31. 10. 2021
T2R 19 a 18 T2R 17, 18, 19 trolejbus Ekova 706 RTO PMDP noční

CITYTRANS CZ31. 12. 2016 Jak funguje dispečink ROPIDu ?

V souvislosti s rozšiřující se oblastí působnosti Pražské integrované dopravy je stále nutnější mít celý provoz pod kontrolou. Z toho důvodu vznikl v červnu 2012 dispečink, který má na starosti celý provoz PID. Ten je pod přímou správou organizace Ropid a navazuje na již dříve existující servis s podobným zaměřením a názvem Koordinační služba (se sídlem v Rytířské ulici).

Dispečink organizace Ropid sídlí v budově na autobusovém terminálu Letňany.

Provoz dispečinku byl zahájen, jak bylo předesláno, v červnu 2012, a to ve dvousměnném provozu za účasti dvou dispečerů, kteří měli službu 5:00 – 13:00 hod. a 13:00 – 21:00 hod. S rostoucí intenzitou provozu musel být provoz posilován až na 4 osoby na hlavní pracovní poměr a 2 osoby na dohodu o pracovní činnosti v listopadu 2015. Od května 2016 došlo k přijetí další osoby, a sice tzv. Infodispečera, který je určen pro informování veřejnosti v pracovní dny od 6:00 do 18:30. V současnosti je dispečink organizace Ropid v provozu v pracovní dny od 5:00 do 21:00. V současnosti (cca též od května 2016) je na dispečinku k dispozici již 5 pracovníků na hlavní pracovní poměr (plný úvazek) a 2 pracovníci na dohodu.

Je snaha držet na směně 2 – 3 dispečery, s tím, že když je více osob na směně, je možné 1 dispečera vyslat služebním vozem do terénu k vyřešení aktuálního problému. O víkendu není fyzická přítomnost dispečerů na dispečinku, nýbrž jsou k dispozici na telefonu a provoz v případě potřeby sledují pomocí osobního počítače, tabletu či telefonu. Stálou, 24-ti hodinovou službu, zatím nelze realizovat, jelikož jsou Magistrátem hlavního města Prahy dána tabulková místa na obsazení dispečerských míst a jejich výkonů. Vzhledem k neustálému rozšiřování působnosti PID se do budoucna předpokládá další navyšování pracovních míst.

Dispečink Ropidu zajišťuje v současnosti dispečerský dohled nad všemi dopravci zaintegrovanými v systému PID, včetně přívozů a drážních společností. Své dispečinky mají téměř všichni dopravci. Dispečink ROPIDu s dispečinky dopravců úzce komunikuje, včetně DP Praha. Ten si ale většinu problémů řeší sám, ke všemu zatím ani nepředává lokalizaci vozů. V provozu PID je v současnosti celkem 18 dopravců 18 včetně Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP). Do budoucna však počet dopravců, zařazených v systému PID, vzroste o nezanedbatelné číslo. Již od 3.1.2017 bude novým dopravcem v PID ČSAD Česká Lípa.

Dopravci PID (přehled, platný od listopadu 2015 do prosince 2016):
ABOUT ME s.r.o., ARRIVA PRAHA s.r.o., ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., České dráhy, a.s., ČSAD MHD Kladno a.s., ČSAD POLKOST, spol. s r.o., ČSAD Střední Čechy, a.s., Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Jaroslav Štěpánek, KŽC Doprava, s.r.o., MARTIN UHER, spol. s r.o., Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o., Pražská paroplavební společnost, a.s., Pražské Benátky s.r.o., PROBO BUS a.s., STENBUS s.r.o., VITTUS GROUP, s.r.o., Vlastimil Slezák

Jak již bylo řečeno, dispečink Ropidu nemá možnost sledovat vozidla DP Praha, avšak v případě potřeby má možnost telefonicky kontaktovat centrální dispečink DP Praha. Ropid komunikuje s dispečery jednotlivých dopravců, jelikož nemá kontakty na jednotlivé řidiče konkrétních spojů.

Dispečer Ropidu má možnost poslat řidiči textovou zprávu do novějších typů odbavovacích zařízení (Telmax, USV-C, USV-E). Zpráva je omezena na 120 znaků včetně diakritiky. Nefunguje se starým modemem od Mikroelektroniky. Zařízení schopné přijímat zprávy (palubní počítače JKZ Mypol – výhradně na městských linkách) nemá k prosinci 2016 dopravce Jaroslav Štěpánek, několik vozů společnosti Arriva a také několik autobusů společnosti Stenbus.

Zaslání krátké textové zprávy lze využít třeba při přestupu autobus/vlak či opačně, takže dispečer Ropidu může po určitou dobu dohodnout pozdržení aktivního spoje, aby byla zachována přestupní vazba ze spoje se zpožděním. Typicky lze využít třeba při mimořádné události na železnici.

Co se týče přestupních vazeb, je snaha využívat v maximální možné míře automatické přestupní vazby, které jsou stanoveny systémem, protože je jich denně cca 3000. Veškeré mimořádné události automatický systém Ropidu loguje a rovněž zasílá mailové zprávy jednotlivým dispečerům.

Pokud dojde k nějaké mimořádné události či významnému zpoždění, je na stránkách Ropidu sekce Operativní mimořádnosti, kam jsou zapisovány události jak z dispečinku Ropidu, tak Dopravního podniku. Ty vidí uživatel webových stránek, který hledá informace o důvodech nepravidelnosti na konkrétní lince nebo v dotčené oblasti.

Dispečerům Ropidu do mailu proudí veškerá předjetí, zpoždění, neodjetí. Pokud je na dvou po sobě jdoucích zastávkách zpoždění větší než 11 min., dojde hlášenka dispečerům do mailu. Je-li předjetí na dvou po sobě jdoucích zastávkách větší než 2 min, dispečerům přijde hlášenka. Pokud jsou předjetí, je řidič prostřednictvím dispečera upozorněn buď zprávou do terminálunebo skrz dispečink konkrétního dopravce. Pokud řidič nerespektuje pokyny, je toto následně řešeno s dopravcem. Pokud je mimořádnost na železnici, Ropid pomáhá se zařízením NAD. DPP je v Praze a v blízkém okolí zasmluvněn coby provozovatel spojů náhradní autobusové dopravy. Bohužel DPP z důvodu technicko – právních dosud neposkytuje GPS lokalizace jednotlivých vozidel dispečinku Ropidu, takže je nutno řešit operativní záležitosti s DPP pouze přes telefon.

Ke sledování vozidel na trati slouží aplikace MPV NET (Monitorováni provozu vozidel). Mimochodem, tato aplikace je mimo PID v provozu i v IDS ve Zlíně, Ostravě a nejnověji v Liberci.

V mapě je stav zpoždění vždy barevně zvýrazněn:
 1. Zeleně zbarvené jsou v čase,
 2. světle modrá je 3 - 6 min
 3. tmavě modrá více než 7 min.
 4. okrová 30 – 59 vteřin zpoždění
 5. červená - předjetí
 6. šedivá – nejsou přiřazeny na výkon
 7. barva žlutá neznámý vůz v systému, IMEI modemu nezadán do systému


Barevné zvýraznění se týká i jednotlivých dopravců, takže pracovník dispečinku může podle barvy identifikovat příslušného dopravce.

U přívozu se nesleduje GPS plavidla, ale přes revizorskou čtečku jízdních dokladů obsluhy plavidla, které obsahuje GPS modul. Data jsou pak přenášena přes GSM síť mobilního operátora.

V aplikaci MPV NET si dispečer může nově zobrazit intenzitu dopravu na základě datových podkladů společnosti Google. Během roku 2016 byly do aplikace doplněny nehody a uzavírky, a sice na základě dat z dopravně-informačního centra.

Aplikace MPV NET umožňuje sledovat historii provozu vyhledáváním podle různých kritérií. Např. podle data, linky, evidenčního čísla vozů, dopravce i dalších kritérií. Dá se zpětně vyhodnocovat zpoždění vozů i několik měsíců zpětně. Data jsou uložena u společnosti CHAPS, která je spravuje.

Na aplikaci lze snadno vypozorovat místa, kde jsou buspruhy nebo kde frekvenci brzdí třeba železniční přejezd. Z aplikace lze vyčíst i statistická fakta, že např. celkový provoz PID zhoršilo otevření tunelu Blanka, kdy se přepravní směry IAD i VHD posunuly jinam a došlo i k zahuštění dopravy na různých místech.

MPV NET umí zobrazit také zastávková odjezdová tabla. Odjezdová tabla patří různým subjektům, některá patří obcím, některá Ropidu, některá DPP. Tabla jsou umístěna zejména v uzlových bodech Pražské integrované dopravy. Prvenství v instalaci odjezdových tabulí patří Jesenici u Prahy, protože je v místě sídla firmy APEX, která se mj. zabývá vývojem těchto informačních tabulí. Dalšímu rozšíření tabulí brání zejména nedostatek finančních prostředků.

Přístup do aplikace MPV NET je zřizován také zástupcům obcí, kteří tak mají možnost si zkontrolovat pravidelnost provozu linek PID na svém katastrálním území.

Pokud dopravce nevypraví vůz z důvodu technické závady, je to důvod k udělení sankce. Pokud dopravce výpadek nenahlásí nebo je oprávněná stížnost cestujícího na neodjetí spoje, sankce pro dopravce je o mnoho vyšší. Dispečink také zpracovává údaje o výpadcích, provozu operativní zálohy, různé sestavy atp.

Dispečer má možnost nahlížet i do veřejné části aplikace SŽDC pod názvem GRAPP, kde jsou viditelné lokalizace osobních vlaků na železničních tratích.

Od roku 2014 je provozována operativní záloha PID, momentálně je ze společnosti Arriva Praha, na níž je nasazován plynový autobus SOR BNG 12 s RZ 8A3 5918 (ev.č. 9294) ex 1256, který je typově unikátní v provozu pražské PID. Nasazení operativního vozidla PID pro dopravce Arriva Praha, je plně v kompetenci dispečinku Ropidu, kdy službu konající dispečer určí nutnost výjezdu vozidla operativní zálohy. Pokud je v dané době požadavků více, je schválen požadavek s nejvyšší prioritou.

V případě, že cestující potřebuje telefonickou informaci o provozu PID, dovolá se nejčastěji tzv. infodispečerovi do Letňan. Hovor na lince je případně v případě neúspěchu přesměrován na infocentrum na Hlavní nádraží nebo na centrálu Ropidu v Rytířské ulici, nemělo by se tak stávat, že se cestující nedovolá.

A co zbývá dodat?

Nejtěžší je pro provoz dispečinku, když dispečer dopravce nebo řidič nekomunikuje a nereaguje. Při pozdě nahlášené nebo nenahlášené mimořádnosti se oddaluje nebo znemožňuje řešení konkrétní situace. Více zátěžové jsou plošné události (stávka, ledovka, přerušení provozu na více železničních tratích, nehody na páteřních komunikacích, a jiné nepředvídatelné události.)

Autor děkuje pracovníkům dispečinku ROPID a zejména vedoucímu dispečinku Ing. Oldřichovi Kadavému za poskytnutí konkrétních informací.

© M. Babický 2016
Autor: mb-031215z-311216a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 31.12.2016
26. 11. 2016 Letem světem z konference „Veřejná doprava ON-LINE 2016“

Ve středu 23.11.2016 se v rámci 6. ročníku veletrhu Czechbus uskutečnila odborná konference „Veřejná doprava ON-LINE 2016“ o aktuálních trendech v odbavovacích a informačních systémech (OIS) ve veřejné osobní dopravě. Zde uvádíme stručný výčet výstupů od delegátů.

Jiří Prokel - Česká asociace organizátorů veřejné dopravy

Na úvod konference sdělil informaci, že od 1.1.2017 se připravuje vznik společného dopravního integrátora Středočeského kraje a Prahy v rámci Pražské integrované dopravy. Dále všem přítomným sdělil, že Asociace pracuje na úkolech zpomalení kongesce, dále na vzniku a rozšiřování integrovaných dopravních systémů. V rámci odbavovacích systémů byly zmíněny nové trendy, spočívající v používání platebních karet a mobilních telefonů pro úhradu jízdného.

Roman Srp - ITS Nationals, Technologie a finance

Posluchačům sdělil informaci, že od roku 2019 budou v Evropě produkovány osobní vozy, které již budou spolu bezdrátově komunikovat, to samé i s dopravními dispečinky. Trendem podle dosavadního vývoje budou během následujích 10 let vozidla (individuální i hromadné dopravy osob), která budou komunikačními prostředky vybaveny již z výroby a přispějí tak k lepšímu a efektivnějšímu řízení dopravy.

Milan Sliacky, Fakulta dopravní ČVUT v Praze

Pohovořil o současném stavu systémů OIS. Zmínil odbavování bankovní kartou jako elektronickou peněženkou, které je doposud v Evropě realizováno v Londýně (2012) a Ostravě (2016). Mluvil též o tzv. price cappingu, což je česky řečeno „zastropování jízdného“, kdy cestující, který překročí určitý počet hodin strávených v MHD během jedné cesty event. jednoho dne, platí sice maximální jízdné, které se však dále již nenavyšuje. Přednášející návštěvníkům konference představil dvě novinky. Tou první je tzv. chytré tablo, což může být typicky čelní či boční linková orientace vozidel hromadné dopravy, kde se však progresivně nastavuje font, velikost i rozmístění na tablu, aby bylo co nejčitelnější.Druhou novinkou se stal digitální hlásič typu TTS-EM-LP se syntézou řeči, jehož audio výstup je mimo intonace hlasu již téměř nerozeznatelný s tradiční nahrávkou lidského hlasu, na kterou jsou cestující v ČR zvyklí.

Michal Ulrich, Ministerstvo dopravy ČR

Připomněl možnosti čerpání dotací z Operačního programu doprava (OPD 2), které se vztahuje na období 1.1.2014 – 31.12.2019. Dotace se týká podpory telematiky ve městech, podpora „chytrých“ řešení, zlepšení řízení dopravního provozu a zvýšení bezpečnosti provozu. Výstavba chytrých SSZ (světelných signalizačních zařízení) liniových i s celoplošným řízením. Dále přítomným sdělil, že se blíží uzávěrka (6.1.2017) pro příjem žádostí o dotaci z fondů EU v rámci výzvy č. 27. Ta je je určena především na podporu projektů zaměřených na inteligentní dopravní systémy (ITS) v rámci největších měst ČR nad 40 000 obyvatel. Konkrétně byla zmíněna města Praha, Kladno, Plzeň, Brno, Olomouc, Přerov, Prostějov, Ostrava, Karviná, Havířov, Frýdek -Místek, Opava, Ústí nad Labem, Teplice, Chomutov, Most, Děčín, Hradec Králové, Pardubice, Zlín, Jihlava, České Budějovice, Liberec, Jablonec nad Nisou, Karlovy Vary, Mladá Boleslav. Financovaní je z 85 % z EU, 15 % je požadována spoluúčast z národních zdrojů.

Martin Janda, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Řečník zopakoval slova svého kolegy o poměru financování v rámci OPD2. Dále zopakoval slova svých předřečníků, že MMR usiluje o zvýšení regionální mobility ve prospěch veřejné dopravy, snížení zátěže, kterou vyvolává silná IAD (individuální automobilová doprava) a rozvoj integrovaných dopravních systémů.

Martin Chval, Plzeňské městské dopravní podniky

Účastníkům konference poreferoval o výhodách a nevýhodách moderních elektronických odbavovacích prostředků. Tj. dopravní karty jednotlivých provozovatelů (předplatní jízdenky), bezkontaktních čipových karet, SMS jízdenek, odbavení pomocí chytrých mobilních telefonů (NFC, SEJF). Dále nastínil možný vývoj odbavování ve veřejné dopravě (otisk prstu, heslo, ID jízdenky pevně svázané s průkazem totožnosti, biometrické údaje. V průběhu konference také promítl účastníkům aktuální analýzu používání jízdních dokladů v síti PMDP.

Aleš Stejskal, KODIS

Široce pohovořil o aktuálním stavu i rozvoji OIS v Ostravské aglomeraci. Konkrétně o odbavovací kartě ODISka, které bylo od roku 2011 vydáno více než 270 000 ks od 9 vydavatelů a akceptováno u 11 dopravců. Od 11.12.2016 bude dokončena plná technická integrace u dopravců ČD a GWTR. Od stejného data bude fungovat ODIS také v MHD Karviná. Co se týče dalšího vývoje, chybí integrace karty ODISka ve městech Orlová, Karviná, Frýdek-Místek. Uvažuje se o možnosti propojení karty ODISka s parkovací kartou. Od 30.6.2016 byl zahájen dlouho připravovaný projekt Úhrada jízdného bezkontaktní bankovní kartou. Cestující jsou tak odbavováni bez nutnosti tisknout jízdní doklad. Jde o společný projekt DP Ostrava, Mikroelektroniky, ČSOB, Visa Europe, XT Card , KODIS. Od startu projektu až do počátku listopadu 2016 bylo prodáno více než 300 000 virtuálních jízdenek. Dále přednášející sdělil také potíže při zavádění tohoto moderního způsobu jízdného, a sice riziko dvojího neúmyslného přiložení platební karty ke čtečce, dále zpoždění při vyúčtovávání bankovních plateb a nekompatibilitu některých platebních karet vydavatele mBank. Co se týče blízké budoucnosti, od jara 2017 přibyde do systému platebních karet další dopravce, a sice TQM. Rovněž se připravuje možnost dokoupení jízdenky pro spolucestujícího. Přednášející též hovořil o vzniku a vývoji Centrálního dispečinku ODIS (zkuš. provoz 9/2012, ostrý provoz od 6/2013), který sleduje online provoz u DP Ostrava, ČD, autobusů Arriva Morava, TQM, ČSAD Vsetín. Od 12/2016 přibyde do systému také ČSAD Havířov. KODIS spravuje 135 elektronických informačních panelů na území Ostravska, dalších 5 panelů spravují jiné subjekty. V rámci novinek bude již od 11.12.2016 převzata KODISem od společnosti Arriva Morava převzata informační kancelář v Českém Těšíně. V delším časovém horizontu se plánuje rozšiřování počtu informačních panelů, a také ověřování technologie E-paper (elektronický papír) u jízdních řádů.

Václav Kubašta, XT Card

Přednášející uvedl, že společnost XT Card se zabývá problematikou elektronického odbavení cestujících již od roku 2005. V současnosti pracuje na komplexním řešení kartového systému ve veřejné dopravě, poskytuje tzv. backoffice. Dále přednášející sdělil přítomným současný stav karetního systému v Ostravě a některé podrobnosti o tom, jak probíhá registrace karty do systému, a jakým způsobem se může cestující dozvědět, jakou částku, kdy a kde uhradil za jízdu dopravním prostředkem.

Tomáš Pojsl, České dráhy

Sdělil přítomným, jakým způsobem se bude rozvíjet IN karta Českých drah v rámci všech integrovaných dopravních systému v celé České republice. Dále o možnostech přenosných terminálů – POP pokladen.

Vojtěch Matocha, ODP software

Přednášejí pohovořil o současném stavu MultiAPlikační karty neboli MAP karty, která se v dnešní době používá ve veřejné dopravě v Plzni ,v Karlových Varech a ve 2. generaci v IN kartě Českých drah. Tato karta podporuje interoperabilitu - více subjektů mezi sebou může bezpečně sdílet jednu aplikaci na kartě (na základě vzájemných smluvních vztahů). Doklady různých dopravců jsou uloženy spolu v jediné aplikaci na kartě, dopravce sám může určit, zda je jeho doklad viditelný pro ostatní a zda s ním mohou nakládat, což je výhodou promožnost vzájemného uznávání dokladů. Ve 3. Q 2016 bylo vydáno již přes 300 000 MAP karet (Plzeň, Karlovy Vary, IN karta ČD) od počátku roku 2015. Dále přednášející sdělil, že se připravuje varianta pro chytré mobilné telefony s Androidem a iOS a bude se jmenovat MAP FONE.

Jan Šimůnek, Oldřich Kadavý, Milan Podolák, ROPID, CHAPS

Pánové pohovořili o současném stavu dipečerského sledování vozidel v provozu přes aplikaci MPV-NET. Byla zmíněna i možnost předávání dispečerských vozidlových informací od pražského DP na dispečink Ropidu, které i po několika letech stále není vyřešeno a vázne na přechodu vlastnických práv. Přednášející následně hovořili o možnosti využití jizdních řádů na bázi E-paper (technologie ChLCD), které je od ledna 2016 zkušebně umístěno v areálu DP Praha (garáž Hostivař). Přednášející dále pohovořili o Celostátním systému informací v reálném čase (CIS REAL).

Ivo Herman, Ing. Ivo Herman CSc.

Přednášející a majitel firmy v jedné sobě vysvětlil posluchačům obrovské rozdíly ve vybavení OIS v 90. letech 20. století, po roce 2000, v roce 2009 a nakonec současnosti, tedy v roce 2016. Pohovořil o nutnosti posilování a inovací datových linek v souvislosti s obrovským nárůstem datových toků (nové periferie – Wifi, kamerové systémy, barevné displeje).

© M. Babický 2016
Autor: mb-261116v, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 26.11.2016
2. 4. 2016 Novinky v Českých Budějovicích v lednu 2016

Historická vozidla DP:

Dopravní podnik města České Budějovice vlastní a provozuje několik historických vozidel. Již několik let je to nádherně zrenovovaný trolejbus Škoda 9TrHT28 ev.č. 12 ex PMDP ev.č. 339. K němu do soupravy byl pořízen přívěs Jelcz P01E, který obdržel evidenční číslo 13. Vrak přívěsu, ze kterého se braly některé díly pro opravu historického vleku, se nachází v areálu DPMČB situovaném na pozemku v Horní ulici.

Ve stejnojmenné provozovně se nachází i historický kloubový trolejbus Škoda 15Tr ev.č. 01, který spoluzahajoval třetí éru trolejbusové dopravy v Českých Budějovicích. Trolejbus je postupně renovován do původní podoby po dodání, v polovině ledna byl přichystán pro nanesení vnějšího nátěru. Záměrem provozovatele je dokončit opravu do května 2016, aby se vůz při příležitosti oslav 25 let trolejbusů opět ukázal v celé své kráse.

Dopravní podnik v lednu 2015 pořídil vrak vozu Karosa ŠM 11 ex ev.č. 5317 DP Praha, Do budoucna plánuje zprovoznění tohoto autobusu, zatím je vůz v depozitu.

Škoda 15TrM ev.č. 57 je do budoucna, coby poslední vyrobený trolejbus v zaniklém závodě Škoda Ostrov, uvažován jako historické vozidlo. Vozidla Škoda 21Tr byla v Českých Budějovicích krajně neoblíbena, tak ani nebyl zařazen zástupce tohoto typu do sbírky historických vozidel.

V současnosti (2016) je o pronájem všech historických vozidel ze strany externích subjektů takový zájem, že je Dopravní podnik nucen tyto pronájmy selektovat, a sice aby nedocházelo k velkému provoznímu opotřebení veteránů.

Současný vozový park dopravce:

Nynější vozový park dopravce DPMČB se skládá ze široké škály vysokopodlažních i nízkopodlažních vozidel. Z nejstarších autobusů jsou to rozhodně typy Karosa B731, B732, B741, B931, B941, pro zájezdovou dopravu LC936XE, dále Renault Citybus 12M, Irisbusy řad Citelis 12M, Citelis 18M, Crossway LE 12.8M, pro zájezdovou dopravu Arway 12.8M, dále pak Solaris Urbino 12, Urbino 15 a Urbino 18.

Z vozového parku trolejbusů je stále ještě ve stavu 25 vysokopodlažních trolejbusů Škoda 15Tr z let 1990 – 2004, tedy ještě stále několik z nich pamatuje znovuzahájení trolejbusového provozu roce 1991. V letech 2005 – 2012 proběhla částečná generační obměna vozového parku za nízkopodlažní typ Škoda 25Tr Citelis. V roce 2013 došlo k nákupu dvou vozů Škoda 27Tr s karosérií Solaris.

V lednu 2016 byla rozpracována poslední generální oprava trolejbusu Škoda 15Tr (konkrétně ev.č. 52), na zbývajích vozech již nebudou realizovány.

Jistou provozní zajímavostí jsou záložní vozy trolejbusové vozovny, aktuálně to jsou Citybus ev.č. 202 a Solaris Urbino 15 ev.č. 153.

V areálu garáže Novohradská jsou odstaveny rozebírané B941 ev.č. 146, 147.

Trolejbus Škoda 15tr ev.č. 27 má obnoven nátěr Teherán. Trolejbus Škoda 15tr ev.č. 02 obdržel retro nátěr ze stavu po dodání.

Solaris Urbino 18 – celkem 3 nové vozy dodány na počátku prosince 2015. Vozy jsou vybaveny vícebarevnými digitálními orientacemi. Momentální snahou dopravce je používáním barevných orientací pro rozlišování mezi linkami nejenom číselně, ale i barevně. Totéž je plánováno na zastávkových jízdních řádech, aby se cestující mohli orientovat i podle barev.

V posledních letech se u dopravce objevuje zajímavý fenomén, jsou mu přidělovány tak hezké registrační značky autobusů, až by se dalo říci protekční. Ostatně, posuďte sami.

 1. Irisbus Arway 12.8M ev.č. 292 s RZ 6C4 2222 (zájezdová doprava)
 2. Irisbus Citelis 12M ev.č. 234 s RZ 6C1 3333
 3. Irisbus Citelis 12M ev.č. 237 s RZ 6C1 4444
 4. Irisbus Citelis 12M ev.č. 239 s RZ 6C4 1111
 5. Irisbus Citelis 12M ev.č. 241 s RZ 6C8 0000
 6. Irisbus Crossway LE 12.8M ev.č. 233 s RZ 5C3 1111
 7. Irisbus Citelis 18M ev.č. 168 s RZ 5C7 3333
 8. Renault Citybus 12M ev.č. 210 s RZ 5C4 0000
 9. Solaris Urbino 18 ev.č. 175 s RZ 7C4 7777
 10. Solaris Urbino 18 ev.č. 176 s RZ 7C4 8888
Dopravce disponuje mj. autobusy typu Crossway, který se do města moc nehodí, je nasazován na méně frekventované městské linky, případně příměstské.

Autobusy Karosa řady 700:

Historický autobus Karosa B732 ev.č. 267 z roku 1990 se nachází v autobusové garáži a je nalakován do původní červenobílé kombinace.

Poslední Karosa B741 ev.č. 127 z roku 1995 stále jezdí, byť už na méně důležitých výkonech. Vzhledem k jejímu relativně dobrému technickému stavu má být provozována i nadále. Podle dostupných informací je to v současnosti poslední provozní Karosa B741 v celé České republice běžně nasazovaná do provozu.

DPMČB má dosud ve vozovém parku i další zástupce autobusů Karosa řady 700. Bílý vůz B732 ev.č. 269 z roku 1990 a ev.č. 273 z roku 1991. S jedním ze zmíněných autobusů je do budoucna uvažováno jako s pártybusem, zda se to povede, ukáže čas.

Zastávkové označníky:

Kulaté terče s čísly linek na označnících zastávek – čočky, se v síti linkového vedení stále vyskytují, ať již původní smaltované nebo novější plastové. Je snaha tento zastaralý prvek odstranit, ale omezený finanční rozpočet to dovoluje jen velmi zvolna. S kulatými terči na zastávkách se lze setkat na periferiích Českých Budějovic, případně v obcích ležících mimo katastr ČB, kam zajíždějí autobusy MHD. Ještě stále se na některých označnících zastávek vyskytující emblémy s autobusy ŠM11, případně trolejbusy T11. Jinak samozřejmě existuje celá řada nových typů označníků (zejména s použitím hliníkových profilů) a jejich podvariant, které se v síti MHD vyskytují.

Další směřování DPMČB:

Jak již bylo řečeno, v květnu 2016 se budou konat oslavy 25 let od třetího zahájení trolejbusového provozu v Českých Budějovicích.

V současnosti je vyhlášeno výběrové řízení na dodávku 2ks trolejbusů s pomocným akumulátorovým pohonem.

V dohledné době bude vyhlášeno výběrové řízení na dodávku nových autobusů. Mají být pořízeny 3 autobusy v provedení LowEntry pro nepravidelnou dopravu + jako záložní pro linky MHD. Další soutěž bude na plánovaných 8 ks autobusů (5x solo, 3x kloub) zřejmě v provedení CNG, na jejichž pořízení by DP České Budějovice mohl získat dotaci ve výši až 85 % pořizovacích nákladů na vozidla. S tím by souvisela nutnost výstavby plnící stanice zemního plynu, která by mohla stát v areálu autobusových garáží na místě jedné ze stávajících budov.

Také je reálně zvažován nákup midibusů a s tím související zřízení dvou linek přes historické jádro města. Midibusy by měly být v provedení elektrobus, s průběžným nabíjením z troleje. Uvažovaný rozsah provozu je celotýdenní, interval 10 minut v pracovní dny celodenně, o víkendech 20 minut.

Rozvoj trolejbusových tratí rozhodně není uzavřen, nicméně tempo výstavby už rozhodně nebude tak závratné jako v 90. letech 20. století. V novém století došlo k otevření nových tratí ulicemi Nádražní a Pekárenská (2004), kolem Globusu do Českého Vrbného (2007) a nejnověji ulicemi Evžena Rošického na sídlišti Máj (2012). Po prozatím nepravděpodobných snahách o expanzi trolejbusů do Vráta a Rudolfova (z trati je hotov pouze nepodstatný fragment v podobě trolejové křižovatky Rudolfovská x Dobrovodská z roku 1996), je v současnosti snaha zatrolejovat silniční komunikace Na Dlouhé louce a Mánesova, čímž by byla k dispozici alternativní trolejbusová trasa k velmi zatíženým komunikacím přes centrum města. V souvislosti s probíhající realizací dálnice D3 a nutnosti stavby silničního přivaděče v podobě komunikace Generála Píky, se nabízí velká příležitost v podobě možného zatrolejování komunikací Generála Píky a Pekárenská, čímž by se zkrátily nájezdové trasy manipulačních trolejbusů a zároveň by jediná trolejbusová vozovna nebyla odkázána na frekventovanou výpadovku v podobě Pražské třídy.

Provozní zajímavosti:

Pro dopravního nadšence skýtá provoz MHD v Českých Budějovicích celou řadu atraktivních zajímavostí.

Týká se jak pestrého vozového parku včetně mohykánů B731, B732, B741, 15Tr v retronátěru, 15Tr v nátěru Teherán,poslední vyrobenou 15Tr na světě, nových Solarisů s vícebarevnými digitálními orientacemi. Dalšími zajímavostmi jsou trvale záložní autobusy trolejbusové garáže.

Zajímavá je např. trolejbusová linka č. 2 na Borek, kde je trolejové vedení zavěšeno na předimenzovaných trolejových bránách, které známe z železnice. Zajímavá je např. autobusová linka č. 7 (Máj,A. Barcala - Vrábče), která během své trasy 6x překříží železniční koleje. Příjemná je výletní autobusová linka č. 4 (Nádraží – Hluboká nad Vltavou, Nádr. ČD), kdy vám celé České Budějovice leží u nohou.

Důležitá je i podpora cestujících a příznivců MHD. Marketing DPMČB vzal popularizaci veřejné dopravy pevně do svých rukou, a je to skutečně velmi výrazně vidět. Zmiňme třeba oblíbený Mikulášský autobus, 1000 růží pro něžné pohlaví v rámci MDŽ, nejlepší přání v rámci Valentýna, předváděcí jízdy nových vozidel, dny otevřených dveří, dopravní oslavy s jízdami autobusů a trolejbusů, osvětové akce na podporu různých bohulibých činností, kulturní akce a spoustu jiných. Samostatnou kapitolou jsou různé videoklipy DPMČB, které jsou velice povedené, a jednozačně jim vévodí nadčasový klip stvořený u příležitosti výročí 105 let DPMČB s názvem Jsme Dopravní podnik města České Budějovice! Klip měl obrovský úspěch, na Youtube je vyvěšen dodnes s cca 222 000 shlédnutími (únor 2016).

Prameny:
 1. osobní poznámky
 2. oficiální informace DPMČB
 3. http://www.dpmcb.cz


© M. Babický 2016
Autor: mb-020416v, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 2.4.2016
31.10.2015 Putování do Ostravy - II. část

.......... Úvod povídky ...

Paní Berousková urychleně procitla a zprvu ani nechápala, co se děje. Menší Berousek se tiše rozplakal a přitulil se k vyděšené mámě. Nejvíce zaperlil starší Berousek, ze kterého se stal náměsíčný. Stoupl si a následně z výšky sedl na můj batoh, který jsem měl položený vedle sebe na sedačce a chránil ho zejména před eventuálním Robertovým pádem, protože jsem v něm měl fototechniku.

Násilně probuzený Robert sledem událostí velmi rychle vystřízlivěl a začal se shánět po pivu, které nikdo z nás neměl. Když nebylo, snědl alespoň zbytek Tomášových rumových perníčků. Chvíli jsme si ještě povídali a pak tak nějak lehce klimbali.

Zničehonic se ozvalo lomcování s dveřmi. Zbystřili jsme. Zvenku se ozvalo: "Otevřete, tady máme místenky my!" a slyšeli jsme hlasité dohadování mezi skupinkou lidí. Odpověděli jsme, že to jsou naše místa a pro jistotu se podívali na místenku na čísla sedadel, zda souhlasí. Souhlasily, a tak jsme dobyvatelům neodemkli. Dobyvatelé ještě chvíli škemrali o vpuštění jak Jezinky u Smolíčka pacholíčka. Pak nám oznámili, že jdou za průvodčí. Řekli jsme jim, že samozřejmě můžou.

Po několika minutách se ozval lomoz a ve dveřích stála průvodčí, která si kupé odemkla univerzálním klíčem. "Vaše jízdenky prosím" rozkázala rázně. Podali jsme jí požadované doklady. Chvíli je studovala a pak řekla: "Nojo, ale vy je máte do vedlejšího vozu!" chvíli jsme nechápali vyřknutý ortel, "Musíte si přesednout." Trapas jak hrom! Omluvili jsme se průvodčí i novým obyvatelům kupé. Zkroušeně jsme si sebrali svá zavazadla a přesunuli se do vedlejšího kupé. Dobře nedopadla ani Berouskovic rodinka. Při kontrole jízdenek průvodčí zjistila, že sice mají jízdenky, místenky však nikoliv, takže Berousky nemilosrdně vyhnala hledat prázdné místo v beznadějně obsazeném vlaku.

Naše tříčlenná skupinka mezitím hledala správné kupé ve vedlejším vozu. Když jsme kupé našli, hrůzou v nás hrklo, místa k sezení byla obsazena skupinkou cikánů. Co teď? Zbytek jízdy skončit na stojáka v chodbičce nebo to risknout a sednout si mezi ně? Nic horšího jsme si snad ani nemohli přát...

Vsadili jsme na druhou variantu. Došli jsme za průvodčí a sdělili jí, že naše místa jsou obsazena. Průvodčí byla ženou činu, a tak nelenila a vybojovala nám v kupé plném snědých spoluobčanů, tři drahocenná místa. Řeknu na rovinu, přítomnost v této společnosti nám nedělala příliš dobře. Do cíle byla cesta ještě dlouhá, naše smysly bily na poplach, abychom byli ostražití. Nakonec to dusné napětí "rozčísli" naši dočasní spolucestující. K našemu úžasu začali vyprávět skvělé proticikánské vtipy a náramně si to užívali. Chvíli jsme si povídali a tak jsme zjistili, že míří za prací do Ostravy, proto jedou přes noc.

Noc ubíhala, ale my všichni v kupé jsme byli unaveni. Mozek nám velel, abychom byli ostražití, ale únava byla silnější, usnuli jsme jak špalci. Občas někdo z nás procitl, jedním okem ledabyle zamžoural po ostatních, zda je vše v pořádku, a spal dále.

Před Ostravou si naše tříčlenná skupinka sbalila zavazadla a připravila k opuštění vlaku. S našimi fajnovými spolucestujícími jsme se rozloučili a popřáli hezkého dne.

Byli jsme v Ostravě. Právě začínal nádherný slunečný den...

© M. Babický 2015
Autor: mb-110694v-311015a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 31.10.2015
30.10.2015 Putování do Ostravy - I. část

Následující veselá příhoda z cestování se udála již před vícenež dvaceti lety, kdy jsme se s kamarády rozhodli, že pojedeme z Prahy na dopravní oslavy do DP Ostrava. Jelikož bylo zapotřebí dostavit se na místo srazu velmi časně, padla volba na noční místenkový vlak v relaci Praha - Ostrava, abychom vše stihli.

Byli jsme celkem tři. Tomáš, pak další kamarád, říkejme mu třeba Robert (abych ho nekompromitoval před současnou šotoušskou obcí), a já. Byli jsme dost mladí, a naše zkušenosti s nočním cestováním nebyly v té době příliš rozsáhlé. Obavy z nočního cestování byly velké - jestli vše stihneme, jestli najdeme správný vlak, jestli nás někdo neokrade, jestli nás někdo nepřepadne. Nakonec jsme se domluvili, že během několikahodinové cesty do Ostravy bude jeden z nás hodinu spát a další dva si budou povídat, aby neusnuli a nepřišli jsme o svůj skromný cestovní majetek. Domluvili jsme se kdy pořídíme jízdenky a kdo je bude mít u sebe.

V den D jsme se s Tomášem setkali v dostatečném časovém předstihu u osobních pokladen na nádraží a sdělovali si nejčerstvější poznatky z cestování MHD. Čas odjezdu se pomalu nachýlil, a kamarád Robert nikde. No nic, řekli jsem si a pomalu se přesunuli k již přistavenému vlaku. Do odjezdu zbývalo 10 minut, snad to kolega stihne.

Jízdenky jsme měli, vagon jsme našli relativně rychle a kupé také. Spokojeně jsme se uvelebili v prázdném kupé a uzavírali pomyslné sázky, jestli odjedem tři nebo jen dva. Když zbývalo slabých 5 minut do odjezdu, přisupěl uřícený Robert jak expres Vindobona. Hurá, stihl!

Po přistoupení do kupé jsme velmi záhy pochopili důvod jeho pozdního příchodu, Robert byl jako "dělo". Dlouhá doba do odjezdu vlaku a jeho velmi kladný vztah k alkoholu zapříčinily, že se jaksi "zapomněl" v jedné z žižkovských hospod. Nu což, hlavně, že bude sranda. A byla!

Z nádraží s námi cestovala i maminka se dvěma malými kluky, jimž mohlo být odhadem 3 a 6 let. Kluky jsem si v duchu pracovně označil Berousek1 a Berousek2, protože mi velmi silně připomínali abnormálně vykulené sourozence Berouskovy z mého letního tábora. S Tomem i připitým Robertem jsme si povídali o všem možném i nemožném (samozřejmě ve vší slušnosti). Robertův verbální i neverbální projev musel být pro mladou maminku i její tichá dítka šokující až traumatizující. Občas jsem musel Roberta v nekorektním chování přibrzdit. To nejhorší však teprve mělo přijít.

Malý Berousek zakrátko usnul spánkem spravedlivých, opřen o bok své maminky. Jeho starší bráška i maminka byli ještě vzhůru, a mimo konverzace u jídla a pití se příliš nevyjadřovali a mlčky sledovali našeho hlučného parťáka. Milý účastník zájezdu Robert pozvolna střízlivěl. Během klábosení jsme ještě něco popili (nealko) a pojedli. Kolega Tomáš vytáhl z ruksaku oblíbenou cukrovinku rumové perníčky a nechal sáček s obsahem kolovat. Takto jsme postupně ochutnali naši výbavu potravin. Rumové perníčky však zůstaly ještě v zásobě.

Starší Berousek i paní Berousková již také usnuli, a my tři začali dle naší předchozí úmluvy plánovat spaní. Propočítali jsme, že na každého z nás vyjde 70 minut spánku. První se přihlásil Tomáš, protože je unavený. Souhlasili jsme. Tomáš se zul, spokojeně se usadil a napolohoval tak, aby mu koženková sedačka poskytla pohodlí při spánku. Aby měl co největší klid a soukromí, zabalil se ještě do své pověšené bundy.

S Robertem jsme si dále povídali, je totiž výborný společník a o legraci s ním není nouze. Stále byl však dost hlasitý. Nevím, co to do něj vjelo, ale náhle se rozhodl, že bude na hodinkách stopovat Tomášův spánek. Když uběhlo deset minut, necititlivě zatřásl s bundou, ve které pobýval Tomáš.
"Tome, ještě Ti zbývá šedesát minut!" halasně oznámil Robert.
"Díky za upozornění" odpověděl probuzený Tomáš.
Cesta ubíhala, stále jsme si s Robertem povídali o městech, které již navštívil.

Za dalších 10 minut následovala obdobná scénka.
Robert se škodolibou radostí zatřásl s Tomovou bundou a zahlásil jak nádražní rozhlas: "Tome, ještě Ti zbývá padesát minut!" "Nojo" rozmrzele odvětil Tom a pokračoval ve spánku.
S Robertem jsme si dále povídali o současném vozovém parku autobusů v dopravních podnicích v České republice.

Uplynulo dalších 10 minut, pozorný čtenář jistě tuší co následovalo. Mocné Robertovo zatřesení Tomášovou bundou nemůže nechat nikoho na pochybách. "Tomáši, zbývá Ti ještě čtyřicet minut" zahartusil Tomášův "buditel".
"Hmm" naštvaně odvětil již nespící Tomáš.

Noc se pomalu krátila, škůdce Robert stále vyprávěl své zážitky, a já s napětím sledoval, co bude dál. Po uplynutí 10 minut se opatrně připlížil k bundě, kde byl deponován Tom. Záškodník zašeptal: "Tome, spíš?"
Tázaný Tomáš se vybalil z bundy jak motýl z kukly. "Mě už se spát nechce" pronesl rezignovaně, nazul si boty, napil se a připojil k naší diskuzi.

Záškodník Robert, snad únavou z opilosti, snad opilostí z výhry nad Tomášem, usnul jak dřevo. Ale jak... Nohy doširoka od sebe, tělo ledabyle zaklesnuté v koženkové sedačce postaršího vagonu, ruce bezvládně ležící podél těla, hlava v hlubokém záklonu, ústa široce otevřená. Oteklé sliznice v krku a dýchání v hlubokém záklonu hlavy zapříčinily mohutný zvukový projev. Český jazyk má pro pro tento jev trefné přirovnání - Chrápal jako dřevorubec.

Chvíli jsme na Roberta koukali a pak v Tomášově hlavě uzrál plán odvety, o kterém mi neřekl. Vzhledem k tomu, že Tom je hodný a nezákeřný člověk, nechápavě jsem zíral na další sled událostí.

Tom ze svého batohu vybral jeden ze zbylých rumových perníčků české provenience, vložil jej mezi svůj palec a ukazováček a čekal na vhodný okamžik. Počkal si, až Robert vydechne, pak bleskurychle vložil rumový perníček do chrápačových úst a následně rukami sklapl jeho maxilu a mandibulu k sobě. Pomsta byla sladká!

Robertovo tělo v pudu sebezáchovy zareagovalo. Jmenovanému vyletěl z dutiny ústní jakýsi neidentifikovatelný skřek, následován rumovým perníčkem, který zasáhl naproti spící paní Berouskovou.

.......... Pokračování ........

© M. Babický 2015
Autor: mb-110694v-301015a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 30.10.2015
DOD PMDP a Škoda Plzeň 2014.

Kumulovanou akci uspořádaly subjekty Plzeňské městské dopravní podniky a Škoda Plzeň (vozovna Slovany, vozovna Karlov, dynamický dispečink Denisovo nábřeží, výrobní závod Škoda Dopravní technika).

Návštěvníci tramvajové vozovny Slovany si mohli prohlédnout vozový park historických i současných vozidel. Křižík ev.č. 18, T1 ev.č. 121, T2 ev.č. 133, T3 ev.č. 192. Dále zde byli zástupci současných provozovaných tramvají. Zájemci si mohli s průvodcem prohlédnout areál vozovny nebo některý z historických vozů.

Dopravu ze Slovan do nového (ještě oficiálně neotevřeného) areálu na Karlově zajišťovala pestrá paleta historických autobusů. Pražský Škoda 706RO ev.č. 206, Karosa ŠM11 ev.č. 7135., dále Karosa ŠL11 ev.č. 282, Škoda 21Ab ev.č. 474, Karosa C734 majitele ŠKODA - BUS klub Plzeň.a Karosa B731 ev.č. 348 z PMDP.

Vozy se v samém závěru dne cca v 17:00 sjely na konečné u nové vozovny, kde proběhlo fotografování. Autobusy pak odjely, aby se v plzeňských ulicích objevily ještě znovu, a sice za tmy opět kvůli fotografování.

V novém areálu na Karlově si návštěvníci mohli prohlédnout ještě prázdné odstavovací plochy a dále odstavovací haly pro trolejbusy a haly údržby. Uvnitř byla výstavka o historii plzeňské MHD a také nově dodané autobusy Solaris Urbino 18. Na přilehlém nádvoří byl umístěn zahradní postřikovač s vodou, což, vzhledem k tropickým vedrům, udělalo největší radost dětským návštěvníkům. V dalších halách přes nádvoří mohli zájemci prohlížet současné i historické vozy PMDP a také ŠKODA - BUS klubu Plzeň.

Vzhledem k tomu, že areál vozovny těsně přiléhá k výrobnímu závodu Škoda Transportation, mohli návštěvníci směle pokračovat k exkurzi do Škodovky.

Vzápětí již mohli obdivovat např. nový nízkopodlažní Škoda 26T ForCity Classic Miskolc připravený na silničním návěsu k odvozu. Dále prototyp metra 6Mt se zbytky nelegálního graffiti nástřiku. Ve výrobních halách tramvají probíhají realizace třech zakázek, a sice Škoda 26T do maďarského Miškovce, Škoda 28T ForCity Classic pro tureckou Konyu, Škoda 30T ForCity Plus pro slovenskou Bratislavu a pokračování dodávek Škoda 15T ForCity Alfa pro DP Praha.

Železniční fanoušci mohli na továrních kolejích obdivovat i nové a modernizované výrobky ze Škody Plzeň. Zaslouženou pozornost poutala "Šlechtična" 475.111, která v čele historického vlaku přivezla cestující až z Prahy.

Škoda Electric zde vystavovala trolejbusy z právě realizovaných zakázek, sice futuristicky vypadající Iveco Crealis NEO pro italskou Bolognu, Škoda 26Tr pro bulharský Burgas, Škoda 27Tr pro severočeské Ústí nad Labem.

Po areálu plzeňského strojírenského gigantu se mohli návštěvníci svézt i hybridbusem Škoda H12 nebo elektrobusem Škoda Perun (Pure Electric RUNner).

Nutno podotknout, že doprovodný program byl zaměřen zejména pro děti všech věkových skupin, které se zde dosyta vyřádily.

Další zastávkou pro mnoho návštěvníků byla přilehlá Techmania se svými interaktivními exponáty. Zde sice nebyl vstup zdarma, přesto 50% bonus v úspoře za vstupné potěšil.

Posledním bodem zájmu se stal dynamický dispečink PMDP v centru města, kde se mohlo omezené množství zájemců podívat na možnosti řízení plzeňské dopravy. PMDP zřídily ještě dvě zvláštní linky, a sice první v trase vozovna Karlov - Mrakodrap a zpět, a druhá z vozovny Slovany - Mrakodrap a zpět, aby byl dynamický dispečink lépe dostupný. Na obou bezplatných linkách jezdily kloubové autobusy Solaris Urbino 18.

Společná megaakce PMDP a Škody Plzeň se velmi vydařila, subjektivně šlo o jednu z nejpropracovanějších akcí za poslední roky. I počasí se vydařilo, snad mohlo být méně teplo. Zazněl i názor, že PMDP mohly uspořádat DOD i v právě opouštěné vozovně Cukrovarská, ale to už by asi zřejmě nešlo tak dobře sesynchronizovat, navíc při tak velkém množství návštěvníků. Dopravní podnik se snažil tuto absenci nahradit dvěma nočními prohlídkami pro vážné zájemce.

Děkujeme a těšíme se na podobně vydařenou akci někdy v budoucnu!

© M. Babický 2014
Autor: mb-070614v, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 15.6.2014
Malá dopravní reportáž z Bratislavy - 11. týden roku 2014

Výluka Starý most:  
Výluka Starého mostu má zásadní vliv na provoz MHD a IAD v celé oblasti centra města a Petržalky. Děje se tak v souvislosti s výstavbou 1. etapy tramvajové trati do Petržalky v úseku Štúrova - Bosákova, kde bude prozatimní konečná. Momentálně jsou prováděny opravy a přeložky inženýrských sítí v ulici Štúrova, kde bude dosavadní jednokolejná trať zdvojkolejněna. Nejmarkantnějším počinem je postupné snášení konstrukce Starého mostu. Na petržalském předmostí došlo k likvidaci sportovního stadionu, odbagrování náspu a současnému zakládání základů pilířů budované tramvajové estakády Artmedia. Dále bude nutné dobudovat přemostění, jehož nedokončené torzo dodnes ční nad slovenskou dálnicí D1. Od křižovatky Bosákova x Jantárová cesta probíhají zemní práce v celé šíři tramvajového tělesa až po dočasnou konečnou Bosákova.  

Výluka Hlavná stanica:
Výluka na tramvajové trati Hlavná stanica – Radlinského je takovým bratislavským evergreenem. Trať byla uzavřena z havarijních důvodů již od 2.11.2011, dosud však nebyla opravena. Soukromý investor, který se měl podílet na opravě, na tom není ekonomicky dobře, takže trať je stále mimo provoz. Momentálně je situace taková, že v dohledné době by mělo dojít k opravě a následnému obnovení provozu za podpory finančních prostředků města.

  Výluka Dúbravka:
Snad ještě letos by mělo dojít k rekonstrukci tramvajové tratě na Dúbravku mezi zastávkami  Dúbravka - Švantnerova. Z důvodu velmi špatného technického stavu tratě díky dožilým BKV panelům, familiérně přezdívaných "Kádárova pomsta", se nedá rekonstrukce příliš odkládat. Zdevastované BKV panely trpí veškerými neduhy tohoto konstrukčního řešení, nejvýraznější jsou výškové a směrové vyosení. Rekonstrukce tratě v úseku Hanulova – Pri kríži má být realizována za pomoci dotace z evropských fondů. Celkem má oprava tratě vyjít na částku 10,5 mil. eur bez DPH a realizována má být v rozsahu 5 měsíců po podpisu smlouvy.

  Tramvaje:
Slováci říkají tramvajím „eletričky“, stejně tak jako se v Brně používá název „šalina“, a stejně tak jako se dříve v Praze říkalo tramvaji „elektrika“. Zdejší rozchod 1000 mm je na Slovensku jediný, ale i on měl na sklonku federace namále. Dnes se o změně rozchodu již neuvažuje, bylo by to drahé. Za Československa hojně podporované tramvaje se po zániku federace dostaly na okraj zájmu. Infrastruktura i vozový park chátraly. Průběžné opravy kolejové i trolejové sítě se sice dělaly, ale nestačilo to na běžnou obměnu, a už vůbec ne na výstavbu nových tratí. Na konci roku 2013 se konečně ledy pohnuly a rozeběhla se dlouho plánovaný výstavba tramvaje na sídliště Petržalka a k cca 40km provozovaných tratí přibude dalších 2,4 km. Vozový park tramvají jaksi ustrnul v čase, Bratislava počátkem roku 2014 dosud neprovozuje žádnou nízkopodlažní tramvaj. Poslední dodávky vozů se uskutečnily mezi lety 1991- 1997, kdy byly dodány vozy T6A5. Stěžejní vozový park se však dosud skládá z modifikací typu T3 (Tatra T3, Tatra T3SUCS, Tatra T3M, Tatra T3G, Tatra T3S, Tatra T3AS, Tatra T3Mod, Tatra T3R.P, Tatra T3R.PV) a kloubových K2 (Tatra K2S, Tatra K2G). Celkem je ve stavu cca 230 vozů.

Pro obsluhu nové tramvajové trati na Petržalku bude firmou ŠKODA TRANSPORTATION a.s. dodáno 15 jednosměrných nízkopodlažních tramvají Škoda 29T a 15 obousměrných vozů odvozeného typu Škoda 30T. První tramvaj by měla být dodána již cca v listopadu 2014.

Tramvajová síť je místy v poměrně dezolátním stavu, nicméně spousta úseků je provozně přijatelných. Zajímavostí jsou pozůstatky tříkolejnicového rozchodu jako memento nad nedokončeným přerozchodováním na 1435 mm.

V areálu vozovny Jurajov Dvor se nachází vyřazený vůz vůz T3 ev.č. 7722, který utrpěl nehodou s vozem K2 dne 7.2.2014. Také se zde nachází vrak vozu T3 ev.č. 7720 z dřívějších výřadů.

Ve vozovně Jurajov Dvor je také zajímavá tramvajová přesuvna, jí podobných už tolik není.

Trolejbusy:
Od listopadu 2013 se na bratislavské půdě nacházejí od firmy 4RAIL pronajaté kloubové vozy Škoda 15Tr ev.č. 6641 – 6644, přičemž posledně jmenovaný je nasazován jako záložní. Patnáctky mají svůj původ v Plzni, kde jezdily pod čísly 466, 468, 469, 473. Během dubna 2014 mají být pronajaty od stejné firmy i vozy 14Tr ev.č. 6316, 6317 (ex DSZO ev.č. 161, 163).

Ve vozovně Trnávka s nachází vyřazený rozebíraný Škoda 14Tr ev.č. 6234 a fragmenty z vozu ev.č. 6233.

V polovině března 2014 byl provoz zajišťován vysokopodlažními trolejbusy Škoda 14Tr a 15Tr. Celkem 6 nízkopodlažních kloubových vozů Škoda 25 Tr Irisbus s nezávislým agregátem zajišťuje provoz na ostrovní trati do zastávky Molecova. Vzhledem k častým opravám trolejbusů 25Tr není až příliš neobvyklá situace, kdy je nahrazován závislým trolejbusem 15Tr či autobusem.

Jediný trolejbus Škoda 21Tr je vzhledem ke své atypičnosti dlouhodobě neprovozní. První nové standardní trolejbusy Škoda 30Tr a článkové Škoda 31Tr budou dodávány až od počátku dubna 2014

Trolejbusové trolejové vedení je v poměrně ucházejícím stavu. Síť měděných pavučin je průběžně modernizována, naposledy došlo k rozsáhlé modernizaci v okolí zastávky Hýrošova. Přesto se i dnes vyskytují v trolejové síti místa, kde se používají pevné závěsy nebo dnes již značně archaické kremnické armatury, třeba u zastávky Lovinského. Zajímavé jsou scenérie tratě na Kolibu, což je velmi členitá trať doplněná tunýlkem situovaným pod železniční tratí. Milovníci “kočičích hlav” si přijdou na své v zastávce trolejbusů Nám. Slobody.

Další adrenalin lze zažít v autobuso-trolejbusové zastávce Autobusová stanica směr z centra. Díky zbytkům železniční vlečky ve velmi tristním stavu, se po ní jedoucí autobusy a trolejbusy kolébají jak káčata.

  Autobusy:
Pokud ještě chvilku zůstaneme v zastávce Autobusová stanica, můžeme se přesunout do terminálu autobusů linkové a dálkové dopravy. V útrobách betonové stavby se skrývá velké překvapení, které by zde málokdo čekal. V prvním patře budovy se nachází kavárna, ale ne ledajaká, je složena ze dvou kloubových autobusů Ikarus 280. Pro bližší informaci lze uvést, že Ikarusy jsou vedle sebe, s tím, že jsou v místě střechy napevno spojeni k sobě, avšak bočnice byly odstraněny. V salonu jsou stylově rozmístěny ikarusové sedačky (s textilním potahem), které dokreslují zajímavý interier. Dále jsou zde stolečky, lednice, velkoplošná obrazovka a velký bar. Ač není kavárna příliš hojně navštěvována, minimálně za shlédnutí rozhodně stojí. Vozový park autobusů je velmi barvitý, v drtivé většině případů však jde o dožilé vozy. Za nejstarší lze považovat kloubové Karosy B741 s pohonem na CNG, kterých bylo v letech 1991 – 1995 dodáno celkem 107, avšak do dnešních dnů jich stále více než polovina zasahuje do provozu. Za další provozně spolehlivá vozidla jsou považována Ikarusy 415 a 435, jejichž množství se v posledních letech již dost snižuje. Vozový park je dosti roztříštěný, v provozu se můžeme setkat s následujícími typy: Ikarus 415, Ikarus 435, Irisbus Citelis 12M, Irisbus Crossway LE 12M, Iveco Daily, Tedom C12 G, (Karosa B 732 Cabrio), Karosa B 741, Karosa B 961, Mercedes-Benz CapaCity, Mercedes-Benz Citaro CNG, Mercedes-Benz O 405 GN, Mercedes-Benz Sprinter, Solaris Urbino 15 CNG, SOR B 9.5, SOR BN 10.5, SOR BN 9.5, SOR C 10.5, SOR NB 18 City. Kloubové autobusy Karosa B961 jsoz zapůjčeny z Banské Bystrice.

Vzhledem k častým poruchám autobusů na trati se lze běžně setkat s některým ze záložních vozidel.

Doporučeny ke svezení jsou přeshraniční linky do Maďarska a do Rakouska. Z určitého pohledu je zajímavá i linka č. 90, jedoucí k zastávce Areály vodných športov, kde lze obdivovat velikost blízkého vodního díla Gabčíkovo.

Nezajímavé nejsou ani různé dílenské či manipulační autobusy, které se rekrutují zejména z typu B732 CNG, do provozu MHD již nezasahují a jsou určeny na dožití. Některé z nich jsou ještě v provedení s tropickými vysokými okny – např. verze pro Venezuelu.

Co se týče historických autobusů DP, zrovna v 11. týdnu roku 2014 probíhala oprava autobusůŠkoda 706 RTO (čelní okno) a Karosa ŠM11 (zadní náprava), aby byly připraveny na nadcházející akci Bratislava pre všetkých.

Železnice:
Bratislava má spoustu železničních zajímavostí, záleží jen na zájemci kam se vydá a co je jeho cílem. Hlavná stanica je bezesporu jednou ze vstupních bran do města. Hned v nádražní budově je v prvním patře restaurace, která by se dala nazvat „nádražácká“, všudypřítomné exponáty z železnice jsou toho důkazem. V těsném sousedství se nachází železniční muzeum, které stojí za shlédnutí.

Bratislava je i výchozí stanicí pro žluté vlaky společnosti Regiojet v trase Bratislava - Dunajská Streda – Komárno. V okolí Bratislavy je možno využít i vlaků v porodních bolestech rodícího se systému Bratislavská integrovaná doprava (BID). Integrované linky jsou následující: S20 BRATISLAVA – Zohor – Plavecký Štvrtok – Malacky – Veľké Leváre – ZÁVOD; S25 ZOHOR – Vysoká pri Morave – ZÁHORSKÁ VES ; S50 Bratislava – Bratislava-Rača ; S60 Bratislava – Bratislava-Vajnory.

Zajímavostí je celá řada, je zde spousta vleček ať provozovaných či neprovozních, přeložky tratí, části zrušených tratí. Zajímavé jsou i třeba tunýlky na křižovatce Karpatská x Dobšinského x Jaskový rad.

Bunkry:
Zájemci o studium fortifikační historie si Bratislavě i okolí přijdou na své. Pevnosti vybudované v letech 1933 – 1935 jsou doplněné sofistikovanějšími objekty z let 1936 -1938. Do dnešních dnů se nezachovaly všechny, některé padly za obět výstavbě sídliště Petržalka a dálnice. V každém případě je tento kout bývalého Československa velice bohatý na vojenské pevnůstky.

Fotografování:
Bratislava je v současnosti dopravně velmi zajímavé město. Rozhodně je co fotografovat.  Momentálně největším tahákem je rozebírání Starého mostu, a to i pro místní obyvatele. Několik desetiletí staré kolejnice už z mostu zmizely, následovány prvním polem ocelového mostu. Nyní pokračuje pozvolné rozebírání mostu směrem k petržalské straně. Neméně zajímavé je fotografovat pozůstatky z výstavby bratislavského metra, kterých je stále požehnaně.

V souvislosti s nadcházejícím příchodem nízkopodlažních trolejbusů Škoda 30 Tr SOR a 31 Tr SOR zvoní umíráček vozům Škoda 14Tr a 15Tr. Je také vřele doporučeno dokumentovat pomalu mizící Ikarusy 415 a 435, mladší bratříčky legendárních dvěstěosmdesátek. Vícenež dvacetileté kloubové Karosy s pohonem na zemní plyn dosud tvoří významnou část vozového parku a panuje s nimi spokojenost.

U tramvají jsou zajímavé vozy T6, jejichž část je stále v původním barevném schematu, tedy červenokrémové kombinaci. Tramvajových zajímavostí by se našla celá řada, od tříkolejnicových zbytků plánovaného přechodu na rozchod 1435 mm, přes atypické červenobílé nátěry vozidel až po zajímavé celovozové reklamy.

  Bezpečnostní situace:
Turista z České republiky se v Bratislavě může cítit jako doma, přesto je vhodné zmínit některé odlišnosti oproti tuzemsku. První rozdíl pocítíte na přechodu pro chodce. Ač má chodec před projíždějícími automobily dle vyhlášky přednost, v praxi tomu tak není, a chodec, degradován na nejnižší formu živého organismu může utrpět fatálními následky. Rovněž zvuková signalizace na přechodech pro chodce není k dispozici nebo je ztišena na takovou úroveň, že je přehlušena okolním provozem. Pro úplnost je zapotřebí dodat, že do konce října 2013 měli chodci přednost i před tramvají, to však již neplatí.

Zvláštní kapitolou je fotografování. Pokud si fotíte Bratislavský hrad nebo prezidentské sídlo, je vše v pořádku. Pokud fotografujete dopravní prostředky, stáváte se krajně podezřelou osobou, Bratislavané na tyto akce ještě nejsou zvyklí. Dříve nebo později se nevyhnete všetečným otázkám typu: "Prečo to foťítě" apod. Výjimečně se můžete setkat i s nesouhlasem některého z provozních zaměstnanců DP.

Důležité je chování k opilcům, kteří se zde vyskytují. Těm už případné fotografování dopravních prostředků nevysvětlíte vůbec, lépe je se s nimi vůbec nevybavovat a opustit místo.

Bratislavané jsou jinak úžasní a otevření lidé, klidně s vámi zapředou nezávazný rozhovor na jakékoliv téma. Pokud se někde ztratíte a hledáte v mapě, nejpozději do pěti minut se najde někdo, kdo se nabídne, že vám poradí, to je další skvělá vlastnost bratislavských obyvatel.

Veřejné osvětlení:
Bratislavské ulice jsou velmi dobře nasvíceny veřejným osvětlením, výkonné sodíkové výbojky s příjemným žlutým světlem dávají obyvatelům i turistům pocit bezpečí. oproti tomu jsou v České republice výkony svítidel snižovány takovým způsobem, že je na leckterých ulicích nepříjemné šero až tma. A to nemluvě o rádoby moderních trendech v podobě LED svítidel, jejichž nevýkonné a umrlé světlo na ulice nepatří.

  Historická vozidla:
Historický vozový park tramvají se skládá z vozů Ganz, dvounápravových vozů ev.č. 18, 31, 38, 135 z let 1937 – 1958. Dále jsou k dispozici vozy PCC generace – T2, T3, K2, K2YU.

Trolejbusový park historických vozidel se skládá ze zajímavé plejády. Jako nejstarší, byť neprovozní trolejbusový exemplář můžeme považovat FBW/Tüscher/Oerlikon ev.č. 80  z roku 1944, kterému bohužel ke zprovoznění chybí zejména důležité části zadní nápravy a elektroinstalace.. Přelom 70. a 80. let 20. století reprezentují vozy Škoda 9TrH25 ev.č.152 a Škoda 9TrHT28 ev.č. 53. V historické sbírce se nachází již i Škoda14Tr01 ev.č. 6207, typ, který je dosud v bratislavské dopravě hojně zastoupen. Kompletní opravou prochází kloubový kooperační vůz Škoda Sanos S 200 ev.č. 6505 z roku 1984.

Jestli se zařazení do muzejních sbírek někdy dočká i na bratislavské poměry raritní dlouhodobě neprovozní Škoda 21Tr, ukáže čas.

Co je bohužel pro další rozvoj historické kolekce nepříjemné, je nedostatek finančních prostředků, vhodného týmu pro údržbu a opravy nově získaných vozidel, a také poměrně vlažný zájem vedení DP Bratislava. Ano, něco to stojí, ale prezentace historických dopravních prostředků se dá využít i jako silný marketingový nástroj, nehledě na možnost pronájmu jiným subjektům – v jiným městech to již pochopili.

Dopravní podnik má ve svých sbírkách nejenom autobusy typu RTO, ŠM11 a Ikarusy 280a 283, 415, 435, Tambus, nýbrž i poměrně raritní Ikarus 620 a také Škodu 706RO. Depozitář doplňuje ještě několik linkových Ikarusů 280, dále krátké i dlouhé Karosy řady 700. Součástí sbírek je i trolejová věž na podvozku Mercedes, trolejbus 14Tr ev.č. 6207 a také cvičný trolejbus 14Tr .Z trolejbusu Sanos ev.č. 6517 se berou náhradní díly pro právě opravovaný Sanon ev.č. 6505. Jugoslávský kloubový Sanos se po dokončení opravy jistě stane chloubou historického vozového parku.

© M. Babický 2014
Autor: mb-190314z-040514v, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 4.5.2014
115 let MHD v Olomouci

V sobotu 5.4.2014 cca od 9:00 do 17:00 hod. se uskutečnily oslavy 115 let MHD Olomouc a s ním spojený Den otevřených dveří. Dopravce zpřístupnil tramvajovou vozovnu, autobusovou garáž a nově vybudovanou měnírnu u zastávky Trnkova. Také byla v provozu historická vozidla.

Tramvajová vozovna:
Návštěvníci si mohli prohlédnout skromné technické zázemí vozovny. Na nádvoří byly vystaveny veškeré typy tramvají, které DPMO provozuje - T3, T3SUCS , T3R.P , VarioLFR.E, VarioLFR.S, VarioLF plus/o, Astra, Trio evidenčních čísel 101, 102, 136, 143, 156, 203, 207, 243. Dále si zde mohli zájemci prohlédnout trolejovou věž na podvozku Renault a stavební stroj - nakladač. Došlo zde také k vystavení nové výhybky, která bude záhy využita pro opravu trati do Pavloviček. Hezkým počinem byl vystavený statický exponát v podobě dvounápravového vlečného historického vozu ev.č. 99. Uvnitř haly byly zaparkovány autobusy Solaris Urbino18 ev.č. 401, 409 a Urbino12 ev.č. 634 na dílenské opravě. Do menších dílenských provozů uvnitř areálu mohli návštěvníci pouze nahlédnout, nebyly zcela přístupné. Se vzorným popisem zde dlely různé agregáty tramvaj, zejména ze starších vozů T3. Odstavné kolejiště "Rubik" nebylo zpřístupněno. Celou vozovnou se po celý den neslo cinkání tramvajových zvonců, snad to personál vozovny přežl ve zdraví.

Děti se mohly zúčastnit jednoduché vědomostní soutěže a získat drobný dárek. Pro hladovce a žíznivce zde byly stánky s občerstvením. V prodejně jízdenek byly k mání i propagační materiály. Co byl však marketingový i obchodní úlet, byl prodej minibrožurky, popisující, čím se DP zabývá a k čemu slouží. Popis činností DP by se vešel na jednu obyčejnou stránku strojopisu A4. Je nutno dodat, že listy či brožurky s obecnými informacemi se při jiných oslavách poskytují zcela zdarma. Za zmínku z jiného soudku stojí i úsměvný vzkaz na pánské toaletě - jakýsi zlidovělý návod k obsluze.

Autobusová garáž:
Druhou provozovnu, kterou si zájemci mohli prohlédnout, leží severozápadně od tramvajové, cca 5 minut jízdy. Zdejší zázemí je poměrně skromné, opravy většího rozsahu jsou prováděny v tramvajové vozovně. V jedné z budov byly odstaveny dva autobusy Solaris na údržbě. Na odstavné ploše se nacházela pestrá plejáda autobusů, které má dopravce ve vozovém parku, tedy Karosy typů B741, B941, B961, B932, B951, LC936XE, Solaris Urbino 12, Urbino 18 i novinku - Solaris Alpino, konkrétně ev.č. 306, 312, 317, 405, 412, 551, 601, 624, 639, 761, 771, 902. Za zmínku stojí historický autobusový přívěs Jelcz PO1E ev.č. 1227 z DP Ostrava, který sem byl zapůjčen spolu s autobusem Škoda 706 RTO ev.č. 247. Na vyprahlé turisty čekal stánek s pivem Litovel. Tramvajová měnírna Trnkova:
Na dočasné, nově vybudované, úvraťové konečné se nachází měnírna Trnkova. Zájemci mohli do měnírny zlehka nahlédnout a případně se obsluhy zeptat na cokoliv z problematiky měnírny. Dál se návštěvníci nedostali, s napětím 22 kV neradno špásovat, což se samozřejmě týká i tramvajových 600 V.

Jízdy historických vozidel:
DP Olomouc zajistil pro den otevřených dveří zmiňovaný autobus Škoda 706 RTO s přívěsem z DP Ostrava. Samotný vůz zajišťoval přepravu cestujících mezi tramvajovou a autobusovou provozovnou. Nejprve byl sice stanoven pevný jízdní řád s hodinovým intervalem, záhy však bylo zjištěno, že vzhledem k obrovskému zájmu obecenstva nelze zájemce uspokojit. Intervaly historického autobusu byly tedy řízení dispečersky, v zásadě autobus pendloval neustále mezi provozovnami.

Stejně tak obrovský byl zájem o svezení jednou jedinou historickou tramvají ev.č. 223, jejíž jízdní řád v 45min. intervalu a po trase Náměstí Hrdinů - Šantovka - Trnkova - Šantovka - Kosmonautů - Bystřička - Náměstí Republiky - Náměstí Hrdinů slibovala zajímavou atrakci. Historická tramvaj však nevydržela takový nápor a hned zpočátku zkolabovala na nové tramvajové trati na Šantovku. Nepojízdná tramvaj musela být odtlačena soupravou VarioLF plus/o ev.č. 109, 110 na odstavné kolejiště "Rubik". Byl to vskutku impozantní pohled na historicko-moderní soupravu, jedoucí přes město. Posléze bylo zjištěno, že jde o elektrickou závadu, kvůli které nelze využívat jedno z řidičských stanovišť. Zde je zapotřebí vyzdvihnout snahu všech zúčastněných, kteří se podíleli na zprovoznění a následně vyslali vůz na okružní jízdu městem, kde nebylo třeba obracet na úvrati, konkrétně: Hlavní nádraží - Náměstí Republiky - Náměstí Hrdinů - Kosmonautů - Hlavní nádraží. Aktuální informace cestujícím velmi chyběly, elektronické panely na zastávkách sice přinesly upozornění na změnu trasy historické tramvaje, ale už nebylo řečeno po jaké, bohužel.

Celou, poměrně malou, akci lze hodnotit pozitivně s mírnými rozpaky (poue dvě historická vozidla na zvláštních jízdách, zpoplatněná brožurka nevalné hodnoty, neinformovanost cestujících při výpadku historické tramvaje).

Jako potěšující a důstojný oslav byl fakt, že DP před časem spustil na internetu anketu, jak by si návštěvníci přáli oslavy uspořádat. Fenomenální nápad, byl uspořádat videosoutěž na téma 115 let MHD v Olomouci. Vítězné klipy byly promítány v tramvajích s vnitřními LCD panely.

Doufejme tedy, že za 5 let, kdy bude olomoucká MHD slavit kulatiny, půjde o důstojnější a propracovanější oslavy. Uvidíme, kam se za tu dobu olomoucká doprava posune. Je potřeba pokračovat ve výstavbě tramvajové trati nejenom na jih města, ale zejména postavit nové zázemí DP Olomouc, o kterém se dlouhá léta pouze hovoří. Zde patří velký dík zejména dílenským pracovníků, kteří jsou schopni v dosavadních nevyhovujících prostorách a při poměrně zastaralém vybavení opravovat moderní vozidla.

© M. Babický 2014
Autor: mb-050414z-050414v, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 6.4.2014
Den Pražské integrované dopravy 23. 11. 2013

U příležitosti 20. výročí existence organizace ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) se uskutečnily v západní části Prahy oslavy spojené s tímto výročím, které ve skutečnosti připadá na 1.12.2013.

Sobotním oslavám předcházela odborná akce, a sice v pátek 22. 11. 2013, kdy byly uspořádány přednášky pro odborníky včetně doprovodného programu.

Centrem dění bylo Království železnic na pražském Smíchově. Vstupné bylo mimořádně za 50 % standardní ceny. Na návštěvníky čekaly odborné přednášky o pražské dopravě, výstava o 20 letech PID a samozřejmě prohlídka expozic v Království železnic. Pro děti i dospěláky pak byly připraveny různé soutěže. Bohužel, kdo se chtěl dostat dovnitř, musel se obrnit trpělivostí a vystát dlouhou frontu.

Před Královstvím železnic byl zaparkovaný muzejní autobus DP Praha typu Jelcz MEX 272 ev.č. 4881. Autobus byl využit pro výdej reklamních materiálů včetně aktuálně vydané brožované knihy o vývoje PID za dobu fungování organizace ROPID. U autobusu byly také vyvěšeny otázky pro znalostní soutěž Šotouš roku 2013.

Od cca 10:00 do cca 16:00 v intervalu 60 min. byly uspořádány bezplatné a poměrně okázalé jízdy historických vozidel. Z důvodu předpokládaného velkého zájmu o svezení jezdilo na jeden interval více vozidel (tramvaje a autobusy).

Pro oslavu na tramvajových kolejích byly využity historické vozy pro komerční jízdy z vozovny Střešovice, konkrétně vůz T1 ev.č. 5002 a T3 ev.č. 6102. Trasa byla zvolena z obratiště Smíchovské nádraží do obratiště Sídl. Řepy s tím, že vozy zastavovaly v každé zastávce. Odjezdy ze Smíchova byly 9:31, 10:31, 11:31, 12:31, 13:31, 14:31, 15:31, Řep pak v 10:01, 11:01, 12:01, 13:01, 14:01, 15:01, 16:01. Jízdní doba byla stanovena na 23 minut. Tramvaje jezdily velice plné, v určitých obdobích byl velký problém se do vozu vůbec dostat.

Bohužel, oslavy byly hned na počátku zkaleny nehodou historického vozu T3 ev.č. 6102 u zastávky Poštovka, kdy osobní vůz tovární značky Opel nedal cca v 9:49 při přejíždění tramvajového pásu přednost tramvaji. Tramvaj nedoznala větší úhony, pouze drobné šrámy na boku mezi 1. a 2. dveřmi, zkrátka se projevila bytelná konstrukce vozu T3. Osobní auto mělo zničený přední nárazník a LP blatník (poškození dalších částí vozu však nebylo vyloučeno). Ke zranění osob naštěstí nedošlo. Po nucené cca čtvrthodinové přestávce došlo k odjezdu i s cestujícími a dohánění jízdního řádu, neboť T1 již jela v opačném směru.

Zajímavé zpestření během dne byla přítomnost nově dodaného vozu Škoda 15T event.č. 9282 na zkušební jízdě v Řepích. Příjemné překvapení pak poskytla posilová historická souprava T3 ev.č. 6921, 6892.

Autobusy byly permanentně v obležení, tak obrovský byl zájem Pražanů i přespolních. Na speciální lince ze zastávky Sídl. Řepy přes mezilehlou Zličín až do zastávky Rudná, nádraží jezdily historické vozy Škoda 706RO (RZ 8A9 2746), Škoda 706RTO s přívěsem Jelcz PO1E( AX 49-63 + AO 35-82) a také Karosa ŠL11 (PM 84-67). První dva jmenované vozy zapůjčila společnost OAD Kolín, poslední vůz je majetkem sdružení ŠKODA - BUS Klub Plzeň.

Odjezdy autobusů ze Sídl. Řepy byly stanoveny na 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:10 s jízdní dobou přesně 15 minut. Z Rudné se odjíždělo v 10:35, 11:35, 12:35, 13:35, 14:35, 15:35.

Autobusy relativně dodržovaly jízdní řád, jedinou vadou na kráse bylo přetěžování autobusů, což se nelíbilo policejním orgánům a došlo k okamžitému nařízení, že budou přepravovány pouze sedící osoby. To se týkalo vozu RTO s vlekem, zásah složek u ostatních vozů není ověřen. Neplánovaně tak někteří cestující zažili pravou a nefalšovanou tlačenici do autobusu.

Zajímavé setkání historických vozů bylo s novým vozem SOR BNG12 s RZ 4E8 8965, který byl ještě 16.11.2013 vystaven na veletrhu Czechbus v Praze a nyní byl již minimálně druhým dnem provozován zkušebně na lince 306 pod evidenčním číslem 1392 dopravce ČSAD Kladno.

Metro jezdilo v trase Florenc - Zličín. Odjezdy z Florence v 10:08, 11:08, 12:08, 13:08, 14:08, 15:08, 16:08, ze Zličína 9:36, 10:36, 11:36, 12:36, 13:36, 14:36, 15:36. Jízdní doby byla 24 minut. Souprava stavěla ve všech stanicích. Na trať byla nasazena historická souprava typu 81.71 ev.č. 2159, 2213, 2429, 2637, 2504 za lehce zvýšeného zájmu cestujících.

Žabotlam, neboli elektrická jednotka ř. 451 ev.č. 451.025-1 + 051.025-5 + 051.026-3 + 451.026-9 svezla zájemce z nádraží Praha-Smíchov do Dobřichovic a zpět. Jednotka ř. 451/452 je sice v pražské aglomeraci vymírajícím druhem, avšak dosud do provozu zasahuje. Na lince S7 mezi Berounem a Prahou hl.n. byla ve stejné sestavě spatřena na spoji Os 8815 v pondělí 18.11.2013.

Odjezdy pantografové jednotky ze Smíchova se uskutečnily v 11:02, 12:02, 13:02, 14:02, 15:02, z Dobřichovic pak 11:54, 12:54, 13:54, 15:54 s jízdní dobou 21 minut. Vlak stavěl ve všech zastávkách. Zájem cestující veřejnosti byl tak nějak přiměřený.

Podstatně větší zájem byl o svezení čtyřvozovou motorovou soupravou složenou z M262.1117 + Bix +Bixovna + M286.1008, která jezdila neustále plná. Odjezdy z nádraží Praha-Smíchov se zcela kryly s elektrickou jednotkou, takže se zadařily perfektivní souběžné jizdy, které lahodily oku cestujích i fotografů. Vlak směřoval do nádraží Rudná a na trati zastavil pouze v nádraží Praha-Řeporyje. Jízdní doba byla úžasných 22 minut. Vzhledem k podobným příjezdům autobusu a vlaku se dalo s velkou dávkou štěstí vyfotit obojí na železničním přejezdu v Rudné. Časy odjezdů z Rudné 10:33, 11:33, 12:33, 13:33, 14:33, 15:33.

Většina spojů byla koncipována tak, aby bylo možno v uzlovém bodě či na konečné přestoupit na další dopravní prostředek bez dlouhého čekání. Zároveň se na těchto místech pohybovali dopravní informátoři, kteří cestujícím odpovídali na veškeré dotazy ohledně organizace oslav.

Zájemci o oslavy se rekrutovaly zejména z řad rodičů s dětmi, a také z dopravních nadšenců, zvaných šotouši. Do budoucna by bylo fajn, kdyby dopravních prostředků tram + bus na podobných akcích jezdilo více, malé děti by to rozhodně uvítaly.

Oslavy se vydařily, počasí přálo, tak nezbývá než poděkovat za uspořádání akce. Na současnou dobu, kdy na nic, díky rozhazovačnosti našich mocipánů, nejsou peníze, se jednalo o poměrně velkorysou, důstojnou a velmi dobře organizačně zajištěnou akci, vhodně reprezentující vznik a vývoj PID za posledních 20 let.

© M. Babický 2013
Autor: mb-231113v, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 23.11.2013
4. 1. 2012 Dopravní ročenka - Česká republika 2010

Leden:

 1. Znojmo * změna dopravce na Znojemskou dopravní společnost Psota a Bítešskou dopravní společnost + integrace
 2. Přerov * změna dopravce v MHD na SAD Trnava.
 3. Praha * zanikla firma SPOJBUS s.r.o začleněním do Veolia Transport a.s
Únor:

 1. Praha * Nový dopravce v PID - Societa o.p.s..
Březen:

 1. Praha* Zahájena stavba metra v úseku Dejvická - Motol.
Duben:

 1. Praha* Zahájen provoz na rekonstruované trati Kbelská - Lehovec - po dlouhých desetiletích opět použity vignolové kolejnice (S49).
 2. Praha* Zahájena výstavba trasy metra V.A Dejvická - Motol
Květen:

 1. Č Budějovice * 20 let výročí novodobého provozu trolejbusů.
 2. Cheb * 10 let Egronetu.
 3. Plzeň * spuštěno odbavování v MHD přes mobilní telefony technologií NFC.
Červen:

 1. Harrachov * zahájen provoz MHD Harrachov.
 2. Ostrava * 80 let autobusů v Ostravě.
 3. Praha * Začleněním do ČSAD Polkost zanikla fa. BADOBUS, s.r.o.
 4. Ostrava * Stávka pracovníků DP Ostrava.
 5. Plzeň * Otevřeno Muzeum dopravní techniky ČSAD v Plzni-Doubravce
Červenec:

 1. Kořenov * Po 65 letech obnovena železniční trať Kořenov - Szklarska Poreba Gorna.
Srpen:

 1. Plzeň * Zahájen provoz na nových trolejbusových tratích přes Borská pole.
 2. Praha * 145 let pražské paroplavby.
Září:

 1. Kladno * V MHD Kladno zařazen první autobus s pohonem CNG.
 2. ČR * Evropský týden mobility.
 3. Praha * Spuštěn prodloužený provoz metra v pátek a sobotu v noci.
 4. Praha * Otevřen západní vestibul stanice metra Stodůlky.
Říjen:

 1. Praha * 135 let MHD Praha.
 2. Praha * Zahájen provoz tramvaje Škoda 15T s cestujícími.
 3. Praha * Otevřen trolejbusový památník Orionka.
 4. Ústí nad Orlicí * Díky občanským iniciativám definitivně zachráněna historická nádražní budova.
Prosinec:

 1. Praha * Mimořádný Den otevřených dveří Národního technického muzea
 2. ČR * Nová lokomotiva Škoda 109E/380 zařazena do zkušebního provozu s cestujícími.
 3. Praha * Nový dopravce v PID - About me s.r.o.
 4. Nový Jičín * Definitivně zrušena železniční trať Hostašovice - Nový Jičín.
 5. Praha * Ukončení pravidelného vypravování lokomotivní řady 831.
 6. Ústí nad Labem * Zahájen provoz lanové dráhy na Větruši v Ústí nad Labem.

© M. Babický 2012
Autor: mb-040112v, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 4.1.2012
17.9.2011 DOD DP Praha 2011 - 14. ročník

Den otevřených dveří DP Praha 2011 se uskutečnil, jak se již stalo tradicí, o zářijové sobotě, tentokrát 17.9. Pro akci byl vybrán hostivařský komplex dopravního podniku.

Autobusy:

Ještě dříve, než návštěvníci stačili projít vstupní branou, byli odchyceni u Autoškoly DP, kde jim byl ukázán autobus SOR NB12 ev.č. 3587, mohli se dotázat na vzdělání u SPŠ dopravní nebo si prohlédnout dispečerský řídící systém dispečinku DP Praha. Doplňkem byly různé části odbavovacího a informačního systému, které si mohli zvídaví návštěvníci dopodrobna prozkoumat.

Ve vstupní hale byly ke spatření i prodeji výtvory modelářské firmy MB modely, která na akcích podobného ražení rozhodně nechybí.

Rozličné typy autobusů, které DP Praha provozuje, si mohli návštěvníci prohlédnout hned za vstupní bránou. vystaveny byly vozy SOR BN 8.5 ev.č. 3137, SOR NB 12 ev.č. 3586, SOR NB18 ev.č. 6747, SOR NBH18 ev.č. 6402, Citelis 18M ev.č. 6599, Karosa B941 ev.č. 6289, BredaMenarinibus ZEUS M 200E ev.č. 3102 (ex 3002), Ikarus E91 ev.č. 3134 (ex 3904), Iveco Crossway LE ZTP ev.č. 3519 (ex 3897), Citelis 12M ev.č. 3505 a Karosa B951 ev.č. 4126.

Tentokrát již nebyli přítomni zástupce typové řady sedmistovkových Karos. Rovněž zástupce početného „stáda“ Citybusů chyběl. Místo toho byly v řadě autobusů vystaveny technická vozidla – Mercedes Atego, Praga V3S a tahač Volvo FH12.

V těsném sousedství měla stánek firma SOR, kde nabízela letáky zejména městských autobusů.

Opodál, v opravárenské hale byl ke spatření kloubový autobus Karosa B941 ev.č. 6293, který prochází střední opravou, jejímž cílem je prodloužení životnosti autobusu. Na opravě zde byly i další vozy např. Citybusy ev.č. 3389 či 3461, Karosa B961 ev.č. 6368 nebo Karosa B951 ev.č. 4127.

Srdce staromilce zaplesalo při pohledu probíhající opravu předválečného trolejbusu Praga TOT ev.č. 303. Ano, je to tentýž trolejbus, který zahajoval provoz tohoto druhu dopravního prostředku v Praze. Bohužel, zub času se na něm velmi nehezky podepsal, Využitelný je rám s nápravami, a po opravě kostra karoserie. Vše ostatní se bude muset vyrobit nebo sehnat různými způsoby.

Samostatnou kapitolou bylo vystavení agregátů autobusů a dalších dílů, konkrétně motorů různých výrobců, automatických převodovek, turbodmychadel, kotoučových brzd atd. Velmi poučné bylo vystavení zkušební stolice kotoučových brzd, a také automatické převodovky Voith v řezu. Kladně lze rovněž hodnotit plakát fy. ZF Ecomatic, kde bylo schematicky znázorněno zařazení jednotlivých rychlostních stupňů u šestistupňové převodovky.

Návštěvníci se mohli seznámit s technologií moderního připevňování plechů na karoserii. Nýtování je zapomenuto, na pořadu dne je lepení, které má stejné, ne-li lepší vlastnosti než dosavadní nýtování dutými nýty.

Rozhodně zajímavá byla i ukázka různých typů sedáků a čalounění.

Na volném prostranství mezi halami měli stánky subjekty, zabývající se sběrem a tříděním odpadu, jmenovitě společnosti Ekokom a Ecobat.

Na odstavných plochách hostivařské garáže byla situace taková všelijaká, zájemci o autobusy si mohli prohlédnout v podstatě cokoliv, nikdo to zvlášť přísně nehlídal.

U autobusové výpravny si zájemci mohli zakoupit publikace a informační materiály DP Praha za snížené ceny.

Tramvaje:

Cestou k provozovně tramvají rozhodně nešlo přeslechnout reprodukovanou hudbu. V těsném sousedství hudebního stánku byla ke spatření výstavka vítězných fotografií tramvaje Škoda ForCity 15T, kterou uspořádal DP Praha ve spolupráci s plzeňskou škodovkou.

Stánek fy. Malkus s nabídkou dopravních publikací a jiných upomínkových předmětů také nešlo přehlédnout.

Kolejová harfa Ústředních dílen nabídla mnoho zajímavého. Byly zde vystaveny jak historické, pracovní, cvičné vozy, tak i ty, s nimiž se na kolejích denně setkáváme.

Mimořádná byla výstavka o historii klasických vozů ČKD T3, jejichž provoz právě končí. Zde byli dva provozní zástupci zmíněného typu,a sice ev.č. 6852 z vozovny Žižkov a jeho kolega ze Strašnic z evidenčním číslem 6892.

Ke spatření zde byly různá vozidla. Starou generaci zastupoval historický vůz ev. 240, tvořící soupravu s vozem 628. První generaci PCC zastupoval vůz ČKD T1 ev.č. 5002.

Vozy současnosti zde mimo již výše uvedeného typu T3 prezentovaly následující tramvaje: T3SUCS ev.č. 7283, T3RP ev.č. 8442 a 8578, T3R.PLF ev. č. 8268, T6A5 ev.č. 8605, 8606, 8719, KT8D5 ev.č. 9020, KT8D5RN2P ev.č. 9063, Škoda 14T ev.č. 9165, Škoda 15T ev.č. 9225.

Pracovní a cvičné vozy zde zastupovaly vozy T3R.P ev.č. 5523 (cvičný), T3 ev.č. 5551 (posunovací) a T3M ev.č. 5572 (sněhový pluh + pracovní).

Expozici vozidel zde vhodně doplňovalo stanoviště diagnostiky kabelové sítě tramvají. Působivá demonstrace proraženého vysokonapěťového kabelu byla více než výmluvná, akustické a světelné projevy upoutaly všechny návštěvníky bez rozdílu věku.

Uvnitř opravárenské haly byly vystaveny různé typy pantografů používaných u pražských tramvají.

Několik externích firem zde prezentovalo své obchodní produkty.

Uprostřed haly zde měla stánek jednotka DP, která se zabývá přestupky řidičů tramvají, konkrétně překročením rychlosti. Měla zde k dispozici příslušnou měřící techniku i fotografické záznamy prohřešků.

V těsné blízkosti zde DP prezentoval svůj dispečerský systém Doris 2005T.

Na opravárenské hale byly vystaveny opravované tramvaje T3RP ev.č. 8226 a 8328. Probíhaly zde rekonstrukce několika vozů KT8D5 na typ KT8D5RN2P, jmenovitě 9054 (ex 9004), 9089 (ex 9039), 9094 (ex 9044).

V jednom z boxů si mohli návštěvníci prohlédnout ukázky jednotlivých částí tramvaje, a sice před a po opravě.

Dále zde byly na opravě vozy T3RP ev.č. 8518, T6A5 ev.č. 8747 a dále cvičný vůz T3 ev.č. 5511 (ex 6340), který byl vyřazen z provozu a bude zařazen mezi muzejní vozy ve Střešovicích.

Návštěvní okruh dále pokračoval přes pracoviště opravy podvozků. Těsně před výstupem z haly mohli návštěvníci spatřit vůz T3RP ev.č. 8220, který čekal na zavázání podvozků.

Hasiči:

V areálu hasičská stanice se zájemci mohli zevrubně seznámit s technikou, výstrojí a výzbrojí hasičské jednotky DP.

Metro:

Při vstupu do areálu metra si mohli zájemci prohlédnout poněkud bezprizorní autobus Karosa B732, který slouží Městské policii Praha v rámci osvěty a prevence kriminality.

V hale depa příliš zajímavého nebylo. Dvě rekosoupravy 81.71M ev.č. 3151, 3240, 3410, 3414, 3152 a 3902, 3638, 3668, 3803, 3901 a M1 ev. 4303, 4454 ,4455, 4456, 4304. Statické soupravy pak ještě doplňovala jedna z nejnovějších dodaných souprav 81.71M ev.č. 3500, 3674, 3675, 3676, 3900, která posloužila hasičům pro demonstraci nakolejování a vykolejování.

Infostánky Škoda a AŽD nenabídly nic převratného.

V rohu haly bylo instalováno tablo, ve stručnosti prezentující stanice metra na nově budované trase A. V druhé části pak stanice na připravované trase D.

Nejvíc bodů „nahnalo“ depo venkovní výstavou speciálních pracovních vozů metra, jak trakčních, tak přípojných. Dospělí velmi často obdivovali revizní vůz, který vypadá přibližně jako přípojný kolejový autobus kompletně zasklený v ocelovém rámu. Děti ocenily možnost podívat se do lokotraktoru, ty zdatnější pak prováděly lezecké výstupy na vozíky, hraničící s adrenalinovými sporty.

Shrnutí:

Areály DP byly obslouženy speciální autobusovou linkou DOD, na kterou byly nasazeny nízkopodlažní autobusy SOR NB12. Spatřeny byly vozy ev.č. 3546, 3549, 3560, přičemž je možné, že jich v průběhu dne bylo nasazeno i více.

Akce byla zaměřena zejména na děti v duchu sloganu „Víte, kde bydlí váš autobus, metro nebo tramvaj? „. Děti musely na každém stanovišti splnit daný úkol (trefa míčkem, hašení požáru, chůze po chůdách, skákání v pytli a bludiště). Za všechny splněné úkoly děcko obdrželo dřevěné jojo a nějaký ten drobný prezent jako např. omalovánky atd.

Letošní ročník se nesl také ve znamení rozloučení s klasickými vozy T3. Nemalou zásluhu na tom má jistě Ing. Šurovský – vedoucí jednotky JDCT. V sobotu 17. 9. 2011 byly na linku 7 v trase ÚDDP – Radlická nasazeny dva solovozy T3. Vozovna Strašnice vypravila na 21. pořadí vůz ev.č. 6921 a vozovna Žižkov na 22. pořadí vůz ev.č. 6957. Zatímco běžní cestující nějakou mimořádnost nevnímali, početná „šotoušská obec“ byla na nohou a nenechala si loučení „ujet“.V neděli 18.9.2011 se pak žižkovská souprava T3 ev.č. 6957, 6852 na lince 9, strašnická 6921, 6892 pak na lince 22. Obě byly shodně nasazeny na 18. pořadí.

Den otevřených dveří se velmi vydařil. Nutno podotknout, že v režii DP Praha má poměrně vysokou prestiž.Jde o kulturní vyžití nejenom pro dopravní příznivce, na své si přijdou běžní cestující, zejména ti s dětmi. Drobnou výtku si zaslouží depo metra, kde s výjimkou expozice pracovních vozidel byly veškeré prezentace „odfláknuty“,a tím zážitek z celého dne trochu znehodnocen.

Na prestižní vídeňský Tramwaytag, což je opravdový tramvajový svátek, zatím nemáme, ale kdo ví, třeba se jednou přiblížíme.

Dejme tomu, že bychom se třeba jednou mohli dočkat třeba toho, že se bude po areálu prohánět autoškola či tramvajškola s návštěvníkem – řidičem. Zcela chybí pravidelné jízdy historických vozidel (autobusy, tramvaje, metro) ať již v areálu či mimo při DOD. A takový rockový koncert by také nemusel být špatný, co vy na to?

© M. Babický 2011
Autor: mb-170911v-170911w-190911a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 17.9.2011
5.4.2011 Novinky z Konference Chytrá a zdravá městská veřejná doprava 2011.

 1. 5. 4. 2011 9:00 - 9:15 * Nora Fridrichová, Karel Šístek (konferenciéři - zahájení akce), hosté - ředitel PMDP, primátor Plzně a úředník z ministerstva - surový audio záznam z konference - zahájení
 2. 9:15 - 9:40 * Dana Trezziová, Implementace Nařízení 1370/2007 v České republice a výzvy s ní spojené pro dopravní podniky; BDO TAX s.r.o., Česká republika - surový audio záznam z konference
 3. 9:40 - 10:05 * Miloš Poliak, Zkušenosti s financováním dopravních podniků v Evropě; Žilinská univerzita, fakulta provozu a ekonomiky dopravy a spojů, Slovensko
 4. 10:05 - 10:30 * Petr Dovolil, Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících - výzva pro hospodárné a kvalitní služby; Mott MacDonald, Česká republika
 5. 10:30 - 10:50 * Bohumil Chomát, Reklama v prostředcích MHD; JCDecaux Group, Česká republika
 6. 11:05 - 11:35 * Martin Kalab, Marketing Wiener Linien; Wiener Linien, Rakousko
 7. 11:35 - 12:00 * Marcus Platts, Spuštění robustních a spolehlivých odbavovacích systémů pro veřejnou dopravu; CUBIC Transportation Systém Limited, Velká Británie
 8. 12:00 - 12:25 * Martin Chval, Richard Walitza, Bezkontaktní odbavení cestujících, NFC technologie ve veřejné dopravě; Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. a Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
 9. 14:00 - 14:25 * Robert Dangl, Preference MHD ve Vídni: úspěchy, problémy a možnosti řešení; Wiener Linien, Rakousko
 10. 14:25 - 14:45 * Jaroslav Martinek, Bike & Ride; Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Česká republika
 11. 14:45 - 15:10 * Petr Macejka, MHD 21. století v očích cestujících (MHD vs. IAD); UDIMO spol. s r. o. , Česká republika
 12. 15:10 - 15:30 * Jaromír Holec, Květoslav Havlík Představení centrálního dispečinku IDS Jihomoravského kraje KORDIS JMK, spol. s r.o., Česká republika
 13. 15:45 - 16:10 * Manfred Retka, Intermodální informace pro cestující v reálném čase a řízení přestupních vazeb ve veřejné dopravě; Trapeze ITS Germany GmbH, Německo
 14. 16:10 - 16:35 * Steffen Dutsch, Možnosti preference MHD v provozu; Technická univerzita v Drážďanech, Německo
 15. 16:35 - 16:55 * Daniel Šesták, Mark Finer, Koridory městské dopravy – preference pro cestující; Mott MacDonald, Česká republika
 16. 17:00 - 18:00 * kulatý stůl - volná diskuze - Mark Finer, Steffen Dutsch, Manfred Retka, Jaromír Holec,Robert Dangl, Richard Walitza, Martin Chval, Romas Srp, Daniel Šesták,
 17. 6.4.2011 9:00 - 9:30 * Milan Gütter, Paul Gwynn, Integrated Communication for integrated Passenger Transport; Tait Radio Communications GmbH, Rakousko a GES-ELECTRONICS, a.s., Česká republika
 18. 9:30 - 9:50 * Peter Janus, Trakce závislá vs. nezávislá; Dopravní podnik města Prešov, a.s., Slovensko
 19. 9:50 - 10:15 * Hervé Mazzoni, Tramvaj na pneumatikách; Systemes de transport, Systra Francie
 20. 10:15 - 10:35 * Pavel Novák, Využití pohonu CNG u autobusů; Český plynárenský svaz
 21. 10:00 - 11:00 * oficiální tisková konference - Jaroslav Hudec, Martin Kalab, Michal Kraus, Miloslav Kulich
 22. 10:50 - 11:15 * Mikołaj Bartłomiejczyk, Marcin Połom, Alternativní pohony v trolejbusech; Dopravní podnik Gdyně, Politechnika Gdańska, Polsko
 23. 11:15 - 11:40 * Wolfgang Presinger, Od hybridního autobusu a trolejbusu k elektrobusu; Solaris Bus & Coach S.A., Polsko
 24. 11:40 - 12:00 * Petr Kasenčák, Alternativní pohony nekolejových vozidel MHD; ŠKODA ELECTRIC a.s., Česká republika
 25. 12:00 - 12:35 * Günter Mackinger, Projekt EU – TROLLEY (Trolejbus jako příklad efektivní a ekologické e-mobility); Salzburger Lokalbahn, Rakousko
 26. 12:35 - 13:35 * kulatý stůl - volná diskuze - Paul Gwyn, Wolfgang Presinger, Mikołaj Bartłomiejczyk, Petr Kasenčák, Günter Mackinger


© M. Babický 2011
Autor: mb-050411v, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 14.4.2011
22. 2. 2011 Cesta Ikarusem - vyprávění.

Příběh, který vám chci vyprávět, se stal před mnoha lety, v době, kdy ještě pražské ulice brázdily legendární kloubové Ikarusy 280 - lidově zvané "čabajky". Pro neznalé dopraváckého slangu uvádím, že označení "čabajka" vzniklo jednak podle země původu autobusu, tak i podle svého červenohnědého zabarvení, tolik připomínající onu světoznámou maďarskou pochutinu.

Tenkrát jsem byl "náctiletý", nezkažený, slušně vychovaný hoch, s dobrým vztahem k rodičům a nepodléhající démonu alkoholu, sexu, kouření a drog. Místem události se stal autobus a v příběhu figurovala jedna spolucestující a já.

Představte si, že jsem jednoho parného letního odpoledne cestoval z Novodvorské na Smíchovské nádraží, kde jsem potřeboval cosi vyřídit. Autobus na lince 196 nebyl ani prázdný, ani přeplněný, zkrátka něco mezi tím. Nastoupil jsem do druhých dveří, v místě, kde stávala plošina pro přepravu dětských kočárků. Spolucestujících tam nebylo mnoho, tak jsem si ani nesundal tlumok ze zad, který jsem obvykle v dopravních prostředcích z důvodu bezpečnosti a ohleduplnosti držel v ruce. Cestu jsem si krátil pozorováním zástavby, okolo které jsme projížděli.

Asi o tři zastávky dále jsem zezadu cítil mírný tlak na tlumok, tak jsem se jím trochu "ošil", neboť mi to nebylo příjemné. Vzápětí se za mými zády ozvalo: "Teda to se mi ještě nestalo!".

Ohlédl jsem se a žasl. Spatřil jsem fešnou čtyřicátnici, která si urychleně zapínala knoflíčky na rozhalené blůzce, aby skryla své bujné poprsí před zraky ostatních spolucestujících. Trapas. S cudným klopením zraku jsem se té dámě omluvil. Atakovaná paní s ruměncem na líci vystoupila z autobusu na nejbližší zastávce a já po zbytek cesty nechal volně plynout své erotické myšlenky.

Představte si, že něco podobného se může stát komukoliv. Život je pestrý a rád činí nudné a šedivé všední věci velmi barvitými.

© M. Babický 2011
Autor: mb-310109v-220211w, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 22.2.2011
29.6.2010 Vozovna Smíchov (Na Valentince)

Historie:
Zahájila provoz 28.6.1883 jako vozovna koňky o dvou kolejích s kapacitou okolo 140 koní. V roce 1898 ji převzali EP (Elektrické podniky), předchůdce dnešního dopravního podniku. V roce 1901 byla vozovna elektrifikována, avšak souběžný provoz koňky se zde udržel až do jejího zrušení v roce 1905. V roce 1914 byl celý objekt stržen a nahrazen novým o 7 kolejích a kapacitě 45 tramvajových vozů. V roce 1931 byla kapacita navýšena zřízením odstavné koleje v přilehlé ulici. Tramvajový provoz zde byl ukončen v prosinci 1937, záhy po otevření nové vozovny Motol. Vozovna se stala i domovem po téměř celé, avšak nepříliš dlouhé období existence pražských trolejbusů, a sice od 1. 10. 1939 do 16. 10. 1972. Ještě v roce 1973 zde byly umístěny odstavené trolejbusy Škoda 8Tr, které byly odváženy do garáže Kačerov, a zde likvidovány. Přibližně od roku 1977 je vozovna odloučeným pracovištěm Střední průmyslové školy dopravní (dceřinná společnost DP Praha), resp. jejích předchůdkyň.

Současnost:
Archeologie, obzvlášť ta trolejbusová nebo tramvajová, je zvláštní druh lidského bádání, v touze poznat dávno zapomenuté hmotné dílo našich předků.

I přes masivní likvidace artefaktů minulosti zbývá ještě mnoho těchto památek. Bývalá tramvajová a trolejbusová vozovna Valentinka, ve které sídlí v ulici Na Valentince 4, je toho živým důkazem. Zatímco vně vozovny je zajímavý, památkáři chráněný komín, tři původní trolejbusové sloupy včetně několik desetiletí starých svítidel a dnes již notně unavené dlažby, tak uvnitř se nacházejí opravdové skvosty.

Bývalá vozovna prošla různými opravami a úpravami. Za posledních 20 let byly zakryty původní koleje, které jsou nyní pod plastbetonovou podlahou, takže nejsou vidět.

Mnohem zajímavější jsou pozůstatky vrchního vedení. K vidění jsou zde izolátory z 30. let 20. století včetně zbytku trolejí. Při průběžných úpravách došlo k výstavbě zděných příček a zazdění existujících trolejí. Při dalších úpravách došlo na několika místech ke snesení troleje, ve zdech však zůstala.

Největší skvosty se nacházejí na samém konci vozovny. Jsou zde souvislé úseky zavěšených historických trolejových vodičů od tramvají, o průřezu pouhých 80 mm2 (v dnešní době se používá 100 mm2 a vice) , přičemž některé z vodičů slouží jako nosné pro zářivková svítidla, sdělovací nebo silové nízkonapěťové vodiče. Největší bonbonek pro archelogy je existence cca 1,5 m dlouhého trolejbusového vedení včetně izolátorů a příčných drátů! Ukotvení jednoho z příčných drátů dokonce prochází zdí jedné z přístaveb.

Interier vozovny je velmi zajímavý, srdce nejednoho milovníka dopravy zaplesá, a na historické artefakty je vozovna opravdu bohatá. Zájemci o nakouknutí však nemusí hned shánět povolení k návštěvě objektu, některé části fragmentů trakčního vedení lze spatřit i okny z ulic Na Valentince a Svornosti.

A když už jsme u té archeologie, můžeme zmínit i různé pracovní stroje zde umístěné, které take nejsou žádnými novinkami, neboť výrobní štítky se zeměmi původu jako ČSSR, SSSR, PLR a NDR hovoří za vše.

Prameny:
 1. P. Fojtík, M. Jílková, F. Prošek: Sto let ve službách města (1997)
 2. P. Fojtík: Vozovna Motol (2004)
 3. P. Fojtík, S. Linert, F. Prošek: sborníky Pražská městská doprava (vydáno v letech 1983 - 1985)


© M. Babický 2010
Autor: mb-290610v, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 29.6.2010
21.6.2010 Den otevřených dveří DP Ostrava 2010

V sobotu 12.6.2010 se v době mezi 9:00 a 16:00 uskutečnil Den otevřených dveří DP Ostrava. Akce se konala ve vozovně Poruba a Ústředních dílnách Martinov.

Dny otevřených dveří mají v Ostravě dlouhodobou podporu vedení DP i KPMD a jsou patřičně kvalitativně na úrovni, což návštěvníci každopádně ocení. Tentokrát byla vybrána vozovna Poruba, pro své jubileum 50. let od zahájení provozu. Autobusy oslavovaly též, tentokrát 80 let. Druhá část se konala v Ústředních dílnách Martinov a mezi oběma objekty fungovalo spojení v podobě zvláštní autobusové a tramvajové linky, na které byly nasazeny historické autobusy a tramvaje. Hlavní aktér oslav vydal i schematický plánek jednotlivých stanovišť, avšak oproti původnímu plánu zde nebyl vystaven trolejbus Škoda 8Tr ani historický autobus Tatra.

Vozovna Poruba:

Vozovna Poruba přivítala návštěvníky neobvyklým klidem, pouze z dálky doléhalo slabé cinkání tramvajových zvonců.

První vozidlo, se kterým se návštěvník mohl setkat, byla stařičká Praga V3S RZ OVB 50-07, která je využívána jako pohotovostní technický vůz.

V blízké hale se poté mohli seznámit s tably, znázorňujícími pracovní život ve vozovně.

V nedaleké dílně byly vystaveny elektrické a elektronické agregáty a přístroje, důležité pro chod tramvají, namátkou zmiňme třeba trakční motor, zrychlovač či regulátor IGBT tranzistorů. Na stejném místě byl vystaven funkční model informačního a odbavovacího systému, který si mohli ti odvážnejší klidně vyzkoušet, koneckonců i zkušebních jízdenek byl dostatek.

Kdo si chtěl prohlédnout tramvaj zespodu, rozhodně nebyl ochuzen, stačilo jen dodržet jediné pravidlo bezpečnosti práce, a sice zapůjčit si ochrannou přilbu.

V předem určené hodiny probíhalo hydraulické nakolejování vozu T3SUCS ev. č. 908. Mimochodem, tento vůz byl krátce po skončení akce nasazen do provozu na linku 4.

Lidé si mohli prohlédnout i interiery vozů ev. č. 917, 1317, 8201, 8607, 1252, 1601 ( T3SUCS, T34.EVN, T3 školní, sněhový pluh vlastní konstrukce typu RSP-3, Inekon 2001 Trio a Vario LF3 v uvedeném pořadí).

Kdo se chtěl podívat až do myčky, musel absolvovat dlouhou procházku okolo vozů ev. č. 922, 941, 930, 917, 1317, 8201, 8607, 1252, 1601, 1108, 1258, 950, 1004, 999, 1006, 809, 1114, 1133 a 957. Pro účely demonstrování funkce myčky byl použit vůz T3SUCS ev. č. 1012, autorovi není znám jiný vůz, ale spekulovalo se I o využití myčky pro vůz T1.

Autobusová část provozovny zpřístupněna nebyla.

Dílny Martinov:

V dílnách bylo k vidění mnoho zajímavého, kde si každá věková kategorie mohla najít něco podle svého gusta.

Hned u brány mohli návštěvníci obdivovat vzorně zrestaurovaný trolejbus Tatra T400 ev. č. 26 ex DP Praha 9441 ex 441 z roku 1954. Za ním dlel odporový trolejbus Škoda 9Tr ev. č. 82. Ostatní vozy patřily mezi standardní součást soudobého vozového parku DPO - Škoda 26Tr Solaris ev. č. 3716, Sor TN12 ev. č. 3911, Irisbus Citelis 12M ev. č. 7023, Cibus Ena ev. č. 7303, Solaris Urbino 18 ev. č. 7806, Solaris Urbino 12 ev. č. 7723.

Opodál měla stánek Střední škola dopravní Ostrava, kde se mohli zájemci o studium dozvědět potřebné informace. Na pultíku si mohli prohlédnout i některé agregáty v řezu např. turbodmychadlo. Neméně zajímavý byl i funkční vzorek jakéhosi vozítka vlastní konstrukce, kde byly všechny agregáty vozidla vidět tak, aby i člověk neznalý snadno pochopil fungování vozidla v širších souvislostech.

Další zastávkou v pravé řadě se staly vozidla IZS, konkrétně ostravských hasičů, kteří si přivezli Denis Raptor RZ OVC 56-65 a Camivu EPS30 RZ 5T3 3442.

Autoškola DP Ostrava zde měla zastoupení v podobě nákladního vozu Volvo FL240 ev. č. 9199 a autobusu Karosa B952E ev. č. 9200.

Předposlední zastávkou byla pomocná technická vozidla, konkrétně starší Avia ev. č. 9254 pro vysávání nečistot z kolejových žlábků a výhybek, a pracovní vůz RSP-3 ev. č. 8608.

Úplně na konci byl vyřazený trolejbus Škoda 14Tr ev. č. 3244 spolu s ( částečně rozřezaným) osobním automobilem, které byly použity ke cvičení IZS a měly simulovat dopravní nehodu.

Nyní se vraťme zpět ke vstupní bráně a projděme si levou stranu prohlídkového okruhu.

Na počátku měly stanoviště závodní terénní speciály firmy Libros - upravené Tatry 813 8x8 se 198kW motorem, které původně vznikly již v letech 1979 - 1980 a nyní se používají pro truck trialové závody. Při jejich odjezdu v cca 14 hodin se lidem naskytl opravdu nevšední zážitek. Nejprve burácení ohromného dvanáctiválce , které by se rozsahem decibelů dalo srovnat s celým "stádem" motocyklů Harley Davidson. Monstrózní efekt odjezdu Tatry byl umocněn mohutným zášlehem plamenů z výfukové soustavy. Vypůjčím si tedy slova jednoho ze starších návštěvníků: "Teda, už jsem viděl leccos, ale tohle teda fakt ne", která hovoří za vše.

O kus dále byly umístěny stánky s občerstvením a upomínkovými předměty DPO.

O dobrou zábavu k poslechu se postaralo Rádio Čas, které je na Ostravsku poměrně oblíbené.

Následovala zkušební a předváděcí vozidla výrobců. První v řadě byl krátký nízkopodlažní Solaris Urbino 8.6 ev. č. A077 s RZ WU 68583 zapůjčený z polské Varšavy. Další v řadě byl polský předváděcí Solaris Urbino 12 Hybrid s RZ PZ 5060T. Třetím vozem Solarisu zde byl opět polský Solaris Interurbino12. Firma Iveco zde byla zastoupena typem Crossway LE EEF. Firma Sor zde vystavovala prototyp trolejbusu TNB, který obdržel zkušební číslo DPO 9997. Poslední v řadě byl klasický Mercedes Conecto s registrační značkou 1AR 9985.

Expozice firmy OZO Ostrava se skládala z celkem tří zeleně zbarvených vozidel Renault, využívaných k úklidu a odvozu komunálního odpadu, a také upoutávkou na brzký termín konání DOD v OZO.

Opodál bylo umístěno stanoviště Městské policie Ostrava s ukázkou vozového parku, výzbroje, výstroje, služebních psů a koní.

V těsném sousedství stanoviště MP se nacházely atrakce pro děti - skákací hrad, kolotoče, létající labutě, to vše k plné spokojenosti malých i větších dětí.

Posledním, důležitým, avšak nepříliš navštěvovaným místem bylo stanoviště s ukázkou pracovních technologických vozidel, např. vozidly pro opravu vrchního vedením svařovacími vozy apod. Na ukázku zde byl také reálný model kolejového svršku včetně makadamového zásypu.

V přilehlé budově - dilnách kolejových konstrukcí mohli návštěvníci obdivovat mohutné stroje, sloužící k výrobě kolejí, výhybek a souvisejících zařízení.Na prostranství před dílnou se nacházela vystavená provozní tramvaj T3 ev.č. 752, se kterou se předběžně počítá jako nejnovějším přírůstkem do vozového parku historických vozidel. Rovněž zde byla odstavena žlutá posunovací tramvaj T3 ev.č. 760, přezdívaná "Máňa".

U dílny kolejových konstrukcí byla výstavka, skládající se z různých typů zastávkových označníků.

Uprostřed areálu mohli zájemci obdivovat zázemí velké haly. Ta slouží pro běžné opravy, generální opravy, rekonstrukce, a také k výrobě nových tramvají zejména modelové řady Vario, která se skládá z velkého množství možných modifikací. Byly zde zastoupeny snad všechny typy, které v Ostravě jezdí, konkrétně T3R.EVN ev.č. 1338 +1339, rekonstruovaná KT8D5RN1 ev.č. 1514, Vario LF3/2 ev.č. 1652, Inekon 2001 Trio ev.č. 1253, Vario LF2Plus ev.č. 1411, včetně nepříliš rozšířených vlečných vozů (souprava T3R.EV + VV60LF ev.č. 1301 + 301). Pro neznalé byl docela zajímavý pohled na rozpojenou tříčlánkovou tramvaj KT8D5RN1 ev.č. 1506. Zajímavá byla i výroba tramvají T3R.EVN ev.č. 1340 - 1342 pro severomoravskou metropoli. Na přesuvně se mohli návštěvníci seznámit s různými elektrickými agregáty, včetně jejich popisu.

V těsné blízkosti výrobní haly byly vystaveny historické tramvaje, které nebyly nasazeny na linku. Ony totiž ani být nemohly, jelikož se jednalo o historické pracovní vozy č. 106, 8602 + 8002, 24.

Na navazujím prostranství byl umístěn prodejní stánek s dopravní literaturou, modely a dalšími užitečnými materiály.

Tak to bychom měli vše, ba ne, ještě to není všechno. Na samém konci areálu, tak aby ji nikdo moc neviděl, byla odstavena žlutá pracovní T2 e. č. 685, nutno podotknout, že v provozním, ale notně zbědovaném stavu.

Škoda, že nebyly vystaveny také pracovní vozy DP, které jsou určeny zejména pro opravu jednokolejné trati do Kyjovic, a sice lokomotiva s evidenčním označením 8101 (ČD 700 536-6) a výsypné vozy na štěrk s ev.č. 8001 - 8004.

Veřejnosti nebyly přístupné ani odstavené vraky starých dvounápravových tramvají, které by do budoucna měly být snad opraveny.

Nepřístupné byly i vyřazené vozy T3 číselné řady 700 neodvratně čekající na svůj osud, ani vyřazená tramvaj K2 ev.č. 804 s vlnitými plechy na bočnicích, kterou údajně v ostravských podmínkách nelze zachránit. Poslední dostupné informaci o voze K2 jsou takové, že o ni projevil zájem DP Moskva jakožto historické vozidlo.

Jízdy historických vozidel:

Mezi vozovnou Poruba a ústředními dílnami byly v provozu dvě historické linky. První, tramvajová, spojovala dílny s východní bránou vozovny. Druhá, polookružní autobusová, rovněž, avšak s bonusovým průjezdem přes sídliště Poruba. Jízdné bylo stanoveno na 20,- Kč, pro děti od 6 do 15 let polovic. Drobnou vadou na kráse bylo používání jízdenek, které byly předtištěny pro jiné historické vozidlo. Pokud pomineme některé prohřešky, resp. odchylky stavu historických vozidel od původního stavu, bylo zajímavé sledovat radost návštěvníků, když spatřili některé z vozidel, k němuž mají citovou vazbu zejména z dětství.

O jízdy historickými vozy byl tradičně vysoký zájem, který v odpoledních hodinách pozvolna polevoval. Vozy pedlovaly ostošest, pouze Ikarus 280 ev.č. 4070 potkala technická závada, která mu znemožnila zdárné pokračování.

Posledním autobusovým historickým vozem, který v 15:58 vyjel se stala Karosa B731 ev.č. 6160. Ta se zároveň stala i jakýmsi sběrným vozem, neboť posádka vozu odstraňovala po trase linky již nepotřebné jízdní řády. Poslední tramvaj , která krátce po 16. hodině vyjela na poslední jízdu s cestujícími, byla T1 ev.č. 528.

Závěr:

Celá akce se odbyla za nádherného slunečného počasí, perfektně organizačně připravena a za úsměvů, pochopení a pohodové nálady všech zúčastněných osob z Dopravního podniku Ostrava i Kroužku přátel městské dopravy, za což jim patří obrovský dík.

Seznam provozovaných historických vozů na zvláštních linkách:

 1. 21 E.M.V.
 2. 25 + 69 E.M.V + V.V.
 3. 94 + 269 E.M.V + V.V.
 4. 528 ČKD T1
 5. 681 ČKD T2
 6. 247 + 141 Škoda 706 RTO + Karosa B40
 7. 4070 Ikarus 280.10
 8. 5842 Karosa ŠM11
 9. 6160 Karosa B731


© M. Babický 2010
Autor: mb120610z-210610w-220610a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 21.6.2010
30. 1. 2010 Dopravní ročenka - Česká republika 2009

Leden:

 1. Brno * Po více než desetiletí konečně zahájen ostrý provoz nízkopodlažní tramvaje ČKD RT6N1.
 2. Brno * Dramatické zvýšení cen jízdného v MHD.
 3. Ústí n. Orlicí * Petice za záchranu historického železničního nádraží v Ústí n. Orlicí.
Březen:

 1. Ostrava * Do zkušebního provozu zařazen prototyp zkušebního trolejbusu SOR TN 12A.
Květen:

 1. Praha * Proběhly oslavy 35 let pražského metra.
 2. Ostrava * 60 let DP Ostrava.
Červen:

 1. České Budějovice * 100 let MHD v Českých Budějovicích.
 2. Plzeň * 110 let MHD v Plzni.
 3. Plzeň * 150 let Škody Plzeň.
 4. Praha * Dopravce Hotliner změnil evidenční značení svých autobusů na číselnou řadu 9501 - 9560. Doposud měl dopravce přiděleny řady 1050 - 1099, 1171 - 1200.
 5. Praha * Otevřena nová odbavovací hala autobusového nádraží na Florenci.
 6. Praha * Zahájení zkušebního provozu prototypu tramvaje Škoda 15T ForCity.
Červenec:

 1. Praha * Na pražském Smíchově slavnostně otevřeno modelové kolejiště Království železnic.
 2. Praha * Slavnostně ukončen provoz sovětských souprav typu 81.717 a 81.714.
 3. Praha * V Praze 6 vznikl památník první trolejbusové linky v Praze.
 4. Jihlava * Kvůli technickým komplikacím se nepodařilo spustit ostrý provoz elektronické jízdenky - Jihlavské karty.
 5. Kolín * Společnost Veolia Transport Východní Čechy a. s. rozšířila svůj vozový park o nový plně nízkopodlažní autobus SOR NB12 CITY
 6. Liberec * Spuštěn tarifní systém IDOL (integrovaný dopravní systém Libereckého kraje).
 7. Neratovice * Nasazení historicky prvního vodíkového autobusu (TriHyBus) a navíc vyvinutého v ČR.
Srpen:

 1. Brno * 140 let MHD v Brně.
 2. Praha * DP Praha obdržel první dodávku autobusů SOR NB 12 City z několikasetkusové objednané serie.
 3. Jihlava * 100 let MHD v Jihlavě.
Září:

 1. Brno * Do provozu MHD zařazen první minibus MAVE-Fiat CiBus ENA Maxi.
 2. Brno * Zprovozněna další tramvaj typu RT6N1.
 3. Brno * Novodobý prvopočátek provozování třívozových tramvajových vlaků.
 4. Praha * DP Praha obdržel první dodávku autobusů SOR NB 18 City z několikasetkusové objednané serie.
 5. Praha * DP Praha vyřadil z vozového parku nízkopodlažní tramvaje RT6N1 (RT6N2).
 6. Praha * DP Praha zařadil do muzejních sbírek vůz ČKD T3M ev.č. 8084.
Říjen:

 1. Praha * Ukončena výroba kolejových vozidel v SKV Zličín a zároveň vyexpedovány poslední 3 soupravy metra typu M1 pro DP Praha.
 2. Přerov * Změna MHD z dopravce Veolia Transport Morava na Slovenská autobusová doprava Trnava.
Listopad:

 1. Praha * Po nelehkých vyjednáváních zažehnána stávka zaměstnanců DP Praha.
 2. Praha * Aféra Opencard.
 3. Pardubice * Vybudována plynová stanice CNG a nakoupeny nové plynové autobusy.
Prosinec:

 1. Praha * Do vozového parku zařazeny elektrobusy ZEUS M 200 E ev.č. 3001 a 3002 (nasazeny v lednu 2010 na lince 292).

© M. Babický 2010
Autor: mb-300110v-300110w, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 30.1.2010
26. 6. 2008 Helena Soukupová, Communication Works.

Pracovníci městské hromadné dopravy jsou lépe jazykově a komunikačně vybaveni Projekt Vstřícná a přístupná Praha - rozvoj jazykových a komunikačních dovedností pracovníků městské hromadné dopravy Praha, 26. června 2008: "Vstřícná a přístupná Praha" je právě končící projekt společnosti Odyssey Performance Enhancement Network, spol. s.r.o., spolufinancovaný Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a Magistrátem hlavního města Prahy. Na realizaci se dále jako partner podílel Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. (DPP), jehož zaměstnanci tvořili cílovou skupinu projektu. Cílem projektu bylo zlepšit jazykové znalosti a komunikační dovednosti 240 pracovníků DPP, a tím přispět ke zvýšení atraktivnosti městské hromadné dopravy a potažmo i hlavního města Prahy jako oblíbené cílové destinace zahraničních turistů. Projekt odstartoval 1. srpna 2006, poslední vzdělávací kurzy absolvovali účastníci 29. května 2008. Cílovou skupinu projektu tvořili zaměstnanci DPP, kteří v rámci své pracovní náplně přicházejí do přímého kontaktu se zahraničními turisty. Konkrétně se jednalo o zaměstnance oddělení Informační střediska, oddělení Přepravní kontroly (revizoři) a odboru Správy stanic (staniční personál metra). Úkolem projektu bylo vytvořit výukový program, který by pomohl zaměstnancům Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. efektivně komunikovat se zahraničními turisty, jejichž přítomnost v hlavním městě každým rokem roste. Převažující náplní projektu byla tedy realizace jazykových kurzů - každý z výše uvedených zaměstnanců se zúčastnil 24-týdenního jazykového kurzu anglického nebo německého jazyka (všichni absolvovali kurz angličtiny, revizoři také kurz němčiny). Na jazykové vzdělávání navazoval kurz komunikačních dovedností a mezikulturní citlivosti v rozsahu 2 dnů. Jazykové kurzy byly tématicky zaměřeny na dopravní terminologii a na schopnost každodenní komunikace se zahraničními turisty. Účastníci kurzů komunikačních dovedností se pak učili lépe si uvědomovat, jak jejich chování působí na okolí, lépe a včas zachycovat zdroje možných nedorozumění a efektivně a jasně komunikovat s nejrůznějšími protějšky a v různých situacích - to vše v rámci zásad slušného a zdvořilého vystupování v kontaktu se zákazníkem. Kromě navýšení kvalifikace a prohloubení příslušných vědomostí účastníků bylo cílem projektu také posílení motivace k budoucímu aktivnímu využití nabytých zkušeností a k dalšímu seberozvoji. Širším cílem projektu pak bylo přispět ke zlepšení "image" Prahy mezi zahraničními návštěvníky, k rozvoji sektoru cestovního ruchu jako takového, k propagaci Prahy jako přívětivé turistické destinace s rozvinutou infrastrukturou a k účinnějšímu marketingu cestovního ruchu v ČR. V průběhu 2 let bylo do celého projektu zapojeno 250 zaměstnanců DPP, přičemž největší skupinu tvořili pracovníci Přepravní kontroly (123 osob). Pracovníci Správy stanic pak představovali skupinu o velikosti 87 osob a pracovníků oddělení Informační střediska bylo proškoleno celkem 40. Závěrečné hodnocení získaných znalostí zaměstnanců DPP ukázalo, že již v průběhu několika měsíců realizace jazykových kurzů u nich došlo k výraznému rozšíření slovní zásoby a ke zlepšení komunikačních dovedností v daném jazyce. Pracovníci DPP jsou tak nyní díky absolvovaným kurzům lépe jazykově vybaveni a mohou při výkonu svého povolání lépe zvládat situace, v nichž přicházejí do kontaktu se zahraničními turisty. Dle vyjádření samotných účastníků spatřují největší přínos absolvování kurzů v nabytí větší jistoty při komunikaci v cizím jazyce, rozšíření slovní zásoby v oblasti dopravní terminologie, ale také ve zlepšení komunikačních dovedností s důrazem na využití asertivity a zvládání stresových situací při jednání s problémovými cestujícími. "Domnívám se, že projekt splnil cíle a očekávání všech participujících stran, a že poskytnutá dotace z programu JPD3 byla maximálně využita. Zaměstnanci Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. si nejen prohloubili znalosti z obou jazyků, ale umí nyní také lépe komunikovat a reagovat na požadavky návštěvníků metropole.", řekl manažer projektu Sean Turner. Ze zlepšení služeb poskytovaných zaměstnanci DPP budou mimo návštěvníků Prahy profitovat také samotní občané Prahy. Vyšší kvalita služeb výhradního provozovatele městské hromadné dopravy v metropoli přispěje ke zlepšení životních podmínek a zároveň k zatraktivnění městské hromadné dopravy obecně. © Helena Soukupová, Communication Works 2008

zpracoval M. Babický 2008

Autor: mb-260608z, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 27.8.2008
21. 6. 2006 Co trápí (a nejen) pražskou MHD?

Řidiči MHD:
 1. pro které je cestující jen "smeták, kaštan, hrouda, substrát"
 2. kteří počítají tržbu v příměstském autobusu během jízdy
 3. kteří nedodržují dopravní předpisy
 4. kteří kouří za jízdy nebo přistaví do zastávky cigaretovým kouřem zamořený autobus, trolejbus nebo tramvaj
 5. kteří nedodržují stanovený jízdní řád nebo trasu linky
 6. kteří zastavují s autobusem nebo trolejbusem (včetně nízkopodlažních) 30 a více centimetrů od nástupní hrany
 7. tramvají, kteří občas zapomínají, že řídí soupravu a nikoliv solo vůz a hrozí tím nebezpečí nehody
 8. kteří nevolí vhodný a plynulý způsob jízdy
 9. kteří nenechají cestující ve voze usednout a ihned akcelerují
 10. autobusů, kteří si část tržby z prodeje jízdenek nechávají pro sebe
 11. kteří neodpovídají na pozdrav od cestujícího
 12. kteří si do autobusu dávají nadměrné množství voňavých stromečků odlišných vůní
 13. kteří jezdí s otevřenými dveřmi, ať záměrně nebo omylem
 14. kteří si na plošinu pro dětské kočárky nebo invalidní vozík odkládají potřeby pro mytí vozu
 15. kteří se baví za jízdy s další osobou


Přepravní kontroloři:
 1. kteří si vybírají jen pro ně zajímavá místa zejména na frekventovaných linkách nebo zastávkách či stanicích v centru města
 2. kteří jsou vůči cestujícím arogantní


Dopravce:
 1. který odstraňuje zastávkové jízdní řády před ukončením doby jejich platnosti
 2. Dopravní podnik Praha, který se místo transformace mění v jakousi podivnou politickou stranu
 3. který má špatnou návaznost spojů, dlouhé intervaly, nevhodné linkové vedení, nevyvážený proklad spojů, nevyvážená přepravní nabídka
 4. když má špinavá vozidla
 5. když je nepořádek ve stanicích metra
 6. který má ve stavu vozidla, která nesplňují technické podmínky provozu nebo vykazují velmi silné stopy opotřebení
 7. který nasazuje na zatížené linky nevhodné typy autobusů pro přepravu dětských kočárků nebo inalidních vozíků
 8. který vytrvale znovuosazuje skla do zastávkových přístřešků trvale ničených vandaly
 9. který vypravuje vozidla s neúplnými nebo dezinformačními vozovými orientacemi


Cestující:
 1. pubescenti (mládež), kteří "sockou" neboli MHD opovrhují, ale vzhledem k tomu, že nemají mnoho alternativ, stejně jejích služeb využívají
 2. kteří si sedají v zašpiněném oděvu na sedačky
 3. důchodci, pro něž je boj o prázdné místo k sezení ve voze MHD prvořadý
 4. bezdomovci, kteří zápachem a znečistěným zevnějškem odpuzují slušné cestující a znečišťují vozidlo
 5. cizinci, kteří se domnívají, že vozidlo MHD je jen pro ně a svým hlučným chováním to dávají najevo
 6. zahraniční dělníci, pro které je osobní hygiena velmi podřadná činnost
 7. kuřáci na zastávkách MHD
 8. kuřáci ve voidlech MHD a prostorách metra
 9. kteří si hlasitě vyřizují firemní nebo soukromé hovory ve vozodlech MHD
 10. kteří si myslí, že jejich malinký pejsek bez košíku určitě nikoho nekousne
 11. kteří s batohem na zádech omezují spolucestující
 12. kteří ostatní blokují při nástupu a výstupu
 13. vandalové, pro které je důležité, aby toho zničili co nejvíce
 14. kteří odkládají své psy na sedadla vozidel
 15. bez platného jízdního dokladu
 16. kteří konzumují potraviny a nápoje ve vozidlech a prostorách, kde je to zakázáno
 17. kteří nepustí starší osobu nebo malé dítě sednout
 18. kteří neznají přepravní řád

Obecné:
 1. nevhodná čalouněná textilní sedadla ve vozidlech
 2. individuální automobilová doprava, která velmi citelně omezuje provoz té veřejné
 3. nízká preference vozidel MHD
 4. vysoký počet bezdomovců, kteří okupují zastávky a vozidla MHD
 5. minimální dohled Policie ČR a obecních policií na bezpečností provozu
 6. nedostatčený počet nízkopodlažních vozidel
 7. nízká prorita ve výstavbě nových tramvajových a trolejbusových tratí
 8. v Praze hrozící zamoření centra města midibusy místo tramvají
 9. v Praze zavrhnutí výstavby doplňkových trolejbusových tratí
 10. spejeři, před kterými neobstojí žádná volná plocha
 11. nízké procento integrace zastávek ČD do systému MHD
 12. nevhodné vozové tiskárny jízdenek, které používají termopapír, který rozhodně není trvanlivý
 13. zástupci města, kteří nepreferují ekologickou trakci


© M. Babický 2006
Autor: mb-210606v-220606a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 21.6.2006
30. 12. 2005 Návrhy nové podoby Václavského náměstí

Radnice Městské části Praha 1 uspořádala v období od 12. prosince 2005 do 6. ledna 2006 v Martinickém paláci na Hradčanském náměstí výstavu architektonických návrhů na úpravu Václavského náměstí

Některé návrhy jsou velmi zdařilé, některé průměrné a některé nefunkční. V podstatě ve všech návrzích jsou parkovací místa situovány do podzemí pod plochu dnešního náměstí a je zde snaha o omezení a přesun severojižní magistrály za budovu Muzea a do podzemí. Pokud návrh předpokládá výstavbu tramvajových tratí (TT), je to zejména v ulicích 28. října, Příkopy, Václavské náměstí (VN), Vinohradská, Wilsonova s napojením cca u dnešní tram. zastávky Hlavní nádraží, ale i Mezibranská, Politických vězňů a Panská.

Návrhy jsou zde posuzovány zejména podle obsluhy VN a přilehlého okolí komplexní tramvajovou dopravou. 

Soutěžní návrh č. 25 - I. cena

* TÝM CÍGLER MARANI ARCHITECTS S. R. O.

- výstavba TT v ulicích 28. října, Příkopy, Václavské náměstí (dále jen VN) včetně kompletního křížení se stávající TT uprostřed VN, Vinohradská 

- zavedení kyvadlové linky s provozem historických obousměrných tramvají z dolní do horní části VN

- návrh počítá s velkým množstvím zeleně

- subjektivní hodnocení Citytrans: velmi zajímavý a příjemný návrh

+ (na pláncích jsou uvedeny nákresy tramvají typu T3P, fotografie téhož typu, ale zřejmě nedopatřením se dostala na světlo fotografie T3P s dveřmi na levoboku)

Soutěžní návrh č. 5 - III. cena

* TÝM ART2ARCHITECTURE LONDON LTD.

-  výstavba TT pouze od Muzea do středu VN

- velmi vzdušná podoba náměstí

- subjektivní hodnocení Citytrans: průměrný návrh

+ (na plánku je fotografie KT8D5)

 Soutěžní návrh č. 10 - III. cena

* ARCHITEKTONICKÝ ATELIER MCA

-  výstavba TT 28. října, Příkopy, napojení na VN pouze z Příkopů, uprostřed VN pouze částečné propojení se stávající TT, dále pokračování do Vinohradské

- návrh se zaměřuje spíše  na obsluhu minibusy na VN i okolí

- až příliš mnoho zeleně 

- subjektivní hodnocení Citytrans: průměrný návrh

 Soutěžní návrh č. 21 - III. cena

* ING ARCH JAN NĚMEC

-  výstavba TT  28. října, Příkopy, VN až do Vinohradské obnovuje v plném rozsahu, také úplnou křižovatku včetně odbočení do Wilsonovy  u budovy RFE před Hlavní nádraží

- zanechává však poměrně velkou volnost individuální automobilové dopravě (IAD)

- subjektivní hodnocení Citytrans: velmi líbivý  návrh

 Soutěžní návrh č. 20 - odměna

* ING ARCH HANA ZACHOVÁ

-  výstavba TT Příkopy, 28. října (pouze splítka),  průtah VN k Vinohradské bez křížení uprostřed náměstí

- předpokládá též dopravu elektrobusy

- podoba náměstí kopíruje "francouzský styl" 

+ (na plánku je zakreslen typ RT6N)

- subjektivní hodnocení Citytrans: průměrný návrh

Soutěžní návrh č. 6 - odměna

* ING ARCH HYNEK FETTERLE, ING ARCH JAN LINHA

-  výstavba TT Vinohradská, Mezibranská, Wilsonova (variantně zrušení TT ve Škrétově ulici)

- turistická TT Příkopy, 28. října, provoz hist. tramvajové linky v trase Národní - Můstek - Nám. Republiky - Dlouhá - Malostranská - Újezd - Národní - Můstek - Hybernská - Havlíčkova -  Nám. Republiky a zpět

- koňská tramvaj v celé podélné ose VN

+ (na fotografii jsou zvěčněny tramvaje T3SUCS, 14T, dvounápravový hist. vůz a koňka)

- subjektivní hodnocení Citytrans: velmi smělý návrh

 Soutěžní návrh č. 1 - odměna

* ING ARCH LADISLAV OLIVA, ING ARCH MARTIN OLIVA, ING ARCH JAN OTT

-  výstavba TT Příkopy, 28. října, VN, Wilsonova, Vinohradská

- excentrické vedení TT přes VN

- zrušení TT Vodičkova, Jindřišská

- subjektivní hodnocení Citytrans: průměrný návrh

Soutěžní návrh č. 11 - odměna

 * ING ARCH MARTIN KLEJNA,  ING ARCH PETR ZÁLUSKÝ,  ING ARCH PAVEL PODLIPNÝ, ZUZANA KOLÁŘOVÁ

- zachování TT ve stávajícím rozsahu

- zavedení hybridní tramvaje (vodíkový pohon) na pneumatikách

- solo i kloubová vozidla dle prostorových možností - jakási kombinace tramvaje, autobusu a trolejbusu

- linkové vedení je předpokládáno z centra města na Smíchov, Žižkov, Vinohrady, Vršovice

- subjektivní hodnocení Citytrans: odvážný návrh

Soutěžní návrh č. 19 - odměna

* ING ARCH MICHAL BERNART, ING ARCH IVAN BRADÁČ, ING ARCH JANA MORAVCOVÁ

- výstavba TT Příkopy, 28. října, VN - pouze částečný trojúhelník uprostřed náměstí, kompletní trojúhelník Wilsonova, Vinohradská

- velmi moderní architektonické prvky

- subjektivní hodnocení Citytrans: zajímavý návrh

Soutěžní návrh č. 23 - odměna

* ING JAN ROHÁČ, ING ARCH STANISLAV PLACHÝ, ING ARCH JAROSLAV PROCHÁZKA

- různé varianty výstavby TT Příkopy, 28. října, VN, Vinohradská, Wilsonova (není primární)

- subjektivní hodnocení Citytrans: nezajímavý návrh

Soutěžní návrh č. 2

* ING ARCH TOMÁŠ BITNER

- výstavba TT Příkopy, 28. října, Vinohradská, Wilsonova, Politických vězňů, Panská

- tramvaje nejsou vedeny přes VN, ale přes paralelně vystavěnou trať v ulicích Politických vězňů a Panská

- velká svoboda IAD v oblasti VN

- subjektivní hodnocení Citytrans: obtížně realizovatelný návrh

Soutěžní návrh č. 4

* ING ARCH JIŘÍ ŠESTÁK, ING ARCH ONDŘEJ DVOŘÁK, ING ARCH JIŘÍ MATYS

- výstavba TT Příkopy, 28. října, dále varianta dolní nebo horní část VN

- pojízdné chodníky v podélné ose VN

- subjektivní hodnocení Citytrans: velmi futuristický návrh, ale naprosto nevhodný

Soutěžní návrh č. 7

* ING ARCH JAN DESANT, ING ARCH ZDENĚK KINDL, ING ARCH JAKUB ZEMAN, ING ARCH JINDŘICH ZEMAN

-  výstavba TT Vinohradská, Wilsonova,

- neřeší komplexně MHD na VN

- subjektivní hodnocení Citytrans: průměrný návrh

Soutěžní návrh č. 8

* ING ARCH MILOŠ SYNOVEC, PETR SYNOVEC, ONDŘEJ DOULE

-  výstavba TT Vinohradská, Wilsonova komplet trojúhelník, VN pouze horní část - dolní pouze variantně

+ (na fotografii T3P, na nákresu T3SUCS )

- subjektivní hodnocení Citytrans: průměrný návrh

Soutěžní návrh č. 9

* ING ARCH MARIE WICHSOVÁ, ING ARCH JAROSLAV TRÁVNÍČEK, ING ARCH IVAN LEJČAR, ING ARCH JAN TRÁVNÍČEK, ING ARCH JAKUB TRÁVNÍČEK

-  výstavba TT v ulicích 28. října, Příkopy, VN včetně kompletního křížení se stávající TT uprostřed VN  a napojení na Vinohradskou

- výstavba podzemní železniční stanice příměstské dopravy, situována cca u ústí vinohradských železničních tunelů s přístupem za budovou Národního muzea a v přímém propojení s vestibulem stanice metra  Muzeum.

- subjektivní hodnocení Citytrans: vynikající návrh

Soutěžní návrh č. 12

* Z ARCHITECTS S. R. O.

- výstavba TT pouze jako možnost

- subjektivní hodnocení Citytrans: obludná futuristická vize, nevhodný návrh

Soutěžní návrh č. 13

* HMARCHITEKTI, KBAS

- výstavba TT pouze Vinohradská, Wilsonova, ostatní pouze jako možnost

- desítky travnatých ostrůvků na náměstí

- pohyblivé chodníky v podélné ose VN

- subjektivní hodnocení Citytrans: podprůměrný návrh

Soutěžní návrh č. 15

* ING ARCH KAREL DOUBNER

- výstavba TT pouze horní část VN na Vinohradskou

- subjektivní hodnocení Citytrans: průměrný návrh

Soutěžní návrh č. 29 - vyloučen ze soutěže

* ING ARCH VÁCLAV MASTNÝ, BC FRANTIŠEK KOŠAŘ, MICHAELA DYTRTOVÁ

- odpůrci návratu tramvají na VN

- subjektivní hodnocení Citytrans: nefunkční návrh

Soutěžní návrh č. 3 - vyloučen ze soutěže

* ING ARCH VÁCLAV TATÍČEK

- doprava na VN pouze mikrobusy

- subjektivní hodnocení Citytrans: velmi strohý a nefunkční návrh

Soutěžní návrh č. 14 - vyloučen ze soutěže

*  ING ARCH JAN ŠTÍPEK,  ING ARCH ANGELOS PAPADOPOULOS, MGA JAN ŠTÍPEK

-  výstavba TT Příkopy, 28. října, VN, Vinohradská

- subjektivní hodnocení Citytrans: lehce nadprůměrný návrh

Soutěžní návrh č. 27 

* ING ARCH JAN KAPLAN, ING ARCH LUKÁŠ KAPLAN, ING ARCH PAVEL KROLÁK

- typický obrázek líbivé, ale nefunkční architektury

- v první fázi počítá s výstavbou TT Vinohradská, Wilsonova

- možnost výstavby TT Příkopy, 28. října, VN mimo přímého propojení VN - Wilsonova

- výstavba manipulační TT v ulici Politických vězňů (spojka Wilsonovy a Jindřišské ulice)

- subjektivní hodnocení Citytrans: průměrný návrh

Soutěžní návrh č. 24

* RADIM MAŘÍK, PETR HAVLÍK, PETR CEMPÍREK, TEREZA LUKÁČOVÁ, PETR MOC

-  výstavba TT Příkopy, 28. října, VN, Vinohradská, ale ve spodní části VN a v ul. 28. října počítá s výstavbou splítek

- visutá sedačková lanovka přes celé VN v podélné ose

+ (na pláncích jsou uvedeny nákresy tramvají typu T3)

- subjektivní hodnocení Citytrans: nerealizovatelný návrh

Soutěžní návrh č. 26

- ING ARCH MICHAEL KOCYCH, ING ARCH PAVEL KOCYCH, VÁCLAV SLÍVA, MGR BC MAREK DOLEJŠ, MGA KATEŘINA DUŠKOVÁ, MGR KATEŘINA JONÁŠOVÁ, KATEŘINA KRÁLÍKOVÁ

- preferuje zavedení elektrobusů na Starém městě, VN, I. P. Pavlova

- subjektivní hodnocení Citytrans: průměrný návrh

Soutěžní návrh č. 28

- MGA MARCELA STEINBACHOVÁ, MGA BRONISLAV STRATIL, ING VLADIMÍR TOMÁNEK

-   výstavba TT Příkopy, 28. října ale bez vzájemného přímého propojení, Vinohradská, VN - zde však chybí kolejová křižovatka s tratí Jindřišská, Vodičkova

- na VN je TT vedena na okrajích náměstí

- subjektivní hodnocení Citytrans: průměrný návrh

Soutěžní návrh č. 18

* ING ARCH HELENA SIMKOVÁ, ING ARCHEVŽEN SIMEK, ING ARCH JAROSLAV ŠIMEK, ING ARCH LUCIE TŮMOVÁ

- TT řeší až v 2. etapě

- varinta TT Vinohradská, horní část VN nebo Příkopy, 28. října a dolní část VN 

- subjektivní hodnocení Citytrans: zajímavý návrh

Soutěžní návrh č. 17

* ING MICHAL POKORNÝ, ING ARCH DANIEL PIECUCH, MGA VENDULA ŠAFÁŘOVÁ, MGR ING ARCH WIESLAW KUBICA, ING ARCH PAVEL HAŃAL

- obdoba návrhu č. 28

- subjektivní hodnocení Citytrans: průměrný návrh

Soutěžní návrh č. 16

* ING ARCH PAVEL RADA, ING ARCH MILAN RAK PHD, ING ARCH IVETA RAKOVÁ, ING ARCH LIBOR RYDLO

- výstavba TT pouze Vinohradská, Wilsonova

- ostatní TT pouze alternativa

+ (na pláncích jsou uvedeny nákresy zelených tramvají s tyčovým sběračem - podobné vozu podzemní dráhy typu M1)

- subjektivní hodnocení Citytrans: průměrný návrh© M. Babický 2005
Autor: mb-301205v, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 30.12.2005
18. 9. 2005 130 let MHD + DOD DP Praha 2005 - 8. ročník

23. září 1875 vyjely poprvé vozy koňky - v Praze započala éra pravidelné hromadné dopravy osob.

U této příležitosti uspořádal Dopravní podnik Praha v sobotu 17. září 2005 Den otevřených dveří v depu Hostivař, garáži Hostivař a opravnách MHD. V neděli 18. září 2005 se pak konal slavnostní průvod historických i současných vozidel DP Praha.

Celá akce byla pojata také v rámci Evropského týdne mobility (bez automobilů).

Hostivař, sobota 17. září 2005, 8. ročník Dne otevřených dveří:

Ke zpřístupněným objektům se mimo individuální dopravy mohli návštěvníci dopravovat běžnými tramvajovými či autobusovými linkami, případně využít speciálně zřízenou autobusovou linku s interním označením 735. Ta byla provozována od stanice metra Skalka, přes Černokosteleckou až k jednotlivým objektům. V provozu byly nízkopodlažní Citybusy starších i novějších serií ze všech garáží, mimo provozovny Kačerov. Linka byla v provozu po celou dobu trvání DOD (10 - 16 hod.), samozřejmě i s časovými přesahy. Interval linky byl řízen dispečersky.

V areálu metra bylo ke spatření několik starších souprav typu 81.71, rekonstruované 81.71M a několik souprav M1 včetně nejnovějších, do provozu ještě nenasazených vozů. Také zde bylo několik vozidel technické údržby metra. Ke spatření byla také moderní myčka souprav metra.

 Na hale se prezentovalo několik firem, které podnikají v oboru dopravy. 

Pro soutěživé byl k dispozici kvíz, či dovednostní soutěž. Ve vyšším patře haly probíhalo promítání s tematikou podzemní dráhy v Praze.

Na volném prostranství před halou měli stanoviště hasiči se dvěma vozy. 

Asi největším tahákem pro návštěvníky depa byla prohlídka prostor budoucí stanice Depo Hostivař. Stavební práce jsou ve velmi pokročilém stadiu, zprovoznění se předpokládá cca v polovině roku 2006. Výše zmíněná stanice bude v jistém smyslu velmi unikátní, stanice vzniká s minimem vynaložených finančních prostředků, pouze se upravilo zhlaví depa a prostor bývalé myčky souprav pro dispozice vznikající stanice. U stanice budou po otevření ukončeny návazné autobusové linky, které jsou nyní ukončeny v terminálu Skalka. 

Samozřejmostí byla i možnost občerstvení u vchodu do areálu.

Na základně hostivařských hasičů si zájemci mohli prohlédnou vozový park, výstroj a výzbroj. Pro děti zde byla připravena soutěž ve stříkaní na cíl z proudnice. Opodál stojící generátor s pěnidlem pouze podtrhoval atmosféru hasičské stanice. 

Jistou zajímavostí jsou zde deponované protipovodňové kontejnery, které jsou označeny příslušnou stanici a pro lepší orientaci i barevně rozlišeny. 

V areálu hostivařské garáže si mohli návštěvníci letmo prohlédnout současný vozový park, trochu smutný byl pohled na Neoplany N 4014, které jsou v České republice zřejmě jedinými zástupci svého typu. Vůz ev. č. 3002 byl již před časem vyřazen a slouží jako zásobárna náhradních dílů. Vozy 3001 a 3003 jsou i nadále ve stavu, ale zejména vůz ev. č. 3003 vypadá již velmi vyžile.

Nedaleko od jednoho z Neoplanů mohli návštěvníci spatřit terénní speciál Tatra z Rallye Paříž - Dakkar. Na blízké hale denního ošetření autobusů bylo zaparkováno několik autobusů pro dokreslení atmosféry. V další budově se prezentovala STK.

V administrativní budově garáže mohli zájemci zdarma získat jízdní řády, zakoupit propagační předměty DP nebo vyzpovídat zaměstnance výpravny. 

Ve dvoraně mezi budovou garáže a opravny bylo vystavenou několik motocyklů.

V areálu autobusových opraven zrovna byly vozy Karosa B 741, na nichž probíhaly střední oprava (SO), konkrétně vozy ev. č. 6136, 6115, 6173, 6167 a dále zde byly vystaveny další opravované autobusy a prezentovalo se zde několik firem z oboru MHD. 

Na dílně mohli návštěvníci spatřit rekonstrukci historických autobusů. Již několik let je zde na opravě vůz Škoda 706 RO, který po dokončení opravy za několik let bude jistě chloubou ve sbírce historických autobusů DP. Druhým rekonstruovaným autobusem je Škoda 706 RTO, který je teprve na počátku své rekonstrukce. Právem lze namítnout, že dopravní podnik již jeden vůz RTO v muzeu má, avšak vůz ev. č. 4881 není čistokrevným autobusem RTO, nýbrž licenční polská kopie českého originálu. 

Před halou byly vystaveny současné typy autobusů provozované v pražské MHD. Konkrétně: 3425, 3471, 3235, 4086, 7264, 5409, 6137, 6336, 6368, 6516, 7159, 3904, 5857 a nový standardní Citelis, který není majetkem DP Praha, ale firmy Karosa. Na zvídavé dotazy návštěevníků odpovídal ochotný personál dopravce.

U vjezdové brány do opraven byla vystavena kolová technická vozidla DP Praha. 

V kolejišti před halou tramvajových opraven byly vystaveny různé tramvajové vozy, konkrétně čerstvě zrenovovaná T1 ev. c. 5002, stará souprava 240 + 628, nízkopodlažní KT8 ev. č. 9082, T3PV ev. č. 8161, T6A5 ev. č. 8664 a technické účelové vozy ev. č. 5503, 5519, 5550, 5572. Dále zde byly různé soutěže, občerstvení u stánku a k poslechu hrála reprodukovaná hudba. Před vchodem do budovy opraven mělo stanoviště vozidlo diagnostiky poruch energetické sítě DP Praha.

V opravárenské budově si mohli návštěvníci prohlédnou opravárenské a montážní stanoviště tramvají. V jednom z boxů byla prezentace řídícího systému tramvají DORIS, poutavé grafická animace z provozu tramvají apod. Pro zajímavost zde byla dispečerská vozidla. 

Zajímavé bylo vystavení jednotlivých agregátů tramvaje včetně vzorně zpracovaných popisek.

Stejně tak jako v předchozích případech, i zde se prezentovaly soukromé firmy se svými výrobky. Vzdělání nabízelo SOU dopravní.

Pro soutěživé zde byl připraven záludný dopravní kvíz.Pro žíznivé a hladové zde poskytovala služby závodní kantýna s velmi příjemnými cenami.

Vzhledem k nepříliš příznivému počasí nebyl zájem veřejnosti příliš velký, na druhou stranu Pražané rádi chodí na výstavy, exkurze a dny otevřených dveří, takže zejména pro rodiny s dětmi to bylo vítané zpestření zářijového víkendu. Co se týče nabídky, nevybočovala z šedého průměru dřívějších ročníků DOD. Při dnech otevřených dveří schází zejména jízdy historických vozidel, možnost řídit tramvaj/autobus autoškoly a další akční věci.

Širší centrum Prahy, neděle 18. září 2005:

Začalo to velmi brzy ráno. Již okolo sedmé hodiny vyjely první muzejní vozy z vozovny Střešovice, aby se seřadily a připravily na jízdu ve slavnostním konvoji. Poslední vozy do konvoje vyjely ze Střešovic krátce po čtvrt na osm. 

Vozovna Střešovice osiřela.

Vozy ev. č. 4092 (brus), 6149 (T3) a 5500 (T4) byly shromážděny v obratišti Špejchar, aby vyjely na konec konvoje až na příkaz dispečinku. Od Rudolfina přes Mánesův most až na Klárov - všude byly historické tramvaje a autobusy.

Zde si je mohli zájemci prohlédnou a zdokumentovat (v rámci možností). Pro dokreslení historického dojmu se zde promenádovaly "paničky" v historických róbách, mihl se zde i rakouskouherský voják a četník.

Později dorazili i koně a okamžitě byli zapřaženi k vozu koňky.

V 10 hodin vyjel slavnostní konvoj na svou spanilou jízdu Prahou. Pořadí vozidel bylo následující: 500, 351, kone + 90, 88, 109 + 526, 200, 275 + 624, 297 + 638, 357 + 1314, 444 + 999, 2222 + 1111 + 1219, 2294 + 608 + 728, 2239 + 1523, 3063 + 1580, 3083 + 1583, 5001 + 6003, 6002 + 4532, 4053 + 4525 + 5001 + 5007, 4072 + vozík s kolejnicemi, 4217 + 5034, 4092, 6149, 4881, 7135, 4382, 5500, 8609, 8171, 9082, 8723.

Na nábřeží, téměř u Národního divadla se konvoj setkal s plynovým autobusem Tedom a Ekobusem, které zde byly vystaveny v rámci Evropského týdne mobility.

Na slavnostní konvoj se přišly podívat tisíce Pražanů i cizinců, takováto podívaná se opravdu neděje každý rok. Vozidly v konvoji se bylo možno svézt, ale vzhledem k zájmu, několikanásobně převyšujícím nabídku, se jednalo o téměř neuskutečnitelné. Cestující si však jízdu velmi vychvalovali.

Některé vozy jely pomalu, jak se na jízdu v historickém konvoji sluší, některé, zejména vůz T1 se díky řidiči pohyboval pekelnou rychlostí Formule 1. Tramvaje jely od Rudolfina, přes Národní třídu, Vodičkovu, Masarykovo nádr., Náměstí Republiky, Strossmayerovo nám. až na Výstaviště, kde byly ukončeny. Odtud byly v podstatě vzápětí odvolány zpět do střešovické vozovny a před polednem bleskurychle odstaveny, za nelibosti většiny zájemců o dopravu.

Zde se opět nabízí otázka, zda není možné alespoň při tak mimořádné události, jako je kulaté výročí dopravního podniku, nechat muzejní vozy na nějaké klidnější trati v provozu s cestujícími, pro DP Praha by to byla ta nejlepší propagace v očích cestující veřejnosti. Velkou pochvalu však DP dostává za to, že vyjel i muzejními autobusy, neboť doposud se pražské muzejní autobusy nepochopitelně objevovaly při oslavách ve všech možných koutech naší vlasti s výjimkou Prahy.

Potěšitelný byl provoz historické třívozové soupravy typu EČs ev. č. 1084, 1083, 1085 na lince C, v úseku Nádraží Holešovice - Kačerov od 9:00 do 16:00.

Na oba dny byly vydány pamětní jízdenky, v neděli se objevily také zvláštní jízdenky z vozidel v konvoji.

Na shledanou v roce 2015. 

© Text M. Babický 2005
© Foto M. Babický, T. Hanzlík 2005 
Autor: mb-170905z-180905v-250905a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 18.9.2005
28. 3. 2005 DOD DP Praha 2004 - 7. ročník

V sobotu 18. 9. 2004 od 10:00 do 15:00 se v Praze uskutečnil již sedmý ročník Dne otevřených dveří DP Praha. Zpřístupněny byly následující dopravní provozovny - depo Zličín, vozovna Motol a garáž Řepy.

Depo metra Zličín:

Na volném prostranství před budovou depa na podiu provozovaly hudební produkci skupiny Echt!, Steinovy sestry, Vladimír Mišík & ČDG.

V hale depa si návštěvníci mohli prohlédnout vozy provozovaných typů, a sice 3112 (81.71M čelní), 4177 (M1 čelní), 2393 a 2372 (oba 81.71 čelní). Dále byly vystaveny speciální drážní vozidla - MUV 73.006, Kolzam M16, lokotraktor 797.801-8.

V areálu si malí návštěvníci mohli zasoutěžit hned ve dvou soutěžích, a to v dopraváckém petanque a dopravním puzzle. Pro velké návštěvníky byl připraven historický kvíz o ceny. Všichni zájemci pak mohli shlédnout videoprojekci, navštívit středisko dopravních informací nebo hasičskou stanici.

V průběhu dne se v areálu objevil i radní přes dopravu Šteiner.

Vozovna tramvají Motol:

V areálu vozovny si mohli zájemci prohlédnout vystavené vozy T3SUCS ev. č. 7262, T3M ev. č. 8052, T3R.PV ev. č. 8153, T6A5 ev. č. 8707, KT8D5 ev. č. 9030 a cvičný vůz T3 ev. č. 5520. Ke spatření byl také kontejnerový návěs se svářecím agregátem a vůz Mercedes Atego v. č. 793378, RZ 3A4 3277, s věží pro údržbu trolejového vedení.

V hale vozovny byly na hale těžké údržby vystaveny vozy T6A5 ev. č. 8636, 8665. O několik kolejí vedle byl ke spatření čerstvě dodaný vůz T3R.PV ev. č. 8158.

Mezi vozovnou Motol a obratištěm Sídliště Řepy byla zavedena zvláštní tramvajová linka na niž byla vypravena historická souprava ev. č. 351, 1530. Interval soupravy byl stanoven na 30 minut.

Autobusové garáže Řepy

V areálu řepských garáží si mohli návštěvníci prohlédnout mycí linku, čerpací stanici, opravárenské haly autobusů, stanici technické kontroly. Na tepelné UWE rampě, která slouží k udržování odstavených autobusů v pohotovostním stavu, byly zaparkovány vozy B 931 ev. č. 7312 - 7314, 7317, 7319, 7387, 7388, 7391, 7393, 7466.

Pro děti byly připraveny soutěže designérů, skákání v pytlích, pro dospělé pak vědomostní kvíz. Na volném prostranství byl odstaven Citybus ev. č. 3335, ve kterém se mohli děti do 12 let nechat vyfotografovat v roli řidiče autobusu.

Průřez současným vozovým parkem mohli návštěvníci shlédnout před odstavnou halou autobusů. Zastoupeno byla většina provozovaných typů, a to: Citybus speciál pro letiště ev. č. 3388, Citybus ev. č. 3426, Ikarus E 91 ev. č. 3901, Karosa B 951 ev. č. 4040, Karosa B 951 E ev. č. 4088, Karosa B 732 ev. č. 5724, Karosa B 732 ZTP ev. č. 5717, Karosa B 741 ev. č. 6148, Karosa B 961 E ev. č. 6365, nově dodaný Citybus kloubový ev. č. 6541. Mimo invalidního autobusu ev. č. 5717, a Ikarusu E -91 byly všechny vozy z domovské garáže. Z kačerovské garáže dorazil ještě odtahový vůz Volvo FH-12 ev. č. 9999, hasiči s vozem Liaz 706 a dispečerský autobus Karosa B 731 atm. 

Provozovny Řepy a Zličín byly spojeny zvláštní autobusovou linkou na kterou byly nasazeny nízkopodlažní Citybusy novějších serií, konkrétně ev. č. 3306, 3309, 3310, 3368, 3381, 3382, 3399, 3402, 3404, 3425. Řepská garáž vypravila na linku také zbrusu nové kloubové Citybusy ev. č. 6540 a 6542. Ve stanici Zličín byl zajištěn přestup na metro a v zastávce Slánská přestup na historickou tramvajovou soupravu.

Po celý den bylo otevřeno Muzeum MHD v pražských Střešovicích za nulové vstupné. 

Letošní ročník DOD v areálech DP Praha se příliš nevyvedl. Oproti předchozím ročníkům nebyl příliš medializován a ani nenabídl návštěvníkům nic převratného. Za zmínku snad stojí pouze fotografování malých zájemců za volantem Citybusu, což bylo pro malé návštěvníky zajímavé překvapení. Druhým příjemným překvapením se staly jízdy historické tramvajové soupravy v úseku Vozovna Motol - Sídl. Řepy, které si mimochodem nemohl nevšimnout ani premiér Gross při rodinné procházce. Otázkou je, proč se při takovéto akci nemohou běžně svézt zájemci některými z historických autobusových vozidel, které DP vlastní, ale musí za nimi cestovat mnoho kilometrů do některého z jiných oslavujících měst v České republice. 

© M. Babický 2005 
Autor: mb-180904z, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 28.3.2005
24.11.2003 Vozy vrchního vedení DP Praha - stav k 1. 8. 2003

Plošina typu VNP (vysokozdvižná nůžková plošina)

Typ vozidla

Typ plošiny

Ev. č. vozu

RZ

rok výroby

Poznámka

Liaz 101.860

VNP 400

613-2-061

AT 56-95

1988

 

Liaz 101.860

VNP 400

613-2-029

AT 64-96

1988

 

Liaz 101.860

VNP 400 P

613-2-015

AP 52-83

1990

 

Liaz 101.860

VNP 400

613-2-027

AP 99-18

1991

1)

Liaz 101.860

VNP 400 P

613-2-031

AR 78-98

1991

 

Liaz 101.860

VNP 400 P

613-2-036

AR 16-12

1992

 

Mercedes-Benz 1417/42

Schörling

613-2-007

AU 78-18

1992

s kolej. adapt.

Nissan  L.80.14/37 PN 250A

repasovaná

613-2-002

AU 79-13

1994

 

Renault M 250.16/C 250/ ZW

repasovaná

613-2-028

AKA 16-14

1999

s kolej adapt.

Renault M 250.32W

repasovaná

613-2-372

ALC 08-65

2001

s kolej adapt.

Renault M 210.IP M.21.12/C PR 4x2

repasovaná

613-2-371

ALC 01-50

2001

 Plošina teleskopického typu

Mercedes-Benz 1314

Ruthmann T 165

613-2-013

AU 70-15

1995

 Plošina kloubového typu

Mercedes Vario

Ruthmann K 126

613-2-373

ALC 01-40

2001

 

 

Kromě těchto třinácti zmíněných montážních plošin má závod Vrchní vedení k dispozici tyto vozy a zařízení:

 1. montážní plošina SUB MP 13-1 na podvozku Avia A30
 2. montážní plošina SUB MP 10 na podvozku Multicar M 25
 3. autojeřáb AD 14 na podvozku Liaz 150.850
 4. nosič kontejneru na podvozku Avia A31 T LPK
 5. sklápěč Praga V3S se zařízením na odvíjení trolejového vodiče na cívce
 6. nůžkový zvedací mechanismus na dvounápravovém přívěsu (používá se ve stísněných prostorách - např. na Výtoni)
 7. třínápravový plošinový přívěs pro přepravu kolejnic (používá se v soupravě s AD 14)
Poslední vozy Mercedes-Benz LP KO 911/36 (r. v. 1966) a vůz Škoda 706 RT (r. v. 1969) - oba s nástavbou Schörling, byly vyřazeny z provozu až v roce 2001. Po opravě byly oba vozy umístěny v depozitáři Muzea MHD v Praze, kde reprezentují období od poloviny 60. let minulého století až do počátku nového tisíciletí.

Do konce roku 2003 by měly být dodány 2 vozy na podvozku Mercedes Atego 950.50 s nastavbou Schörling Brock. Vozy Mercedes budou vybaveny teleskopickou pracovni plošinou OMF-3T SHF a kolejovými adaptery. V souvislosti se zařazením výše uvedených speciálů do provozu mají být vyřazeny 2 vozy Liaz

1) vůz původně vybaven prototypovým kolejovým adapterem z Benešovských strojíren. V roce 2002 došlo na základě rozhodnutí DÚ k jeho demontáži.  

© T. Slouka, M. Babický 2003
Autor: ts-mb-060803z-, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 24.11.2003
19. 10. 2003 DOD - 75 let DP Hradec Králové.

Historie:
 1. 1928 - začala autobusová éra MHD V Hradci Králové
 2. 1949 - zahájen provoz trolejbusové dopravy (zpočátku se uvažovalo o zavedení tramvají)
 3. 1953 - dokončena výstavba nových vozoven na Slezském předměstí
 4. 1962 - zaveden samoobslužný systém placení jízdného u řidiče
 5. 1966 - zrušena měnírna č. 1 Labe
 6. 1978 - pro odbavování cestujících zaveden systém MOC
 7. 1983 - dodány první trolejbusy Škoda 14 Tr
 8. 1989 - dodány první článkové trolejbusy Škoda 15 Tr
 9. 1991 - vyřazeny poslední vozy Škoda 9 Tr
 10. 1993 - poslední rtuťové usměrňovače nahrazeny křemíkovou technologií a zároveň dálkovým ovládáním
 11. 1994 - zahájen provoz trolejbusy 14 Tr s nezávislým naftovým agregátem (linka č. 1 do Kluků)
 12. 1996 - do provozu zařazeny první nízkopodlažní autobusy Citybus
 13. 1997 - do provozu zařazeny první nízkopodlažní trolejbusy Škoda 21 Tr
 14. 2003 - (do provozu zařazeny první kloubové nízkopodlažní autobusy Citybus), (zrušena jednostopá trolejbusová trať) 
Oslavy:

Oslavy 75 let MHD v Hradci Králové se uskutečnily v sobotu 4. října 2003 od 8:00 do 12:00 ve vozovně MHD na Slezském předměstí.

U bran areálu dostali návštěvníci mapku areálu dopravního podniku a také anketní lístek s několika dotazy. Poté se již mohli pohybovat po vytyčené trase.

První zastávkou na trase bylo pracoviště dispečinku MHD. Na nástěnkách si mohli lidé prohlédnout všechny typy platných jízdenek, které se v současnosti vyskytují v provozu MHD a integrovaného systému VYDIS. O kousek dále mohli spatřit článek hradeckých přátel MHD o dopravě v sousedním Polsku.

Na prostranstvím před Hotelem Kondic byly vystaveny zastávkové sloupky různých typů, které si DP Hradec Králové vyrábí vlastními silami. O kus dále byla zastávka zvláštní autobusové linky, která byla obsluhována nízkopodlažními Citybusy ev. č. 113 a 124. Návštěvníci byli odvezeni přes myčku vozidel okolo pomocných technických budov až k hale denního ošetření, úklidu a čerpací stanici, kde byli vysazeni.

O kus dále byly deponovány vozy Škoda 14 Tr ev. č. 24 a 28, tč. nejstarší hradecké trolejbusy.

Zde je možno zmínit zvláštnost na trase, kterou mnozí cestující ani nepostřehli. Na odstavné ploše byl zaplachtován Citybus ev. č. 107, který byl zlikvidován při těžké nehodě s železničním vlakem 4. 4. 2003.

Prohlídka areálu pokračovala přes výstavku agregátů vozidel MHD přes lakovnu, kde byl odstaven trolejbus Škoda 15 Tr ev. č. 77, na kterém probíhá GO. Tento trolejbus je v pořadí již 7. vozidlem, které celkovou GO prochází.

Zájemci si dále mohli prohlédnou dílny lehké a těžké údržby vozidel včetně diagnostického pracoviště. Na dílně byl ke spatření trolejbus Škoda 14 Tr ev. č. 08, který po vyřazení z osobní dopravy slouží k výcviku nových řidičů. Vůz má ještě jednu zajímavou funkci, a sice v zimních měsících údržbu namrzlé troleje, neboť je vybaven zařízením, které aplikuje koncentrovanou nemrznoucí kapalinu přímo na trolej. Dále na dílně mohli návštěvníci mimo již zmíněného cvičného trolejbusu spatřit trolejbus 15 Tr ev. č. 75, 21 Tr ev. č. 42 a dieselový agregát NZ 600, který sloužil k pohonu trolejbusů Škoda 14 Tr na lince č. 2 do Kluků. Vzhledem k existenci trolejbusu Škoda 21TrACI, který je dieselovým motorem již vybaven z továrny, se současné době se agregát používá jen pro dílenské manipulace.

Zajímavá byla také výstavka hlavic trolejbusových sběračů, z nichž některé si DP Hradec Králové vyrábí sám.

Na opravy byly přistaveny autobusy Karosa B 731 ev. č. 180, 201, 207 a Citybusy ev. č. 106 a 126.

Pod zastřešeným stáním si mohli návštěvníci prohlédnout vystavený vozový park dopravce. Malí i velcí návštěvníci se mohli pokochat vystavenými vozy, případně se zeptat zástupců provozovatele, neboť u každého vozidla byl k dispozici alespoň jeden řidič. 

Neméně zajímavá byla výstavka armatur trakčního vedení. Pro porovnání byly většinou vystaveny starší a novější provedení armatur. 

Přehled vystavených vozidel:

Typ 

Ev. č.

RZ Barva Poznámka 1 Poznámka 2
Škoda 14 TrM 32 ------ městský nátěr solo trolejbus --------
Škoda 15 TrM 86 ------ městský nátěr kloubový trolejbus --------
Škoda 21 TrACI 50 ------ městský nátěr solo nízkopodlažní trolejbus s nezávislým agregátem
Karosa B732 196 HKA 70-33 městský nátěr solo autobus --------
Karosa B941 E 266 HKB 35-66 městský nátěr kloubový autobus --------
SOR B 7.5 215 HKB 27-45 městský nátěr nízkokapacitní autobus --------
Citybus 143 2H0 9043 městský nátěr solo nízkopodlažní autobus --------
Citybus KB 820 1Z3 1890 městský nátěr kloubový nízkopodlažní autobus zapůjčen z DP Zlín
Renault 210.16/C ? HKB 44-63 červ./šedá trolejová věž s plošinou VNP 500
Daewoo/Avia LC-T 14M ? 1H1 7850 červ./šedá vyskozdvižná plošina --------
Liaz ? HKB 15-35 městský nátěr nákladní tahač --------
Fiat Doblo ? 1H0 9896 červ./černá servisní vůz --------
Citroen ? HKP 96-16 městský nátěr servis zastávkového mobiliáře --------


O kus dále byly ke spatření vozidla autoškoly DP, řada nízkopodlažních Citybusů a stanoviště silných silničních motocyklů.

V budově jídelny si unavení návštěvníci mohli zakoupit nápoj či pokrm dle svého vkusu. V přednáškovém sálu bylo stanoviště cestovní kanceláře, náborového střediska, tiskárny jízdních řádů nebo PC off-line sledování vozidel na trati. Zároveň zde byl umístěn sběrný koš pro anketní lístky, které návštěvníci obdrželi u vchodu do areálu.

V administrativní budově probíhal prodej jízdenek a jízdních řádů. 

Asi nejlepším počinem se stalo zřízení zvláštní historické linky č. 75 v trase Hlavní nádraží - OD Tesco - Centrál - Muzeum - Magistrát města - Buzulucká - Dopravní podnik - Dům L - Sever střed - Sídl. Sever a zpět. Linka byla v provozu od 8:00 do 12:00 v intervalu 15 minut. Do provozu byla nasazena zapůjčená vozidla z DP Pardubice, a sice trolejbus Škoda 9TrHt28 ev. č. 358 z roku 1980 a autobus Škoda 706 RTO MTZ ev. č. 28 ze 60. let. Je však velká škoda, že dopravní podnik nedokázal na zvláštní jízdy zajistit více vozidel, zájem hradeckých občanů o svezení byl obrovský

Pardubičtí přijeli na akci s doprovodným vozidlem v podobě Karosy C 934 ev. č. 18. Tento vůz se tak stal dalším účastníkem Dne otevřených dveří.

Dopravní akce se zcela jednoznačně vydařila. Počasí přálo a i návštěvníků bylo vcelku dost. Ke škodě dopravního podniku lze uvést naprostou absenci hradeckého muzejního vozidla. Žádné totiž neexistuje. I když určité snahy o zachování dvoudveřového trolejbusu Škoda 9Tr pro Bergen byly vyvinuty, záměr se nakonec nezdařil a atypické vozidlo bylo sešrotováno. V podmínkách DP HK by jistě stálo za úvahu zachránit některý z nejstarších trolejbusů Škoda 14 Tr včetně dieselového agregátu NZ 600 - vždyť toto už také začíná být historie. Naprosto odlišný přístup mají v DP Pardubice, kde vlastní a provozují několik historických vozidel na zvláštní lince nebo smluvních jízdách. 

Uvidíme, jaká bude budoucnost.

© M. Babický 2003

Autor: mb-041003z-191003v, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 19.10.2003
22. 6. 2002 100 let MHD a 50 let trolejbusů v M. Lázních

Historie:

 1. 1872 - přijel do Mariánských Lázní první železniční vlak (trať Plzeň - Cheb)
 2. 1900 - firma Ganz zahajuje výstavbu elektrárny a malodráhy
 3. 1902 - zahájen provoz elektrické dráhy
 4. 1904 - přikoupeny další tramvaje
 5. 1929 - rekonstrukce a rozšíření tramvajové trati
 6. 1932 - nákup dalších tramvají
 7. 1947 - Městská rada uvažuje o náhradě tramvají trolejbusy
 8. 1952 - zahájení provozu trolejbusů
 9. 1961 - zahájení provozu v nové vozovně v Úšovicích
 10. 1974 - do provozu MHD zařazeny 2 prototypy trolejbusů Škoda 14 Tr
 11. 1984 - zahájen provoz na trolejbusové trati do Velké Hleďsebe
 12. 1988 - zahájena výstavba lanové dráhy Koliba - Krakonoš
 13. 1992 - zprivatizován DP Mariánské Lázně
 14. 1993 - zahájen provoz lanové dráhy Koliba - Krakonoš
 15. 1994 - počínající stagnace MHD
 16. 1996 - vyřazen poslední trolejbus Škoda 9Tr
 17. 2000 - vyřazen poslední zájezdový autobus
 18. 2002 - výročí 100 let MHD a 50 let provozu trolejbusů 
Oslavy:

Ve dnech 8. až 12. 5. 2002 proběhly oslavy 100 let MHD a 50 let trolejbusové dopravy, které byly zároveň připomenutím veřejnosti, jaký význam má pro lázeňské město městská doprava. Návštěvníci i obyvatelé Mariánských Lázní se v těchto dnech mohli po městě svézt historickými autobusy a trolejbusy. Zájem byl hlavně o starší dopravní prostředky.

Středa 8. 5. 2002

V rámci oslav byly již od středy nasazeny na pravidelné linky dva jiné trolejbusy, a sice historický Škoda 9Tr č. 28 a moderní nízkopodlažní Škoda 21TrACI ev. č. 482. 

Čtvrtek 9. 5. 2002

Konference k problematice trolejbusové dopravy v ML pod názvem "Šance pro mariánskolázeňské trolejbusy" se konala v kongresovém sále hotelu CRISTAL PALACE v Mariánských Lázních ve čtvrtek 9. května 2002 od 9:30 hodin. Zde se jednalo o nejdůležitější část mariánskolázeňských oslav - konference o budoucnosti trolejbusové dopravy ve městě. Pořadatelem a organizátorem konference se stal Vojtěch Wolf, vydavatel časopisu Městská doprava

Program konference:

Mariánské Lázně - 100 let městské dopravy (křest publikace)
Vojtěch Wolf
Vydavatelství WOLF - časopis Městská doprava

Trolejbusy se značkou ŠKODA
Ing. Stanislav Koucký, Ing. Radek Kapr
ŠKODA OSTROV, s.r.o.

Postoj provozovatele MHD v Mariánských Lázních k trolejbusové dopravě
Ing. Pavel Voves
Dopravní podnik Mariánské Lázně, a. s.

Cesty k obnově trolejového vedení
Ing. Ladislav Podivín
Dopravní podnik města Pardubic, a. s.

Malé měnírny pro trolejbusové dráhy
Ing. Jaroslav Dykast
DYSK, s.r.o.

Město, trolejbusy a ti druzí
RNDr. Pavel Poc
Místostarosta města Mariánské Lázně

Význam trolejbusové dopravy pro malá města
Jiří Kohout
Společnost pro veřejnou dopravu

Trolejbus 21 Tr ACI
Ing. Stanislav Koucký
ŠKODA OSTROV, s.r.o.

Plynofikace nesmí být na úkor elektrizace
Mgr. Ondřej Wagner
Ministerstvo životního prostředí ČR

Alternativní formy financování investic a provozu v městské dopravě: PPP / PFI model
Ing. Oldřich Bronec, CSs.
EC Harris s.r.o.

Městská doprava a územní plán
Ing. arch. Miroslav Míka
Městský úřad Mariánské Lázně

Po ukončení konference se konala předváděcí jízda trolejbusu Škoda 21TrACI po městě. Následovala prohlídka areálu Dopravního podniku Mariánské Lázně, a. s.

Na konferenci bylo projednáno mnoho závažných záležitostí. Souhrnem lze uvést, že Dopravní podnik M. Lázně dostal mnoho nabídek pomoci od zúčastněných osob. Konkrétně z DP Pardubice pomocnou ruku při stavbě, opravách a projektování trolejového vedení, od firmy Elektroline Praha nabídku při dodávkách a instalaci trolejových armatur, a od firmy DYSK nabídku malé trolejbusové měnírny.

  Sobota 11. 5. 2002

Průjezd historických i moderních vozidel MHD městem byl spojen se zahájením lázeňské sezóny ve městě.

V průběhu dopoledne si zájemci mohli prohlédnout historická vozidla, odstavená v centru města - trolejbusy Škoda 8Tr, Škoda 9Tr, Škoda 21TrACI, autobusy Škoda 706 RTO-Jelcz, Karosa ŠM 11 a ŠL 11.

Také byl představen model mariánskolázeňské tramvaje z roku 1902 v měřítku 1:25.

Od 13:00 se konaly jízdy historických i moderních vozidel pro veřejnost na pravidelných a mimořádných spojích MHD.

  Neděle 12. 5. 2002

Od 10:00 do 17:00 se opět konaly jízdy historických i moderních vozidel pro veřejnost na pravidelných a mimořádných spojích MHD. Po celém městě se tak podle zvláštních jízdních řádů promenádovaly historické autobusy a trolejbusy.Pro víkendové oslavy byla vydána příležitostná jízdenka za symbolických 30,- Kč, platná na všechny pravidelné i mimořádné spoje, lanovou dráhu a vstup do Miniaturparku, kde byl vystaven model mariánskolázeňské tramvaje. 

Přehled vozidel  účinkujících při oslavách MHD

Typ Evidenční číslo (RZ) Majitel Nátěr
Škoda 8Tr 494 DP Praha červený/bílý
Škoda 9Tr 28 soukromá osoba červený/bílý
Škoda 9Tr 358 DP Pardubice červený/bílý
Škoda 21TrACI 482 DP Plzeň zelený/bílý
Škoda 706 RTO Jelcz 4881 <27-74> DP Praha červený/bílý
Karosa ŠM 11 7135 <X 36-01> DP Praha červený/bílý
Karosa ŠL 11 (JC 54-53) soukromá osoba modrý/bílý


Oslav se zúčastnilo velké množství zájemců z Čech i zahraničí. Samozřejmě nelze opomenout mariánskolázeňské obyvatele a návštěvníky lázní. Tito všichni si oslavy velmi pochvalovali. 

Obrovská škoda však je, že tato kulturní akce nebyla prezentována dopravním podnikem a ani na webových stránkách Mariánských lázní. Nutno říci, že největší zásluhu na celé akci má zřejmě pan Wolf, vydavatel periodika Městská doprava, bez jehož přičinění by se nic nekonalo. To je v současnosti typická situace pro ML, provozovatel nemá zájem, a město se tváří jako mrtvý brouk. 

Zvláštní jízdní řády historických vozidel 11. a 12. května 2002 

City service - Nádraží

12:45* (9Tr), 13:40* (8Tr), 14:10 (9TR), 14:40x (ŠM), 15:20 (RTO), 16:05 (ŠM), 16:30 (8TR)

City service - Úšovice

10:15* (9TR), 10:45* (8TR), 11:15*@ (9TR), 11:55* (ŠM), 12:20*@ (8TR), 12:40*@ (RTO), 13:50*@ (ŠM), 14:25 (8Tr), 15:00 (9Tr), 15:35 (8Tr), 16:45 (9TR), 17:10@  (8Tr), 17:15@ (RTO), 17:25@ (9Tr), 17:35@ (ŠM)

City service - Velká Hleďsebe

10:20* (RTO), 11:45* (8Tr), 13:25* (9Tr), 15:55 (9Tr), 17:00 (ŠM)

City service - Hamrníky

10:00* (ŠM), 11:10* (RTO), 12:35* (ŠM), 14:00x (ŠM), 16:40 (RTO)

City service - Golf

10:50* ŠM), 12:00* (RTO), 13:15* (ŠM), 16:00 (RTO)

City service - Nimrod

14:10 (RTO), 15:15 (ŠM)
Vysvětlivky: x jede 11. 5. 2002    * jede 12. 5. 2002     @ vůz končí u DP


Prameny:
 1. poznámky autora
 2. Bajer - Mariánské lázně - 100 let městské dopravy 
 3. Bauer, Fojtík, Losos, Mahel - Tramvaje v České a Slovenské republice
 4. Holub, Vychodil, Čermák - Atlas trolejbusů
 5. http://www.mestskadoprava.cz
 6. http://tramvaje.webpark.cz


 © M. Babický 2002
Autor: mb-120502z, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 22.6.2002
19. 3. 2002 Národní technické muzeum v Praze

Národní technické muzeum v Praze dokumentuje vývoj techniky v České republice i zahraničí. Návštěvníci se mohou poučit v různých technických oborech. V muzeu jsou vybudovány expozice časoměrné techniky, astronomické, fotografické, kinematografické, akustiky, telekomunikační techniky, dále metalurgie, uhelného a rudného dolu, a také jak jinak, než dopravy.

NTM v Praze bylo založeno roku 1908. Současnou budovu získalo až o několik desetiletí později, a sice v roce 1942, za německé okupace. Ve sklepních prostorách muzea byly tehdy zřízeny protiletecké kryty.

Budova muzea je v Kostelní ulici na Letné. K muzeu se lze dostat po cca 5 min. pěšky od zastávky tramvaje Letenské náměstí, nebo automobilem až k těsné blízkosti budovy. Pěší návštěvníci si však musí dávat pozor kam šlapou, neboť psích exkrementů je ve zdejší oblasti opravdu hojně.

Muzeum má otevřeno denně od 9:00 do 17:00 mimo pondělí. Vstupenka stojí dospělého 70,- Kč, důchodci zaplatí 40,- Kč, studenti, vojáci, děti a mládež pořídí vstupenku nejlevněji, a sice za 30,- Kč. Rodinná vstupenka platná maximálně pro 2 dospělé a 4 děti, stojí 150,- Kč (údaje z roku 2002).

Historie dýchne na návštěvníky hned u pokladny, na stěně totiž visí plán středu města. Jeho stáří odhaduji na konec 70. let minulého století, neboť se na plánku ještě vyskytují zrušené tramvajové tratě na Václavském náměstí (1980) a Příkopech (1985).

V šatně prodávají upomínkové předměty, modely automobilů, autobusů, železničních vagonů, pohledy, knihy, plastikové stavebnice, videokazety a poštovní známky s žánry MHD a železnice.

V předsálí je vystaven monumentální stojatý kompresorový čtyřdobý vznětový motor Dieselova principu, vyrobený roku 1913 v Českomoravské továrně na stroje.

Technická data kompresoru:
 1. vrtání 300 mm
 2. zdvih 950mm
 3. zdvihový objem 31 808cm3
 4. stupeň komprese 18
 5. otáčky 250/min
 6. výkon 30kW
 7. hmotnost 6 100kg


V kinosálu, který je opodál, jsou divákům promítány historické filmové dokumenty, opatřené náležitým komentářem.

Pro zájemce o městskou a železniční dopravu je určeno zejména přízemí velké haly.

Ke spatření je tu parní kotel z lokomotivy 331.046, kontroléry Křižík a ČKD, dvojkolí vozu koňky, tramvajové koleje + křížení, spřáhlo tramvaje, plánek rozvoje sítě pražského metra z roku 1989, Křižíkův tramvajový elektromotor. Dále jsou zde fotografie tramvají od roku 1875 do roku 1978, přičemž na jedné z fotografií je zachycena Tatra T5 ev. č. 8102. Dále je zde ke spatření podvozek nosiče tramvajové skříně z bývalé Křižíkovy dráhy do Vysočan z roku 1895.

Přehled vystavených lokomotiv a vozů
Výrobce Evidenční číslo R.v. Specifikace
Lokomotivka G. Sígl, Vídeňské Nové město, Rakousko 252.008 + 412.008 1891 parní lokomotiva + tendr
F. Ringhoffer, Praha, Čechy AZA 45 1900 salonní dvounápravový vůz
F. Ringhoffer, Praha, Čechy AZA 1-0083 1891 salonní vůz 
Strojírna vídeňsko-raabské dráhy, J.Haswel, Vídeň, Rakousko BEB I.103(Kladno) 1855 parní polotendrová loko
lokomotiva: Lokomotivka R. Hartmann, Saská Kamenice, Německo

tendr: F. Ringhoffer, Praha, Čechy

322.302 

209.147

1869 

1885

parní lokomotiva

tendr lomotivy

Českomoravská továrna na stroje, Praha - Libeň 310.0118 1903 parní tendrová lokomotiva
F. Ringhoffer, Praha, Čechy (vozová část)

F. X. Komarek, Vídeň, Rakousko (kotel a parní stroj)

M 124.001 1903 parní vůz
Krauss & CIE, Linz, Rakousko SETG NO.6 (Gartenau) 1887 parní tramvajová loko
Českomoravská továrna na stroje, Praha - Libeň 375.007 + 821.039 1911 parní rychlíková loko+tendr
Krauss & CIE, Mnichov, Německo XIVe č.14 1884 nejst. úzkorozch. loko v ČR
Komunální podnik města Trhové Sviny, Čechy ----------------- 1840

(1968-9)

os. vůz koněspřežné dráhy (replika)
Vozovka Ringhoffer, Praha, Čechy ----------------- 1900 železniční drezína
?, Brno ----------------- 1860 drezína s rumpál. pohonem


Za zmínku stojí zejména nejstarší dochovaná úzkorozchodná průmyslová parní tendrovka z roku 1884, dále nejstarší dochovaná parní lokomotiva na území ČR (r. v. 1855) a gigantická 375.007, s průměrem hnacích dvojkolí 2100 mm.

Co se týče automobilismu, může si návštěvník v hlavní hale prohlédnout první vyrobený automobil v českých zemích - NW Präsident z 1898, vyrobený v Kopřivnici. Z novějších strojů zde máme např. závodní speciál Škoda 130 RS z roku 1978.

Polovina 1. ochozu v hlavní hale je věnována lokomotivám. Jsou zde vystaveny modely lokomotiv, fotografie a drobné exponáty.

Další zajímavosti můžeme spatřit v oddělení akustiky, kde se nachází exponát, v podobě řezu tramvajovým kolem a schema vypružení tramvajového kola. Ve vitríně jsou i zajímavé fotografie. Na jedné můžeme spatřit tramvajový prototyp KT4Dt ev. č. 0014 z roku 1983 a na druhé je k vidění druhý prototyp KT8D5 ev. č. 0019 z roku 1984 (později provozován v Ostravě pod ev. č. 1500).

Mezi 1. a 2. patrem visí na stěně Křižíkův životopis. Opodál jsou umístěny některé elektrické přístroje, které symbolizují obor, ve kterém se František Křižík pohyboval, a sice elektrotechniku.

Poslední zajímavosti pro fanoušky kolejové dopravy můžeme nalézt v uhelném a rudném dolu.

Labyrint chodeb, který byl vybudován z bývalého protileteckého krytu, návštěvníkům hodnověrně ukazuje problematiku hlubinných dolů a s tím související těžby nerostů.

Na 1000 m chodeb je položeno cca 500 m kolejí různých rozchodů, které jsou určeny pro soupravy důlních mechanismů. V podzemí můžeme spatřit mnoho ručních nástrojů i techniky k dobývání nerostného bohatství. Kombajny, pneumatické vrtačky, důlní lokomotivy a vozíky, to je pouze hrubý výčet nejzajímavějších věcí.

Při výstupu z dolu můžeme v přilehlém sále spatřit funkční model razícího kombajnu ze SSSR ze 60. let 20. století, se kterým byly raženy tunely i v pražském metru.

Dále zde můžeme spatřit technologický postup výroby ocelové kolejnice, včetně nezbytných exponátů.

Rozvoj muzejních sbírek bude probíhat i nadále, výsledek však závisí na dostatku finančních prostředků. Plány do budoucna jsou velkolepé, měla by být zřízeno Železniční muzeum v části areálu Masarykova nádraží. Uvidíme tedy, kdy se dočkáme realizace. 

Kontaktní adresa muzea:

Národní technické muzeum
Kostelní 42
170 78 Praha 7
e-mail: med@ntm.anet.cz
web: http://www.ntm.cz

© M. Babický 2000  
Autor: mb-260200z, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 19.3.2002
24. 2. 2002 100 let MHD na Mostecku

Historie:

 1. 7. 8. 1901 - zahájení provozu úzkorozchodné elektrické dráhy 
 2. 1930 - zahájení autobusové dopravy
 3. 1. 4. 1948 - zahájení trolejbusové dopravy
 4. 1. 4. 1957 - zahájení provozu normálněrozchodné elektrické rychlodráhy
 5. 31. 1. 1959 - ukončení provozu trolejbusů
 6. 1962 - ukončení provozu úzkorochodné elektrické dráhy
 7. 1969 - vybudována velkokapacitní vozovna a opravárenský závod v Mostě-Velebudicích
 8. 1996 - ukončena kompletní plynofikace autobusů na propan-butan
Vozovna Most:

Jedním z center oslav výročí MHD v sobotu 22. září 2001 se stala mostecká vozovna.

Zde mohli návštěvníci spatřit technické zázemí dopravního podniku. Zájemci si mohli prohlédnout autobusovou halu lehké a těžké údržby, halu lehké a těžké údržby tramvají, opravnu tramvajových agregátů, vozy technické údržby. 

Dále se zde prezentovala autoškola DP se svým vozovým parkem, sestávajícím se z několika osobních automobilů, motocyklů, nákladního automobilu IFA a autobusu Karosa B 732. 

Na volném prostranství byly vystaveny autobusy DP Most - Karosa B 731 PB, B 931 PB a B 741 PB. Zkratka PB označuje vozidlo, které má upraven spalovací motor na propan-butan (všechny mostecko-litvínovské autobusy jsou takto vybaveny). Firma Karosa zde vystavovala svou novinku v nabídce městských kloubových autobusů, a to typ Karosa B 961 (prototyp BK 4), jehož sériová výroba se rozjede v roce 2002. Zmizelou éru trolejbusů zde představoval zapůjčený teplický trolejbus Škoda 9 Tr ev. č. 105. 

U vrátnice probíhal prodej pamětní publikace, odznaků a kalendářů. O kus dále si mohli zájemci zakoupit modely tramvají, autobusů, trolejbusů a také pohlednice s obrázky MHD či železnice.

Po areálu vozovny vozil zájemce stařičký autobus Škoda 206, o kterém bude ještě v tomto článku řeč. 

Pro hladovějící a žíznící spoluobčany byla otevřena jídelna dopravního podniku. 

Přehled autobusů vystavených ve vozovně Most
Typ Evid. č. Majitel R. v. Barva Poznámka
Škoda 9 Tr 105 DP Teplice 1980 červeno-bílá trolejbus
Karosa B 731 PB 194 DP Most-Litvínov 1996 žluto-bílá autobus
Karosa B 931 PB 102 DP Most-Litvínov 1998 žluto-bílá autobus
Karosa B 741 PB 51 DP Most-Litvínov 1993 žluto-bílá autobus
Karosa B 961 SPZ <H 08-42> Karosa a. s. 2001 bílá prototyp autobusu


Vozovna Litvínov:

Ve vozovně Litvínov toho bylo ke spatření o mnoho méně. 

Nejzajímavější byly pracovní vozy DP. Asi nejzajímavějším exponátem byla cisterna a také vůz pro přepravu kolejnic. V ostatních městech ČR se nic podobného nevyskytuje. 

Přehled pracovních tramvajových vozidel vystavených ve vozovně Litvínov
Typ Evid. č. Majitel R. v. Barva Poznámka
nákladní vozík 1 DP Most-Litvínov 1982 žluto-šedá možnost připojení sn. radlice
cisterna 2 DP Most-Litvínov 1982 šedá -----------------
přepravník kolejnic 3 DP Most-Litvínov 1985 žluto-šedá -----------------
přepravník štěrku 4 DP Most-Litvínov 1989 žluto-šedá -----------------
T1/T3 pracovní 206 DP Most-Litvínov 1957/1968 žlutá karoserie T3, výzbroj T1
T2/T3 kolejový brus 263 DP Most-Litvínov 1962/1976 žlutá karoserie T3, výzbroj T2


Návštěvníci si také mohli prohlédnout vystavené typy autobusů, které DP provozuje. Vystavena byla Karosa B 731 PB, B 741 PB, B 931 PB. K vidění byl také nízkopodlažní Citybus, který byl zapůjčen z DP Chomutov-Jirkov.

Přehled autobusů vystavených ve vozovně Litvínov
Typ Evid. č. Majitel Barva
Karosa B 731 PB 136 DP Most-Litvínov žluto-bílá
Karosa B 931 PB 114 DP Most-Litvínov bílá
Karosa B 741 PB 50 DP Most-Litvínov žluto-bílá
Citybus 209 DP Chomutov-Jirkov červeno-bílá


Po celý den probíhaly v obou městech jízdy historických i současných autobusů a tramvají.

Historické autobusy mohli zájemci obdivovat od 14:00 do 15:00 na prostranství před mosteckým KD REPRE. Pozornosti zájemců rozhodně neušel stařičký autobus Škoda 206 z roku 1936, který přijel až z dalekého Slovenska. 

Tramvaje byly ke spatření před mosteckým OD Prior cca v 9:15 a v Litvínově u stanice Citadela od 13:00 do 13:30. Z tramvají byl největší zájem pochopitelně o dvounápravový vůz Křižík z roku 1899, tedy již z předminulého století. 

Autobusy také odjely na okružní jízdu Autodromem, ale účast pro veřejnost byla možná pouze na základě zvláštní jízdenky, což nikdo předem neavizoval. Zřejmě to byl záměr. Autobusy se objevily také na rozličných místech těchto severočeských měst.

Zároveň se v obou městech konalo větší množství akcí nedopravního charakteru.

Dopravní podnik dal cestujícím ještě jeden dárek, a sice možnost cestování zdarma všemi vozy MHD v sobotu od 8:00 do 17:00.

Oslavy lze, vzhledem k nelehké ekonomické situaci podniku, hodnotit velmi úspěšně. Nezbývá než popřát DP měst Mostu a Litvínova do budoucna více zájmu o kolejovou dopravu ve městě, více finančních prostředků na nové vozy, kratší intervaly spojů, rekonstrukce tratí a zejména stavbu tratí nových. Zatím je zde totiž tramvajová doprava neprávem dosti opomíjena. 

Přehled tramvají na zvláštní lince
Typ Evid. č. Majitel R. v. Barva Poznámka
Křižík 18 DP Plzeň 1899 hnědo-bílá -------------------
Tatra T1 528 DP Ostrava 1957 červeno-bílá -------------------
Tatra T2 21 DP Liberec 1959 žl.-bílá-zelená ex 594 Ostrava ex 152 Ústí n. L.
Tatra T3M3 246 DP Most-Litvínov 1982 žlutá dosazena EV TV14
Tatra T5B6 273 DP Most-Litvínov 1976 červeno-bílá jediná zachovaná T5 v ČR


Přehled autobusů na zvláštní lince
Typ Evid. č. SPZ Majitel Barva
Škoda 206 ------- <SC H 001> SPHV * bílá/krém/hnědá
Škoda 706 RO + B 40 22 + 48 <B 14-52> TM Brno čv/bílá + čv/krém
Škoda 706 RTO CAR 150 MOA 76-39 DP Most-Litvínov červeno-bílá
Škoda 706 RTO LUX -------- CBA 19-49 ČSAD Jihotrans červeno-bílá
Škoda 706 RTO MEX 236 BAC 02-01 DP Bratislava červeno-bílá
Leyland National 23 <U 00-85> DP Ústí n. L. čv/krém/bílá
Leyland Atlantean 26 (OTB 26W) BHG **** červeno-bílá
Škoda 706 RTO CAR ------- BA 053 FF KHAB ** hnědá/bílá
Škoda 706 RTO LUX ------- ZAB 00-36 KHAB ** hnědá/bílá


* SPHV - Spolok priatelov historickych vozidiel, Dunajská Lužná, Slovensko
** KHAB - Klub historických autobusov Bratislava, Slovensko
*** BHG - Bus historic group - Chlumec u Ústí nad Labem 

Prameny:
 1. vlastní poznámky autora
 2. Ludvík Losos - 100 let MHD na Mostecku


© M. Babický 2001
Autor: mb-220901z, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 24.2.2002
18. 11. 2001 Den otevřených dveří (5. ročník) 2001.

Pátý ročník Dne otevřených dveří v DP Praha se uskutečnil v s sobotu 15. 9. 2001. Pro veřejnost bylo otevřeno depo Zličín, garáže Řepy a vozovna Vokovice. Doprava mezi provozovnami dopravního podniku byla zajištěna zvláštními autobusovými linkami DOD1 a DOD2, na kterých byly nasazeny nízkopodlažní Citybusy a kloubová Karosa B 941.

Depo Zličín:

V areálu zličínského depa bylo k vidění mnoho zajímavého. Hned u vrátnice dostali návštěvníci leták s anketou, kde mohli odpovědět na otázky, týkající se DOD.

Na hale depa byly vystaveny fotografie z výstavby metra. Dále pak všechny vozy metra i pomocné traťové mechanismy, které se v současnosti na tratích metra vyskytují. Vystaveny byly následující vozy (ev. soupravy): 81.71 ev. č. 2327, 81.71M ev. č. 3112, M1 ev. č. 4101 a dále vložený vůz M1 ev. č. 4246 s s podélným uspořádáním sedaček. Z technických vozidel se prezentovala strojní podbíječka Plassermatic 08-75 GS, pomocné technické vozidlo WŽB 10M a lokotraktor ev. č. 797.806-7.

Poblíž souprav metra měli stanoviště závodní hasiči, kteří měli pro malé děti připravenu velkou atrakci v podobě slaňování. O tom, že se dětem slaňování líbilo, nebylo sebemenších pochyb.

V přilehlých místnostech hlavní haly byla instalována výstavka technických dat vozů metra a výkonů metra za uplynulé roky. Rovněž zde probíhala datová projekce o historii a současnosti pražské podzemní dráhy.

V další místnosti se mohli návštěvníci zúčastnit znalostního kvízu, který se týkal, jak jinak, než pražského metra. Opodál si mohli zájemci zařídit vystavení nové průkazky MHD, včetně nezbytné fotografie.

Pro děti byly připraveny nafukovací balonky, které nechybí na podobných akcích a které velmi rády praskají.

Zdejší kantýna pak posloužila všem, kteří potřebovali doplnit tekutiny či pozřít nějaký pokrm.

Přehled vystavených vozů metra a pomocných technických vozidel

Evidenční číslo vozu Typ Poznámka
2327 81.71 běžný vůz metra (čelní)
3112 81.71M modernizovaný vůz metra (čelní)
4101 M1 nový vůz metra (čelní)
4246 M1 nový vůz metra (vložený), podélné uspořádání sedadel
---- Plassermatic 08-75 GS strojní podbíječka
---- WŽB 10M pracovní vozidlo s hydraulickou rukou
---- lokotraktor 797.806-7 dieselová posunovací lokomotiva


Samostanou kapitolou byli hasiči DP Metro. Na prostranství před hasičskou zbrojnicí předvedli návštěvníkům současný vozový park. O kousek dále pak předváděli malý hasební zásah.

Garáž Řepy:

Návštěvníci, kteří přijeli linkou DOD1 nebo DOD2, vykonali s autobusem nejprve okružní jízdu po garáži, aby se seznámili s umístěním a rozlohou areálu.

U vrátnice byla odstavena mobilní dispečerská ústředna, upravená z autobusu B 731atm, která je velmi vhodná pro akce tohoto charakteru.

Na volném prostranství mohli zvědavci obdivovat současný vozový park autobusů, které dopravní podnik provozuje.Zřejmě nejvíce obdivovaný byl první vůz v řadě, a to nově pořízený Citybus ev. č. 3330, dodaný již s motorem Iveco a splňující emisní limity Euro 3. Další zajímavostí se staly dnes již historické vozy Ikarus 280.10 a Karosa ŠL11, které se v minulosti také objevily v pražské MHD. Oba vozy jsou v držení Občanského sdružení za záchranu autobusů a trolejbusů v Jihlavě.

Přehled vystavených autobusů

Evid. číslo Typ Provozovatel; zvláštnosti vozu
3330 Karosa-Renault Citybus DP Praha - Hostivař;  první dodaný vůz s normou EURO 3
3283 Karosa-Renault Citybus DP Praha - Klíčov; klimatizační jednotka
3043 Karosa-Renault Citybus DP Praha - Řepy
7455 Karosa B 931 DP Praha - Řepy
7330 Karosa B 931 DP Praha - Řepy
7186  Karosa B 731 DP Praha - Řepy
5808 Karosa B 732 DP Praha - Řepy
5717 Karosa B 732 ZTP DP Praha - Hostivař
3003 Neoplan N 4014 DP Praha - Hostivař
7096 Karosa B 732 AŠ DP Praha - Autoškola DP
3035 Karosa C 734 DP Praha - Řepy
6338 Karosa B 941E DP Praha - Řepy
6141 Karosa B 741 DP Praha - Řepy
6005 Karosa B 741 DP Praha - Vršovice
BEA 08-41 Ikarus 280.10 Občanské sdružení za záchranu autobusů a trolejbusů v Jihlavě
ME 63-36 Karosa ŠL 11 Občanské sdružení za záchranu autobusů a trolejbusů v Jihlavě


Historické vozy, to nemusí být nutně jen autobusy, jak již poněkolikáté předvedli členové REHIV klubu Praha, kteří přijeli se svými auto a moto veterány. Obdiv vzbuzoval také funkční model primitivního zážehového spalovacího motoru, mimochodem velmi hlučného.

Podstatně příjemnější zvuky se linuly ze stanoviště amatérské dechové kapely.

Dále se mohli zájemci pokochat pohledem na vyprošťovací vozidlo VV 4008.01 ev. č. 9999 na podvozku Volvo FH12 a hasičské vozidlo Liaz 706 RTHP ev. č. 2811.

U čerpací stanice pohonných hmot měla stánek firma Mogul, jejíž sortiment nabízí veškerá maziva pro motorová vozidla.

Místo, kde se obyčejně odstavují a likvidují autobusy, patřilo nyní dětem, které se dosyta vyřádily při malování křídou na asfalt.

Nyní se přesuňme do odstavných hal pro autobusy, kde bylo také mnoho zajímavého ke spatření.

Hned na začátku haly mohli zájemci prokázat své znalosti ve filmové soutěži. Ta spočívala v určení názvu filmu, ve kterém účinkovala vozidla MHD v Praze.

O kus dále se prezentovaly firmy, které přímo, či nepřímo souvisejí s dopravou, konkrétně Benzina, Generali, Barum nebo firma MB modely, která se zabývá výrobou a distribucí modelů vozidel MHD.

Také zde vystavovala firma, jež se zabývá generálními opravami agregátů nákladních automobilů a autobusů.

Na hale byla odstavena Karosa B 931 ev. č. 7350, u které se již několik let zkouší klimatizační jednotka v kabině řidiče.

Ve správní budově řepských garáží mělo zastoupení informační středisko DP, včetně prodeje publikací a tisku jízdních řádů.

U vrátnice mohli návštěvníci sledovat videoprogram o pražské MHD.

Byly zde také vystaveny papírové modely autobusů, které slepily děti při minulých ročních DOD.

Samozřejmě ani zde nechybělo občerstvení, v podobě zdejší útulné kantýny.

Ve zdejší provozovně, stejně jako ve Zličíně, mohli zájemci vyplnit soutěžní anketu.

Vozovna Vokovice:

Vzhledem k tomu, že původně měla akce probíhat ve vozovně Motol, nebylo zde k vidění mnoho zajímavého.

Na volném prostranství si návštěvníci mohli prohlédnout historickou dvounápravovou soupravu tramvají a dále současné typy T3, T3SUCS, T3M, T3M2, T3R, T3RP, T6.3, T6A5 a KT8D5. S povděkem lze kvitovat skutečnost, že zde nebyla vystavena "černá ovce" vozového parku pražských tramvají, a to nízkopodlažní RT6N, neboť se jedná o mimořádně konstrukčně nevydařené vozidlo.

Ve cvičném voze T3M ev. č. 5518 probíhala soutěž dětí ve skládání puzzle.

Z technologických vozidel zde byl vystaven Renault M 250 - trolejová věž, dále Mercedes M 1823 jakožto čístící vůz a kabelový měřící vůz Volkswagen.

Soutěžní anketa probíhala samozřejmě i na této provozovně.

Pro znavené návštěvníky bylo připraveno chutné občerstvení, v podobě grilované uzeniny.

Přehled vystavených tramvají

Evidenční číslo vozu Typ Poznámka
351, 1530 Ringhoffer,  dvounápravový MV + VV
5518 Tatra T3M cvičný vůz
6092 Tatra T3 reko z vozu T1 ev. č. 5092
7092 Tatra T3SUCS  
8079 Tatra T3M  
8200 Tatra T3M2 reko z vozu T3SUCS ev. č. 7007
8205 Tatra T3R reko z vozu T3 ev. č. 6329
8237, 8304 Tatra T3RP reko z vozů T3 ev. č. 6507, 6426
8600 Tatra T6.3 výzbroj TV14, karoserie T6  
8749 Tatra T6A5  
9041 Tatra KT8D5  
Muzeum MHD Střešovice:

Muzeum bylo po celý den otevřeno zdarma. Zájemci, kteří zde ještě nikdy nebyli, se tak mohli seznámit s rozsáhlým sbírkovým fondem exponátů.

Závěr:

DOD se vydařil, i počasí návštěvníkům přálo. Co se týče hodnocení, nejlepší dojem na návštěvníky udělala řepská garáž, velice chabý dojem vozovna Vokovice, depo Zličín v těsném závěsu za řepskou garáží.

Do budoucna je stále možné něco vylepšovat, stačí jen, aby příslušní pracovníci DP shlédli několik akcí podobného charakteru v jiných městech ČR, či zahraničí. Chybí zejména jízdy historickými vozidly pro veřejnost, což je velkou vadou na kráse tak ušlechtilé věci, jakou DOD bezesporu je.

© M. Babický 2001
Autor: mb-150901z, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 18.11.2001
28. 4. 2001 Oslavy 50 let MHD v Děčíně

Historie:
 1. 6. 4. 1851 - přijel do města první železniční vlak
 2. 1906 - zahájila provoz první autobusová linka
 3. 1907 -první autobusová linka byla zrušena pro nízké využití
 4. 1923 - společnost EVU zahájila provoz novodobé autobusové dopravy
 5. 6. 6. 1946 - bylo vydáno povolení pro stavbu trolejbusové trati
 6. 1949 - zahájena výstavba trolejbusového systému
 7. 6. 1. 1950 - zahájen provoz trolejbusů
 8. 1. 7. 1950 - založeny Dopravní podniky města Děčína
 9. 1960-1967 - největší rozmach trolejbusové dopravy v Děčíně
 10. 1967 - přišlo rozhodnutí o postupné likvidaci trolejbusového systému
 11. 14. 12. 1973 - černý den v děčínské MHD - definitivní konec trolejbusů
 12. 1977 - dodány první kloubové autobusy
 13. 1996 - dodány první nízkopodlažní autobusy
 14. 1997 - zahájeny rozsáhlé stavební práce a rekonstrukce v areálu DP
Oslavy:

Oslavy 50 let MHD v Děčíně kalendářně připadly na první červencový víkend. Dopravní podnik se na oslavy připravil velmi dobře, tak aby si návštěvnící z této akce přinesli krásné prožitky.

Brány podniku v Dělnické ulici se návštěvníkům otevřely 1. a 2. července 2000.

V novém areálu DP si mohli prohlédnout halu lehké údržby a denního ošetření. Zde byla vystavena Karosa B 741 ev. č. 221.

Na hale těžké údržby byly vystaveny opravované autobusy Karosa B 732 ev. č. 176, B 931E ev. č. 102 a SOR C 7.5 ev. č. 503.

Uvnitř areálu byl odstaven teplický trolejbus 9 Tr ev. č. 105, který evokoval atmosféru zaniklého trolejbusového provozu. Trolejbus si oblíbily zejména děčínské děti, pro které se stal nezvyklou hračkou, se kterou se v Děčíně nemají šanci setkat.

Společnost Škoda-Liaz zde předvedla svůj speciál, který měl najít své uplatnění ve Vietnamu jako autobus. K realizaci však nedošlo, a tak je vozidlo dodnes majetkem výrobce. Na oslavách vůz sloužil k reprezentaci fy. Škoda-Liaz.

Lahti 402/CZ-B - takto se oficiálně jmenuje další zajímavé vozidlo, autobus, který v ČSAD Ústí nad Labem, a. s. , montují z karoserie finského autobusu Lahti. S využitím ekologických pohonných jednotek fy. Škoda-Liaz tak jde o další autobus, který může pomoci při obnově vozového parku zejména závodů ČSAD. Autobus je dodáván s klasickým vznětovým motorem, na přání zákazníka je možné dodat motor poháněný LNG, neboli zkapalněným zemním plynem.

Dalším autobusem, který vzbudil zaslouženou pozornost návštěvníků, se stal licenčně vyráběný třínápravový Neoplan, označený Solaris Urbino 15. Ty jsou vyráběny v Polsku, přičemž generálním dovozcem do České republiky se stal Dopravní podnik Ostrava. S předváděným Solarisem se již mohli seznámit cestující v několika dalších městech republiky.

Na nádvoří dílen si lidé mohli zakoupit suvenýry u připravených stánků, občerstvit se, nebo nastoupit do některého z autobusů, mířících na některou ze zvláštních linek. 

Přehled vystavených autobusů

Typ SPZ Ev. č. Barva Majitel
Renault-Agora Citybus ULK 61-54 44 červená/bílá DP Ú. n. L.
Praga RND <B 14-39> 53  červená/bílá/černá TM Brno
Škoda 706 RTO Jelcz AE 18-28 4881 červená/bílá DP Praha
Karosa ŠM 11 <X 27-80> 7135 červená/bílá DP Praha
Škoda 706 RO

Karosa B 40

<B 14-52>

<B 12-72>

22

?

červená/bílá TM Brno
Solaris Urbino 15 (P0 5090) 7601 modrá/bílá/žlutá DP Ostrava
AEC Routmaster (NRH 802A) ? červená/bílá B. H. G. Chlumec
Škoda 706 RTO LUX KT 35-01 --------- zelená/bílá ?
Škoda 706 RTO LUX CBA 19-49 --------- červená/bílá ČSAD Jihotrans
Büssing NAG 900 N (DD VK 900) 4 krémová/hnědá DVB Dresden
MAN ND 202 (BV 3079) 3079 modrá/žlutá BVG Berlin
Leyland National (BTB 23T) 23 červená/krémová DP Ú. n. L.
Mercedes O 405 GN (DDVB 187) 453 116-2 žlutá/černá DVB Dresden
Leyland Atlantean AN68 (OTB 26 W) 26 červená/bílá B. H. G. Chlumec
SOR B 9.5 LIB 43-49 499 zelená/žlutá/bílá DP Liberec
Lahti 402/CZ-B CLA 21-53 ----------- modrá/bílá/červená ČSAD Bus Ú. n. L.
* B. H. G. - Bus Historic Group Chlumec u Ústí nad Labem

Na dvoře starých dílen byl k vidění průřez současným vozovým parkem DP Děčína.

Výstavka autobusů DP Děčín

Typ

SPZ

Evidenční číslo

Rok výroby

SOR C 7.5 DCA 44-58 507 1996
Ikarus 280.08 DCA 45-20 202 1984
Ikarus 412.02 DCA 42-93 182 1996
Tambus TAM 272A DCA 30-69 207 1994
Karosa B 732.1652 DCA 21-70 174 1991
Karosa B 931.1707 DCA 82-19 101 2000
Karosa B 941.1962 E DCA 81-82 201 2000
Karosa LC 936.1038 XE DCA 81-81 401 2000


Absolutním trhákem dne se staly jízdy historických vozidel. Linky byly záměrně pojmenovány tak, aby název jednoznačně vystihoval charakter linky. Cestující tak mohli okusit požitek z městské nebo příměstské linky. Ti odvážnější pak mohli zvolit vyhlídkovou, či patrovou jízdu.

Pro milovníky romantiky byly připraveny vyhlídková jízda po okolí Děčína, přičemž došlo k původně neplánované zajížďce na Kristin Hrádek, který se nachází v těsném sousedství státní hranice se SRN. Dojmy z vyhlídkové jízdy byly vesměs dobré. Zde je však třeba upozornit na vozidlo Škoda 706 RTO s klatovskou SPZ, které by bez problémů mohlo dostat přezdívku "kostitřas", neboť jezdilo pravděpodobně bez zadních tlumičů pérování.

Městská jízda - okruh 1:

Vozovna - Hl. nádraží - Masarykovo nám. - Myslbekova - Nemocnice- Narex - Nový most - Desta - Diana - Vozovna

Městská jízda - okruh 2:

Vozovna - Hl. nádraží - Masarykovo nám. - Okresní úřad - Myslbekova - Narex - Libverda - Březiny - Staré město - Nový most - Desta - Diana - Vozovna

Příměstská jízda - okruh 1:

Vozovna - Hl. nádraží - Bynov - Jílové - Libouchec a zpět

Příměstská jízda - okruh 2:

Vozovna - Hl. nádraží - Masarykovo nám. - Boletice - Nebočady a zpět

Vyhlídková jízda:

Vozovna - Hl. nádraží - Jalůvčí - Maxičky - Sněžník - Tisá - Libouchec - Jílové - Bynov - Hl. nádraží - Vozovna

Patrová jízda - okruh 1:

Vozovna - Hl. nádraží - Bynov - Jílové a zpět

Patrová jízda - okruh 2:

Vozovna - Hl. nádraží - Bynov - Jílové - Libouchec a zpět 

Zaslouženou pozornost si získaly zejména stařičké autobusy Büssing NAG, Praga RND a Škoda 706 RO. Také velice moderní, 15 m dlouhý, třínápravový Solaris Urbino si získal své příznivce, ikdyž děčínským dětem se zřejmě nejvíce líbila jízda patrovými autobusy.

Oslavy MHD přilákaly mnoho obyvatel Děčína a velké množství dopravních nadšenců. Lze s povděkem kvitovat snahu děčínských (a nejenom děčínských) pracovníků DP, dopravních nadšenců a dalších, kteří se podíleli na organizaci oslav. 

Prameny:
 1. vlastní poznámky
 2. 50 let městské hromadné dopravy v Děčíně, autorský kolektiv, 2000


© M. Babický 2000
Autor: mb-010700-240401v, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 28.4.2001
31. 12. 2000 Den otevřených dveří (4. ročník) 2000

V sobotu 14. října 2000 se uskutečnil již 4. ročník Dne otevřených dveří u DP Praha. Návštěvníci mohli tentokrát shlédnout vozovnu Pankrác, depo i garáž Kačerov a samozřejmě Muzeum MHD.

Naše putování zahájíme u pankrácké vozovny. Již u vrátnice dostali příchozí návštěvníci informační prospekty DP a plánek areálu vozovny.

Areál vozovny Pankrác nabídl návštěvníkům mnoho lákadel. Mohli si prohlédnout všechny typy provozovaných (i neprovozovaných) tramvajových vozidel, které dopravní podnik vlastní. Pozornost se upřela zejména na nové typy tramvají.

Vystavené typy tramvají

Evid. č. vozu Typ Poznámka
412 +723 e. m. v.+ v. v. historická souprava
5503 ex 6163 T3 cvičný vůz
5519 ex 8026 ex 6788 T3 M jediný cvičný vůz s EV TV1
6092 ex 5092 T3 nejnižší ev. č. provozního vozu
7105 T3 SUCS  
8088 ex 6937 T3 M  
8089 ex 6987 T3 M  
8200 ex 7007 T3 M2 dosud není v provozu (v provozu od 12/00)
8205 ex 6329 T3 R v provozu velmi sporadicky
8211 ex 6506 T3 P pražská premiéra sér. vozu s EV Alstom
8600 T6.3 (T6A5.3) v provozu velmi sporadicky
8615 T6A5  
8725 T6A5  
9004 KT8D5  
9102 RT6N1 dosud není v provozu


Dále bylo všem umožněno prohlédnout si speciální vozidla údržby trolejového vedení, čistič výhybek, dispečerské vozidlo a tramvaj určenou pro výcvik nových řidičů.

V lodi vozovny si mohli návštěvníci prohlédnout stanoviště běžné údržby, o kousek dále tolik diskutovaná RT6N ev. č. 9101 na zvedácích. Složitá situace v ČKD DS znemožňuje dojít k nějakému konsenzu ve zprovoznění těchto nízkopodlažních tramvají, a DP Praha se k této věci staví do pozice mrtvého brouka. Ale nechme těch povzdechů a pojďme dále.

V blízké budově byla výstavka prací žáků oboru aranžer/-ka ze SŠ Moravská. Náborové letáky zvaly k zápisu do SŠ Moravská nebo do UŠ Motol.

V 10:28 přijela zvláštní souprava dvounápravových vozů ev. č. 240 + 628. Z prvního vozu vystoupilo, za doprovodu dechovky, obecenstvo v dobových kostýmech z počátku století a zdravili přihlížející. Nutno dodat, že to byl výborný nápad, jak reprezentovat dopravní podnik.

Pro děti byly připraveny nepříliš kvalitní nafukovací balonky, neboť každou chvíli došlo k prasknutí nějakého balonku.

Kdo byl zmožen prohlídkou areálu natolik, že už nebyl schopen chůze, mohl se u stánku občerstvit a chvilku posedět.

Vystavené typy autobusů

Evid. č. vozu Typ Poznámka
-------- Karosa B 731 atm dispečerský vůz ex 3648
3002 Neoplan N 4014  
3096 Karosa C 734  
3219 Renault-Agora Citybus  
5424 Karosa B 732 ZTP  
5598 Karosa B 732  
6131 Karosa B 741  
6299 Karosa B 941  
7096 Karosa B 732 AŠ vozidlo autoškoly
7161 Karosa B 731  
7352 Karosa B 931  
7421 Karosa B 931  


Další zastávkou na cestě byla kačerovská garáž. U stanice metra Kačerov byla v zřízena zastávka pro zvláštní autobusovou linku, která dopravila návštěvníky do garáže, či depa Kačerov. Na lince byly nasazeny pouze nízkopodlažní autobusy Renault-Agora Citybus. Zájem o prohlídku garáže byl velký.

Po vjezdu do garáže byli hosté svezeni po rozlehlém areálu garáže. Jako již tradičně zaujaly své místo automobiloví a motocykloví veteráni z REHIV klubu Praha. Pozornost si zasloužil vystavený pohřební speciál Mercedes 190 z roku 1965, který byl využíván v minulosti k pohřbům významných státních činitelů.

V blízké přízemní budově byla tiskárna jízdních řádů. Stejně jako při minulých akcích, byl i tentokrát obrovský zájem o tištěné jízdní řády.

Vozový park vystavených autobusů sestával pouze ze současných provozovaných vozidel. Na volném prostranství si mohli návštěvníci prohlédnout také technická vozidla DP např. hasiče, kontejnerový vůz atp.

Vystavené typy souprav metra

Evid. č. vozu Typ Poznámka
1084, 1085, 1083 EČs historická souprava
2128, 2298, 2255, 2253, 2106 81.71  
3154, 3216, 3209, 3203, 3153 81.71M reko souprava (dosud není v provozu)
4109, 4213, 4214, 4215, 4110 M1 nová souprava (dosud není v provozu)


Milovníci obrovských kolosů obdivovali tahač s cisternou na pohonné hmoty firmy Benzina, a. s.

Opodál se rozkládal stánek firmy MB modely, která se zabývá výrobou a prodejem vozidel MHD.

V hale oprav si zájemci prohlédli výstavku fotografií z minulosti i současnosti dopravního podniku. Dále zde byly vystaveny výrobky firem, které se nějakým způsobem podílejí na dodávkách náhradních dílů pro DP. Otevřena byla též autorizovaná stanice STK, která sídlí přímo v areálu garáže.

Zdejší kantýna prožívala doslova žně a získat volné místo k sezení v jídelně nebylo nijak jednoduché.

O depo Kačerov byl relativně nejmenší zájem, soudě podle množství osob uvniř areálu.

Přepravu k hlavní bráně depa Kačerov zajišťovala již zmíněná zvláštní autobusová linka.

K vidění zde byly různé typy souprav metra, včetně nejnovějšího typu M1, o který byl mezi veřejností obrovský zájem. Kdo chtěl absolvovat prohlídku kabiny strojvedoucího, musel vystát dlouhou frontu zájemců. Z bezpečnostních důvodů byly zpřístupněny pouze první vozy vystavených souprav. O technická vozidla metra pochopitelně tak velký zájem nebyl.

Přímo na hale hasiči předváděli ukázkové slaňování osob. Před hasičskou zbrojnicí pak probíhalo cvičné hašení pěnou a návštěvníci mohli shlédnout vozový park hasičů DP-Metro.

Kousek od hasičské budovy měli stanoviště členové Městské metro policie, včetně vybavení, kteří si mnozí pamatují ze zářijových zásahů proti odpůrcům Mezinárodního měnového fondu.

V hlavní budově bylo otevřeno další informační středisko DP, kde bylo možno získat informační brožury, nebo knihu Historie městské hromadné dopravy v Praze. Ve společenské místnosti si mohli návštěvníci odpočinout a shlédnout videopořad o pražské MHD.

Otevřeno bylo po celý den také Muzeum MHD ve Střešovicích.

Závěrem je třeba říci, že se 4. ročník Dne otevřených dveří vydařil a nezbývá než si přát, aby se tyto Dny staly tradicí a jejich úroveň stále stoupala.

© M. Babický 2000
Autor: mb-141000z, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 31.12.2000
10. 4. 2000 Oslavy 50 let MHD v Pardubicích

Historie:

 1. 1. 4. 1950 - získání koncese k budování a provozu pouličních drah
 2. 1. 5. 1950 - vznik DP Pardubice
 3. 3. 5. 1950 - zahájení provozu první autobusové linky v režii DP
 4. 1950 - zahájena výstavba trolejbusových tratí
 5. leden 1952 - zahájen provoz trolejbusy 7 Tr na lince č. 3 v trase: Nádraží - Letní stadion, Trnová - Semtín - UMA - Lázně Bohdaneč
 6. 1958 - otevřeno nové nádraží ČD, zrušena trolejbusová trať u starého nádraží
 7. 1967 - zrušení trolejbusové tratě do Ohrazenic
 8. 1968 - zaveden samoobslužný provoz ve vozidlech MHD
 9. 1968 - dodán prototyp kloubového autobusu Karosa ŠM 16,5
 10. 1974 - nahrazení posledních rtuťových usměrňovačů polovodičovými prvky
 11. 1975 - zahájení provozu v nové vozovně Dukla
 12. 1979 - dodány první trolejbusy 9 Tr s tyristorovou pulzní regulací
 13. 1980 - dodány první autobusy Ikarus 280 maďarské provenience
 14. 1990 - společenské změny z předchozího roku dávají tušit obrat k lepšímu
 15. 1992 - vyřazeny všechny kloubové Ikarusy, DP provozuje pouze standardní vozy
 16. 1. 4. 2000 - DP Pardubice oslavuje 50 let své existence
Oslavy:

Založení dopravního podniku města Pardubic se datuje k 1. 4. 1950. Přesně po padesáti letech uspořádalo dnešní zaměstnanci oslavy a s tím spojený Den otevřených dveří.

Byla vydána pamětní jízdenka, kde jedna strana symbolizovala minulost a druhá přítomnost.

Akce započala na všeobecné poměry velice brzy. Již v 7:30 vyjely historické autobusy a trolejbusy na zvláštní linku s označením 50. V tuto ranní dobu bylo cestujících velmi poskrovnu.

Přehled vystavených vozidel
Typ Ev.č. SPZ Majitel Barva
Praga RND  * ---- NAA 14-56 soukromník zel./krém./černá
Škoda 706 RO* 22 (B 14-52) TM Brno červená/bílá
Škoda 706 RTO* 247 OVC 06-90 DP Ostrava červená/bílá
Karosa ŠM 11* 2834 (B 14-63) TM Brno červená/krém.
Karosa B 731 139 PUA 87-68 DP Pardub. bílá+CVR Paramo
Karosa B 931 144 PUA 98-01 DP Pardub. bílá+CVR Faniš
Renault Citybus 152 PUB 26-85 DP Pardub. bílá
SOR C 9.5 ---- (H 08-75) SOR bílá
Neoplan Solaris# 7601 <P511700> DP Ostrava žl./modrá/bílá
Jelcz PO1E vlek* 1227 OV 79-93 DP Ostrava červená/bílá
Škoda 7 Tr* 31 ------ TM Brno m./krém./červ.
Škoda 9 Tr* 353 ------ DP Pardub. červená/bílá
Škoda 9 Tr* 358 ------ soukromník červená/bílá
Škoda 21 Tr* 34 ------ DP HK žl./bílá/červená
* - takto označená vozidla jezdila na zvláštní lince 50
# - Neoplan Solaris uskutečnil několik předváděcích jízd po městě, pokud je SPZ vozidla v závorce, jedná se o převozní nebo polkou SPZ


Krátce po deváté hodině, za tónů reprodukované hudby, předvedly defilující mažoretky své velmi působivé umění.

Poté byly prostory vozovny Dukla zpřístupněny návštěvníkům. U vrátnice vytvořili návštěvníci skupinky a jednotliví pracovníci dopravce je prováděli po areálu vozovny s nezbytným slovním doprovodem. Zájemci si mohli prohlédnout haly lehké a těžké údržby, lakovnu, mycí linku, čerpací stanici pohonných hmot a trolejbusovou měnírnu MR7.

Okolo desáté hodiny opět předvedly své umění mažoretky v rytmu písně dánské skupiny Aqua.

Na volném prostranství mohli lidé obdivovat současný vozový park. Typová skladba trolejbusů se omezuje na dva typy - Škodu 14 Tr a její inovovanou verzi 14 TrM. Z autobusů jmenujme vozy Karosa B 731, B 931 a Renault-Agora Citybus, které představují nynější generaci pardubických vozidel. Z hostujích vozidel se zde představil autobus SOR C 9.5, vyráběný ve východočeských Libchavách a také největší překvapení, ostravský třínapravový, téměř 15 m dlouhý Neoplan Solaris Urbino 15. Ten je licenčně vyráběn poblíž polské Poznaně a Dopravní podnik Ostrava je výhradním dovozcem do ČR. Exemplář vystavený v Pardubicích měl polskou SPZ, ostravský nátěr, ev. č. 7601 a prozatím není majetkem DP Ostrava.

 Nelze opomenout další důležitá vozidla - trolejové věže. DP představil návštěvníkům akce trolejovou věž z Benešovských strojíren na podvozku automobilu Iveco Pegaso (ev. č. 644). Provozovatel také vystavoval plošinu, kterou repasovala fy. DYSK s.r.o. z Litvínova. Zmíněná plošina byla původně namontována na podvozek automobilu Liaz Š 706, nyní je na podvozku vozu Renault M 210 (ev. č. 641). V oploceném přístavku ve vozovně se nachází ještě vyřazená trolejová věž ev. č. 6 na podvozku Liaz Š 706. Plošina bude zřejmě po repasi využita na další zařazené trolejové věži, kterou by měl dopravce zakoupit v roce 2001.

Vedle zaparkovaných trolejových věží mohli návštěvníci shlédnout instalovanou výstavku armatur trolejového vedení. Zájemci si mohli mj. prohlédnout různá křížení, výhybky, závěsy a další armatury, používané v minulosti i současnosti. Návštěvníci, neznalí této problematiky, poslouchali velmi pečlivý výklad pracovníků úseku Vrchního vedení. 

Od 10:00 do 10:30 a dále od 13:00 do 13:30 hod. mohli zájemci získat autogram Josefa Macháčka, vítěze Rallye Paříž-Dakar 2000 v kategorii tříkolek. Ve volném čase pak ukazoval všem přítomným své řidičské umění na motorové koloběžce a tříkolce. Svezení na této speciální tříkolce neodolali zejména děti do 10 let věku.

Dalším tahákem se stala vozidla podnikové autoškoly. Tři osobní vozidla tovární značky Citroën byla v neustálé permanenci zájemců o svezení. Nutno dodat, že leckteří "řidiči", vzhledem ke svému věku sotva viděli přes volant. Později byla možnost řídit i autobus Karosa B 731 ev.č. 134. Vzhledem k tomu, že vůz je regulérně ve stavu vozidel MHD a tudíž nemá zdvojené řízení, byla to od pardubických pořadatelů dosti velká odvaha zapůjčit vůz veřejnosti. Autoškola DP má k dispozici ještě autobus Karosa C 734 ev.č. 21, nákladní automobil IFA, traktor značky Zetor, osobní automobil Peugeot a a dříve tak populární malé motocykly Simson.

Na volném prostranství odpočívá trolejbus Škoda 14 Tr ev.č. 319, který je veden jako provozní záloha. V případě nedostatku novějších vozů je okamžitě k dispozici.

Dále si hosté mohli prohlédnout lakovnu, kde se zrovna nacházel na opravě autobus Karosa B 731 ev.č. 141 po drobné nehodě.

Čerpací stanice pohonných hmot je samozřejmě v areálu podniku také, a proto si ji mohli návštěvníci také prohlédnout.

Samostatnou kapitolu tvoří mycí rám. Ten se stal v posledních letech fenoménem téměř všech dopravních provozovatelů, neboť do kteréhokoliv podniku vkročíte, všude se vám pochubí myčkou, ať už vás to zajímá, či nikoliv. Ale vraťme se zpět do Pardubic. Jednotlivé skupinky hostů byly naloženy do přistaveného autobusu B 731 ev.č. 107 a provezeny myčkou, což jistě návštěvníci ocenili více, než prostou prohlídku mycího rámu.

Na hale težké údržby byly ke spatření opravovaná vozidla. Zde je třeba zmínit kostru autobusu Škoda 706 RTO, který je zde opravován. Díly jsou vytěžovány z dalších dvou autobusů RTO, které jsou rovněž v areálu.

V další hale vozovny je v současnosti opravován trolejbus Škoda 8 Tr. Vůz již získal nový nátěr a nyní je připraven k montáži elektroinstalace. Společně s vozem RTO tak v budoucnu obohatí historický vozový park DP.

Na hale lehké údržby si mohli hosté prohlédnout opravovaný trolejbus Škoda 14 Tr ev. č. 342. Při modernizace je čelo vozu přizpůsobeno typu 14 TrM, vložen digitální transparent, vyměněny plechy karoserie, položena nová podlahová krytina a dosazeny stahováky sběračů francouzské fy. RAILTECH. Ročně jsou tímto způsobem opraveny cca 2 - 3 trolejbusy.

Prezentovalo se zde též Automuzeum F. Moučka. K vidění byly předválečné historické automobily Praga Piccolo (r.v. 1936), Škoda Super (r.v. 1938) a motocykl Ogar 250 z roku 1939.

Dopravní podnik také provozuje (není majitelem) mikrobus Mercedes-Benz 208 D (SPZ PUN 90-28), který je určen pro přepravu tělesně postižených osob.

U vrátnice bylo možno zakoupit upomínkové předměty. Zájemci mohli získat pamětní publikaci, puzzle, jizdní řády nebo pohledy.

Seznam upomínkových předmětů a jejich ceník
pamětní publikace 50,- Kč
puzzle 30,- Kč
jízdní řády 10,- Kč
různé pohledy (1 ks) 2,- Kč
odznak zdarma
příležitostné razítko zdarma
jubilejní jízdenka zdarma


Nejmladší návštěvníci docela jistě ocenili rozdávaní nafukovacích balonku s logem DP.

Na své si přišli i milovníci vážné hudby. Před polednem se totiž konal koncert smyčcového orchestru - inu proč ne?

Odpoledne byla na programu živé vystoupení hudební kapely, která se neomezovala jedním žánrem hudby, ale zahrála pop, rock i country.

Návštěvníci se mohli občerstvit u stánku, který byl prozíravě umístěn mimo objekt DP.

Po celý den z vozovny odjížděla vozidla na zvláštní linku č. 50. Samozřejmě čím starší vozidlo, tím více naplněné. Jako již tradičně byla nejúspěšnější Praga RND soukromého majitele a Škoda 706 RO z TMB, o něco méně pak Škoda 706 RTO s přívěsem a Škoda 7 Tr

Své cestující také svezl ostravský třínápravový Neoplan Solaris Urbino 15. S přítomnými uskutečnil několik předváděcích jízd po městě. Cestující se podivovali zejména jeho délce, která činí 14,6 m. Autobus je licenčně vyráběn poblíž polské Poznaně a DP Ostrava je výhradním dovozcem do ČR. Autobus má polskou SPZ, ostravský městský nátěr, ev. č. 7601 a prozatím není majetkem DP Ostrava.

Všechny jízdy autobusů i trolejbusů byly ukončeny cca v 15:30.

V 15:45 nastala zajímavá situace. Za brněnský autobus Škoda 706 RO byl připojen ostravský přívěs Jelcz PO 1E a tím pádem vznikla bizarní souprava, která zejména pro účely fotografován, objela nejprve dvakrát halu lehké údržby a potřetí se s ní mohli svézt zájemci. Po tomto aktu již začalo velké uklízení a odstavování vozů.

Cca v 16:15 hod byl vypraven ještě trolejbus 9 Tr ev. č. 353, který je majetkem soukromých osob, a proto mohl jezdit po síti bez omezení.

V neděli se uskutečnil velký průvod v centru města. V 9 hodin, opět za účasti mažoretek, začal průvod počínaje nejstaršími vozidly a konče nejnovějšími, který skončil okolo desáté hodiny.

Od 10:00 do 14:00 se pak uskutečnily jízdy těchto vozidel po síti.

Pamětní publikace "50 let jezdíte s námi" byla pro mnohé dopravní nadšence zklamáním. Uvnitř nepříliš silného sešitu se skrývalo linkové vedení MHD z různých období, fotokopie používaných jízdenek, fotografie, to vše proložené humornými příběhy z provozu pardubické městské dopravy. Padesáté výročí by si zasloužilo důstojnější publikaci.

Oslavy 50 let MHD v Pardubicích byly opravdu velmi hezky koncipovány, počasí vynikající, organizace oslav byla výborná, snad jen pro návštěvníky mohlo být umístěno uvnitř vozovny i pár laviček.

Celkové hodnocení však vyzní velmi pozitivně, je třeba zdůraznit význam městské dopravy v širším měřítku. Rovněž tak v poslední době dopravní podniky kladou velký důraz zejména na kulatá dopravní výročí a s tím spojené oslavy.

Prameny:

 1. vlastní poznámky autora
 2. 40 let Dopravního podniku města Pardubic - kolektiv pracovníků DP


© M. Babický 2000
Autor: mb-010400z-090400v, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 10.4.2000
21. 3. 2000 Oslavy 100 let MHD v Jablonci nad Nisou

Historie:

Koncem 19. stol. se začala v Jablonci nad Nisou rýsovat výstavba tratí elektrických drah. V roce 1898 dostala Jablonecká společnost pouličních drah a elektráren (GSEG) konečnou koncesi na provozování elektrických drah.

Začalo velké budování.

7. 2. 1900 byla slavnostně otevřena trať: Jablonec, Tržní náměstí - Rychnov, v délce téměř 10 km. Postupem času přibývaly nové tratě. Tramvajové tratě byly postaveny v trasách: Tržní náměstí - Janov; Tržní náměstí - Brandl (dnes Plynárna); Brandl - Rýnovice; Tržní náměstí - Paseky. V průběhu doby byly pochopitelně vybudovány další spojky a manipulační tratě.

Síť elektrických drah byla od počátku provozována pro osobní, nákladní i smíšenou dopravu. Nákladní doprava byla zpočátku velmi výhodná a měla pro danou oblast velký význam, později však v souvislosti s rozvojem automobilové dopravy pozbyla svého významu. Nákladní tramvaje v Jablonci nad Nisou dojezdily v roce 1954.

Rok 1955 se dá považovat za vrchol rozvoje osobní tramvajové dopravy v Jablonci nad Nisou. Od roku 1959 nastalo pomalé odumírání tramvajového provozu. Nejprve byl zastaven provoz na trati Hlavní nádraží - Jablonecké paseky. V roce 1963 následovalo zrušení linky č. 3, v trase Kokonín, výhybna - Mšeno a také prodloužení intervalů na lince č. 1. 

Po padesáti letech se jablonečtí občané konečně dočkali tramvajového spojení se sousedním Libercem. Na Nový rok 1955 se jablonecké tramvaje prvně rozjely do Liberce (a liberecké naopak do Jablonce) na lince, která dodnes nese označení 11. Provoz na meziměstské tramvajové trati zajišťovali ve společné režii oba dopravní podniky.

Zima roku 1965 způsobila zastavení provozu na lince č. 1 (Rychnov - Janov), který již nebyl obnoven. V provozu zůstala pouze trať od vozovny v Pražské ulici do Liberce. 1. 1. 1970 zanikl samostatný tramvajový provoz v Jablonci nad Nisou, zbytek tratě od okraje Jablonce k vozovně převzal DP Liberec, který měl až do roku 1972 pronajatu 1 kolej v jablonecké vozovně. V letech 1972-1976 proběhla rekonstrukce meziměstské trati, důsledkem čehož nastalo zkrácení trati k Městským lázním.

Oslavy:

Nynější provozovatel MHD v Jablonci nad Nisou, ČSAD Jablonec n. N. oslavil 100 let MHD velice důstojně.

Vozovnu v Pražské ulici si mohli návštěvníci prohlédnout v sobotu od 10:00 do 17:00, v neděli pak od 9:00 do 14:00. Během dnů oslav se mohli zájemci zdarma svézt historickými autobusy na zvláštní lince 100. Akce začala v ranních hodinách 5. února 2000. V garážích ČSAD v Pražské ulici byly vystaveny autobusy z let 1947-2000 různých provozovatelů. Vzhledem k této příležitosti byla vydaná pamětní jízdenka.

Přehled vystavených autobusů v garáži ČSAD

Typ Evid. číslo Provozovatel/majitel R.v. SPZ Barva
Praga RND ----- p. Dašek (Kolín) 1947 NAA 14-56 zel./černá
Škoda 706 RO 22 TM Brno 1947 (B 12-26) červená/ bílá
Škoda 706 RTO 202 TM Brno 1967 (B 12-27) červená/ bílá
Karosa ŠM 11

2834

TM Brno 1980 (B 14-05) červená/ bílá
Karosa B 831 B2U TM Brno 1988 (B 12-72) červená/ bílá/šedá
Karosa C 744 111 ČSAD Jablonec n. N. 1989 JN 64-00 modrá/bílá
Ikarus 280

-----

Občanské sdružení pro záchranu hist. trolejbusů a autobusů Jihlava 1988 JH 74-88 vínová
Renault-Agora Citybus 110 ČSAD Jablonec n. N. 1999 JNA 07-08 bílá + CVR
Karosa B 932E 81 ČSAD Jablonec n. N. 1999 JNA 06-81 bílá + CVR
Karosa B 731 cyklobus 65 ČSAD Jablonec n. N 1988 JN 62-06 bílá + CVR
Karosa B 731 68 ČSAD Jablonec n. N 1996 JN 85-57 červená/bílá + CVR
Karosa B 732 73 ČSAD Jablonec n. N 1998 JN 90-60 červená/bílá
SOR B 9.5 495 DP Liberec 2000 (H 600-12) zel./žl./bílá


Současně vyjel z liberecké vozovny, za obrovského zájmu příznivců dopravy, historický dvounápravový tramvajový vůz Ringhoffer/Brown-Boveri ev. č. 88, kterému nikdo neřekne jinak, než "Bovera" a ten za sebou ještě táhl trolejovou věž (původem nákladní vůz, později trolejová věž jabloneckých drah) ev. č. 125, která se dodnes používá v Liberci. V případě vozu ev. č. 88 jde o původní tramvaj z Ústí nad Labem, již zmíněná trolejová věž byla v roce 1970 převzata DPML.

Úderem desáté hodiny se otevřely brány garáže v Pražské ulici a zvědaví návštěvníci si mohli prohlédnout technické zázemí současného provozovatele MHD v Jablonci n. N. Obdivovat mohli historické i současné autobusy, autobusové haly, přestavěné z původních tramvajových, téměř původní tramvajovou posuvnu z r. 1927, včetně zbytků kolejí. Zde mohli také zvědavci spatřit opravované autobusy Karosa ev. č. 97 (B 732 - reko na cyklobus) a ev. č. 88 (B 731).

Ve vozovně se prezentovala firma Miroslav Rýdl, která se zabývá diagnostikou, servisem vzduchových brzd a prodejem dalších pneumatických zařízení autobusů a nákladních automobilů.

U stolků uvnitř haly bylo možno zakoupit upomínkové předměty a publikace dopravního vydavatelství Wolf.

Již od rána byla v provozu zvláštní autobusová linka, která byla označena 100. Na lince jezdily autobusy Praga RND, Škoda 706 RO, Škoda 706 RTO, Karosa ŠM 11, Karosa B 831 a Ikarus 280. Zejména do pragovky bylo unikum se dostat, byla v neustálé permanenci rodičů s dětmi, čím novější vozidlo, tím méně obsazeno - vcelku logická záležitost. 

Staré autobusy vzbuzovaly v mnoha lidech možná trochu nostalgie, zejména když s nimi jezdili v době mládí. Zastávek okružní linky bylo celkem 6: Vozovna Pražská - Dolní náměstí, Soukenná - Sídliště Šumava - Mšeno, Mana - Nemocnice - Vozovna Pražská, na téměř 10 km trasy, která vedla následovně: Vozovna Pražská - Soukenná(Dolní nám.) - Sídl. Šumava - U přehrady - Mšeno - Ostrý roh - Želivského - Rýnovická - Liberecká - Budovatelů - Vozovna Pražská.

Na konečné tramvaje v Jablonci n. N. měli pré zejména tramvajoví nadšenci, obdivovali hlavně dvounápravový motorový vůz Ringhoffer/Brown-Boveri ev. č. 88, ale i trolejovou věž ev. č. 125, původem z Jablonce. V odstaveném voze T2 ev. č. 23 si mohli návštěvníci prohlédnout fotografie z minulosti vozu 88, věže 125 a také vraků libereckých tramvají, které by jistě stály za záchranu pro budoucí pokolení.

"Bovera" ev. č. 88 měla podle původních záměrů obdržet technický průkaz způsobilosti pro přepravu cestujících a jezdit s nimi v úseku Jablonec - Plynárna, leč nestalo se tak. Aby dopravní nadšenci nebyli klamáni, uskutečnila se ve 13 hodin jízda "Bovery" k Plynárně. Pár šťastlivců se mohlo i svézt.

V Muzeu skla a bižuterie připravil výstavku na téma MHD, Spolek přátel města Jablonce nad Nisou. Návštěvníci si mohli po oba dny od 9:00 do 16:00 prohlédnout expozici věnovanou historii, současnosti a budoucnosti dopravy v Jablonci. Z vystavených exponátů nutno zmínit rozličné pohledy tramvají v Jablonci a okolí. Černobílé pohlednice většinou pocházely z počátku století, některé byly i barevně kolorovány. Dále si mohli přítomní prohlédnout staré jízdenky, fotografie, brašnu a kleště průvodčího, nástin vývoje tramvajových tratí a plán tratí z r. 1945.

Krátce před sedmnáctou hodinou začal úklid autobusů ve vozovně. To si většina lidí nechala ujít - škoda. Bylo totiž nesmírně zajímavé spatřit, jak byly autobusy Praga, ŠM 11 a B 831 transportovány tramvajovou posuvnou na jednotlivá stání na hale.

Druhý den probíhaly oslavy 100 let MHD v Jablonci obdobně, pouze s tím rozdílem, že vzhledem k velkému náporu německých automobilistů na silnicích byla dle potřeb operativně měněna trasa linky č. 100.

Akce se i přes nepřízeň počasí velmi vydařila, jablonečtí nasadili laťku velmi vysoko, všem organizátorům za to patří nesmírný dík. Uvidíme, jak dopadnou letos ostatní dopravní akce v České republice.

Prameny:

 1. vlastní poznámky
 2. Losos a kol. - Atlas tramvají
 3. Bauer/Fojtík/Losos/Mahel - Tramvaje v České a Slovenské republice
 4. Jäkl/Karlovský/Krebs/Kysela/Wejnar - Sto let městské hromadné dopravy na Jablonecku 1900-2000
© M. Babický, J. Šafář 2000 
Autor: mb-jš-050200z-180300v, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 21.3.2000
25. 10. 1999 90 let MHD v Jihlavě

Historie:

Na základě požadavků městské rady byla v roce 1904 schválena výstavba pouliční dráhy v Jihlavě. Výstavby tramvajové tratě na rozchodu 1000 mm se ujala firma Leo Arnoldi z Vídně. Souběžně byly objednány vozy, elektrárenské agregáty a stavba vozovny.

V polovině roku 1909 proběhla 1. zkušební jízda, 21. 8. 1909 byla úspěšně vykonána technicko-policejní zkouška, čímž mohl být zahájen pravidelný provoz.

Oficiální zahájení provozu se uskutečnilo dopoledne 26. 8. 1909 za účasti čelných představitelů města a samozřejmě přihlížejícího obecenstva. Délka jediné tratě byla celkem 2,7 km.

Od počátku, až do ukončení provozu tramvajové dráhy, nebylo realizováno zamýšlené prodloužení tratě do Bedřichova, pouze se uskutečnila stavba vlečky k poštovnímu úřadu a několika kusých kolejí pro manipulační účely. Po celou dobu existence elektrické dráhy se jezdilo v úseku Hlavní náměstí (dnes Masarykovo náměstí) - Severozápadní nádraží (Hlavní nádraží).

Válečná léta se negativně podepsala na technickém stavu tramvají a tratí. Záhy po válce bylo rozhodnuto zrušit tramvaje a nahradit je trolejbusy.

Vozový park se těsně před zrušením skládal z 5 motorových vozů ev. č. 1 - 5, 2 vlečných ev. č. 1a, 1b a poštovního vlečného vozu 1c.14. 7. 1947 byla zastavena doprava na části trati v úseku: Hlavní nádraží - Jatky, z důvodu výstavby trolejbusové tratě. Náhradní dopravu na zrušené trati obstaral prozatím autobus. Definitivně poslední tramvaj dojezdila 12. listopadu 1948.

V roce 1946 byly objednáno 6 trolejbusů typového označení Vetra/ČKD. Zahájení provozu trolejbusů, které se se uskutečnilo 19. prosince 1948, předcházely technicko bezpečnostní zkoušky o několik dnů dříve. Výrobce však stihl do zahájení provozu dodat pouze 4 trolejbusy, zbývající 2 byly dodány později.

V průběhu několika desetiletí se trolejbusová síť rozrostla až na současných cca 14 km tratí. Trolejbus dostal také silného konkurenta v podobě autobusu, ale trend rušení trolejbusových provozů v 70. letech se zde neprojevil tak naplno.

Oslavy:

Oslavy 90 let MHD se uskutečnily v sobotu 11. září 1999.Již od časných ranních hodin byly autobusy i trolejbusy odstaveny poblíže zastávky Masarykovo nám., horní. U příležitosti byla vydána pamětní jízdenka, jež evokovala staré jízdenky, které se kdysi v Jihlavě používaly.

V 9:00 začaly oslavy oficiálně. Zájemci si mohli prohlédnout, vyfotografovat nebo nafilmovat jakékoliv vozidlo zvenku i zevnitř.

Seznam vystavených vozidel na Masarykově náměstí
Typ: Evid. číslo Majitel Poznámka
Škoda 7 Tr 31 TM Brno historický trolejbus
Škoda 8 Tr 494 DP Praha historický trolejbus
Škoda 9 Tr 358 DP Pardubice historický trolejbus
Škoda 9 Tr 4 L. Bohuňovský historický trolejbus, pův. M. Lázně ev. č. 28, nyní jihlavský nátěr
Škoda 14 TrM 46 DP Jihlava trolejbus
Škoda 706 RO 22 TM Brno historický autobus
Škoda 706 RTO 4881 DP Praha historický autobus


V trolejbusu ev. č. 46 byly instalována výstavka z historie i současnosti jihlavské MHD. Návštěvníci si zde též mohli zakoupit různé fotografie, modely autobusů či trolejbusů, propagační materiály nebo pohlednice.

Zaujal mne dialog mladé ženy s řidičem autobusu RO.

"Na co to jezdí?" ptá se žena.

"Na naftu!" odpovídá řidič.

"A to se od té doby nezměnilo?" znovu žena.

"Ne!" uzavírá debatu řidič.


Úderem desáté hodiny začaly historické autobusy i trolejbusy vozit své cestující zdarma po Jihlavě. Autobusy po okruhu: Masarykovo náměstí - Březinova ulice - Okružní ulice - Masarykovo náměstí a trolejbusy většinou z Masarykova náměstí k vozovně, přes Masarykovo nám. k vlakovému nádraží a zpět.

Některým vozidlům jízdy evidentně nesvědčily. Např. pražský vůz Škoda 8 Tr měl během dne několik závad zejména na elektrovýzbroji.

Trolejbusem se cestující mohli svézt k vozovně DP, kterou si mohli prohlédnout a kde dostali odborný výklad, pojednávající o fungování vozovny, tak aby si běžný návštěvník udělal obrázek o tom, co je vše zapotřebí vykonat, aby byl spokojen s kvalitou služeb, které poskytuje dopravní podnik.

Ke shlédnutí byla mycí linka, stanice STK a nová hala trolejbusů, která skrývá ve svých útrobách stanoviště lehké a těžké údržby. Na nádvoří se nacházely vystavené vozy - autobusy Karosa LC 735, B 732 ev. č. 316, Chavdar, nízkopodlažní trolejbus Škoda 21 Tr ev. č. 49 a technická vozidla, v podání trolejové věže Liaz 706 s přívěsem a také nezmara z éry NDR - Multicar M 25.

Jihlavští se mohli také pochlubit novou čerpací stanicí veškerých kapalných médií, které je nutno kontrolovat při zátahu vozidla. U jednoho stojanu tak může řidič načerpat naftu, motorový nebo hydraulický olej či chladící kapalinu na bázi Fridexu. Každý řidič má svou osobní kartu, která mu umožní doplnit kapalná média do vozidla. Veškeré čerpání eviduje počítač a monitoruje kamerový systém, takže by mělo být zamezeno nežádoucím únikům. Stanice vyhovuje nejnovějším ekologickým normám.

DP Jihlava používá už 2 roky ekologickou bionaftu. Ekologický i finanční přínos je v tomto případě velmi značný. Bionafta má i své nevýhody, v nutnosti větší péče o palivový systém autobusů, ale po vyřešení těchto problémů jsou s ní jihlavští nadmíru spokojeni.

Dopravní podnik v současnosti vlastní 29 trolejbusů a 24 autobusů určených pro městskou dopravu, s nimiž jezdí 90 řidičů. Většina vozidel jezdí za hranicí životnosti. V souvislosti s plánovaným otevřením nové trolejbusové trati do Horního Kosova, byly dodány 2 trolejbusy Škoda 21 Tr a do konce roku snad další dva. Autobusový vozový park byl naposledy obnoven v roce 1992 nákupem 5 vozů Karosa B 732. Nejstarší autobus byl vyroben v roce 1982 a jelikož DP Jihlava nemá finanční prostředky na nákup nových, probíhají ve Zlineru Zlín generální opravy nejstarších jihlavských autobusů. 

Jihlavští dopraváci hlavy rozhodně nevěší, vědí totiž, že do budoucna se situaci zcela jistě o hodně zlepší. Popřejme jim tedy, aby za 10 let, až budou slavit kulaté jubileum, mohli v kvalitě poskytovaných služeb směle konkurovat ostatním dopravním podnikům.

© M. Babický 1999
Autor: mb110999z-241099v-160400a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 25.10.1999
4. 10. 1999 Návštěvní kniha Muzea MHD 1980 - 1985

 Z hlediska autentičnosti jsou zápisy z návštěvní knihy ponechány bez korektur. V závorce se nachází jméno autora, pokud bylo čitelné. Záměrně byly vybrány nejzajímavější příspěvky.

Vokovice 1980

31. 5. Moc se nám to líbilo. Děkuji. (Tom)

Vokovice 1981

30. 5. Vaše výstava starých tramvají se nám velice líbila. Můj synek alespoň poznal, jak se dříve jezdilo. Jenom by snad mělo být u exponátů více údajů, nebo odborný průvodce, který by leccos vysvětlil, co by nás zajímalo. Ale i tak "vřelé díky"! (Maršal Miroslav?)

Jo, kde jsou ty doby kdy jezdila jedenáctka ze Strašnic do Liboce. To už se nevrátí.(Eva Jadová?)

Tato hodnotná výstava by potřebovala důstojný stálý stánek. Byla by jistě hojně navštěvovaná ! Bylo by i zajímavé, vytisknout katalog s barevnými fotografiemi. Brno vydalo kdysi soubor pohlednic. (Jar. Klimša, Veteran Car Club Praha)

31. 5. Tyto výstavy jsou velmi užitečné a měly by se pravidelně opakovat. Doporučuji přes Čedok organizovat i návštěvy cizinců (ing. Dočkal, UOS Dějiny dopravy ČSVTS)

Vřelý dík Dopravním podnikům za tuto velkoryse pojatou sbírku historických vozidel. Je jen škoda, že není možno zřídit stálou veřejně přístupnou expozici starých tramvají a že je není možné předvést v chodu. (ing. Mahel, Kroužek přátel městské dopravy dopravy Praha)

Kdyby takový zase jezdily...(Mojžíšková ? Zdeňka, Jana)

Náš sen - tramvaj bez dveří. /Skokana když ještě žije, ujímá se policie/. (PODPIS NEČITELNÝ)

Ke koňce vystavujte i koně!(PODPIS NEČITELNÝ)

Vokovice 1982

29. 5. Moc pěkně udržované, je s tím také třeba alespoň jednou za rok vyjet do ulic Prahy, naposledy tomu tak bylo bohužel již v roce 1974. (ing. Václav Dakl, Praha 9, Jablonecká 702)

K tý osmašedesátce by to potřebovalo koně.(Aleš Karlovský, KPMD Praha 232)

Děkuji fandům, že to dokáží zachovat. Snad by mohly některé vozy jezdit po Malé Straně až bude trasa B metra /Národní, Staroměstské aj. stanice byly účelně propojeny při zachování koloritu centra města/.(PODPIS NEČITELNÝ)

Skvělé! Díky s. Kyselovi. (Pecková DPED)

Velmi pěkná výstava, která svědčí o velmi vyspělé úrovni naší dopravy! Škoda, že dnes nedržíme tradici. Doba kdy tramvaj přijela do 5 minut a jelo se v Praze na jeden lístek je dávno pryč. Dnes musíme čekat půl hodiny než se dočkáme tramvaje. Snad si vezmeme z dřívějších dob příklad. (ing. Černý)

Autor nátěru vozu 6102 by měl navštívit kursy estetiky. Vůz vypadá jak pojízdná katovna. (PODPIS NEČITELNÝ)

Možná by se vyplatilo dělat v turistické sezóně v neděli a v sobotu pro návštěvníky prahy, cizince a obdivovatele historických vozidel jízdy po nějakém malém okruhu v Praze. Třeba N. Divadlo, Nám. Krasnoarmějců, Klárov, Malost. nám., Újezd a N. Divadlo. Mohlo by být použito i stylových uniforem, starších lísdků (60. léta) a jízdné třeba 5,- či 10,- Kčs. (PODPIS NEČITELNÝ)

30. 5. U tramvaje s koňské dráhy by mohli být koně (Hexnerová)

Na trati č. 5 Hlubočepy - Hloubětín asi někdy kolem roku 1958 jezdily dva spřažené mot. vozy - /snad typ Krasin/ říkalo se jim sestry Blažkovy. (PODPIS NEČITELNÝ)

Proč tu není pohřební tramvaj z první světové války (Procházka?)

Děkuji všem, kteří pro nás uchovávají nestárnoucí "elinky". (PODPIS NEČITELNÝ, PV- 134 A/ ČSA)

Výstava jest velice zajímavá a poučná. Pro příští výstavu doporučuji vydání menšího katalogu. Výstavu pořádat častěji? Jinak organizátorům patří srdečný dík. (poslanec ONV Praha 9, PODPIS NEČITELNÝ)

Byl jsem velmi spokojen. Rád bych na výtavě viděl tramvaj roku 1997.(Matouš Koliha)

Výstava se mi velmi líbila až na naolejované podlahy, protože jsem si o ně umazala kalhoty. (Jana Kolihová)

Děkujeme za výstavu, která připomíná dřívější dobu v provozu MHD. (P. Matějček, DP-Autobusy)

Výstava je velmi dobře organizovaná, poučná, ale nová barevná úprava vozu č. 6102 je nezvyklá, ale chybí na tomto voze kulatý znak Prahy. Písmena "dp" lze zaměňovat s - DŘEVOPODNIKEM, DOMÁCÍMI POTŘEBAMI, mnoho návštěvníků pod tím vidí zkratku, cituji DO PRDELE a já jim dávám za pravdu. (Miloš Rys, depo Vokovice)

Vokovice 1983

28. 5. Vřelé díky p. Kyselovi za jeho úsilí při udržování a renovaci tramvají.(ANONYM)

Škoda, že některá některá nejezdí, chtěl bych si zase "vyskočit"!(PODPIS NEČITELNÝ)

Někdy neuškodí vzpomenout, jak šel vývoj techniky. Jak začínali otcové a dědové. Jaké bylo cestování tramvají, vlakem či parolodí. Líbí se mi, jak jsou zde historické vozy udržovány a jak se o ně pečuje. Kéž by se toho dočkaly i historické parní lokomotivy.(Martin Majner)

Narodila jsem se v Praze 17. I. 1907. Kromě "koňky" ve které jezdili moji rodiče, jezdila jsem ve všech zde vystavených modelech vozů. Přiznávám, že jsem již na některé zapoměla. Velmi mě to potěšilo, jako vzpomínka na mé mládí. Přiznávám, že jako studentka jsem i ráda naskakovala, ale z bezpeč. důvodů, jen do vlečňáků. Díky za pěkné pobavení. (J. Žáková, Praha 6)

29. 5. Mám hlubokou úctu k těm, kteří udržují tyto kouzelné památky městské hromadné dopravy v bezvadném stavu. Vážím si i těch, kteří tyto výstavy podporují a umožňují. Velmi pečlivě registruji a také dokumentuji veškeré zlepšení a zdokonalení exponátů.Tyto výstavy jsou hlavně velkým vzrušením pro děti. Ale já, jako letitý ctiltel kolejové dopravy si myslím, že výstavy jsou každý rok stejné. Vím, že exponáty muzea DP nelze rozšiřovat. Myslím si však, že by se při této příležitosti mohly ukázat i jiné stroje DP, které jsou třeba velmi kuriózní. Mám na mysli třeba černou tramvaj na mazání trolejového vedení, zametací vůz, brousící vůz atd. K vyfotografování těchto věcí mi nedopomohlo ani několikaleté členství v Kroužku hromadné městaké dopravy! Tak by podle mého názoru došlo ke zpestření výstavy, která se, jak vidím každoročně těší pozornosti i návštěvníků ze zahraničí. (ing. Václav Hásek, Praha 2, Čerchovská 6 ?)

Srdečné díky za odvahu, se kterou dovolujete dětem, aby si exponáty vyzkoušely na vlastní kůži. Ostatně i já jsem si rád prohlédl vůz, ve kterém jsem před dvaceti lety "působil jako student-brigádník. (Čepelák, sl. č. 70825)

Krásná výstava, vozy ve výborném stavu, zážitek pro každého. Měla by být vícekrát do roka přístupná, hodilo by se vydání informační brožurky s podrobnými daty o vozech, dále pohlednice, příp. diapositivy. (ing. Miloš Zahradníček, Tramklub Brno)

Děkujeme za mimořádný zážitek všem kdo se o realizaci této myšlenky zasluhují. Otázka: dočkáme se v Praze "turistické trati" starých vozů? viz. San Francisco Cable Car. (Doc. Chytil, ČSAV Praha,Na sypčině 9, Praha 4 - Podolí, 147 00, tel: 42 18 22)

Vokovice 1984

26. 5. Výstava se mi velmi líbila. Byl jsem zde na pozvání s. Kysely L. z vozovny Vokovice. Byl jsem výstavou nadšen a jako člověk jehož koníčkem jsou tramvaje se na příští výstavu určitě přijedu podívat. Děkuji za hezký zážitek(Ostrý Vít, Drahanovice)

Velice potěší, když se setkáme s prací lidí, kteří z fandovství uchovávají práci a výrobky pro příští generace zvláště, když se podílíme na konstrukci tramvají nových. (Vr. Matouš?, ČKD Tatra Smíchov)

27. 5. 12:10 Jsme tu již od 10:05 a moc se nám tu líbily exponáty a v některých jsem sám kdysi jezdil - akorát nám tu chybí třeba trolejbus nebo poslední typ 3 článkové tramvaje budoucích let. Jinak poděkování organizátorům za originální podávání jízdenek u vchodu.Děkujeme. (PODPIS NEČITELNÝ)

Za rok nashledanou. (Techlová?)

Vokovice 1985

25. 5. Pro starší spoluobčany hezká vzpomínka, pro ty mladší krásný zážitek a pro děti doslova eldorádo. Doporučujeme pokračovat v tradici této výstavy! (Pivodovi - Praha 6)

26. 5. Chodím jednou do roka na MDD se svým synem na vaši výstavu, která se nám oběma vždy líbí, ale postrádám vydání katalogu, nebo vydání pohlednic v sadě (presfoto), které by si každý rád zakoupil. Teď o Spartakiádě, by se jistě propagace vaší práce a ojedinělé techn. výstavy byla i vám finančně prospěšná pro další údržbu historických vozů. (Potůčková)

Vynikající! (R. Bílek, 12 let)

Jsem všemi deseti pro zřízení alespoň 1 či 2 rekreačních linek v historickém centru Prahy /Malá Strana, Staré Město, Hradčany, Nár. Třída/. (PODPIS NEČITELNÝ)

Výstava je pěkná - přehledná, ale chybí nám tu i poslední typy vozů KT-8D5 tříčlánková princezna, která teprve nastoupí svoji dráhu po naší Praze. Trolejbus je jenom jeden - byl ještě starší typ. Jinak moc děkujeme a překvapuje nás, že je výstava - zadarmo - vždyť údržba tramvají taky něco stojí (PODPIS NEČITELNÝ)

Pokud žije svědek s KR 1945, který byl u barikády naproti vozovny sestavené ze 3 plecháčů a lidických kamenů ať se přihlásí na telefonu 36 17 19 k podání svědectví pro regionální dějiny. (za 92 ZO ČSPB, PODPIS NEČITELNÝ)

Poznámka: Do začátku 80. let. se jednalo pouze o vnitropodnikovou sbírku DP Praha, vstup byl možný pouze na zvláštní vyžádání a pro veřejnost téměř nemožný. Později se jedenkráte do roka, ku příležitosti Mezinárodního dne dětí, o víkendu otevřely dveře vozovny Vokovice a návštěvníci se mohli pokochat pohledem na tramvajové babičky a dědečky. Z let 1989 a 1990 se v návštěvní knize nedochovaly žádné zápisy, patrně se exhibice nekonala. Zlom nastal v roce 1991, kdy se v Praze konala Všeobecná československá výstava. Od poloviny května, až do konce října, se ve čtrnáctidenních periodách prezentovaly vystavené vozy ve vozovně Vokovice. Úspěch byl obrovský. Tomuto napomohl také vznik linky, na kterou byly vypravovány staré dvounápravové tramvaje. Snaha nemála lidí, kteří již drahnou dobu usilovali o zřízení samostatného dopravního muzea, byla korunována úspěchem 14. 5. 1993, kdy ze zrušené vozovny Střešovice vzniklo Muzeum MHD.

Ze zápisů známých osobností v pamětní knize, bych rád poukázal na zápis exprimátora Prahy - Jana Koukala a zejména velkého fandy pražských tramvají, dnes již zemřelého Jaroslava Foglara. Kontaktní adresa do muzea: Muzeum MHD, Vozovna Střešovice, Patočkova 4, 160 00, Praha 6 - Střešovice, Česká republika, Tel: + 420/ 2/ 96 12 49 05

© M. Babický 1999
Autor: mb-011099v-161000a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 4.10.1999
4. 10. 1999 Návštěvní kniha Muzea MHD 1986 - 1990.

 Z hlediska autentičnosti jsou zápisy z návštěvní knihy ponechány bez korektur. V závorce se nachází jméno autora, pokud bylo čitelné. Záměrně byly vybrány nejzajímavější příspěvky.

Vokovice 1986

31. 5. Velmi dobrý nápad a propagace tr. dopravy. (Nydele, roz. 1905)

1. 6. Ďakujem veľmi pekne! Vážim si starostlivosti o technické pamiatky našej dopravnej éry. Všetko najlepšie! (K. Závodová, Praha - Bratislava)

Škoda, že tato výstavka tramvají nemůže nemůže být spojena se společnou výstavkou historických "šalin" v brněnském skanzenu v Líšni. Stálo by to určitě za to. (PODPIS NEČITELNÝ)

Vokovice 1987

30. 5.Plzeňáci zdraví pražské tramvajáky! Bylo to moc pěkné, škoda, že nebylo něco pojízdné (Milena Bláhová)

Zavzpomínal jsem si. Chyběl mě tu u některého staršího vozu originální Křižíkův regulátor (tzv. "prskavka") pak "dvojče" co jezdilo na tr. č. 5. (Mišák, sl. č. 3956)

Výstava mě moc libila líbila se mi i tramvaj KT8D5, 6149, 5001, 6002, ajiné těším se na příští výstavu. Zítra 31. 5. 1987 zítra přijdů (Petr Charvát)

Nejvíce jse mi líbyla pojízdná plinová komora KD-8 (ANONYM)

31. 5. Každoročně se těším na poslední květnový víkend a Den dopraváků, kdy je možnost shlédnout tyto překrásné tramvaje. Tramvaj KT8D5, ač je nejmladší a nejmodernější, se mezi těmi krásnými starými tramvajemi ztrácí jako chudý příbuzný. Za rok přijdu zas. (Jan Syblík?)

Moc se mi líbila 13 pro amsterodam (Martin Bouska)

Vyřiďte autobusákům, aby schovali ŠM 11! (Vít Náměstek)

Vokovice 1988

28. 5. Hezká výstava. Dík za ní. Jen mi trochu vadil na voze z roku 1923 nápis propagující Darex. Nevím zda v té době něco podobného existovalo. A pak podle mé paměti tramvaje ze třicátých let měly číslice modré na bílém skleněném podkladě, večer a v noci číslo svítilo. Plechové masky z vyříznutými čísly zavedli spolu se zatemněním Němci. (Václav Králíček, Viklefova 18, Praha 3)

Výstava je hezká, ale řekl bych, že úroveň magnetofonové nahrávky v náborovém středisku je vhodná spíše do pomocné školy než jako vhodný náborový prostředek. Lidé se zastavují a "baví se"... (Mikulík, sl. č. 66575)

Obdivuhodné dílo několika jednotlivců pod hlavičkou podnikového muzea nemá v tomto státě obdoby. Díky! (PODPIS NEČITELNÝ)

Výstava se mi velmi líbila. Jenom nechápem proč byla vybrána ŠM. Myslím, že by vhodnější bylo vybrat Š 706 RTO. (L. Chmelková)

Dlouhou dobu se zůčastnil, této vysoce kulturního zážitku. Pokračujte!! (KŠP KSČ ÚV, PODPIS NEČITELNÝ)

Děkujeme za výstavu! Je prima! skoro na všechny vozy se pamatuji, narodila jsem se r. 1902. Škoda, že nejezdí ten vůz bez oken adveří v letě (Třísková)

Můj otec, který byl přes 25 let pracovníkem v této vozovně, by měl stejnou radost z vašeho dobrého nápadu a skvělé propagační akce jako já a moji synové. Děkujeme! (Jiří Pelikán)

Moc pěkné. Bude trolejbus v Praze? (Lukeš)

Výstava tramvají a prostředků MHD je hezká, ovšem je škoda, že některé vozy /s pantografy/ nejezdí o svátcích pro návštěvníky Prahy po nějaké méně provozované lince, tak jako je to v ostatních Dopravních podnikách v Evropě. Jinak děláte věc hezkou a záslužnou. Děkujeme. (rodina Kobíkova z Ústí nad Labem)

Škoda, že v ČSR není žádné muzeum MHD kolejových i nekolejových vozidel, ale "muzeum živé" = které by mělo vl. okruh a nebo mělo možnost /o SO a NE, STSV/ nechat "vozy provětrat" a - zároveň v nich "povozit lidi"! Zvl. jízdné, dobové uniformy i nějaký ten "arab" by se jistě našel a - byla by "turistická atrakce", jakou by hned tak jinde neměli! /a vydělávala by si sebe - dočká se ČSSR?/ Nebo až "bude schváleno shora NOVÉ MYŠLENÍ"? (Míla Voltr, Kladno)

29. 5. Zadrátováním vchodů do vozů se vám podařilo udělat z kdysi živé a veselé výstavy druhý vokovický hřbitov. Je to škoda, protože pro děti zejména byla výstava velmi přitažlivá. Myslím, že by nikdo nelitoval vstupné 1 Kčs na vaší režii a úklid po návštěvnících /1 za rok/. To snad by nebyl takový problém (V. Bechyně)

Diese Ausstellung zeigt die Vielfalt der Prager Straßenbahn. Der Wunsch nach einer dauerenden Ausstellung Kann nur begrüßt werden und möge bald in Erfüllung gehen. Eine öhnliche Ausstellung gibt es schon in anderen europäischen Städten. Diese Ausstellung hat nir sehr gut gefallen. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg und viele Besucher. (Wolfgang Golzel?, Lipsko, NDR)

Poznámka: Do začátku 80. let. se jednalo pouze o vnitropodnikovou sbírku DP Praha, vstup byl možný pouze na zvláštní vyžádání a pro veřejnost téměř nemožný. Později se jedenkráte do roka, ku příležitosti Mezinárodního dne dětí, o víkendu otevřely dveře vozovny Vokovice a návštěvníci se mohli pokochat pohledem na tramvajové babičky a dědečky. Z let 1989 a 1990 se v návštěvní knize nedochovaly žádné zápisy, patrně se exhibice nekonala. Zlom nastal v roce 1991, kdy se v Praze konala Všeobecná československá výstava. Od poloviny května, až do konce října, se ve čtrnáctidenních periodách prezentovaly vystavené vozy ve vozovně Vokovice. Úspěch byl obrovský. Tomuto napomohl také vznik linky, na kterou byly vypravovány staré dvounápravové tramvaje. Snaha nemála lidí, kteří již drahnou dobu usilovali o zřízení samostatného dopravního muzea, byla korunována úspěchem 14. 5. 1993, kdy ze zrušené vozovny Střešovice vzniklo Muzeum MHD.

Ze zápisů známých osobností v pamětní knize, bych rád poukázal na zápis exprimátora Prahy - Jana Koukala a zejména velkého fandy pražských tramvají, dnes již zemřelého Jaroslava Foglara. Kontaktní adresa do muzea: Muzeum MHD, Vozovna Střešovice, Patočkova 4, 160 00, Praha 6 - Střešovice, Česká republika, Tel: + 420/ 2/ 96 12 49 05

© M. Babický 1999
Autor: mb-011099v-161000a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 4.10.1999
4. 10. 1999 Návštěvní kniha Muzea MHD 1991 - 1995.

 Z hlediska autentičnosti jsou zápisy z návštěvní knihy ponechány bez korektur. V závorce se nachází jméno autora, pokud bylo čitelné. Záměrně byly vybrány nejzajímavější příspěvky.

Vokovice 1991

18. 5. Moc si přeji aby se tramvajové trasy i linky rozrůstali a jezdili již T6A5. Výstava se mi moc líbila. (Tomáš Hanzlík)

Ostudné vstupné 10 Kčs! Pro malé děti se rovněž platí! To je ale ostuda. Exponáty zamřížované! Takhle si více nevyděláte i přes zdražení dopravy o 300 % a úředníky a byrokraty stejně nezaplatíte. (V. Mohorita?)

19. 5. Před první válkou světovou jezdil můj děda František Dubský s koňkou. Když se měl naučit řídit elektrické vozy raději odkoupil koně od dopravních podniků a začal povozničit. Výstava je velice pěkně uspořádána. Děkujeme (T. a A. Bžorkovi?)

Výstava je pěkná, ovšem vstupné pro dospělé se mi zdá příliš vysoké, vzhledem k tomu, že jsou tu vesměs pouze jako doprovod dětí. (PODPIS NEČITELNÝ)

1. 6. To byste mohli jíst kobylí vejce při tak vysokém vstupném - to by se dřív stát nemohlo! (ANONYM)

Idioti za nedodržování jízdních řádů bych odvás ty peníze vybíral a ne platil. (ANONYM)

15. 6. Srdečně pozdravujeme kolegov z Prahy. Blahoželáme ku krásnej výstave pri príležitosti 100 r. elektrických drah. Bola aj pre nás poučením (DPMK Košice, ing. Pustelník?, ing. Fraj)

Děkuji pracovníkům kteří se podíleli na uskutečnění výstavy, připomněla mi rok 1908 kdy jsem se s otcem jako 7 mi letý svezl tramvají prvně z Václ. náměstí k výstavišti (pamětník Ladislav Jud, 1901)

30. 6. Skládám uznání a díky všem, kteří se mnohdy ve volném čase bez nároku na odměnu, zasloužili o obnovu a zachování cenných historických vozidel. Škoda jen, že se nepodařilo uchovat od každého typu alespoň 1 exponát jako představitele /viz trolejbusy Praga TOT, Škoda 1 Tr, 2 Tr, Tatra T86 a další/. V každém případě dává toto podnikové muzeum dobrý příklad pro jiné dopravní podniky a muzea (ing. Petr Fabisz, člen KMD , 293)

28. 7. Obdivuji opatrovníky těchto skvostných unikátů! (ing. Bohníček?, ČKD Tatra / Loko)

24. 8. Besuch aus München die Sammlung ist sehr schön! (Straßenbahnfreunde München, PODPIS NEČITELNÝ)

7. 9. Pamatuji všechno od r. 1908 (nar. 1903). (PODPIS NEČITELNÝ)

22. 9. Je rozhodně dobré, že tramvaje udržujete a ve výstavách pokračujete. Je to záslužné! Oproti naší minulé návštěve jsme zaregistrovali dvě změny: zvýšení vstupného o omezení "pohybu". Za více peněz méně služeb - nesmí se dovnitř tramvají. alespoň některé, odpojené od sítě, by mohly být přístupné, hlavně pro děti, uvnitř. Tím, že jste jim prohlídku "zevnitř" znemožnili, přicházíte o potencionální zájemce propříště. Největší atrakce "prozkoumat tramvaj zevnitř", zacinkat si, atd, byla zlikvidována, což je taktická chyba. Vaše chyba, vaše hloupost; argumenty o bezpečnosti a vandalech neobstojí, neboť jak víme, když se opravdu chce, všechno jde. Takže, snad zas za rok, a s úplnou atrakcí. Nashledanou (ing Jaroslav Klokočník CSc., 160 00 Praha 6, Teronská 14 / 557)

22. 10. Výstava je nádherná. Ďakujem všetkým "bezejmenným", ktorí sa o ňu zaslúžili. Ich nedocenenú prácu si veľmi vážim. (Michal Burcin, Zvolen)

Vokovice 1992

30. 5. Výstava splnila naše očekávání - jen děti se těšily, že si tramvaje "vyzkoušejí", jak tomu bylo dřív. Pro mě to bylo částečné zklamání. (Z. Fabiánová)

Bylo to pěkné, ale je to skoro stejné jako loni. Mohlo by ale na výstavě být více tramvajových souprava /T2, starou křiž. tramvaj atd./ (PODPIS NEČITELNÝ)

Moc se mi na výstavě líbilo, ale postrádám tu tramvaj T2. (Barbora Rybářová, 13 let)

31. 5. Exponáty ač historické, naparáděné, naleštěné a navoněné jako mladé dívky. Ze všeho je vidět obrovské fandovství. Skvělé! (Vlasta Třešňáková, Praha 4)

Střešovice 1993

14. 5. Děkuji za pozvání byl jsem nadšen (Jan Koukal)

Díky za tramvajové nebe... (Vlasta Mudra)

16. 5. Super! Vrátilo se nám kus mládí. Díky. (PODPIS NEČITELNÝ)

Výstava byla moc pěkná ale jedna tramvaj by měla být otevřena aby si do ní mohly sednout děti! (Tomáš Ton, Praha 9 - Vysočany)

22. 5. Thank you very much! (Lars Kruse, Vedelsgade 12, D4 - 4180, Sorö, Dánsko)

Thanks for visiting a tram museum with very nice looking cars and gently staff. (Hans and Astrid Raberg, Stockholm, Sweden)

23. 5. Bylo to tu doopravdy moc hezké Je blbí že se nemůže do vnitř (Filip-Pícha)

Expozice historických tramvajek a autobusíků se Vám moc povedla. Všechno má lesk jak blesk. Děkuji (Dana Bittnerová)

Každá tramvaj byla hezká, avšak málokdo jim tleská! (Čepková Barbora, II. A, 93/94)

27. 5. Byl tu trochu smrad a nuda. (Betyna)

Je to tu nudný, smradlavý, hnusný. (Monika)

Stojí to za to, ale peněz je škoda. (PODPIS NEČITELNÝ)

Moc se mi líbí tramvaj č. 7 ale je to spíš pro kluky než pro holky. (Andrea)

Byl jsem tu. sexuolog Zvěřina (ANONYM)

29. 5. Bravo pour le superbe musée et pour la ricklesse des documents présentés et des vehicules exposés. (Evrard Jean-Liege, Belgium)

Kdy tu bude taky metro? (Petr Nývlt)

30. 5. Hrozně se mi líbil čajový vůz. Měl by ještě dnes jezdit a mohla by se v něm prodávat zmrzlina. (Mařenka Pecková, 10 let)

5. 6. Krása přijdu zas až budu mít čas. Ahoj. (Honza Halouska?)

chtěl bych zde vidět Karosu B 731 evid. č. 3687 !!! (Tomáš Hanzlík)

13. 6. Very interesting exhibition and collection of Trams. (Les + Barbara Deuch, Brighton, Anglie)

Připomínka pro p. Kyselu (ved. muzea). Při mé návštěvě jsem byl zklamán ujištěním, že tramvaje budou vystavovány pouze ve vozovně a nikoli na volném prostranství /např. před vozovnou/. Vzpomínám na doby, kdy tyto tramvaje byly vystaveny ve vozovně Vokovice na prostranství před vozovnou. Mělo to atmosféru a hlavně, bylo možné je fotit!!! - což nyní vůbec /z prostorových důvodů/ nelze. Pokud to bude jen trochu možné, přimlouvám se za vystavení alespoň některých tramvají před vozovnou. S pozdravem. (Janda, ing. P. Hlouček?, ČKD Trakce)

26. 6. Y éspere qú il aura encore ď autres expositions comme celles-ci! (Austina Markéta)

4. 7. Výstava je opravdu velmi zajímavá, moc se mi líbila, doporučím ji svým přátelům a navštívím ji častěji (Vladimír Dobrovský, KŽM, Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo nábřeží 26)

18. 7. Děkuji Vám, že jste připravili tuto výstavu. Vždyť Pražák stráví hodně času v dopravních prostředcích. A takhle si mohl zase vzpomenout na modely z minulosti, které ale byly v provozu ještě nedávno. (PODPIS NEČITELNÝ)

29. 8. Milé museum tramvají a autobusů - trolejbusů, drahý Lubomíre Kyselo, milí hoši, milé zaměstnané ženy, pracoval jsem tu ve skladě, potom jako mazač s Vratislavem Boháčem a staršími muži, zametal s pí Košickou z ul. Čs. Armády a potom v baterkárně se s. ADÁMKEM a s p. Ferd. Pavlů -em a s dalšími hochy. Potom jako el-mechanik na kontr. prohlídky s Evičkou Černou-Šmálkovou a s Vyskočilovou, prod. Suchou s Robertem Vykysalým a dalšími. Rád bych alespoň zametal dvůr nebo po 3. IX. 93 alespoň kustoda nebo el-mechanika nebo v baterkárně, pokud tu je nebo fotografa sbírek a rodin, pokud sem v návštěvních dobách do října vstoupí a budou mít zájem o event. snímky. S pozdravem po rozhovoru s řed. Lubomírem Kyselou, s pí vrátnou a p. HORSKÝM, č. kroužku MĚSTSKÉ Dopravy /čl. č. 358 nebo kolik?/ se loučím dnes bez fotoaparátu odjíždím teď asi žel jenom linkou 8, nikoli vyhlídkovým vozem 5350 nebo starou 297 nebo 2239 s krasinem 1522, jímž jsem se svezl před 14 dny z Place de la République na Strossm. nám. nikoli jen na Jarošovo nábřeží a hned přestoupil na 26 ke Spartě, kde bydlím pořád Na výšinách čp. 899/10 č. or. mezi Spartou a Letenským náměstím, z arkýře vidím na největší dopravní hřiště, kde už roste vysoká tráva a jsou vyasfaltované vozovky i kruhový objezd s večerním osvětlením a barevným semaforem, který na jaře opravdu občas odpoledne fungoval. Mám některé hotové snímky tohoto hřiště ze II. patra z bytu 7. Mám telefon mé matky do bytu - ráno, v poledne, večer do 23 hodin 37 66 96. (s pozdravem v 11:33 končí Vasil Al. K. Stibral, býv. zaměstnanec DP a. s. hl. m. P. čl. č. KPMD 016 - zakl. člen.)

Výstava je velice pěkná. Vystavují se zde pěkně zrestaurované vozy. Děkuji za možnost prohlídky vozového parku. (Jiří Trnka, Plzeň, 13 let)

5. 9. This muzeum has a very nice collection of old Trams and Busses. I like the old PCC tram, he likes at the PCC trams in Holland! /The Hague/ Many greetings (Hans Hoevenaar, Breda, The Netherlands)

11. 9. Je to tu moc hezké, ale chybí tu modrá tramvaj dětí "TEREZKA", zkuste ji sehnat. (Lucka - 8 let, Lenka - 6 let, Praha)

10. 10. Výstava je velmi pěkná. Exponáty by se měly zachovat jako svědek krásné historie Prahy. (PODPIS NEČITELNÝ, Nezávislé sdružení pro navrácení průvodčích do pražských tramvají)

Střešovice 1994

9. 4. Moc se mi u vás líbilo, ale je škoda že jsem si zde nemohl zacinkat. Už se těším až budu tramvajákem. (Jan Vojtíšek)

10. 4. Naše návštěva Vaší výstavy nás opět nadchla /poprvé jsme zde byli loni napodzim/ - objevilo se několik nových exponátů. Velmi nás však znechutila ona "příjemná" zaměstnankyně, jež svědomitě plnila svůj /zřejmě první/ významný hlídací úkol - honit 2-leté děti, aby se nedotýkaly vystavených modelů /a nástěnek/ /nedej Bože, aby je ohmataly.../.Jinak je to opravdu pěkná expozice (PODPIS NEČITELNÝ)

Greetings from Old Pueblo Trolley - Tucson Arizona - U. S. A. Come tu Tucson to see our operating Trolley museum. Naschledano (ANONYM)

V hluboké úctě k těm kteří tento dopravní park vyrobili a hlavně i těm kteří na renovaci i současné péči o vše co je tu kvidění obětovali jistě mnoho času. Děkujeme Vám všem za Vaši práci a vzornou péči i čistotu celého areálu, včetně vzorných WC. Díky. (Havránkovi - Praha)

7. 5. Velmi pěkné uspořádání tohoto Muzea pražské dopravy. Dík patří zejména historikům z kruhu DP, pamětníkům i fotografům, kteří zvěčnily pohledy dnes již neexistující! (J. Dewetter, býv. pracovník DP-IDS)

8. 5. Velice zajímavá výstava, škoda jen, že se historie metra začala psát až v roce 1974 /provoz/. Je smutné, když byl dokonce vývoj vozů pro metro ČKD, bylo "nutno" používat vagónů sovětských. (Vách?)

22. 5. Připojuji se k ostatním gratulacím fráze "velmi hezké" a "líbilo se mi zde" platí i v mém případě. (Milkus René?, KPTM Brno)

Je to zajímavé, že jsme mohli vidět v čem se vozili naši prapradědečkové a praprababičky a myslím, že tyto tramvaje byly mnohem pěknější než jsou teď. (PODPIS NEČITELNÝ)

29. 5. Máte to zde opravdu moc hezky uspořádané. Byl to pro mne velký zážitek, opět vidět tu krásu, kterou jsem jako chlapec nevnímal, když to všechno bylo v provozu. Jak z toho čiší to krásné lidské poslání, ulehčit lidem cestování! A té pro tehdejší dobu dokonalé techniky a pohodlí pro jízdu. Prostě mne potěšilo, že vám podařil velký kus práce!!! Děkuji vám všem co se na této výstavě podílíte! (Tomáš Slíva, Praha - 6)

12. 6. Wir beglückwünschen Sie zu der hervorragenden Ausgestaltung Ihres Straßebahn Museums und wünschen Ihnen für Ihre zukünftige Arbeit viel Erfolg und Glück (Michael Hame, Denkmalpflege - Verein Nahverkehr Berlin e. V., Mariendorfer Damm 38, D 12 109, Berlin)

20. 8. Byli jsme ve vašem muzeu se 7 A naší školy. Přesto, že jsme se nahlásili na váš telefonní záznamník, nikdo nás nečekal a velice dlouho trvalo, než se nás někdo ujal. Provázející pán byl nerudný a silně podnapilý. Dokonce tak, že se mu nedařilo muzeum odemknout. Při prohlídce vrávoral a měli jsme obavy aby neupadl. Asi z toho důvodu byla exkurse velmi krátká. Dnes jsem se do muzea vrátila, abych si jej lépe prohlédla. Musím uznat, že vám jistě dalo mnoho práce, ale má předchozí zkušenost mu však na dobré pověsti nepřidá. Ale moje dnešní zkušenost je diametrálně odlišná od té před prázdninami. (Sandra Nová?, ZŠ Na dlouhém lánu)

2. 10. "Když sečtu všechna kola u vozu a vydělím je počtem schodů na zadní plošině, vyjde mi počet žen, které jsem miloval......" /Lou Fanánek Hagen/ (Zuzana)

VStřešovice 1995

22. 4. Děkujeme všem zaměstnancům DP Praha kteří se podílejí na udržování historických vozů tak jak jsou. Děkují fanoušci travají a železnic z Olomouce. Ahoj. (Jachymek P.)

1. 5. Vozovna je pěkně upravená, vozy zrenovované, jsou tu i milé přírůstky jako Š 706 RTO. Trošku mi tu chybí typické cinkání, které provázely dny otevřených dveří v 80. letech. Jinak pěkné. (Jan Zákyska?)

6. 5. Byli jsme tu - stop - líbili se nám tu - stop - za rok možná tu - stop. (Práčata Uherský Brod)

7. 5. Jak to, že 1001 sešrotovali!? Pane, Kyselo! Pomóc (ANONYM)

30. 5. Ne vždy staré je pěkné, ale to staré co je tu je nejen pěkné, ale i pieta s jakou je o tyto exponáty pečováno je chválihodná. Prosíme jen tak dál. (Hana Gottwaldová)

17. 6. Jsem osobně velice rád, že muzeum MHD v Praze vůbec existuje, moc a moc se mi zde líbilo a velice mne zaujal výborný technický stav zdejších překrásných exponátů. (Petr Chodáň?, Ústí nad Labem)

18. 6. Sice jsem zde již několikrát byl, přesto jsem se dnes rád vrátil. Nejvíce mne potěšila nová výstava o trolejovém vedení, vůz č. 297, a to, že jste otevřeli dveře od pojízdné prodejny jízdenek. Pěkný je též model české soupravy metra, jen je škoda, že je obrácen stranou s otevřenými dveřmi ke zdi. Doufám, že se zde brzo objeví také vůz typu T2 - číslo 6002. Také by mne potěšilo, kdyby se Vám podařilo zachránit některé staré vozy Metra z. r. 1973, 1974 pro muzejní účely. Jistě se do muzea přijdu ještě mnohokrát podívat. Je tu krásně. (Filip Laně)

24. 6. Všechno se mi tu líbilo!!! (Jirka Pa100storek)

8. 7. Je to tu pěkné, až na tu "vůni" oleje (Martin Šildberger)

30. 7. Pěkná výstava; vadí mi ale ty mříže ve vstupech do vozů, /chápu ale, že bez nich by ty vozy lidi rozebrali/ (Radim Janovec)

5. 8. Děkuji vám. (Takeshi Watanabe, 20-6, Shimotakaido 2 chome, Suginami-ku, Tokyo, 168 Japan)

13. 8. Vážení přátelé, jen tak dále, fandím Vaší expozici a zejména té práci, kterou jste tomu věnovali. Dovedeme ji ocenit a posoudit, neboť se zabýváme podobnou činností. Za renovátory motorového vozu M 120.485 v LD Č. Lípa Vám mnoho dalších úspěchů přeje Eda Domalíp? (Eda Domalíp?)

20. 8. Wir bringen Ihnen herzliche Grüsse aus Basel in der Schveiz. Das dieses Jahr sein hundertjähriges Jubiläum der Verkehrsbetriebe, Tram und Buslinien, feiert. 1895-1995 = 100 Jahre BVB Basler Verhehrs-Betriebe Beamter der Betriebsplanung. (Hanspeter Heune)

Moc se mi tu líbilo. A kde ste sehnali ty tramvaje a autobusy? (Jan Zápotocký)

22. 9. Bol som tu s jednou kočkou a moc sa nám tu páčilo, krásne staré vozy, pekne nakonzervované, pekné malé modely predhistorických vozov... Škoda, že sme si nemohli pozrieť vozy z vnútra!!! (já a Zuzka, DP Bratislava)

23. 9. Výstava byla výborná, hlavně metro!!! ale co trasa E? Bude? Kdy? (Honza Němec, Rytířova 856, 143 00, Praha 4 - Modřany)

22. 10. Moc by se mi líbilo, kdyby jezdily tramvaje z roku 1886-1930 (V. Datková, Praha 6)

Poznámka: Do začátku 80. let. se jednalo pouze o vnitropodnikovou sbírku DP Praha, vstup byl možný pouze na zvláštní vyžádání a pro veřejnost téměř nemožný. Později se jedenkráte do roka, ku příležitosti Mezinárodního dne dětí, o víkendu otevřely dveře vozovny Vokovice a návštěvníci se mohli pokochat pohledem na tramvajové babičky a dědečky. Z let 1989 a 1990 se v návštěvní knize nedochovaly žádné zápisy, patrně se exhibice nekonala. Zlom nastal v roce 1991, kdy se v Praze konala Všeobecná československá výstava. Od poloviny května, až do konce října, se ve čtrnáctidenních periodách prezentovaly vystavené vozy ve vozovně Vokovice. Úspěch byl obrovský. Tomuto napomohl také vznik linky, na kterou byly vypravovány staré dvounápravové tramvaje. Snaha nemála lidí, kteří již drahnou dobu usilovali o zřízení samostatného dopravního muzea, byla korunována úspěchem 14. 5. 1993, kdy ze zrušené vozovny Střešovice vzniklo Muzeum MHD.

Ze zápisů známých osobností v pamětní knize, bych rád poukázal na zápis exprimátora Prahy - Jana Koukala a zejména velkého fandy pražských tramvají, dnes již zemřelého Jaroslava Foglara. Kontaktní adresa do muzea: Muzeum MHD, Vozovna Střešovice, Patočkova 4, 160 00, Praha 6 - Střešovice, Česká republika, Tel: + 420/ 2/ 96 12 49 05

© M. Babický 1999
Autor: mb-011099v-161000a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 4.10.1999
4. 10. 1999 Návštěvní kniha Muzea MHD 1996 - 2000.

 Z hlediska autentičnosti jsou zápisy z návštěvní knihy ponechány bez korektur. V závorce se nachází jméno autora, pokud bylo čitelné. Záměrně byly vybrány nejzajímavější příspěvky.

Střešovice 1996

6. 4. Výstava byla pěkná, ale dobré by bylo, kdyby tady byl třeba i vagón METRA. Pokud by to bylo možné. Přeju hodně úspěchů. (váš budoucí tramvaják Honza Němec)

8. 4. La mejor concentratión de tranvias que he jamas visto, felicitaciones por el magnifico trabajo reblizado. (amigos del Tranvia De, Buenos Aires - Argentina)

14. 4. Naše denní potrava, to je pražská doprava, nepijeme, nejíme, jenom v metru jezdíme. (Jar. Havrlant?)

21. 4. Bravo pour la belle collection et félicitations pour la rénovation de tous ces véhicules (Womt, Pully, Suisse?)

Moc se mi to tu líbilo a moje přání projet se starou tramvají se mi vyplnilo. (Tereza Jelínková, 11 let)

28. 4. Velmi se nám líbil autobus 3709. Je tam ale chyba! vůz byl vyřazen až v roce 1994, nikoliv 1993. Dne 12. 6. 1996 vůz jezdil na lince X12/ 9 v trase Ke stírce - Sídl. Ďáblice. V červenci zjištěn na lince 118. Za ním jezdil tehdy úplně nový vůz 7033 /Kačerov/. (členové KMD 403 a 410 Löster a P. Bechyně)

Škoda, že aspoň nějaké tramvaje nejsou zpřístupněny! (PODPIS NEČITELNÝ)

1. 5. Ein sehr schönes Museum. Vielen Dank und gute zukunft. (Valter Vögele, Karlsruhe, Deutschland)

8. 5. Děkujeme panu Kyselovi za povídání o historii tramvají, bylo to zajímavé! (Kasalická, časopis Ekonomix)

To byly tenkrát časy!!! Ach jó (Roman Plechač?)

18. 5. I loved this Muzeum. (PODPIS NEČITELNÝ)

23. 6. Dobrý den je to tady gut. Nevěřim že všechny tramvaje fungují (Jakub)

30. 6. Moc hodně pěkny muzeum opravdu! Všechno je dobře v pořadku! (Mats Abrahamssch, Göteborg, Švédsko)

11. 8. Fantastycna wystawa. Podziwialiśmy w zachwycie cudownie! (Miś i ja, /Polska/)

31. 8. Molto interesante. Mezzi caractteristici e ben tenuti. Anche gli autobus sono presenti. /Bene!/ Ci vorrebbe anche in Italia! Complimenti! (Paolo Sarosano /VA/, Italia)

How wonderful that people cared enough to these old trams, in a city with so many trams still going strong. Prague is a model of attractive useful tranzit. (PODPIS NEČITELNÝ, Philadelphia, PA, /USA/)

1. 9. Byla jsem tu po prvé a jsem nadšena, co všechno je tu zachováno - staré dopravní prostředky i ta překrásná budova vozovny 90 let stará s dřevěnými trámy. Velký dík všem, kteří se o zachování těchto věcí zasloužili. (M. Bendová, Zdíkovská 15, Pha 5)

23. 9. Praha úterý 23. 9. 96. Sedím s velkým obdivem ve střešovické vozovně. Jsem velkým "FANDOU" na elektriky, a dnes jsem si tedy užil!! Viděl jsem to, co vidím asi jen málo lidí. Děkuji všem ochotným pracovníkům kteří mně podávali výklad. (Jaroslav Foglar)

28. 9. Já Michal Novák a já Pavel Štancl jsme se rozhodli napsat do této památeční knihy, protože se nám výstava velmi líbila. Děkujem. P.S. za nízké vstupné. (Novák, Šimon)

Myslím, že není vhodné, aby v tech. muzeu byl na stole ubrus z tak honosné látky jako je Mosart. Této látce přísluší čestnější místo. (PODPIS NEČITELNÝ)

Výstava je velmi pěkná, ale popisky exponátů jsou umístěny nevhodně a někdy je lidé se špatnými zrakovými schopnostmi nemohou přečíst! (Stanislav Novotný)

26. 10. Un muzeu cum, ror intilnesti! Moi oles pentru cinevo core lucreaz á la fabricó de autobuze si troleibuze. (Rocar - Bucuresti, RO)

Velice nás upoutala hovínka v nádobách s pískem. (Iva Davidová, Honza Raj)

27. 10. Tramvaje, autobusy a ostatní historycké vozidla jsou díky vám v tak pěkném stavu, že vám může leckterý jiný dopravní podnik závidět jen je škoda že tu nemáte výce specialních vozů třeba reklamní a měřící co máte dole je to tu moc fajn (Václav Bezouška)

Více reklamy! Turisti o vás nevědí a je to škoda! Poučte se v Londýně. Suvenýry a simulátory! (Ondra, CPT Želivského?)

28. 10. Je zde trochu těsno a děti toho moc nevidí protože je vše vysoko a dovnitř nemohou ani pořádně nahlédnout. (Mrázek)

Schönes Tramway Museum, Dürfte noch etwas grösser sein. Ein Wagen sollte zum Manipulieren freigegeben werden (Kurt Wolf, Jana Wolf?, Suisse)

Střešovice 1997

29. 3. Za chladného velikonočního počasí nás při opětovném otevření potěšila horoucí aktivita a zapálení všech pracovníků Muzea - a´t jim vydrží i další sezónu. (za všechny dopravní úředníky přeje Pepa Mrštík)

30. 3. Výstava je moc zajímavá, krásné staré vozy - dobře udělané: já mám památku z dětství, z Debrecínu Maďarsko gde býli ... a eště jezdí tramvaje. Děkujeme. (rodina Káss z Budapešti)

12. 4. Máte tu hezké toalety /a nejen to/. (důchodci - Týna, Lenka)

13. 4. Hezky se tu běhá! PS: a ta podlaha se lepí. (Veronika)

1. 5. Díky, rád jsem vzpomněl na dětství i mládí a svému synovi rád vše vysvětlil (Janda)

Potkala jsem zde své mládí a mohla přiblížit tu dobu mému vnukovi. Je to velká věc - tak skvěle opatrovat unikáty takových let. Díky za Vaši námahu. (Frant. Vagrčková, Pha 6)

Moc pěkná expozice. Díky obětavcům na nás dýchla expozice. Na dnešní dobu neobvykle nízké vstupné. (Lasíkovi)

S dojetím jsem si zavzpomínala na své dětství! Znám staré tramvaje, tatínek byl tramvajákem v pankrácké vozovně od r. 1929 a po přestěhování dosloužil do důchodu právě ve střešovické vozovně. Měl služ. číslo 3135, to si ještě pamatuji, i když mi už je 70 roků. Díky za uspořádání zajímavých exponátů. (M. Chmelíková, P 6 Břevnov, Šlikova 31)

8. 5. [přeloženo z ruského originálu] Dobrý den! Velmi se mi v Praze líbilo. Máte nádherné muzeum. (Tanja)

Proč? /Myslím, proč neotevřete častěji, máte strach z brutálního sentimentu pamětníků?/ P. S. kde je vůz metra? (PODPIS NEČITELNÝ)

10. 5. Een van de beste trammusea die ooit bezocht heb. (Adrian Intweld, Arnhem, NL)

18. 5. Ráda se zabývám traramvajemi samozřejmě starými. Chtělabych tu bydlet. (ANONYM)

Kde máte tédvojku! (Petr) 25. 5. Vraťme se k původním barvám tramvají! Pryč s reklamou! (PODPIS NEČITELNÝ)

31. 5. Very interesing! I will introduce your museum on my magazine. I am editor Bus rama. Busrama is mainy bus and coach transport magazin publishing in Japan. (Yukio Wada from Japan)

1. 6. Beautiful collection of trams! Please put information in other languages! Hope our Trams & Trollys are as perfectally preserved one day! (Hadley Fierlinger, San Francisco, California, USA)

21. 6. Kdybychom je unesli, vzali bychom si je na záda do batohu a pustili je u nás ve městě, aby z toho něco měli i ti ostatní! (skautský oddíl z Olomouce "Dvacítka")

22. 6. Milé muzeum, velmi se mi líbí autobusové exponáty /je jich zde velmi málo!!/ Doufám, že sem zařadíte Ikarus 4382 až bude opraven /a nedáte ho do depozitáře!/ a C 734, B 732.20 a B 741.1908 /6001 - garáž Hostivař/ Děkuji (V. Janů, 403)

28. 6. Vaše Muzeum je velicew zajímavé a profesionálně presentované. Děkujeme personálu za příjemné odborné zodpovědění otázek. (Emil + Jarka Skřivanovi, Austrálie)

6. 7. Moc se mi to líbilo hlavně ty tramvaje které byly taženy koňmy!!!!!!!!! (Petra, 9 let)

12. 7. Muzeum je dobrá vzpomínka na uplynulé časy. Vozy RTO a ŠM 11 již pamatuji z vlastní praxe a jezdilo se s nimi dobře a jejich opravy a údržba byla značně jednoduchá. Proto děkuji za úsilí lidí, kteří se o toto starají a nenechají nás zapomenout na staré dobré časy. Děkuji. (za celou rodinu Pavel Pola?, Litvínov)

13. 7. Je to zde velmi pěkně udělané. Jelikož jsem právě vyšla střední školu, tak si myslím, že by se podle této výstavky dali dělat pěkné referáty. (na samé jedničky). A přesto, že jsem jela přes půl Prahy a několikrát na druhou stranu, nelituji toho. Doporučím to ostatním. (Díky Michaela Melean a Marcela Littud?)

Je to tady moc hezké, tramvaje jsou v úžasném stavu. Hlavně jsou čisté a umyté. Jen mi trochu vadí, že se nemůžeme podívat dovnitř, protože jsou tam mříže. Je dobré, a to se mi také moc líbí, že se můžeme podívat i na tramvaje z videa. Moc se mi tady líbí! (Hanka Tesařová)

19. 7. Nejvíc se mi líbil trolejbus. (Martin z Ústí n/ L.)

Krásná výstava. Nejlepší ovšem byly staré otevřené tramvaje, /které pamatuji/ protože se dalo vystupovat /nebo nastupovat/ při pomalejší jízdě téměř kdekoliv. (F. Žipek)

20. 7. Vaše muzeum je moc pěkné, mnoho úspěchů a pracovních sil na rekonstrukci dalších vozů Vám přejí řidič tramvají DPMB a fanda všech vozů MHD a jeho dívka. Moc se nám tu líbilo! (PODPIS NEČITELNÝ)

26. 7. Díky za zachování historických vozidel pražské hromadné dopravy a za vzornou čistotu celého objektu vč. sociál. zařízení. Een verameling om trots po te zijn Leuke tentoonstelling! Nice exhibition to be proud of! (Eelko Trüyens, Praag, Tsjechië)

17. 8. Dnes som bol v najkrajšom a najčistejšom technickom múzeu! Za pekný pohľad a spomienky na našu spoločnú československú minulosť patrí pracovníkom múzea vrelá vďaka! Vydržte v tejto záslužnej a prepotrebnej práci aj naďalej! (v mene celej rodiny, ing. Vladimír Štalmašek, Tatranská 12, Kežmarok)

30. 8. Škoda, že se lidé nezajímají o to co bylo dříve. Ještě jsem nikdy nic tak úžasnýho neviděla. Je to tu jako ve velkém ráji. (Michaela, Most)

31. 8. Proč nemají důchodci slevů? (PODPIS NEČITELNÝ)

Vaše muzeum je vynikající. Byl jsem zde asi před 3 roky a musím říci, že zde máte opět něco nového. Možná, že by byla dobrá větší propagace, zvláště pak v jiných místech. (Martin Jacura?, student a průvodčí ČD)

2. 9. Díky za tuto pozoruhodnou technickou památku! Mnoho z nás si ještě pamatuje naskakování a vyskakování z tramvají - ale i "držkopádů"... Muzeum je obdivuhodně uspořádané a přímo září - jak úpravou, tak čistotou! (Socha?, Praha 2)

4. 9. výstava velmi poučná, měla by být otevřena déle než jen v sobotu a neděli. Lituji a je to škoda, že D. P. si nechaly vzít /nebo dobrovolně odstranily/ Pražský městský znak z vozů tramvají (M. Svédová?, Praha)

5. 9. Krásné vzpomínání na rok 1951 a 1952 kdy jsem jako brigádník - student v 16 a 17 letech jezdil jako průvodčí zde ve Střešovicích přes prázdniny za plat 4.060,- Kčs). Vzpomínám stále! (Dr. Václav Kremer, M. Cibulkové 1614, 140 00, Praha 4)

6. 9. Budu ráda, když odsud svého dvouletého syna vůbec někdy dostanu. Co mi to děláte? (PODPIS NEČITELNÝ)

Máte tu moc hezký tramvajky, ale je moc velká škoda, že se do nich nedá vlízt, jelikož my jsme je jezdit nezažily. Jo, a děsně nás nadchla expozice o vývoji metra. Nový nízkopodlažní tramvaje nás sice děsně berou, ale po těch starejch se nám bude jednou děsně stejskat, až už přestanou jezdit. (2 skejťačky z Vinohrad, Andy + Mária?)

Moc se nám tu líbilo, jenom slečna Červinková ze sídliště Řepy nemůže pochopit, jak tramvajky objížděly vůz s prodejem lístků, když zastavil, jak říkala, na nějakém důležitém místě. Dobré bylo, že jsme viděli nasazovat kladku (PODPIS NEČITELNÝ)

4. 10. Bylo by dobré, aby ŠM 11 (autobus) byl dán do historického provozu /i s cestujícími/. Měli byste jezdit více na Petřiny historickou tramvají. (Petr Zelenka?, Boučkova 11, 21 let)

14. 10. Velmi poutavé, naučné, hezké, zajímavé pěkné. Děkujeme Vaši Ševci (kurz 8/ 97 /ševci/)

26. 10. V tomto muzeu jsem již po 2 moc se mi tu líbí a rada jse sem podívám znova. Připadá mi to že tu jsou pokaždé nové a nové tramvaje. "Děkuji!" (Jiřina Kruková?)

17:01 opouštíme tyto tramvaje, velmi se nám líbily a příští rok přijdeme znova. (Tomáš Novotný)

28. 10. Výstava byla velmi hezká, z toho si dovedu představit jaké tenkrát tramvaje jezdily. (Ondřej Antoš)

Skvělé muzeum - můžeme být pyšní. Viděl jsem muzeum ve Vídni i v Amsterodamu, ale máme nejhezčí. (Eichler Josef)

Střešovice 1998

4. 4. Dnes jsem začal 7. sezonu návštěv vašeho muzea. Je mi 12 let. (Ondřej Hrubeš)

5. 4. Příšerné, nic není možné si prohlédnout zevnitř, člověk slyší jen pokřiky neběhat, nesahat - raději zřejmě ani nevstupovat. Syn se sem velmi těšil a byli jsme velmi zklamaní. (Roll?)

Zajímavé exponáty! Zvláště vůz metra metra typu Ečs a velice zajímavá je tramvajová lokomotiva. Velmi poučné a zajímavé! (Robert Suchý)

Dobrý to bylo, ale proč nemáte staré plány na prodej - třeba plan metra před revolucem - to by bylo zajimavé pro turiste. A co v budoucnosti?? proč nemáte kresby děti atd. díky (Colin z Anglie)

11. 4. Všechno zamčené, nepřístupné. (ANONYM)

12. 4. Thank you very much for a very interesting exhibition. (Petr Madsen, Ann Berg, Denmark)

13. 4. Pookřálo srdce a potěšily se oči, když jsem viděla trolejbus č. 454, na kterém jsem sloužila. I můj muž viděl autobusy, tramvaje a trolejbusy, ten na těchto vozech jezdil více než 30 let. (Řeháková - Řehák)

Byli jsme velmi spokojeni s celou expozicí, ale hlavně s pánem z pokladny, který s láskou a zejména znalostmi /nejen MHD/ nás provázel po muzeu. Jeho jazykové znalosti byly též nadprůměrné. Wir danken. A veselé velikonoce! (Anna + Roland Hartmann, Praha, Zürich)

17. 4. Nejzajímavější to sice nebilo, hlavně že není učení. (ANONYM)

19. 4. Výstava nás zaujala a potěšila, zavzpomínali jsme si, ale máte tu kapánek zimu. (Svobodovi)

25. 4. Bylo to moc pěkné a přeji tímto textem "Necht, aď toto muzeum nadále žije a ukazuje dílo našich předků! Děkuji. (Rejšek Vlastimil)

26. 4. Děkujeme za krásný přehled vývoje pražské hromadné dopravy. Oceňujeme udržování této památky, která dokazuje technickou vyspělost našich dědu a otců. (Sochůrek, Hrabec)

2. 5. Máte to tu moc hezké a děkuji vám, že jste mi ukázali prostory, kde se opravují různé tramvaje a kde se vypravují tramvaje na linku č. 91. A škoda, že tu nemáte autobus z řady ŠL 11. Ale jinak to tu máte moc krásné. Mě se nejvíc líbil vůz pro okružní jízdy. Já mám doma také sbírku tramvají na obrázcích z novin. Také maluji tramvaje /z knížky Vozidla pražské tram. dopravy/. Jsem moc rád, že jste to tu všechno dochovali. A přídu se sem zase podívat. Mám rád všechny tramvaje autobusy a metro v praze. Pozdravujte je ode mne. Na zhledanou. (Michal Bastl, Kbely)

9. 5. Perfektní ukázka civilizovaného národa. (Janů a syn)

10. 5. I když se mi ráno moc nechtělo, nelituji toho, že mě tatka s bráchou vytáhli z postele a zavedli mě sem. Moc se mi tu líbí. Děkuji za potěšení. (Evička Kavanková)

17. 5. Je mi 80 roků. Pracoval jsem u DP 34 let a viděl jsem vozy 200 na kterých jsem pracoval /opravoval/ oko zaslzelo až T3. (Z. Zlenička?)

Byla to totální kožarna. (Lukáš)

Nejvíc mě zaujala ta pani v pokladně. Za mou návštěvu vychlastala tak čtyři kafe. Nemusela by se tak malovat a nevim proč furt tak tupě čumí. Vypadá jako Mozek v mikséru. Doufám že jí brzy vyhodíte. Děkuji. (PODPIS NEČITELNÝ)

19.5. Bili jsme tady! Strašně se nám to líbylo, hlavně ten výklad od toho užvaněnýho dědka. Už sem asi nepřijdeme sbohem. (ANONYM)

24. 5. Wonderful muzeum, nice collection. (Vanloverem, Antwerp-Belgium)

Der besuch hier hat sich sehr gelohnt. Eine liebevoll gestaltete ausstelung ung freundliches personal. Alles gute für die zukunft! (T. Hennecke, Göttlingen, BRD)

31. 5. Es nat uns sehr gut gefallen, die Ausstelung ist sehr interessant und lehrreich. (S. Wunder, P. Reissing aus Potsdam)

14. 6. Tak jsem si rád zavzpomínal na doby kdy jsme jezdívali v krasinu a pan průvodčí procházel a hlásil "Lístky prosím". (PODPIS NEČITELNÝ, Praha)

27. 6. Škoda, že nemůže být otevřenov pracovní dny! Na weekend mnoho dětí, které by to zajímalo, odjíždí. Velmi zajímavé pro pamětníky!!! (Wolfová)

11. 7. Staré tramvaje jsou moc hezké. Kdež to ty nové nejsou nic moc. Hlavně nízkopodlažní tramvaj je přímo strašná. Také tramvaje z 60-80 let mají tak hezké troleje nízkopodlažní je mají nic moc. Moc se mi tu líbilo a přijdu zas. Nashledanou. (Roman Krajduk)

12. 7. Pozdrawienia od Muzeum Komunikacji Królewskiego Miasta Krakowa. Fascynujaca ekspozycja. (Marcin?)

17. 7. Greetings from the Tranzit Museum New York City, Brooklyn, New York (Edgar Cher, USA)

18. 7. La visita en este Museo de Trenes me a gustado mucho. (Alejandro Ban Gonculez, La Coruna, Espana)

Pražská městská doprava má krasnou historii. Já bych chtěla skusit tu koňský tramvaj - je to taký ve fungující stavě? (PODPIS NEČITELNÝ, Praha - Providence, RI USA)

1. 8. Je zde málo autobusů a moc tramvají. (kolektiv zam DP-A)

23. 8. [překlad z ruského originálu] Drazí čeští přátelé! Byla jsem velmi překvapena výstavkou ve vašem muzeu. Tolik zajímavých exponátů jsem neviděla nikde. Do budoucna přeji muzeu hodně zajímavých exponátů. (PODPIS NEČITELNÝ, Rusko)

30. 8. Výstava je moc hezká, ale chybí interaktivní objekty, kde by si děti mohly vylézt do vozů / řidičovy kabiny atd. (D. Tarry, Londýn V. B.)

5. 9. Most interesting a superb collection of vehicles. (Ken & Margaret Gray, Scotland, U. K.)

20. 9. Moc se mi líbyli vaša motor car. Veri nice on the our muzeumm. (Robonovovi)

3. 10. Na co jste si tady nechali zavést topení??? Když je tady úporná zima!!! (Lacina Tomáš, Praha 3)

4. 10. Wonderful to see so many trams kept in such good condition. We work at the National Tramway Museum, CRICH, England a we have Prague N° 180 which still operates! (Bob + Becky Pennyfathes)

10. 10. Jídelní vůz byl tady nejhezčí a jak koně táhli tramvaje a ostřikovač kolejí byl nejhezčí. Přídu určitě za se protože je to tady noc heské naschledanou. (Goliášová Gabriela a Goliášová Lucie)

11. 10. Most comprehensive o interesting. Member of Perth Electric Tramway Society. (David Brown, from Perth => Western Australia)

25. 10. Moc se mi tu líbilo, ale přála bych si, aby se jezdilo zase za 0,60 halířů. (Sandra)

Ahoj, jsem ráda, že máte tak čisté záchodky a nejvíc mě bavila ta metra. (Vendula)

28. 10. Byly tuze hezké, ty tramvaje české. (rodina A. L. a R - ů.)

Jsou tu krásné tramvaje, škoda, že s nimi nemůžu jezdit do školy! (Dáša Kohoutková)

Byly tuze hezké, ty tramvaje české. (vděčný návštěvník A. L.)

Střešovice 1999

29. 5. Moc se mi tu líbilo. Hlavně dřevěné tramvaje a autobusy, nevidím a jsem rád, že jsem si to mohl skoro vše osahat. Děkujeme. (Jiřík Bidovský)

19.6. Tak jsem se přijel podívat opět na vaší krásnou expozici. Všimnul jsem si, že je to tu trochu "přeposunované", ale to proto, že tu máte opravenou střechu. Alespoň vám tu nebude zatékat, kor, když nám Medard udělal pěknou "paseku". Těším se, až bude v expozici také vůz T2. V automatu jsem si koupil jízdenku, ale škoda, že je tu nelze nikde označit /v autobuse Karosa B 731 by to možná šlo/. Už asi pojedu domu. Mějte se tady hezky a pozdravujte vůz tipu EČS. S pozdravem. (Michal Bastl - Kbely)

26. 6. Najviac sa mi páčilo tu, tie staromódne električky. Velmi smešně vyzerajú.(Mario Attres, Slovakia, Košice)

3. 7. Neodvážejte mojí lásku Ikarus 180.08. /Přijdu zas váš řidič čabajky/. (J. Bouška)

10. 7. Tolik starých tramvají a autobusů jsem ještě na jednom místě neviděl. Super! (Ondra Nečas from Rožnov p. R.)

18. 7. Výstava nám připomněla doby dávno minulé. (J. & V. Ondříčkovi, Miami - Florida - USA)

24. 7. Za Dopravní podnik Ostrava Moc pěkná sbírka! Ahoj. (ANONYM)

25. 7. Moc se nám tu líbili. Výstava byla moc pěkná. Trolejbus, trolejbus, přejel ve vsi hejno hus, přijel ve vsi hejno husí, teď ty husy platit musí. (Andulka Knaislová)

28. 8. Chybí tu tramvaje typu T, T3, T8, T6A5, KT8D5, RT6N (PODPIS NEČITELNÝ)

11. 9. Děkuji Vám za krásné odpoledne, kdy jsem si mohl připomenout uplynulý život a nasál jsem atmosféru starou více než 100 let, jako bych bych jel i koňkou /ve filmu/. Skvělé! Děkuji (ing. Pavel Řaska)

Podporujte kolejovou dopravu, myslete do budoucna!!! Na vozovkách, silnicích a v okolí se nedá dýchat, v Praze a v některých částech téměř vůbec ne!!! (Dvořák)

Nádherná expozice historických kolejových vozidel. vždy se sem ráda vracím i pro vzpomínky, kdy se jezdilo bez dveří a /mohlo/ nastupovat i vystupovat za jízdy. Díky (Parkosová Marie)

Zajímalo by mě proč tady neni autobus B 741 když tu je B 731 a jestli přijde do Muzea autobus Karosa 3000 z Klíčovských garáží. (ANONYM)

26.9. Vaše expozice mne velmi zaujala. Je dobře, že máme podobné muzeum. (Šafránek Radek z Jablonce nad Nisou)

2.10. Dr. B. L. Schránil, návštěvník ze starých časů Vám děkuje za krásnou návštěvu. (BLS)

10.10. V muzeu tramvají se mi docela líbí. Škoda, že ve všech vozech je zátarasa pletivem a nemohly jsme si je se sestrou dobře prohlédnout (Pavla Sýkorová z Prahy)

16.10. S potěšením jsme si prohlédly Vaše muzeum. Nejvíce nás zaujalo: skříňky zaměstnanců /podobné máme ve škole/, špatně viditelná plíseň u skříněk a dobře viditelná u oken, umývadlo a tramvaj v opravě. Ostatní exponáty jsou také dobré! (zavilá příznivkyně metra Martina Binková & Kamila Kožoušková)

7.11. Muy lindo museo! Me llevo un lindo recuerdo a La Paz (Inés V. Carrauco s. BOLIVIA)

14.11. Už se těším až bude jezdit metro na Petřiny nemohlo by to být dříve než v roce 2025? P. S. Už víme na co je v tramvaji písek! (M.) Střešovice 2000

1.4. Obdivuji fandovství, bez kterého by se určitě expozice nemohla uskutečnit (Z. Kovář, Praha 2)

15.4. Máte tu moc hezké šalinky! (Lucka a Petr)

Prohlídka muzea je velmi poučná pro všechny generace. (za 1. Český AMK žen Praha a Dětský domov Sázava Alena Aulíková)

Po dlouhé době pobytu mimo Prahu jsem velmi potěšen expozicí muzea. Byl jsem vyučencem DP v Praza Motole v letech 1965-1968 a poté do r. 1973 jsem pracoval v Rustonce. Rád se časem vrátím a prohlédnu si nové přírůstky. Přeji mnoho zdaru a opět se na Vás těší - Josef Pecháček. Děkuji (Josef Pecháček, kmenové číslo 38749)

Zrušte tramvaje bídníci (ANONYM)

23.4. Je to pravda, tak to je, nejhezčí jsou tramvaje! (Radim Šrámek?)

6.5. Very good display, very clean and well presented. (Peter e Vera Whitéside, ENGLAND)

13.5. Moc zajímavé Muzeum! (Pierre Koch, Brusel)

21.5. Při prohlídce muzea vzpomínám, kdy jsme jezdili celá rodina "rodinnou tramvají", manžel řídil, já štípala lístky a syn byl na vlečňáku. Mládí je bohužel pryč, ale dnes mohu ve Vašem krásném muzeu ukázat vše svému vnukovi. Děkujeme (Brožová)

4.6. Vielen Dank für den freundlichen Empfang und die Führung im schönen Prager Strassenbahnmuseum (eine /pragbegeisterte/ Wiener Reisegruppe Paul Kadan, Andreas Ruhandt?)

10.6. Interesting Musium. Thank You. (M. KUBOTA, H. YAMANAKA, JAPAN)

Poznámka:

Do začátku 80. let. se jednalo pouze o vnitropodnikovou sbírku DP Praha, vstup byl možný pouze na zvláštní vyžádání a pro veřejnost téměř nemožný. Později se jedenkráte do roka, ku příležitosti Mezinárodního dne dětí, o víkendu otevřely dveře vozovny Vokovice a návštěvníci se mohli pokochat pohledem na tramvajové babičky a dědečky. Z let 1989 a 1990 se v návštěvní knize nedochovaly žádné zápisy, patrně se exhibice nekonala. Zlom nastal v roce 1991, kdy se v Praze konala Všeobecná československá výstava. Od poloviny května, až do konce října, se ve čtrnáctidenních periodách prezentovaly vystavené vozy ve vozovně Vokovice. Úspěch byl obrovský. Tomuto napomohl také vznik linky, na kterou byly vypravovány staré dvounápravové tramvaje. Snaha nemála lidí, kteří již drahnou dobu usilovali o zřízení samostatného dopravního muzea, byla korunována úspěchem 14. 5. 1993, kdy ze zrušené vozovny Střešovice vzniklo Muzeum MHD.

Ze zápisů známých osobností v pamětní knize, bych rád poukázal na zápis exprimátora Prahy - Jana Koukala a zejména velkého fandy pražských tramvají, dnes již zemřelého Jaroslava Foglara. Kontaktní adresa do muzea: Muzeum MHD, Vozovna Střešovice, Patočkova 4, 160 00, Praha 6 - Střešovice, Česká republika, Tel: + 420/ 2/ 96 12 49 05

© M. Babický 1999
Autor: mb-011099v-161000a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 4.10.1999
1. 10. 1999 DP Praha 1999 - DOD 3. ročník

V sobotu 11. září 1999 se konal již 3. ročník Dne otevřených dveří. Akce se tentokrát konala v západním sektoru města a návštěvníci si mohli prohlédnout Muzeum MHD ve Střešovicích, vozovnu Motol, depo Zličín a také autobusové garáže Řepy.

Muzeum MHD si mohli tentokrát návštěvníci prohlédnout zcela zdarma a nutno dodat, mnoho Pražanů i mimopražských tak činilo. Návštěva tohoto muzea skutečně stojí za to.

Vozovna Motol se představila velmi skromně. Na nádvoří vozovny se prezentovala hrstka vozidel historických a zejména současných. Ve vozovně byla umožněna prohlídka soupravy T6A5 ev. č. 8683, 8684 z montážní jámy. Svou nejnovější trolejovou věž zn. Renault, zde předvedla provozovna Vrchní vedení, sídlící na Orionce.

Vystavené vozy ve vozovně Motol
240, 628 souprava starých vozů - motorový vůz + vlečný vůz
6568 ČKD T3
8205 ČKD T3R
8649 ČKD T6A5
9038 ČKD KT8D5
9102 ČKD RT6N1


V objektu motolské vozovny má své sídlo Střední průmyslová škola dopravní, kterou si zájemci mohli prohlédnout, popřípadě získat aktuální informace o studiu.

Depo Zličín návštěvníkům nenabídlo mnoho zajímavého. Současný vozový park reprezentovala souprava typu 81.71 vedená vozem ev. č. 2196, dále rekonstruovaná souprava typu 81.71M vedená vozem 3150, která prozatím zmizela z běžného provozu na lince C a nejnovější typ metra s označením M1. Ač by bylo zapotřebí zařadit vozy M1 do provozu nejpozději ihned, nestane se tak, dále budeme jezdit v přeplněných vagonech a pokud vše dobře dopadne, dočkáme se snad za rok. Otázkou zůstává, proč zde nebyla vystavena historická třívozová souprava typu EČs a třeba i pracovní vozy DP-Metro. Reputaci zachraňovali hasiči DP-Metro, jejichž expozice bývá každoročně obležena zejména dětmi.

Ovšem největším trhákem byly řepské garáže. Dopravní podnik zde představil celou řadu svých vozidel, které zasahují do provozu MHD. K vidění zde bylo i několik zajímavých autobusů, které můžeme spatřit na linkách MHD, např. nízkopodlažní Neoplan, upravený autobus pro přepravu tělesně postižených osob, či Karosu B 731/ 92 ev. č. 3000, kterou pro její výšku rozhodně nikdo nepřehlédne. V případě posledně zmíněného autobusu by se vyplatilo zvážit výhledové umístění do Muzea MHD, neboť se jedná o unikátní vozidlo, které se nikdy nedostalo do sériové výroby.

Historické autobusy zde tentokrát zastupovala Karosa ŠM 11 ev. č. 7135 a dnes již také historický, Ikarus 280 ev. č. 4382. Těmito vozy se mohli případní zájemci svézt v areálu garáží.

Vozy vystavené v garážích Řepy
Evidenční číslo vozu

typ, příp. poznámka

garáž

3035

Karosa C734 po GO

Řepy

3237 Renault Agora Citybus (nové, ještě neprovozní vozidlo) Řepy
7133 Karosa B731 Řepy
7312 Karosa B931 Řepy
7455 Karosa B931 Řepy
6140 Karosa B741 Řepy
6311 Karosa B941E Řepy
5737 Karosa B732 po GO Řepy
5484 Karosa B732 pro ZTP Hostivař
3003 Neoplan N4014/1 Hostivař
7443

Karosa B931 (s interním digitálním ukazatelem zastávek)

Kačerov
7135 Karosa ŠM11 Střešovice
3000 Karosa B731 model 92 Klíčov
4382 Ikarus 280 Střešovice


Dalším vystaveným autobusem se stal bývalý vůz typu B 732 ev. č. 7096, nyní sloužící autoškole k výcviku nových řidičů. Speciální vozidla zastupoval vyprošťovací speciál Volvo, dále tahač Tatra 815, hasiči s cisternou na podvozku Liaz Š 706 a vozidlo zastávkové služby.

U vrátnice měl své mobilní stanoviště dispečerský vůz KGX 30, původně Karosa B 731 ev. č. 3648. Poblíž čerpací stanice pohonných hmot mohli návštěvníci shlédnout výstavku REHIV KLUBu Praha, skládající se z historických automobilů a motocyklů. Firma Popilka s. r. o. zabývající se přepravou pohonných hmot zde předvedla svůj historický exponát - cisternu na PHM, továrního označení Tatra 111.

Tisk zastávkových jízdních řádů byl velmi úspěšnou atrakcí a velmi prospěšnou službou.

Kyvadlovou dopravu mezi vozovnou Motol, depem ve Zličíně a řepskými garážemi, zajišťovaly nízkopodlažní autobusy Renault Agora. Pro velký zájem návštěvníků byly vypraveny ještě 2 záložní Karosy typu B 941E.

Autobusy kyvadlové dopravy, jezdící na linkách DOD1 a DOD2

Linka / pořadí

Evidenční číslo vozu

Typ

Domovská garáž

DOD/1 3018 Renault Agora Citybus Dejvice
DOD/2 3202 Renault Agora Citybus Dejvice
DOD/3 3080 Renault Agora Citybus Dejvice
DOD/4 3200 Renault Agora Citybus Dejvice
DOD/5 3201 Renault Agora Citybus Dejvice
DOD/6 3024 Renault Agora Citybus Vršovice
DOD/7 3026 Renault Agora Citybus Vršovice
DOD/8 3034 Renault Agora Citybus Vršovice
DOD/9 3015 Renault Agora Citybus Řepy
DOD/10 3043 Renault Agora Citybus Řepy
DOD/11 3044 Renault Agora Citybus Řepy
DOD/12 3049 Renault Agora Citybus Řepy
DOD/zál. 6308 Karosa B 941 E Řepy
DOD/zál. 6310 Karosa B 941 E Řepy


Celkový dojem z této akce lze hodnotit veskrze pozitivně, zájem z řad Pražanů i příznivců MHD byl obrovský a lze předpokládat, že do budoucna bude ještě stoupat.

© P. Bechyně, M. Babický 1999
Autor: pb-mb110999z-300999v-010101a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 1.10.1999
12. 7. 1999 Oslavy 100 let MHD v Ústí nad Labem.

Historie:

 1. 1. 7. 1899 zahájen provoz tramvají
 2. 1916 zahájen provoz nákladní tramvajové dopravy
 3. 19. 10. 1929 vyjely první autobusy městské dopravy
 4. 31. 12. 1955 začala systematická likvidace tram. tratí (úsek Všebořice - Telnice)
 5. 1963 byl ukončen provoz nákladní tramvajové dopravy
 6. 1. 6. 1970 dojezdily ústecké tramvaje
 7. 1. 7. 1988 se v Ústí nad Labem rozjely první trolejbusy


Oslavy:

Ve dnech 18. - 20. 6. 1999 se v Ústí nad Labem uskutečnily oslavy 100 let MHD. Obdobně jako oslavy brněnské, byla tato akce uspořádána v rámci oslav 750 let královského města Ústí n. Labem (1249 - 1999), které proběhly v období 13. - 20. 6. 1999.

Na Mírovém náměstí byl vystaven trolejbus 14 Tr ev. č. 404, uvnitř kterého se nacházela výstavka fotografií, schema trolejbusové sítě, modely autobusů a tramvají. Interieru trolejbusu vévodil zastávkový sloupek s jízdními řády linky 100. Zájemci z řad dopravních nadšenců zde mohli zakoupit některou z pamětních publikací, pohledy, jízdenky a dalších suvenýrů.

O kousek dále stál na ocelovém roštu původní ústecký dvounápravový tramvajový vůz ev. č. 88, který byl lákadlem zejména pro děti, klika kontroléru byla neustále v činnosti. K tomu všemu na náměstí vytrvale hrála dechovka, ti méně výdržnější se mohli občerstvit u nějakého stánku, či posedět v improvizované hospůdce.

Ze zastávky Mírové náměstí odjížděla historická vozidla na speciálních linkách č. 100 a 750. Autobusy linky č. 750 odvážely zájemce na hrad Střekov, kde se konaly kulturní slavnosti. Na linku č. 100 byly nasazeny autobusy i trolejbusy, každá trakce samozřejmě v jiné trase.

Trolejbusy jezdily v trase: Mírové nám. - Hraničář - Bukov - Všebořice a zpět. Na lince se střídala různá vozidla. Z domácích trolejbusů byly ke spatření všechny typy tj. 14 Tr, 15Tr i 15 TrM, z přespolních pražská "osmička" ev. č. 494 a DP Teplice zde reprezentoval vzorně udržovaný vůz 9 Tr ev. č. 105.

Autobusy odjížděly z Mírového nám. do Všebořic, odkud se vydaly přes Klíše k vozovně Předlice a dále zpět na Mírové nám.

Na lince se objevilo velmi široké spektrum různých autobusů. DP Praha zde provozoval autobusy Škoda 706 RTO Jelcz ev. č. 4881 a Karosa ŠM 11 ev. č. 7135. DP Děčín zde zastupoval kloubový Ikarus 280 ev. č. 210 a DP Ústí n. L. nízkopodlažní Renault Agora ev. č. 14. Největší pozdvižení u cestujících vzbudily patrové autobusy z Velké Británie a Berlína, nízkopodlažní vozy nejnovější generace i zahraniční historické autobusy značek Leyland, Mercedes, Man aj.

Jistou provozní zajímavostí se stala existence dvou zastávkových sloupků u smyčky Všebořice, jeden pro pravostraný a druhý pro levostranný provoz. Zájem cestujících byl obrovský. Davové šílenství se nejvíce projevovalo na Mírovém náměstí, odkud všechna vozidla odjížděla. Mnozí Ústečané se chovali, jako kdyby nikdy neviděli jiný autobus.

Ve vozovně Všebořice si mohli zájemci prohlédnout technické zázemí trolejbusové vozovny. Faktem je, že zde nebylo téměř nic zajímavého. Shrnuto: vozy 15 Tr, 15 TrM, notně omšelé vozy 14Tr, trolejbus, na kterém probíhala celková oprava a také odtahové vozidlo, v podání dnes již téměř historické Tatry 813.

O mnoho zajímavější se stala návštěva vozovny v Předlicích. Dopravní podnik zde představil svůj současný vozový park autobusů. Za nejzajímavější autobus považuji Karosu C 734 ev. č. 270, která je v současnosti využívána zejména jako autoškola, výjimečně na zájezdy. Na nádvoří bylo vystaveno velké množství zahraničních autobusů z Německa, Velké Británie, Rakouska, Švédska a Belgie, které pochopitelně vzbuzovaly velký zájem u dětí i dospělých. Drážďanský dopravní podnik se zde reprezentoval mimo historického autobusu Büssing NAG 900 N z roku 1938 také upraveným Ikarusem 280, ve kterém nabízela děvčata upomínkové předměty s dopravní tematikou. Pro pobavení dětí byla instalována velká nafukovací gumová stěna na skákání.

Samozřejmostí se stalo zpřístupnění technického zázemí dopravního podniku návštěvníkům

Domnívám se, že ústecké dopravní výročí zůstane v našich myslích zakořeněno velmi dlouho, protože takováto velkolepá akce se nestává každý rok.

Jízdní řád zvláštní autobusové linky č. 100
 • (0) Mírové náměstí
 • (5) Bratislavská
 • (20) Všebořice
 • (34) Klíše, Hvězda
 • (41) Vozovna DP
 • (52) Mírové náměstí
 • 10:06 10:26 10:46
 • 11:06 11:26 11:46
 • 12:06 12:26 12:46
 • 13:06 13:26 13:46
 • 14:06 14:26 14:46
 • 15:06 15:26 15:46
 • 16:06 16:26 16:46


Jízdní řád zvláštní trolejbusové linky č. 100
 • (0) Mírové náměstí
 • (2) Divadlo
 • (4) Hraničář
 • (6) Poliklinika
 • (7) Šaldova
 • (8) Beethovenova
 • (9) Stadion 1. máje
 • (10) Bukov
 • (12) Bukov, Rondel
 • (13) Kpt. Jaroše
 • (14) Dukelských hrdinů
 • (15) Na Kohoutě
 • (16) Všebořice
 • 10:06 10:26 10:46
 • 11:06 11:26 11:46
 • 12:06 12:26 12:46
 • 13:06 13:26 13:46
 • 14:06 14:26 14:46
 • 15:06 15:26 15:46
 • 16:06 16:26 16:46


© M. Babický 1999
Autor: mb200699z-110799v-291201a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 12.7.1999
28. 6. 1999 Oslavy 100 let MHD v Plzni

Historie:

 1. 29. 6. 1899 začala éra tramvajového provozu
 2. 21. 3. 1929 vyjely první městské autobusy
 3. 9. 4. 1941 vyjely v Plzni také trolejbusy

Oslavy:

Ve dnech 26. - 27. června 1999 oslavily Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP)  100 let trvání MHD v Plzni.

Oslavy byly velmi skromné. Pro cestující veřejnost probíhaly vždy od 10:00 do 16:00 jízdy tramvajových vozidel. Do zastávky U zvonu byly přistaveny tyto vozy:

Přehled vystavených vozidel MHD v zastávce U zvonu
evidenční číslo vozu

typ vozu

druh vozu
18 elektrický motorový dvounápravový vůz Křižík # tramvaj
121 Tatra T1 # tramvaj
303 Škoda - Inekon LTM 10.08 # tramvaj
446 Škoda 21 Ab (prodej jízdenek a pamětních publikací) autobus
? prototyp trolejbus 21 Tr ACI s asynchronní výzbrojí a  dieselagregátem * trolejbus
23 Leyland National ¤ autobus
829 Bristol LH 6L ¤ autobus


Poznámka: # - jízdy pro veřejnost, * - předváděcí prototyp, ¤ - autobusy, které se prezentovaly již na oslavách 100 let DP Ústí nad Labem.

V autobusu Škoda 21 Ab ev. č. 446, si případný zájemce o knihu 100 let městské hromadné dopravy v Plzni, pohlednice nebo jízdenky, musel vystát dlouhou frontu, nezřídka převyšující dvě ! hodiny. Stalo se tak již podruhé v tomto měsíci, že dopravní podnik podcenil zájem kupujících o propagační materiály a jízdenky.

Další věcí, kterou dodneška nechápu, se staly okolnosti prodeje publikace 100 let MHD v Plzni. Kupující za ní zaplatil 290 korun, ale pokud si zakoupil 5 jízdenek na zvláštní jízdy za a 10,- Kč, obdržel publikaci zdarma. Na 1 jízdenku bylo možno uskutečnit celkem 3 jízdy, a to: 1 x motorový vůz ev. č. 18, 1 x T1 ev. č. 121 a 1 x nízkopodlažní Astra ev. č. 303. Po absolvování dvouhodinové fronty by musel dotyčný jezdit po celý zbytek dne, aby projel všechny jízdenky. To je sice hezké, ale nesmí se to přehánět.

Jízdenka byla v platnosti i v neděli 27. června 1999, ale přiznejme si, co by člověk dělal v Plzni ještě druhý den, když dopravní podnik nemá v nabídce ani jednodenní zvýhodněnou jízdenku. Jedině snad navštívit restaurační zařízení a plnými doušky vychutnávat světoznámý pěnivý mok.

Trasy zvláštních tramvajových linek

Červený okruh: motorový vůz ev. č. 18 Křižík

Zvon - Náměstí republiky - Palackého nám. - U synagogy - Náměstí republiky - Zvon

Modrý okruh: motorový vůz T1 ev. č. 121

Zvon - Hl. nádraží ČD - Sladkovského - Hl. nádraží ČD - Zvon

Žlutý okruh: nízkopodlažní motorový vůz Škoda - Inekon Astra ev. č. 303

Zvon - Náměstí republiky - U práce, Klatovská - Chodské nám. - Bory a zpět


© M. Babický 1999
Autor: mb-270699v-130102a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 28.6.1999
18. 6. 1999 Oslavy 130 let MHD V Brně

Ve dnech 11. - 13. června 1999 proběhly v Brně, v rámci projektu "Brno - město uprostřed Evropy", oslavy 130 let MHD v Brně. Oslavy byly poměrně velkolepé, konalo se i velké množství akcí nedopravního charakteru, ale nejprve si povíme něco málo o historii.
 1. 17. 8. 1869 byl zahájen provoz koňské dráhy v trase Kiosk - Semilasso
 2. v roce 1884 zahájila svůj provoz parní trakce, zároveň ukončen provoz koňky
 3. 21. 6. 1900 se rozjely po městě první elektrické tramvaje
 4. roku 1900 skončila 1. etapa provozu osobní parní tramvaje
 5. 2. 5. 1930 zahájen provoz autobusů v trase z Lažanského nám. do Černých Polí
 6. 5. 5. 1946 zahájila svůj provoz lodní doprava na Kníničské přehradě
 7. 30. 7. 1949 se v Brně rozjely první trolejbusy


Den první:

Už od osmé hodiny ranní probíhaly v Technickém muzeu přípravy, nejprve tramvají a posléze i autobusů k jejich výjezdu do provozoven DP. Během dopoledne byly tyto vozy, ať vlastní silou, nebo s pomocí jiného vozidla, přepraveny do vozovny Medlánky, aby si je návštěvníci vozovny mohli prohlédnout v celé své kráse. Trolebusy odvezl z muzea silniční tahač do zastávky Sídliště Slatina, odkud odjely po vlastní ose do vozovny Komín. Od 14 do 19 hod. se návštěvníkům otevřely dveře ve vozovnách Komín a Medlánky doslova dokořán.

Návštěvníci trolejbusové vozovny Komín si nejprve v sále prohlédli fotografie zahraničních trolejbusů, o kousek dále se už mohli kochat fotografiemi z provozu brněnských trolejbusů, od roku 1949 do současnosti. Po příchodu do odstavné haly byli všichni příchozí upozorněni na trolejbus, který s nimi vykoná okružní jízdu po vozovně. Vystřídala se zde různá vozidla typových řad: 14 Tr, 14 TrM, nebo nejnověji 21 Tr. Řidiči trolejbusů cestujícím názorně vysvětlovali, jakou proceduru trolejbus musí denodenně absolvovat, aby se s ním mohli svézt.

Po průjezdu vrátnicí následuje myčka, pokud není mytí nutné, následuje DO (denní ošetření), kde jsou zkontrolovány a případně opraveny běžné závady a nedostatky drobného charakteru. V případě závady většího rázu odjede trolejbus rovnou na halu lehké, nebo těžké údržby. Zde byl všem přítomným vysvětlen princip fungování elektrických zařízení trolejbusu a po této velmi působivé přednášce byli všichni cestující přepraveni zpět do odstavné haly, kde už na ně čekala výstavka v podobě historických trolejbusů.

V tramvajové vozovně Medlánky (dříve Královo Pole) mohli návštěvníci obdivovat tramvajové vozy z počátku století, i ze současnosti. Rovněž zde byly ke spatření autobusy různých typových řad z dnešní doby a v atriu vozovny parkovaly autobusy Praga RND, Škoda 706 RO, 706 RTO a Karosa ŠM 11.

Dalším bonbónkem se staly tramvajové dílny, kde se provádějí střední a těžké opravy tramvají. Tomuto objektu dominuje posuvná dráha pro manipulaci s vozy uvnitř ÚD. U východu z objektu si mohli návštěvníci prohlédnout s fotografiemi typů tramvají, které v Brně jezdily, nebo jezdí. Na nástěnce byly i fotografie vozu K2 R před rekonstrukcí, během ní a po rekonstrukci. Před halou se mohli dopravní fandové pokochat pohledem na služební a pracovní vozy DPMB. Ke spatření zde byly služební vozy T2 ev. č. 4116, 4119, 4120, dále vůz T3 ev. č. 1502, ze kterého bude výhledově další služební vůz. Také zde odpočíval čistící vůz T2 ev. č. 4113, kolejový brus Schörling ev. č. 4033 a vrak montážního vozu ev. č. 5004 s kabinou Š 11 na podvozku Š 706. Spojení mezi dílnami a hlavním vchodem zajišťoval dvounápravový motorový vůz ev. č. 81.

Den druhý:

Hlavní oslavy 130 let MHD v Brně probíhaly v sobotu 11. 6. 1999. Již po třetí hodině ranní byla v TM zatopena parní lokomotiva Caroline a o něco později probíhaly přípravy konvoje vozidel k jízdě i ve vozovně Pisárky, aby se v 9:40, na pokyn posádky dispečerského vozu daly do pohybu.

Od 10:00 hod. probíhala na náměstí Svobody výstava historických tramvají a autobusů (viz níže). Úplně první zde byl, a to již od 8:00, autobus Karosa B 931 ev. č. 7440 brněnského DP. V informačním autobuse bylo možno zakoupit jízdenku na historická vozidla, či některé další propagační materiály.

Přehled propagačních materiálů prodávaných v informačním autobuse
pohlednice tramvají 5,- nebo 10,- Kč
mapa sítě MHD 30,- Kč
pexeso MHD 27,- Kč
jízdní řád platný od 29. března do 30. června 1999 0,- Kč
plakát 130 let MHD 10,- Kč
kniha 50 let lodní dopravy 10,- Kč
kniha 120 let MHD 5,- Kč
tiskovina 130 let MHD 100,- Kč
fotografie 20,- Kč
příležitostné razítko 0,- Kč


Přehled vystavených vozidel MHD na náměstí Svobody
evidenční číslo vozu typ vozu
6 koňka
10 + 79 + 25 parní tramvaj Caroline + zimní vlečný vůz + letní vlečný
1 + 61 e. m. v. + v. v.
6 e. m. v.
10 e. m. v.
52 e. m. v.
72 + 205 e. m. v. + v. v.
81 + 214 e. m. v. + v. v.
107 + 215 e. m. v. + v. v.
126 + 301 e. m. v. + v. v.
405 + 296 e. m. v. + v. v.
1064 ČKD K2 R
1201 ČKD T6A5
1470 ČKD T2 R
1626 ČKD T3 G
1702 ČKD KT8D5
1803 ČKD RT6N
53 Praga RND
22 Škoda 706 RO
202 Škoda 706 RTO
2834 Karosa ŠM 11

7440 (informační autobus)

Karosa B 931


Poznámka: e. m. v. - elektrický motorový dvounápravový vůz; v. v. - vlečný vůz

Neutuchající zájem Brňanů o svezení historickými vozidly způsobil situaci, že již krátce po třinácté hodině byly vyprodány všechny jízdenky na parní tramvaj.

Dalším lákadlem se stala výstava "130 let městské hromadné dopravy v Brně", která byly instalována v Křížové chodbě Nové radnice. Kdo vstoupil, neprohloupil. Fotografie z minulosti i současnosti, jízdenky, označovací strojek, brašna průvodčí, zastávkové sloupky, smaltované zastávkové tabulky a také modely vozidel MHD, to je jen stručný výčet vystavených exponátů.

Na Radnici městské části Brno-střed v Dominikánské ulici mohli návštěvníci shlédnout výstavku dětských kreseb o MHD a také modelové kolejiště.

Úderem druhé hodiny odpolední začaly vozit historické vozy své nedočkavé cestující. Na autobusovou linku byly vypraveny autobusy Praga RND ev. č. 53, Škoda 706 RO ev. č. 22, Škoda 706 RTO ev. č. 202 a nakonec Karosa ŠM 11 ev. č. 2834, které jezdily v trase: Joštova - Koliště - Malinovského nám. - Joštova. Jízda trvala 10 minut a jízdenku bylo možno zakoupit v předprodeji (případně u průvodčího) za 20 Kč.

Trolejbusová linka byla provozována v trase: Brandlova - Domažlická - Srbská a zpět. Vozidla. která zde jezdila, budila zaslouženou pozornost kolemjdoucích. Trolejbus Škoda 7 Tr ev. č. 31, 8 Tr ev. č. 141, 9 Tr ev. č. 3076 a nakonec jeden z mála vyrobených exemplářů - Škoda T 11. Jízdné činilo stejně jako u autobusů 20,- Kč a jízdní doba trvala cca 30min.

Brněnské "šaliny" absolvovaly okruh: Náměstí Svobody - Hlavní nádraží -Moravské nám. - nám. Svobody, případně v opačném směru: Náměstí Svobody - Moravské nám. - Hlavní nádraží - nám. Svobody. Za tento okruh zaplatil cestující 30 korun. Pro úplnost uvádím jízdní dobu, která trvala 10 min.

Největší zájem byl o svezení parní tramvají "Karolínkou", jejíž trasa vedla z nám. Svobody, přes Moravské nám k Hlavnímu nádraží, dále ke smyčce Nové sady, kde bylo nutno doplnit vodu z přistavené cisterny a namazat ojnice a další pohyblivé součásti. Po této nezbytné zastávce následovala cesta Masarykovou ulicí zpět na nám. Svobody, se všudypřítomnými dispečerskými vozy. Jízdychtiví zaplatili 70,- Kč.

Oficiálně jízdy s cestujícími probíhaly od 13:00 do 17:00, pro velký zájem však byl provoz tramvajové linky prodloužen do 17:30, kdy z nám. Svobody odjel poslední vlak s cestujícími.

Doslova na každém kroku se nacházel nějaký fotografující, či filmující dopravní fanoušek, ať již místní, nebo z jiného kraje naší republiky, popřípadě zahraničí.

Nutno podotknout, že prodej jízdenek v informačním autobusu byl ze strany DP i CK Čedok organizačně nezvládnutý. Chaos, který vládl před informačním autobusem a čekací doba zájemců, kterou byli nuceni prostát dlouhé desítky minut ve frontě, byly jedinou vadou na kráse těchto oslav.

Den třetí:

Tento třetí a závěrečný den oslav 130 let MHD v Brně, byl už spíše odpočinkový.Od šesté hodiny ranní probíhala příprava parní lokomotivy Caroline v Líšni k výjezdu a rovněž tak o něco později tramvajových vlaků v pisárecké vozovně.

V 10:00 byly zahájeny jízdy historických vozidel po městě. Parní tramvaj odjížděla každou hodinu z nám. Svobody, přes Moravské nám., Hl. nádraží na smyčku Nové sady a zpět Masarykovou ulicí na nám. Svobody. Jízdenka stála 80,- Kč.

Odjezdovým stanovištěm autobusových i trolejbusových linek se stalo Mendlovo nám. Jízdenku bylo možno pořídit za 30 korun a prodával ji kupodivu průvodčí uvnitř vozidla. Autobusy jezdily po trase: Mendlovo nám. - Pisárky - Žebětín a zpět. trolejbusy v trase: Mendlovo nám. - Pisárky - Kluchova - Čtvrtě - Pod nemocnicí - Osová a zpět, popřípadě: Mendlovo nám. - Pisárky - Kluchova - Čtvrtě - Kamenný vrch a zpět.

Po městě se též pohybovaly tramvajové soupravy ev. č. 81+214, 107+215, 126+301 nebo 405+296, jezdící z nám. Svobody do Pisárek, či Komárova a zpět, na náměstí Svobody, za 30 korun českých.

Od 10:00 do 18:00 se mohli cestující svézt i lodí na Brněnské přehradě, neboť DPMB provozuje i lodní dopravu.

Průběžně od 14:45 byly jízdy vozidel ukončovány a zatahovány do TM v Líšni, kde se bude ve dnech 19. a 20. června konat Den otevřených dveří.

Oslavy 130 let MHD v Brně se vydařily, byť s malým zaváháním v předprodeji jízdenek.

© M. Babický 1999
Autor: mb-180699v-261201a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 18.6.1999
8. 6. 1999 Malý dopravní slovník - A, Á, B, C

alkoholik protimrazové zařízení u autobusů
angličan dvojitá křižovatková výhybka
arab
 1. první vlečný vůz u třívozových tramvajových vlaků
 2. jeden směr linky č. 2, v době, kdy byla okružní (DP Praha)
astra asynchronní tramvaj Škoda-Inekon LTM 10.08
auťák autobus
autobusák,bošák, gumař, modrej pupek řidič autobusu
áčko linka A pražského metra
babosed vyznačená místa pro invalidy v prostředcích MHD
bagr autobusová linka č. 138 v trase Václavské náměstí - Sídliště Pankrác I
balík, pakl velké množství cestujících
berlochod autobus pro přepravu tělesně postižených osob (DP Praha)
beruška poziční obrysová svítilna u autobusů
béčko
 1. linka B pražského metra
 2. městský autobus Karosa řady B
bílá paní pracovní vůz ev. č. 2 (DP Olomouc)
briketa
 1. vůz metra typu 81.71
 2. uhlík v komutátoru elektromotoru
budník krychle pro umístění linkové orientace (DP Ostrava)
bufík naftové topení autobusu
buldok autobus Tatra 24
céčko
 1. linka C pražského metra
 2. linkový autobus Karosa řady C
cédéčko
 1. celodenní směna
 2. centrální dispečink (DP Praha)
cedule směrová vozidlová orientace
cukrovat kolej ručním sypačem u starých vozů sypat malé množství písku
černá kolej, jedovatá kolej, jedovka, posmrkaná kolej, špatná kolej kluzká kolej, na které hrozí nebezpečí smyku
čočky
 1. dopravní návěstidlo pro tramvaje
 2. zastávkové smaltované terčíky s čísly linek
čtrnáctka trolejbus Škoda 14 Tr
čtyřstovák vůz řady 400
Více ...
Autor: mb080699v-240899a-mb-ts100202a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 8.6.1999
Malý dopravní slovník - D, E, É, F, G

devítikilo autobus Karosa řady 900
devítka trolejbus Škoda 9 Tr
devítistovák vůz řady 900
dělat dveře změna stran dveřních uzávěr při změně směru jízdy u st. vozu
dělo, žihadlo vůz ve špičkovém stavu, schopný rychlé jízdy
díra, vokno neúměrně dlouhý interval mezi vlaky nebo vozy
dráteník montér trolejového vedení
dvojče
 1. spřažené tramvajové vozy typu T
 2. tramvajový dvojčitý vůz ev. č. 3001-3004 (DP Praha)
dvoustovák vůz řady 200
dvoustovka salónní motorový tramvajový vůz ev. č. 200 (DP Praha)
elcéčko zájezdový autobus Karosa řady LC
elektrika tramvaj (DP Praha)
emjednička vůz metra ČKD M1
emtéčko, emtéšestka tramvaj MT 6
erena autobus Praga RN
erenda, randál autobus Praga RND
erjednička prototyp vozu pražského metra Tatra R1
erťák
 1. autobus Škoda 706 RTO, Škoda 706 RTO Jelcz
 2. tramvaj RT6N1 (DP Brno)
esúčko, union, unionka tramvaj T3 SU, T3 SUCS
ešdéčko autobus Karosa ŠD 11
ešelka autobus Karosa ŠL 11
ešemka, šiml, šumák, šemík autobus Karosa ŠM 11
éčéeska, éčéesko vůz metra EČs
Autor: mb080699v-240899a-mb-ts100202a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 8.6.1999
8. 6. 1999 Malý dopravní slovník - H, CH, I, J

faje, klacky trolejbusové sběrače
fíra strojvedoucí metra
glajzy koleje (DP Brno)
hrabal, hrabálek, hrabánek, louda pomalu jezdící řidič
hrazda držák zpětných zrcátek vozu T3 (DP Praha)
hybžon řídící páka kontroléru vozů metra
ikar, čabajka, housenka, maďar, ištván, chlastrbus, rábarus, ikáč, harmonika, klobása, paprikáš autobus Ikarus 280
ikáč autobus Ikarus 280
ištván autobus Ikarus 280
jednohubka solo tramvaj
jelč autobus Jelcz 272 MEX (licenční Škoda 706 RTO)
jet domů jet do vozovny
jet jako lucerna, vozit vzduch jezdit s minimálně obsazeným vozem
jet na čas jezdit v souladu s jízdním řádem
jet na kufru, koukat do vlečňáku jet v těsném závěsu za jinou tramvají, autobusem, trolejbusem
jet systémem jedna-čtyři-sedm u starých tramvají prudce zapínat stupně jízdy
junák trolejbus Tatra T 400
Autor: mb080699v-240899a-mb-ts100202a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 8.6.1999
8. 6. 1999 Malý dopravní slovník - K, L, M, N

kačena, káťa, katka, kátéčko, krabice, kaťuše tramvaj KT8D5
kafáč kalorifer
kaliforňan povrchová výhybka (DP Praha)
kanál montážní jáma
kanár, kanárek autobus Karosa B 931 první serie (DP Praha)
karosa s batohem autobus Karosa řady 700 se zaoblenou zadní částí (DP Praha)
kastrólek starý typ služební čepice pracovníků elektrických drah
kaštan, smeták cestující
kaštani v prášku pytle s balastem, určené pro simulaci zátěže vozu
kádvojka tramvaj K2
kájednička tramvaj K1
kecafon, pamlíčko automatický hlásič tramvajových zastávek (DP Praha)
klacky sběrače trolejbusu
kladka,rolna tyčový sběrač proudu
klapačák autobus Karosa B 731.00 a 731.04
klapačka trolejbus se stykačovou el. výzbrojí (nejčastěji 9 Tr)
klec oplocené stání ve vozovně pro vozy po nehodě
kloubomatika, kloubasa kloubová Karosa B 741, B 941
klougora kloubový autobus Citybus
kňour kontrolér nouzového řízení metra
kolben zaměstnanec firmy ČKD
kočkopes tramvaj T3R ev. č. 8205 (DP Praha)
kolíňák tramvajový vlečný vůz vyrobený v Kolíně (DP Praha)
kolo,tůra oběh vlaku (vozu) z jedné konečné na druhou a zpět
kolotoč krátká linka s velkým počtem oběhů
koloveč jednotyčový zastávkový sloupek (DP Praha)
konec konečná zastávka nebo stanice
košťata
 1. u tramvaje ochrana proti přejetí
 2. mycí linka s rotačními kartáči
krabička zařízení pro couvání ze zadního stanoviště tramvajového vozu
krasin tramvajový dvounápravový jednosměrný vůz (DP Praha)
krhák trolejbus s opálenými kontakty, který při jízdě škube
krokodýl tramvaj RT6 (DP Liberec)
krtek
 1. metro
 2. pracovník metra
 3. zařízení na čištění přestavníků výhybek
kubánec exportní verze autobusu RTO určená na Kubu
kuplíř průvodčí provádějící spojování vozů
kuplování
 1. spojování tramvajových vozů
 2. rozpojování a spojování vozů při obracení vlaků
letiště montážní plocha kolejových konstrukcí
letňák, ofeňák otevřený tramvajový vůz
linkáč linkový stykač
lochneska tramvajová trať Nádraží Braník - Sídl. Modřany (DP Praha)
lora nákladní motorový, nebo vlečný tramvajový vůz
madona oválný služební znak přepravní kontroly
magnety, bačkory, kolejovky elektromagnetické kolejnicové brzdy
manipulák manipulační vůz
mevro tramvajový dvounápravový třídvéřový vůz (DP Praha)
metrák pracovník metra
měsíček upravený tramvajový vyhlídkový vůz (DP Praha)
modrák linkový autobus Karosa C 734, 744, 934 nebo 944
monťák, šibenice, věž montážní vůz trolejového vedení
motorovka motorová výfuková brzda autobusu
mrtvák, mrtvola, mrtvý muž bezpečnostní pedál u vozů T1
muvka, mufka motorový pracovní údržbový vůz
nízkopodlažák nízkopodlažní autobus
nízkopodlažka, nízká podlaha tramvaj RT6N
nočník
 1. linka nočního provozu
 2. nástřešní svítilna pro označ. čísla linky (DP Praha)
noty
 1. dispečerský jízdní řád
 2. vozový jízdní řád
Autor: mb080699v-240899a-mb-ts100202a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 8.6.1999
8. 6. 1999 Malý dopravní slovník - O, P, R, Ř

oblíknout umístit na vůz linkové orientace
osmistovák vůz řady 800
panťák pantografový sběrač proudu
paráda, druhá poloha
 1. jízda s paralelně zařaz. trakčním motorem u st. vozů
 2. jízda na nejvyšší stupeň u staré tramvaje
patnáctka trolejbus Škoda 15 Tr
pepík, pražák pražský tramvajový vůz ř. 200, 300, 400 (DP Olomouc)
peron nástupiště stanice metra
pérovky zajišťovací výhybky
pendl služební vůz gar. Kačerov (trasa gar. Kačerov - metro Kačerov a zpět)
pětistovák vůz řady 500
piáno tlačítkový ovladač automatické převodovky u vozů ŠM 11, B 731, B 741, B 931,B 941,
plyňák autobus s pohonem na zemní plyn (DP Praha)
plecháč tram. vlečný vůz s celokovovou skříní (DP Praha)
pobřežní hlídka tram. l. č. 28 v trase:Nádr. Smíchov-Nádr.Braník (DP Praha)
podhození přestavení výhybky pod jedoucím vozem
podkoní trať. dispečer konající službu u Muzea (DP Praha)
podolský výtah autobusová linka č 148 v trase Podolská vodárna-Kavčí hory
policajtka, tébézetka technicko bezpečnostní zkouška vozu
pomeranč, oranžový expres pojízdná autobusová dílna (většinou typu RTO nebo Š 11)
ponorka
 1. tramvaj T1 (DP Olomouc)
 2. dvounápravový jednosměrný vůz (DP Praha)
povříslo zlatá šňůra na čepici dispečera
pozorka, dozorce, poklasný, starej, zlatá šňůra, vokovaná hlava, vokovaná čepice dispečer konající službu
plachta denní přehled provozu
plechovka vůz metra pro přepravu cestujících
pracák pracovní vůz
pračka trolejbus Praga
pragotron směrová orientace používaní u vozů KT8D5 (DP Praha)
prásknutí nadjetí jízdního řádu
příčák příčný závěs trolejového vedení
přívodka (třetí) napájecí kolejnice metra
převlíknout vyměnit na voze linkové orientace
rendl, rencek, angorák, angora, cityhnus, ciťák autobus Citybus 
rustonka Rustonova továrna (později objekt DP Praha v Karlíně)
rumun exportní verze autobusu RTO určená do Rumunska
řetězovka řetězovkový závěs troleje
Autor: mb080699v-240899a-mb-ts100202a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 8.6.1999
8. 6. 1999 Malý dopravní slovník - S, Š, T, V

sedmistovák vůz řady 700
sedmikilo autobus Karosa řady 700
sedmnáctka trolejbus Škoda 17 Tr
sekce úsekový dělič trolejového vedení
skleník trolejbus Tatra T 401
služebák služební vůz
sluníčko upravený tramvajový vyhlídkový vůz (DP Praha)
soráč autobus SOR
stovák vůz řady 100
střelnice, starťák autobus se zabudovaným startovacím agregátem
stříbrný šíp zájezdový autobus Karosa LC 936 ev. č. 3189 (DP Praha)
svlíknout vyjmout z vozu linkové orientace
šajtrpáka řadící páka
šalina, šmirgl tramvaj (DP Brno)
šalinář řidič tramvaje (DP Brno)
šalinkarta předplatní jízdenka (DP Brno)
šejdr dělená směna
šestistovák vůz řady 600
šumperák, alstom tramvaj T3P ze Šumperka
špígl zpětné zrcátko (DP Brno)
švec řidič tramvaje (DP Praha)
tágo stavěcí klíč na výhybky
teploměr typ vnitřní vozové orientace (DP Praha)
téčko tramajový vůz řady T
téjednička tramvaj T1
tédvojka, sputnik tramvaj T2
tétrojka tramvaj T3
téčtyřka tramvaj T4
tépětka tramvaj T5
téšestka tramvaj T6
trejsi, trejsina trolejbus Škoda 21TrACI
tramvajenka předplatní jízdenka (DP Praha)
trmko trolejbus Škoda 14 TrM, 15 TrM
třístovák vůz řady 300
třístovka linka řady 300 v Pražské integrované dopravě (DP Praha)
tůrák nedělená směna (skládá se z ranní a odpolední části)
tuplák dvojmontáž pneumatik na zadní nápravě autobusu nebo trolejbusu
tykadlák trolejbus (DP Plzeň)
trajf trolejbus (DP Brno)
trhačka dělená směna
tranzistorák tramvaj s tranzistorovou elektrickou výzbrojí
tyristorák, tyristorka tramvaj nebo trolejbus s tyristorovou pulzní regulací
vamberák vlečný tramvajový vůz (DP Praha)
vajíčko
 1. autobus Škoda 706 RTO, RTO Jelcz
 2. typ vlečného tramvajového vozu (DP Praha)
veksle, vexl výhybka
voko autobusová linka č. 121 (DP Praha)
vlaštovky služební nástupiště depa Kačerov (DP Praha)
vrak, popelnice, šunka, hadr, hniják, kýbl vůz ve špatném technickém stavu
vyjížďák vůz jezdící pouze v odpolední špičce
vysavač, hovnocuc
 1. pracovní tramvajový vůz na čištění žlábků kolejnic
 2. speciální automobil na čištění přestavníků
Autor: mb080699v-240899a-mb-ts100202a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 8.6.1999
8. 6. 1999 Malý dopravní slovník - W, Y, Z, Ž

wilsonka poloautomatická převodovka autobusů Praga NDO
zaráčnovat zabrzdit ruční brzdou (používáno dříve)
zájezďák zájezdový autobus
zatahovák vůz jezdící pouze v ranní špičce
zkušebka
 1. zkušební jízda vozu
 2. zkušební trať
záloha
 1. záložní vozidlo
 2. řidič - záloha
žehlička tramvaj T1 (DP Ostrava)
železárna nehoda tramvají (dříve železniční nehoda)
žluťák zájezdový autobus Karosa LC 735, 736

Prameny:

 • vlastní poznámky
 • list DP kontakt DP Praha
 • Bureš, Londin, Vrba - Olomoucké tramvaje, Olomoucké autobusy
Autor: mb080699v-240899a-mb-ts100202a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 8.6.1999
6. 4. 1999 100 let MHD v Olomouci.

Hodiny ukazují 5:30, já stojím na nástupišti Hlavního nádraží v Praze a čekám na příjezd vlaku IC 143 Detvan, který mě dopraví na oslavy 100 let DP města Olomouce.

V 5:36 přijíždí vlak IC. Nastupuji do vlaku a hledám volné kupé. Nacházím a usedám. O chvíli později přichází kolega Veselý, po něm Dušek, následuje kolega Vítek a jako poslední dobíhá kolega Fabisz.

Je 5:52, průvodčí dává znamení k odjezdu. Kolega Fabisz vydatně snídá a zmožen jídlem usíná. V kupé panuje dobrá nálada. Za pár minut usíná i kolega Veselý, my zbylí si vyprávíme dopravní zážitky. Devět minut po deváté přijíždíme do Olomouce. Řítíme se ke stánku DPMO, abychom zakoupili jízdenky. Ve chvilce je za námi fronta dalších zájemců.

V 9:22 nastupujeme s kolegou Veselým do vozu T3 ev. č. 128 na lince 2 a odjíždíme na náměstí Republiky. Jdeme do vozovny, kde jsou již početné davy příznivců a fanoušků dopravy. Přidáváme se k fotografujícím a natáčejícím kolegům. Tramvaje jsou připraveny k výjezdu.

Evidenční číslo vozu Typ vozu Výrobce Rok výroby
16 dvounápravový motorový vůz Moravskoslezská vagónka Studénka / Siemens & Schuckert 1914
223,99 dvounápravový motorový vůz + vlečný vůz Ringhoffer Praha + Královopolská strojírna Brno 1930 + 1951
131 T3 Tatra Praha 1967
202 Škoda-Inekon LTM Škoda Plzeň 1998
172,173 T3 SUCS (reklama 100 let DPMO) Tatra Praha 1988


Okolo desáté se dává konvoj do pohybu. První odjíždí vůz č. 131, v krásném červenobílém laku, těsně následován stařičkým vozem č. 16. Dále odjíždí soupravy 223+99 a T3 SUCS 172+173. Posledním vozem konvoje se stává vůz Škoda-Inekon, důvěrně známý spíše pod označením Astra.
S kolegou Veselým běžíme na náměstí Republiky, abychom nadeběhli konvoji tramvají. Vytahujeme techniku a hledáme si ideální místo pro fotografování a natáčení. O chvíli později přijíždí první vůz konvoje, následován dalšími. Po odjezdu Astry defilují vozy RTO, RO a Praga RND, doprovázené historickými motocykly a automobily.

Následně odjíždíme z místa činu standardním vozem T3 na lince 4. U nádraží kolonu doháníme, následně vystupujeme z tramvaje a odcházíme do smyčky Fibichova, kde jsou vystaveny autobusy. Tramvajový konvoj mezitím míří do Pavloviček.

Fotografuji a filmuji vystavené vozy. Kolega Veselý se mezitím ztrácí kdesi v davu.

V půl jedenácté přijíždí tramvajový konvoj od Pavloviček. Hledám vozidlo, kterým bych se svezl. Mé oko spočívá na krásném voze Škoda 706 RTO s přívěsem Jelcz PO 1E, které jsou majetkem Dopravního podniku města Ostravy. Vybírám si Jelcz PO 1E a usedám.

10:36 - startujeme. O chvilku později sice opět zastavujeme a čekáme na další organizaci konvoje, ale podle dobré nálady všech přítomných se zdá, že to nikomu nevadí. Nastupuje ještě několik lidí, mezi nimi i kolega Veselý, kterého jsem před okamžikem ztratil z dohledu.

V 10:40, při zavírání dveří přívěsu, zůstává jednomu nejmenovanému členu ostravského Kroužku přátel městské dopravy v ruce viset část plastového madla na zavírání dveří. Všichni cestující se svorně smějí.

Za několik okamžiků se konvoj vydává na cestu. Po trase: Hlavní nádraží - Tržnice - Nová Ulice si konvoj získává respekt u všech přihlížejících.
Ve chvíli, kdy přijíždíme ke smyčce Nová Ulice, jsou již všechny tramvaje na místě. Parkujeme do řady za ostatní autobusy. Vystupujeme a technika opět nezahálí.

Dívám se na hodinky, ukazují právě jedenáct hodin. Stávám se svědkem zajímavé situace. Kolemjdoucí starší paní si stěžuje řidiči autobusu RTO, že zastavil na přechodu pro chodce a ona nemůže přejít silnici. Babka se ještě chvíli dohaduje s řidičem a po dvou minutách, se slovy: " To snad není možný, dneska si každej může dělat co chce " , činí pět kroků navíc, aby mohla pokračovat dále.

Po necelých deseti minutách se konvoj dává opět do pohybu. S kolegou Veselým nastupujeme do Astry bez označení linky a odjíždíme. Ještě než si stačím uklidit techniku, řidič prudce akceleruje a já začínám padat dozadu. V pudu sebezáchovy, ač nerad, se sápu na nějakého příznivce dopravy. Za způsobené trauma se mu promptně omlouvám a přidržovací tyče se už držím jako klíště.

Jelikož máme zpoždění, řidič zastávky projíždí. Po chvíli přichází starší pán a stěžuje si řidiči: " Pane řidiči, jaktože tady nestavíte, já tu bydlim! " Na nejbližší zastávce řidič otevírá a pán nás opouští. Vzápětí přijde paní se stejným problémem. Hned za ní běží dvě slečny, zjevně rodinné příslušnice oné paní. Při této příležitosti si dovoluji ocitovat větu z filmu Marečku, podejte mi pero a volám: " Je tu ještě někdo od Hujerů? "

Pokračujeme dále. Míjíme nádraží Olomouc - město, kde jsou vystaveny motorové lokomotivy ČD. V 11:30 se ocitáme na konečné v Neředíně, kde opět probíhá fotografování a filmování. Míříme pěšky k jednokolejnému úseku.

V 11:40 se konvoj opět vydává na cestu. Fototechnika všech příznivců MHD šílí. Opouštíme konvoj a čekáme na běžnou linku, abychom se dopravili k prodejně DPMO. Právě odbíjí dvanáctá hodina, když s kol. Veselým nakupujeme pamětní publikace, vydané ku příležitosti 100 let Dopravního podniku města Olomouce.

Patnáct minut po poledni, při chůzi Riegrovou ulicí, potkáváme kolegu Vanku, který mezitím přijel z Prahy. Míříme na Horní náměstí, abychom se věnovali dopravní archeologii. Zkoumáme pozůstatky tramvajových tratí.

Pokračujeme na Dolní náměstí. Zde jsou vystaveny všechny autobusy. Je to nádherný pohled - autobusy na historickém náměstí.

SPZ Evid. číslo Typ Barva Majitel Rok výroby
ULA 66-75 není Š 706 RTO LUX modro-bílá Kolej-klub Ústí n. L. 1960
BSC 74-95 není Š 706 RTO LUX fialovo-bílá ČSAD Brno 1969
BAC 02-01 236 Š 706 RTO MTZ červeno-bílá DP Bratislava 1976
(B 14-05) převozní 202 Š 706 RTO MTZ červeno-bílá TM Brno 1967
PV 42-20 57 Š 706 RTO CAR červeno-bílá Požární pluk Skrbeň 1972
(B 12-72) převozní 22 Š 706 RO červeno-bílá TM Brno 1947
NAA 14-56 není Praga RND zeleno-bílá Dašek 1947
OVC 06-90+OV 79-93 247+1227 Š 706 RTO CAR + Jelcz PO 1E červeno-bílá DP Ostrava 1966 + 1974


Poznámka: převážná část vozidel není původní.

Ve 13:45 odcházíme s kolegou Vankou z náměstí a jdeme na tramvaj. Přesunujeme se k Hlavnímu nádraží. Zde se konají jízdy pro veřejnost. Vypravovány jsou tramvajové vozy č. 16 a 202. Jezdí po okružní trase: Hlavní nádraží - Tržnice - nám. Republiky - Hlavní nádraží a opačně. Vůz č. 16 jezdí bez označení linky, Astra č. 202 nejprve jako l. č. 9, posléze 100.

Kolega Vanka zůstává na nádraží a já nasedám do zaplněné tramvaje z roku 1914. Vyrážíme do města. cestou potkáváme v protisměru soupravu 223+99, neváhám a přestupuji. Míříme do Neředína. Opouštím soupravu kdesi na tř. Míru. Jedu k nádraží, abych zakoupil jízdenku na rychlík do Prahy.

V 16:55 přijíždí rychlík " Fatra ", o pět minut později dává výpravčí " volno" . Cesta probíhá v poloprázdném vlaku dobře, až do 19:45, kdy zastavujeme někde u Poříčan. O dvanáct minut později, se vše vysvětluje, nejprve nás předjíždí jiný osobní vlak a poté příjíždí v protisměru pracovní vůz MVTV2. Náš vlak se opět rozjíždí, aby dorazil na pražské Hlavní nádraží s desetiminutovým zpožděním, ve 20:38.

Odcházím do metra, přijíždí mi rekonstruovaná souprava metra 81.71M. Náročný a zajímavý den je u konce, hodnotím jej velmi kladně a znaven jdu spát.

© M. Babický 1999
Autor: mb-030499z-170202a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 6.4.1999
18. 2. 1999

Michal Babický
Báseň

Městská doleva i doprava
Jedou celou Prahou
lidi koňskou drahou
kočí bičem práská
z cesty, chásko pražská

Je to pokrok lidičky
tramvaj tu má cestičky
krasin, plecháč, ponorka
do zimy i do horka

Konečně dobrá zpráva
je tu lanová dráha
není to jako dřív za kačku
přesto jde jízda na dračku

Na začátku století
autobus byl v prokletí
tohle už dnes neplatí
jezdí s ním i bohatí

Žene se Žitnou ulicí
trolejbus, s rudou hvězdicí
šestadvacet tomu let
snad se někdy vrátí zpět

Bolševici plány hatí
český nápad se nám ztratí
ruské vozy jezdit budou
celou Prahu odvézt mohou

Nová metra soupravička
pan Kotas je prostě špička
lepší tratě si přejeme
když těmi starými jedeme

Moderní vozy dnes zelenou mají
ne všichni lidé je ale znají
též nový "krtek" na východ
přijde Pražanům jistě vhod

Ve vozovně Střešovice
spatříš toho ještě více
v muzeu, tam žije
tahle historie

© Korektura J. Šafář 1998
© M. Babický, J. Šafář 1998
Autor: mb-jš-191098v-170202a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 18.2.1999

Pokud chcete kontaktovat redakci, využijte link. , eventuelně stránku Techinfo.

©
CITYTRANS CZ 1999 - 2021 - Šíření textů z www.citytrans.info a www.citytrans.cz je možné pouze se svolením redakce a uvedení zdroje. Citytrans CZ má ISSN 1804-7297

Zpět nahoru