31. 10. 2021
T2R 19 a 18 T2R 17, 18, 19 trolejbus Ekova 706 RTO PMDP noční

CITYTRANS CZ30.11.2016 Aktualizace krátkých zpráv.
Autor: mb-301116v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2016, Aktualizace www, 30.11.2016
Praha (žel): Mikulášský Čertohráček 2016. Čertohráček opět v Praze a okolí, a sice v sobotu 3. 12.2016 a neděli 4.12.2016. Zájemci se mohou svézt v sobotu i neděli cca mezi 9:19 a 16:21, v sobotu dokonce až do 18:50 hod. Čertohráček se objeví na mnoha pražských nádražích - Praha-Smíchov, Praha-Holešovice, Praha-Podbaba, Praha-Vršovice, Praha-Radotín, Praha hl.n., Praha-Vysočany, Praha-Libeň, Praha-Čakovice, Praha-Zličín, Praha-Hostivař; z mimpražských pak Rudná u Prahy, Roztoky u Prahy, Hostivice. Součástí obsluhy bude již tradičně Čert, Mikuláš, Anděl. V sobotu i neděli bude zároveň v provozu parní vlak po obdobných lokacích. V sobotu v podvečer se parní i čertovský vlak sjedou na nádraží Praha-Zličín, kde se bude konat nádherný ohňostroj.
Autor: (004798cz)-mb-30116v-301116w, Trvalý odkaz, Železnice, Aktuality, 30.11.2016
Dobrovíz (žel): Nová železniční zastávka PID - Dobrovíz-Amazon. V úterý 29.11.2016 došlo za účasti představitelů Středočeského kraje, Českých drah, Amazonu, Ropidu a dalších osob ke slavnostnímu otevření nové železniční zastávky Dobrovíz-Amazon. Jízdní řád linky S54 je v platnosti již od 26.11.2016.
Autor: (004799cz)-mb-30116v-301116w, Trvalý odkaz, Železnice, Aktuality, 30.11.2016
27.11. 2016 Zveřejnění článku Možný rozvoj TT v Praze po roce 2016.
Autor: mb-271116v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2016, Aktualizace www, 27.11.2016
27. 11. 2016 Možný rozvoj TT v Praze po roce 2016

O tom, že tempo „výstavby“ nových tramvajových tratí v Praze není ideální, se přesvědčujeme neustále. Níže máme uveden výčet různých projektů, které jsou v různých stadiích připravenosti (či spíše nepřipravenosti). Hubený je i výčet realizovaných novostaveb tramvajových tratí od roku 1990: TT Ohrada – Palmovka (1990), TT Palmovka – Na Žertvách – U Balabenky (1990), TT Nádraží Braník – Sídliště Modřany (1995), smyčka Smíchovské nádraží (znovupostavena 1998, po opravě definitivně zprovozněna 1999), TT Hlubočepy – Sídl. Barrandov (2003), TT Laurová – Radlická (2008), TT Čínská – Podbaba (2011).

TT Divoká Šárka – Dědinská
* Má relativně blízko nakročeno k dlouho oddalované realizaci. Posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) má DP Praha schváleno již rok, bohužel nepochopitelný odpor tamních obyvatel celou realizaci sabotuje. V listopadu 2016 se v pražské MHD objevily letáky „Tramvají na Dědinu již v roce 2020“, ale vzhledem k tomu, že zatím neběží ani územní řízení, není jisté, zda se to stihne.

TT Spořilov - Jižní Město
* Realizace je uvedena v Zásadách územního rozvoje (ZÚR), aktivně se připravuje 1. etapa Spořilov - Choceradská současně se zakrytím Spořilovské ul., odhad začátku stavby cca 2020. Současná rekonstrukce tramvajové trati Náměstí Bratří Synků – Chodovská je jakousi přípravou na prodloužení. Rekonstrukce úseku Chodovská – Spořilov se bude dělat až v souvislosti s prodloužením.

TT Sídl. Barrandov - Slivenec
* Zatím se nedaří realizovat výkupy pozemků, takže se neblíží stavební povolení.

TT Sídl. Modřany – Písnice
* Mělo by být realizováno ještě před výstavbou metra D do Písnice.

Meziměstská TT Písnice – Vestec - Jesenice
* Záměr byl Radou Středočeského kraje schválen v září 2016 k realizaci. Pokud by vše dobře dopadlo, mohly by se tramvaje do Jesenice rozjet v roce 2023, tomu však musí předcházet ještě výstavba TT Sídl. Modřany – Písnice.

Meziměstská TT Vozovna Kobylisy - Odolena Voda
* Tato úvaha je známa již několik let.

TT Dlabačov - Stadion Strahov
* Praha uvažuje o realizaci, představeno v roce 2016 MHLMP.

TT Slavia - Bohdalec - Chodovská
* Zatím jen v ZÚR.

TT Václavská náměstí či propojka Vinohradské a Bolzanovy
* V ideových střetech zainteresovaných subjektů, vázne na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR).

TT Počernická
 * Měla by se v budoucnu realizovat.

Obratiště Depo Hostivař
* V současnosti je studie hotová a bude se pořizovat Dokumentace pro územní řízení (DUR).

Obratiště Zahradní město
* Složitě se rodí studie.

 
TT Podbaba - Suchdol
* IPR se realizaci snaží dostat do Územního plánu (ÚP).

TT Kobylisy - Bohnice
* Možná realizace v budoucnu, zatím naráží na odpor Prahy 8.

TT v oblasti Pankráce včetně uvažované přeložky u Pražského povstání
* Zatím ve stadiu úvah.

TT Zlíchov - Dvorce (Dvorecký most)
* Někdy v budoucnu, má na starosti Odbor strategického investora Magistrátu hl. m. Prahy.

Možností, kde realizovat tramvajové tratě je celá řada, v platném územním plánu se s nimi můžeme setkat, ale zda a kdy dojde k případné realizaci se rovná věštění v křišťálové kouli.

Malinkatou náplastí na tento neutěšený stav je fakt, že se alespoň tak nějak daří modernizovat stávající dožité tramvajové tratě, byť i toto tempo není ideální. Velký dík patří alespoň DP Praha za to, že v posledních letech rozšířil možnosti dosavadních položených kolejových konstrukcí (křižovatka Palackého náměstí, křižovatka Tylovo náměstí, obratiště Červený Vrch, obratiště Florenc).

© M. Babický 2016
Autor: mb-271116v, Trvalý odkaz, Čl. tramvaje, Články, 27.11.2016
26.11. 2016 Aktualizace krátkých zpráv. Zveřejnění článku Letem světem z konference „Veřejná doprava ON-LINE 2016“.
Autor: mb-261116v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2016, Aktualizace www, 26.11.2016
Ostrava (tram): Stadlery pro Ostravu. Velkým překvapením skončilo vyhlášení zadávacího řízení číslo RVV-38-16-OŘ-Ko-IROP ze dne 25.7.2016 na dodávku 40 ks nových nízkopodlažních středněkapacitních tramvají. Vítězem se stala švýcarská společnost Stadler. Pokud se tedy něco mimořádného, Ostrava se může v následujících letech těšit na tramvaje jiné, než od tradičních domácích výrobců.
Autor: (004797cz)-mb-26116v-261116w, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 26.11.2016
26. 11. 2016 Letem světem z konference „Veřejná doprava ON-LINE 2016“

Ve středu 23.11.2016 se v rámci 6. ročníku veletrhu Czechbus uskutečnila odborná konference „Veřejná doprava ON-LINE 2016“ o aktuálních trendech v odbavovacích a informačních systémech (OIS) ve veřejné osobní dopravě. Zde uvádíme stručný výčet výstupů od delegátů.

Jiří Prokel - Česká asociace organizátorů veřejné dopravy

Na úvod konference sdělil informaci, že od 1.1.2017 se připravuje vznik společného dopravního integrátora Středočeského kraje a Prahy v rámci Pražské integrované dopravy. Dále všem přítomným sdělil, že Asociace pracuje na úkolech zpomalení kongesce, dále na vzniku a rozšiřování integrovaných dopravních systémů. V rámci odbavovacích systémů byly zmíněny nové trendy, spočívající v používání platebních karet a mobilních telefonů pro úhradu jízdného.

Roman Srp - ITS Nationals, Technologie a finance

Posluchačům sdělil informaci, že od roku 2019 budou v Evropě produkovány osobní vozy, které již budou spolu bezdrátově komunikovat, to samé i s dopravními dispečinky. Trendem podle dosavadního vývoje budou během následujích 10 let vozidla (individuální i hromadné dopravy osob), která budou komunikačními prostředky vybaveny již z výroby a přispějí tak k lepšímu a efektivnějšímu řízení dopravy.

Milan Sliacky, Fakulta dopravní ČVUT v Praze

Pohovořil o současném stavu systémů OIS. Zmínil odbavování bankovní kartou jako elektronickou peněženkou, které je doposud v Evropě realizováno v Londýně (2012) a Ostravě (2016). Mluvil též o tzv. price cappingu, což je česky řečeno „zastropování jízdného“, kdy cestující, který překročí určitý počet hodin strávených v MHD během jedné cesty event. jednoho dne, platí sice maximální jízdné, které se však dále již nenavyšuje. Přednášející návštěvníkům konference představil dvě novinky. Tou první je tzv. chytré tablo, což může být typicky čelní či boční linková orientace vozidel hromadné dopravy, kde se však progresivně nastavuje font, velikost i rozmístění na tablu, aby bylo co nejčitelnější.Druhou novinkou se stal digitální hlásič typu TTS-EM-LP se syntézou řeči, jehož audio výstup je mimo intonace hlasu již téměř nerozeznatelný s tradiční nahrávkou lidského hlasu, na kterou jsou cestující v ČR zvyklí.

Michal Ulrich, Ministerstvo dopravy ČR

Připomněl možnosti čerpání dotací z Operačního programu doprava (OPD 2), které se vztahuje na období 1.1.2014 – 31.12.2019. Dotace se týká podpory telematiky ve městech, podpora „chytrých“ řešení, zlepšení řízení dopravního provozu a zvýšení bezpečnosti provozu. Výstavba chytrých SSZ (světelných signalizačních zařízení) liniových i s celoplošným řízením. Dále přítomným sdělil, že se blíží uzávěrka (6.1.2017) pro příjem žádostí o dotaci z fondů EU v rámci výzvy č. 27. Ta je je určena především na podporu projektů zaměřených na inteligentní dopravní systémy (ITS) v rámci největších měst ČR nad 40 000 obyvatel. Konkrétně byla zmíněna města Praha, Kladno, Plzeň, Brno, Olomouc, Přerov, Prostějov, Ostrava, Karviná, Havířov, Frýdek -Místek, Opava, Ústí nad Labem, Teplice, Chomutov, Most, Děčín, Hradec Králové, Pardubice, Zlín, Jihlava, České Budějovice, Liberec, Jablonec nad Nisou, Karlovy Vary, Mladá Boleslav. Financovaní je z 85 % z EU, 15 % je požadována spoluúčast z národních zdrojů.

Martin Janda, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Řečník zopakoval slova svého kolegy o poměru financování v rámci OPD2. Dále zopakoval slova svých předřečníků, že MMR usiluje o zvýšení regionální mobility ve prospěch veřejné dopravy, snížení zátěže, kterou vyvolává silná IAD (individuální automobilová doprava) a rozvoj integrovaných dopravních systémů.

Martin Chval, Plzeňské městské dopravní podniky

Účastníkům konference poreferoval o výhodách a nevýhodách moderních elektronických odbavovacích prostředků. Tj. dopravní karty jednotlivých provozovatelů (předplatní jízdenky), bezkontaktních čipových karet, SMS jízdenek, odbavení pomocí chytrých mobilních telefonů (NFC, SEJF). Dále nastínil možný vývoj odbavování ve veřejné dopravě (otisk prstu, heslo, ID jízdenky pevně svázané s průkazem totožnosti, biometrické údaje. V průběhu konference také promítl účastníkům aktuální analýzu používání jízdních dokladů v síti PMDP.

Aleš Stejskal, KODIS

Široce pohovořil o aktuálním stavu i rozvoji OIS v Ostravské aglomeraci. Konkrétně o odbavovací kartě ODISka, které bylo od roku 2011 vydáno více než 270 000 ks od 9 vydavatelů a akceptováno u 11 dopravců. Od 11.12.2016 bude dokončena plná technická integrace u dopravců ČD a GWTR. Od stejného data bude fungovat ODIS také v MHD Karviná. Co se týče dalšího vývoje, chybí integrace karty ODISka ve městech Orlová, Karviná, Frýdek-Místek. Uvažuje se o možnosti propojení karty ODISka s parkovací kartou. Od 30.6.2016 byl zahájen dlouho připravovaný projekt Úhrada jízdného bezkontaktní bankovní kartou. Cestující jsou tak odbavováni bez nutnosti tisknout jízdní doklad. Jde o společný projekt DP Ostrava, Mikroelektroniky, ČSOB, Visa Europe, XT Card , KODIS. Od startu projektu až do počátku listopadu 2016 bylo prodáno více než 300 000 virtuálních jízdenek. Dále přednášející sdělil také potíže při zavádění tohoto moderního způsobu jízdného, a sice riziko dvojího neúmyslného přiložení platební karty ke čtečce, dále zpoždění při vyúčtovávání bankovních plateb a nekompatibilitu některých platebních karet vydavatele mBank. Co se týče blízké budoucnosti, od jara 2017 přibyde do systému platebních karet další dopravce, a sice TQM. Rovněž se připravuje možnost dokoupení jízdenky pro spolucestujícího. Přednášející též hovořil o vzniku a vývoji Centrálního dispečinku ODIS (zkuš. provoz 9/2012, ostrý provoz od 6/2013), který sleduje online provoz u DP Ostrava, ČD, autobusů Arriva Morava, TQM, ČSAD Vsetín. Od 12/2016 přibyde do systému také ČSAD Havířov. KODIS spravuje 135 elektronických informačních panelů na území Ostravska, dalších 5 panelů spravují jiné subjekty. V rámci novinek bude již od 11.12.2016 převzata KODISem od společnosti Arriva Morava převzata informační kancelář v Českém Těšíně. V delším časovém horizontu se plánuje rozšiřování počtu informačních panelů, a také ověřování technologie E-paper (elektronický papír) u jízdních řádů.

Václav Kubašta, XT Card

Přednášející uvedl, že společnost XT Card se zabývá problematikou elektronického odbavení cestujících již od roku 2005. V současnosti pracuje na komplexním řešení kartového systému ve veřejné dopravě, poskytuje tzv. backoffice. Dále přednášející sdělil přítomným současný stav karetního systému v Ostravě a některé podrobnosti o tom, jak probíhá registrace karty do systému, a jakým způsobem se může cestující dozvědět, jakou částku, kdy a kde uhradil za jízdu dopravním prostředkem.

Tomáš Pojsl, České dráhy

Sdělil přítomným, jakým způsobem se bude rozvíjet IN karta Českých drah v rámci všech integrovaných dopravních systému v celé České republice. Dále o možnostech přenosných terminálů – POP pokladen.

Vojtěch Matocha, ODP software

Přednášejí pohovořil o současném stavu MultiAPlikační karty neboli MAP karty, která se v dnešní době používá ve veřejné dopravě v Plzni ,v Karlových Varech a ve 2. generaci v IN kartě Českých drah. Tato karta podporuje interoperabilitu - více subjektů mezi sebou může bezpečně sdílet jednu aplikaci na kartě (na základě vzájemných smluvních vztahů). Doklady různých dopravců jsou uloženy spolu v jediné aplikaci na kartě, dopravce sám může určit, zda je jeho doklad viditelný pro ostatní a zda s ním mohou nakládat, což je výhodou promožnost vzájemného uznávání dokladů. Ve 3. Q 2016 bylo vydáno již přes 300 000 MAP karet (Plzeň, Karlovy Vary, IN karta ČD) od počátku roku 2015. Dále přednášející sdělil, že se připravuje varianta pro chytré mobilné telefony s Androidem a iOS a bude se jmenovat MAP FONE.

Jan Šimůnek, Oldřich Kadavý, Milan Podolák, ROPID, CHAPS

Pánové pohovořili o současném stavu dipečerského sledování vozidel v provozu přes aplikaci MPV-NET. Byla zmíněna i možnost předávání dispečerských vozidlových informací od pražského DP na dispečink Ropidu, které i po několika letech stále není vyřešeno a vázne na přechodu vlastnických práv. Přednášející následně hovořili o možnosti využití jizdních řádů na bázi E-paper (technologie ChLCD), které je od ledna 2016 zkušebně umístěno v areálu DP Praha (garáž Hostivař). Přednášející dále pohovořili o Celostátním systému informací v reálném čase (CIS REAL).

Ivo Herman, Ing. Ivo Herman CSc.

Přednášející a majitel firmy v jedné sobě vysvětlil posluchačům obrovské rozdíly ve vybavení OIS v 90. letech 20. století, po roce 2000, v roce 2009 a nakonec současnosti, tedy v roce 2016. Pohovořil o nutnosti posilování a inovací datových linek v souvislosti s obrovským nárůstem datových toků (nové periferie – Wifi, kamerové systémy, barevné displeje).

© M. Babický 2016
Autor: mb-261116v, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 26.11.2016
17.11.2016 Aktualizace krátkých zpráv.
Autor: mb-171116v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2016, Aktualizace www, 17.11.2016
Praha (žel): Další expanze v Domě vláčků. Modelová železnice v Domě vláčků na pražských Petřinách se opět rozšíří. V prvních týdnech roku 2017 bude realizováno kolejiště velikosti TT, tematicky zaměřené na trať Schöna – Bad Schandau, v těsné blízkosti státní hranice s našimi severními sousedy. Na jaře 2017 má být realizováno také tramvajové kolejiště velikosti H0, které jistě potěší nejednoho fandu městské dopravy.
Autor: (004796cz)-mb-17116v-171116w, Trvalý odkaz, Železnice, Aktuality, 17.11.2016
Nedakonice (žel): Na Zlínsku se připravuje změna napájecí soustavy. V současnosti je v přípravné fázi projekt změny napájecí soustavy z 3 kV stejnosměrné na 25 kV střídavé. Pilotní program odstartuje traťový úsek Nedakonice - Říkovice. Následovat by měly návazné úseky, a sice Staré Město u Uherského Hradiště - Kunovice - Újezdec u Luhačovic - Bojkovice, resp. Luhačovice nebo Kunovice - Veselí nad Moravou a také Kojetín - Kroměříž - Hulín - Holešov - Valašské Meziříčí. Na řadu by se měla dostat také oblast Ostravska.
Autor: (004795cz)-mb-17116v-171116w, Trvalý odkaz, Železnice, Aktuality, 17.11.2016
Čerčany (žel): Den PID v Čerčanech. V sobotu 15. 10. 2016 se uskutečnil Den integrované dopravy v Čerčanech. Milovníci železnic se mohli svézt současnými i historickými vozidly např. vlakem taženým lokomotivou ř. 749, pantografem ř. 451/452 na lince S9, souprava s motorovou lokomotivou Hektor řady 720. Z nových vozidel se návštěvníci akce mohli svézt elektrickou jednotkou řady 660 InterPanter. Autobusovou dopravu na návazné lince zajišťoval autobus Karosa ŠD11 s RZ 6C0 7171. Za výtečně provedenou akci organizátorům jednoznačně velká pochvala.
Autor: (004794cz)-mb-17116v-171116w, Trvalý odkaz, Železnice, Aktuality, 17.11.2016
16.11.2016 Aktualizace krátkých zpráv.
Autor: mb-161116v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2016, Aktualizace www, 16.11.2016
Praha (tram): Sněhové pluhy jsou připraveny. Tramvajový pluh T3M ev.č. 5413 byl 16.11.2016 spatřen krátce před 8. hodinou ranní v oblasti Smíchova.
Autor: (004793cz)-mb-16116z-161116w, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 16.11.2016
Praha (bus): Megabus s potížemi. Zapůjčený červenobílý dvoukloubový autobus Van Hool AGG 300 s celkovou kapacitou 182 cestujících byl zařazen do běžného provozu s cestujícími na lince 119 v pondělí 14.11.2016. Moc toho ovšem nenajezdil z důvodu technické závady a následné opravy. Opět v provozu byl zjištěn ve středu 16.11.2016. Autobus obdržel evidenční číslo 6561.
Autor: (004792cz)-mb-16116v-161116w, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 16.11.2016
Praha (žel): Žabotlamy pomalu míří do starého železa. V souvislosti s celostátní změnou jízdního řádu v prosinci 2016, dojde v pražské oblasti k dalšímu omezení provozu pantografických jednotek řady 451/452. Nyní se vyskytují pravidelně již jen na městské lince S41 a na lince S4 jako posila ve špičkách pracovního dne. Od prosince opustí linku S4, zbydou tak v provozu již pouze na městské lince S41.Místo řady 451/452 budou nasazeny CityElefanty ř. 471.
Autor: (004791cz)-mb-16116v-161116w, Trvalý odkaz, Železnice, Aktuality, 16.11.2016
11.11.2016 Aktualizace krátkých zpráv.
Autor: mb-111116v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2016, Aktualizace www, 11.11.2016
Brno (bus): Nová brněnská linka E56. Od 12.12.2016 bude v Brně zřízena nová midibusová expresní linka E56. Linka propojí zastávky Nemocnice Bohunice – Královo Pole, nádraží – Technologický park přes tunely velkého městského okruhu. No, není to impulz pro Pražáky s tunelem Blanka?
Autor: (004790cz)-mb-11116v-111116w, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 11.11.2016
Přerov (žel): Přerovský unikát ve zkušebním provozu. Ve společnosti DPOV (Dílny pro opravy vozidel) se sídlem v Přerově, je instalován podúrovňový soustruh fy. Hegenscheidt, který se používá na opravu profilu dvojkolí. Na tom by nebylo nic překvapivého, ale byl k němu dovyroben přípravek, který umožňuje opravu brzdových kotoučů vozidel bez nutnosti vyvazování dvojkolí.
Autor: (004789cz)-mb-11116v-111116w, Trvalý odkaz, Železnice, Aktuality, 11.11.2016
9.11.2016 Aktualizace krátkých zpráv.
Autor: mb-091116v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2016, Aktualizace www, 9.11.2016
Praha (bus): V provozu PID nový autobus. Ve středu 9.11.2016 byl v provozu na lince 336 zjištěn nově zařazený autobus dopravce ČSAD Kladno v systému Pražské integrované dopravy. Jde o staronový autobus Irisbus Crossway 12M RZ 7S3 9336, který byl do systému PID přeřazen ze systému SID. V současném zařazení získal ev.č. 1377.
Autor: (004788cz)-mb-09116z-091116w, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 9.11.2016
6.11.2016 Aktualizace krátkých zpráv a sloupku Kalendář akcí.
Autor: mb-061116v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2016, Aktualizace www, 6.11.2016
Ostrava (tram): Čertovská tramvaj v Ostravě. Projížďka historickou tramvají s čertem a Mikulášem se uskuteční okruhem po městské části Hrabůvka v sobotu 3.12.2016.
Autor: (004786cz)-mb-06116v-061116w, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 6.11.2016
Ostrava (tram): SOS tlačítko v ostravských tramvajích. Dopravní podnik Ostrava vlastními silami vyvinul, vyrobil a ve spolupráci s Městskou policií Ostrava zprovoznil unikátní zařízení, které přinese cestujícím vyšší míru bezpečí při cestování ve vozidlech MHD. SOS tlačítko je umístěno uprostřed tramvaje na dobře dostupném místě a slouží pro přímé přivolání policejní, případně zdravotní pomoci v případech napadení, výtržnictví, akutního zdravotního problému nebo jiné nebezpečné situace, ke které může při jízdě veřejným dopravním prostředkem dojít. Tlačítko je napojeno přímo na Městskou policii Ostrava, a tak se při jeho použití volajícímu ozve přímo operační pracovník městské policie, stejně jako při zavolání na linku 156. První SOS tlačítko bylo instalováno do středněkapacitní tramvaje Vario LF2, ev. č. 1402, která je pro znásobení efektu zvýšení bezpečí vybavena také kamerovými systémy.
Autor: (004785cz)-mb-06116v-061116w, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 6.11.2016
Ostrava (tbus): Nové trolejbusy pro Ostravu. Dopravní podnik Ostrava (DPO) se chystá obnovit svůj tramvajový vozový park.Vyhlášené výběrové řízení zní na 2 ks standardních nízkopodlažních a 10 ks článkovýcj nízkopodlažních trolejbusů vybavených trakčními akumulátory. Plnění je předpokládáno nejpozději v lednu 2018.
Autor: (004784cz)-mb-06116v-061116w, Trvalý odkaz, Trolejbusy, Aktuality, 6.11.2016
Ostrava (tram): 40 nových tramvají pro DP Ostrava. Dopravní podnik Ostrava (DPO) se chystá obnovit svůj tramvajový vozový park. Vypsal proto zakázku na 40 nových nízkopodlažních tramvají se střední kapacitou, tedy do délky 25 metrů. Vozy mají být dodány do roku 2018.
Autor: (004783cz)-mb-06116v-061116w, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 6.11.2016
Ústí nad Labem (lan): Další výluka lanovky na Větruši. Další výluka lanové dráhy na Větruši se uskuteční 12.12.2016.
Autor: (004787cz)-mb-09116v-091116w, Trvalý odkaz, Lanovky, Aktuality, 6.11.2016
5.11.2016 Aktualizace krátkých zpráv.
Autor: mb-051116v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2016, Aktualizace www, 5.11.2016
Chmutov-Jirkov (vše): Dopravní zemětřesení v souměstí Chomutov-Jirkov. Od 11. prosince 2016, kdy vstoupí v platnost nové jízdní rády, se Dopravní podnik mest Chomutova a Jirkova se svou sítí linek připojí ke krajskému systému Doprava Ústeckého kraje. Pro cestující se změní něko- lik věcí, například čísla linek, nové druhy jízdenek či možnost placení jednotlivého jízdného bankovní kar- tou ve vozech MHD. Ceny jsou nově nastaveny tak, že zůstanou stejné, nebo se sníží. Ať už cestující zvolí jakýkoli druh jízdenky, cestování pro něj bude výhodnější. Tarifní zóny budou dvě – pro Chomutov a pro Jirkov. Do zóny Chomutov budou patřit i obce, do kterých nyní MHD zajíždí. Jedná se o Černovice, Droužkovice, Údlice a Spořice. Zde tedy bude cestujícím stačit jednozónová jízdenka. Druhou zónou je Jirkov. Tam bude kromě města spadat i zastávka Kaufl and a za- stávka Jirkov – železniční zastávka. Přečíslování dosavadních linek ve schematu integrovaných linek se projeví předřazenou číslicí "3" v dosavadním dvojciferném schematu číslování.

301 Globus – Kostnická – Moravská – Jirkov, aut.nádr.
302 Chomutov, aut.nádr. – Severka – Písečná – Kau and
303 Povodí Ohře – Palackého – Jezero
304 Podhorská – Autoškola – Palackého – Poliklinika
306 Globus – Autoškola – Poliklinika
307 Vodní – Palackého – Spořice – Vodní
308 Okály – Palackého – Droužkovice
309 Masokombinát – Černovice
310 Jirkov, aut.nádr. – Březenecká I – Globus
311 Chomutov, žel.st. – Chomutov. aut.nádr. – Jirkov, aut.nádr.
312 Okály – Chomutov, žel.zast. – Palackého – Důl J. Žižka
313 Jirkov, aut.nádr. – Jirkov, žel.zast. – Kaufland
314 Poliklinika – Palackého – Zadní Vinohrady – Poliklinika
316 Chomutov, aut.nádr. – Jirkov, Staré Vinařice – Jirkov, aut. nádr.
317 Chomutov, aut.nádr. – Údlice – Přečáply
340 Jirkov, aut.nádr. – Jirkov, Horník – Palackého – Poliklinika
341 Jirkov, Horník – Vodní – Palackého – Jirkov, Horník
350 Písečná – Zahradní TIP – Palackého – Poliklinika
351 Písečná – Zahradní TIP – Vodní – Chomutov, aut. nádr. 352 Písečná – Zahradní I – Palackého – Poliklinika
353 Písečná – Zahradní I – Čelakovského– Vodní – Palackého – Chomutov aut. nádr.
Autor: (004782cz)-mb-05116v-051116w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 5.11.2016
Praha (vše): Den mobility v Čakovicích. V úterý 20. 9. 2016 se bude v rámci Evropského týden mobility konala v pražských Čakovicích speciální akce s názvem Den mobility v Čakovicích. Návštěvníci se mohli těšit na historické vlaky na lince S34, autobusem Praga RND na zvláštní okružní lince i speciální kyvadlovou dopravu po železniční vlečce k čakovickému cukrovaru. Součástí byl i bohatý doprovodný program s prezentací místních aktivit na jednotlivých čakovických zastávkách.Odborná dopravní debata ohledně rozvoje především železnice se konala v útrobách čakovického zámkua vystoupili na ní dopravní odborníci z Ropidu, Krajského úřadu Středočeského kraje, Institutu plánování a rozvoje, SŽDC, Městské části Prahy 14 a Praha-Čakovice.
Autor: (004781cz)-mb-05116v-051116w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 5.11.2016
Mělník (vše): Regionální den PID v Mělníku. Rozsáhlá akce s názvem Regionální den PID v Mělníku se uskutečnil v sobotu 17. září 2016. Počasí nebylo nikterak příznivé, přesto si někteří zájemci do Mělníka cestu našli. Vypraven byl také historický motorový vlak z pražského hlavního nádraží přes Neratovice a Všetaty. Pro návoz návštěvníků z Prahy posloužila posílená autobusová linka 369 ze stanice metra Ládví, stejně tak jako dva spoje, obsloužené historickými autobusy. Hned čtyři zvláštní autobusové linky byly zřízeny pro provoz v Mělníce a okolí a nasazeny na nich byly vozy Karosa ŠL11, Karosa C734, tahač LIAZ s návěsem NO80, Škoda 706 RO a Ikarus 280.

Linka 1: Mělník, žel. st. – Mělník, aut. st. – Mělník, Fibichova – Neratovice, III. ZŠ (interval 60 minut)

Linka 2: Mělník, žel. st. – Mělník, aut. st. – Kralupy n. Vlt., Žel. st. (interval 120 minut)

Linka 3: Mělník, aut. st. – Štětí, aut. nádr. (interval 120 minut)

Linka 4: Mělník, žel. st. – Mělník, aut. st. – Mělník, Fibichova – Velký Borek – Mělník, Chloumek – Mělník, aut. st. – Mělník, žel. st. (okružní linka, interval 30 minut)

Autor: (004780cz)-mb-05116v-051116w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 5.11.2016
4. 11.2016 Aktualizace krátkých zpráv.
Autor: mb-041116v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2016, Aktualizace www, 4.11.2016
Plzeň (vše): Omezení při rekonstrukci plzeňského nádraží. Zásadní dopravní omezení v okolí železničního nádraží v Plzni se blíží. Z důvodu pokračující modernizace železničního koridoru se blíží rekonstrukce obou mostů nad Mikulášskou ulicí u hlavního nádraží. Omezení individuální i veřejné dopravy bude trvat velmi dlouho, a sice od února 2017 až do srpna 2018.
Autor: (004779cz)-mb-04116v-041116w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 4.11.2016
Praha (tram): Výročí filmu Dáma na kolejích. V pátek 30.9.2016 se uskutečnila na Malostránském náměstí v Praze poměrně okázalá vzpomínková akce k výročí 50. let od uvedení zmiňovaného filmu. Oslava se konala za účasti hlavní představitelky Jiřiny Bohdalové, představitelů města, představitelů DP Praha a samozřejmě médií. Dalším účastníkem akce se stala souprava historicých vozů T3, vedená vozem ev.č. 6340.
Autor: (004778cz)-mb-04116v-041116w, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 4.11.2016
Praha (bus): Výlukové šílenství v Motole ještě nekončí. Okolí motolské Kukulovy ulice si stále ještě neoddychne. Z důvodu souvislé údržby povrchu rampa Plzeňská – Zahradníčkova – Kukulova došloí od pondělí 31. 10. 2016 do pátku 25. listopadu 2016 k dočasné změně trasy a zastávek pro linky číslo 167, 168, 174, 180, 184, 347, 380 a 502.

Opatření pro linku číslo 167 od 31. 10. 2016 do 4. 11. 2016): Ve směru Na Knížecí je linka vedena do zastávky Nemocnice Motol po své trase, následně je vedena odklonem po západní sjezdové rampě na ulici Plzeňskou (v blízkosti ulice Za Opravnou) a dále po své trase. Ve směru Nemocnice Na Homolce se trasa linky nemění. Ve směru Na Knížecí se zřizuje zastávka Motol, a to na západní sjezdové rampě na ulici Plzeňskou (v blízkosti ulice Za Opravnou), v bývalém zastávkovém zálivu. Pouze v termínu od pondělí 7. 11. 2016 do pátku 11. 11. 2016 se ve směru Na Knížecí zřizuje zastávka Motol, a to na východní nájezdové rampě na ulici Kukulovu, před křižovatku s ulicí Zahradníčkovou, v zastávce linky číslo 168. Opatření pro linku číslo 167 od 5. 11. 2016 do 6. 11. 2016 a od 12. 11. 2016 do 13. 11. 2016. Linka číslo 167 bude v provozu polookružně v trase Na Knížecí – Nemocnice Na Homolce – Zahradníčkova – Na Knížecí. Linka je ve směru polookružně přes zastávky Nemocnice Na Homolce a Zahradníčkova vedena do zastávky Weberova po své trase, následně je vedena odklonem ulicí Roentgenova a dále po své trase. V obou směrech se ruší zastávky Na Šafránce, Nemocnice Motol a výstupní zastávka Nemocnice Na Homolce. Mezi zastávkami Weberova a Nemocnice Na Homolce se zřizuje zastávka Sídliště Homolka (pouze ve směru Nemocnice Na Homolce), a to v ulici Roentgenové, příbližně 20 metrů za křižovatku s ulicí Weberovou. Ve směru Na Knížecí, se mění zastávka Nemocnice Na Homolce z nástupní na nácestnou.

Opatření pro linky číslo 168, 174, 184, 380 a 502 od 31. 10. 2016 do 6. 11. 2016. Ve směru Nové Butovice, respektive Třebonice, respektive Velká Ohrada, respektive Beroun, Autobusové nádraží, respektive Řeporyjské náměstí jsou linky vedeny do zastávky Nemocnice Motol beze změny, následně jsou vedeny odklonem po západní sjezdové rampě na ulici Plzeňskou (v blízkosti ulice Za Opravnou) a dále po svých trasách. Ve směru Nemocnice Motol jsou linky vedeny do zastávky Šafránkova beze změny, následně jsou vedeny odklonem ulicí Plzeňskou a dále po svých trasách. Ve směru Nové Butovice, respektive Třebonice, repsektive Velká Ohrada, respektive Beroun, respektive Řeporyjské náměstí se přemisťuje zastávka Motol a to z východní sjezdové rampy, na západní sjezdovou rampu (v blízkosti ulice Za Opravnou), do bývalého zastávkového zálivu. Ve směru Nemocnice Motol se přemisťuje zastávka Motol, a to z nájezdové rampy na ulici Kukulovu do ulice Plzeňské, do zastávkového zálivu před nájezdovou rampu na ulici Kukulovu.

Opatření pro linky číslo 168, 174, 184, 380 a 502 od 7.11. 2016 do 25.11. 2016. Ve směru Nové Butovice, respektive Třebonice, respektive Velká Ohrada, respektive Beroun, Autobusové nádraží, respektive Řeporyjské náměstí, jsou linky vedeny od zastávky Nemocnice Motol beze změny, následně jsou vedeny odklonem přes západní sjezdovou rampu na ulici Plzeňskou (v blízkosti ulice Za Opravnou) a dále po své trase. Ve směru Nemocnice Motol se trasa linek nemění. Ve směru Nové Butovice, respektive Třebonice, respektive Velká Ohrada, respektive Beroun, respektive Řeporyjské náměstí se přemisťuje zastávka Motol, a to z východní sjezdové rampy na ulici Plzeňskou na západní sjezdovou rampu na ulici Plzeňskou (v blízkosti ulice Za Opravnou), do bývalého zastávkového zálivu.

Opatření pro linku číslo 180 od 31. 10. 2016 do 6. 11. 2016. Ve směru Zličín/Obchodní centrum Zličín je linka vedena do zastávky Nemocnice Motol po své trase, dále je vedena odklonem po západní sjezdové rampě na ulici Plzeňskou (v blízkosti ulice Za Opravnou) a dále po své trase. Ve směru Nemocnice Motol je linka vedena do zastávky Hlušičkova beze změny, následně je vedena odklonem ulicí Plzeňská a dále po své trase. Ve směru Zličín/Obchodní centrum Zličín se přemisťuje zastávka Motol, a to z východní sjezdové rampy na ulici Plzeňskou na západní sjezdovou rampu na ulici Plzeňskou (v blízkosti ulice Za Opravnou), do bývalého zastávkového zálivu. Ve směru Nemocnice Motol se přemisťuje zastávka Motol, a to z nájezdové rampy na ulici Kukulovu, do ulice Plzeňské, do zastávkového zálivu před nájezdovou rampu na ulici Kukulovu.

Opatření pro linku číslo 180 od 7.11. 2016 do 25.11. 2016. Ve směru Zličín/Obchodní centrum Zličín je linka vedena do zastávky Nemocnice Motol po své trase, dále je vedena odklonem po západní sjezdové rampě na ulici Plzeňskou (v blízkosti ulice Za Opravnou) a dále po své trase. Ve směru Nemocnice Motol se trasa linky nemění. Ve směru Zličín/Obchodní centrum Zličín se přemisťuje zastávka Motol, a to z východní sjezdové rampy, na ulici Plzeňskou na západní sjezdovou rampu na ulici Plzeňskou (v blízkosti ulice Za Opravnou), do bývalého zastávkového zálivu. Opatření pro linku číslo 347 od 31. 10. 2016 do 6. 11. 2016. Ve směru Motol je linka vedena do zastávky Nemocnice Motol beze změny, následně je vedena odklonem po západní sjezdové rampě na ulici Plzeňskou do výstupní zastávky. Ve směru Nemocnice Motol je linka vedena ulicí Plzeňskou, následně nájezdovou rampou na ulici Kukulovu a dále po své trase. Přemisťuje se výstupní zastávka Motol, a to z východní sjezdové rampy na ulici Plzeňskou, na západní sjezdovou rampu na ulici Plzeňskou (v blízkosti ulice Za Opravnou), do bývalého zastávkového zálivu. Přemisťuje se nástupní zastávka Motol, a to z nájezdové rampy na ulici Kukulovu, do ulice Plzeňské, do zastávkového zálivu před nájezdovou rampu na ulici Kukulovu.

Opatření pro linku číslo 347 od 7.11. 2016 do 25.11. 2016. Ve směru Motol je linka vedena do zastávky Nemocnice Motol beze změny, následně je vedena odklonem západní sjezdovou rampou na ulici Plzeňskou (v blízkosti ulice Za Opravnou) do výstupní zastávky. Ve směru Nemonice Motol se trasa linky nemění. Přemisťuje se výstupní zastávka Motol, a to z východní sjezdové rampy na ulici Plzeňskou, na západní sjezdovou rampu na ulici Plzeňskou (v blízkosti ulice Za Opravnou), do bývalého zastávkového zálivu.
Autor: (004777cz)-mb-04116v-041116w, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 4.11.2016
2. 11. 2016 Aktualizace krátkých zpráv.
Autor: mb-021116v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2016, Aktualizace www, 2.11.2016
České Budějovice (vše): Plán DO Jihočeského kraje 2017 - 2021. Organizátor veřejné dopravy na území Jihočeského kraje, Jikord, zveřejnil 31.10.2016 na svém webu pracovní verzi Plánu dopravní obslužnosti na území Jihočeského kraje v letech 2017 - 2021 s přesahem do roku 2030.
Autor: (004776cz)-mb-021116v-021116w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 2.11.2016
Praha (vše): Infocentrum na letišti znovu otevřeno. Od 2. 11.2016 je znovuotevřeno Infocentrum Dopravní podniku v příletové hale Terminálu 1 Letiště Václava Havla.
Autor: (004775cz)-mb-021116v-021116w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 2.11.2016
Praha (metro): Českomoravská – Černý Most. Z důvodu opravy trati je v neděli 13. 11. 2016 (od zahájení provozu do přibližně 12:45 hodin) obousměrně přerušen provoz metra na lince B v úseku Českomoravská – Černý Most. Po dobu výluky je zřízena NAD X-B v trase Českomoravská – Nádraží Libeň – Hloubětín – Rajská zahrada – Černý Most. Tramvajová linka číslo 14 je ze zastávky Nádraží Vysočany mimořádně prodloužena přes zastávky Kolbenova a Hloubětín do obratiště Lehovec.
Autor: (004774cz)-mb-021116v-021116w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 2.11.2016
1. 11. 2016 Aktualizace krátkých zpráv.
Autor: mb-011116v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2016, Aktualizace www, 1.11.2016
Praha (tram): Žižkovské zámečnictví. V souvislosti s dojížděním několika posledních cedulových vozů T3SUCS v Praze, byly žižkovskou vozovnou na konci října 2016 vybaveny boční i zadní cedulové orientace opatřeny visacími zámky proti nežádoucí manipulaci. Orientaci byly provrtány a připevněny visacími zámky k rámečku na zasouvání orientací. Ke zmíněnému opatření bylo přikročeno vzhledem k velkému množství mizejících cedulí - zřejmě do sbírek mezi tramvajovými fanoušky.
Autor: (004773cz)-th-011116v-011116w, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 1.11.2016
Praha (žel): Konec zastávky Praha-Smíchov, Na Knížecí. Z důvodu realizace stavebních objektů v oblasti Na Knížecí, bude od poloviny prosince 2016 zrušena zastávka Praha-Smíchov, Na Knížecí, kterou obsluhuje linka S65. Náhrada bude zřízena u severního nástupiště nádraží Praha-Smíchov.
Autor: (004772cz)-mb-011116v-011116w, Trvalý odkaz, Železnice, Aktuality, 1.11.2016
České Budějovice (bus): Halloweenský autobus v ČB. DP České Budějovice opět zrealizoval zajímavou akci pro cestující veřejnost. V pondělí 31.10.2016 vypravil zvláštní halloweenský autobus. Cestující si tak dosytosti užili strašidelnou jízdu.
Autor: (004771cz)-mb-011116v-011116w, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 1.11.2016
Karlovy Vary (vše): Uskutečnil se DOD v DPKV. V sobotu 1.10.2016 se uskutečnil v DP Karlovy Vary Den otevřených dveří. Návštěvníci si mohli prohlédnout zázemí provozovatele, projet se autobusem na okružní lince, či si prohlédnout pestrou škálu vystavených autobusů - historických i současných.
Autor: (004770cz)-mb-011116v-011116w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 1.11.2016
Ústí nad Labem (bus): Ústecký Citybus hasičům. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. poskytl koncem října 2016 nepojízdný autobus evidenční ho čísla 15 Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje. Bude sloužit k nácviku vyprošťování osob při dopravní nehodě.
Autor: (004769cz)-mb-011116v-011116w, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 1.11.2016
Česká republika (vše): Jízdenka Egronet je stále úspěšnější. Od roku 2000, kdy byla zřízena, nabývá každoročně na větší popularitě. Při říjnové schůzi vedoucích orgánů Egronetu, bylo zveřejněno, že za rok 2015 bylo na českém území prodáno 27.450 kusů jízdenek, na německém pak ještě více, a sice 28.960.
Autor: (004768cz)-mb-011116v-011116w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 1.11.2016
Česká republika (vše): Reklama na Egronet. V říjnu 2016 se na rozhlasových vlnách objevil reklamní spot, inzerující výhodnost síťové přeshraniční jízdenky Egronet. Každopádně velmi zajímavý počin, jak zpopularizovat cestování veřejnou dopravou.
Autor: (004767cz)-mb-011116v-011116w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 1.11.2016

Pokud chcete kontaktovat redakci, využijte link. , eventuelně stránku Techinfo.

©
CITYTRANS CZ 1999-2020 - Šíření textů z www.citytrans.info a www.citytrans.cz je možné pouze se svolením redakce a uvedení zdroje. Citytrans CZ má ISSN 1804-7297

Zpět nahoru