31. 10. 2021
T2R 19 a 18 T2R 17, 18, 19 trolejbus Ekova 706 RTO PMDP noční

CITYTRANS CZ31. 12. 2019. Zahájení provozu TT na Borská pole

Než se rozjely tramvajové vozy po nové tramvajové trati na Borská pole, uplynulo několik desetiletí. Po ukončení provozu vojenského letiště Plzeň-Bory v roce 1991 došlo v následujících desetiletích k adaptaci některých budou, ale zejména výstavba obrovských výrobních a prodejních komplexů světoznámých jmen. O možné výstavbě tramvajové trati do enklávy Borských polí se začalo vážněji uvažovat po roce 2000, zejména pro obsluhu budoucího areálu Západočeské univerzity. V roce 2010, se objevil drobný náznak uvažované výstavby na Borská pole, a sice v podobě mostních pilířů v těsné blízkosti budované silnice I/27. Na zmíněné pilíře byla sice usazena lávka pro peší, ale pilíře byly již připraveny pro jednodušší instalaci budoucího tramvajového mostu.

Samotná výstavba započala až kácením stromořadí v Kaplířově ulici v březnu 2018. Následně se stavební práce rozjely po celé délce trati. Dělaly se demolice, rozsáhlé přeložky inženýrských sítí, výstavba tělesa tramvajové tratě včetně dvou obratišť, usazení 350 t vážícího tramvajového mostu, výstavba nového autobusového terminálu, odpojení stávajícího tramvajového obratiště na Borech, přeložka jedné tramvajové zastávky a výstavba třech nových atd.

První tramvaje, se po novém úseku „projely“ v sobotu 30.11.2019, šlo o vozy KT8D5RN2P ev.č. 288 a 298, vzhledem k absenci trolejového vedení však nikoliv vlastní trakcí. První tramvaje, prozatím zkušebně bez cestujících, ale již vlastní trakcí na nové trati se objevily ve středu 11. 12. 2019 v podobě vozů Vario LF2/2 ev. č. 366 a KT8D5RN2P ev. č. 298.

Slavnostní okamžik nastal v neděli 15. 12. 2019, kdy byla nová tramvajová trať v Plzni otevřena. Nutno podotknout, že po dlouhých téměř 30 letech, kdy byla otevřena poslední nová tramvajová trať (na Bolevec).

Jako zkušební předvoj si před oficiální delegací projela trať souprava historických vozů T3 ev.č. 192+187 v řazení PX.

Oficiální zahájení akce se uskutečnilo ve 14:00 hod. v obratišti U Zvonu za účastí historických vozů Křižík ev.č. 18 a T1 ev.č. 121 a též moderní nízkopodlažní Vario LF2/2 ev.č. 362 ve vánočním „oděvu“. Po nezbytných procedurách se vydaly všechny tři vozy za účasti představitelů města Plzně, PMDP, ZČU, sdělovacích prostředků a ostatních pozvaných hostů směrem na Bory. Každý cestující obdržel stylovou slavnostní jízdenku s vyobrazením schematického prodloužení tratě. V tramvajové zastávce Dvořákova, tč. konečné výlukové tramvajové linky č. 3, musely vozy překonat povrchový kolejový přejezd "kaliforňan" a dále pokračovat po nesprávné koleji přes obratiště Univerzita do zastávky Technická. Zde se konal oficiální akt otevření nové tramvajové trati na Borská pole za účati primátora města Plzně p. Martina Baxy, jeho dopravního náměstka Michala Vozobuleho, ředitele PMDP Jiřího Ptáčka, rektora Západočeské univerzity Miroslava Holečka a dalších osob. Primátor města sdělil v proslovu všem přítomným výhody nově otevírané trati i těžkosti vedoucí k její velmi dlouhé realizaci. Neopomněl též zmínit, že historický tramvajový vůz Křižík ev.č. 18 z roku 1899 byl u všech otevíraných tramvajových tratích v Plzni, takže nemůže chybět ani na Borských polích. Následně se VIP osobnosti chopily nůžek a jaly se stříhat slavnostní pásku před tramvajovým vozem ev.č. 362. V neděli 15. prosince 2019 v 15:05 byla přestřižením pásky tramvajová trať oficiálně otevřena.

Následně se organizátoři a pozvaní hosté odebrali do nedaleké budovy ZČU, kde byl na větším počtu výstavních tabel podrobně fotograficky zdokumentován postup výstavby nové tramvajové trati. V přednáškovém sálu pokračovaly slavnostní proslovy zástupců subjektů, kteří mají na svědomí realizaci trati. Na závěr proslovů primátor Plzně rozkrojil zde připravený stylový dort ve tvaru knihy, na jejímž „přebalu“ byla část plzeňské vánoční tramvaje s vyobrazeným schematickým prodloužením tratě na pozadí. Cca v 17:00 hod odvezl zvláštní spoj v podobě KT8D5RN2P ev. č. 290 hosty zpět do centra města či do vozovny.

Plzeňské městské dopravní podniky ovšem neponechaly nic náhodě a obratně marketingově využily této slavnostní události naplno. Cca od 15:30 začal mezi zastávkou Dvořákova a konečnou Univerzita pendlovat vánoční spoj, takže i nepozvaní hosté mohli již naplno vyzkoušet jízdu po nové trati. Nutno říci, že Plzeňané šanci využili dostatečně, neboť většina spojů odjízděla beznadějně plných. Vánoční tramvaj Vario LF2/2 ev.č. 362 doplňovala historická souprava T3 ev.č. 192+187 v řazení PX. Vozy pendlovaly ze zastávky Dvořákova po správné koleji, nazpět od Univerzity se vracely „couváním“ po téže koleji. Nutno dodat, že v jezdily v těsném sledu za sebou. Jízdní řád byl sice stanoven na 30 min. mezi 15:30 – 18:30, v praxi se však příliš nedodržoval, jezdilo se v podstatě stále.

Od pondělí 16. 12. 2019 je na nové trati zahájen běžný provoz, který zajišťuje prodloužená linka č. 4, jejích část spojů je ukončena v novém terminálu Bory (přestup na autobusové linky), zbytek jede až k Univerzitě.

Kolaudace je stanovena až na listopad 2020, do té doby budou stále probíhat stavební a dokončovací práce.

V roce 2020 má být zpracován Generel veřejné dopravy, ve kterém by se mělo objevit i to, kde se teoreticky v dalších letech mohou objevit nové tramvajové tratě. Nejblíže uvažované realizaci má tramvajová trať na sídliště Vinice, kde je frekvence cestujících velmi vysoká a stále se zvyšuje. Další možnou tramvajovou tratí může být ta do bývalých kasáren Slovany na Nepomucké třídě. Nu, budoucnost ukáže.

Několik zajímavostí:
Cena výstavby trati a další infrastruktury - 616 mil. Kč, - podpora z EU fondů ve výši 355 mil. Kč. -Délka nové dvoukolejné tratě měří 1,3 kilometru, má také dvě nová dvoukolejná tramvajová obratiště. Náklady na stavbu terminálu Bory 63 mil. Kč vč. DPH, z toho dotace z IROP činila 38,7 mil. Kč. Náklady města Plzně na výkup pozemků pro stavbu TT – 170 mil. Kč

© M. Babický 2019
Autor: mb-311219v, Trvalý odkaz, Čl. tramvaje, Články, 31.12.2019
27. 11. 2016 Možný rozvoj TT v Praze po roce 2016

O tom, že tempo „výstavby“ nových tramvajových tratí v Praze není ideální, se přesvědčujeme neustále. Níže máme uveden výčet různých projektů, které jsou v různých stadiích připravenosti (či spíše nepřipravenosti). Hubený je i výčet realizovaných novostaveb tramvajových tratí od roku 1990: TT Ohrada – Palmovka (1990), TT Palmovka – Na Žertvách – U Balabenky (1990), TT Nádraží Braník – Sídliště Modřany (1995), smyčka Smíchovské nádraží (znovupostavena 1998, po opravě definitivně zprovozněna 1999), TT Hlubočepy – Sídl. Barrandov (2003), TT Laurová – Radlická (2008), TT Čínská – Podbaba (2011).

TT Divoká Šárka – Dědinská
* Má relativně blízko nakročeno k dlouho oddalované realizaci. Posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) má DP Praha schváleno již rok, bohužel nepochopitelný odpor tamních obyvatel celou realizaci sabotuje. V listopadu 2016 se v pražské MHD objevily letáky „Tramvají na Dědinu již v roce 2020“, ale vzhledem k tomu, že zatím neběží ani územní řízení, není jisté, zda se to stihne.

TT Spořilov - Jižní Město
* Realizace je uvedena v Zásadách územního rozvoje (ZÚR), aktivně se připravuje 1. etapa Spořilov - Choceradská současně se zakrytím Spořilovské ul., odhad začátku stavby cca 2020. Současná rekonstrukce tramvajové trati Náměstí Bratří Synků – Chodovská je jakousi přípravou na prodloužení. Rekonstrukce úseku Chodovská – Spořilov se bude dělat až v souvislosti s prodloužením.

TT Sídl. Barrandov - Slivenec
* Zatím se nedaří realizovat výkupy pozemků, takže se neblíží stavební povolení.

TT Sídl. Modřany – Písnice
* Mělo by být realizováno ještě před výstavbou metra D do Písnice.

Meziměstská TT Písnice – Vestec - Jesenice
* Záměr byl Radou Středočeského kraje schválen v září 2016 k realizaci. Pokud by vše dobře dopadlo, mohly by se tramvaje do Jesenice rozjet v roce 2023, tomu však musí předcházet ještě výstavba TT Sídl. Modřany – Písnice.

Meziměstská TT Vozovna Kobylisy - Odolena Voda
* Tato úvaha je známa již několik let.

TT Dlabačov - Stadion Strahov
* Praha uvažuje o realizaci, představeno v roce 2016 MHLMP.

TT Slavia - Bohdalec - Chodovská
* Zatím jen v ZÚR.

TT Václavská náměstí či propojka Vinohradské a Bolzanovy
* V ideových střetech zainteresovaných subjektů, vázne na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR).

TT Počernická
 * Měla by se v budoucnu realizovat.

Obratiště Depo Hostivař
* V současnosti je studie hotová a bude se pořizovat Dokumentace pro územní řízení (DUR).

Obratiště Zahradní město
* Složitě se rodí studie.

 
TT Podbaba - Suchdol
* IPR se realizaci snaží dostat do Územního plánu (ÚP).

TT Kobylisy - Bohnice
* Možná realizace v budoucnu, zatím naráží na odpor Prahy 8.

TT v oblasti Pankráce včetně uvažované přeložky u Pražského povstání
* Zatím ve stadiu úvah.

TT Zlíchov - Dvorce (Dvorecký most)
* Někdy v budoucnu, má na starosti Odbor strategického investora Magistrátu hl. m. Prahy.

Možností, kde realizovat tramvajové tratě je celá řada, v platném územním plánu se s nimi můžeme setkat, ale zda a kdy dojde k případné realizaci se rovná věštění v křišťálové kouli.

Malinkatou náplastí na tento neutěšený stav je fakt, že se alespoň tak nějak daří modernizovat stávající dožité tramvajové tratě, byť i toto tempo není ideální. Velký dík patří alespoň DP Praha za to, že v posledních letech rozšířil možnosti dosavadních položených kolejových konstrukcí (křižovatka Palackého náměstí, křižovatka Tylovo náměstí, obratiště Červený Vrch, obratiště Florenc).

© M. Babický 2016
Autor: mb-271116v, Trvalý odkaz, Čl. tramvaje, Články, 27.11.2016
22.2.2011 Vozový park tramvají DP Praha k 9. 2. 2009

Hloubětín (provozovna 1) *

 1. T3M - 8005, 8006, 8009, 8010, 8013 - 8018, 8020 - 8022, 8027, 8029, 8032, 8036 - 8039, 8042, 8043, 8046, 8047, 8049 - 8051, 8053, 8057 - 8059, 8063 - 8068, 8070, 8072 - 8083, 8085, 8087 - 8091, 8094 - 8097, 8099, 8101 - 8103, 8106
 2. T3R.P - 8556 - 8563
 3. T3R.PV - 8151 - 8154
 4. KT8D5 - 9004, 9005, 9007 - 9011, 9013 - 9016, 9020, 9023, 9025, 9030, 9034, 9036, 9039, 9042, 9044, 9047, 9048
 5. KT8D5.RN2P - 9051 - 9053, 9062, 9067 - 9069, 9071, 9072, 9074, 9076 - 9079, 9081 - 9083, 9085, 9087, 9090, 9091, 9093, 9095
 6. REKO KT8D5 -->KT8D5.RN2P - 9038, 9046

Kobylisy (provozovna 2) *

 1. T3R.P - 8414 - 8555

Motol (provozovna 3) *

 1. T6A5 - 8645 - 8704
 2. 14T - 9111 - 9167

Pankrác (provozovna 4) *

 1. T3.RP - 8211 - 8245, 8300 - 8413
 2. RT6N1 - 9102-9104 (dlouhodobě neprovozní)
 3. RT6N2 - 9101 (dlouhodobě neprovozní)

Strašnice (provozovna 5) *

 1. T3 - 6796, 6813, 6815, 6821, 6831, 6859, 6863, 6876, 6892, 6900, 6909, 6921, 6929, 6931, 6938, 6940, 6944, 6948
 2. T3M - 8023, 8024, 8034, 8035, 8040, 8044, 8052, 8084, 8098
 3. T3SU - 7001, 7002, 7008 - 7012, 7014 - 7017, 7019, 7020
 4. T3SUCS - 7021 - 7023, 7025, 7027, 7028, 7030, 7031, 7033 - 7039, 7041 - 7044, 7046 - 7051, 7053 - 7058, 7061 - 7068, 7070, 7071, 7074 - 7089, 7094, 7095, 7098, 7099
 5. T6A5 - 8601 - 8644
 6. REKO T3 - 6826 - 6828, 6888, 6890
 7. REKO T3M - 8045
 8. REKO T3SU, SUCS -
 9. REKO T3M - 7026, 7029, 7052, 7060

Vokovice (provozovna 7) *

 1. T3 - 6866, 6867
 2. T3SUCS - 7090, 7091, 7093, 7100, 7103, 7105, 7108 - 7135, 7138 - 7155, 7157 - 7197
 3. T3R.PV - 8155 - 8185
 4. T3R.P - 8564 - 8576
 5. T3R.PLF - 8251 - 8262
 6. REKO T3SUCS - 7156

Žižkov (provozovna 8) *

 1. T3 - 6816, 6841, 6852, 6862, 6871, 6919, 6932, 6957, 6959
 2. T3SUCS - 7198 - 7203, 7205, 7208, 7209, 7210, 7212 - 7215, 7217, 7222, 7224, 7225, 7228, 7229, 7231 - 7241, 7244 - 7248, 7250 - 7263, 7265 - 7271, 7273, 7275 - 7279, 7282 - 7292
 3. T6A5 - 8600, 8705 - 8750
 4. REKO T3 ->T3R.P - 6954
 5. REKO T3 SUCS -->T3R.P - 7249, 7264, 7274, 7281

Prameny: oficiální přehled DP Praha
© M. Babický 2011
Autor: mb-220211w, Trvalý odkaz, Čl. tramvaje, Články, 22.2.2011
1.6.2010 Postřehy z prvního dne výluky v Řepích.

Rekonstrukce šestikilometrového úseku dvoukolejné trati zahrnuje mj. modernizaci tramvajového obratiště Sídliště Řepy a také vjezdů/výjezdů z/do tramvajové smyčky Kotlářka a vozovny Motol. Využity budou nové tra'tové prvky mj.za použití otevřeného svršku a kolejnic S49. Zastávky budou uzpůsobeny pro provoz nízkopodlažní vozů, a v zastávce Kavalírka bude usnadněn přestup z tramvaje na autobus a obráceně. Stavební práce budou realizovány v rámci tří etap v následujících termínech a úsecích:

Úsek tramvajové trati :
 1. I. etapa Motol – Sídliště Řepy (od 1. do 24. 6. 2010 resp. 1.7.2010)
 2. II. etapa Anděl – Sídliště Řepy
 3. III. etapa Vozovna Motol (Kotlářka) – Sídliště Řepy
Celá výluka má trvat od 1. 6. 2010 do 30.9.2010. Ta se týká zejména linek č. 4, 6, 7, 9, 10, 16, 58 a 59, avšak má vliv i na další. V provozu jsou pak výlukové linky NAD X-9 v trase Motol - Sídliště Řep, dále noční X-58 v trase Kavalírka – Sídliště Řepy a NVD S65, která je v provozu jen v pracovní dny (Praha-Smíchov, Na Knížecí – Praha, Zličín).

Během prvního dne výluky dělníci začali intenzivně pracovat na rekonstrukci tramvajové trati. Celý úsek Sídl. Řepy - Motol byl rozdělen na několik úseků, kde se pracovníci zejména firmy Eurovia ex SSŽ (Stavby silnic a železnic) velmi činili, avšak pro nezaujatého pozorovatele byl zvláštní fakt, že zatímco některé úseky již byly zbaveny kolejnic nebo jsou těsně před vyjmutím, jiné jsou dosud ve stavu původním. V souvislosti s komplexní rekonstrukcí tak zaniknou v obratišti Sídl. Řepy další dvě čepové výhybky s elektromagnetickým přestavníkem, které jsou v Praze již velmi řídký úkaz.

Vyloučený úsek končí v těsné blízkosti přemostění Plzeňské ulice, kde je nainstalována povrchový výhybka typu Kalifornien pro obracení vozů KT8D5 a KT8D5RN2P na lince 9.

NVD linkou S65 se ukázala jako velmi dobrý a rychlý způsob dopravy osob z řepského sídliště na metro, vždyť cestování trvá cca pouhých 23 minut. Na linku jsou nasazovány Regionovy, se kterými je cestování velmi pohodlné. Někdo může ocenit i čersvé spuštění tzv. plné integrace na trati 122, tedy jízdu na jednotlivé jízdenky. Cestující si během cesty mohou prohlédnout i různé přírodní scenérie. Jediná vada na kráse je "území nikoho", těsně před dočasně zřízenou zastávkou Praha-Na Knížecí. Zarostlé koleje, haldy zeminy, všudypřítomné haldy odpadků - to jistě není pohled, se kterým by se kdokoliv rád pochlubil.
NAD X-9 zajišťuje garáž Řepy a funguje vcelku dobře, autobusy trápí jen nepravidelnosti, způsobené nerovnoměrným přesunem cestujících a hustotou individuální dopravy. Na linku jsou nasazovány kloubové autobusy, některé i nízkopodlažní. Pro zajímavost, v první den provozu se zde objevily různá vozidla např. Karosa B741 ev.č. 6107, Karosa B941 ev.č. 6200, kloubový Citybus ev.č. 6548 nebo SOR NB18 ev.č. 6632.

Informovanost cestujících je na výborné úrovni, byly zřízeny zvláštní mobilní stanoviště s letáky na konečné Sídliště Řepy a u tramvajové zastávky Anděl. Samozřejmostí jsou bezchybné výlepy jízdních řádů, výlukových letáku a instalace informačních cedulí.

Organizačně je vše dobře připraveno, avšak hustota tramvajových vlaků v zastávce Anděl se díky nízké propustnosti křižovatek stala de facto líhní tramvajových konvojů. Vzhledem k tomu, že je zde velmi vysoký pohyb cestujících, kteří zde různé kličkují, zejména ve snaze přestoupit na autobus, stává se zmíněná oblast pro všechny účastníky silničního provozu velmi nebezpečnou.

Prameny:
 1. www.dpp.cz
 2. www.ropid.cz
 3. www.cdrail.cz
 4. www.eurovia.cz
 5. osobní poznámky


© M. Babický 2010
Autor: mb-010610v, Trvalý odkaz, Čl. tramvaje, Články, 1.6.2010
28.7.2007 Vozový park tramvají DP Praha k 2. 5. 2007

Hloubětín (provozovna 1) * ve stavu celkem 109 + 5 vozů

 1. T3M - 8005, 8006, 8008-8010, 8012, 8013, 8015, 8018-8021, 8027, 8029, 8032, 8036-8039, 8042, 8043, 8046, 8048, 8051, 8053-8055, 8058-8068, 8070, 8072-8083, 8085, 8087-8091, 8093, 8096, 8099-8103, 8105, 8106
 2. KT8D5 - 9001, 9003, 9004, 9005, 9007-9011, 9013-9017, 9020, 9021, 9023, 9025, 9028-9030, 9034, 9036, 9038, 9039, 9041, 9042, 9044, 9046-9048
 3. KT8D5.RN2P - 9052, 9062, 9069, 9072, 9074, 9077, 9081-9083, 9085, 9090
 4. REKO KT8D5 -->KT8D5.RN2P - 9018, 9026, 9037, 9043, 9045

Kobylisy (provozovna 2) * ve stavu celkem 145 + 21 vozů

 1. T3 - 6816, 6821, 6825-6828, 6831, 6841, 6852, 6862, 6863, 6866, 6867, 6871, 6881, 6886, 6888, 6890, 6892, 6903, 6909, 6919, 6932, 6948, 6949, 6954, 6957, 6959, 6964, 6965
 2. T3R.P - 8414-8528
 3. REKO T3 -->T3R.P - 6509, 6664, 6687, 6720, 6780, 6795, 6836, 6842, 6851, 6873, 6894, 6901, 6906, 6907, 6910, 6915, 6951, 6953, 6962, 6963
 4. REKO T3M -->T3R.P - 8069

Motol (provozovna 3) * ve stavu celkem 146 vozů

 1. T3R.PV - 8159-8168
 2. T6A5 - 8601-8730
 3. 14T - 9111, 9113, 9115, 9117, 9119, 9121

Pankrác (provozovna 4) * ve stavu celkem 153 vozů

 1. T3RP - 8211-8245, 8300-8413
 2. RT6N1 - 9102-9104 (dlouhodobě neprovozní)
 3. RT6N2 - 9101 (dlouhodobě neprovozní)

Strašnice (provozovna 5) * ve stavu celkem 132 vozů

 1. T3 - 6710, 6796, 6813, 6815, 6859, 6864, 6865, 6870, 6876, 6889, 6900, 6921, 6929, 6931, 6938, 6940, 6944, 6945, 6958
 2. T3M - 8014, 8016, 8017, 8022-8025, 8031, 8034, 8035, 8040, 8044, 8045, 8047, 8049, 8050, 8052, 8057, 8084, 8086, 8094, 8095, 8098
 3. T3SU - 7001-7003, 7006, 7008-7020
 4. T3SUCS - 7021-7085, 7268, 7269
 5. 14T - 9112, 9114, 9116, 9118, 9120, 9122

Vokovice (provozovna 7) * ve stavu celkem 138 + 4 vozy

 1. T3SUCS - 7086-7090, 7092-7112, 7114-7127, 7130-7203
 2. T3R.PV - 8151-8158, 8169-8182
 3. T3R.PLF - 8251, 8252
 4. GO karoserie 6736 (reko na T3R.PLF ev. č. 8254), 7204 (reko na T3R.PLF ev. č. 8253), 6721 (reko na T3R.PV ev. č. 8183) , 8033 (reko na T3R.PV ev. č. 8184)

Žižkov (provozovna 8) * ve stavu celkem 110 + 1 vůz

 1. T3SUCS - 7091, 7113, 7128, 7129, 7205-7267, 7270-7271, 7273-7292
 2. T6A5 - 8600, 8731-8750
 3. REKO T3 SUCS -->T3R.P - 7272

Přehled provozovaných typů tramvají
Typ Počet
T3 49
T3 v rekonstrukci 22
T3M 90
T3M v rekonstrukci 2
T3SU, T3SUCS 287
T3SU, T3SUCS v rekonstrukci 2
T3R.PLF 2
T3R.P 264
T3R.PV 32
T6A5 151
KT8D5 31
KT8D5 v rekonstrukci 5
KT8D5.RN2P 11
RT6N1 3
RT6N2 1
14T 12
Celkový počet vozů 964


Prameny: oficiální přehled DP Praha
  © M. Babický 2007
Autor: mb-280707v, Trvalý odkaz, Čl. tramvaje, Články, 28.7.2007
30. 1. 2007 Vozový park tramvají DP Praha k 2. 1. 2007

Hloubětín (provozovna 1) * ve stavu celkem 105 + 4 vozy

 1. T3M - 8006, 8009, 8010, 8013, 8015, 8018, 8021, 8027, 8029, 8032, 8036-8039, 8042, 8043, 8046, 8048, 8051, 8053-8055, 8058-8070, 8072-8083, 8085, 8087-8091, 8093, 8096, 8099-8103, 8105, 8106
 2. KT8D5 - 9001, 9003, 9004, 9005, 9007-9011, 9013-9018, 9020, 9021, 9023, 9025, 9026, 9028-9030, 9034, 9036, 9038, 9039, 9041, 9042, 9044-9048
 3. KT8D5.RN2P - 9062, 9069, 9072, 9074, 9081-9083, 9085, 9090
 4. REKO KT8D5 -->KT8D5.RN2P - 9002, 9027, 9037, 9043

Kobylisy (provozovna 2) * ve stavu celkem 141 + 22 vozů

 1. T3 - 6816, 6821, 6825-6828, 6831, 6836, 6841, 6842, 6851, 6852, 6862, 6863, 6866, 6867, 6871, 6873, 6881, 6886, 6890, 6892, 6901, 6903, 6906, 6907, 6909, 6910, 6915, 6919, 6932, 6948, 6949, 6954, 6957, 6959, 6963, 6964, 6965
 2. T3R.P - 8414-8514
 3. REKO T3 -->T3R.P - 6509, 6514, 6664, 6687, 6704, 6777, 6780, 6795, 6837, 6854, 6861, 6879, 6882, 6893, 6905, 6918, 6951-6953, 6962
 4. REKO T3M -->T3R.P - 8092, 8104

Motol (provozovna 3) * ve stavu celkem 145 vozů

 1. T3R.PV - 8157-8168
 2. T6A5 - 8601-8730
 3. 14T - 9111, 9113, 9115

Pankrác (provozovna 4) * ve stavu celkem 153 vozů

 1. T3RP - 8211-8245, 8300-8413
 2. RT6N1 - 9102-9104 (dlouhodobě neprovozní)
 3. RT6N2 - 9101 (dlouhodobě neprovozní)

Strašnice (provozovna 5) * ve stavu celkem 142 vozů

 1. T3 - 6710, 6720, 6721, 6736, 6796, 6813, 6815, 6859, 6864, 6865, 6870, 6876, 6889, 6894, 6900, 6921, 6929, 6931, 6938, 6940, 6944, 6945, 6958
 2. T3M - 8005, 8008, 8012, 8014, 8016, 8017, 8019, 8020, 8022-8025, 8031, 8033-8035, 8040, 8044, 8047, 8049, 8050, 8052, 8057, 8084, 8086, 8094, 8095, 8097, 8098, 8200
 3. T3SU - 7001-7003, 7006, 7008-7020
 4. T3SUCS - 7021-7085, 7268, 7269
 5. 14T - 9112, 9114

Vokovice (provozovna 7) * ve stavu celkem 133 + 2 vozů

 1. T3SUCS - 7086-7090, 7092-7112, 7114-7127, 7130-7203
 2. T3R.PV - 8151-8156, 8169-8180
 3. T3R.PLF - 8251
 4. GO karoserie 6749 (reko na T3R.PLF ev. č. 8252), 6781 (reko na T3R.PV ev. č. 8180)

Žižkov (provozovna 8) * ve stavu celkem 112 vozů

 1. T3SUCS - 7091, 7113, 7128, 7129, 7204-7267, 7270-7292
 2. T6A5 - 8600, 8731-8750

Přehled provozovaných typů tramvají
Typ Počet
T3 63
T3 v rekonstrukci 22
T3M 93
T3M v rekonstrukci 2
T3SU, T3SUCS 289
T3R.PLF 1
T3R.P 250
T3R.PV 30
T6A5 151
KT8D5 34
KT8D5 v rekonstrukci 4
KT8D5.RN2P 9
RT6N1 3
RT6N2 1
14T 5
Celkový počet vozů 957


Prameny: oficiální přehled DP Praha
  © M. Babický 2007
Autor: mb-300107v, Trvalý odkaz, Čl. tramvaje, Články, 30.1.2007
3. 3. 2002 Vozový park tramvají DP Praha k 1. 2. 2002

Hloubětín (provozovna 1) * ve stavu celkem 118 vozů

 1. T3M - 8006, 8007, 8009, 8013, 8015, 8027, 8030-8033, 8036-8039, 8043, 8046-8049, 8051-8091, 8093, 8096, 8097, 8099-8106
 2. KT8D5 - 9001-9005, 9007-9048

Kobylisy (provozovna 2) * ve stavu celkem 155 vozů

 1. T3 - 6257, 6289, 6561, 6710-6721, 6723-6732, 6734-6754, 6762, 6763, 6765, 6772, 6773, 6775-6782, 6785, 6790, 6795-6798, 6805, 6807, 6808, 6811-6816, 6821-6828, 6831, 6834, 6836-6842, 6845, 6851, 6852, 6854, 6856, 6858-6871, 6873, 6875, 6876, 6878-6884, 6886-6894, 6898-6903, 6905-6907, 6909-6912, 6915, 6916, 6918, 6919, 6921, 6922, 6929, 6931, 6934
 2. T3M - 8092, 8094, 8095, 8098

Motol (provozovna 3) * ve stavu celkem 136 vozů

 1. T3 - 6557, 6562, 6568, 6609-6611
 2. T6A5 - 8601-8730

Pankrác (provozovna 4) * ve stavu celkem 172 vozů

 1. 6092, 6383, 6457, 6509-6511, 6513, 6514, 6525, 6532, 6537, 6542, 6544, 6545, 6552, 6564, 6569, 6576, 6579, 6580, 6584, 6594, 6598, 6602, 6606, 6932, 6935, 6938, 6940, 6943-6945, 6948, 6949, 6951-6955, 6957-6959, 6962-6965, 6967, 6969, 6973, 6976, 6977, 6990, 6991

  (vozy následujících ev. č. byly odeslány na rekonstrukci do Ústředních dílen: 6142, 6230, 6365, 6439, 6468, 6512, 6517, 6571, 6589, 6613, 6626, 6629, 6662, 6674, 6733, 6755)
 2. T3M - 8005, 8008, 8010-8012, 8014, 8016-8025, 8028, 8029, 8040-8042, 8044, 8045, 8050
 3. T3R.P - 6554, 8211-8245, 8301-8316
 4. T3SUCS - 7074, 7075, 7078, 7079, 7083, 7086, 7087, 7091, 7093, 7097, 7101, 7103, 7105, 7109, 7113, 7115, 7121, 7125, 7129, 7204-7207
 5. RT6N1 - 9101-9104 (dlouhodobě neprovozní)

Strašnice (provozovna 5) * ve stavu celkem 128 vozů

 1. T3 - 6529, 6605, 6615, 6634, 6635, 6637, 6639, 6640, 6644-6647, 6649-6655, 6657, 6658, 6661, 6664, 6665, 6668-6671, 6673, 6675, 6680, 6685-6693, 6696-6698, 6701-6709
 2. T3M - 8034, 8035, 8200
 3. T3R - 8205
 4. T3SU, T3SUCS - 7001-7003, 7006, 7008-7073, 7268, 7269

Vokovice (provozovna 7) * ve stavu celkem 117 vozů

 1. T3 - 6432, 6492, 6496, 6503
 2. T3SUCS - 7076, 7077, 7080-7082, 7084, 7085, 7088-7090, 7092, 7094-7096, 7098-7100, 7102, 7104, 7106-7108, 7110-7112, 7114, 7116-7120, 7122-7124, 7126-7128, 7130-7203, 7238, 7239

Žižkov (provozovna 8) * ve stavu celkem 115 vozů

 1. T3 - 6124, 6228, 6608, 6616, 6619, 6622-6625, 6628, 6630-6632
 2. T3SUCS - 7208-7237, 7240-7267, 7270-7292
 3. T6A5 - 8600, 8731-8750
Přehled provozovaných typů tramvají
Typ Počet
T3 295
T3M 102
T3SU, T3SUCS 289
T3R 1
T3R.P 52
T6A5 151
KT8D5 47
RT6N1 4
Celkový počet vozů 941


Prameny: oficiální přehled DP Praha
  © M. Babický 2002
Autor: mb-030302v, Trvalý odkaz, Čl. tramvaje, Články, 3.3.2002
23. 9. 2001 Oslavy 100 let elektrické tramvaje v Ostravě

Předmluva:

Hlavní ostravské oslavy u příležitosti 100 let od zahájení provozu elektrické tramvaje se uskutečnily o víkendu 12. a 13. května 2001.

Den první - sobota 12. května 2001

Ústřední dílny Martinov:

V areálu ústředních dílen bylo skutečně mnoho zajímavých objektů ke shlédnutí. Návštěvníci si mohli prohlédnout rozsáhlý areál opraven, včetně mnoha technických vozidel.

Uvnitř hal byly vystaveny jednotlivé, zejména elektrické agregáty z tramvají T3 a K2, např. zrychlovač, motorgenerátor, linkový stykač a další, neméně důležitá zařízení. Rovněž zde byly vzorově vystaveny agregáty, před a po repasi.

Vůz T3SUCS ev. č. 948, který zde byl k vidění, dostal před časem zkušební prototypovou asynchronní výzbroj ALSTOM Industry Europulse. Tramvaj musí najezdit nejprve stanovený počet kilometrů, nutný ke schválení do provozu s cestujícími. Zvažována je i zástavba výzbroje do dalšího vozu.

Celkovou modernizací prošel zde opravovaný košický vůz KT8D5 ev. č. 502, který má být prodán přes firmu Inekon do Sarajeva.

Na nádvoří provozovny byly vystaveny různé pracovní vozy, např. montážní Karosa B 732.00 ev. č. 9215, kolejový brus T3 ev. č. 8204, pracovní dvounápravové tramvaje, trolejové věže Liaz 706, Liaz ř. 110 a Tatra 815. Zájemci měli možnost prohlédnout si areál opraven z ptačí perspektivy, resp. z plošiny trolejové vížky. Dále bylo ke shlédnutí velké množství nekolejových technologických vozidel, které DP Ostrava používá.

Firma MAVE z moravského Liptálu zde vystavovala malý třínápravový městský autobus CiBus ENA s pohonem na plyn.

Přímo z areálu opraven odjížděl z vlečkové koleje zvláštní parní vlak, vedený strojem 313.432, který vozil zájemce na nádraží Ostrava-Svinov a zpět.

V areálu opraven jezdila ještě jedna parní lokomotiva, a to 310.017 s plošinovým vozem ČSD Pa 20 173-1. Zajímavé na této soupravě bylo, že šlo o vozy zahradní železnice, které jsou majetkem p. Siče. Naprosto funkční parní stroj vykonal úctyhodnou práci, neboť odvezl nemalé množství dětí, které se chtěly svézt na plošině vagonu.

Ke zvláštní události došlo v 11:00, neboť došlo k úmyslnému zapálení a následnému asistovanému požáru vyřazeného vozu T3M ev. č. 717. Hasičská jednotka byla na místě vzápětí, aby se dala do ukázkového zásahu - hašení hořící tramvaje. Zásahu přihlíželo velké množství osob, taková událost se nevidí denně. Z vyhořelého vozu zbyly pouze plechové části, neboť všechny laminátové, plastové a pryžové části shořely.

Na přilehlém prostranství byly ke spatření ukázky kolejových konstrukcí, včetně těch, které si DP Ostrava vyrábí sám.

Stánky s propagačními materiály také nezahálely. Firma MB modely, která nechybí na žádné větší dopravní akci, nabídla tradiční sortiment modelů autobusů a tramvají v měřítku 1:87 (H0). Konkurenční firmy nabídly také velké množství modelů autobusů, trolejbusů a tramvají.

DP Ostrava na svých stáncích nabízel rozličné upomínkové předměty. Zájemci si mohli zakoupit např. odznak, vázanku, kalendář, výroční knihu nebo další propagační předměty DPO.

Po celý den také probíhalo živé rozhlasové vysílání Frekvence 1, spojené s vyhlášením výsledků soutěže o sběr jízdenek MHD. Ze známých osobností poctila svou návštěvou ostravské oslavy moderátorka Bára Štěpánová.

Pro menší děti byla připravena atrakce s elektrickými tříkolkami, na kterých se mohli svézt.

Pro unavené návštěvníky byly připraveny stánky s občerstvením, kde si za příjemné ceny mohli dopřát nějaký nápoj či pokrm.

V areálu opraven byla zřízena zastávka zvláštní tramvajové linky č. 100, která zájemce zdarma dopravila do dalšího areálu DP - vozovny Poruba.

Vozovna Poruba:

Ve vozovně Poruba bylo zajímavých věcí o mnoho méně. Asi největším trhákem se stalo nakolejování tramvaje T3SUCS ev. č. 934 hydraulickým zvedákem.Dále zde návštěvníci spatřili průřez vozovým parkem, který DP Ostrava používá v současnosti.

Přehled vystavených tramvají ve vozovně Poruba

Evid. č. Typ Pozn.
1212 LTM 10.08  
967 T3RP EV Alstom Progress
1138 T6A5  
810 K2G EV TV8
8607 RSP-3 rotační pluh EV TV8
8201 T3 cvičný vůz  
799 T3SUCS malá modernizace
975 T3RP EV Alstom Progress


Pro dětské návštěvníky zde byla připravena atrakce, v podobě nafukovacího hradu na skákání.

Podobně, jako v ÚD Martinov, tak i zde bylo několik stánků s občerstvením.

Den druhý - neděle 13. května 2001

Tramvajová trať Vřesinská - Zátiší: 

Pro dopravní fanoušky (a nejenom pro ně) je největší radost, když se mohou svézt některým z historických vozidel.To se jim tentokrát beze zbytku vyplnilo.

Na překrásné tramvajové trati Vřesinská - Zátiší, s krásnými přírodními sceneriemi, se odehrávaly jízdy historických, současných i pracovních vozidel DP Ostrava. Zájem z řad dopravních nadšenců i prostých návštěvníků byl obrovský. Zejména historické tramvaje byly soustavně přeplněné, což činilo potíže pracovníkům dopravce, zajišťujících bezchybný chod.

Většina návštěvníků byla samozřejmě domácích, nechyběli však ani zájemci z jiných měst. Ze zahraničí se dostavili fandové ze Slovenska. Vzhledem k blízkosti pohraničí se zúčastnili také zájemci z Polska. 

Přehled vozidel pojíždějících úsek: Vřesinská - Zátiší

Evid. č. Typ
21 e. m. v "Barborka"
24 e. m. v.  trolejová věž
25 + 69 e. m. v. ("Kroužkáč") + v. v. ("Bajvuz")
35 + 8822 e. m. v. ("Bibisák") + vozík
50 + 219 e. m. v. ("Brňák") + v. v. ("Brňák")
94 + 269 e. m. v. ("Komárek") + v. v. ("Komárek")
106 nákladní motorový vůz ("Stovka")
528 T1
681 T2
1210 LTM 10.08
8002 + 8602 e. m. v. - pluh + RSP 1
8101 + ss lokotraktor ř. 700 + výsypné vozy
8201 T3 cvičný vůz
8204 T3 brus
8205 T2 posunovací
8208 T3 měřící
8606 pluh RSP 2
8607 pluh RSP 3

Náhradní dopravu v úseku Vřesinská - Zátiší zajistily autobusy DP. Na linku X-5 byla nasazena různá vozidla, konkrétně Karosa B 732, Škoda 21 Ab, Citybus, či novinka ve vozovém parku - dvanáctimetrový nízkopodlažní Solaris Urbino 12 ev. č. 7701.

Centrem oslav se stala tramvajová smyčka Zátiší, kde byly soustředěny veškeré atrakce.

V autobuse Škoda 21 Ab ev. č. 7502 probíhal prodej předmětů s dopravní tematikou. Ve stáncích opodál si mohli zájemci, tak jako předchozí den, zakoupit modely autobusů či trolejbusů. K mání byly také slepovací modely od firmy SDV. Rovněž zde byl zastoupen prodej dárkových, blíže nespecifikovaných předmětů.

Odvážlivci se mohli nechat vyzdvihnout do výšin trolejovou věží ev. č. 9293 na podvozku Liaz.

Všem přítomným pak vyhrávala živá a reprodukovaná hudba.

Stejně jako předchozí den, se opět na veřejnosti ukázal malý autobus CiBus ENA.

Pro děti byly připraveny soutěže a skákací gumový hrad.

Pro unavené odpadlíky byly připraveny stánky s občerstvením, kde se mohli osvěžit limonádou nebo pivem a nasytit klobásou či dalšími pochutinami.

Po oba dny byly v prodeji zvláštní jízdenky pro jednotlivou jízdu nebo celodenní jízdy historickými vozidly.

Oslavy se velmi vydařily, patří za to velký dík organizátorům, zejména Dopravnímu podniku Ostrava a Kroužku přátel městské dopravy v Ostravě. Ostravští se tak zařadili po boku Prahy a Brna k městům, které si velice považují historie MHD a pořádají tyto velkolepé akce. 

Prameny:
 1. poznámky autora
 2. Katalog historických vozidel DP Ostrava - DP Ostrava 2001
© M. Babický 2001
Autor: mb-130501v, Trvalý odkaz, Čl. tramvaje, Články, 23.9.2001

Pokud chcete kontaktovat redakci, využijte link. , eventuelně stránku Techinfo.

©
CITYTRANS CZ 1999 - 2021 - Šíření textů z www.citytrans.info a www.citytrans.cz je možné pouze se svolením redakce a uvedení zdroje. Citytrans CZ má ISSN 1804-7297

Zpět nahoru