoupení informační středisko DP, včetně prodeje publikací a tisku jízdních řádů.

U vrátnice mohli návštěvníci sledovat videoprogram o pražské MHD.

Byly zde také vystaveny papírové modely autobusů, které slepily děti při minulých ročních DOD.

Samozřejmě ani zde nechybělo občerstvení, v podobě zdejší útulné kantýny.

Ve zdejší provozovně, stejně jako ve Zličíně, mohli zájemci vyplnit soutěžní anketu.

Vozovna Vokovice:

Vzhledem k tomu, že původně měla akce probíhat ve vozovně Motol, nebylo zde k vidění mnoho zajímavého.

Na volném prostranství si návštěvníci mohli prohlédnout historickou dvounápravovou soupravu tramvají a dále současné typy T3, T3SUCS, T3M, T3M2, T3R, T3RP, T6.3, T6A5 a KT8D5. S povděkem lze kvitovat skutečnost, že zde nebyla vystavena "černá ovce" vozového parku pražských tramvají, a to nízkopodlažní RT6N, neboť se jedná o mimořádně konstrukčně nevydařené vozidlo.

Ve cvičném voze T3M ev. č. 5518 probíhala soutěž dětí ve skládání puzzle.

Z technologických vozidel zde byl vystaven Renault M 250 - trolejová věž, dále Mercedes M 1823 jakožto čístící vůz a kabelový měřící vůz Volkswagen.

Soutěžní anketa probíhala samozřejmě i na této provozovně.

Pro znavené návštěvníky bylo připraveno chutné občerstvení, v podobě grilované uzeniny.

Přehled vystavených tramvají

Evidenční číslo vozu Typ Poznámka
351, 1530 Ringhoffer,  dvounápravový MV + VV
5518 Tatra T3M cvičný vůz
6092 Tatra T3 reko z vozu T1 ev. č. 5092
7092 Tatra T3SUCS  
8079 Tatra T3M  
8200 Tatra T3M2 reko z vozu T3SUCS ev. č. 7007
8205 Tatra T3R reko z vozu T3 ev. č. 6329
8237, 8304 Tatra T3RP reko z vozů T3 ev. č. 6507, 6426
8600 Tatra T6.3 výzbroj TV14, karoserie T6  
8749 Tatra T6A5  
9041 Tatra KT8D5  
Muzeum MHD Střešovice:

Muzeum bylo po celý den otevřeno zdarma. Zájemci, kteří zde ještě nikdy nebyli, se tak mohli seznámit s rozsáhlým sbírkovým fondem exponátů.

Závěr:

DOD se vydařil, i počasí návštěvníkům přálo. Co se týče hodnocení, nejlepší dojem na návštěvníky udělala řepská garáž, velice chabý dojem vozovna Vokovice, depo Zličín v těsném závěsu za řepskou garáží.

Do budoucna je stále možné něco vylepšovat, stačí jen, aby příslušní pracovníci DP shlédli několik akcí podobného charakteru v jiných městech ČR, či zahraničí. Chybí zejména jízdy historickými vozidly pro veřejnost, což je velkou vadou na kráse tak ušlechtilé věci, jakou DOD bezesporu je.

© M. Babický 2001
Autor: mb-150901z, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 18.11.2001
23. 9. 2001 Oslavy 100 let elektrické tramvaje v Ostravě

Předmluva:

Hlavní ostravské oslavy u příležitosti 100 let od zahájení provozu elektrické tramvaje se uskutečnily o víkendu 12. a 13. května 2001.

Den první - sobota 12. května 2001

Ústřední dílny Martinov:

V areálu ústředních dílen bylo skutečně mnoho zajímavých objektů ke shlédnutí. Návštěvníci si mohli prohlédnout rozsáhlý areál opraven, včetně mnoha technických vozidel.

Uvnitř hal byly vystaveny jednotlivé, zejména elektrické agregáty z tramvají T3 a K2, např. zrychlovač, motorgenerátor, linkový stykač a další, neméně důležitá zařízení. Rovněž zde byly vzorově vystaveny agregáty, před a po repasi.

Vůz T3SUCS ev. č. 948, který zde byl k vidění, dostal před časem zkušební prototypovou asynchronní výzbroj ALSTOM Industry Europulse. Tramvaj musí najezdit nejprve stanovený počet kilometrů, nutný ke schválení do provozu s cestujícími. Zvažována je i zástavba výzbroje do dalšího vozu.

Celkovou modernizací prošel zde opravovaný košický vůz KT8D5 ev. č. 502, který má být prodán přes firmu Inekon do Sarajeva.

Na nádvoří provozovny byly vystaveny různé pracovní vozy, např. montážní Karosa B 732.00 ev. č. 9215, kolejový brus T3 ev. č. 8204, pracovní dvounápravové tramvaje, trolejové věže Liaz 706, Liaz ř. 110 a Tatra 815. Zájemci měli možnost prohlédnout si areál opraven z ptačí perspektivy, resp. z plošiny trolejové vížky. Dále bylo ke shlédnutí velké množství nekolejových technologických vozidel, které DP Ostrava používá.

Firma MAVE z moravského Liptálu zde vystavovala malý třínápravový městský autobus CiBus ENA s pohonem na plyn.

Přímo z areálu opraven odjížděl z vlečkové koleje zvláštní parní vlak, vedený strojem 313.432, který vozil zájemce na nádraží Ostrava-Svinov a zpět.

V areálu opraven jezdila ještě jedna parní lokomotiva, a to 310.017 s plošinovým vozem ČSD Pa 20 173-1. Zajímavé na této soupravě bylo, že šlo o vozy zahradní železnice, které jsou majetkem p. Siče. Naprosto funkční parní stroj vykonal úctyhodnou práci, neboť odvezl nemalé množství dětí, které se chtěly svézt na plošině vagonu.

Ke zvláštní události došlo v 11:00, neboť došlo k úmyslnému zapálení a následnému asistovanému požáru vyřazeného vozu T3M ev. č. 717. Hasičská jednotka byla na místě vzápětí, aby se dala do ukázkového zásahu - hašení hořící tramvaje. Zásahu přihlíželo velké množství osob, taková událost se nevidí denně. Z vyhořelého vozu zbyly pouze plechové části, neboť všechny laminátové, plastové a pryžové části shořely.

Na přilehlém prostranství byly ke spatření ukázky kolejových konstrukcí, včetně těch, které si DP Ostrava vyrábí sám.

Stánky s propagačními materiály také nezahálely. Firma MB modely, která nechybí na žádné větší dopravní akci, nabídla tradiční sortiment modelů autobusů a tramvají v měřítku 1:87 (H0). Konkurenční firmy nabídly také velké množství modelů autobusů, trolejbusů a tramvají.

DP Ostrava na svých stáncích nabízel rozličné upomínkové předměty. Zájemci si mohli zakoupit např. odznak, vázanku, kalendář, výroční knihu nebo další propagační předměty DPO.

Po celý den také probíhalo živé rozhlasové vysílání Frekvence 1, spojené s vyhlášením výsledků soutěže o sběr jízdenek MHD. Ze známých osobností poctila svou návštěvou ostravské oslavy moderátorka Bára Štěpánová.

Pro menší děti byla připravena atrakce s elektrickými tříkolkami, na kterých se mohli svézt.

Pro unavené návštěvníky byly připraveny stánky s občerstvením, kde si za příjemné ceny mohli dopřát nějaký nápoj či pokrm.

V areálu opraven byla zřízena zastávka zvláštní tramvajové linky č. 100, která zájemce zdarma dopravila do dalšího areálu DP - vozovny Poruba.

Vozovna Poruba:

Ve vozovně Poruba bylo zajímavých věcí o mnoho méně. Asi největším trhákem se stalo nakolejování tramvaje T3SUCS ev. č. 934 hydraulickým zvedákem.Dále zde návštěvníci spatřili průřez vozovým parkem, který DP Ostrava používá v současnosti.

Přehled vystavených tramvají ve vozovně Poruba

Evid. č. Typ Pozn.
1212 LTM 10.08  
967 T3RP EV Alstom Progress
1138 T6A5  
810 K2G EV TV8
8607 RSP-3 rotační pluh EV TV8
8201 T3 cvičný vůz  
799 T3SUCS malá modernizace
975 T3RP EV Alstom Progress


Pro dětské návštěvníky zde byla připravena atrakce, v podobě nafukovacího hradu na skákání.

Podobně, jako v ÚD Martinov, tak i zde bylo několik stánků s občerstvením.

Den druhý - neděle 13. května 2001

Tramvajová trať Vřesinská - Zátiší: 

Pro dopravní fanoušky (a nejenom pro ně) je největší radost, když se mohou svézt některým z historických vozidel.To se jim tentokrát beze zbytku vyplnilo.

Na překrásné tramvajové trati Vřesinská - Zátiší, s krásnými přírodními sceneriemi, se odehrávaly jízdy historických, současných i pracovních vozidel DP Ostrava. Zájem z řad dopravních nadšenců i prostých návštěvníků byl obrovský. Zejména historické tramvaje byly soustavně přeplněné, což činilo potíže pracovníkům dopravce, zajišťujících bezchybný chod.

Většina návštěvníků byla samozřejmě domácích, nechyběli však ani zájemci z jiných měst. Ze zahraničí se dostavili fandové ze Slovenska. Vzhledem k blízkosti pohraničí se zúčastnili také zájemci z Polska. 

Přehled vozidel pojíždějících úsek: Vřesinská - Zátiší

Evid. č. Typ
21 e. m. v "Barborka"
24 e. m. v.  trolejová věž
25 + 69 e. m. v. ("Kroužkáč") + v. v. ("Bajvuz")
35 + 8822 e. m. v. ("Bibisák") + vozík
50 + 219 e. m. v. ("Brňák") + v. v. ("Brňák")
94 + 269 e. m. v. ("Komárek") + v. v. ("Komárek")
106 nákladní motorový vůz ("Stovka")
528 T1
681 T2
1210 LTM 10.08
8002 + 8602 e. m. v. - pluh + RSP 1
8101 + ss lokotraktor ř. 700 + výsypné vozy
8201 T3 cvičný vůz
8204 T3 brus
8205 T2 posunovací
8208 T3 měřící
8606 pluh RSP 2
8607 pluh RSP 3

Náhradní dopravu v úseku Vřesinská - Zátiší zajistily autobusy DP. Na linku X-5 byla nasazena různá vozidla, konkrétně Karosa B 732, Škoda 21 Ab, Citybus, či novinka ve vozovém parku - dvanáctimetrový nízkopodlažní Solaris Urbino 12 ev. č. 7701.

Centrem oslav se stala tramvajová smyčka Zátiší, kde byly soustředěny veškeré atrakce.

V autobuse Škoda 21 Ab ev. č. 7502 probíhal prodej předmětů s dopravní tematikou. Ve stáncích opodál si mohli zájemci, tak jako předchozí den, zakoupit modely autobusů či trolejbusů. K mání byly také slepovací modely od firmy SDV. Rovněž zde byl zastoupen prodej dárkových, blíže nespecifikovaných předmětů.

Odvážlivci se mohli nechat vyzdvihnout do výšin trolejovou věží ev. č. 9293 na podvozku Liaz.

Všem přítomným pak vyhrávala živá a reprodukovaná hudba.

Stejně jako předchozí den, se opět na veřejnosti ukázal malý autobus CiBus ENA.

Pro děti byly připraveny soutěže a skákací gumový hrad.

Pro unavené odpadlíky byly připraveny stánky s občerstvením, kde se mohli osvěžit limonádou nebo pivem a nasytit klobásou či dalšími pochutinami.

Po oba dny byly v prodeji zvláštní jízdenky pro jednotlivou jízdu nebo celodenní jízdy historickými vozidly.

Oslavy se velmi vydařily, patří za to velký dík organizátorům, zejména Dopravnímu podniku Ostrava a Kroužku přátel městské dopravy v Ostravě. Ostravští se tak zařadili po boku Prahy a Brna k městům, které si velice považují historie MHD a pořádají tyto velkolepé akce. 

Prameny:
 1. poznámky autora
 2. Katalog historických vozidel DP Ostrava - DP Ostrava 2001
© M. Babický 2001
Autor: mb-130501v, Trvalý odkaz, Čl. tramvaje, Články, 23.9.2001
28. 4. 2001 Oslavy 50 let MHD v Děčíně

Historie:
 1. 6. 4. 1851 - přijel do města první železniční vlak
 2. 1906 - zahájila provoz první autobusová linka
 3. 1907 -první autobusová linka byla zrušena pro nízké využití
 4. 1923 - společnost EVU zahájila provoz novodobé autobusové dopravy
 5. 6. 6. 1946 - bylo vydáno povolení pro stavbu trolejbusové trati
 6. 1949 - zahájena výstavba trolejbusového systému
 7. 6. 1. 1950 - zahájen provoz trolejbusů
 8. 1. 7. 1950 - založeny Dopravní podniky města Děčína
 9. 1960-1967 - největší rozmach trolejbusové dopravy v Děčíně
 10. 1967 - přišlo rozhodnutí o postupné likvidaci trolejbusového systému
 11. 14. 12. 1973 - černý den v děčínské MHD - definitivní konec trolejbusů
 12. 1977 - dodány první kloubové autobusy
 13. 1996 - dodány první nízkopodlažní autobusy
 14. 1997 - zahájeny rozsáhlé stavební práce a rekonstrukce v areálu DP
Oslavy:

Oslavy 50 let MHD v Děčíně kalendářně připadly na první červencový víkend. Dopravní podnik se na oslavy připravil velmi dobře, tak aby si návštěvnící z této akce přinesli krásné prožitky.

Brány podniku v Dělnické ulici se návštěvníkům otevřely 1. a 2. července 2000.

V novém areálu DP si mohli prohlédnout halu lehké údržby a denního ošetření. Zde byla vystavena Karosa B 741 ev. č. 221.

Na hale těžké údržby byly vystaveny opravované autobusy Karosa B 732 ev. č. 176, B 931E ev. č. 102 a SOR C 7.5 ev. č. 503.

Uvnitř areálu byl odstaven teplický trolejbus 9 Tr ev. č. 105, který evokoval atmosféru zaniklého trolejbusového provozu. Trolejbus si oblíbily zejména děčínské děti, pro které se stal nezvyklou hračkou, se kterou se v Děčíně nemají šanci setkat.

Společnost Škoda-Liaz zde předvedla svůj speciál, který měl najít své uplatnění ve Vietnamu jako autobus. K realizaci však nedošlo, a tak je vozidlo dodnes majetkem výrobce. Na oslavách vůz sloužil k reprezentaci fy. Škoda-Liaz.

Lahti 402/CZ-B - takto se oficiálně jmenuje další zajímavé vozidlo, autobus, který v ČSAD Ústí nad Labem, a. s. , montují z karoserie finského autobusu Lahti. S využitím ekologických pohonných jednotek fy. Škoda-Liaz tak jde o další autobus, který může pomoci při obnově vozového parku zejména závodů ČSAD. Autobus je dodáván s klasickým vznětovým motorem, na přání zákazníka je možné dodat motor poháněný LNG, neboli zkapalněným zemním plynem.

Dalším autobusem, který vzbudil zaslouženou pozornost návštěvníků, se stal licenčně vyráběný třínápravový Neoplan, označený Solaris Urbino 15. Ty jsou vyráběny v Polsku, přičemž generálním dovozcem do České republiky se stal Dopravní podnik Ostrava. S předváděným Solarisem se již mohli seznámit cestující v několika dalších městech republiky.

Na nádvoří dílen si lidé mohli zakoupit suvenýry u připravených stánků, občerstvit se, nebo nastoupit do některého z autobusů, mířících na některou ze zvláštních linek. 

Přehled vystavených autobusů

Typ SPZ Ev. č. Barva Majitel
Renault-Agora Citybus ULK 61-54 44 červená/bílá DP Ú. n. L.
Praga RND <B 14-39> 53  červená/bílá/černá TM Brno
Škoda 706 RTO Jelcz AE 18-28 4881 červená/bílá DP Praha
Karosa ŠM 11 <X 27-80> 7135 červená/bílá DP Praha
Škoda 706 RO

Karosa B 40

<B 14-52>

<B 12-72>

22

?

červená/bílá TM Brno
Solaris Urbino 15 (P0 5090) 7601 modrá/bílá/žlutá DP Ostrava
AEC Routmaster (NRH 802A) ? červená/bílá B. H. G. Chlumec
Škoda 706 RTO LUX KT 35-01 --------- zelená/bílá ?
Škoda 706 RTO LUX CBA 19-49 --------- červená/bílá ČSAD Jihotrans
Büssing NAG 900 N (DD VK 900) 4 krémová/hnědá DVB Dresden
MAN ND 202 (BV 3079) 3079 modrá/žlutá BVG Berlin
Leyland National (BTB 23T) 23 červená/krémová DP Ú. n. L.
Mercedes O 405 GN (DDVB 187) 453 116-2 žlutá/černá DVB Dresden
Leyland Atlantean AN68 (OTB 26 W) 26 červená/bílá B. H. G. Chlumec
SOR B 9.5 LIB 43-49 499 zelená/žlutá/bílá DP Liberec
Lahti 402/CZ-B CLA 21-53 ----------- modrá/bílá/červená ČSAD Bus Ú. n. L.
* B. H. G. - Bus Historic Group Chlumec u Ústí nad Labem

Na dvoře starých dílen byl k vidění průřez současným vozovým parkem DP Děčína.

Výstavka autobusů DP Děčín

Typ

SPZ

Evidenční číslo

Rok výroby

SOR C 7.5 DCA 44-58 507 1996
Ikarus 280.08 DCA 45-20 202 1984
Ikarus 412.02 DCA 42-93 182 1996
Tambus TAM 272A DCA 30-69 207 1994
Karosa B 732.1652 DCA 21-70 174 1991
Karosa B 931.1707 DCA 82-19 101 2000
Karosa B 941.1962 E DCA 81-82 201 2000
Karosa LC 936.1038 XE DCA 81-81 401 2000


Absolutním trhákem dne se staly jízdy historických vozidel. Linky byly záměrně pojmenovány tak, aby název jednoznačně vystihoval charakter linky. Cestující tak mohli okusit požitek z městské nebo příměstské linky. Ti odvážnější pak mohli zvolit vyhlídkovou, či patrovou jízdu.

Pro milovníky romantiky byly připraveny vyhlídková jízda po okolí Děčína, přičemž došlo k původně neplánované zajížďce na Kristin Hrádek, který se nachází v těsném sousedství státní hranice se SRN. Dojmy z vyhlídkové jízdy byly vesměs dobré. Zde je však třeba upozornit na vozidlo Škoda 706 RTO s klatovskou SPZ, které by bez problémů mohlo dostat přezdívku "kostitřas", neboť jezdilo pravděpodobně bez zadních tlumičů pérování.

Městská jízda - okruh 1:

Vozovna - Hl. nádraží - Masarykovo nám. - Myslbekova - Nemocnice- Narex - Nový most - Desta - Diana - Vozovna

Městská jízda - okruh 2:

Vozovna - Hl. nádraží - Masarykovo nám. - Okresní úřad - Myslbekova - Narex - Libverda - Březiny - Staré město - Nový most - Desta - Diana - Vozovna

Příměstská jízda - okruh 1:

Vozovna - Hl. nádraží - Bynov - Jílové - Libouchec a zpět

Příměstská jízda - okruh 2:

Vozovna - Hl. nádraží - Masarykovo nám. - Boletice - Nebočady a zpět

Vyhlídková jízda:

Vozovna - Hl. nádraží - Jalůvčí - Maxičky - Sněžník - Tisá - Libouchec - Jílové - Bynov - Hl. nádraží - Vozovna

Patrová jízda - okruh 1:

Vozovna - Hl. nádraží - Bynov - Jílové a zpět

Patrová jízda - okruh 2:

Vozovna - Hl. nádraží - Bynov - Jílové - Libouchec a zpět 

Zaslouženou pozornost si získaly zejména stařičké autobusy Büssing NAG, Praga RND a Škoda 706 RO. Také velice moderní, 15 m dlouhý, třínápravový Solaris Urbino si získal své příznivce, ikdyž děčínským dětem se zřejmě nejvíce líbila jízda patrovými autobusy.

Oslavy MHD přilákaly mnoho obyvatel Děčína a velké množství dopravních nadšenců. Lze s povděkem kvitovat snahu děčínských (a nejenom děčínských) pracovníků DP, dopravních nadšenců a dalších, kteří se podíleli na organizaci oslav. 

Prameny:
 1. vlastní poznámky
 2. 50 let městské hromadné dopravy v Děčíně, autorský kolektiv, 2000


© M. Babický 2000
Autor: mb-010700-240401v, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 28.4.2001
16. 1. 2001 Vor 2000

Úvodem:

Nejprve je třeba si vyjasnit dva termíny, se kterými se budeme setkávat. Plavec je označení pro osobu, které většina lidí neřekne jinak, než vorař. Vor se oficiálně jmenuje vorový pramen, který se skládá z několika článků (vorů).

Stručná historie voroplavby na Vltavě:

První doložená zmínka o voroplavbě na Vltavě pochází z roku 1316, kdy vydal král Jan Lucemburský privilegium, kterým vnesl do obchodu se dřevem přesnější pravidla.

Vory však připlouvaly do Prahy nejméně o 300 let dříve. Většina z nich končila po staletí svoji pouť nad Prahou, v místě soutoku potoka Botiče s Vltavou.

A právě zde, pod Vyšehradskou skálou, vyrostlo malebné Podskalí s vorovým přístavem, který sloužil až do počátku 20. století.

Z Podskaláků se postupem času stali zdatní obchodníci se dřevem. Připlavené kmeny se zde rozvazovaly a po "nápravě" rozvážely dále do města, nebo se dřevo zpracovávalo na místních pilách.

Z každého voru se vybíralo clo, po dlouhá staletí placené v naturáliích, a to tak, že se dle délky a druhu dřeva vyťala z voru určitá část kmenů, nazývaná "výtoň".

Podskaláci však nebyli jenom schopní obchodníci, nýbrž i zdatní plavci. Když se v polovině 14. století splavnila Vltava i v Praze, vybrané vory pokračovaly dále po Labi až do německého Hamburku. Zpravidla se tyto vory připlavily do podskalského přístavu, zde se převázaly na dvojitou šířku a nastoupily na ně plavecké party z Podskalí.

Vory na Výtoň připlouvaly zejména ze středních Čech, ale i z Berounky, Lužnice, Sázavy, Malše a Otavy.

Od třicátých let 20. století se na Vltavě začaly stavět první velké přehrady, které zapříčinily přerušení klasické vodní cesty, která byla využívána po staletí. A to byl začátek konce voroplavby na této řece.

Poslední vory připluly do Prahy v roce 1947.

Voroplavba na Vltavě byla definitivně ukončena 12. září 1960 a její funkci převzala železniční a automobilová doprava.

Vznik Voru 2000:

Vor 2000 vznikl z popudu autorky projektu Zlaty Svobodové, které se podařilo tento nápad zrealizovat se Spolkem přátel plavby do projektu Praha - město na řece, v rámci akce Praha - Evropské město kultury 2000. Vrátným, neboli osobou, která má na starosti stavbu a provoz voru, se stal Jan Havel.

Vorový pramen byl postaven ve staré štěchovické loděnici. Celá stavba, včetně příprav houžví a dalšího nezbytného materiálu, trvala přibližně 2 měsíce.

Pramen byl sestaven celkem z 5 vorů, neboli vorových tabulí (předák, slabák, šrekový, ve střídě, zadák), jejichž celková hmotnost se blížila 45 tunám. Na stavbu bylo spotřebováno 45 m3 dřeva. Šířka voru činila v předních pata 4 m, v zadních pata 5 m. Délka vorového pramene bez vesel byla úctyhodných 56 m. Samozřejmostí se stala nezbytná výstroj, která se skládala z vesel, nářadí, ohnišť, nákladu palivového dřeva a také "firem" s označením dopravce dřeva a jménem vrátného voru.

Vor 2000 byl na světě, stačilo pouze vyplout.

Provoz voru:

Slavnostní ceremoniál se udál ve Štěchovicích 1. července 2000, kdy byl vorový pramen mimo jiné i pokřtěn farářem. Krátce po 15. hodině vyplul od štěchovického přístavu ku Praze, nejprve samotíží, a od Vranské přehrady ve vleku motorové lodi Chroust. Po připlutí na Jarov v 18:30 následovalo uvázání v zálivu.

Zde je vhodné uvést několik slov o motorové lodi Chroust, neboť se nejedná o nijak nezajímavé vozidlo. Chroust byl postaven v roce 1896 v Drážďanských strojírnách coby malá loď s parním strojem. Postupem času byl parní stroj nahrazen naftovým motorem. V letech 1996-1998 proběhla GO trupu, spojená s osazením nového naftového motoru Škoda. Nyní je loď v majetku soukromé firmy a je využívána pro komerční účely.

Následujícího rána, dne 2. července v 9:00 vyplul vorový pramen, aby krátce po poledni dosáhl hranic Prahy. Na Výtoni se uskutečnilo v 15:30 slavnostní přivítání za účasti primátora Prahy Jana Kasla, který symbolicky převzal vyťatou kládu z voru, a ta se ještě téhož dne stala ozdobou sbírky staré celnice na Výtoni.

4. července proběhla zkušební plavba Staroměstskou zdrží přes plavební komoru Mánes za účasti úředníků Státní plavební správy. Po úspěšném absolvování plavby bylo vydáno povolení k plutí po Praze do 30. září 2000.

Následně se začaly, v rámci akce Praha - evropské město kultury 2000, konat plavby pro veřejnost. V úterý, středu a čtvrtek od 16:45, v pátek od 22:00 (později ve 20:00), o víkendech od 14:45, celkem tedy 6x týdně. Mnoho Pražanů tuto zajímavou nabídku uvítalo, ale díky neúplným informacím často odcházeli zklamáni, mediální propagace Společnosti Praha 2000 EMK nebyla v počátcích akce dostatečná. Svezení na vorovém prameni totiž mělo svá pevná pravidla.

Na pramen mohla pouze plnoletá osoba, takže rodiče s dětmi, které se na plavbu těšily, odcházeli s nepořízenou. Dalším limitujícím faktorem byla kapacita pramene (cca 20 osob). Zpočátku byl zájem veřejnosti minimální, po uveřejnění informace v několika periodikách a na internetových stránkách, byla naprosto běžná situace, že docházelo k drobným strkanicím u předáku, kde se nastupovalo. Velmi často se stávalo, že musel vrátný voru Jan Havel doporučit lidem, na které se nedostalo, aby přišli následující den. Je třeba vrátného pochválit za systém, který nastolil při nastupování cestujících. Přesně podle hesla "Kdo dřív přijde, ten dřív jede", se jednalo o spravedlivý způsob, jak plavbychtivé cestující rozsoudit. Nezřídka se stávalo, že počet počet osob na břehu převýšil číslo 50. Obrovský zájem byl o páteční romantické plavby večerní Prahou a také víkendové plavby, které se staly vítaným cílem Pražanů po náročném pracovním týdnu. Zejména, když svezení bylo zcela zdarma.

Vorový pramen se stal tedy jakousi městskou hromadnou dopravou vzhledem k tomu, že za 10 týdnů, kdy byl v provozu, přepravil více jak 1 000 osob, což je úctyhodné číslo. V tomto případě tedy již lze hovořit o MHD.

Jízdní doba jedné denní vyjížďky se pohybovala okolo 1,5 - 2 hod., noční 2 - 3 hodiny, průměrnou rychlostí 3-4 km/h. Jízdní trasy pramene byly v zásadě dvě. První trasa: Výtoň - zdymadlo Mánes - Staroměstská zdrž - Staroměstský jez a zpět. Druhá trasa: Výtoň - Šítkovský jez - Vyšehrad - Branický most - a zpět. Konkrétní trasa se často operativně měnila dle potřeby a počasí. Rozhodnutí o volbě trasy bylo plně v kompetenci vrátného vorového pramene.

Na vorovém prameni se za dobu jeho existence vystřídali hosté z celého světa i různých zúčastněných organizací. Mohli bychom jmenovat např. ředitelství Povodí Vltavy, a. s.; gen. ředitelství Lesy ČR, s. p.; ředitelství Krušnohorské lesy, a. s.; vedení Státní plavební správy; ředitelství Nadace kostela sv. Václava ve Výsluní; vedení Pražské paroplavební společnosti; členové spolku Vltavan Praha a další. Zeměpisně nejvzdálenějším hostem se stal obyvatel dalekého Japonska. Další zajímavostí byla návštěva několika, bezmála devadesátiletých hostů, kteří si původní vory na Vltavě velmi dobře pamatovali.

Vyvrcholením bylo povolení k proplutí staré vorové propusti Staroměstského jezu. K samotné akci došlo v neděli 20. srpna. Po delším čekání u Střeleckého ostrova přišel povel pro vyplutí. Tažná loď odvlekla pramen do bezpečné vzdálenosti nad propusť. Následovalo odpojení vlečného lana.

Pětičlenná posádka ve složení: J. Havel, Z. Svobodová a 3 profesionální rafteři z CK Adventura složila svou plaveckou zkoušku "projetí šlajsny na voru" na výbornou. Bez úhony projeli propustí a prožívali ten nádherný pocit naplno. Zároveň připravili Pražanům, našim i zahraničním turistům na Karlově mostě úchvatnou podívanou, se kterou se pravděpodobně již nikdy nesetkají. Stalo se v 15:00, dne 20. 8. 2000.

Po projetí třetím obloukem Karlova mostu následovalo uvázání vorového pramene u klárovského břehu a posléze odtažení Chroustem smíchovskou plavební komorou zpět na Výtoň.O týden později, 27. srpna se tatáž situace opakovala znovu. Do třetice všeho dobrého následovalo třetí, a poslední splutí 10. září 2000.

Z bezpečnostních důvodů probíhala všechna splutí propusti bez účasti veřejnosti.Poslední jízda pro veřejnost se uskutečnila ve středu 13. září.

Ve čtvrtek 14. září proběhla tisková konference firmy Lesy České republiky, jejímž cílem bylo formální předání dřeva z voru Nadačnímu fondu pro záchranu kostela sv. Václava ve Výsluní na Chomutovsku.

Následující týden se konalo poslední oficiální plutí v rámci Benátské noci, pořádané Splečností Praha - Evropské město kultury 2000.

Sobota 16. září se stala posledním dnem existence vorového pramene. V průběhu dne došlo k odplutí do Holešovického přístavu a následnému rozebrání vorového pramene. Po ukončení demontáže byly klády naloženy na tahač Tatra 148 a odvezeny ke zpracování na pilu do Otvic u Chomutova.

Zpracované trámy byly přepraveny do kostela sv. Václava ve Výsluní, který bude celkově opraven po rozsáhlém požáru v roce 1981.

Zatímco z opracovaných trámů budou zhotoveny střešní krovy kostela, jeden kompletní vor (předák) byl zachován, odstěhován do kostela a znovupostaven v chrámové lodi kostela pro časy budoucí. Bude zde totiž tvořir základ budoucí stálé expozice historie voroplavby na Vltavě. Veškerá stávající muzea a expozice v nich obsahují pouze dílčí artefakty, listinný a fotografický materiál. Pouze v kostele sv. Václava na Výsluní zůstane zachovaný pravý originál posledního vltavského voru.

Současnost a budoucnost:

Pokud se zajímáte o voroplavbu na Vltavě, přijeďte se na poslední vor podívat do Výsluní. V chrámové lodi bude také vybudována fotografická expozice z historie voroplavby na Vltavě a z provozu Voru 2000.

Lze doporučit také návštěvu bývalé podskalské celnice na Výtoni v Praze, kde se nacházejí zajímavé dokumenty z historie voroplavby, paroplavby a expozice Zaniklé Podskalí. Sama celnice je spolu s kostelíkem sv. Kosmy a Damiána posledním neživým pamětníkem na bývalé Podskalí. 

V letech pozdějších byl na památku plavcům-vorařům před bývalou celnicí zhotoven kamenný památník.

Slávu zaniklé čtvrti dnes připomínají pouze některé výmluvné názvy ulic, z nichž jmenujme alespoň Na poříčním právu, Plavecká, Podskalská a jiné.Tento článek je věnován všem vltavským plavcům-vorařům, kteří se po staletí plavili na Vltavě.

Prameny:

 1. poznámky autora z rozhovorů s autorkou projektu Zlatou Svobodovou, a stavitelem a vrátným voru Janem Havlem
 2. informační brožury Muzea hlavního města Prahy
 3. soukromý fotoarchiv M. Babického
  © M. Babický 2001
Autor: mb-160900z-130101v, Trvalý odkaz, Čl. lodě, Články, 16.1.2001
31. 12. 2000 Den otevřených dveří (4. ročník) 2000

V sobotu 14. října 2000 se uskutečnil již 4. ročník Dne otevřených dveří u DP Praha. Návštěvníci mohli tentokrát shlédnout vozovnu Pankrác, depo i garáž Kačerov a samozřejmě Muzeum MHD.

Naše putování zahájíme u pankrácké vozovny. Již u vrátnice dostali příchozí návštěvníci informační prospekty DP a plánek areálu vozovny.

Areál vozovny Pankrác nabídl návštěvníkům mnoho lákadel. Mohli si prohlédnout všechny typy provozovaných (i neprovozovaných) tramvajových vozidel, které dopravní podnik vlastní. Pozornost se upřela zejména na nové typy tramvají.

Vystavené typy tramvají

Evid. č. vozu Typ Poznámka
412 +723 e. m. v.+ v. v. historická souprava
5503 ex 6163 T3 cvičný vůz
5519 ex 8026 ex 6788 T3 M jediný cvičný vůz s EV TV1
6092 ex 5092 T3 nejnižší ev. č. provozního vozu
7105 T3 SUCS  
8088 ex 6937 T3 M  
8089 ex 6987 T3 M  
8200 ex 7007 T3 M2 dosud není v provozu (v provozu od 12/00)
8205 ex 6329 T3 R v provozu velmi sporadicky
8211 ex 6506 T3 P pražská premiéra sér. vozu s EV Alstom
8600 T6.3 (T6A5.3) v provozu velmi sporadicky
8615 T6A5  
8725 T6A5  
9004 KT8D5  
9102 RT6N1 dosud není v provozu


Dále bylo všem umožněno prohlédnout si speciální vozidla údržby trolejového vedení, čistič výhybek, dispečerské vozidlo a tramvaj určenou pro výcvik nových řidičů.

V lodi vozovny si mohli návštěvníci prohlédnout stanoviště běžné údržby, o kousek dále tolik diskutovaná RT6N ev. č. 9101 na zvedácích. Složitá situace v ČKD DS znemožňuje dojít k nějakému konsenzu ve zprovoznění těchto nízkopodlažních tramvají, a DP Praha se k této věci staví do pozice mrtvého brouka. Ale nechme těch povzdechů a pojďme dále.

V blízké budově byla výstavka prací žáků oboru aranžer/-ka ze SŠ Moravská. Náborové letáky zvaly k zápisu do SŠ Moravská nebo do UŠ Motol.

V 10:28 přijela zvláštní souprava dvounápravových vozů ev. č. 240 + 628. Z prvního vozu vystoupilo, za doprovodu dechovky, obecenstvo v dobových kostýmech z počátku století a zdravili přihlížející. Nutno dodat, že to byl výborný nápad, jak reprezentovat dopravní podnik.

Pro děti byly připraveny nepříliš kvalitní nafukovací balonky, neboť každou chvíli došlo k prasknutí nějakého balonku.

Kdo byl zmožen prohlídkou areálu natolik, že už nebyl schopen chůze, mohl se u stánku občerstvit a chvilku posedět.

Vystavené typy autobusů

Evid. č. vozu Typ Poznámka
-------- Karosa B 731 atm dispečerský vůz ex 3648
3002 Neoplan N 4014  
3096 Karosa C 734  
3219 Renault-Agora Citybus  
5424 Karosa B 732 ZTP  
5598 Karosa B 732  
6131 Karosa B 741  
6299 Karosa B 941  
7096 Karosa B 732 AŠ vozidlo autoškoly
7161 Karosa B 731  
7352 Karosa B 931  
7421 Karosa B 931  


Další zastávkou na cestě byla kačerovská garáž. U stanice metra Kačerov byla v zřízena zastávka pro zvláštní autobusovou linku, která dopravila návštěvníky do garáže, či depa Kačerov. Na lince byly nasazeny pouze nízkopodlažní autobusy Renault-Agora Citybus. Zájem o prohlídku garáže byl velký.

Po vjezdu do garáže byli hosté svezeni po rozlehlém areálu garáže. Jako již tradičně zaujaly své místo automobiloví a motocykloví veteráni z REHIV klubu Praha. Pozornost si zasloužil vystavený pohřební speciál Mercedes 190 z roku 1965, který byl využíván v minulosti k pohřbům významných státních činitelů.

V blízké přízemní budově byla tiskárna jízdních řádů. Stejně jako při minulých akcích, byl i tentokrát obrovský zájem o tištěné jízdní řády.

Vozový park vystavených autobusů sestával pouze ze současných provozovaných vozidel. Na volném prostranství si mohli návštěvníci prohlédnout také technická vozidla DP např. hasiče, kontejnerový vůz atp.

Vystavené typy souprav metra

Evid. č. vozu Typ Poznámka
1084, 1085, 1083 EČs historická souprava
2128, 2298, 2255, 2253, 2106 81.71  
3154, 3216, 3209, 3203, 3153 81.71M reko souprava (dosud není v provozu)
4109, 4213, 4214, 4215, 4110 M1 nová souprava (dosud není v provozu)


Milovníci obrovských kolosů obdivovali tahač s cisternou na pohonné hmoty firmy Benzina, a. s.

Opodál se rozkládal stánek firmy MB modely, která se zabývá výrobou a prodejem vozidel MHD.

V hale oprav si zájemci prohlédli výstavku fotografií z minulosti i současnosti dopravního podniku. Dále zde byly vystaveny výrobky firem, které se nějakým způsobem podílejí na dodávkách náhradních dílů pro DP. Otevřena byla též autorizovaná stanice STK, která sídlí přímo v areálu garáže.

Zdejší kantýna prožívala doslova žně a získat volné místo k sezení v jídelně nebylo nijak jednoduché.

O depo Kačerov byl relativně nejmenší zájem, soudě podle množství osob uvniř areálu.

Přepravu k hlavní bráně depa Kačerov zajišťovala již zmíněná zvláštní autobusová linka.

K vidění zde byly různé typy souprav metra, včetně nejnovějšího typu M1, o který byl mezi veřejností obrovský zájem. Kdo chtěl absolvovat prohlídku kabiny strojvedoucího, musel vystát dlouhou frontu zájemců. Z bezpečnostních důvodů byly zpřístupněny pouze první vozy vystavených souprav. O technická vozidla metra pochopitelně tak velký zájem nebyl.

Přímo na hale hasiči předváděli ukázkové slaňování osob. Před hasičskou zbrojnicí pak probíhalo cvičné hašení pěnou a návštěvníci mohli shlédnout vozový park hasičů DP-Metro.

Kousek od hasičské budovy měli stanoviště členové Městské metro policie, včetně vybavení, kteří si mnozí pamatují ze zářijových zásahů proti odpůrcům Mezinárodního měnového fondu.

V hlavní budově bylo otevřeno další informační středisko DP, kde bylo možno získat informační brožury, nebo knihu Historie městské hromadné dopravy v Praze. Ve společenské místnosti si mohli návštěvníci odpočinout a shlédnout videopořad o pražské MHD.

Otevřeno bylo po celý den také Muzeum MHD ve Střešovicích.

Závěrem je třeba říci, že se 4. ročník Dne otevřených dveří vydařil a nezbývá než si přát, aby se tyto Dny staly tradicí a jejich úroveň stále stoupala.

© M. Babický 2000
Autor: mb-141000z, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 31.12.2000
2. 12. 2000 Chlumec bus 2000

V sobotu 9. září 2000 se stala obec Chlumec poblíž Ústí nad Labem dějištěm velké dopravní akce „Chlumec BUS 2000“.

Zúčastnily se jí zástupci několika severočeských dopravních společností, konkrétně DP Děčín, DP Teplice, DP Most a Litvínov, ČSAD Jablonec nad Nisou, DP Ústí nad Labem a vlastníci historických autobusů, čímž byla zajištěna celkem slušná přehlídka prostředků hromadné dopravy.

Pro příchozí návštěvníky bylo velkým lákadlem svezení anglickým patrovým autobusem Leyland Atlantean, který je ve vlastnictví pořádajícího spolku, a v ČR již zřejmě zůstane.

Všechny vozy bylo možno obdivovat v areálu bývalého statku, kde se setkalo mnoho fandů, a také odborníků na městskou dopravu. Celkem bylo možno spatřit tyto vozy v různých technických stavech: Aero 150, Praga 150, Škoda 706 RO (vrak), Tatra HB500 (vrak), Škoda 706 RTO Lux, Karosa B 731 přestavěná na cyklobus, Karosa B 931 s plynovým pohonem, slovinský TAM BUS TAM 232A, Ikarus 280.08 (po generální opravě) , nízkopodlažní Ikarus 412, čínský CMC Flexible (americká licence). Celkem slušné zastoupení měla Velká Británie: patrové vozy AEC Routemaster, Leyland Atlantean a standardní Leyland National. Elektrickou trakci zde zastupovala teplická Škoda 9Tr.

Možná je na škodu, že zde nebylo větší zastoupení tuzemských autobusů, zejména chyběla přítomnost Karos typu ŠM11 nebo ŠL11, které jsou již také historií.

Samozřejmě jako při každé, poprvé pořádané akci se i zde objevil drobný nedostatek, a to v podobě nedostatečného informování veřejnosti o jízdním řádu patrových vozidel, a tak někteří nadšenci čekali v Ústí i hodinu, aniž by měli jistotu, že vůz skutečně přijede. Každopádně nezbývá než poděkovat pořadatelům akce za její uspořádání a popřát jim zároveň mnoho sil do získávání a rekonstruování vozidel hromadné dopravy.

Pořadatel : „Ústecká 130 Bus Historic Group“ , je spolkem zabývajícím se historií hromadné dopravy, a to v mezinárodním měřítku. V současné době je v jeho vlastnictví několik vozidel nejen z ČR, ale i z Velké Británie, USA, Švýcarska a Japonska. Spolek chce postupně přivézt tyto autobusy a trolejbusy do Čech (v době psaní tohoto článku se to již částečně podařilo) a založit zde muzeum. Momentálně má sídlo v Chlumci nedaleko Ústí nad Labem, kde část vozidel garážuje.

© J. Maxa, M. Babický 2000
Autor: jmx-mb090900z-011200v, Trvalý odkaz, Čl. autobusy, Články, 2.12.2000
20. 8. 2000 Oslavy 75 let autobusové dopravy v Praze

Historie:

První předchůdci dnešních autobusů se objevili 7. 3. 1908 na lince Malostranské náměstí - Pohořelec. Na lince se střídaly autobusy továrních značek Laurin & Klement HOP, Fiat, Gaggenau a Aries. Provoz linky skončil fiaskem, neboť 17. 11. 1909 došlo k velmi závažné technické závadě na jednom z autobusů a následně k dopravní nehodě.

Další autobusy se v pražském provozu objevily až za dlouhých více než 15 let. Na trase z Vršovic do Záběhlic byl provoz autobusové linky zahájen 21. června 1925. Od tohoto dne se datuje počátek pravidelné autobusové dopravy v hlavním městě Praze.

Přípravy:

V neděli 18. června 2000 se uskutečnily v Praze na Jižním Městě oslavy 75 let autobusové dopravy v hlavním městě Praze.

Za dispečerského dozoru, od časných ranních hodin, probíhaly přípravy, nutné pro zdárný průběh akce.

Do obratiště byly naváženy autobusy, stavěny přístřešky, upravována soutěžní trať a další náležitosti tak, aby při zahájení v 10:00 bylo již vše na svém místě.

Průběh:

V obratišti Jižní Město byly shromážděny a seřazeny historické i současné autobusy, tedy ty, které se v minulosti na linkách MHD vyskytovaly, případně vyskytují. K vidění zde byla také některá speciální vozidla dopravního podniku. 

Seznam vystavených vozidel

 Typ vozu ev. číslo SPZ barva [druh vozu] majitel
Praga RND 53 (B 14-39) červená/černá/bílá TM Brno
Škoda 706 RO 22 (B 14-52) červená/bílá TM Brno
Škoda 706 RTO 4881 (X 27-74) červená/bílá DP Praha (muzeum)
Karosa ŠM 11 7135 AK 46-61 červená/bílá DP Praha (muzeum)
Ikarus 280.08 4382 AT 57-76 vínová DP Praha (muzeum)
Karosa B731/92 3000 AU 62-76 kombinace červená/bílá DP Praha -Klíčov
Neoplan N 4014 3002 AY 08-86 červená/bílá DP Praha -Hostivař
Citybus  3295 AKA 72-70 červená/bílá DP Praha -Vršovice
Karosa B732 ZTP 5493 AV 64-55 zelená/bílá + CVR Mobilis DP Praha -Hostivař
Karosa B732 5735 AP 46-59 červená/bílá DP Praha -Hostivař
Karosa B741 6131 AV 31-50 červená/bílá DP Praha -Kačerov
Karosa B941E 6294 ABB 29-93 červená/bílá DP Praha -Kačerov
Karosa B931E 7487 AKA 32-39 červená/bílá DP Praha -Vršovice
Karosa B731atm   AS 87-19 červená/žlutá [dispečer] DP Praha -Kačerov
Volvo FH 12 9999 AV 49-77 žlutá              [tahač] DP Praha -Kačerov
Liaz 706 RTHP 2811 AJ 48-62 červená/bílá     [hasič] DP Praha -Kačerov


Zajímavě byl vyřešen provoz běžných autobusových linek. Byl totiž dočasně zobousměrněn výjezd z obratiště, takže stejnou silnicí se do smyčky vjíždělo i vyjíždělo. Kupodivu to fungovalo velmi dobře.

Akce

Celá akce by se dala pořadatelsky rozdělit na dva proudy.

 1. soutěžní program pro děti
 2. výstava dopravních prostředků a hudební doprovod
V bezprostřední blízkosti obratiště vznikla soutěžní trať pro děti. Na trati bylo celkem 6 zastávek, kde plnily úkoly, nutné pro získání soutěžního razítka.

 1. slalom na koloběžce nebo tříkolce
 2. chůze na chůdách
 3. hod kroužkem na cíl
 4. skákání v pytlích
 5. hod šipkami na cíl (obrázek autobusu)
 6. soutěžní kvíz
Kvíz:

Otázka č. 1: Kde se vyrábí Ikarus?

 1. a * Japonsko
 2. b * Česká republika
 3. c * Maďarsko 
Otázka č. 2: Na co jezdí autobus?

 1. a * na vodu
 2. b * na naftu
 3. c * na petrolej
  Otázka č. 3: Kde mají autobusy motor?

 1. a * vpředu
 2. b * uprostřed
 3. c * vzadu
Otázka č. 4: Kolik má kloubový autobus kol?

 1. a * 6
 2. b * 10
 3. c * 12
Otázka č. 5: Kolik let jezdí autobusy v Praze?

Výsledek: 1c, 2b, 3c, 4b, 75 let 

Děkujeme, že jste si zasoutěžili. Tyto otázky zodpovídaly děti, které se zůčastnily oslav 75 let autobusové dopravy v Praze, které se uskutečnily 18. června 2000.

Po absolvování výše uvedených soutěží si mohlo dotyčné děcko v cíli zatočit Kolem štěstí a vyhrát některou ze zajímavých cen např. lízátko, hrneček, puzzle nebo pamětní publikaci.

Dospělí a samozřejmě také děti si mohli prohlédnout výstavku autobusů a speciálních vozidel, které jezdily nebo jezdí u dopravního podniku. Jelikož DP Praha prozatím nevlastní žádný autobus vyrobený před rokem 1950, pronajal si DP od Technického muzea V Brně autobusy Praga RND a Škoda 706 RO, které plným právem vzbuzovaly zasloužený obdiv návštěvníků.

V činnosti byl také stánek Informačního střediska DP, kde mohli zájemci obdržet, případně zakoupit vybrané propagační materiály a publikace.

Firma Volmut s. r. o. zde předvedla část svého výrobního programu. Jednalo se o mobilní, designově nádherný, avšak nepříliš praktický zastávkový přístřešek, vyrobený z oceli, skla a lexanu.

Všem přítomným návštěvníkům hrála po dobu konání akce studentská kapela Jižní spojka.

Pro odpadlíky zde byl přichystán stánek s občerstvením a vzhledem k vedru, které panovalo po celý den, byl hojně využíván.

V obratišti měl stanoviště dispečerský autobus Karosa B 731, ze kterého dispečeři informovali návštěvníky o všech atrakcích.

Ukončení:

Úderem páté hodiny odpolední byl vydán povel k ukončení akce, následnému úklidu přilehlého prostranství a odjezdu vozidel.

Historické autobusy se vydaly do garáže Kačerov, kde došlo k doplnění pohonných hmot a také neoficiálnímu fotografování těchto nádherných vozů.

Po natankování vyjely pražské autobusy Škoda 706 RTO, Karosa ŠM 11 a Ikarus 280 domů, totiž do vozovny Střešovice, kde jsou deponovány v Muzeu MHD.

Brněnské autobusy Praga RND a Škoda 706 RO před sebou měly cestu o něco delší, čekalo je ještě překonání 200 km dlouhé vzdálenosti na mateřskou základnu v Brně.

Doslov:

Oslavy se vydařily velmi dobře, počasí výborné, obecenstva přiměřeně, za organizaci a uspořádání akce patří dopravnímu podniku velký dík.

Akce byla spíše koncipována jako Dětský den, než Oslavy 75 let autobusů v Praze, ale musíme pevně doufat, že se historickými autobusy někdy v budoucnu svezeme nejenom v jiných městech, nýbrž i v Praze.

© M. Babický 2000
Autor: mb-180600z-110800v, Trvalý odkaz, Čl. autobusy, Články, 20.8.2000
16. 4. 2000 Dnes ještě jezdí

Zápisy z návštěvní knihy Výstavka fotografií Ikarusů, konané u příležitosti Dne otevřených dveří (2. DOD) DP Praha dne 5. září 1998. Instalaci výstavky fotografií pražských Ikarusů uspořádali členové Kroužku městské dopravy v Ikarusu 280 ev. č. 4474 za podpory DP. Zápisky jsou z hlediska autentičnosti ponechány téměř bez korektur.

Výstavka fotografií je opravdu skvělá a přivítal bych vydání nějaké publikace o IKARUSECH. (Jan Zabloudil, Lidečská 206, P-5 Zličín, 155 23)

Výstava nesmrtelných autobusů se nám líbila. (Eva Čepová ? ze Znojma)

Velmi zajímavé pro pamětníka. (PODPIS NEČITELNÝ)

Výstavka se nám velmi líbila. (Holíková?)

Bylo to super. (Hříbek)

Není nad Ikarusy. (PODPIS NEČITELNÝ)

Škoda že Ikarusy končí - věrný příznivec řidič Jiroš. (Jiroš)

Velice pěkná výstavka. Dík. (Michal Odvárek?)

Bylo to fajn. (PODPIS NEČITELNÝ)

zajímám se o autobusy, chtěl bych se stát členem kroužku - ať žije MHD! (Radek Vopička - Jenečská 2/363, Praha 6, TEL. 20560141 - 12 let)

chtěl bych se stát řidičem MHD. (Damír Holas)

Ten kdo ruší Ikarusy nemá rád MHD. (Kubišta Ondřej)

V zimě v nich byla příšerná zima. (Vilém Jakoubek)

Opravdu skvělé! Docela rád bych se přihlásil do Vašeho klubu. (Václav Kolář, e-mail: kolarv@gesat.cz)

Je jich škoda. Velmi. Krásná výstava unikátních fotografií. (PODPIS NEČITELNÝ)

Je to tady hezký. (Filip Kratochvíl)

Jsou bezva. (Jan Hanuš)

Velice Dobré. (Stanislav Wolf)

Snad už přestanou jezdit v zimě. (PODPIS NEČITELNÝ)

Velmi zajímavé archivní dobové snímky, o tom, co tyto autobusy vše přestály. (PODPIS NEČITELNÝ)

Bylo by dobré, kdyby tato sbírka vyšla knižně. (Ryšánkovi, Praha-Libeň)

Bylo to moc zajímavý. (Jirka J. a Jana D., Praha-6)

Bylo to docela dobré. (Kysela David, Petr Chalupský, Robert Kysela, P-4 Chodov)

Prima maďar Ahoj! (Martin A rýša)

Bezva fotky! Dobře temu! (PODPIS NEČITELNÝ)

Výstava fotografií mě velmi zaujala a jsem rád, že jsem ji mohl zhlédnout, neboť historie ikarusů mě velmi zajímá. Díky. (Lukáš Tůma)

Je to perfektní. (M. Beneš?)

Doporučuji vydat jako obrazovou publikaci. (PODPIS NEČITELNÝ)

Hezké. (PODPIS NEČITELNÝ)

Velmi pěkné. (Tomáš Kebule?)

Líbilo se nám. (Faldynová?)

Hodně novích autobusů. (PODPIS NEČITELNÝ)

Je to pěkné! (ANONYM)

Moc hezká výstavka. Díky. (PODPIS NEČITELNÝ)

Líbivé. Díky. (PODPIS NEČITELNÝ)

Nebylo by špatné z těchto fotografií vydat monografii. Díky. (Šurovský)

Moc se nám tu líbí. Dík. (Miloš + Mira)

Výstava byla velmi působivá, přeji mnoho úspěchů ve Vaší klubové činnosti. (Petr Kapoun)

Díky za pěknou výstavu, Ikarusy mě fascinují. (M. Šimůnek)

Zajímavé, děkuji. (PODPIS NEČITELNÝ, Ostrava)

Je to fajn. (PODPIS NEČITELNÝ)

Ikarus je jako Trabant. Symbol doby. (PODPIS NEČITELNÝ)

Výstava fotografií se mi líbila. Vůz na zvedácích 4543 není na Klíčově, ale v Hostivaři. (PODPIS NEČITELNÝ)

Bylo to prima. (PODPIS NEČITELNÝ)

Fajn. (PODPIS NEČITELNÝ)

Bylo to dobré. (PODPIS NEČITELNÝ)

Děkuji. (PODPIS NEČITELNÝ)

Přesto že jsou Ikarusy staré, vypadají docela dobře. Nebylo by špatné ikdyby jezdily i dál. (PODPIS NEČITELNÝ)

Výstava se nám moc líbila, zvlášť proto, že jsme na autobus. dopravě závislí! (Pavel)

Je to dost dobrý, mohl by toho bejt i víc a častějc. Dík ale i za tohle. (M. Holeček)

V zimě doporučuji půjčovat do IKARUSu rukavice. Děkuji. (ANONYM)

Bylo by dobré zachovat provozní muzejní exponát. (Tecl?, Praha 5)

Konec jedné epochy. ŠKODA. (Hájek Lukáš)

Výstava byly velmi zajímavá. (PODPIS NEČITELNÝ)

Den otevřených dveří je velmi dobrý nápad, doufám, že nebyl v Praze poslední! (PODPIS NEČITELNÝ)

Tato akce je velmi prospěšná pro další rozvoj městské dopravy v Praze. (PODPIS NEČITELNÝ)

Výstava fotografií je velmi zajímavá, doporučuji vydat ve formě knihy. (PODPIS NEČITELNÝ)

Výstava se mi velice líbila. Jsem rád, že se na Ikarusy vzpomnělo bez přezírání, když už v Praze po 20ti letech končí provoz. (Vladimír Panuška?)

Je to tu pěkné a líbí se mi to tady. Nejvíce mě zaujalo fotografie, autobusi, metro. (adriana)

Fotografie sou dobrý, autobusy snad taky. (PODPIS NEČITELNÝ)

Foto jsou zajímavé. (PODPIS NEČITELNÝ)

Nějaký Ikarus by měl zůstat v pravidelném provozu - třeba na málo jezdící víkendové autobusové lince - tak trochu lákající fajnšmekry. Prostě něco podobného, jako když železnice uvádí v jízdním řádu každý týden jezdící historické vozidlo na nějakém vlaku v určitém úseku trati. (PODPIS NEČITELNÝ)

Výstava byly skvělá syn byl unešen a nadšen. Děkujeme. (PODPIS NEČITELNÝ)

Mám návrh. Po vyřazení použijte jako holobyty. (PODPIS NEČITELNÝ)

Fotky jsou moc pěkný. Díky. (ŠOTEK)

Je to tu moc hezký. (Míša)

Jsem velice rád, že doslo k akci Den OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a výstavě DNES ještě jezdí. Je to velice dobrý nápad. Přeji mnoho úspěchů a spokojených návštěvníků. Díky. (Drozd Pavel)

Výstava fotografiií je pěkná a vševypovídající, na druhou stranu: už aby Ikarusy z Prahy zmizely. (PODPIS NEČITELNÝ)

Výstava je fajn, příště nashle! (PODPIS NEČITELNÝ)

Vše se mi velmi líbilo. (Veselý)

Ikarus je dobrý autobus, ale vše musí jednou dojezdit, vše má konec. Je dobré, že tato výstava tento vůz připomněla. (PODPIS NEČITELNÝ)

Výstava je super! Ještě mnoho takových dnů! (ANONYM)

Zachovejte jich víc než jen muzejní. Dík. P.S. Supr výstava. (Petr?)

U nás už skoro zlidověly, ale Strahov už skoro nevyfuní. (PODPIS NEČITELNÝ)

Doufám že Ikarus v brzké době bude vystaven jen muzeu. (Kabel Plus Praha a.s.)

Je to pěkné, zvláště staré černobílé fotky. (PODPIS NEČITELNÝ)

Velice pěkně zhotovená výstavka k dnes již končícím Ikarusům. (Jan Pilař)

Velmi pěkná výstava hlavně vůz 4444. Pěkný snímek. Děkujem. (Kozubík)

U nás v Mladé Boleslavi provozovala dříve ČSAD, později SECO-TRANS dopravu Ikarusy, nové Dopravní podniky města Mladé Boleslavi autobusy ŠKODA Ostrov n. O. a Karosa, Ikarusy jsou vyřazovány nebo byly přeřezeny do meziměstské dopravy. (ANONYM)

Letošní den otevřených dveří byl na lepší úrovni než minulý rok. Mohlo by být více inform. materiálů /větší náklad/. (PODPIS NEČITELNÝ)

Jó Ikarus. No není to sqost? Prostě klasika. (Cv. Jávia + Franci)

© M. Babický 2000
Autor: mb-160400v, Trvalý odkaz, Čl. autobusy, Články, 16.4.2000
10. 4. 2000 Oslavy 50 let MHD v Pardubicích

Historie:

 1. 1. 4. 1950 - získání koncese k budování a provozu pouličních drah
 2. 1. 5. 1950 - vznik DP Pardubice
 3. 3. 5. 1950 - zahájení provozu první autobusové linky v režii DP
 4. 1950 - zahájena výstavba trolejbusových tratí
 5. leden 1952 - zahájen provoz trolejbusy 7 Tr na lince č. 3 v trase: Nádraží - Letní stadion, Trnová - Semtín - UMA - Lázně Bohdaneč
 6. 1958 - otevřeno nové nádraží ČD, zrušena trolejbusová trať u starého nádraží
 7. 1967 - zrušení trolejbusové tratě do Ohrazenic
 8. 1968 - zaveden samoobslužný provoz ve vozidlech MHD
 9. 1968 - dodán prototyp kloubového autobusu Karosa ŠM 16,5
 10. 1974 - nahrazení posledních rtuťových usměrňovačů polovodičovými prvky
 11. 1975 - zahájení provozu v nové vozovně Dukla
 12. 1979 - dodány první trolejbusy 9 Tr s tyristorovou pulzní regulací
 13. 1980 - dodány první autobusy Ikarus 280 maďarské provenience
 14. 1990 - společenské změny z předchozího roku dávají tušit obrat k lepšímu
 15. 1992 - vyřazeny všechny kloubové Ikarusy, DP provozuje pouze standardní vozy
 16. 1. 4. 2000 - DP Pardubice oslavuje 50 let své existence
Oslavy:

Založení dopravního podniku města Pardubic se datuje k 1. 4. 1950. Přesně po padesáti letech uspořádalo dnešní zaměstnanci oslavy a s tím spojený Den otevřených dveří.

Byla vydána pamětní jízdenka, kde jedna strana symbolizovala minulost a druhá přítomnost.

Akce započala na všeobecné poměry velice brzy. Již v 7:30 vyjely historické autobusy a trolejbusy na zvláštní linku s označením 50. V tuto ranní dobu bylo cestujících velmi poskrovnu.

Přehled vystavených vozidel
Typ Ev.č. SPZ Majitel Barva
Praga RND  * ---- NAA 14-56 soukromník zel./krém./černá
Škoda 706 RO* 22 (B 14-52) TM Brno červená/bílá
Škoda 706 RTO* 247 OVC 06-90 DP Ostrava červená/bílá
Karosa ŠM 11* 2834 (B 14-63) TM Brno červená/krém.
Karosa B 731 139 PUA 87-68 DP Pardub. bílá+CVR Paramo
Karosa B 931 144 PUA 98-01 DP Pardub. bílá+CVR Faniš
Renault Citybus 152 PUB 26-85 DP Pardub. bílá
SOR C 9.5 ---- (H 08-75) SOR bílá
Neoplan Solaris# 7601 <P511700> DP Ostrava žl./modrá/bílá
Jelcz PO1E vlek* 1227 OV 79-93 DP Ostrava červená/bílá
Škoda 7 Tr* 31 ------ TM Brno m./krém./červ.
Škoda 9 Tr* 353 ------ DP Pardub. červená/bílá
Škoda 9 Tr* 358 ------ soukromník červená/bílá
Škoda 21 Tr* 34 ------ DP HK žl./bílá/červená
* - takto označená vozidla jezdila na zvláštní lince 50
# - Neoplan Solaris uskutečnil několik předváděcích jízd po městě, pokud je SPZ vozidla v závorce, jedná se o převozní nebo polkou SPZ


Krátce po deváté hodině, za tónů reprodukované hudby, předvedly defilující mažoretky své velmi působivé umění.

Poté byly prostory vozovny Dukla zpřístupněny návštěvníkům. U vrátnice vytvořili návštěvníci skupinky a jednotliví pracovníci dopravce je prováděli po areálu vozovny s nezbytným slovním doprovodem. Zájemci si mohli prohlédnout haly lehké a těžké údržby, lakovnu, mycí linku, čerpací stanici pohonných hmot a trolejbusovou měnírnu MR7.

Okolo desáté hodiny opět předvedly své umění mažoretky v rytmu písně dánské skupiny Aqua.

Na volném prostranství mohli lidé obdivovat současný vozový park. Typová skladba trolejbusů se omezuje na dva typy - Škodu 14 Tr a její inovovanou verzi 14 TrM. Z autobusů jmenujme vozy Karosa B 731, B 931 a Renault-Agora Citybus, které představují nynější generaci pardubických vozidel. Z hostujích vozidel se zde představil autobus SOR C 9.5, vyráběný ve východočeských Libchavách a také největší překvapení, ostravský třínapravový, téměř 15 m dlouhý Neoplan Solaris Urbino 15. Ten je licenčně vyráběn poblíž polské Poznaně a Dopravní podnik Ostrava je výhradním dovozcem do ČR. Exemplář vystavený v Pardubicích měl polskou SPZ, ostravský nátěr, ev. č. 7601 a prozatím není majetkem DP Ostrava.

 Nelze opomenout další důležitá vozidla - trolejové věže. DP představil návštěvníkům akce trolejovou věž z Benešovských strojíren na podvozku automobilu Iveco Pegaso (ev. č. 644). Provozovatel také vystavoval plošinu, kterou repasovala fy. DYSK s.r.o. z Litvínova. Zmíněná plošina byla původně namontována na podvozek automobilu Liaz Š 706, nyní je na podvozku vozu Renault M 210 (ev. č. 641). V oploceném přístavku ve vozovně se nachází ještě vyřazená trolejová věž ev. č. 6 na podvozku Liaz Š 706. Plošina bude zřejmě po repasi využita na další zařazené trolejové věži, kterou by měl dopravce zakoupit v roce 2001.

Vedle zaparkovaných trolejových věží mohli návštěvníci shlédnout instalovanou výstavku armatur trolejového vedení. Zájemci si mohli mj. prohlédnout různá křížení, výhybky, závěsy a další armatury, používané v minulosti i současnosti. Návštěvníci, neznalí této problematiky, poslouchali velmi pečlivý výklad pracovníků úseku Vrchního vedení. 

Od 10:00 do 10:30 a dále od 13:00 do 13:30 hod. mohli zájemci získat autogram Josefa Macháčka, vítěze Rallye Paříž-Dakar 2000 v kategorii tříkolek. Ve volném čase pak ukazoval všem přítomným své řidičské umění na motorové koloběžce a tříkolce. Svezení na této speciální tříkolce neodolali zejména děti do 10 let věku.

Dalším tahákem se stala vozidla podnikové autoškoly. Tři osobní vozidla tovární značky Citroën byla v neustálé permanenci zájemců o svezení. Nutno dodat, že leckteří "řidiči", vzhledem ke svému věku sotva viděli přes volant. Později byla možnost řídit i autobus Karosa B 731 ev.č. 134. Vzhledem k tomu, že vůz je regulérně ve stavu vozidel MHD a tudíž nemá zdvojené řízení, byla to od pardubických pořadatelů dosti velká odvaha zapůjčit vůz veřejnosti. Autoškola DP má k dispozici ještě autobus Karosa C 734 ev.č. 21, nákladní automobil IFA, traktor značky Zetor, osobní automobil Peugeot a a dříve tak populární malé motocykly Simson.

Na volném prostranství odpočívá trolejbus Škoda 14 Tr ev.č. 319, který je veden jako provozní záloha. V případě nedostatku novějších vozů je okamžitě k dispozici.

Dále si hosté mohli prohlédnout lakovnu, kde se zrovna nacházel na opravě autobus Karosa B 731 ev.č. 141 po drobné nehodě.

Čerpací stanice pohonných hmot je samozřejmě v areálu podniku také, a proto si ji mohli návštěvníci také prohlédnout.

Samostatnou kapitolu tvoří mycí rám. Ten se stal v posledních letech fenoménem téměř všech dopravních provozovatelů, neboť do kteréhokoliv podniku vkročíte, všude se vám pochubí myčkou, ať už vás to zajímá, či nikoliv. Ale vraťme se zpět do Pardubic. Jednotlivé skupinky hostů byly naloženy do přistaveného autobusu B 731 ev.č. 107 a provezeny myčkou, což jistě návštěvníci ocenili více, než prostou prohlídku mycího rámu.

Na hale težké údržby byly ke spatření opravovaná vozidla. Zde je třeba zmínit kostru autobusu Škoda 706 RTO, který je zde opravován. Díly jsou vytěžovány z dalších dvou autobusů RTO, které jsou rovněž v areálu.

V další hale vozovny je v současnosti opravován trolejbus Škoda 8 Tr. Vůz již získal nový nátěr a nyní je připraven k montáži elektroinstalace. Společně s vozem RTO tak v budoucnu obohatí historický vozový park DP.

Na hale lehké údržby si mohli hosté prohlédnout opravovaný trolejbus Škoda 14 Tr ev. č. 342. Při modernizace je čelo vozu přizpůsobeno typu 14 TrM, vložen digitální transparent, vyměněny plechy karoserie, položena nová podlahová krytina a dosazeny stahováky sběračů francouzské fy. RAILTECH. Ročně jsou tímto způsobem opraveny cca 2 - 3 trolejbusy.

Prezentovalo se zde též Automuzeum F. Moučka. K vidění byly předválečné historické automobily Praga Piccolo (r.v. 1936), Škoda Super (r.v. 1938) a motocykl Ogar 250 z roku 1939.

Dopravní podnik také provozuje (není majitelem) mikrobus Mercedes-Benz 208 D (SPZ PUN 90-28), který je určen pro přepravu tělesně postižených osob.

U vrátnice bylo možno zakoupit upomínkové předměty. Zájemci mohli získat pamětní publikaci, puzzle, jizdní řády nebo pohledy.

Seznam upomínkových předmětů a jejich ceník
pamětní publikace 50,- Kč
puzzle 30,- Kč
jízdní řády 10,- Kč
různé pohledy (1 ks) 2,- Kč
odznak zdarma
příležitostné razítko zdarma
jubilejní jízdenka zdarma


Nejmladší návštěvníci docela jistě ocenili rozdávaní nafukovacích balonku s logem DP.

Na své si přišli i milovníci vážné hudby. Před polednem se totiž konal koncert smyčcového orchestru - inu proč ne?

Odpoledne byla na programu živé vystoupení hudební kapely, která se neomezovala jedním žánrem hudby, ale zahrála pop, rock i country.

Návštěvníci se mohli občerstvit u stánku, který byl prozíravě umístěn mimo objekt DP.

Po celý den z vozovny odjížděla vozidla na zvláštní linku č. 50. Samozřejmě čím starší vozidlo, tím více naplněné. Jako již tradičně byla nejúspěšnější Praga RND soukromého majitele a Škoda 706 RO z TMB, o něco méně pak Škoda 706 RTO s přívěsem a Škoda 7 Tr

Své cestující také svezl ostravský třínápravový Neoplan Solaris Urbino 15. S přítomnými uskutečnil několik předváděcích jízd po městě. Cestující se podivovali zejména jeho délce, která činí 14,6 m. Autobus je licenčně vyráběn poblíž polské Poznaně a DP Ostrava je výhradním dovozcem do ČR. Autobus má polskou SPZ, ostravský městský nátěr, ev. č. 7601 a prozatím není majetkem DP Ostrava.

Všechny jízdy autobusů i trolejbusů byly ukončeny cca v 15:30.

V 15:45 nastala zajímavá situace. Za brněnský autobus Škoda 706 RO byl připojen ostravský přívěs Jelcz PO 1E a tím pádem vznikla bizarní souprava, která zejména pro účely fotografován, objela nejprve dvakrát halu lehké údržby a potřetí se s ní mohli svézt zájemci. Po tomto aktu již začalo velké uklízení a odstavování vozů.

Cca v 16:15 hod byl vypraven ještě trolejbus 9 Tr ev. č. 353, který je majetkem soukromých osob, a proto mohl jezdit po síti bez omezení.

V neděli se uskutečnil velký průvod v centru města. V 9 hodin, opět za účasti mažoretek, začal průvod počínaje nejstaršími vozidly a konče nejnovějšími, který skončil okolo desáté hodiny.

Od 10:00 do 14:00 se pak uskutečnily jízdy těchto vozidel po síti.

Pamětní publikace "50 let jezdíte s námi" byla pro mnohé dopravní nadšence zklamáním. Uvnitř nepříliš silného sešitu se skrývalo linkové vedení MHD z různých období, fotokopie používaných jízdenek, fotografie, to vše proložené humornými příběhy z provozu pardubické městské dopravy. Padesáté výročí by si zasloužilo důstojnější publikaci.

Oslavy 50 let MHD v Pardubicích byly opravdu velmi hezky koncipovány, počasí vynikající, organizace oslav byla výborná, snad jen pro návštěvníky mohlo být umístěno uvnitř vozovny i pár laviček.

Celkové hodnocení však vyzní velmi pozitivně, je třeba zdůraznit význam městské dopravy v širším měřítku. Rovněž tak v poslední době dopravní podniky kladou velký důraz zejména na kulatá dopravní výročí a s tím spojené oslavy.

Prameny:

 1. vlastní poznámky autora
 2. 40 let Dopravního podniku města Pardubic - kolektiv pracovníků DP


© M. Babický 2000
Autor: mb-010400z-090400v, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 10.4.2000
21. 3. 2000 Oslavy 100 let MHD v Jablonci nad Nisou

Historie:

Koncem 19. stol. se začala v Jablonci nad Nisou rýsovat výstavba tratí elektrických drah. V roce 1898 dostala Jablonecká společnost pouličních drah a elektráren (GSEG) konečnou koncesi na provozování elektrických drah.

Začalo velké budování.

7. 2. 1900 byla slavnostně otevřena trať: Jablonec, Tržní náměstí - Rychnov, v délce téměř 10 km. Postupem času přibývaly nové tratě. Tramvajové tratě byly postaveny v trasách: Tržní náměstí - Janov; Tržní náměstí - Brandl (dnes Plynárna); Brandl - Rýnovice; Tržní náměstí - Paseky. V průběhu doby byly pochopitelně vybudovány další spojky a manipulační tratě.

Síť elektrických drah byla od počátku provozována pro osobní, nákladní i smíšenou dopravu. Nákladní doprava byla zpočátku velmi výhodná a měla pro danou oblast velký význam, později však v souvislosti s rozvojem automobilové dopravy pozbyla svého významu. Nákladní tramvaje v Jablonci nad Nisou dojezdily v roce 1954.

Rok 1955 se dá považovat za vrchol rozvoje osobní tramvajové dopravy v Jablonci nad Nisou. Od roku 1959 nastalo pomalé odumírání tramvajového provozu. Nejprve byl zastaven provoz na trati Hlavní nádraží - Jablonecké paseky. V roce 1963 následovalo zrušení linky č. 3, v trase Kokonín, výhybna - Mšeno a také prodloužení intervalů na lince č. 1. 

Po padesáti letech se jablonečtí občané konečně dočkali tramvajového spojení se sousedním Libercem. Na Nový rok 1955 se jablonecké tramvaje prvně rozjely do Liberce (a liberecké naopak do Jablonce) na lince, která dodnes nese označení 11. Provoz na meziměstské tramvajové trati zajišťovali ve společné režii oba dopravní podniky.

Zima roku 1965 způsobila zastavení provozu na lince č. 1 (Rychnov - Janov), který již nebyl obnoven. V provozu zůstala pouze trať od vozovny v Pražské ulici do Liberce. 1. 1. 1970 zanikl samostatný tramvajový provoz v Jablonci nad Nisou, zbytek tratě od okraje Jablonce k vozovně převzal DP Liberec, který měl až do roku 1972 pronajatu 1 kolej v jablonecké vozovně. V letech 1972-1976 proběhla rekonstrukce meziměstské trati, důsledkem čehož nastalo zkrácení trati k Městským lázním.

Oslavy:

Nynější provozovatel MHD v Jablonci nad Nisou, ČSAD Jablonec n. N. oslavil 100 let MHD velice důstojně.

Vozovnu v Pražské ulici si mohli návštěvníci prohlédnout v sobotu od 10:00 do 17:00, v neděli pak od 9:00 do 14:00. Během dnů oslav se mohli zájemci zdarma svézt historickými autobusy na zvláštní lince 100. Akce začala v ranních hodinách 5. února 2000. V garážích ČSAD v Pražské ulici byly vystaveny autobusy z let 1947-2000 různých provozovatelů. Vzhledem k této příležitosti byla vydaná pamětní jízdenka.

Přehled vystavených autobusů v garáži ČSAD

Typ Evid. číslo Provozovatel/majitel R.v. SPZ Barva
Praga RND ----- p. Dašek (Kolín) 1947 NAA 14-56 zel./černá
Škoda 706 RO 22 TM Brno 1947 (B 12-26) červená/ bílá
Škoda 706 RTO 202 TM Brno 1967 (B 12-27) červená/ bílá
Karosa ŠM 11

2834

TM Brno 1980 (B 14-05) červená/ bílá
Karosa B 831 B2U TM Brno 1988 (B 12-72) červená/ bílá/šedá
Karosa C 744 111 ČSAD Jablonec n. N. 1989 JN 64-00 modrá/bílá
Ikarus 280

-----

Občanské sdružení pro záchranu hist. trolejbusů a autobusů Jihlava 1988 JH 74-88 vínová
Renault-Agora Citybus 110 ČSAD Jablonec n. N. 1999 JNA 07-08 bílá + CVR
Karosa B 932E 81 ČSAD Jablonec n. N. 1999 JNA 06-81 bílá + CVR
Karosa B 731 cyklobus 65 ČSAD Jablonec n. N 1988 JN 62-06 bílá + CVR
Karosa B 731 68 ČSAD Jablonec n. N 1996 JN 85-57 červená/bílá + CVR
Karosa B 732 73 ČSAD Jablonec n. N 1998 JN 90-60 červená/bílá
SOR B 9.5 495 DP Liberec 2000 (H 600-12) zel./žl./bílá


Současně vyjel z liberecké vozovny, za obrovského zájmu příznivců dopravy, historický dvounápravový tramvajový vůz Ringhoffer/Brown-Boveri ev. č. 88, kterému nikdo neřekne jinak, než "Bovera" a ten za sebou ještě táhl trolejovou věž (původem nákladní vůz, později trolejová věž jabloneckých drah) ev. č. 125, která se dodnes používá v Liberci. V případě vozu ev. č. 88 jde o původní tramvaj z Ústí nad Labem, již zmíněná trolejová věž byla v roce 1970 převzata DPML.

Úderem desáté hodiny se otevřely brány garáže v Pražské ulici a zvědaví návštěvníci si mohli prohlédnout technické zázemí současného provozovatele MHD v Jablonci n. N. Obdivovat mohli historické i současné autobusy, autobusové haly, přestavěné z původních tramvajových, téměř původní tramvajovou posuvnu z r. 1927, včetně zbytků kolejí. Zde mohli také zvědavci spatřit opravované autobusy Karosa ev. č. 97 (B 732 - reko na cyklobus) a ev. č. 88 (B 731).

Ve vozovně se prezentovala firma Miroslav Rýdl, která se zabývá diagnostikou, servisem vzduchových brzd a prodejem dalších pneumatických zařízení autobusů a nákladních automobilů.

U stolků uvnitř haly bylo možno zakoupit upomínkové předměty a publikace dopravního vydavatelství Wolf.

Již od rána byla v provozu zvláštní autobusová linka, která byla označena 100. Na lince jezdily autobusy Praga RND, Škoda 706 RO, Škoda 706 RTO, Karosa ŠM 11, Karosa B 831 a Ikarus 280. Zejména do pragovky bylo unikum se dostat, byla v neustálé permanenci rodičů s dětmi, čím novější vozidlo, tím méně obsazeno - vcelku logická záležitost. 

Staré autobusy vzbuzovaly v mnoha lidech možná trochu nostalgie, zejména když s nimi jezdili v době mládí. Zastávek okružní linky bylo celkem 6: Vozovna Pražská - Dolní náměstí, Soukenná - Sídliště Šumava - Mšeno, Mana - Nemocnice - Vozovna Pražská, na téměř 10 km trasy, která vedla následovně: Vozovna Pražská - Soukenná(Dolní nám.) - Sídl. Šumava - U přehrady - Mšeno - Ostrý roh - Želivského - Rýnovická - Liberecká - Budovatelů - Vozovna Pražská.

Na konečné tramvaje v Jablonci n. N. měli pré zejména tramvajoví nadšenci, obdivovali hlavně dvounápravový motorový vůz Ringhoffer/Brown-Boveri ev. č. 88, ale i trolejovou věž ev. č. 125, původem z Jablonce. V odstaveném voze T2 ev. č. 23 si mohli návštěvníci prohlédnout fotografie z minulosti vozu 88, věže 125 a také vraků libereckých tramvají, které by jistě stály za záchranu pro budoucí pokolení.

"Bovera" ev. č. 88 měla podle původních záměrů obdržet technický průkaz způsobilosti pro přepravu cestujících a jezdit s nimi v úseku Jablonec - Plynárna, leč nestalo se tak. Aby dopravní nadšenci nebyli klamáni, uskutečnila se ve 13 hodin jízda "Bovery" k Plynárně. Pár šťastlivců se mohlo i svézt.

V Muzeu skla a bižuterie připravil výstavku na téma MHD, Spolek přátel města Jablonce nad Nisou. Návštěvníci si mohli po oba dny od 9:00 do 16:00 prohlédnout expozici věnovanou historii, současnosti a budoucnosti dopravy v Jablonci. Z vystavených exponátů nutno zmínit rozličné pohledy tramvají v Jablonci a okolí. Černobílé pohlednice většinou pocházely z počátku století, některé byly i barevně kolorovány. Dále si mohli přítomní prohlédnout staré jízdenky, fotografie, brašnu a kleště průvodčího, nástin vývoje tramvajových tratí a plán tratí z r. 1945.

Krátce před sedmnáctou hodinou začal úklid autobusů ve vozovně. To si většina lidí nechala ujít - škoda. Bylo totiž nesmírně zajímavé spatřit, jak byly autobusy Praga, ŠM 11 a B 831 transportovány tramvajovou posuvnou na jednotlivá stání na hale.

Druhý den probíhaly oslavy 100 let MHD v Jablonci obdobně, pouze s tím rozdílem, že vzhledem k velkému náporu německých automobilistů na silnicích byla dle potřeb operativně měněna trasa linky č. 100.

Akce se i přes nepřízeň počasí velmi vydařila, jablonečtí nasadili laťku velmi vysoko, všem organizátorům za to patří nesmírný dík. Uvidíme, jak dopadnou letos ostatní dopravní akce v České republice.

Prameny:

 1. vlastní poznámky
 2. Losos a kol. - Atlas tramvají
 3. Bauer/Fojtík/Losos/Mahel - Tramvaje v České a Slovenské republice
 4. Jäkl/Karlovský/Krebs/Kysela/Wejnar - Sto let městské hromadné dopravy na Jablonecku 1900-2000
© M. Babický, J. Šafář 2000 
Autor: mb-jš-050200z-180300v, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 21.3.2000
25. 10. 1999 90 let MHD v Jihlavě

Historie:

Na základě požadavků městské rady byla v roce 1904 schválena výstavba pouliční dráhy v Jihlavě. Výstavby tramvajové tratě na rozchodu 1000 mm se ujala firma Leo Arnoldi z Vídně. Souběžně byly objednány vozy, elektrárenské agregáty a stavba vozovny.

V polovině roku 1909 proběhla 1. zkušební jízda, 21. 8. 1909 byla úspěšně vykonána technicko-policejní zkouška, čímž mohl být zahájen pravidelný provoz.

Oficiální zahájení provozu se uskutečnilo dopoledne 26. 8. 1909 za účasti čelných představitelů města a samozřejmě přihlížejícího obecenstva. Délka jediné tratě byla celkem 2,7 km.

Od počátku, až do ukončení provozu tramvajové dráhy, nebylo realizováno zamýšlené prodloužení tratě do Bedřichova, pouze se uskutečnila stavba vlečky k poštovnímu úřadu a několika kusých kolejí pro manipulační účely. Po celou dobu existence elektrické dráhy se jezdilo v úseku Hlavní náměstí (dnes Masarykovo náměstí) - Severozápadní nádraží (Hlavní nádraží).

Válečná léta se negativně podepsala na technickém stavu tramvají a tratí. Záhy po válce bylo rozhodnuto zrušit tramvaje a nahradit je trolejbusy.

Vozový park se těsně před zrušením skládal z 5 motorových vozů ev. č. 1 - 5, 2 vlečných ev. č. 1a, 1b a poštovního vlečného vozu 1c.14. 7. 1947 byla zastavena doprava na části trati v úseku: Hlavní nádraží - Jatky, z důvodu výstavby trolejbusové tratě. Náhradní dopravu na zrušené trati obstaral prozatím autobus. Definitivně poslední tramvaj dojezdila 12. listopadu 1948.

V roce 1946 byly objednáno 6 trolejbusů typového označení Vetra/ČKD. Zahájení provozu trolejbusů, které se se uskutečnilo 19. prosince 1948, předcházely technicko bezpečnostní zkoušky o několik dnů dříve. Výrobce však stihl do zahájení provozu dodat pouze 4 trolejbusy, zbývající 2 byly dodány později.

V průběhu několika desetiletí se trolejbusová síť rozrostla až na současných cca 14 km tratí. Trolejbus dostal také silného konkurenta v podobě autobusu, ale trend rušení trolejbusových provozů v 70. letech se zde neprojevil tak naplno.

Oslavy:

Oslavy 90 let MHD se uskutečnily v sobotu 11. září 1999.Již od časných ranních hodin byly autobusy i trolejbusy odstaveny poblíže zastávky Masarykovo nám., horní. U příležitosti byla vydána pamětní jízdenka, jež evokovala staré jízdenky, které se kdysi v Jihlavě používaly.

V 9:00 začaly oslavy oficiálně. Zájemci si mohli prohlédnout, vyfotografovat nebo nafilmovat jakékoliv vozidlo zvenku i zevnitř.

Seznam vystavených vozidel na Masarykově náměstí
Typ: Evid. číslo Majitel Poznámka
Škoda 7 Tr 31 TM Brno historický trolejbus
Škoda 8 Tr 494 DP Praha historický trolejbus
Škoda 9 Tr 358 DP Pardubice historický trolejbus
Škoda 9 Tr 4 L. Bohuňovský historický trolejbus, pův. M. Lázně ev. č. 28, nyní jihlavský nátěr
Škoda 14 TrM 46 DP Jihlava trolejbus
Škoda 706 RO 22 TM Brno historický autobus
Škoda 706 RTO 4881 DP Praha historický autobus


V trolejbusu ev. č. 46 byly instalována výstavka z historie i současnosti jihlavské MHD. Návštěvníci si zde též mohli zakoupit různé fotografie, modely autobusů či trolejbusů, propagační materiály nebo pohlednice.

Zaujal mne dialog mladé ženy s řidičem autobusu RO.

"Na co to jezdí?" ptá se žena.

"Na naftu!" odpovídá řidič.

"A to se od té doby nezměnilo?" znovu žena.

"Ne!" uzavírá debatu řidič.


Úderem desáté hodiny začaly historické autobusy i trolejbusy vozit své cestující zdarma po Jihlavě. Autobusy po okruhu: Masarykovo náměstí - Březinova ulice - Okružní ulice - Masarykovo náměstí a trolejbusy většinou z Masarykova náměstí k vozovně, přes Masarykovo nám. k vlakovému nádraží a zpět.

Některým vozidlům jízdy evidentně nesvědčily. Např. pražský vůz Škoda 8 Tr měl během dne několik závad zejména na elektrovýzbroji.

Trolejbusem se cestující mohli svézt k vozovně DP, kterou si mohli prohlédnout a kde dostali odborný výklad, pojednávající o fungování vozovny, tak aby si běžný návštěvník udělal obrázek o tom, co je vše zapotřebí vykonat, aby byl spokojen s kvalitou služeb, které poskytuje dopravní podnik.

Ke shlédnutí byla mycí linka, stanice STK a nová hala trolejbusů, která skrývá ve svých útrobách stanoviště lehké a těžké údržby. Na nádvoří se nacházely vystavené vozy - autobusy Karosa LC 735, B 732 ev. č. 316, Chavdar, nízkopodlažní trolejbus Škoda 21 Tr ev. č. 49 a technická vozidla, v podání trolejové věže Liaz 706 s přívěsem a také nezmara z éry NDR - Multicar M 25.

Jihlavští se mohli také pochlubit novou čerpací stanicí veškerých kapalných médií, které je nutno kontrolovat při zátahu vozidla. U jednoho stojanu tak může řidič načerpat naftu, motorový nebo hydraulický olej či chladící kapalinu na bázi Fridexu. Každý řidič má svou osobní kartu, která mu umožní doplnit kapalná média do vozidla. Veškeré čerpání eviduje počítač a monitoruje kamerový systém, takže by mělo být zamezeno nežádoucím únikům. Stanice vyhovuje nejnovějším ekologickým normám.

DP Jihlava používá už 2 roky ekologickou bionaftu. Ekologický i finanční přínos je v tomto případě velmi značný. Bionafta má i své nevýhody, v nutnosti větší péče o palivový systém autobusů, ale po vyřešení těchto problémů jsou s ní jihlavští nadmíru spokojeni.

Dopravní podnik v současnosti vlastní 29 trolejbusů a 24 autobusů určených pro městskou dopravu, s nimiž jezdí 90 řidičů. Většina vozidel jezdí za hranicí životnosti. V souvislosti s plánovaným otevřením nové trolejbusové trati do Horního Kosova, byly dodány 2 trolejbusy Škoda 21 Tr a do konce roku snad další dva. Autobusový vozový park byl naposledy obnoven v roce 1992 nákupem 5 vozů Karosa B 732. Nejstarší autobus byl vyroben v roce 1982 a jelikož DP Jihlava nemá finanční prostředky na nákup nových, probíhají ve Zlineru Zlín generální opravy nejstarších jihlavských autobusů. 

Jihlavští dopraváci hlavy rozhodně nevěší, vědí totiž, že do budoucna se situaci zcela jistě o hodně zlepší. Popřejme jim tedy, aby za 10 let, až budou slavit kulaté jubileum, mohli v kvalitě poskytovaných služeb směle konkurovat ostatním dopravním podnikům.

© M. Babický 1999
Autor: mb110999z-241099v-160400a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 25.10.1999
4. 10. 1999 Návštěvní kniha Muzea MHD 1980 - 1985

 Z hlediska autentičnosti jsou zápisy z návštěvní knihy ponechány bez korektur. V závorce se nachází jméno autora, pokud bylo čitelné. Záměrně byly vybrány nejzajímavější příspěvky.

Vokovice 1980

31. 5. Moc se nám to líbilo. Děkuji. (Tom)

Vokovice 1981

30. 5. Vaše výstava starých tramvají se nám velice líbila. Můj synek alespoň poznal, jak se dříve jezdilo. Jenom by snad mělo být u exponátů více údajů, nebo odborný průvodce, který by leccos vysvětlil, co by nás zajímalo. Ale i tak "vřelé díky"! (Maršal Miroslav?)

Jo, kde jsou ty doby kdy jezdila jedenáctka ze Strašnic do Liboce. To už se nevrátí.(Eva Jadová?)

Tato hodnotná výstava by potřebovala důstojný stálý stánek. Byla by jistě hojně navštěvovaná ! Bylo by i zajímavé, vytisknout katalog s barevnými fotografiemi. Brno vydalo kdysi soubor pohlednic. (Jar. Klimša, Veteran Car Club Praha)

31. 5. Tyto výstavy jsou velmi užitečné a měly by se pravidelně opakovat. Doporučuji přes Čedok organizovat i návštěvy cizinců (ing. Dočkal, UOS Dějiny dopravy ČSVTS)

Vřelý dík Dopravním podnikům za tuto velkoryse pojatou sbírku historických vozidel. Je jen škoda, že není možno zřídit stálou veřejně přístupnou expozici starých tramvají a že je není možné předvést v chodu. (ing. Mahel, Kroužek přátel městské dopravy dopravy Praha)

Kdyby takový zase jezdily...(Mojžíšková ? Zdeňka, Jana)

Náš sen - tramvaj bez dveří. /Skokana když ještě žije, ujímá se policie/. (PODPIS NEČITELNÝ)

Ke koňce vystavujte i koně!(PODPIS NEČITELNÝ)

Vokovice 1982

29. 5. Moc pěkně udržované, je s tím také třeba alespoň jednou za rok vyjet do ulic Prahy, naposledy tomu tak bylo bohužel již v roce 1974. (ing. Václav Dakl, Praha 9, Jablonecká 702)

K tý osmašedesátce by to potřebovalo koně.(Aleš Karlovský, KPMD Praha 232)

Děkuji fandům, že to dokáží zachovat. Snad by mohly některé vozy jezdit po Malé Straně až bude trasa B metra /Národní, Staroměstské aj. stanice byly účelně propojeny při zachování koloritu centra města/.(PODPIS NEČITELNÝ)

Skvělé! Díky s. Kyselovi. (Pecková DPED)

Velmi pěkná výstava, která svědčí o velmi vyspělé úrovni naší dopravy! Škoda, že dnes nedržíme tradici. Doba kdy tramvaj přijela do 5 minut a jelo se v Praze na jeden lístek je dávno pryč. Dnes musíme čekat půl hodiny než se dočkáme tramvaje. Snad si vezmeme z dřívějších dob příklad. (ing. Černý)

Autor nátěru vozu 6102 by měl navštívit kursy estetiky. Vůz vypadá jak pojízdná katovna. (PODPIS NEČITELNÝ)

Možná by se vyplatilo dělat v turistické sezóně v neděli a v sobotu pro návštěvníky prahy, cizince a obdivovatele historických vozidel jízdy po nějakém malém okruhu v Praze. Třeba N. Divadlo, Nám. Krasnoarmějců, Klárov, Malost. nám., Újezd a N. Divadlo. Mohlo by být použito i stylových uniforem, starších lísdků (60. léta) a jízdné třeba 5,- či 10,- Kčs. (PODPIS NEČITELNÝ)

30. 5. U tramvaje s koňské dráhy by mohli být koně (Hexnerová)

Na trati č. 5 Hlubočepy - Hloubětín asi někdy kolem roku 1958 jezdily dva spřažené mot. vozy - /snad typ Krasin/ říkalo se jim sestry Blažkovy. (PODPIS NEČITELNÝ)

Proč tu není pohřební tramvaj z první světové války (Procházka?)

Děkuji všem, kteří pro nás uchovávají nestárnoucí "elinky". (PODPIS NEČITELNÝ, PV- 134 A/ ČSA)

Výstava jest velice zajímavá a poučná. Pro příští výstavu doporučuji vydání menšího katalogu. Výstavu pořádat častěji? Jinak organizátorům patří srdečný dík. (poslanec ONV Praha 9, PODPIS NEČITELNÝ)

Byl jsem velmi spokojen. Rád bych na výtavě viděl tramvaj roku 1997.(Matouš Koliha)

Výstava se mi velmi líbila až na naolejované podlahy, protože jsem si o ně umazala kalhoty. (Jana Kolihová)

Děkujeme za výstavu, která připomíná dřívější dobu v provozu MHD. (P. Matějček, DP-Autobusy)

Výstava je velmi dobře organizovaná, poučná, ale nová barevná úprava vozu č. 6102 je nezvyklá, ale chybí na tomto voze kulatý znak Prahy. Písmena "dp" lze zaměňovat s - DŘEVOPODNIKEM, DOMÁCÍMI POTŘEBAMI, mnoho návštěvníků pod tím vidí zkratku, cituji DO PRDELE a já jim dávám za pravdu. (Miloš Rys, depo Vokovice)

Vokovice 1983

28. 5. Vřelé díky p. Kyselovi za jeho úsilí při udržování a renovaci tramvají.(ANONYM)

Škoda, že některá některá nejezdí, chtěl bych si zase "vyskočit"!(PODPIS NEČITELNÝ)

Někdy neuškodí vzpomenout, jak šel vývoj techniky. Jak začínali otcové a dědové. Jaké bylo cestování tramvají, vlakem či parolodí. Líbí se mi, jak jsou zde historické vozy udržovány a jak se o ně pečuje. Kéž by se toho dočkaly i historické parní lokomotivy.(Martin Majner)

Narodila jsem se v Praze 17. I. 1907. Kromě "koňky" ve které jezdili moji rodiče, jezdila jsem ve všech zde vystavených modelech vozů. Přiznávám, že jsem již na některé zapoměla. Velmi mě to potěšilo, jako vzpomínka na mé mládí. Přiznávám, že jako studentka jsem i ráda naskakovala, ale z bezpeč. důvodů, jen do vlečňáků. Díky za pěkné pobavení. (J. Žáková, Praha 6)

29. 5. Mám hlubokou úctu k těm, kteří udržují tyto kouzelné památky městské hromadné dopravy v bezvadném stavu. Vážím si i těch, kteří tyto výstavy podporují a umožňují. Velmi pečlivě registruji a také dokumentuji veškeré zlepšení a zdokonalení exponátů.Tyto výstavy jsou hlavně velkým vzrušením pro děti. Ale já, jako letitý ctiltel kolejové dopravy si myslím, že výstavy jsou každý rok stejné. Vím, že exponáty muzea DP nelze rozšiřovat. Myslím si však, že by se při této příležitosti mohly ukázat i jiné stroje DP, které jsou třeba velmi kuriózní. Mám na mysli třeba černou tramvaj na mazání trolejového vedení, zametací vůz, brousící vůz atd. K vyfotografování těchto věcí mi nedopomohlo ani několikaleté členství v Kroužku hromadné městaké dopravy! Tak by podle mého názoru došlo ke zpestření výstavy, která se, jak vidím každoročně těší pozornosti i návštěvníků ze zahraničí. (ing. Václav Hásek, Praha 2, Čerchovská 6 ?)

Srdečné díky za odvahu, se kterou dovolujete dětem, aby si exponáty vyzkoušely na vlastní kůži. Ostatně i já jsem si rád prohlédl vůz, ve kterém jsem před dvaceti lety "působil jako student-brigádník. (Čepelák, sl. č. 70825)

Krásná výstava, vozy ve výborném stavu, zážitek pro každého. Měla by být vícekrát do roka přístupná, hodilo by se vydání informační brožurky s podrobnými daty o vozech, dále pohlednice, příp. diapositivy. (ing. Miloš Zahradníček, Tramklub Brno)

Děkujeme za mimořádný zážitek všem kdo se o realizaci této myšlenky zasluhují. Otázka: dočkáme se v Praze "turistické trati" starých vozů? viz. San Francisco Cable Car. (Doc. Chytil, ČSAV Praha,Na sypčině 9, Praha 4 - Podolí, 147 00, tel: 42 18 22)

Vokovice 1984

26. 5. Výstava se mi velmi líbila. Byl jsem zde na pozvání s. Kysely L. z vozovny Vokovice. Byl jsem výstavou nadšen a jako člověk jehož koníčkem jsou tramvaje se na příští výstavu určitě přijedu podívat. Děkuji za hezký zážitek(Ostrý Vít, Drahanovice)

Velice potěší, když se setkáme s prací lidí, kteří z fandovství uchovávají práci a výrobky pro příští generace zvláště, když se podílíme na konstrukci tramvají nových. (Vr. Matouš?, ČKD Tatra Smíchov)

27. 5. 12:10 Jsme tu již od 10:05 a moc se nám tu líbily exponáty a v některých jsem sám kdysi jezdil - akorát nám tu chybí třeba trolejbus nebo poslední typ 3 článkové tramvaje budoucích let. Jinak poděkování organizátorům za originální podávání jízdenek u vchodu.Děkujeme. (PODPIS NEČITELNÝ)

Za rok nashledanou. (Techlová?)

Vokovice 1985

25. 5. Pro starší spoluobčany hezká vzpomínka, pro ty mladší krásný zážitek a pro děti doslova eldorádo. Doporučujeme pokračovat v tradici této výstavy! (Pivodovi - Praha 6)

26. 5. Chodím jednou do roka na MDD se svým synem na vaši výstavu, která se nám oběma vždy líbí, ale postrádám vydání katalogu, nebo vydání pohlednic v sadě (presfoto), které by si každý rád zakoupil. Teď o Spartakiádě, by se jistě propagace vaší práce a ojedinělé techn. výstavy byla i vám finančně prospěšná pro další údržbu historických vozů. (Potůčková)

Vynikající! (R. Bílek, 12 let)

Jsem všemi deseti pro zřízení alespoň 1 či 2 rekreačních linek v historickém centru Prahy /Malá Strana, Staré Město, Hradčany, Nár. Třída/. (PODPIS NEČITELNÝ)

Výstava je pěkná - přehledná, ale chybí nám tu i poslední typy vozů KT-8D5 tříčlánková princezna, která teprve nastoupí svoji dráhu po naší Praze. Trolejbus je jenom jeden - byl ještě starší typ. Jinak moc děkujeme a překvapuje nás, že je výstava - zadarmo - vždyť údržba tramvají taky něco stojí (PODPIS NEČITELNÝ)

Pokud žije svědek s KR 1945, který byl u barikády naproti vozovny sestavené ze 3 plecháčů a lidických kamenů ať se přihlásí na telefonu 36 17 19 k podání svědectví pro regionální dějiny. (za 92 ZO ČSPB, PODPIS NEČITELNÝ)

Poznámka: Do začátku 80. let. se jednalo pouze o vnitropodnikovou sbírku DP Praha, vstup byl možný pouze na zvláštní vyžádání a pro veřejnost téměř nemožný. Později se jedenkráte do roka, ku příležitosti Mezinárodního dne dětí, o víkendu otevřely dveře vozovny Vokovice a návštěvníci se mohli pokochat pohledem na tramvajové babičky a dědečky. Z let 1989 a 1990 se v návštěvní knize nedochovaly žádné zápisy, patrně se exhibice nekonala. Zlom nastal v roce 1991, kdy se v Praze konala Všeobecná československá výstava. Od poloviny května, až do konce října, se ve čtrnáctidenních periodách prezentovaly vystavené vozy ve vozovně Vokovice. Úspěch byl obrovský. Tomuto napomohl také vznik linky, na kterou byly vypravovány staré dvounápravové tramvaje. Snaha nemála lidí, kteří již drahnou dobu usilovali o zřízení samostatného dopravního muzea, byla korunována úspěchem 14. 5. 1993, kdy ze zrušené vozovny Střešovice vzniklo Muzeum MHD.

Ze zápisů známých osobností v pamětní knize, bych rád poukázal na zápis exprimátora Prahy - Jana Koukala a zejména velkého fandy pražských tramvají, dnes již zemřelého Jaroslava Foglara. Kontaktní adresa do muzea: Muzeum MHD, Vozovna Střešovice, Patočkova 4, 160 00, Praha 6 - Střešovice, Česká republika, Tel: + 420/ 2/ 96 12 49 05

© M. Babický 1999
Autor: mb-011099v-161000a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 4.10.1999
4. 10. 1999 Návštěvní kniha Muzea MHD 1986 - 1990.

 Z hlediska autentičnosti jsou zápisy z návštěvní knihy ponechány bez korektur. V závorce se nachází jméno autora, pokud bylo čitelné. Záměrně byly vybrány nejzajímavější příspěvky.

Vokovice 1986

31. 5. Velmi dobrý nápad a propagace tr. dopravy. (Nydele, roz. 1905)

1. 6. Ďakujem veľmi pekne! Vážim si starostlivosti o technické pamiatky našej dopravnej éry. Všetko najlepšie! (K. Závodová, Praha - Bratislava)

Škoda, že tato výstavka tramvají nemůže nemůže být spojena se společnou výstavkou historických "šalin" v brněnském skanzenu v Líšni. Stálo by to určitě za to. (PODPIS NEČITELNÝ)

Vokovice 1987

30. 5.Plzeňáci zdraví pražské tramvajáky! Bylo to moc pěkné, škoda, že nebylo něco pojízdné (Milena Bláhová)

Zavzpomínal jsem si. Chyběl mě tu u některého staršího vozu originální Křižíkův regulátor (tzv. "prskavka") pak "dvojče" co jezdilo na tr. č. 5. (Mišák, sl. č. 3956)

Výstava mě moc libila líbila se mi i tramvaj KT8D5, 6149, 5001, 6002, ajiné těším se na příští výstavu. Zítra 31. 5. 1987 zítra přijdů (Petr Charvát)

Nejvíce jse mi líbyla pojízdná plinová komora KD-8 (ANONYM)

31. 5. Každoročně se těším na poslední květnový víkend a Den dopraváků, kdy je možnost shlédnout tyto překrásné tramvaje. Tramvaj KT8D5, ač je nejmladší a nejmodernější, se mezi těmi krásnými starými tramvajemi ztrácí jako chudý příbuzný. Za rok přijdu zas. (Jan Syblík?)

Moc se mi líbila 13 pro amsterodam (Martin Bouska)

Vyřiďte autobusákům, aby schovali ŠM 11! (Vít Náměstek)

Vokovice 1988

28. 5. Hezká výstava. Dík za ní. Jen mi trochu vadil na voze z roku 1923 nápis propagující Darex. Nevím zda v té době něco podobného existovalo. A pak podle mé paměti tramvaje ze třicátých let měly číslice modré na bílém skleněném podkladě, večer a v noci číslo svítilo. Plechové masky z vyříznutými čísly zavedli spolu se zatemněním Němci. (Václav Králíček, Viklefova 18, Praha 3)

Výstava je hezká, ale řekl bych, že úroveň magnetofonové nahrávky v náborovém středisku je vhodná spíše do pomocné školy než jako vhodný náborový prostředek. Lidé se zastavují a "baví se"... (Mikulík, sl. č. 66575)

Obdivuhodné dílo několika jednotlivců pod hlavičkou podnikového muzea nemá v tomto státě obdoby. Díky! (PODPIS NEČITELNÝ)

Výstava se mi velmi líbila. Jenom nechápem proč byla vybrána ŠM. Myslím, že by vhodnější bylo vybrat Š 706 RTO. (L. Chmelková)

Dlouhou dobu se zůčastnil, této vysoce kulturního zážitku. Pokračujte!! (KŠP KSČ ÚV, PODPIS NEČITELNÝ)

Děkujeme za výstavu! Je prima! skoro na všechny vozy se pamatuji, narodila jsem se r. 1902. Škoda, že nejezdí ten vůz bez oken adveří v letě (Třísková)

Můj otec, který byl přes 25 let pracovníkem v této vozovně, by měl stejnou radost z vašeho dobrého nápadu a skvělé propagační akce jako já a moji synové. Děkujeme! (Jiří Pelikán)

Moc pěkné. Bude trolejbus v Praze? (Lukeš)

Výstava tramvají a prostředků MHD je hezká, ovšem je škoda, že některé vozy /s pantografy/ nejezdí o svátcích pro návštěvníky Prahy po nějaké méně provozované lince, tak jako je to v ostatních Dopravních podnikách v Evropě. Jinak děláte věc hezkou a záslužnou. Děkujeme. (rodina Kobíkova z Ústí nad Labem)

Škoda, že v ČSR není žádné muzeum MHD kolejových i nekolejových vozidel, ale "muzeum živé" = které by mělo vl. okruh a nebo mělo možnost /o SO a NE, STSV/ nechat "vozy provětrat" a - zároveň v nich "povozit lidi"! Zvl. jízdné, dobové uniformy i nějaký ten "arab" by se jistě našel a - byla by "turistická atrakce", jakou by hned tak jinde neměli! /a vydělávala by si sebe - dočká se ČSSR?/ Nebo až "bude schváleno shora NOVÉ MYŠLENÍ"? (Míla Voltr, Kladno)

29. 5. Zadrátováním vchodů do vozů se vám podařilo udělat z kdysi živé a veselé výstavy druhý vokovický hřbitov. Je to škoda, protože pro děti zejména byla výstava velmi přitažlivá. Myslím, že by nikdo nelitoval vstupné 1 Kčs na vaší režii a úklid po návštěvnících /1 za rok/. To snad by nebyl takový problém (V. Bechyně)

Diese Ausstellung zeigt die Vielfalt der Prager Straßenbahn. Der Wunsch nach einer dauerenden Ausstellung Kann nur begrüßt werden und möge bald in Erfüllung gehen. Eine öhnliche Ausstellung gibt es schon in anderen europäischen Städten. Diese Ausstellung hat nir sehr gut gefallen. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg und viele Besucher. (Wolfgang Golzel?, Lipsko, NDR)

Poznámka: Do začátku 80. let. se jednalo pouze o vnitropodnikovou sbírku DP Praha, vstup byl možný pouze na zvláštní vyžádání a pro veřejnost téměř nemožný. Později se jedenkráte do roka, ku příležitosti Mezinárodního dne dětí, o víkendu otevřely dveře vozovny Vokovice a návštěvníci se mohli pokochat pohledem na tramvajové babičky a dědečky. Z let 1989 a 1990 se v návštěvní knize nedochovaly žádné zápisy, patrně se exhibice nekonala. Zlom nastal v roce 1991, kdy se v Praze konala Všeobecná československá výstava. Od poloviny května, až do konce října, se ve čtrnáctidenních periodách prezentovaly vystavené vozy ve vozovně Vokovice. Úspěch byl obrovský. Tomuto napomohl také vznik linky, na kterou byly vypravovány staré dvounápravové tramvaje. Snaha nemála lidí, kteří již drahnou dobu usilovali o zřízení samostatného dopravního muzea, byla korunována úspěchem 14. 5. 1993, kdy ze zrušené vozovny Střešovice vzniklo Muzeum MHD.

Ze zápisů známých osobností v pamětní knize, bych rád poukázal na zápis exprimátora Prahy - Jana Koukala a zejména velkého fandy pražských tramvají, dnes již zemřelého Jaroslava Foglara. Kontaktní adresa do muzea: Muzeum MHD, Vozovna Střešovice, Patočkova 4, 160 00, Praha 6 - Střešovice, Česká republika, Tel: + 420/ 2/ 96 12 49 05

© M. Babický 1999
Autor: mb-011099v-161000a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 4.10.1999
4. 10. 1999 Návštěvní kniha Muzea MHD 1991 - 1995.

 Z hlediska autentičnosti jsou zápisy z návštěvní knihy ponechány bez korektur. V závorce se nachází jméno autora, pokud bylo čitelné. Záměrně byly vybrány nejzajímavější příspěvky.

Vokovice 1991

18. 5. Moc si přeji aby se tramvajové trasy i linky rozrůstali a jezdili již T6A5. Výstava se mi moc líbila. (Tomáš Hanzlík)

Ostudné vstupné 10 Kčs! Pro malé děti se rovněž platí! To je ale ostuda. Exponáty zamřížované! Takhle si více nevyděláte i přes zdražení dopravy o 300 % a úředníky a byrokraty stejně nezaplatíte. (V. Mohorita?)

19. 5. Před první válkou světovou jezdil můj děda František Dubský s koňkou. Když se měl naučit řídit elektrické vozy raději odkoupil koně od dopravních podniků a začal povozničit. Výstava je velice pěkně uspořádána. Děkujeme (T. a A. Bžorkovi?)

Výstava je pěkná, ovšem vstupné pro dospělé se mi zdá příliš vysoké, vzhledem k tomu, že jsou tu vesměs pouze jako doprovod dětí. (PODPIS NEČITELNÝ)

1. 6. To byste mohli jíst kobylí vejce při tak vysokém vstupném - to by se dřív stát nemohlo! (ANONYM)

Idioti za nedodržování jízdních řádů bych odvás ty peníze vybíral a ne platil. (ANONYM)

15. 6. Srdečně pozdravujeme kolegov z Prahy. Blahoželáme ku krásnej výstave pri príležitosti 100 r. elektrických drah. Bola aj pre nás poučením (DPMK Košice, ing. Pustelník?, ing. Fraj)

Děkuji pracovníkům kteří se podíleli na uskutečnění výstavy, připomněla mi rok 1908 kdy jsem se s otcem jako 7 mi letý svezl tramvají prvně z Václ. náměstí k výstavišti (pamětník Ladislav Jud, 1901)

30. 6. Skládám uznání a díky všem, kteří se mnohdy ve volném čase bez nároku na odměnu, zasloužili o obnovu a zachování cenných historických vozidel. Škoda jen, že se nepodařilo uchovat od každého typu alespoň 1 exponát jako představitele /viz trolejbusy Praga TOT, Škoda 1 Tr, 2 Tr, Tatra T86 a další/. V každém případě dává toto podnikové muzeum dobrý příklad pro jiné dopravní podniky a muzea (ing. Petr Fabisz, člen KMD , 293)

28. 7. Obdivuji opatrovníky těchto skvostných unikátů! (ing. Bohníček?, ČKD Tatra / Loko)

24. 8. Besuch aus München die Sammlung ist sehr schön! (Straßenbahnfreunde München, PODPIS NEČITELNÝ)

7. 9. Pamatuji všechno od r. 1908 (nar. 1903). (PODPIS NEČITELNÝ)

22. 9. Je rozhodně dobré, že tramvaje udržujete a ve výstavách pokračujete. Je to záslužné! Oproti naší minulé návštěve jsme zaregistrovali dvě změny: zvýšení vstupného o omezení "pohybu". Za více peněz méně služeb - nesmí se dovnitř tramvají. alespoň některé, odpojené od sítě, by mohly být přístupné, hlavně pro děti, uvnitř. Tím, že jste jim prohlídku "zevnitř" znemožnili, přicházíte o potencionální zájemce propříště. Největší atrakce "prozkoumat tramvaj zevnitř", zacinkat si, atd, byla zlikvidována, což je taktická chyba. Vaše chyba, vaše hloupost; argumenty o bezpečnosti a vandalech neobstojí, neboť jak víme, když se opravdu chce, všechno jde. Takže, snad zas za rok, a s úplnou atrakcí. Nashledanou (ing Jaroslav Klokočník CSc., 160 00 Praha 6, Teronská 14 / 557)

22. 10. Výstava je nádherná. Ďakujem všetkým "bezejmenným", ktorí sa o ňu zaslúžili. Ich nedocenenú prácu si veľmi vážim. (Michal Burcin, Zvolen)

Vokovice 1992

30. 5. Výstava splnila naše očekávání - jen děti se těšily, že si tramvaje "vyzkoušejí", jak tomu bylo dřív. Pro mě to bylo částečné zklamání. (Z. Fabiánová)

Bylo to pěkné, ale je to skoro stejné jako loni. Mohlo by ale na výstavě být více tramvajových souprava /T2, starou křiž. tramvaj atd./ (PODPIS NEČITELNÝ)

Moc se mi na výstavě líbilo, ale postrádám tu tramvaj T2. (Barbora Rybářová, 13 let)

31. 5. Exponáty ač historické, naparáděné, naleštěné a navoněné jako mladé dívky. Ze všeho je vidět obrovské fandovství. Skvělé! (Vlasta Třešňáková, Praha 4)

Střešovice 1993

14. 5. Děkuji za pozvání byl jsem nadšen (Jan Koukal)

Díky za tramvajové nebe... (Vlasta Mudra)

16. 5. Super! Vrátilo se nám kus mládí. Díky. (PODPIS NEČITELNÝ)

Výstava byla moc pěkná ale jedna tramvaj by měla být otevřena aby si do ní mohly sednout děti! (Tomáš Ton, Praha 9 - Vysočany)

22. 5. Thank you very much! (Lars Kruse, Vedelsgade 12, D4 - 4180, Sorö, Dánsko)

Thanks for visiting a tram museum with very nice looking cars and gently staff. (Hans and Astrid Raberg, Stockholm, Sweden)

23. 5. Bylo to tu doopravdy moc hezké Je blbí že se nemůže do vnitř (Filip-Pícha)

Expozice historických tramvajek a autobusíků se Vám moc povedla. Všechno má lesk jak blesk. Děkuji (Dana Bittnerová)

Každá tramvaj byla hezká, avšak málokdo jim tleská! (Čepková Barbora, II. A, 93/94)

27. 5. Byl tu trochu smrad a nuda. (Betyna)

Je to tu nudný, smradlavý, hnusný. (Monika)

Stojí to za to, ale peněz je škoda. (PODPIS NEČITELNÝ)

Moc se mi líbí tramvaj č. 7 ale je to spíš pro kluky než pro holky. (Andrea)

Byl jsem tu. sexuolog Zvěřina (ANONYM)

29. 5. Bravo pour le superbe musée et pour la ricklesse des documents présentés et des vehicules exposés. (Evrard Jean-Liege, Belgium)

Kdy tu bude taky metro? (Petr Nývlt)

30. 5. Hrozně se mi líbil čajový vůz. Měl by ještě dnes jezdit a mohla by se v něm prodávat zmrzlina. (Mařenka Pecková, 10 let)

5. 6. Krása přijdu zas až budu mít čas. Ahoj. (Honza Halouska?)

chtěl bych zde vidět Karosu B 731 evid. č. 3687 !!! (Tomáš Hanzlík)

13. 6. Very interesting exhibition and collection of Trams. (Les + Barbara Deuch, Brighton, Anglie)

Připomínka pro p. Kyselu (ved. muzea). Při mé návštěvě jsem byl zklamán ujištěním, že tramvaje budou vystavovány pouze ve vozovně a nikoli na volném prostranství /např. před vozovnou/. Vzpomínám na doby, kdy tyto tramvaje byly vystaveny ve vozovně Vokovice na prostranství před vozovnou. Mělo to atmosféru a hlavně, bylo možné je fotit!!! - což nyní vůbec /z prostorových důvodů/ nelze. Pokud to bude jen trochu možné, přimlouvám se za vystavení alespoň některých tramvají před vozovnou. S pozdravem. (Janda, ing. P. Hlouček?, ČKD Trakce)

26. 6. Y éspere qú il aura encore ď autres expositions comme celles-ci! (Austina Markéta)

4. 7. Výstava je opravdu velmi zajímavá, moc se mi líbila, doporučím ji svým přátelům a navštívím ji častěji (Vladimír Dobrovský, KŽM, Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo nábřeží 26)

18. 7. Děkuji Vám, že jste připravili tuto výstavu. Vždyť Pražák stráví hodně času v dopravních prostředcích. A takhle si mohl zase vzpomenout na modely z minulosti, které ale byly v provozu ještě nedávno. (PODPIS NEČITELNÝ)

29. 8. Milé museum tramvají a autobusů - trolejbusů, drahý Lubomíre Kyselo, milí hoši, milé zaměstnané ženy, pracoval jsem tu ve skladě, potom jako mazač s Vratislavem Boháčem a staršími muži, zametal s pí Košickou z ul. Čs. Armády a potom v baterkárně se s. ADÁMKEM a s p. Ferd. Pavlů -em a s dalšími hochy. Potom jako el-mechanik na kontr. prohlídky s Evičkou Černou-Šmálkovou a s Vyskočilovou, prod. Suchou s Robertem Vykysalým a dalšími. Rád bych alespoň zametal dvůr nebo po 3. IX. 93 alespoň kustoda nebo el-mechanika nebo v baterkárně, pokud tu je nebo fotografa sbírek a rodin, pokud sem v návštěvních dobách do října vstoupí a budou mít zájem o event. snímky. S pozdravem po rozhovoru s řed. Lubomírem Kyselou, s pí vrátnou a p. HORSKÝM, č. kroužku MĚSTSKÉ Dopravy /čl. č. 358 nebo kolik?/ se loučím dnes bez fotoaparátu odjíždím teď asi žel jenom linkou 8, nikoli vyhlídkovým vozem 5350 nebo starou 297 nebo 2239 s krasinem 1522, jímž jsem se svezl před 14 dny z Place de la République na Strossm. nám. nikoli jen na Jarošovo nábřeží a hned přestoupil na 26 ke Spartě, kde bydlím pořád Na výšinách čp. 899/10 č. or. mezi Spartou a Letenským náměstím, z arkýře vidím na největší dopravní hřiště, kde už roste vysoká tráva a jsou vyasfaltované vozovky i kruhový objezd s večerním osvětlením a barevným semaforem, který na jaře opravdu občas odpoledne fungoval. Mám některé hotové snímky tohoto hřiště ze II. patra z bytu 7. Mám telefon mé matky do bytu - ráno, v poledne, večer do 23 hodin 37 66 96. (s pozdravem v 11:33 končí Vasil Al. K. Stibral, býv. zaměstnanec DP a. s. hl. m. P. čl. č. KPMD 016 - zakl. člen.)

Výstava je velice pěkná. Vystavují se zde pěkně zrestaurované vozy. Děkuji za možnost prohlídky vozového parku. (Jiří Trnka, Plzeň, 13 let)

5. 9. This muzeum has a very nice collection of old Trams and Busses. I like the old PCC tram, he likes at the PCC trams in Holland! /The Hague/ Many greetings (Hans Hoevenaar, Breda, The Netherlands)

11. 9. Je to tu moc hezké, ale chybí tu modrá tramvaj dětí "TEREZKA", zkuste ji sehnat. (Lucka - 8 let, Lenka - 6 let, Praha)

10. 10. Výstava je velmi pěkná. Exponáty by se měly zachovat jako svědek krásné historie Prahy. (PODPIS NEČITELNÝ, Nezávislé sdružení pro navrácení průvodčích do pražských tramvají)

Střešovice 1994

9. 4. Moc se mi u vás líbilo, ale je škoda že jsem si zde nemohl zacinkat. Už se těším až budu tramvajákem. (Jan Vojtíšek)

10. 4. Naše návštěva Vaší výstavy nás opět nadchla /poprvé jsme zde byli loni napodzim/ - objevilo se několik nových exponátů. Velmi nás však znechutila ona "příjemná" zaměstnankyně, jež svědomitě plnila svůj /zřejmě první/ významný hlídací úkol - honit 2-leté děti, aby se nedotýkaly vystavených modelů /a nástěnek/ /nedej Bože, aby je ohmataly.../.Jinak je to opravdu pěkná expozice (PODPIS NEČITELNÝ)

Greetings from Old Pueblo Trolley - Tucson Arizona - U. S. A. Come tu Tucson to see our operating Trolley museum. Naschledano (ANONYM)

V hluboké úctě k těm kteří tento dopravní park vyrobili a hlavně i těm kteří na renovaci i současné péči o vše co je tu kvidění obětovali jistě mnoho času. Děkujeme Vám všem za Vaši práci a vzornou péči i čistotu celého areálu, včetně vzorných WC. Díky. (Havránkovi - Praha)

7. 5. Velmi pěkné uspořádání tohoto Muzea pražské dopravy. Dík patří zejména historikům z kruhu DP, pamětníkům i fotografům, kteří zvěčnily pohledy dnes již neexistující! (J. Dewetter, býv. pracovník DP-IDS)

8. 5. Velice zajímavá výstava, škoda jen, že se historie metra začala psát až v roce 1974 /provoz/. Je smutné, když byl dokonce vývoj vozů pro metro ČKD, bylo "nutno" používat vagónů sovětských. (Vách?)

22. 5. Připojuji se k ostatním gratulacím fráze "velmi hezké" a "líbilo se mi zde" platí i v mém případě. (Milkus René?, KPTM Brno)

Je to zajímavé, že jsme mohli vidět v čem se vozili naši prapradědečkové a praprababičky a myslím, že tyto tramvaje byly mnohem pěknější než jsou teď. (PODPIS NEČITELNÝ)

29. 5. Máte to zde opravdu moc hezky uspořádané. Byl to pro mne velký zážitek, opět vidět tu krásu, kterou jsem jako chlapec nevnímal, když to všechno bylo v provozu. Jak z toho čiší to krásné lidské poslání, ulehčit lidem cestování! A té pro tehdejší dobu dokonalé techniky a pohodlí pro jízdu. Prostě mne potěšilo, že vám podařil velký kus práce!!! Děkuji vám všem co se na této výstavě podílíte! (Tomáš Slíva, Praha - 6)

12. 6. Wir beglückwünschen Sie zu der hervorragenden Ausgestaltung Ihres Straßebahn Museums und wünschen Ihnen für Ihre zukünftige Arbeit viel Erfolg und Glück (Michael Hame, Denkmalpflege - Verein Nahverkehr Berlin e. V., Mariendorfer Damm 38, D 12 109, Berlin)

20. 8. Byli jsme ve vašem muzeu se 7 A naší školy. Přesto, že jsme se nahlásili na váš telefonní záznamník, nikdo nás nečekal a velice dlouho trvalo, než se nás někdo ujal. Provázející pán byl nerudný a silně podnapilý. Dokonce tak, že se mu nedařilo muzeum odemknout. Při prohlídce vrávoral a měli jsme obavy aby neupadl. Asi z toho důvodu byla exkurse velmi krátká. Dnes jsem se do muzea vrátila, abych si jej lépe prohlédla. Musím uznat, že vám jistě dalo mnoho práce, ale má předchozí zkušenost mu však na dobré pověsti nepřidá. Ale moje dnešní zkušenost je diametrálně odlišná od té před prázdninami. (Sandra Nová?, ZŠ Na dlouhém lánu)

2. 10. "Když sečtu všechna kola u vozu a vydělím je počtem schodů na zadní plošině, vyjde mi počet žen, které jsem miloval......" /Lou Fanánek Hagen/ (Zuzana)

VStřešovice 1995

22. 4. Děkujeme všem zaměstnancům DP Praha kteří se podílejí na udržování historických vozů tak jak jsou. Děkují fanoušci travají a železnic z Olomouce. Ahoj. (Jachymek P.)

1. 5. Vozovna je pěkně upravená, vozy zrenovované, jsou tu i milé přírůstky jako Š 706 RTO. Trošku mi tu chybí typické cinkání, které provázely dny otevřených dveří v 80. letech. Jinak pěkné. (Jan Zákyska?)

6. 5. Byli jsme tu - stop - líbili se nám tu - stop - za rok možná tu - stop. (Práčata Uherský Brod)

7. 5. Jak to, že 1001 sešrotovali!? Pane, Kyselo! Pomóc (ANONYM)

30. 5. Ne vždy staré je pěkné, ale to staré co je tu je nejen pěkné, ale i pieta s jakou je o tyto exponáty pečováno je chválihodná. Prosíme jen tak dál. (Hana Gottwaldová)

17. 6. Jsem osobně velice rád, že muzeum MHD v Praze vůbec existuje, moc a moc se mi zde líbilo a velice mne zaujal výborný technický stav zdejších překrásných exponátů. (Petr Chodáň?, Ústí nad Labem)

18. 6. Sice jsem zde již několikrát byl, přesto jsem se dnes rád vrátil. Nejvíce mne potěšila nová výstava o trolejovém vedení, vůz č. 297, a to, že jste otevřeli dveře od pojízdné prodejny jízdenek. Pěkný je též model české soupravy metra, jen je škoda, že je obrácen stranou s otevřenými dveřmi ke zdi. Doufám, že se zde brzo objeví také vůz typu T2 - číslo 6002. Také by mne potěšilo, kdyby se Vám podařilo zachránit některé staré vozy Metra z. r. 1973, 1974 pro muzejní účely. Jistě se do muzea přijdu ještě mnohokrát podívat. Je tu krásně. (Filip Laně)

24. 6. Všechno se mi tu líbilo!!! (Jirka Pa100storek)

8. 7. Je to tu pěkné, až na tu "vůni" oleje (Martin Šildberger)

30. 7. Pěkná výstava; vadí mi ale ty mříže ve vstupech do vozů, /chápu ale, že bez nich by ty vozy lidi rozebrali/ (Radim Janovec)

5. 8. Děkuji vám. (Takeshi Watanabe, 20-6, Shimotakaido 2 chome, Suginami-ku, Tokyo, 168 Japan)

13. 8. Vážení přátelé, jen tak dále, fandím Vaší expozici a zejména té práci, kterou jste tomu věnovali. Dovedeme ji ocenit a posoudit, neboť se zabýváme podobnou činností. Za renovátory motorového vozu M 120.485 v LD Č. Lípa Vám mnoho dalších úspěchů přeje Eda Domalíp? (Eda Domalíp?)

20. 8. Wir bringen Ihnen herzliche Grüsse aus Basel in der Schveiz. Das dieses Jahr sein hundertjähriges Jubiläum der Verkehrsbetriebe, Tram und Buslinien, feiert. 1895-1995 = 100 Jahre BVB Basler Verhehrs-Betriebe Beamter der Betriebsplanung. (Hanspeter Heune)

Moc se mi tu líbilo. A kde ste sehnali ty tramvaje a autobusy? (Jan Zápotocký)

22. 9. Bol som tu s jednou kočkou a moc sa nám tu páčilo, krásne staré vozy, pekne nakonzervované, pekné malé modely predhistorických vozov... Škoda, že sme si nemohli pozrieť vozy z vnútra!!! (já a Zuzka, DP Bratislava)

23. 9. Výstava byla výborná, hlavně metro!!! ale co trasa E? Bude? Kdy? (Honza Němec, Rytířova 856, 143 00, Praha 4 - Modřany)

22. 10. Moc by se mi líbilo, kdyby jezdily tramvaje z roku 1886-1930 (V. Datková, Praha 6)

Poznámka: Do začátku 80. let. se jednalo pouze o vnitropodnikovou sbírku DP Praha, vstup byl možný pouze na zvláštní vyžádání a pro veřejnost téměř nemožný. Později se jedenkráte do roka, ku příležitosti Mezinárodního dne dětí, o víkendu otevřely dveře vozovny Vokovice a návštěvníci se mohli pokochat pohledem na tramvajové babičky a dědečky. Z let 1989 a 1990 se v návštěvní knize nedochovaly žádné zápisy, patrně se exhibice nekonala. Zlom nastal v roce 1991, kdy se v Praze konala Všeobecná československá výstava. Od poloviny května, až do konce října, se ve čtrnáctidenních periodách prezentovaly vystavené vozy ve vozovně Vokovice. Úspěch byl obrovský. Tomuto napomohl také vznik linky, na kterou byly vypravovány staré dvounápravové tramvaje. Snaha nemála lidí, kteří již drahnou dobu usilovali o zřízení samostatného dopravního muzea, byla korunována úspěchem 14. 5. 1993, kdy ze zrušené vozovny Střešovice vzniklo Muzeum MHD.

Ze zápisů známých osobností v pamětní knize, bych rád poukázal na zápis exprimátora Prahy - Jana Koukala a zejména velkého fandy pražských tramvají, dnes již zemřelého Jaroslava Foglara. Kontaktní adresa do muzea: Muzeum MHD, Vozovna Střešovice, Patočkova 4, 160 00, Praha 6 - Střešovice, Česká republika, Tel: + 420/ 2/ 96 12 49 05

© M. Babický 1999
Autor: mb-011099v-161000a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 4.10.1999
4. 10. 1999 Návštěvní kniha Muzea MHD 1996 - 2000.

 Z hlediska autentičnosti jsou zápisy z návštěvní knihy ponechány bez korektur. V závorce se nachází jméno autora, pokud bylo čitelné. Záměrně byly vybrány nejzajímavější příspěvky.

Střešovice 1996

6. 4. Výstava byla pěkná, ale dobré by bylo, kdyby tady byl třeba i vagón METRA. Pokud by to bylo možné. Přeju hodně úspěchů. (váš budoucí tramvaják Honza Němec)

8. 4. La mejor concentratión de tranvias que he jamas visto, felicitaciones por el magnifico trabajo reblizado. (amigos del Tranvia De, Buenos Aires - Argentina)

14. 4. Naše denní potrava, to je pražská doprava, nepijeme, nejíme, jenom v metru jezdíme. (Jar. Havrlant?)

21. 4. Bravo pour la belle collection et félicitations pour la rénovation de tous ces véhicules (Womt, Pully, Suisse?)

Moc se mi to tu líbilo a moje přání projet se starou tramvají se mi vyplnilo. (Tereza Jelínková, 11 let)

28. 4. Velmi se nám líbil autobus 3709. Je tam ale chyba! vůz byl vyřazen až v roce 1994, nikoliv 1993. Dne 12. 6. 1996 vůz jezdil na lince X12/ 9 v trase Ke stírce - Sídl. Ďáblice. V červenci zjištěn na lince 118. Za ním jezdil tehdy úplně nový vůz 7033 /Kačerov/. (členové KMD 403 a 410 Löster a P. Bechyně)

Škoda, že aspoň nějaké tramvaje nejsou zpřístupněny! (PODPIS NEČITELNÝ)

1. 5. Ein sehr schönes Museum. Vielen Dank und gute zukunft. (Valter Vögele, Karlsruhe, Deutschland)

8. 5. Děkujeme panu Kyselovi za povídání o historii tramvají, bylo to zajímavé! (Kasalická, časopis Ekonomix)

To byly tenkrát časy!!! Ach jó (Roman Plechač?)

18. 5. I loved this Muzeum. (PODPIS NEČITELNÝ)

23. 6. Dobrý den je to tady gut. Nevěřim že všechny tramvaje fungují (Jakub)

30. 6. Moc hodně pěkny muzeum opravdu! Všechno je dobře v pořadku! (Mats Abrahamssch, Göteborg, Švédsko)

11. 8. Fantastycna wystawa. Podziwialiśmy w zachwycie cudownie! (Miś i ja, /Polska/)

31. 8. Molto interesante. Mezzi caractteristici e ben tenuti. Anche gli autobus sono presenti. /Bene!/ Ci vorrebbe anche in Italia! Complimenti! (Paolo Sarosano /VA/, Italia)

How wonderful that people cared enough to these old trams, in a city with so many trams still going strong. Prague is a model of attractive useful tranzit. (PODPIS NEČITELNÝ, Philadelphia, PA, /USA/)

1. 9. Byla jsem tu po prvé a jsem nadšena, co všechno je tu zachováno - staré dopravní prostředky i ta překrásná budova vozovny 90 let stará s dřevěnými trámy. Velký dík všem, kteří se o zachování těchto věcí zasloužili. (M. Bendová, Zdíkovská 15, Pha 5)

23. 9. Praha úterý 23. 9. 96. Sedím s velkým obdivem ve střešovické vozovně. Jsem velkým "FANDOU" na elektriky, a dnes jsem si tedy užil!! Viděl jsem to, co vidím asi jen málo lidí. Děkuji všem ochotným pracovníkům kteří mně podávali výklad. (Jaroslav Foglar)

28. 9. Já Michal Novák a já Pavel Štancl jsme se rozhodli napsat do této památeční knihy, protože se nám výstava velmi líbila. Děkujem. P.S. za nízké vstupné. (Novák, Šimon)

Myslím, že není vhodné, aby v tech. muzeu byl na stole ubrus z tak honosné látky jako je Mosart. Této látce přísluší čestnější místo. (PODPIS NEČITELNÝ)

Výstava je velmi pěkná, ale popisky exponátů jsou umístěny nevhodně a někdy je lidé se špatnými zrakovými schopnostmi nemohou přečíst! (Stanislav Novotný)

26. 10. Un muzeu cum, ror intilnesti! Moi oles pentru cinevo core lucreaz á la fabricó de autobuze si troleibuze. (Rocar - Bucuresti, RO)

Velice nás upoutala hovínka v nádobách s pískem. (Iva Davidová, Honza Raj)

27. 10. Tramvaje, autobusy a ostatní historycké vozidla jsou díky vám v tak pěkném stavu, že vám může leckterý jiný dopravní podnik závidět jen je škoda že tu nemáte výce specialních vozů třeba reklamní a měřící co máte dole je to tu moc fajn (Václav Bezouška)

Více reklamy! Turisti o vás nevědí a je to škoda! Poučte se v Londýně. Suvenýry a simulátory! (Ondra, CPT Želivského?)

28. 10. Je zde trochu těsno a děti toho moc nevidí protože je vše vysoko a dovnitř nemohou ani pořádně nahlédnout. (Mrázek)

Schönes Tramway Museum, Dürfte noch etwas grösser sein. Ein Wagen sollte zum Manipulieren freigegeben werden (Kurt Wolf, Jana Wolf?, Suisse)

Střešovice 1997

29. 3. Za chladného velikonočního počasí nás při opětovném otevření potěšila horoucí aktivita a zapálení všech pracovníků Muzea - a´t jim vydrží i další sezónu. (za všechny dopravní úředníky přeje Pepa Mrštík)

30. 3. Výstava je moc zajímavá, krásné staré vozy - dobře udělané: já mám památku z dětství, z Debrecínu Maďarsko gde býli ... a eště jezdí tramvaje. Děkujeme. (rodina Káss z Budapešti)

12. 4. Máte tu hezké toalety /a nejen to/. (důchodci - Týna, Lenka)

13. 4. Hezky se tu běhá! PS: a ta podlaha se lepí. (Veronika)

1. 5. Díky, rád jsem vzpomněl na dětství i mládí a svému synovi rád vše vysvětlil (Janda)

Potkala jsem zde své mládí a mohla přiblížit tu dobu mému vnukovi. Je to velká věc - tak skvěle opatrovat unikáty takových let. Díky za Vaši námahu. (Frant. Vagrčková, Pha 6)

Moc pěkná expozice. Díky obětavcům na nás dýchla expozice. Na dnešní dobu neobvykle nízké vstupné. (Lasíkovi)

S dojetím jsem si zavzpomínala na své dětství! Znám staré tramvaje, tatínek byl tramvajákem v pankrácké vozovně od r. 1929 a po přestěhování dosloužil do důchodu právě ve střešovické vozovně. Měl služ. číslo 3135, to si ještě pamatuji, i když mi už je 70 roků. Díky za uspořádání zajímavých exponátů. (M. Chmelíková, P 6 Břevnov, Šlikova 31)

8. 5. [přeloženo z ruského originálu] Dobrý den! Velmi se mi v Praze líbilo. Máte nádherné muzeum. (Tanja)

Proč? /Myslím, proč neotevřete častěji, máte strach z brutálního sentimentu pamětníků?/ P. S. kde je vůz metra? (PODPIS NEČITELNÝ)

10. 5. Een van de beste trammusea die ooit bezocht heb. (Adrian Intweld, Arnhem, NL)

18. 5. Ráda se zabývám traramvajemi samozřejmě starými. Chtělabych tu bydlet. (ANONYM)

Kde máte tédvojku! (Petr) 25. 5. Vraťme se k původním barvám tramvají! Pryč s reklamou! (PODPIS NEČITELNÝ)

31. 5. Very interesing! I will introduce your museum on my magazine. I am editor Bus rama. Busrama is mainy bus and coach transport magazin publishing in Japan. (Yukio Wada from Japan)

1. 6. Beautiful collection of trams! Please put information in other languages! Hope our Trams & Trollys are as perfectally preserved one day! (Hadley Fierlinger, San Francisco, California, USA)

21. 6. Kdybychom je unesli, vzali bychom si je na záda do batohu a pustili je u nás ve městě, aby z toho něco měli i ti ostatní! (skautský oddíl z Olomouce "Dvacítka")

22. 6. Milé muzeum, velmi se mi líbí autobusové exponáty /je jich zde velmi málo!!/ Doufám, že sem zařadíte Ikarus 4382 až bude opraven /a nedáte ho do depozitáře!/ a C 734, B 732.20 a B 741.1908 /6001 - garáž Hostivař/ Děkuji (V. Janů, 403)

28. 6. Vaše Muzeum je velicew zajímavé a profesionálně presentované. Děkujeme personálu za příjemné odborné zodpovědění otázek. (Emil + Jarka Skřivanovi, Austrálie)

6. 7. Moc se mi to líbilo hlavně ty tramvaje které byly taženy koňmy!!!!!!!!! (Petra, 9 let)

12. 7. Muzeum je dobrá vzpomínka na uplynulé časy. Vozy RTO a ŠM 11 již pamatuji z vlastní praxe a jezdilo se s nimi dobře a jejich opravy a údržba byla značně jednoduchá. Proto děkuji za úsilí lidí, kteří se o toto starají a nenechají nás zapomenout na staré dobré časy. Děkuji. (za celou rodinu Pavel Pola?, Litvínov)

13. 7. Je to zde velmi pěkně udělané. Jelikož jsem právě vyšla střední školu, tak si myslím, že by se podle této výstavky dali dělat pěkné referáty. (na samé jedničky). A přesto, že jsem jela přes půl Prahy a několikrát na druhou stranu, nelituji toho. Doporučím to ostatním. (Díky Michaela Melean a Marcela Littud?)

Je to tady moc hezké, tramvaje jsou v úžasném stavu. Hlavně jsou čisté a umyté. Jen mi trochu vadí, že se nemůžeme podívat dovnitř, protože jsou tam mříže. Je dobré, a to se mi také moc líbí, že se můžeme podívat i na tramvaje z videa. Moc se mi tady líbí! (Hanka Tesařová)

19. 7. Nejvíc se mi líbil trolejbus. (Martin z Ústí n/ L.)

Krásná výstava. Nejlepší ovšem byly staré otevřené tramvaje, /které pamatuji/ protože se dalo vystupovat /nebo nastupovat/ při pomalejší jízdě téměř kdekoliv. (F. Žipek)

20. 7. Vaše muzeum je moc pěkné, mnoho úspěchů a pracovních sil na rekonstrukci dalších vozů Vám přejí řidič tramvají DPMB a fanda všech vozů MHD a jeho dívka. Moc se nám tu líbilo! (PODPIS NEČITELNÝ)

26. 7. Díky za zachování historických vozidel pražské hromadné dopravy a za vzornou čistotu celého objektu vč. sociál. zařízení. Een verameling om trots po te zijn Leuke tentoonstelling! Nice exhibition to be proud of! (Eelko Trüyens, Praag, Tsjechië)

17. 8. Dnes som bol v najkrajšom a najčistejšom technickom múzeu! Za pekný pohľad a spomienky na našu spoločnú československú minulosť patrí pracovníkom múzea vrelá vďaka! Vydržte v tejto záslužnej a prepotrebnej práci aj naďalej! (v mene celej rodiny, ing. Vladimír Štalmašek, Tatranská 12, Kežmarok)

30. 8. Škoda, že se lidé nezajímají o to co bylo dříve. Ještě jsem nikdy nic tak úžasnýho neviděla. Je to tu jako ve velkém ráji. (Michaela, Most)

31. 8. Proč nemají důchodci slevů? (PODPIS NEČITELNÝ)

Vaše muzeum je vynikající. Byl jsem zde asi před 3 roky a musím říci, že zde máte opět něco nového. Možná, že by byla dobrá větší propagace, zvláště pak v jiných místech. (Martin Jacura?, student a průvodčí ČD)

2. 9. Díky za tuto pozoruhodnou technickou památku! Mnoho z nás si ještě pamatuje naskakování a vyskakování z tramvají - ale i "držkopádů"... Muzeum je obdivuhodně uspořádané a přímo září - jak úpravou, tak čistotou! (Socha?, Praha 2)

4. 9. výstava velmi poučná, měla by být otevřena déle než jen v sobotu a neděli. Lituji a je to škoda, že D. P. si nechaly vzít /nebo dobrovolně odstranily/ Pražský městský znak z vozů tramvají (M. Svédová?, Praha)

5. 9. Krásné vzpomínání na rok 1951 a 1952 kdy jsem jako brigádník - student v 16 a 17 letech jezdil jako průvodčí zde ve Střešovicích přes prázdniny za plat 4.060,- Kčs). Vzpomínám stále! (Dr. Václav Kremer, M. Cibulkové 1614, 140 00, Praha 4)

6. 9. Budu ráda, když odsud svého dvouletého syna vůbec někdy dostanu. Co mi to děláte? (PODPIS NEČITELNÝ)

Máte tu moc hezký tramvajky, ale je moc velká škoda, že se do nich nedá vlízt, jelikož my jsme je jezdit nezažily. Jo, a děsně nás nadchla expozice o vývoji metra. Nový nízkopodlažní tramvaje nás sice děsně berou, ale po těch starejch se nám bude jednou děsně stejskat, až už přestanou jezdit. (2 skejťačky z Vinohrad, Andy + Mária?)

Moc se nám tu líbilo, jenom slečna Červinková ze sídliště Řepy nemůže pochopit, jak tramvajky objížděly vůz s prodejem lístků, když zastavil, jak říkala, na nějakém důležitém místě. Dobré bylo, že jsme viděli nasazovat kladku (PODPIS NEČITELNÝ)

4. 10. Bylo by dobré, aby ŠM 11 (autobus) byl dán do historického provozu /i s cestujícími/. Měli byste jezdit více na Petřiny historickou tramvají. (Petr Zelenka?, Boučkova 11, 21 let)

14. 10. Velmi poutavé, naučné, hezké, zajímavé pěkné. Děkujeme Vaši Ševci (kurz 8/ 97 /ševci/)

26. 10. V tomto muzeu jsem již po 2 moc se mi tu líbí a rada jse sem podívám znova. Připadá mi to že tu jsou pokaždé nové a nové tramvaje. "Děkuji!" (Jiřina Kruková?)

17:01 opouštíme tyto tramvaje, velmi se nám líbily a příští rok přijdeme znova. (Tomáš Novotný)

28. 10. Výstava byla velmi hezká, z toho si dovedu představit jaké tenkrát tramvaje jezdily. (Ondřej Antoš)

Skvělé muzeum - můžeme být pyšní. Viděl jsem muzeum ve Vídni i v Amsterodamu, ale máme nejhezčí. (Eichler Josef)

Střešovice 1998

4. 4. Dnes jsem začal 7. sezonu návštěv vašeho muzea. Je mi 12 let. (Ondřej Hrubeš)

5. 4. Příšerné, nic není možné si prohlédnout zevnitř, člověk slyší jen pokřiky neběhat, nesahat - raději zřejmě ani nevstupovat. Syn se sem velmi těšil a byli jsme velmi zklamaní. (Roll?)

Zajímavé exponáty! Zvláště vůz metra metra typu Ečs a velice zajímavá je tramvajová lokomotiva. Velmi poučné a zajímavé! (Robert Suchý)

Dobrý to bylo, ale proč nemáte staré plány na prodej - třeba plan metra před revolucem - to by bylo zajimavé pro turiste. A co v budoucnosti?? proč nemáte kresby děti atd. díky (Colin z Anglie)

11. 4. Všechno zamčené, nepřístupné. (ANONYM)

12. 4. Thank you very much for a very interesting exhibition. (Petr Madsen, Ann Berg, Denmark)

13. 4. Pookřálo srdce a potěšily se oči, když jsem viděla trolejbus č. 454, na kterém jsem sloužila. I můj muž viděl autobusy, tramvaje a trolejbusy, ten na těchto vozech jezdil více než 30 let. (Řeháková - Řehák)

Byli jsme velmi spokojeni s celou expozicí, ale hlavně s pánem z pokladny, který s láskou a zejména znalostmi /nejen MHD/ nás provázel po muzeu. Jeho jazykové znalosti byly též nadprůměrné. Wir danken. A veselé velikonoce! (Anna + Roland Hartmann, Praha, Zürich)

17. 4. Nejzajímavější to sice nebilo, hlavně že není učení. (ANONYM)

19. 4. Výstava nás zaujala a potěšila, zavzpomínali jsme si, ale máte tu kapánek zimu. (Svobodovi)

25. 4. Bylo to moc pěkné a přeji tímto textem "Necht, aď toto muzeum nadále žije a ukazuje dílo našich předků! Děkuji. (Rejšek Vlastimil)

26. 4. Děkujeme za krásný přehled vývoje pražské hromadné dopravy. Oceňujeme udržování této památky, která dokazuje technickou vyspělost našich dědu a otců. (Sochůrek, Hrabec)

2. 5. Máte to tu moc hezké a děkuji vám, že jste mi ukázali prostory, kde se opravují různé tramvaje a kde se vypravují tramvaje na linku č. 91. A škoda, že tu nemáte autobus z řady ŠL 11. Ale jinak to tu máte moc krásné. Mě se nejvíc líbil vůz pro okružní jízdy. Já mám doma také sbírku tramvají na obrázcích z novin. Také maluji tramvaje /z knížky Vozidla pražské tram. dopravy/. Jsem moc rád, že jste to tu všechno dochovali. A přídu se sem zase podívat. Mám rád všechny tramvaje autobusy a metro v praze. Pozdravujte je ode mne. Na zhledanou. (Michal Bastl, Kbely)

9. 5. Perfektní ukázka civilizovaného národa. (Janů a syn)

10. 5. I když se mi ráno moc nechtělo, nelituji toho, že mě tatka s bráchou vytáhli z postele a zavedli mě sem. Moc se mi tu líbí. Děkuji za potěšení. (Evička Kavanková)

17. 5. Je mi 80 roků. Pracoval jsem u DP 34 let a viděl jsem vozy 200 na kterých jsem pracoval /opravoval/ oko zaslzelo až T3. (Z. Zlenička?)

Byla to totální kožarna. (Lukáš)

Nejvíc mě zaujala ta pani v pokladně. Za mou návštěvu vychlastala tak čtyři kafe. Nemusela by se tak malovat a nevim proč furt tak tupě čumí. Vypadá jako Mozek v mikséru. Doufám že jí brzy vyhodíte. Děkuji. (PODPIS NEČITELNÝ)

19.5. Bili jsme tady! Strašně se nám to líbylo, hlavně ten výklad od toho užvaněnýho dědka. Už sem asi nepřijdeme sbohem. (ANONYM)

24. 5. Wonderful muzeum, nice collection. (Vanloverem, Antwerp-Belgium)

Der besuch hier hat sich sehr gelohnt. Eine liebevoll gestaltete ausstelung ung freundliches personal. Alles gute für die zukunft! (T. Hennecke, Göttlingen, BRD)

31. 5. Es nat uns sehr gut gefallen, die Ausstelung ist sehr interessant und lehrreich. (S. Wunder, P. Reissing aus Potsdam)

14. 6. Tak jsem si rád zavzpomínal na doby kdy jsme jezdívali v krasinu a pan průvodčí procházel a hlásil "Lístky prosím". (PODPIS NEČITELNÝ, Praha)

27. 6. Škoda, že nemůže být otevřenov pracovní dny! Na weekend mnoho dětí, které by to zajímalo, odjíždí. Velmi zajímavé pro pamětníky!!! (Wolfová)

11. 7. Staré tramvaje jsou moc hezké. Kdež to ty nové nejsou nic moc. Hlavně nízkopodlažní tramvaj je přímo strašná. Také tramvaje z 60-80 let mají tak hezké troleje nízkopodlažní je mají nic moc. Moc se mi tu líbilo a přijdu zas. Nashledanou. (Roman Krajduk)

12. 7. Pozdrawienia od Muzeum Komunikacji Królewskiego Miasta Krakowa. Fascynujaca ekspozycja. (Marcin?)

17. 7. Greetings from the Tranzit Museum New York City, Brooklyn, New York (Edgar Cher, USA)

18. 7. La visita en este Museo de Trenes me a gustado mucho. (Alejandro Ban Gonculez, La Coruna, Espana)

Pražská městská doprava má krasnou historii. Já bych chtěla skusit tu koňský tramvaj - je to taký ve fungující stavě? (PODPIS NEČITELNÝ, Praha - Providence, RI USA)

1. 8. Je zde málo autobusů a moc tramvají. (kolektiv zam DP-A)

23. 8. [překlad z ruského originálu] Drazí čeští přátelé! Byla jsem velmi překvapena výstavkou ve vašem muzeu. Tolik zajímavých exponátů jsem neviděla nikde. Do budoucna přeji muzeu hodně zajímavých exponátů. (PODPIS NEČITELNÝ, Rusko)

30. 8. Výstava je moc hezká, ale chybí interaktivní objekty, kde by si děti mohly vylézt do vozů / řidičovy kabiny atd. (D. Tarry, Londýn V. B.)

5. 9. Most interesting a superb collection of vehicles. (Ken & Margaret Gray, Scotland, U. K.)

20. 9. Moc se mi líbyli vaša motor car. Veri nice on the our muzeumm. (Robonovovi)

3. 10. Na co jste si tady nechali zavést topení??? Když je tady úporná zima!!! (Lacina Tomáš, Praha 3)

4. 10. Wonderful to see so many trams kept in such good condition. We work at the National Tramway Museum, CRICH, England a we have Prague N° 180 which still operates! (Bob + Becky Pennyfathes)

10. 10. Jídelní vůz byl tady nejhezčí a jak koně táhli tramvaje a ostřikovač kolejí byl nejhezčí. Přídu určitě za se protože je to tady noc heské naschledanou. (Goliášová Gabriela a Goliášová Lucie)

11. 10. Most comprehensive o interesting. Member of Perth Electric Tramway Society. (David Brown, from Perth => Western Australia)

25. 10. Moc se mi tu líbilo, ale přála bych si, aby se jezdilo zase za 0,60 halířů. (Sandra)

Ahoj, jsem ráda, že máte tak čisté záchodky a nejvíc mě bavila ta metra. (Vendula)

28. 10. Byly tuze hezké, ty tramvaje české. (rodina A. L. a R - ů.)

Jsou tu krásné tramvaje, škoda, že s nimi nemůžu jezdit do školy! (Dáša Kohoutková)

Byly tuze hezké, ty tramvaje české. (vděčný návštěvník A. L.)

Střešovice 1999

29. 5. Moc se mi tu líbilo. Hlavně dřevěné tramvaje a autobusy, nevidím a jsem rád, že jsem si to mohl skoro vše osahat. Děkujeme. (Jiřík Bidovský)

19.6. Tak jsem se přijel podívat opět na vaší krásnou expozici. Všimnul jsem si, že je to tu trochu "přeposunované", ale to proto, že tu máte opravenou střechu. Alespoň vám tu nebude zatékat, kor, když nám Medard udělal pěknou "paseku". Těším se, až bude v expozici také vůz T2. V automatu jsem si koupil jízdenku, ale škoda, že je tu nelze nikde označit /v autobuse Karosa B 731 by to možná šlo/. Už asi pojedu domu. Mějte se tady hezky a pozdravujte vůz tipu EČS. S pozdravem. (Michal Bastl - Kbely)

26. 6. Najviac sa mi páčilo tu, tie staromódne električky. Velmi smešně vyzerajú.(Mario Attres, Slovakia, Košice)

3. 7. Neodvážejte mojí lásku Ikarus 180.08. /Přijdu zas váš řidič čabajky/. (J. Bouška)

10. 7. Tolik starých tramvají a autobusů jsem ještě na jednom místě neviděl. Super! (Ondra Nečas from Rožnov p. R.)

18. 7. Výstava nám připomněla doby dávno minulé. (J. & V. Ondříčkovi, Miami - Florida - USA)

24. 7. Za Dopravní podnik Ostrava Moc pěkná sbírka! Ahoj. (ANONYM)

25. 7. Moc se nám tu líbili. Výstava byla moc pěkná. Trolejbus, trolejbus, přejel ve vsi hejno hus, přijel ve vsi hejno husí, teď ty husy platit musí. (Andulka Knaislová)

28. 8. Chybí tu tramvaje typu T, T3, T8, T6A5, KT8D5, RT6N (PODPIS NEČITELNÝ)

11. 9. Děkuji Vám za krásné odpoledne, kdy jsem si mohl připomenout uplynulý život a nasál jsem atmosféru starou více než 100 let, jako bych bych jel i koňkou /ve filmu/. Skvělé! Děkuji (ing. Pavel Řaska)

Podporujte kolejovou dopravu, myslete do budoucna!!! Na vozovkách, silnicích a v okolí se nedá dýchat, v Praze a v některých částech téměř vůbec ne!!! (Dvořák)

Nádherná expozice historických kolejových vozidel. vždy se sem ráda vracím i pro vzpomínky, kdy se jezdilo bez dveří a /mohlo/ nastupovat i vystupovat za jízdy. Díky (Parkosová Marie)

Zajímalo by mě proč tady neni autobus B 741 když tu je B 731 a jestli přijde do Muzea autobus Karosa 3000 z Klíčovských garáží. (ANONYM)

26.9. Vaše expozice mne velmi zaujala. Je dobře, že máme podobné muzeum. (Šafránek Radek z Jablonce nad Nisou)

2.10. Dr. B. L. Schránil, návštěvník ze starých časů Vám děkuje za krásnou návštěvu. (BLS)

10.10. V muzeu tramvají se mi docela líbí. Škoda, že ve všech vozech je zátarasa pletivem a nemohly jsme si je se sestrou dobře prohlédnout (Pavla Sýkorová z Prahy)

16.10. S potěšením jsme si prohlédly Vaše muzeum. Nejvíce nás zaujalo: skříňky zaměstnanců /podobné máme ve škole/, špatně viditelná plíseň u skříněk a dobře viditelná u oken, umývadlo a tramvaj v opravě. Ostatní exponáty jsou také dobré! (zavilá příznivkyně metra Martina Binková & Kamila Kožoušková)

7.11. Muy lindo museo! Me llevo un lindo recuerdo a La Paz (Inés V. Carrauco s. BOLIVIA)

14.11. Už se těším až bude jezdit metro na Petřiny nemohlo by to být dříve než v roce 2025? P. S. Už víme na co je v tramvaji písek! (M.) Střešovice 2000

1.4. Obdivuji fandovství, bez kterého by se určitě expozice nemohla uskutečnit (Z. Kovář, Praha 2)

15.4. Máte tu moc hezké šalinky! (Lucka a Petr)

Prohlídka muzea je velmi poučná pro všechny generace. (za 1. Český AMK žen Praha a Dětský domov Sázava Alena Aulíková)

Po dlouhé době pobytu mimo Prahu jsem velmi potěšen expozicí muzea. Byl jsem vyučencem DP v Praza Motole v letech 1965-1968 a poté do r. 1973 jsem pracoval v Rustonce. Rád se časem vrátím a prohlédnu si nové přírůstky. Přeji mnoho zdaru a opět se na Vás těší - Josef Pecháček. Děkuji (Josef Pecháček, kmenové číslo 38749)

Zrušte tramvaje bídníci (ANONYM)

23.4. Je to pravda, tak to je, nejhezčí jsou tramvaje! (Radim Šrámek?)

6.5. Very good display, very clean and well presented. (Peter e Vera Whitéside, ENGLAND)

13.5. Moc zajímavé Muzeum! (Pierre Koch, Brusel)

21.5. Při prohlídce muzea vzpomínám, kdy jsme jezdili celá rodina "rodinnou tramvají", manžel řídil, já štípala lístky a syn byl na vlečňáku. Mládí je bohužel pryč, ale dnes mohu ve Vašem krásném muzeu ukázat vše svému vnukovi. Děkujeme (Brožová)

4.6. Vielen Dank für den freundlichen Empfang und die Führung im schönen Prager Strassenbahnmuseum (eine /pragbegeisterte/ Wiener Reisegruppe Paul Kadan, Andreas Ruhandt?)

10.6. Interesting Musium. Thank You. (M. KUBOTA, H. YAMANAKA, JAPAN)

Poznámka:

Do začátku 80. let. se jednalo pouze o vnitropodnikovou sbírku DP Praha, vstup byl možný pouze na zvláštní vyžádání a pro veřejnost téměř nemožný. Později se jedenkráte do roka, ku příležitosti Mezinárodního dne dětí, o víkendu otevřely dveře vozovny Vokovice a návštěvníci se mohli pokochat pohledem na tramvajové babičky a dědečky. Z let 1989 a 1990 se v návštěvní knize nedochovaly žádné zápisy, patrně se exhibice nekonala. Zlom nastal v roce 1991, kdy se v Praze konala Všeobecná československá výstava. Od poloviny května, až do konce října, se ve čtrnáctidenních periodách prezentovaly vystavené vozy ve vozovně Vokovice. Úspěch byl obrovský. Tomuto napomohl také vznik linky, na kterou byly vypravovány staré dvounápravové tramvaje. Snaha nemála lidí, kteří již drahnou dobu usilovali o zřízení samostatného dopravního muzea, byla korunována úspěchem 14. 5. 1993, kdy ze zrušené vozovny Střešovice vzniklo Muzeum MHD.

Ze zápisů známých osobností v pamětní knize, bych rád poukázal na zápis exprimátora Prahy - Jana Koukala a zejména velkého fandy pražských tramvají, dnes již zemřelého Jaroslava Foglara. Kontaktní adresa do muzea: Muzeum MHD, Vozovna Střešovice, Patočkova 4, 160 00, Praha 6 - Střešovice, Česká republika, Tel: + 420/ 2/ 96 12 49 05

© M. Babický 1999
Autor: mb-011099v-161000a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 4.10.1999
1. 10. 1999 DP Praha 1999 - DOD 3. ročník

V sobotu 11. září 1999 se konal již 3. ročník Dne otevřených dveří. Akce se tentokrát konala v západním sektoru města a návštěvníci si mohli prohlédnout Muzeum MHD ve Střešovicích, vozovnu Motol, depo Zličín a také autobusové garáže Řepy.

Muzeum MHD si mohli tentokrát návštěvníci prohlédnout zcela zdarma a nutno dodat, mnoho Pražanů i mimopražských tak činilo. Návštěva tohoto muzea skutečně stojí za to.

Vozovna Motol se představila velmi skromně. Na nádvoří vozovny se prezentovala hrstka vozidel historických a zejména současných. Ve vozovně byla umožněna prohlídka soupravy T6A5 ev. č. 8683, 8684 z montážní jámy. Svou nejnovější trolejovou věž zn. Renault, zde předvedla provozovna Vrchní vedení, sídlící na Orionce.

Vystavené vozy ve vozovně Motol
240, 628 souprava starých vozů - motorový vůz + vlečný vůz
6568 ČKD T3
8205 ČKD T3R
8649 ČKD T6A5
9038 ČKD KT8D5
9102 ČKD RT6N1


V objektu motolské vozovny má své sídlo Střední průmyslová škola dopravní, kterou si zájemci mohli prohlédnout, popřípadě získat aktuální informace o studiu.

Depo Zličín návštěvníkům nenabídlo mnoho zajímavého. Současný vozový park reprezentovala souprava typu 81.71 vedená vozem ev. č. 2196, dále rekonstruovaná souprava typu 81.71M vedená vozem 3150, která prozatím zmizela z běžného provozu na lince C a nejnovější typ metra s označením M1. Ač by bylo zapotřebí zařadit vozy M1 do provozu nejpozději ihned, nestane se tak, dále budeme jezdit v přeplněných vagonech a pokud vše dobře dopadne, dočkáme se snad za rok. Otázkou zůstává, proč zde nebyla vystavena historická třívozová souprava typu EČs a třeba i pracovní vozy DP-Metro. Reputaci zachraňovali hasiči DP-Metro, jejichž expozice bývá každoročně obležena zejména dětmi.

Ovšem největším trhákem byly řepské garáže. Dopravní podnik zde představil celou řadu svých vozidel, které zasahují do provozu MHD. K vidění zde bylo i několik zajímavých autobusů, které můžeme spatřit na linkách MHD, např. nízkopodlažní Neoplan, upravený autobus pro přepravu tělesně postižených osob, či Karosu B 731/ 92 ev. č. 3000, kterou pro její výšku rozhodně nikdo nepřehlédne. V případě posledně zmíněného autobusu by se vyplatilo zvážit výhledové umístění do Muzea MHD, neboť se jedná o unikátní vozidlo, které se nikdy nedostalo do sériové výroby.

Historické autobusy zde tentokrát zastupovala Karosa ŠM 11 ev. č. 7135 a dnes již také historický, Ikarus 280 ev. č. 4382. Těmito vozy se mohli případní zájemci svézt v areálu garáží.

Vozy vystavené v garážích Řepy
Evidenční číslo vozu

typ, příp. poznámka

garáž

3035

Karosa C734 po GO

Řepy

3237 Renault Agora Citybus (nové, ještě neprovozní vozidlo) Řepy
7133 Karosa B731 Řepy
7312 Karosa B931 Řepy
7455 Karosa B931 Řepy
6140 Karosa B741 Řepy
6311 Karosa B941E Řepy
5737 Karosa B732 po GO Řepy
5484 Karosa B732 pro ZTP Hostivař
3003 Neoplan N4014/1 Hostivař
7443

Karosa B931 (s interním digitálním ukazatelem zastávek)

Kačerov
7135 Karosa ŠM11 Střešovice
3000 Karosa B731 model 92 Klíčov
4382 Ikarus 280 Střešovice


Dalším vystaveným autobusem se stal bývalý vůz typu B 732 ev. č. 7096, nyní sloužící autoškole k výcviku nových řidičů. Speciální vozidla zastupoval vyprošťovací speciál Volvo, dále tahač Tatra 815, hasiči s cisternou na podvozku Liaz Š 706 a vozidlo zastávkové služby.

U vrátnice měl své mobilní stanoviště dispečerský vůz KGX 30, původně Karosa B 731 ev. č. 3648. Poblíž čerpací stanice pohonných hmot mohli návštěvníci shlédnout výstavku REHIV KLUBu Praha, skládající se z historických automobilů a motocyklů. Firma Popilka s. r. o. zabývající se přepravou pohonných hmot zde předvedla svůj historický exponát - cisternu na PHM, továrního označení Tatra 111.

Tisk zastávkových jízdních řádů byl velmi úspěšnou atrakcí a velmi prospěšnou službou.

Kyvadlovou dopravu mezi vozovnou Motol, depem ve Zličíně a řepskými garážemi, zajišťovaly nízkopodlažní autobusy Renault Agora. Pro velký zájem návštěvníků byly vypraveny ještě 2 záložní Karosy typu B 941E.

Autobusy kyvadlové dopravy, jezdící na linkách DOD1 a DOD2

Linka / pořadí

Evidenční číslo vozu

Typ

Domovská garáž

DOD/1 3018 Renault Agora Citybus Dejvice
DOD/2 3202 Renault Agora Citybus Dejvice
DOD/3 3080 Renault Agora Citybus Dejvice
DOD/4 3200 Renault Agora Citybus Dejvice
DOD/5 3201 Renault Agora Citybus Dejvice
DOD/6 3024 Renault Agora Citybus Vršovice
DOD/7 3026 Renault Agora Citybus Vršovice
DOD/8 3034 Renault Agora Citybus Vršovice
DOD/9 3015 Renault Agora Citybus Řepy
DOD/10 3043 Renault Agora Citybus Řepy
DOD/11 3044 Renault Agora Citybus Řepy
DOD/12 3049 Renault Agora Citybus Řepy
DOD/zál. 6308 Karosa B 941 E Řepy
DOD/zál. 6310 Karosa B 941 E Řepy


Celkový dojem z této akce lze hodnotit veskrze pozitivně, zájem z řad Pražanů i příznivců MHD byl obrovský a lze předpokládat, že do budoucna bude ještě stoupat.

© P. Bechyně, M. Babický 1999
Autor: pb-mb110999z-300999v-010101a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 1.10.1999
12. 7. 1999 Oslavy 100 let MHD v Ústí nad Labem.

Historie:

 1. 1. 7. 1899 zahájen provoz tramvají
 2. 1916 zahájen provoz nákladní tramvajové dopravy
 3. 19. 10. 1929 vyjely první autobusy městské dopravy
 4. 31. 12. 1955 začala systematická likvidace tram. tratí (úsek Všebořice - Telnice)
 5. 1963 byl ukončen provoz nákladní tramvajové dopravy
 6. 1. 6. 1970 dojezdily ústecké tramvaje
 7. 1. 7. 1988 se v Ústí nad Labem rozjely první trolejbusy


Oslavy:

Ve dnech 18. - 20. 6. 1999 se v Ústí nad Labem uskutečnily oslavy 100 let MHD. Obdobně jako oslavy brněnské, byla tato akce uspořádána v rámci oslav 750 let královského města Ústí n. Labem (1249 - 1999), které proběhly v období 13. - 20. 6. 1999.

Na Mírovém náměstí byl vystaven trolejbus 14 Tr ev. č. 404, uvnitř kterého se nacházela výstavka fotografií, schema trolejbusové sítě, modely autobusů a tramvají. Interieru trolejbusu vévodil zastávkový sloupek s jízdními řády linky 100. Zájemci z řad dopravních nadšenců zde mohli zakoupit některou z pamětních publikací, pohledy, jízdenky a dalších suvenýrů.

O kousek dále stál na ocelovém roštu původní ústecký dvounápravový tramvajový vůz ev. č. 88, který byl lákadlem zejména pro děti, klika kontroléru byla neustále v činnosti. K tomu všemu na náměstí vytrvale hrála dechovka, ti méně výdržnější se mohli občerstvit u nějakého stánku, či posedět v improvizované hospůdce.

Ze zastávky Mírové náměstí odjížděla historická vozidla na speciálních linkách č. 100 a 750. Autobusy linky č. 750 odvážely zájemce na hrad Střekov, kde se konaly kulturní slavnosti. Na linku č. 100 byly nasazeny autobusy i trolejbusy, každá trakce samozřejmě v jiné trase.

Trolejbusy jezdily v trase: Mírové nám. - Hraničář - Bukov - Všebořice a zpět. Na lince se střídala různá vozidla. Z domácích trolejbusů byly ke spatření všechny typy tj. 14 Tr, 15Tr i 15 TrM, z přespolních pražská "osmička" ev. č. 494 a DP Teplice zde reprezentoval vzorně udržovaný vůz 9 Tr ev. č. 105.

Autobusy odjížděly z Mírového nám. do Všebořic, odkud se vydaly přes Klíše k vozovně Předlice a dále zpět na Mírové nám.

Na lince se objevilo velmi široké spektrum různých autobusů. DP Praha zde provozoval autobusy Škoda 706 RTO Jelcz ev. č. 4881 a Karosa ŠM 11 ev. č. 7135. DP Děčín zde zastupoval kloubový Ikarus 280 ev. č. 210 a DP Ústí n. L. nízkopodlažní Renault Agora ev. č. 14. Největší pozdvižení u cestujících vzbudily patrové autobusy z Velké Británie a Berlína, nízkopodlažní vozy nejnovější generace i zahraniční historické autobusy značek Leyland, Mercedes, Man aj.

Jistou provozní zajímavostí se stala existence dvou zastávkových sloupků u smyčky Všebořice, jeden pro pravostraný a druhý pro levostranný provoz. Zájem cestujících byl obrovský. Davové šílenství se nejvíce projevovalo na Mírovém náměstí, odkud všechna vozidla odjížděla. Mnozí Ústečané se chovali, jako kdyby nikdy neviděli jiný autobus.

Ve vozovně Všebořice si mohli zájemci prohlédnout technické zázemí trolejbusové vozovny. Faktem je, že zde nebylo téměř nic zajímavého. Shrnuto: vozy 15 Tr, 15 TrM, notně omšelé vozy 14Tr, trolejbus, na kterém probíhala celková oprava a také odtahové vozidlo, v podání dnes již téměř historické Tatry 813.

O mnoho zajímavější se stala návštěva vozovny v Předlicích. Dopravní podnik zde představil svůj současný vozový park autobusů. Za nejzajímavější autobus považuji Karosu C 734 ev. č. 270, která je v současnosti využívána zejména jako autoškola, výjimečně na zájezdy. Na nádvoří bylo vystaveno velké množství zahraničních autobusů z Německa, Velké Británie, Rakouska, Švédska a Belgie, které pochopitelně vzbuzovaly velký zájem u dětí i dospělých. Drážďanský dopravní podnik se zde reprezentoval mimo historického autobusu Büssing NAG 900 N z roku 1938 také upraveným Ikarusem 280, ve kterém nabízela děvčata upomínkové předměty s dopravní tematikou. Pro pobavení dětí byla instalována velká nafukovací gumová stěna na skákání.

Samozřejmostí se stalo zpřístupnění technického zázemí dopravního podniku návštěvníkům

Domnívám se, že ústecké dopravní výročí zůstane v našich myslích zakořeněno velmi dlouho, protože takováto velkolepá akce se nestává každý rok.

Jízdní řád zvláštní autobusové linky č. 100
 • (0) Mírové náměstí
 • (5) Bratislavská
 • (20) Všebořice
 • (34) Klíše, Hvězda
 • (41) Vozovna DP
 • (52) Mírové náměstí
 • 10:06 10:26 10:46
 • 11:06 11:26 11:46
 • 12:06 12:26 12:46
 • 13:06 13:26 13:46
 • 14:06 14:26 14:46
 • 15:06 15:26 15:46
 • 16:06 16:26 16:46


Jízdní řád zvláštní trolejbusové linky č. 100
 • (0) Mírové náměstí
 • (2) Divadlo
 • (4) Hraničář
 • (6) Poliklinika
 • (7) Šaldova
 • (8) Beethovenova
 • (9) Stadion 1. máje
 • (10) Bukov
 • (12) Bukov, Rondel
 • (13) Kpt. Jaroše
 • (14) Dukelských hrdinů
 • (15) Na Kohoutě
 • (16) Všebořice
 • 10:06 10:26 10:46
 • 11:06 11:26 11:46
 • 12:06 12:26 12:46
 • 13:06 13:26 13:46
 • 14:06 14:26 14:46
 • 15:06 15:26 15:46
 • 16:06 16:26 16:46


© M. Babický 1999
Autor: mb200699z-110799v-291201a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 12.7.1999
7. 7. 1999 Ikarusové requiem

16. ledna 1978 se poprvé objevily v ulicích Prahy v pravidelném provozu kloubové autobusy Ikarus 280. Dnes, po více jak 21 letech se s nimi loučíme a všichni na ně jistě budeme vzpomínat jen v dobrém. Najezdily milióny kilometrů a přepravily milióny cestujících (vzpomeňme např. linky jezdící na Severní a Jižní město). Úplně poslední rozloučení se uskuteční na Dni otevřených dveří a pak tyto vozy budeme moci obdivovat jen v Muzeu městské dopravy ve vozovně Střešovice. Datum: 1. 7. 1999. Linka: 215. Pořadí: 7. Garáž: Kačerov.

Letáček s tímto textem obdrželi cestující jedoucí 1. července, v ranních hodinách na lince 215, posledním pražským Ikarusem ev. č. 4577.

Již počátkem roku 1999 bylo evidentní, že pražské Ikarusy se nedožijí roku 2000. Od konce března se situace rapidně změnila. Začaly dodávky nových kloubových vozů Karosa typové řady B 941 E. Ikarusy byly hromadně vyřazovány. Ukončení jejich provozu bylo předpokládáno do 31. srpna, později bylo změněno na 30. června. Slavnostní ukončení provozu Ikarusů 280 bylo stanoveno na 1. července. Ikarusům nastal soumrak.

Klíčovské garáže vypravily svůj poslední Ikarus na noční linku 505 29. 6. 1999, jednalo se o vůz ev. č. 4588. Z řepských garáží vyjel poslední vůz 30. 6. 1999 na linku 253 pořadí 7, kde v 11:45 vystřídal na lince kloubovou Karosu ev. č. 6254, která nedojezdila pro závadu. Autobus ev. č. 4544 se stal v běžném provozu posledním Ikarusem, neboť zatahoval až v 0:55 hod. a odstaven až v 1:25 hod. dne 1. 7. 1999.

Slavnostní (a zároveň i trochu smutný) den nastal 1. července 1999. Na linku 215 byly nasazeny 3 pořadí obsazené vozy Ikarus, z nichž pořadí 7 bylo rozlučkové.

V 5:00 přichází do výpravny pan Vratislav Tichý, aby převzal vozové náležitosti a ujal se řízení vozu ev. č. 4577. Hodiny ukazují 5:08, když přicházíme na plochu a nacházíme kýžené vozidlo. Řidič spouští motor a vyčkává až se vzduchojemy naplní. S kolegou Radoňem si připravujeme patřičné věci a lepíme letáky na okna. Jsme téměř hotovi, když v 5:20 řidič zjišťuje závadu na dveřích, pro kterou nelze pokračovat dále. Pět minut po půl šesté dochází k výměně za autobus ev. č. 4469, s příslibem technického personálu, že bude později na trati vyměněn opět za 4577. Zjišťujeme, že už nestačíme znovu vyzdobit vůz. Přesně v 5:47 projíždíme vrátnicí, abychom byli v 5:58 v zastávce Sídl. Libuš.

Autobus je vyzdoben nápisy: "Dnes naposledy Ikarusem" a "Praha se loučí s Ikarusy, Ikarusy se loučí s Prahou". Vašek Radoň rozdává cestujícím letáčky, upozorňující na poslední jízdu Ikarusem. Některým cestujícím to i říká: "Dobrý den, dnes jedete naposledy Ikarusem". Názory cestujících jsou různé:

 1. Já jsem o tom četla.
 2. To je bezva.
 3. Já vím, já jsem o tom četla.
 4. Vždyť to aspoň jezdilo.Vždyť je to hrozný, v zimě je to studený a čoudí to.
 5. Ono se to vyřazuje? A kam to půjde? Do Ruska? Nojo, tam jim to stačí.
 6. To byste taky měli dávat pamětní jízdenky.


V 6:50, po příjezdu do terminálu metra Kačerov, probíhá opět výměna vozu za ev. č. 4577. Po provedení výměny můžeme opět vesele jezdit. Mezitím v půl osmé odváží manipulační řidič autobus ev. č. 4469 do bývalého obratiště linky č. 134, to jest zastávka Tempo, kde setrvá jakožto záloha, pro případ závady na některém voze Ikarus.

Ikarusy najíždějí své poslední kilometry a odvážejí své poslední cestující. Fotografující a natáčející osoby dokumentují poslední chvíle provozu těchto jedinečných vozide

Vše hezké ale musí někdy skončit. Nejprve zatahuje Ikarus ev. č. 4470, na lince 215 pořadí 2., odpoledne jeho místo zastoupí kloubová Karosa B 741 ev. č. 6117. O půl hodiny později odjíždí do garáže i vůz 4569, jakožto 215/ 6, na jehož místo odpoledne nastoupí opět kloubová Karosa, tentokrát B 941 ev. č. 6227.

Vraťme se však k autobusu ev. č. 4577. Přesně v 8:32 odjíždí řidič ze zastávky Sídl. Libuš. Ikarus veze své poslední cestující na lince. Vozidlo je velmi obstojně zaplněno. Cestující nijak zvlášť nevnímají vyjímečnost těchto okamžiků. Když přesně v 8:45 zastavujeme na Kačerově, jsou zde již novináři, fotoreportéři, kameramani a loví nejlepší záběry. Poslední cestující dostávají od DP pozornost, v podobě igelitové tašky s knihami Autobusy pražské městské dopravy a Průvodce historickou částí města, prospekty DP a Pamětním listem vydaný u příležitosti poslední jízdy vozu Ikarus, vlastnoručně podepsaný ředitelem DP-A ing. Machačem.

Reportéři se předhánějí v aktivitě. Kameramani natáčejí vozidlo a řidiče, který s ním přijel. Uskutečňují nezbytné rozhovory s řidičem, ředitelem DP-A a dalšími osobami.

O chvíli později se koná reklamní jízda, zejména pro média, v trase: Kačerov - Michelská ul. - Budějovická ul. - Kačerov. Jízda trvala asi 3 minuty. Všichni se tváří spokojeně, i já mám radost.

V 9:20 idyla končí, ale kdo má zájem, může poslední Ikarus doprovodit na jeho poslední cestě do garáže. Zůstávají jen ti skalní příznivci. Vrátnicí kačerovské garáže projíždíme v 9:28 a o minutu později zastavujeme a vystupujeme. Poznamenávám si čas, v 9:29 svezl Ikarus ev. č. 4577 své skutečně poslední cestující.

Pražské Ikarusy skončily, nezapomeňte!

Jíznířády:

Linka: 215   Pořadí: 2   Provozovna: Kačerov     Pracovní den   Platí od: 1. 7. 1999
Kačerov 5:12 5:15 5:54 5:58 6:38 6:42 7:14 7:18 7:51
Tempo 5:06 5:21 5:46 6:05 6:30 6:49 7:06 7:25 7:43
Sídl. Libuš 5:00 5:27 5:40 6:11 6:24 6:55 7:00 7:31 7:37

 

Linka: 215   Pořadí: 6   Provozovna: Kačerov     Pracovní den   Platí od: 1. 7. 1999
Kačerov 6:32 6:36 7:08 7:12 7:44 7:53 8:24
Tempo 6:24 6:43 7:00 7:19 7:36 8:00 8:16
Sídl. Libuš 6:18 6:49 6:54 7:25 7:30 8:06 8:10

 

Linka: 215   Pořadí: 7   Provozovna: Kačerov     Pracovní den   Platí od: 1. 7. 1999
Kačerov 6:12 6:16 6:50 6:54 7:26 7:30 8:06 8:15 8:46
Tempo 6:04 6:23 6:42 7:01 7:18 7:37 7:58 8:22 8:38
Sídl. Libuš 5:58 6:29 6:36 7.07 7:12 7:43

7:52

8:28 8:32


© M. Babický 1999
Autor: mb-060799v-080799a-030102a, Trvalý odkaz, Čl. autobusy, Články, 7.7.1999
28. 6. 1999 Tramwaytag 1999

V sobotu 19. 6. 1999 si přišli na své všichni milovníci tramvají. Toho dne se totiž ve Vídni v Rakousku konal v pořadí již 15. "Tramwaytag", který si toto přízvisko po právu zaslouží. Zároveň oslavovaly kulaté čtvrtstoletí od svého založení Ústřední dílny dopravního podniku (Zentralwerkstätte Simmering) města Vídně.

Ústřední dílny zahájily svůj provoz 29. 5. 1974. Do té doby se opravy tramvají prováděly v Rudolfsheimu. Vše ostatní si zajišťovaly příslušné provozovny samy.

Hlavní hala se rozkládá na ploše 64 000 m2. Dílny mají opravárenskou kapacitu pro 80 - 100 vozů metra nebo tramvají, 40 - 50 autobusů a další pomocná vozidla. Uvnitř areálu má své nezastupitelné místo také výrobna kolejových konstrukcí.

Slavnostní zahájení Dne otevřených dveří bylo zahájeno v 10 hodin. Dechovka zahrála všem přítomným na přivítanou a pak už se každý mohl věnovat tomu, co ho zajímalo.

Na nádvoří dílen se nacházelo velké množství dopravních prostředků, které přímo vybízely k fotografování. Nespočetné množství lidí tak skutečně činilo. Prostoru před hlavní opravárenskou halou vévodí mohutná posuvná plošinová dráha sloužící k manipulaci s vozy. Uvnitř hlavní budovy dílen se nacházejí ještě dvě dráhy tohoto typu.

Pro návštěvníky zde bylo přichystáno velké množství atrakcí. Kdo chtěl, mohl si zde zakoupit přímo na místě ražené pamětní medaile s motivem tramvaje a popisu "Tramwaytag '99, v cenách od 120 šilinků. O kus dále mohli přítomní obdivovat fotografie z výstavby metra. Dopravní nadšenci si zde mohli zakoupit staré linkové orientace v cenách od 600 ATS, modely dopravních prostředků, časopisy s dopravní a modelářskou tématikou a jiné dopravní propriety.

V hale se prezentovali judisté, "pingpongáři", kuželkáři, šachisté, cyklisté a tanečníci, kteří zde nabízeli své služby, nebo předváděli své umění. Svou dočasnou základnu si zde zřídili radioamatéři s volacím znakem OE 1 XVG.

Děti se zde vyřádily dosyta. Na vlastní oči zde viděly princip fungování samoobslužných dveří, nebo převodového ústrojí tramvaje. Ty odvážlivější si mohly vyzkoušet simulátor tramvajového vozu s kontrolérem.

Věcí, která mě naprosto fascinovala, se stal rockový koncert, konající se přímo v hale opraven. Dovedete si představit, že by se něco obdobného uskutečnilo např. v Ústředních dílnách DP v Praze? Já tedy ne.

V hale si rovněž návštěvníci mohli prohlédnout různé dílenské provozy. Prezentovaly se zde také informační střediska dopravního podniku, železničních drah (ÖBB) a meziměstské autobusové dopravy (VOR). Dalším bonbónkem bylo stacionární dispečerské stanoviště s elektronickým sledováním vlaků na linkách.

Opodál byl otevřen poštovní úřad, odkud bylo možno zaslat dopis, či dopisnici s příležitostným razítkem a se známkou, na které byl většinou vyobrazen nějaký tramvajový vůz. Na koho už i tohle bylo mnoho, mohl se občerstvit v závodní jídelně, nebo setrvat v kavárně při houslových tónech.

Na druhém nádvoří byly vystaveny autobusy přistavené k opravě nebo opravené a rovněž zde byla malá ukázka současného vozového parku vídeňského DP a VOR. Údržba kolejového svršku, nebo vyprošťovací jeřáby také neodmyslitelně patří k vídeňské městské dopravě. Na příznivce železnic také nebylo zapomenuto. Příměstská elektrická jednotka (nápadně se podobající naší ř. 471) a patrové vozy zde reprezentovaly vídeňskou příměstskou dopravu.

Děti si mj. mohly vyzkoušet tramvajový počítačový simulátor, různá nafukovací hopsadla, svézt se dostavníkem nebo na poníkovi. Všechny osoby bez rozdílu věku a pohlaví, se mohly svézt v areálu opraven některou tramvají, či autobusem.

Absolutně největším tahákem se staly jízdy pro veřejnost. Po splnění určitých požadavků mohl dotyčný, či dotyčná usednout za řidičské stanoviště tramvaje, metra, nebo autobusu a zkusit své řidičské umění. Nízkopodlažní autobus, soupravu metra zvanou "Stříbrný šíp", typickou vídeňskou tramvaj řady E2, nebo nízkopodlažní ULF, to vše mohli odvážlivci zkusit.

Mezi zastávkami Zentralwerkstätte Simmering a Baumannplatz vozily ve 12 - 15 minutovém intervalu historické tramvajové soupravy cestující veřejnost. Jízdní doba jedním směrem činila cca 27 minut a nutno podotknout, soupravy jezdily velmi vytížené.

Tramwaytag '99 se mi velmi líbil, ale pořádání akce podobného rozsahu v České republice se pravděpodobně nikdy nedočkáme. 

© M. Babický 1999
Autor: mb-270699v-160202a, Trvalý odkaz, Čl. svět, Články, 28.6.1999
28. 6. 1999 Oslavy 100 let MHD v Plzni

Historie:

 1. 29. 6. 1899 začala éra tramvajového provozu
 2. 21. 3. 1929 vyjely první městské autobusy
 3. 9. 4. 1941 vyjely v Plzni také trolejbusy

Oslavy:

Ve dnech 26. - 27. června 1999 oslavily Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP)  100 let trvání MHD v Plzni.

Oslavy byly velmi skromné. Pro cestující veřejnost probíhaly vždy od 10:00 do 16:00 jízdy tramvajových vozidel. Do zastávky U zvonu byly přistaveny tyto vozy:

Přehled vystavených vozidel MHD v zastávce U zvonu
evidenční číslo vozu

typ vozu

druh vozu
18 elektrický motorový dvounápravový vůz Křižík # tramvaj
121 Tatra T1 # tramvaj
303 Škoda - Inekon LTM 10.08 # tramvaj
446 Škoda 21 Ab (prodej jízdenek a pamětních publikací) autobus
? prototyp trolejbus 21 Tr ACI s asynchronní výzbrojí a  dieselagregátem * trolejbus
23 Leyland National ¤ autobus
829 Bristol LH 6L ¤ autobus


Poznámka: # - jízdy pro veřejnost, * - předváděcí prototyp, ¤ - autobusy, které se prezentovaly již na oslavách 100 let DP Ústí nad Labem.

V autobusu Škoda 21 Ab ev. č. 446, si případný zájemce o knihu 100 let městské hromadné dopravy v Plzni, pohlednice nebo jízdenky, musel vystát dlouhou frontu, nezřídka převyšující dvě ! hodiny. Stalo se tak již podruhé v tomto měsíci, že dopravní podnik podcenil zájem kupujících o propagační materiály a jízdenky.

Další věcí, kterou dodneška nechápu, se staly okolnosti prodeje publikace 100 let MHD v Plzni. Kupující za ní zaplatil 290 korun, ale pokud si zakoupil 5 jízdenek na zvláštní jízdy za a 10,- Kč, obdržel publikaci zdarma. Na 1 jízdenku bylo možno uskutečnit celkem 3 jízdy, a to: 1 x motorový vůz ev. č. 18, 1 x T1 ev. č. 121 a 1 x nízkopodlažní Astra ev. č. 303. Po absolvování dvouhodinové fronty by musel dotyčný jezdit po celý zbytek dne, aby projel všechny jízdenky. To je sice hezké, ale nesmí se to přehánět.

Jízdenka byla v platnosti i v neděli 27. června 1999, ale přiznejme si, co by člověk dělal v Plzni ještě druhý den, když dopravní podnik nemá v nabídce ani jednodenní zvýhodněnou jízdenku. Jedině snad navštívit restaurační zařízení a plnými doušky vychutnávat světoznámý pěnivý mok.

Trasy zvláštních tramvajových linek

Červený okruh: motorový vůz ev. č. 18 Křižík

Zvon - Náměstí republiky - Palackého nám. - U synagogy - Náměstí republiky - Zvon

Modrý okruh: motorový vůz T1 ev. č. 121

Zvon - Hl. nádraží ČD - Sladkovského - Hl. nádraží ČD - Zvon

Žlutý okruh: nízkopodlažní motorový vůz Škoda - Inekon Astra ev. č. 303

Zvon - Náměstí republiky - U práce, Klatovská - Chodské nám. - Bory a zpět


© M. Babický 1999
Autor: mb-270699v-130102a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 28.6.1999
18. 6. 1999 Oslavy 130 let MHD V Brně

Ve dnech 11. - 13. června 1999 proběhly v Brně, v rámci projektu "Brno - město uprostřed Evropy", oslavy 130 let MHD v Brně. Oslavy byly poměrně velkolepé, konalo se i velké množství akcí nedopravního charakteru, ale nejprve si povíme něco málo o historii.
 1. 17. 8. 1869 byl zahájen provoz koňské dráhy v trase Kiosk - Semilasso
 2. v roce 1884 zahájila svůj provoz parní trakce, zároveň ukončen provoz koňky
 3. 21. 6. 1900 se rozjely po městě první elektrické tramvaje
 4. roku 1900 skončila 1. etapa provozu osobní parní tramvaje
 5. 2. 5. 1930 zahájen provoz autobusů v trase z Lažanského nám. do Černých Polí
 6. 5. 5. 1946 zahájila svůj provoz lodní doprava na Kníničské přehradě
 7. 30. 7. 1949 se v Brně rozjely první trolejbusy


Den první:

Už od osmé hodiny ranní probíhaly v Technickém muzeu přípravy, nejprve tramvají a posléze i autobusů k jejich výjezdu do provozoven DP. Během dopoledne byly tyto vozy, ať vlastní silou, nebo s pomocí jiného vozidla, přepraveny do vozovny Medlánky, aby si je návštěvníci vozovny mohli prohlédnout v celé své kráse. Trolebusy odvezl z muzea silniční tahač do zastávky Sídliště Slatina, odkud odjely po vlastní ose do vozovny Komín. Od 14 do 19 hod. se návštěvníkům otevřely dveře ve vozovnách Komín a Medlánky doslova dokořán.

Návštěvníci trolejbusové vozovny Komín si nejprve v sále prohlédli fotografie zahraničních trolejbusů, o kousek dále se už mohli kochat fotografiemi z provozu brněnských trolejbusů, od roku 1949 do současnosti. Po příchodu do odstavné haly byli všichni příchozí upozorněni na trolejbus, který s nimi vykoná okružní jízdu po vozovně. Vystřídala se zde různá vozidla typových řad: 14 Tr, 14 TrM, nebo nejnověji 21 Tr. Řidiči trolejbusů cestujícím názorně vysvětlovali, jakou proceduru trolejbus musí denodenně absolvovat, aby se s ním mohli svézt.

Po průjezdu vrátnicí následuje myčka, pokud není mytí nutné, následuje DO (denní ošetření), kde jsou zkontrolovány a případně opraveny běžné závady a nedostatky drobného charakteru. V případě závady většího rázu odjede trolejbus rovnou na halu lehké, nebo těžké údržby. Zde byl všem přítomným vysvětlen princip fungování elektrických zařízení trolejbusu a po této velmi působivé přednášce byli všichni cestující přepraveni zpět do odstavné haly, kde už na ně čekala výstavka v podobě historických trolejbusů.

V tramvajové vozovně Medlánky (dříve Královo Pole) mohli návštěvníci obdivovat tramvajové vozy z počátku století, i ze současnosti. Rovněž zde byly ke spatření autobusy různých typových řad z dnešní doby a v atriu vozovny parkovaly autobusy Praga RND, Škoda 706 RO, 706 RTO a Karosa ŠM 11.

Dalším bonbónkem se staly tramvajové dílny, kde se provádějí střední a těžké opravy tramvají. Tomuto objektu dominuje posuvná dráha pro manipulaci s vozy uvnitř ÚD. U východu z objektu si mohli návštěvníci prohlédnout s fotografiemi typů tramvají, které v Brně jezdily, nebo jezdí. Na nástěnce byly i fotografie vozu K2 R před rekonstrukcí, během ní a po rekonstrukci. Před halou se mohli dopravní fandové pokochat pohledem na služební a pracovní vozy DPMB. Ke spatření zde byly služební vozy T2 ev. č. 4116, 4119, 4120, dále vůz T3 ev. č. 1502, ze kterého bude výhledově další služební vůz. Také zde odpočíval čistící vůz T2 ev. č. 4113, kolejový brus Schörling ev. č. 4033 a vrak montážního vozu ev. č. 5004 s kabinou Š 11 na podvozku Š 706. Spojení mezi dílnami a hlavním vchodem zajišťoval dvounápravový motorový vůz ev. č. 81.

Den druhý:

Hlavní oslavy 130 let MHD v Brně probíhaly v sobotu 11. 6. 1999. Již po třetí hodině ranní byla v TM zatopena parní lokomotiva Caroline a o něco později probíhaly přípravy konvoje vozidel k jízdě i ve vozovně Pisárky, aby se v 9:40, na pokyn posádky dispečerského vozu daly do pohybu.

Od 10:00 hod. probíhala na náměstí Svobody výstava historických tramvají a autobusů (viz níže). Úplně první zde byl, a to již od 8:00, autobus Karosa B 931 ev. č. 7440 brněnského DP. V informačním autobuse bylo možno zakoupit jízdenku na historická vozidla, či některé další propagační materiály.

Přehled propagačních materiálů prodávaných v informačním autobuse
pohlednice tramvají 5,- nebo 10,- Kč
mapa sítě MHD 30,- Kč
pexeso MHD 27,- Kč
jízdní řád platný od 29. března do 30. června 1999 0,- Kč
plakát 130 let MHD 10,- Kč
kniha 50 let lodní dopravy 10,- Kč
kniha 120 let MHD 5,- Kč
tiskovina 130 let MHD 100,- Kč
fotografie 20,- Kč
příležitostné razítko 0,- Kč


Přehled vystavených vozidel MHD na náměstí Svobody
evidenční číslo vozu typ vozu
6 koňka
10 + 79 + 25 parní tramvaj Caroline + zimní vlečný vůz + letní vlečný
1 + 61 e. m. v. + v. v.
6 e. m. v.
10 e. m. v.
52 e. m. v.
72 + 205 e. m. v. + v. v.
81 + 214 e. m. v. + v. v.
107 + 215 e. m. v. + v. v.
126 + 301 e. m. v. + v. v.
405 + 296 e. m. v. + v. v.
1064 ČKD K2 R
1201 ČKD T6A5
1470 ČKD T2 R
1626 ČKD T3 G
1702 ČKD KT8D5
1803 ČKD RT6N
53 Praga RND
22 Škoda 706 RO
202 Škoda 706 RTO
2834 Karosa ŠM 11

7440 (informační autobus)

Karosa B 931


Poznámka: e. m. v. - elektrický motorový dvounápravový vůz; v. v. - vlečný vůz

Neutuchající zájem Brňanů o svezení historickými vozidly způsobil situaci, že již krátce po třinácté hodině byly vyprodány všechny jízdenky na parní tramvaj.

Dalším lákadlem se stala výstava "130 let městské hromadné dopravy v Brně", která byly instalována v Křížové chodbě Nové radnice. Kdo vstoupil, neprohloupil. Fotografie z minulosti i současnosti, jízdenky, označovací strojek, brašna průvodčí, zastávkové sloupky, smaltované zastávkové tabulky a také modely vozidel MHD, to je jen stručný výčet vystavených exponátů.

Na Radnici městské části Brno-střed v Dominikánské ulici mohli návštěvníci shlédnout výstavku dětských kreseb o MHD a také modelové kolejiště.

Úderem druhé hodiny odpolední začaly vozit historické vozy své nedočkavé cestující. Na autobusovou linku byly vypraveny autobusy Praga RND ev. č. 53, Škoda 706 RO ev. č. 22, Škoda 706 RTO ev. č. 202 a nakonec Karosa ŠM 11 ev. č. 2834, které jezdily v trase: Joštova - Koliště - Malinovského nám. - Joštova. Jízda trvala 10 minut a jízdenku bylo možno zakoupit v předprodeji (případně u průvodčího) za 20 Kč.

Trolejbusová linka byla provozována v trase: Brandlova - Domažlická - Srbská a zpět. Vozidla. která zde jezdila, budila zaslouženou pozornost kolemjdoucích. Trolejbus Škoda 7 Tr ev. č. 31, 8 Tr ev. č. 141, 9 Tr ev. č. 3076 a nakonec jeden z mála vyrobených exemplářů - Škoda T 11. Jízdné činilo stejně jako u autobusů 20,- Kč a jízdní doba trvala cca 30min.

Brněnské "šaliny" absolvovaly okruh: Náměstí Svobody - Hlavní nádraží -Moravské nám. - nám. Svobody, případně v opačném směru: Náměstí Svobody - Moravské nám. - Hlavní nádraží - nám. Svobody. Za tento okruh zaplatil cestující 30 korun. Pro úplnost uvádím jízdní dobu, která trvala 10 min.

Největší zájem byl o svezení parní tramvají "Karolínkou", jejíž trasa vedla z nám. Svobody, přes Moravské nám k Hlavnímu nádraží, dále ke smyčce Nové sady, kde bylo nutno doplnit vodu z přistavené cisterny a namazat ojnice a další pohyblivé součásti. Po této nezbytné zastávce následovala cesta Masarykovou ulicí zpět na nám. Svobody, se všudypřítomnými dispečerskými vozy. Jízdychtiví zaplatili 70,- Kč.

Oficiálně jízdy s cestujícími probíhaly od 13:00 do 17:00, pro velký zájem však byl provoz tramvajové linky prodloužen do 17:30, kdy z nám. Svobody odjel poslední vlak s cestujícími.

Doslova na každém kroku se nacházel nějaký fotografující, či filmující dopravní fanoušek, ať již místní, nebo z jiného kraje naší republiky, popřípadě zahraničí.

Nutno podotknout, že prodej jízdenek v informačním autobusu byl ze strany DP i CK Čedok organizačně nezvládnutý. Chaos, který vládl před informačním autobusem a čekací doba zájemců, kterou byli nuceni prostát dlouhé desítky minut ve frontě, byly jedinou vadou na kráse těchto oslav.

Den třetí:

Tento třetí a závěrečný den oslav 130 let MHD v Brně, byl už spíše odpočinkový.Od šesté hodiny ranní probíhala příprava parní lokomotivy Caroline v Líšni k výjezdu a rovněž tak o něco později tramvajových vlaků v pisárecké vozovně.

V 10:00 byly zahájeny jízdy historických vozidel po městě. Parní tramvaj odjížděla každou hodinu z nám. Svobody, přes Moravské nám., Hl. nádraží na smyčku Nové sady a zpět Masarykovou ulicí na nám. Svobody. Jízdenka stála 80,- Kč.

Odjezdovým stanovištěm autobusových i trolejbusových linek se stalo Mendlovo nám. Jízdenku bylo možno pořídit za 30 korun a prodával ji kupodivu průvodčí uvnitř vozidla. Autobusy jezdily po trase: Mendlovo nám. - Pisárky - Žebětín a zpět. trolejbusy v trase: Mendlovo nám. - Pisárky - Kluchova - Čtvrtě - Pod nemocnicí - Osová a zpět, popřípadě: Mendlovo nám. - Pisárky - Kluchova - Čtvrtě - Kamenný vrch a zpět.

Po městě se též pohybovaly tramvajové soupravy ev. č. 81+214, 107+215, 126+301 nebo 405+296, jezdící z nám. Svobody do Pisárek, či Komárova a zpět, na náměstí Svobody, za 30 korun českých.

Od 10:00 do 18:00 se mohli cestující svézt i lodí na Brněnské přehradě, neboť DPMB provozuje i lodní dopravu.

Průběžně od 14:45 byly jízdy vozidel ukončovány a zatahovány do TM v Líšni, kde se bude ve dnech 19. a 20. června konat Den otevřených dveří.

Oslavy 130 let MHD v Brně se vydařily, byť s malým zaváháním v předprodeji jízdenek.

© M. Babický 1999
Autor: mb-180699v-261201a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 18.6.1999
8. 6. 1999 Malý dopravní slovník - A, Á, B, C

alkoholik protimrazové zařízení u autobusů
angličan dvojitá křižovatková výhybka
arab
 1. první vlečný vůz u třívozových tramvajových vlaků
 2. jeden směr linky č. 2, v době, kdy byla okružní (DP Praha)
astra asynchronní tramvaj Škoda-Inekon LTM 10.08
auťák autobus
autobusák,bošák, gumař, modrej pupek řidič autobusu
áčko linka A pražského metra
babosed vyznačená místa pro invalidy v prostředcích MHD
bagr autobusová linka č. 138 v trase Václavské náměstí - Sídliště Pankrác I
balík, pakl velké množství cestujících
berlochod autobus pro přepravu tělesně postižených osob (DP Praha)
beruška poziční obrysová svítilna u autobusů
béčko
 1. linka B pražského metra
 2. městský autobus Karosa řady B
bílá paní pracovní vůz ev. č. 2 (DP Olomouc)
briketa
 1. vůz metra typu 81.71
 2. uhlík v komutátoru elektromotoru
budník krychle pro umístění linkové orientace (DP Ostrava)
bufík naftové topení autobusu
buldok autobus Tatra 24
céčko
 1. linka C pražského metra
 2. linkový autobus Karosa řady C
cédéčko
 1. celodenní směna
 2. centrální dispečink (DP Praha)
cedule směrová vozidlová orientace
cukrovat kolej ručním sypačem u starých vozů sypat malé množství písku
černá kolej, jedovatá kolej, jedovka, posmrkaná kolej, špatná kolej kluzká kolej, na které hrozí nebezpečí smyku
čočky
 1. dopravní návěstidlo pro tramvaje
 2. zastávkové smaltované terčíky s čísly linek
čtrnáctka trolejbus Škoda 14 Tr
čtyřstovák vůz řady 400
Více ...
Autor: mb080699v-240899a-mb-ts100202a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 8.6.1999
Malý dopravní slovník - D, E, É, F, G

devítikilo autobus Karosa řady 900
devítka trolejbus Škoda 9 Tr
devítistovák vůz řady 900
dělat dveře změna stran dveřních uzávěr při změně směru jízdy u st. vozu
dělo, žihadlo vůz ve špičkovém stavu, schopný rychlé jízdy
díra, vokno neúměrně dlouhý interval mezi vlaky nebo vozy
dráteník montér trolejového vedení
dvojče
 1. spřažené tramvajové vozy typu T
 2. tramvajový dvojčitý vůz ev. č. 3001-3004 (DP Praha)
dvoustovák vůz řady 200
dvoustovka salónní motorový tramvajový vůz ev. č. 200 (DP Praha)
elcéčko zájezdový autobus Karosa řady LC
elektrika tramvaj (DP Praha)
emjednička vůz metra ČKD M1
emtéčko, emtéšestka tramvaj MT 6
erena autobus Praga RN
erenda, randál autobus Praga RND
erjednička prototyp vozu pražského metra Tatra R1
erťák
 1. autobus Škoda 706 RTO, Škoda 706 RTO Jelcz
 2. tramvaj RT6N1 (DP Brno)
esúčko, union, unionka tramvaj T3 SU, T3 SUCS
ešdéčko autobus Karosa ŠD 11
ešelka autobus Karosa ŠL 11
ešemka, šiml, šumák, šemík autobus Karosa ŠM 11
éčéeska, éčéesko vůz metra EČs
Autor: mb080699v-240899a-mb-ts100202a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 8.6.1999
8. 6. 1999 Malý dopravní slovník - H, CH, I, J

faje, klacky trolejbusové sběrače
fíra strojvedoucí metra
glajzy koleje (DP Brno)
hrabal, hrabálek, hrabánek, louda pomalu jezdící řidič
hrazda držák zpětných zrcátek vozu T3 (DP Praha)
hybžon řídící páka kontroléru vozů metra
ikar, čabajka, housenka, maďar, ištván, chlastrbus, rábarus, ikáč, harmonika, klobása, paprikáš autobus Ikarus 280
ikáč autobus Ikarus 280
ištván autobus Ikarus 280
jednohubka solo tramvaj
jelč autobus Jelcz 272 MEX (licenční Škoda 706 RTO)
jet domů jet do vozovny
jet jako lucerna, vozit vzduch jezdit s minimálně obsazeným vozem
jet na čas jezdit v souladu s jízdním řádem
jet na kufru, koukat do vlečňáku jet v těsném závěsu za jinou tramvají, autobusem, trolejbusem
jet systémem jedna-čtyři-sedm u starých tramvají prudce zapínat stupně jízdy
junák trolejbus Tatra T 400
Autor: mb080699v-240899a-mb-ts100202a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 8.6.1999
8. 6. 1999 Malý dopravní slovník - K, L, M, N

kačena, káťa, katka, kátéčko, krabice, kaťuše tramvaj KT8D5
kafáč kalorifer
kaliforňan povrchová výhybka (DP Praha)
kanál montážní jáma
kanár, kanárek autobus Karosa B 931 první serie (DP Praha)
karosa s batohem autobus Karosa řady 700 se zaoblenou zadní částí (DP Praha)
kastrólek starý typ služební čepice pracovníků elektrických drah
kaštan, smeták cestující
kaštani v prášku pytle s balastem, určené pro simulaci zátěže vozu
kádvojka tramvaj K2
kájednička tramvaj K1
kecafon, pamlíčko automatický hlásič tramvajových zastávek (DP Praha)
klacky sběrače trolejbusu
kladka,rolna tyčový sběrač proudu
klapačák autobus Karosa B 731.00 a 731.04
klapačka trolejbus se stykačovou el. výzbrojí (nejčastěji 9 Tr)
klec oplocené stání ve vozovně pro vozy po nehodě
kloubomatika, kloubasa kloubová Karosa B 741, B 941
klougora kloubový autobus Citybus
kňour kontrolér nouzového řízení metra
kolben zaměstnanec firmy ČKD
kočkopes tramvaj T3R ev. č. 8205 (DP Praha)
kolíňák tramvajový vlečný vůz vyrobený v Kolíně (DP Praha)
kolo,tůra oběh vlaku (vozu) z jedné konečné na druhou a zpět
kolotoč krátká linka s velkým počtem oběhů
koloveč jednotyčový zastávkový sloupek (DP Praha)
konec konečná zastávka nebo stanice
košťata
 1. u tramvaje ochrana proti přejetí
 2. mycí linka s rotačními kartáči
krabička zařízení pro couvání ze zadního stanoviště tramvajového vozu
krasin tramvajový dvounápravový jednosměrný vůz (DP Praha)
krhák trolejbus s opálenými kontakty, který při jízdě škube
krokodýl tramvaj RT6 (DP Liberec)
krtek
 1. metro
 2. pracovník metra
 3. zařízení na čištění přestavníků výhybek
kubánec exportní verze autobusu RTO určená na Kubu
kuplíř průvodčí provádějící spojování vozů
kuplování
 1. spojování tramvajových vozů
 2. rozpojování a spojování vozů při obracení vlaků
letiště montážní plocha kolejových konstrukcí
letňák, ofeňák otevřený tramvajový vůz
linkáč linkový stykač
lochneska tramvajová trať Nádraží Braník - Sídl. Modřany (DP Praha)
lora nákladní motorový, nebo vlečný tramvajový vůz
madona oválný služební znak přepravní kontroly
magnety, bačkory, kolejovky elektromagnetické kolejnicové brzdy
manipulák manipulační vůz
mevro tramvajový dvounápravový třídvéřový vůz (DP Praha)
metrák pracovník metra
měsíček upravený tramvajový vyhlídkový vůz (DP Praha)
modrák linkový autobus Karosa C 734, 744, 934 nebo 944
monťák, šibenice, věž montážní vůz trolejového vedení
motorovka motorová výfuková brzda autobusu
mrtvák, mrtvola, mrtvý muž bezpečnostní pedál u vozů T1
muvka, mufka motorový pracovní údržbový vůz
nízkopodlažák nízkopodlažní autobus
nízkopodlažka, nízká podlaha tramvaj RT6N
nočník
 1. linka nočního provozu
 2. nástřešní svítilna pro označ. čísla linky (DP Praha)
noty
 1. dispečerský jízdní řád
 2. vozový jízdní řád
Autor: mb080699v-240899a-mb-ts100202a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 8.6.1999
8. 6. 1999 Malý dopravní slovník - O, P, R, Ř

oblíknout umístit na vůz linkové orientace
osmistovák vůz řady 800
panťák pantografový sběrač proudu
paráda, druhá poloha
 1. jízda s paralelně zařaz. trakčním motorem u st. vozů
 2. jízda na nejvyšší stupeň u staré tramvaje
patnáctka trolejbus Škoda 15 Tr
pepík, pražák pražský tramvajový vůz ř. 200, 300, 400 (DP Olomouc)
peron nástupiště stanice metra
pérovky zajišťovací výhybky
pendl služební vůz gar. Kačerov (trasa gar. Kačerov - metro Kačerov a zpět)
pětistovák vůz řady 500
piáno tlačítkový ovladač automatické převodovky u vozů ŠM 11, B 731, B 741, B 931,B 941,
plyňák autobus s pohonem na zemní plyn (DP Praha)
plecháč tram. vlečný vůz s celokovovou skříní (DP Praha)
pobřežní hlídka tram. l. č. 28 v trase:Nádr. Smíchov-Nádr.Braník (DP Praha)
podhození přestavení výhybky pod jedoucím vozem
podkoní trať. dispečer konající službu u Muzea (DP Praha)
podolský výtah autobusová linka č 148 v trase Podolská vodárna-Kavčí hory
policajtka, tébézetka technicko bezpečnostní zkouška vozu
pomeranč, oranžový expres pojízdná autobusová dílna (většinou typu RTO nebo Š 11)
ponorka
 1. tramvaj T1 (DP Olomouc)
 2. dvounápravový jednosměrný vůz (DP Praha)
povříslo zlatá šňůra na čepici dispečera
pozorka, dozorce, poklasný, starej, zlatá šňůra, vokovaná hlava, vokovaná čepice dispečer konající službu
plachta denní přehled provozu
plechovka vůz metra pro přepravu cestujících
pracák pracovní vůz
pračka trolejbus Praga
pragotron směrová orientace používaní u vozů KT8D5 (DP Praha)
prásknutí nadjetí jízdního řádu
příčák příčný závěs trolejového vedení
přívodka (třetí) napájecí kolejnice metra
převlíknout vyměnit na voze linkové orientace
rendl, rencek, angorák, angora, cityhnus, ciťák autobus Citybus 
rustonka Rustonova továrna (později objekt DP Praha v Karlíně)
rumun exportní verze autobusu RTO určená do Rumunska
řetězovka řetězovkový závěs troleje
Autor: mb080699v-240899a-mb-ts100202a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 8.6.1999
8. 6. 1999 Malý dopravní slovník - S, Š, T, V

sedmistovák vůz řady 700
sedmikilo autobus Karosa řady 700
sedmnáctka trolejbus Škoda 17 Tr
sekce úsekový dělič trolejového vedení
skleník trolejbus Tatra T 401
služebák služební vůz
sluníčko upravený tramvajový vyhlídkový vůz (DP Praha)
soráč autobus SOR
stovák vůz řady 100
střelnice, starťák autobus se zabudovaným startovacím agregátem
stříbrný šíp zájezdový autobus Karosa LC 936 ev. č. 3189 (DP Praha)
svlíknout vyjmout z vozu linkové orientace
šajtrpáka řadící páka
šalina, šmirgl tramvaj (DP Brno)
šalinář řidič tramvaje (DP Brno)
šalinkarta předplatní jízdenka (DP Brno)
šejdr dělená směna
šestistovák vůz řady 600
šumperák, alstom tramvaj T3P ze Šumperka
špígl zpětné zrcátko (DP Brno)
švec řidič tramvaje (DP Praha)
tágo stavěcí klíč na výhybky
teploměr typ vnitřní vozové orientace (DP Praha)
téčko tramajový vůz řady T
téjednička tramvaj T1
tédvojka, sputnik tramvaj T2
tétrojka tramvaj T3
téčtyřka tramvaj T4
tépětka tramvaj T5
téšestka tramvaj T6
trejsi, trejsina trolejbus Škoda 21TrACI
tramvajenka předplatní jízdenka (DP Praha)
trmko trolejbus Škoda 14 TrM, 15 TrM
třístovák vůz řady 300
třístovka linka řady 300 v Pražské integrované dopravě (DP Praha)
tůrák nedělená směna (skládá se z ranní a odpolední části)
tuplák dvojmontáž pneumatik na zadní nápravě autobusu nebo trolejbusu
tykadlák trolejbus (DP Plzeň)
trajf trolejbus (DP Brno)
trhačka dělená směna
tranzistorák tramvaj s tranzistorovou elektrickou výzbrojí
tyristorák, tyristorka tramvaj nebo trolejbus s tyristorovou pulzní regulací
vamberák vlečný tramvajový vůz (DP Praha)
vajíčko
 1. autobus Škoda 706 RTO, RTO Jelcz
 2. typ vlečného tramvajového vozu (DP Praha)
veksle, vexl výhybka
voko autobusová linka č. 121 (DP Praha)
vlaštovky služební nástupiště depa Kačerov (DP Praha)
vrak, popelnice, šunka, hadr, hniják, kýbl vůz ve špatném technickém stavu
vyjížďák vůz jezdící pouze v odpolední špičce
vysavač, hovnocuc
 1. pracovní tramvajový vůz na čištění žlábků kolejnic
 2. speciální automobil na čištění přestavníků
Autor: mb080699v-240899a-mb-ts100202a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 8.6.1999
8. 6. 1999 Malý dopravní slovník - W, Y, Z, Ž

wilsonka poloautomatická převodovka autobusů Praga NDO
zaráčnovat zabrzdit ruční brzdou (používáno dříve)
zájezďák zájezdový autobus
zatahovák vůz jezdící pouze v ranní špičce
zkušebka
 1. zkušební jízda vozu
 2. zkušební trať
záloha
 1. záložní vozidlo
 2. řidič - záloha
žehlička tramvaj T1 (DP Ostrava)
železárna nehoda tramvají (dříve železniční nehoda)
žluťák zájezdový autobus Karosa LC 735, 736

Prameny:

 • vlastní poznámky
 • list DP kontakt DP Praha
 • Bureš, Londin, Vrba - Olomoucké tramvaje, Olomoucké autobusy
Autor: mb080699v-240899a-mb-ts100202a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 8.6.1999
27. 4. 1999 Doprava v Nizozemí 1997.

Nizozemí, neboli Království nizozemské (Koninkrijk der Nederlanden) s rozlohou 41 547 km2 a 15,6 miliony obyvatel je obklopeno Severním mořem a sousedí s Belgií a Německem. Hlavním městem země je Amsterodam, ale sídlem vlády a dalších úřadů, mj. i mezinárodního soudního dvoru je Den Haag.

Amsterodam leží v provincii Noord - Holland při ústí řeky Amstel do IJsselsmeeru, v jeho zálivu Het IJ. Asi v roce 1225 vznikla rybářská osada při řece Amstel, která byla od roku 1270 chráněna protipovodňovou hrází. Od tohoto roku se datuje založení Amsterodamu, jehož původní název byl Amstelledamme. V roce 1300 získal městská práva a první privilegia, od 14. století byl významným přístavem a členem hansy. Město bylo zbudováno na 90 ostrovech, které byly postupně propojeny tisícovkou mostů a viaduktů a rozčleněny více než stovkou grachtů. Stavby musely být zakládány na dřevěných pilířích - kmenech mohutných stromů.

Toto město je významným střediskem světového finančnictví, druhým největším nizozemským přístavem a mezinárodní leteckou křižovatkou. Je rovněž největším průmyslovým střediskem Nizozemska s mnoha vyspělými odvětvími, hlavně strojírenstvím, chemií a petrochemií. zastoupeno je i hutnictví, ocelářství, polygrafie, potravinářství a broušení diamantů.

Amsterodam má velmi dobře propracovaný systém veřejné dopravy. Dopravní podnik (GVB), jehož plné jméno zní "Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam", provozuje 18 tramvajových linek, okolo 30 autobusových, 3 trasy metra a 1 rychlodráhu. Noční dopravu zajišťuje 8 nočních autobusových linek.

Je zde zaveden pásmový tarif. Jízdenku označíte vložením do strojku, nebo ji necháte označit řidičem. Počtu projetých pásem musí odpovídat počet označených proužků, zvýšený o jeden, tzv. základní tarif (např. při jízdě dvěma zónami označíme tři proužky). Jízdenka platí šedesát minut. Celý střed města je jedno pásmo.

Pokud chcete strávit v Amsterodamu celý den, rozhodně se Vám vyplatí zakoupit celodenní jízdenku. Za cenu deseti guldenů Vám platí plných 24 hodin včetně nočního autobusu, za který byste jinak zaplatili také deset guldenů. Výhodné jsou rovněž soubory jízdenek tzv. strippenkaart, za které zaplatíte pro jedno pásmo tři guldeny, za soubor patnácti jízdenek 11,25 guldenu.

Jen pro zajímavost uvádím ceny měsíčních jízdenek, jež činí pro děti od 4 do 11 let 184,75 guldenu, pro mládež od 12 do 18 let přijde na 196 NLG a plnocenná jízdenka bude stát dospělou osobu 321,5 NLG.

Pokud byste se rozhodli cestovat bez platné jízdenky, budete muset zaplatit jízdné + přirážku 60 NLG, což při dnešním kurzu vychází přibližně na tisícikorunu.

Po městě se pohybuje velké množství autobusů GVB i dalších dopravců, různého stáří i typů. K vidění jsou jak standardní, tak kloubová vozidla firem Volvo, DAF, Berkhof a dalších. Do vozů se nastupuje předními dveřmi a řidič kontroluje a prodává jízdenky.

Síť elektrické dráhy je velmi rozsáhlá. Jezdí zde staré tříčlánkové vozy německé výroby a nové nízkopodlažní vozy firmy Lüns. Na některých linkách jsou nasazeny vozy s průvodčím, v tomto případě se nastupuje zadními dveřmi. Nejvíce tramvajových linek a vozů se kumuluje na Hlavním nádraží (Centraal Station), kde lze zakoupit jízdenky a informovat se ve středisku GVB. Odjíždějí odsud tramvaje i autobusy GVB a mnoho příměstských i dálkových vlaků, podzemní dráha a rychlodráha. Po městě vedou též dvě okružní tramvajové linky označené 20A a 20B. Tramvaje jezdí centrem města, každá v jiném směru. Ve vozech nasazených na tuto linku jsou umístěny automaty na jízdenky.

Linka č. 51 tramvajové rychlodráhy je velmi zajímavý úkaz. Vyjíždí z Centraal Station jako podpovrchová dráha na kolejích standardního rozchodu a napájení 750 V ze třetí kolejnice, u stanice Amstel vyjíždí na povrch, odkud směřuje do stanice ZUID W.T.C. V této stanici zastaví, zdvihne pantograf a dále pokračuje jako tramvaj na konečnou PORTWACHTER. Jezdí zde většinou soupravy složené ze dvou dvoučlánkových vozů.

I podzemní dráha má svůj začátek na Hlavním nádraží, odkud vyjíždí linky 53 a 54, jezdí zde čtyřvozové jednotky, i když to není pravidlem. Nejnovější linka metra č. 50 jezdí z Isolatorwegu na konečnou Gein.

Samostatnou kapitolou je zdejší tramvajové muzeum. Dostanete se k němu z Hlavního nádraží autobusem 170 nebo tramvají č. 16 až k zastávce Haarlemermeerstation, kde vystoupíte a již před sebou vidíte budovu muzea. Muzeum je otevřeno pouze v sezóně. V hlavní budově je restaurace, prodejna materiálů s dopravní tématikou a kanceláře dopravních zřízenců. Opodál je zastávka muzeální tramvajové linky, v trase Haarlemer station - Station Bovenkerk, na kterou jsou vypravovány historické tramvajové vozy z let 1910 - 1950. Můžete se zde setkat s nizozemskými, německými, vídeňskými vozy a také s pražským vozem č. 352.

Vozy jsou vypravovány pouze v sobotu v sezóně, v intervalu 20minut. Jízdné činí 3 NLG, zpáteční 5 NLG. Jelikož jsem sezónu nestihl, byl jsem se podívat, jestli neuvidím nějaké zdejší vozy. Od hlavní budovy jsem šel po kolejích asi 200 metrů, abych viděl tramvaje , na kterých pracovali dělníci. Kdo by si myslel, že zdejší muzeum vypadá asi nějak jako naše ve Střešovicích, je na velkém omylu. Pouze tři plechové hangáry, po třech kolejích v místech, kam by se večer normální člověk asi těžko odvážil.

O to více mě potěšilo, že zde mají okolo třiceti vozů, většinou opravených. Rozhodně se sem ještě někdy podívám.

V Den Haagu má sídlo nizozemská vláda, ačkoli hlavním městem je Amsterodam. Avšak i Haag může nabídnout jednoduše všechno. Paláce, památníky, pamětihodnosti. Oblíbeným lázeňským místem je Scheveningen s pláží u moře, se sto let starým lázeňským hotelem, s kasinem a cirkusovým představením. Už po staletí je Haag srdcem nizozemské demokracie.

Také zdejší tramvajová síť je velmi rozsáhlá. Dopravní podnik (HTM) provozuje 11 tramvajových linek a přibližně třicet autobusových. V současné době probíhají v centru města rekonstrukce, jejímž cílem je svedení automobilové dopravy do podzemí. Samozřejmě, že se to odrazilo i na dopravě tramvajové četnými přeložkami tramvajových tratí.

Pro zajímavost uvádím, že jsem zde objevil několik zrušených tratí.Jízdné je obdobné jako v Amsterodamu. Celodenní jízdenku pořídíte za 12 NLG, soubor patnácti jízdenek přijde na 11,25 NLG. 

Výše uvedený článek byl zveřejněn v listu DP-kontakt 11/1997

©M. Babický 1999
Autor: mb-151097v-170202a, Trvalý odkaz, Čl. svět, Články, 27.4.1999
12. 4. 1999 (Nejenom) 25 let pražského metra.

Úvahy o vybudování podzemní dráhy v Praze jsou velmi staré. Již koncem minulého století známý pražský železář V. J. Rott navrhl městské radě vybudovat mj. i podzemní dráhu. Reálnější podobu získal projekt V. Lista a B. Belady z roku 1926 nazvaný: "Studie rychlé městské dráhy - metro v Praze". Několik dalších projektů sice ještě vzniklo, ale další aktivity přerušila 2. světová válka.

Po skončení války, se v souvislosti s bouřlivým rozvojem města a zejména automobilismu, začalo opět uvažovat o výstavbě metra. V šedesátých letech bylo, po urputných bojích mezi zastánci podpovrchové tramvaje a metra, rozhodnuto ve prospěch podpovrchové tramvaje. Výstavba byla zahájena 7. ledna 1966.

O rok později, v lednu 1967 byl projekt podpovrchové tramvaje přezkoumán, mj. na nátlak sovětských poradců a v srpnu 1967 změněn na výstavbu klasického metra, v trase: Sokolovská - Kačerov. V této době již probíhala výstavba stanic Muzeum a Hlavní nádraží, takže až budete projíždět stanicí Hlavní nádraží, povšimněte si trochu odlišné koncepce stanice.

Pro první trasu podzemky bylo nutno najít vhodnou lokalitu pro výstavbu depa. V úvahu připadaly pozemky, v místě dnes realizovaného depa na Kačerově, anebo nezastavěná plocha, v těsném sousedství nádraží Praha - Krč.

Roku 1968 se konalo výběrové řízení na dodavatele vozů pro pražské metro. V soutěži zvítězilo ČKD Praha - Tatra Smíchov. V roce 1971 byly vyrobeny dva prototypy dvouvozové jednotky Tatra R 1. Ověřovací jízdy probíhaly od května 1971. Ještě před zahájením zkušebních jízd, se však vláda ČSSR rozhodla preferovat sovětské vozy. Zkoušky jednotek R 1 probíhaly nadále, až do ledna 1972, kdy za dodnes nevyjasněných okolností, došlo k havárii obou jednotek.

Z důvodu vyšší hmotnosti sovětských vozů oproti vozům R 1, (32,5 t versus 23 t u R 1) musel být vložen do tubusu Gottwaldova (dnes Nuselského) mostu, ocelový roznášecí rošt. Otevření mostu se uskutečnilo 22. února 1973. Dnes, po pětadvaceti letech provozu, se projevila zvýšená zátěž na ocelový rošt a pracovníci metra při revizi zjistili trhliny podélníků roštu. Dopravní podnik rozhodl o výměně všech 1 100 kusů ocelových podélníků. Proto od 21.11.1998 do 7.3.1999 probíhaly víkendové výluky metra v úseku I. P. Pavlova - Pražského Povstání, aby byla zajištěna bezpečnost cestujících i v budoucnu.

16. října roku 1973 přijelo na nádraží Praha - Krč, z Mytiščinského závodu prvních šest vozů typu EČs. Vozy přijely ze SSSR po vlastní ose, tažené lokomotivami.

Stanice Gottwaldova (dnes Vyšehrad) se stala první dokončenou stanicí na trase I C. 24. a 25. listopadu 1973 se zde konal "Den otevřených dveří". Budoucí cestující si tak mohli prohlédnout dokončenou stanici a třívozovou soupravu metra. Zájem Pražanů byl obrovský.

Zkušební provoz metra v úseku Sokolovská (Florenc)- Kačerov byl zahájen 2. 1. 1974. Osádku metra tvořil strojvedoucí a pomocník.Významným mezníkem pražské dopravy se stal 9. květen 1974. Od tohoto dne se Praha stala 46. městem na světě, s provozem podzemní dráhy. První provozní den mohli okusit nový dopravní prostředek pouze představitelé státu, významní činovníci KSČ a pozvaní hosté. Velké změny nastaly též v povrchové dopravě. Z těch podstatnějších uvádím zavedení nepřestupného tarifu a přechod na MOC, ukončení provozu dvounápravových tramvají a zrušení tratě: Pražského Povstání - Budějovická - Ryšánka.

Od srpna 1975 byly vypravovány čtyřvozové soupravy, od února 1979 pak pětivozové. Taktéž vozový park se rozrůstal. Po dodávkách vozů EČs z let 1973 - 1976, následoval od roku 1978 typ 81.717 a vložený 81.714.

Platba dovozného do kasičky fungovala od zahájení provozu metra, až do roku 1985, kdy byly kasy nahrazeny označovači jízdenek Merona. Označovače Merona se udržely v provozu do poloviny roku 1996, kdy byl opět zaveden přestupný tarif a DP Praha osadil do stanic metra a vozidel povrchové dopravy elektronické označovače fy. Mypol.

Roku 1990 byly nakoupeny poslední sovětské vozy typu 81.717 a 81.714. Po dvaceti letech skončila životnost 85 vozům EČs a dopravní podnik stál před otázkou, co bude dál. Zrekonstruovat vozy typu 81.71, nebo nakoupit nové?

Psal se rok 1994, když se dopravní podnik rozhodl pro rekonstrukci soupravy typu 81.71. Vybrána byla souprava vozů ev. č.: 2138, 2268, 2211, 2250 a 2150. Firmou zajišťující rekonstrukci se stala Škoda Plzeň. V roce 1996 se souprava vrátila do pražského podzemí, aby 6.12.1996 vykonala první zkušební jízdu. Po najetí potřebných kilometrů se od 4. 2. 1998 objevuje na lince C v provozu s cestujícími.

Rekonstruovaná souprava 81.71M prošla velmi důkladnou obnovou. Z původních vozů byly zachovány skelety, podvozky a vzduchové výstroje. Původní evidenční čísla byly zvýšeny o 1000.

Ve výběrovém řízení na dodávku 110 nových vozů pro pražské metro zvítězilo konsorcium firem ČKD, Siemens, ADtranz. První dva vozy byly vyrobeny 17. 12. 1997. Zkušební jízda první dokončené soupravy se konala 23. 7. 1998 v areálu depa Kačerov. Řídící vozy obdržely evidenční řadu 4100, vložené 4200. Na designu vozu se podílel architekt Kotas, známý tvůrce designů tramvají T3R, RT6N, dispečinku libereckého DP, stanice metra Rajská zahrada atd.

První souprava typu M1 se měla objevit v provozu s cestujícími již závěrem loňského roku, nestalo se tak a v současné době pravděpodobně nikdo neví, kdy se tak stane. Bylo by třeba nasadit nové soupravy co nejdříve, neboť kultura cestování velmi poklesla, z důvodu chybějící kapacity vozů. Po mohutném vyřazování vozů EČs jsou vyřazovány i vozy typu 81.71 a jestli to takto půjde dále, nebudeme mít v čem jezdit.

Výstavba nových úseků je zcela závislá na finančních možnostech města. V brzké budoucnosti by měla být prodloužena linka C pražského metra, v trase Nádraží Holešovice - Ládví, výhledově až do Letňan. Z hlediska trasy A byla vypracována studie, plánující dvě rozvětvení, z nichž jižní větev vychází ze stanice Strašnická směrem na Zahradní Město a severní ze stanice Skalka do stanice Průmyslová. Co se týče trasy D, toto je velmi vzdálená budoucnost, nicméně trasa bude vedena z Písnice přes Pankrác, Žižkov do Vysočan.

Přejme tedy pražskému metru do budoucna jen to nejlepší, nové vozy, nové tratě a hodně spokojených cestujících.

Budování úseků metra
zahájení provozu provozní úsek délka úseku v km
9.5.1974 1C Sokolovská - Kačerov + depo Kačerov 6,6
12.8.1978 1A Leninova - Náměstí Míru 4,7
7.11.1980 2C Kačerov - Kosmonautů 5,3
22.12.1980 2A Náměstí Míru - Želivského 2,6
7.11.1984 3C Sokolovská - Fučíkova 2,2
1984 Spojka do depa Hostivař -
1985, 1988 Depo Hostivař -
7.11.1985 1B Smíchovské nádraží - Sokolovská 4,9
11.7.1987 Stanice Strašnická -
26.10.1988 3B Smíchovské nádraží - Dukelská 4,9
4.7.1990 Stanice Skalka -
23.11.1990 2B Florenc - Českomoravská 4,4
12.11.1994 5B Nové Butovice - Zličín + depo Zličín 5,1
8.11.1998 4B Českomoravská - Černý most 6,3


Přehled dodávek vozů metra
rok dodávky typ EČs typ 81.717 (čelní) typ 81.714 (vložený)
1973 1002,1003,1006,1011,1013,

1016,1024,1031,1039,1042,

1047-1049,

   
1974 1001,1004,1005,1007-1010,

1012,1014,1015,1017-1023,

1025-1030,1032-1038,1040,

1041,1043-1046,1050

   
1975 1061-1070    
1976 1071-1085    
1978   2101-2135 2201-2233
1979   2136-2152 2234-2250
1980   2153-2162 2251-2273
1981   2163-2168 2274-2299,2400-2402
1982   2169-2182 2403-2423
1983   2183-2194 2424-2441
1984   2195-2199,2300-2308 2442-2462
1985   2309-2330 2463-2495
1986   2331-2358 2496-2499
1987   2359-2370 2635-2652
1988   2371-2382 2653-2670
1989   2383-2394 2671-2687
1990   2395-2399,2500-2504 2688-2699,2800-2803


Přejmenované stanice podzemní dráhy: dříve/nyní
 1. Fučíkova - Nádraží Holešovice
 2. Sokolovská - Florenc
 3. Gottwaldova - Vyšehrad
 4. Mládežnická - Pankrác
 5. Primátora Vacka - Roztyly
 6. Budovatelů - Chodov
 7. Družby - Opatov
 8. Kosmonautů - Háje
 9. Leninova - Dejvická
 10. Moskevská - Anděl
 11. Švermova - Jinonice
 12. Dukelská - Nové Butovice


Nové názvy stanic jsou v platnosti od 22,2,1990.  Prameny:
 1. Pitucha - Metro v Praze
 2. Pulchartová - Pražská doprava 1978
 3. Křivánek, Šmíd, Vítek - Všechna metra světa
 4. Lašek - Pražské metro '85
 5. Křivánek, Vítek - Pražské metro
 6. Škorpil - Pražské metro IV. dimenze velkoměsta
 7. Fojtík, Linert, Prošek - Historie MHD v Praze
 8. Provozní příručka pracovníků metra
 9. DP hl. m. Prahy v roce 1994
 10. osobní poznámky
 11. Magazín MHD
 12. list DP-kontakt
 13. údaje DP Metro
 14. informační brožury a letáky DP Praha
 15. zpravodaj KPMD, KMD Praha
 16. denní tisk


© M. Babický 1999
Autor: mb-120499v-170202a, Trvalý odkaz, Čl. metro, Články, 12.4.1999
6. 4. 1999 100 let MHD v Olomouci.

Hodiny ukazují 5:30, já stojím na nástupišti Hlavního nádraží v Praze a čekám na příjezd vlaku IC 143 Detvan, který mě dopraví na oslavy 100 let DP města Olomouce.

V 5:36 přijíždí vlak IC. Nastupuji do vlaku a hledám volné kupé. Nacházím a usedám. O chvíli později přichází kolega Veselý, po něm Dušek, následuje kolega Vítek a jako poslední dobíhá kolega Fabisz.

Je 5:52, průvodčí dává znamení k odjezdu. Kolega Fabisz vydatně snídá a zmožen jídlem usíná. V kupé panuje dobrá nálada. Za pár minut usíná i kolega Veselý, my zbylí si vyprávíme dopravní zážitky. Devět minut po deváté přijíždíme do Olomouce. Řítíme se ke stánku DPMO, abychom zakoupili jízdenky. Ve chvilce je za námi fronta dalších zájemců.

V 9:22 nastupujeme s kolegou Veselým do vozu T3 ev. č. 128 na lince 2 a odjíždíme na náměstí Republiky. Jdeme do vozovny, kde jsou již početné davy příznivců a fanoušků dopravy. Přidáváme se k fotografujícím a natáčejícím kolegům. Tramvaje jsou připraveny k výjezdu.

Evidenční číslo vozu Typ vozu Výrobce Rok výroby
16 dvounápravový motorový vůz Moravskoslezská vagónka Studénka / Siemens & Schuckert 1914
223,99 dvounápravový motorový vůz + vlečný vůz Ringhoffer Praha + Královopolská strojírna Brno 1930 + 1951
131 T3 Tatra Praha 1967
202 Škoda-Inekon LTM Škoda Plzeň 1998
172,173 T3 SUCS (reklama 100 let DPMO) Tatra Praha 1988


Okolo desáté se dává konvoj do pohybu. První odjíždí vůz č. 131, v krásném červenobílém laku, těsně následován stařičkým vozem č. 16. Dále odjíždí soupravy 223+99 a T3 SUCS 172+173. Posledním vozem konvoje se stává vůz Škoda-Inekon, důvěrně známý spíše pod označením Astra.
S kolegou Veselým běžíme na náměstí Republiky, abychom nadeběhli konvoji tramvají. Vytahujeme techniku a hledáme si ideální místo pro fotografování a natáčení. O chvíli později přijíždí první vůz konvoje, následován dalšími. Po odjezdu Astry defilují vozy RTO, RO a Praga RND, doprovázené historickými motocykly a automobily.

Následně odjíždíme z místa činu standardním vozem T3 na lince 4. U nádraží kolonu doháníme, následně vystupujeme z tramvaje a odcházíme do smyčky Fibichova, kde jsou vystaveny autobusy. Tramvajový konvoj mezitím míří do Pavloviček.

Fotografuji a filmuji vystavené vozy. Kolega Veselý se mezitím ztrácí kdesi v davu.

V půl jedenácté přijíždí tramvajový konvoj od Pavloviček. Hledám vozidlo, kterým bych se svezl. Mé oko spočívá na krásném voze Škoda 706 RTO s přívěsem Jelcz PO 1E, které jsou majetkem Dopravního podniku města Ostravy. Vybírám si Jelcz PO 1E a usedám.

10:36 - startujeme. O chvilku později sice opět zastavujeme a čekáme na další organizaci konvoje, ale podle dobré nálady všech přítomných se zdá, že to nikomu nevadí. Nastupuje ještě několik lidí, mezi nimi i kolega Veselý, kterého jsem před okamžikem ztratil z dohledu.

V 10:40, při zavírání dveří přívěsu, zůstává jednomu nejmenovanému členu ostravského Kroužku přátel městské dopravy v ruce viset část plastového madla na zavírání dveří. Všichni cestující se svorně smějí.

Za několik okamžiků se konvoj vydává na cestu. Po trase: Hlavní nádraží - Tržnice - Nová Ulice si konvoj získává respekt u všech přihlížejících.
Ve chvíli, kdy přijíždíme ke smyčce Nová Ulice, jsou již všechny tramvaje na místě. Parkujeme do řady za ostatní autobusy. Vystupujeme a technika opět nezahálí.

Dívám se na hodinky, ukazují právě jedenáct hodin. Stávám se svědkem zajímavé situace. Kolemjdoucí starší paní si stěžuje řidiči autobusu RTO, že zastavil na přechodu pro chodce a ona nemůže přejít silnici. Babka se ještě chvíli dohaduje s řidičem a po dvou minutách, se slovy: " To snad není možný, dneska si každej může dělat co chce " , činí pět kroků navíc, aby mohla pokračovat dále.

Po necelých deseti minutách se konvoj dává opět do pohybu. S kolegou Veselým nastupujeme do Astry bez označení linky a odjíždíme. Ještě než si stačím uklidit techniku, řidič prudce akceleruje a já začínám padat dozadu. V pudu sebezáchovy, ač nerad, se sápu na nějakého příznivce dopravy. Za způsobené trauma se mu promptně omlouvám a přidržovací tyče se už držím jako klíště.

Jelikož máme zpoždění, řidič zastávky projíždí. Po chvíli přichází starší pán a stěžuje si řidiči: " Pane řidiči, jaktože tady nestavíte, já tu bydlim! " Na nejbližší zastávce řidič otevírá a pán nás opouští. Vzápětí přijde paní se stejným problémem. Hned za ní běží dvě slečny, zjevně rodinné příslušnice oné paní. Při této příležitosti si dovoluji ocitovat větu z filmu Marečku, podejte mi pero a volám: " Je tu ještě někdo od Hujerů? "

Pokračujeme dále. Míjíme nádraží Olomouc - město, kde jsou vystaveny motorové lokomotivy ČD. V 11:30 se ocitáme na konečné v Neředíně, kde opět probíhá fotografování a filmování. Míříme pěšky k jednokolejnému úseku.

V 11:40 se konvoj opět vydává na cestu. Fototechnika všech příznivců MHD šílí. Opouštíme konvoj a čekáme na běžnou linku, abychom se dopravili k prodejně DPMO. Právě odbíjí dvanáctá hodina, když s kol. Veselým nakupujeme pamětní publikace, vydané ku příležitosti 100 let Dopravního podniku města Olomouce.

Patnáct minut po poledni, při chůzi Riegrovou ulicí, potkáváme kolegu Vanku, který mezitím přijel z Prahy. Míříme na Horní náměstí, abychom se věnovali dopravní archeologii. Zkoumáme pozůstatky tramvajových tratí.

Pokračujeme na Dolní náměstí. Zde jsou vystaveny všechny autobusy. Je to nádherný pohled - autobusy na historickém náměstí.

SPZ Evid. číslo Typ Barva Majitel Rok výroby
ULA 66-75 není Š 706 RTO LUX modro-bílá Kolej-klub Ústí n. L. 1960
BSC 74-95 není Š 706 RTO LUX fialovo-bílá ČSAD Brno 1969
BAC 02-01 236 Š 706 RTO MTZ červeno-bílá DP Bratislava 1976
(B 14-05) převozní 202 Š 706 RTO MTZ červeno-bílá TM Brno 1967
PV 42-20 57 Š 706 RTO CAR červeno-bílá Požární pluk Skrbeň 1972
(B 12-72) převozní 22 Š 706 RO červeno-bílá TM Brno 1947
NAA 14-56 není Praga RND zeleno-bílá Dašek 1947
OVC 06-90+OV 79-93 247+1227 Š 706 RTO CAR + Jelcz PO 1E červeno-bílá DP Ostrava 1966 + 1974


Poznámka: převážná část vozidel není původní.

Ve 13:45 odcházíme s kolegou Vankou z náměstí a jdeme na tramvaj. Přesunujeme se k Hlavnímu nádraží. Zde se konají jízdy pro veřejnost. Vypravovány jsou tramvajové vozy č. 16 a 202. Jezdí po okružní trase: Hlavní nádraží - Tržnice - nám. Republiky - Hlavní nádraží a opačně. Vůz č. 16 jezdí bez označení linky, Astra č. 202 nejprve jako l. č. 9, posléze 100.

Kolega Vanka zůstává na nádraží a já nasedám do zaplněné tramvaje z roku 1914. Vyrážíme do města. cestou potkáváme v protisměru soupravu 223+99, neváhám a přestupuji. Míříme do Neředína. Opouštím soupravu kdesi na tř. Míru. Jedu k nádraží, abych zakoupil jízdenku na rychlík do Prahy.

V 16:55 přijíždí rychlík " Fatra ", o pět minut později dává výpravčí " volno" . Cesta probíhá v poloprázdném vlaku dobře, až do 19:45, kdy zastavujeme někde u Poříčan. O dvanáct minut později, se vše vysvětluje, nejprve nás předjíždí jiný osobní vlak a poté příjíždí v protisměru pracovní vůz MVTV2. Náš vlak se opět rozjíždí, aby dorazil na pražské Hlavní nádraží s desetiminutovým zpožděním, ve 20:38.

Odcházím do metra, přijíždí mi rekonstruovaná souprava metra 81.71M. Náročný a zajímavý den je u konce, hodnotím jej velmi kladně a znaven jdu spát.

© M. Babický 1999
Autor: mb-030499z-170202a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 6.4.1999
4. 3. 1999 Sergeje ještě nekončí.

V souvislosti s avizovaným ukončením provozu Sergejů se mi podařilo zjistit aktuální stav v západočeském regionu. V Chebu se nachází vraky Sergejů 781.433, 505, 552, 548, 580 a provozní stroje 781.462, 592, 600. Do německého Arzbergu jezdí minimálně 2x denně vlak s nákladem uhlí. Sergej jede v čele vlaku, na přípřeži německá lokomotiva řady 218.

V depu Sokolov se nacházejí vraky a odstavené stroje těchto evidenčních čísel: 781.230, 267, 344, 416, 418, 430, 444, 471, 482, 501, 516, 518, 530, 540, 555, 556, 558, 567, 568, 581, 584, 590, 594, 596, 597 a další. Sergeje jsou dnes, v březnu 1999 nasazovány zpravidla jako postrky nákladů s uhlím, zejména v úseku Nové Sedlo - Vojkovice, nebo jako zálohy za dvojčata ř. 753 v přilehlé oblasti.

Od nového grafikonu ČD by měly nastat vcelku zajímavé změny. Jelikož se mají zvýšit výkony v osobní dopravě, budou lokomotivy ř.753 vést osobní vlaky a řada 781 by tak mohla převzít některé výkony dosud provozované ř.753.

Dle informací pracovníků depa Sokolov, bude navýšen stav provozních Sergejů z nynějších šesti, na celkem 10 kusů lokomotiv. K dispozici budou pravděpodobně tyto stroje: 781.335, 427, 448, 484, 529, 545, 578, 580, 591, 600. Vzhledem k nedostatku náhradních dílů uvidíme, jak dlouho se ještě Sergeje udrží na tratích ČD.

© M. Babický 1999
Autor: mb-250299z-170202a, Trvalý odkaz, Čl. železnice, Články, 4.3.1999
26.2.1999 Doprava v Luganu 1999.

Švýcarsko, neboli Švýcarská konfederace má rozlohu 41 293 km čtverečních a žije zde téměř 6,5 milionu obyvatel v 23 kantonech. Hovoří se zde zejména německy, dále francouzsky,italsky a rétorománsky. Za pověst jednoho z nejvyspělejších států Evropy vděčí tato země zejména cestovnímu ruchu, to jsou vlastně dvě sezóny, z nichž letní probíhá od května do září a zimní od prosince do dubna.

V zemi je zastoupeno světoznámé bankovnictví na velmi vysoké úrovni, zcela jistě každý zná hodinky značek Rollex, Omega, Longines a dalších. Vyrábí se zde také mléčné výrobky, zejména sýry (velmi chutné, ale drahé), a také velmi kvalitní čokoláda. V zimní sezóně se do horských středisek sjíždí mnoho lyžařů, aby si vyzkoušeli Alpy v praxi na stovkách kilometrů sjezdovek.

Co se týče dopravy, vlastní Švýcarsko velmi rozsáhlou silniční a železniční síť. Právě zde se nachází nejvýše položené kolejové nádraží na světě, jedná se o "Kleine Scheidegg-Jungfraujoch" položené ve výšce 3 454 metrů nad mořem. Kanton Ticino zaujímá rozlohu 2 816 km2 a žije zde 266 tisíc obyvatel hovořících italsky.

Město Lugano se rozkládá podél části zátoky jezera Lago di Lugano ve výšce 272 m.n.m. a je vyhledávaným střediskem cestovního ruchu. Z historických pramenů se dozvídáme, že před expanzí Římanů na zdejším území sídlili keltské kmeny. Po zániku Římské říše se zde postupně vystřídali Gótové, Langobardi a Frankové, v 15.století se stala oblast majetkem Milánských, později patřila Francouzům. Od roku 1512 patří území ke konfederaci. V roce 1803 byl vyhlášen zvláštní kanton Ticino. V Luganu se nachází mnoho památek z různých období a kultur. Za shlédnutí rozhodně stojí překrásný park Civico v centru města.

Dopravní podnik (Azienda comunale dei transporti citta di Lugano) provozuje v současné době devět autobusových a trolejbusových linek, na kterých se vyskytují vozidla značek Mercedes, Volvo, Neoplan, Saurer a dalších typů, ať již kloubových, sólo, nebo nízkopodlažních vozů. Je zde zaveden pásmový tarif, ale jelikož jsem se v tomto krásném městě mohl zdržet pouze krátce, nepodařilo se mi zjistit, kolik činí jízdné.

Článek byl otištěn v čísle 10/1998 časopisu DP-kontakt Dopravního podniku Praha

© M. Babický 1999
Autor: mb-270698z-170202a, Trvalý odkaz, Čl. svět, Články, 26.2.1999
18. 2. 1999

Michal Babický
Báseň

Městská doleva i doprava
Jedou celou Prahou
lidi koňskou drahou
kočí bičem práská
z cesty, chásko pražská

Je to pokrok lidičky
tramvaj tu má cestičky
krasin, plecháč, ponorka
do zimy i do horka

Konečně dobrá zpráva
je tu lanová dráha
není to jako dřív za kačku
přesto jde jízda na dračku

Na začátku století
autobus byl v prokletí
tohle už dnes neplatí
jezdí s ním i bohatí

Žene se Žitnou ulicí
trolejbus, s rudou hvězdicí
šestadvacet tomu let
snad se někdy vrátí zpět

Bolševici plány hatí
český nápad se nám ztratí
ruské vozy jezdit budou
celou Prahu odvézt mohou

Nová metra soupravička
pan Kotas je prostě špička
lepší tratě si přejeme
když těmi starými jedeme

Moderní vozy dnes zelenou mají
ne všichni lidé je ale znají
též nový "krtek" na východ
přijde Pražanům jistě vhod

Ve vozovně Střešovice
spatříš toho ještě více
v muzeu, tam žije
tahle historie

© Korektura J. Šafář 1998
© M. Babický, J. Šafář 1998
Autor: mb-jš-191098v-170202a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 18.2.1999
Rezervováno pro budoucí využití
Autor: mb, Trvalý odkaz, Čl. lanovka, Články, 1.2.1999
Rezervováno pro budoucí využití
Autor: mb, Trvalý odkaz, Čl. ostatní, Články, 1.2.1999

Pokud chcete kontaktovat redakci, využijte link. , eventuelně stránku Techinfo.

©
CITYTRANS CZ 1999 - 2021 - Šíření textů z www.citytrans.info a www.citytrans.cz je možné pouze se svolením redakce a uvedení zdroje. Citytrans CZ má ISSN 1804-7297

Zpět nahoru