31. 10. 2021
T2R 19 a 18 T2R 17, 18, 19 trolejbus Ekova 706 RTO PMDP noční

CITYTRANS CZ31.12.2010 Aktualizace krátkých zpráv.
Autor: mb-311210v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2010, Aktualizace www, 31.12.2010
Ostrava (vše): Mimořádná přeprava při smogu v ostravské MHD. Statutární město Ostrava se s platností od 15. prosince 2010 rozhodlo umožnit v době vyhlášené smogové situace mimořádnou přepravu cestujících v MHD Ostrava a dalších linkách integrovaného dopravního systému ODIS na území města Ostravy - tarifní zóny ODIS č. 1 až 4. Mimořádná přeprava cestujících znamená, že cestující si po vyhlášenou dobu nemusejí označovat jízdenku ODIS (15min., 60min., 24hodinovou) a ani platit za přepravu SMS jízdenkou. Situace se netýká majitelů dlouhodobých předplatních jízdenek. Mimořádnou přepravu na území města Ostravy (tarifní zóny 1 až 4) budou poskytovat Dopravní podnik Ostrava a.s., Veolia transport Morava a.s., TQM-holding s.r.o. a firma MAXNER. Mimořádná přeprava bude zavedena v případě, kdy nastane smogová situace a bude vyhlášen signál regulace. O vyhlášení mimořádné přepravy budou cestující informování tabulemi za předním sklem dopravních prostředků MHD, ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava a.s. navíc akustickým hlášením. Tabule bude oranžové barvy s černým textem: "SMOG NEOZNAČUJTE JÍZDENKY ODIS V ZÓNÁCH 1 - 4".
Autor: (003499cz)-mb-311210z-311210w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 31.12.2010
Plzeň (tbus): Trolejbus Škoda 3Tr bude opraven. Historický trolejbus Škoda 3Tr3 ex DP Plzeň ev.č. 119 z roku 1948 podstoupí náročnou renovaci ve firmě Former. Vozidlo bylo odtransportováno 22.12.2010 a nynější vlastník Techmania Science Center předpokládá, že renovace by mohla být dokončena na jaře 2012. Poté se vozidlo stane jedním z lákadel Techmanie.
Autor: (003498cz)-mb-311210z-311210w, Trvalý odkaz, Trolejbusy, Aktuality, 31.12.2010
Praha (vše): Zvýšení cen jízdného ve vnějších pásmech PID. Od 1.1.2011 dochází k nárůstu cen jízdného v pražské příměstské dopravě, a sice cca o 20 %. Týká se to jak jednotlivých, tak předplatních jízdenek. Nutno podotknout, že o cenových změnách se až do poslední chvíle nevědělo, přišlo to tak jaksi plíživě a znenadání.
Autor: (003497cz)-mb-291210z-311210w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 31.12.2010
Praha (vše): Od 3.1.2011 se mění dosavadní systém zastávek „na znamení“. Od 3.1.2011 dojde ke změně způsobu zastavování v zastávkách s charakterem „na znamení“ a s tím související i k rozšíření jejich počtu. Při nastupování do vozidla již nebudou muset cestující na těchto zastávkách mávat, ani konat jiné podobné úkony, ale bude stačit, když budou zřetelně vidět v zastávkovém prostoru. Vystupování z vozidla je stejné jako dosud, tj. signalizačním zařízením uvnitř vozu nebo požádáním.
Autor: (003496cz)-mb-291210z-311210w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 31.12.2010
30.12.2010 Aktualizace krátkých zpráv.
Autor: mb-301210v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2010, Aktualizace www, 30.12.2010
Praha (metro): Přerušeníprovozu metra B dne 30.12.2010. Ve čtvrtek 30.12.2010 cca mezi 17:00 - 18:00 byl mimo provoz úsek metra Nové Butovice - Zličín (údajně technická závada výhybky). NAD X-B (865) zajistily vozy řepské garáže, většinou NP standard, kloubové minimálně. Zatímco všeobecné informace o přerušení provozu podával ve většině stanic metra staniční rozhlas, v dotčených stanicích, kde by bylo zapotřebí již konkrétnějších informací (předpokládaná doba přerušení, náhradní doprava, nástupní zastávka), mlčel. Dispečeri DP Praha se sice oháněli co mohli, avšak neznalost řidičů o trasy linky X-B situaci nepomáhala, ba naopak, zbytečně docházelo ke zdržování při nabírání cestujících. Štěstí pro DP Praha byl fakt, že k výluce došlo ve dnech, kdy nejezdí až tolik cestujích a navíc v době, kdy dopravce mohl stáhnout některé autobusy z končících šejdrů. Bohužel se dosti citelně nedostávalo článkových autobusů, takže dostat se na Nových Butovicích do některého z přistavených Citybusů chtělo leckdy přímo atletický či zápasnický výkon. V provozu byly spatřeny následující vozy (seznam není úplný): Karosa B731 ev.č. 7253; Karosa B951 ev.č. 4039; Karosa B941 ev.č. 6245; Karosa B961 ev.č. 6366; Citybus event. č. 3339, 3341, 3345; SOR NB12 ev.č. 3598, 3600. Těsně se nedostalo na nejnovější přírůstek v podobě vozu SOR NB12 ev.č. 3605, který nebyl nakonec na linku NAD nasazen, ač k tomu nebylo daleko.
Autor: (003495cz)-mb201210z-301210w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 30.12.2010
Praha (vše): Den otevřených dveří NTM v Praze. Ve středu 29.12.2010 se od 10:00 do 18:00 konal Den otevřených dveří v rekonstruovaných prostorách Národního technického muzea v Praze. Po absolvování 45 - 90 minut čekání v zástupu nedočkavců si mohli zájemci prohlédnout část expozic dopravních sbírek. Expozice se poněkud provzdušnily a získaly nové exponáty, např. letoun Supermarine Spitfire LF Mk.IXE či Aero L-39 Albatros. Některé exponáty na umístění ještě čekají, např. Tatra T-613, která vozila představitele komunistického režimu v ČSSR. Muzeum bude otevřeno 15. února 2011. Některé z expozic však na rekonstrukci stále čekají, např. důl v podzemí muzea. Kompletní otevření všech sbírek je v závislosti na množství finančních prostředků uvažováno kamsi do let 2012/2013.
Autor: (003494cz)-mb291210z-301210w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 30.12.2010
Ústí nad Labem (bus): Náhradní doprava na lince 55. Dne 20.12.2010 byl na trolejbusové lince 55 spatřen autobus náhradní dopravy, a sice dnes již stařičká Karosa B731 event.č. 8.
Autor: (003493cz)-mb201210z-301210w, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 30.12.2010
Pardubice (bus): Výřady pardubických B731. DP Pardubice vyřadil a nabízí k odporodeji autobusy Karosa B731 ev.č. 32, 84, 85,130,132,137,138 z let 1989 - 1995.
Autor: (003492cz)-mb301210z-301210w, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 30.12.2010
Ústí nad Labem (lan): Provoz lanové dráhy na Větruši byl zahájen 7.12.2010 ve 13:00. Lanovka bude v provozu každý den od 8:00 do 22:00. Každé pondělí v měsíci je provoz lanové dráhy přerušen z důvodu pravidelné revize. Jízdné pro cestující od 6 let výše bylo stanoveno na 15 Kč, jízdenky lze zakoupit pouze ve stanicích lanové dráhy, předprodej neexistuje. Bezplatná přeprava se týká dětí do 6 let věku, držitelů průkazu ZTP, ZTP/P včetně průvodce a vodícího psa. Využití lanovky několik dnů po slavnostním otevření oceňují zejména rodiny s dětmi, kterých cestuje nikoliv bezvýznamné množství.
Autor: (003491cz)-mb201210z-301210w, Trvalý odkaz, Lanovky, Aktuality, 30.12.2010
Šumperk (žel): Pravidelné vypravování železniční řady 831 minulostí. V sobotu 11.12.2010 uzavřel motorový vůz ev.č. 831.110 svým výkonem na vlacích 13009/13014 a 3615/3616 po šedesáti letech éru pravidelného provozu tohoto typu na železničních kolejích.
Autor: (003490cz)-mb291210z-301210w, Trvalý odkaz, Železnice, Aktuality, 30.12.2010
Praha (žel): Plná integrace žel. trati 173 v úseku Praha - Nučice. S platností od 1. ledna 2011je rozšířena plná integracena železniční trati č. 173 v úseku Praha-Řeporyje - Nučice (linka S6) a také na trati č. 122 v úseku Hostivice - Rudná u Prahy. Plná integrace znamená, že ve vlaku platí nejen předplatní jízdní doklady PID, ale i přestupní jízdenky PID pro jednotlivou jízdu. Železniční stanice v tomto úseku (Zbuzany, Rudná u Prahy, Nučice a Hostivice-Litovice) budou vybaveny označovacími strojky PID. Cestující je povinen před nástupem do vlaku označit jízdenku v tomto strojku. Ve vlacích lze používat jízdenky označené v prostředcích městské dopravy nebo integrovaných autobusových linkách PID v rámci jejich časové a pásmové platnosti. Tyto jízdenky se znovu neoznačují. Přestupní jízdenky PID pro jednotlivou jízdu lze v daných úsecích používat ve všech osobních vlacích. Kromě přestupních jízdenek PID pro jednotlivou jízdu platí na trati 173 v úseku Praha-Smíchov - Nučice a na trati 122 v úseku Praha - Rudná u Prahy veškeré předplatní jízdní doklady PID ("tramvajenky", doplňkové kupony), krátkodobé časové jízdenky PID (24 hod., 3, 5 dní) a jízdenky P+R. Uvedené jízdní doklady PID platí vždy jen v rozsahu své časové a pásmové platnosti. Ve vlacích neplatí SMS jízdenky.
Autor: (003489cz)-mb291210z-301210w, Trvalý odkaz, Železnice, Aktuality, 30.12.2010
Praha (tram): Započaly práce na prodloužení tramvajové trati v Podbabě. Koncem října 2010 nabylo platnosti stavební povolení k prodloužení tramvajové trati v Podbabě . Vtip je v tom, že se jedná o pouhý čtvrtkilometr novostavby tramvajové tratě Podbaba - ČD Podbaba (údajně zárodek TT do Suchdola), navíc z důvodu finanční impotence SŽDC prozatím nebude realizována přestupní vazba na železnici. Pro dejvické bude mít větší užitek rekonstrukce stávajícího úseku Dejvická - Podbaba.
Autor: (003488cz)-mb301210v-301210w, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 30.12.2010
Německo - Deutschland / Hannover (zahr): Nová tramvajová trať v Hannoveru. Po dlouhých měsících byl 12.12.2010 otevřen nový úsek tramvajové tratě (Stadtbahn) Paracelsusweg - Schierholzstrasse v severovýchodní části města.
Autor: (003487cz)-mb301210z-301210w, Trvalý odkaz, Zahraničí, Aktuality, 30.12.2010
Nový Jičín (žel): Železniční trať Hostašovice - Nový Jičín definitivně zrušena. Po dlouhé klinické smrti počínaje nemilosrdnými záplavami 24. 6. 2009, byla trať č. 326 s vydáním nového grafikonu vlakové dopravy 2010/2011 dne 13.12.2010 definitivně zrušena a nepočítá se s její obnovou. Obce podél železniční tratě chtějí z drážního tělesa udělat, jak jinak, než v dnešní době tolik zprofanovanou cyklostezku.
Autor: (003486cz)-mb121210z-301210w, Trvalý odkaz, Železnice, Aktuality, 30.12.2010
Praha (žel): Škoda 109E zkušebně s cestujícími. Ve středu 15.12.2010 ve 12:39 se poprvé rozjela nová elektrická lokomotiva Škoda 109E (označení ČD řadou 380) v režimu zkušebního provozu s cestujícími. Stroj s označením 380.008-3 se vydal na trať v čele vlaku IC571 Zdeněk Fibich.
Autor: (003485cz)-mb151210z-301210w, Trvalý odkaz, Železnice, Aktuality, 30.12.2010
29.12.2010 Aktualizace krátkých zpráv.
Autor: mb-291210v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2010, Aktualizace www, 29.12.2010
Praha (tram): Pražské "klasiky" T3 pomalu končí. Ve středu 29.12.2010 byla v provozu MHD spatřena na lince 22 souprava T3, T3SUCS ev.č. 6921, 7099. Vzhledem k tomu, že provozních klasických vozů T3 zbývá méně než 10, jde o dost neobvyklé řazení soupravy, vozy T3 jsou v drtivé většině případu spřáhovány jako zadní vůz soupravy. V souvislosti s plánovanými dodávkami nových vozů Škoda 15T lze očekávat nejenom brzký konec zbývajících vozů T3, nýbrž i většího množství jejich klonů T3M a T3SUCS.
Autor: (003484cz)-mb291210z-291210w, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 29.12.2010
Praha (bus): Autobusy SOR BN8.5 na méně vytížené linky. Nově dodané autobusy SOR BN8.5 by se měly objevovat na na méně vytížených linkách 101, 116, 151, 216, 236, 245, 256, 514.
Autor: (003483cz)-jv291210v-291210w, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 29.12.2010
Praha (bus): Chystá se přečíslování pražských autobusů? Podle dostupných informací by mělo dojít cca od 1.1.2011 k přečíslování elektrobusů BredaMenarini Zeus ev.č. 3001 a 3002 na nová ev.č. 3101 a 3102, dále Ikarusů E-91 ev.č. 3901 - 3906 na nová 3131 - 3136 invalidních autobusů Irisbus Crossway ev.č. 3896 - 3899 na nová ev.č. 3516 - 3519.
Autor: (003482cz)-jv291210v-291210w, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 29.12.2010
Praha (tram): Sněhové pluhy jsou k vidění častěji. Zima, velmi bohatá na sněhovou nadílku, zapříčinila, že se sněhové pluhy začaly objevovat na pražských kolejích běžně i během dne. V pondělí 13.12.2010 v 10:30 byl v zastávce Palmovka spatřen sněhový pluh ev.č. 5411. Dále byl spatřen např. vůz ev.č. 5417 v 16:10 u vozovny Střešovice, ev.č. 5412 v 18:40 na Stírce, oba v neděli 19.12.2010. V úterý 21.12.2010 v 16:25 pak 5411 na Náměstí Republiky.
Autor: (003481cz)-mb281210z-291210w, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 29.12.2010
Praha (bus): Řepské B732 míří do šrotu. Po bohaté dodávce nových vozů SOR NB12, NB18 a BN8.5. odstavily řepské garáže v posledních týdnech větší množství vozů Karosa B732 ev.č. 5675 (t.č. nejnižsí ev.č. typu B732), 5676, 5724, 5791, 5794, 5804, 5805.
Autor: (003480cz)-jv281210z-291210a, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 29.12.2010
Praha (bus): Nové dodávky autobusů SOR pro DP Praha. Od konce listopadu 2010 zařazuje DP Praha do svého vozového parku další autobusy tovární značky SOR z východočeských Libchav. Do provozu tak byly zařazeny nízkopodlažní autobusy SOR NB12 City ev.č. 3588 - 3605 a kloubové SOR NB18 City ev.č. 6635 - 6650. Všechny byly zařazeny do provozovny Řepy. Od počátku prosince 2010 došlo také k zařazení midibusů SOR BN 8.5. ev.č. 3137 - 3142 (garáž Klíčov) a 3145 - 3151 (garáž Řepy). Vozy jsou postupně zařazována do provozu, pokud tomu nebrání technické komplikace, děje se tak většinou do týdne po dodání. V souvislosti s bohatou dodávkou autobusů do Řep byly odstaveny k vyřazení téměr všechny vozy Karosa B732 - již notně přesluhující (r.v. počátek 90. let, GO o cca 10 let později).
Autor: (003479cz)-mb291110z-291210a, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 29.12.2010
23.12.2010 Aktualizace krátkých zpráv.
Autor: mb-231210v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2010, Aktualizace www, 23.12.2010
Praha (bus): Citelis na lince 306. Neobvyklé vozidlo se objevilo dne 23.12.2010 na lince 306 (Zličín - Jeneč, Vysílací středisko), a sice nízkopodlažní Irisbus Citelis ev.č. 1383. Vzhledem k tomu, že na linku 306 jsou z nízkopodlažních vozidel nasazovány Crosswaye ev.č. 1396 a 1399, jde o jedno z prvních (ne-li první) nasazení tohoto typu na zmíněnou linku. Pro zajímavost - Citelis byl vyroben v roce 2006 a jezdil v systému MHD Kladno. Na přelomu května a června 2010 byl očíslován jako ev.č. 1383 a zařazen místo prototypu Karosy B931E RZ 2S3 0581 (ex Probotrans Beroun ev.č. 1218, ex ČSAD Praha západ 1170). Citelis je víceméně stabilně nasazován na linku č. 307 (Zličín - Unhošť.
Autor: (003478cz)-mb231210z-231210w, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 23.12.2010
Praha (bus): Ikarus na lince 292. Na midibusové lince č. 292, kde se ovykle prohánějí elektrobusy, byl 25.11.2010 spatřen dieselový konkurent v podobě midibusu Ikarus E-91 ev.č. 3906. Vzhledem k nižší provozní spolehlivosti elektrobusů Zeus, dochází k nahrazování jejich výkonů záložními midibusy Ikarus.
Autor: (003477cz)-mb251110z-231210w, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 23.12.2010
Praha (žel): Hlavní vchod Masarykova nádraží uzavřen. Od 29.11.2010 byl uzavřen hlavní vchod na Masarykovo nádraží v Praze, a sice z důvodu havarijní rekonstrukce.
Autor: (003476cz)-mb291110z-231210w, Trvalý odkaz, Železnice, Aktuality, 23.12.2010
Praha (ost): SSZ Na Radosti v provozu. Počátkem prosince 2010 (pravděpodobně od 6.12.) došlo ke spuštění provozu semaforů na křižovatce Na Radosti x Hrozenkovská.
Autor: (003475cz)-mb061210z-231210w, Trvalý odkaz, Ostatní, Aktuality, 23.12.2010
Praha (tram): CVR na vozech 14T. V průběhu uplynulých měsíců se na pražských kolejích objevilo několik vozů Škoda 14T s reklamním polepem. V provozu tak byl zjištěn vůz ev.č. 9116 TOP09, 9117 PRE, 9146 Letiště Praha / Emirates.
Autor: (003474cz)-mb231210v-231210w, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 23.12.2010
Ústí nad Orlicí (žel): Nádraží v Ústí nad Orlicí zachráněno.Historická budova nádraží z roku 1874 byla Ministerstvem kultury prohlášena za kulturní památku. Nyní by měla být opravena i za pomoci finančních prostředků EU, avšak, kdy nastane kýžená realizace, záleží na souhře všech zainteresovaných partnerů.
Autor: (003473cz)-mb251010z-231210w, Trvalý odkaz, Železnice, Aktuality, 23.12.2010
22.12.2010 Aktualizace sekce Fotoinfo a sloupku Kalendář akcí..
Autor: mb2212210v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2010, Aktualizace www, 22.12.2010
22.12.2010 Přehled zemí a měst fotogalerie k 21.12.2010

--> Odkaz na Novou fotogalerii Citytrans / New Citytrans Photogallery here / Remake álbum de fotografías ahí / Neue foto hier<-- .

Země / countries / país / land :
 1. czČSSR, ČSFR, ČR (Czechoslovakia, Czech and Slovak republic, Czech republic)
 2. skSlovensko (Slovak republic)
 3. deNěmecko (Germany )
 4. plPolsko (Poland)
 5. huMaďarsko (Hungary)
 6. atRakousko (Austria)
 7. chŠvýcarsko (Switzerland)
 8. hrChorvatsko (Croatia)
 9. chČína (China)
 10. nlNizozemí (Nederland)
 11. itItálie (Italy)

Města / cities / ciudades / städte:
Benešov, Blovice, Bohumín, Brno, Červený Újezd, Česká Lípa, České Budějovice, Český Těšín, Davle, Děčín, Dobříš, Domažlice, Frýdek-Místek, Havlíčkův Brod, Hodonín, Hostivice, Hradec Králové, Cheb, Chlumec, Chomutov-Jirkov, Jablonec nad Nisou, Jáchymov, Jihlava, Karlovy Vary, Kadaň, Karviná, Kladno, Klatovy, Liberec, Mariánské Lázně, Mladá Boleslav, Most-Litvínov, Olomouc, Opava, Orlová-Lutyně, Ostrava, Ostrov nad Ohří, Pardubice, Petrov u Prahy, Plzeň, Popovice, Praha, Prostějov, Přerov, Příbram, Rokycany, Roztoky, Sokolov, Štěchovice, Tábor, Třinec, Ústí nad Labem, Varnsdorf, Vráž u Písku, Vrčeň u Nepomuku, Zlín-Otrokovice, Znojmo, Žďár nad Sázavou

Amsterodam, Banská Bystrica, Benátky (Venezia), Berlin, Bertsdorf, Biograd na Moru, Budapešť (Budapest), Cavalino, Chalupki, Polský Těšín (Cieszyn), Den Haag, Hannover, Jastrzebie Zdroj, Jonsdorf, Lugano, Košice, Miškovec (Miskolc), Nitra, Peking (Beijing), Poprad, Poznaň (Poznan), Prešov, Skalica na Slovensku, Vídeň (Wien), Žitava (Zittau)

K 22.12.2010 celkem 2822 fotografií a dokumentů v 275 albech v 168 kategoriích zobrazeno 20732x
Autor: mb-221210v, Trvalý odkaz, Fotoinfo, Fotogalerie, 22.12.2010
21.12.2010 Aktualizace fotogalerie (Bratislava).
Autor: mb211210v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2010, Aktualizace www, 21.12.2010
19.12.2010 Aktualizace fotogalerie (Bratislava).
Autor: mb191210v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2010, Aktualizace www, 19.12.2010
18.12.2010 Aktualizace fotogalerie (Liberec, Jablonec nad Nisou, Praha).
Autor: mb18122010v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2010, Aktualizace www, 18.12.2010
17.12.2010 Aktualizace fotogalerie (Liberec).
Autor: mb17122010v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2010, Aktualizace www, 17.12.2010
16.12.2010 Aktualizace fotogalerie (Praha).
Autor: mb161210v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2010, Aktualizace www, 16.12.2010
10.12.2010 Aktualizace fotogalerie (Berlín).
Autor: mb101210v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2010, Aktualizace www, 10.12.2010
8.12.2010 Aktualizace krátkých zpráv a 2x sloupku Bleskovky.
Autor: mb-081210v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2010, Aktualizace www, 8.12.2010
Praha (vše): Neodklizený sníh ochromil metro v úseku Pražského povstání - Florenc. Ve středu 8.12.2010 po 14 hodině došlo k mimořádné události v provozu pražského metra. Došlo k zaplavení elektroinstalace metra v tubusu Nuselského mostu, z důvodu neodklizeného, a zároveň odtávajícího sněhu. Vlivem zkratu na zařízení došlo k zastavení provozu metra v úseku Pražského povstání - Florenc. Byla zřízena NAD X-C a také posílen provoz tramvají z Nuslí na Pražského povstání. Na lince NAD X-C byly prokazatelně spatřeny následující vozy: Karosa B732 ev.č. 5812, Karosa B741 ev.č. 6116, Karosa B931 ev.č. 7325, Citybus ev.č. 3242, 3290, Karosa B941 ev.č 6227, 6267, 6341, Karosa B961 ev.č. 6361 a SOR NB12 ev.č. 3584. Podle dostupných informací se na lince objevilo až 40 různých autobusů, které dopravce musel urychleně zajistit včetně personálu. K tíži DP Praha, pražského magistrátu, městské i státní policie je fakt, že vzhledem k absenci preference NAD, docházelo k nepříjemným zdržením a jízdám tzv. "konvojů" neboli několika vozů za sebou. Informovanost cestující veřejnosti však byla ze strany dopravce mnohem lepší, než při listopadové neplánované výluce přes Václavské náměstí, dokonce se mu tentokrát podařilo informaci vyvěsit i na webové stránky. Přes pesimistické předpovědi, které hovořily o ukončení výluky až o čtvrtečním poledni dne 9.12.2010, se podařilo opravu dokončit v 19:00. Následně byl provoz metra obnoven, ještě za dobíhající náhradní autobusové dopravy.
Autor: (003472cz)-mb081210z-081210w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 8.12.2010
Praha (bus): Nové CVR na autobusech. Citybus ev.č. 3258 byl vybaven CVR Cemix. Letištní Citybus ev.č. 3385 obdržel celovozovou reklamu GO parking. Jistou zajímavostí je fakt, že přední čelo autobusu reklamní folií vybaveno nebylo, a zůstává i nadále červenobílé.
Autor: (003471cz)-mb191110z-081210w, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 8.12.2010
7.12.2010 Aktualizace krátkých zpráv a fotogalerie (Děčín). Průběžne dochází k doplňování údajů do databáze sekce Fotogalerie.
Autor: mb-071210v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2010, Aktualizace www, 7.12.2010
Ústí nad Labem (lan): Provoz lanové dráhy v Ústí nad Labem zahájen. V úterý 7.12.2010 ve 13:00 došlo k dlouho očekávánému zahájení provozu lanové dráhy v Ústí nad Labem. Lanovka vede ze střechy Obchodního centra Forum na vrch Větruše. Dvě kabinky jezdící proti sobě překonají dráhu dlouhou 330 m za necelé dvě minuty. Lanovka bude jezdit každý den od 8:00 do 22:00, při intervalu 15 min. Jízdné bylo pro osoby od 6-ti let stanoveno na 15,- Kč jedním směrem s možností nákupu pouze ve stanici lanovky. Provozovatelem je Dopravní podnik Ústí nad Labem.
Autor: (003470cz)-mb071210z-071210w, Trvalý odkaz, Lanovky, Aktuality, 7.12.2010
Praha (ost): LED svítidla míří do pražských ulic. V blíže nezjištěném termínu byla v podstatě všechna svítidla ve Stroupežnického ulici v Praze 5 vyměněna za nový, úspornější typ z LED diod.
Autor: (003469cz)-mb231110z-071210w, Trvalý odkaz, Ostatní, Aktuality, 7.12.2010
Praha (metro): Eskalátory na Nám. Republiky mimo provoz. Od 1.11. do 4.12.2010 (původně plán do 17.12.2010) byl mimo provoz výstupní eskalátor z nástupiště na Náměstí Republiky. Pro výstup ze stanice byli cestující povinni použít výstup směr Masarykovo nádraží. Provoz vstupního eskalátoru byl nepřerušen.
Autor: (003468cz)-mb301110z-081210a, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 7.12.2010
2.12.2010 Aktualizace sloupku Bleskovky.
Autor: mb021210v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2010, Aktualizace www, 2.12.2010
1.12.2010 Aktualizace fotogalerie (Praha).
Autor: mb011210v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2010, Aktualizace www, 1.12.2010

Pokud chcete kontaktovat redakci, využijte link. , eventuelně stránku Techinfo.

©
CITYTRANS CZ 1999-2020 - Šíření textů z www.citytrans.info a www.citytrans.cz je možné pouze se svolením redakce a uvedení zdroje. Citytrans CZ má ISSN 1804-7297

Zpět nahoru