31. 10. 2021
T2R 19 a 18 T2R 17, 18, 19 trolejbus Ekova 706 RTO PMDP noční

CITYTRANS CZ23. 2. 2014 Aktualizace krátkých zpráv a sloupku Kalendář akcí.
Autor: mb-230214v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2014, Aktualizace www, 23.2.2014
Praha (žel): Výluka trati do Kralup. Od 19.2.2014 do 18.5.2014 se z důvodu rekonstrukce zabezpečovacího zařízení a výstavby nové zastávky Praha-Podbaba koná nepřetržitá výluka v úseku Praha-Bubeneč - Roztoky u Prahy. V pracovní dny není linka S41 (ML) v provozu. Od 1 9. února 2014 do 28. února 2014 se jedná o výluku zabezpečovacího zařízení, kd y vlaky na trati 091 Praha – Kralupy nad Vltavou jsou vedeny dle pravidelného jízdního řádu. Ve dnech 22. a 23.2.2014 se konají jízdy i v úseku Praha-Bubeneč - Roztoky u Prahy. Ostatní vlaky budou nabírat mírné zpoždění z důvodu provozu pouze po jedné koleji. V žst. Praha-Bubeneč bude probíhat úprava kolejového zhlaví.Podle předběžných informací by měla být nová zastávka Praha-Podbaba aktivována v srpnu 2014.
Autor: (004140cz)-mb230214v-230214w, Trvalý odkaz, Železnice, Aktuality, 23.2.2014
Praha (ost): 11. Pražská muzejní noc. V sobotu 14.6.2014 se v Praze uskuteční již 11. ročník velmi oblíbené akce Muzejní noc.
Autor: (004139cz)-mb230214v-230214w, Trvalý odkaz, Ostatní, Aktuality, 23.2.2014
Slaný (bus): ČSAD Kladno zajišťuje provoz MHD Slaný. Provoz linek MHD Slaný zajišťuje od 1.1.2014 společnost ČSAD MHD Kladno a.s., a sice na dvou linkách s licenčími čísly 226001 a 226002. Jízdné a podmínky přepravy se budou řídit tarifem schváleným městským úřadem Slaný. V autobusech bude možné odbavení čipovou kartou – elektronickou peněženkou nebo předplatním časovým jízdným nahraným na kartě. Při odbavení z elektronické peněženky lze použít také stávající „slánské“ čipové karty (vydané spol. ICOM). Předplatní časové jízdné lze však nahrát pouze na karty vydané spol. ČSAD MHD Kladno a.s. Vydávány budou karty OBČANSKÁ, ŽÁKOVSKÁ, STUDENTSKÁ, DŮCHODCOVSKÁ, SENIORSKÁ (pozn.: občané nad 70 let jsou v MHD Slaný přepravováni bezplatně, pro prokázání věku postačí i nadále pouze občanský průkaz, kartu SENIORSKOU lze vyhotovit pro rychlejší a snadnější odbavení, není však pro bezplatnou přepravu nutná). Stávající papírové průkazy pozbývají platnosti.
Autor: (004138cz)-mb230214v-230214w, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 23.2.2014
Pec pod Sněžkou (lan): Nová lanovka na Sněžku již v provozu. Původní lanovka typu VON ROLL - VR 101, která byla vybudována mezi lety 1947 - 1949, dosloužila dne 13.5.2012 a dále byl v provozu pouze úsek z Pece na Růžovou horu. K úplnému ukončení přepravy turistů původní lanovkou došlo v neděli 2. září 2012. Výstavba nové lanovka byla zahájena 1.9.2011 terénními úpravami v místě budoucí dolní stanice v Peci pod Sněžkou. Provoz s cestujícími na nové lanovce typu LEITNER GD4 byl zahájen za příznivého počasí v sobotu 22.2.2014. Tarifní podmínky jsou poměrně obsáhlé, my se spokojíme se zpáteční plnocenou/poloviční jízdenkou z Pece pod Sněžkou na Sněžku, která činí 390,- resp. 180,- Kč.
Autor: (004137cz)-mb230214v-230214w, Trvalý odkaz, Lanovky, Aktuality, 23.2.2014
Praha (bus): Krátké Solarisy pro Vršovice. Garáž Vršovice během ledna 2014 zařadila midibusy Solaris Urbino 8.9 LE ev.č. 2046 - 2050. Koncem února pak byly ještě dodány vozy ev.č. 2051 až 2055.
Autor: (004136cz)-mb230214v-230214w, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 23.2.2014
Praha (vše): Vyšší pokuty v PID. Od 1. ledna 2014 se změnila výše přirážky za jízdu bez platné jízdenky. Ta je nyní 1500,- Kč. V případě, že cestující zaplatí přirážku na místě kontroly nebo do 15 kalendářních dnů od data kontroly v dodatkové pokladně, přirážka k jízdnému se snižuje na 800 korun. Částka 800 korun se od 1. ledna 2014 nezměnila, a tak pokud přirážku k jízdnému zaplatíte nejpozději do 15 kalendářních dní od kontroly, zvýšení přirážky se vás nedotkne. Nezměněna zůstává také přirážka při zapomenutí časové jízdenky ve výši 50 korun. Pokud si zapomenu časovou jízdenku s měsíční nebo delší platností, která byla vydána na základě poskytnutí osobních údajů a dostavím se do doplatkové pokladny následující den od 12:30 nebo do 15 kalendářních dnů od provedené kontroly a zároveň doložím zapomenutou časovou jízdenku, která byla platná v době provedené přepravní kontroly, zaplatím přirážku pouze ve výši 50 korun. Platnost jízdních dokladů může kontrolovat osoba pověřená dopravcem, tj. řidič nebo přepravní kontrolor, vybavený kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce (dále jen pověřená osoba).
Autor: (004135cz)-mb230214v-230214w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 23.2.2014
15. 2. 2014 Aktualizace krátkých zpráv.
Autor: mb-150214v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2014, Aktualizace www, 15.2.2014
Praha (ebus): Lednice napájela elektrobus SOR EBN 8 v Praze. Na základě částečného neúspěchu při provozu elektrobusu Siemens Rampini nabídl výrobce SOR Libchavy k testu svůj nový elektrobus EBN 8. Zatímco Siemens Rampini nabídl rychlé nabíjení z troleje a k tomu možnost pomalého z 32A zásuvky, SOR nabídl "pouze" nabíjení ze zásuvky. Výhoda elektrobusu SOR s výzbrojí Cegelec spočívala v nabíjení přes noc ve vozovně, nebylo třeba nabíjet průběžně na trati.

V úterý 4.2.2014 večer dorazil elektrobus SOR k deponaci ve vozovně Střešovice. V areálu vozovny došlo k instalaci napájecího bodu. Proti působení povětrnostních vlivů na elektrické částí nutných k nabíjení trolejbusu je bylo zapotřebí nějakým způsobem ochránit. Zde zapracovala tzv. lidová tvořivost a fenomén zlatých českých ručiček, bylo využito skříně ze staré vyřazené chladničky a posléze opatřeno i petlicí se zámkem - opatřením proti zásahu nepovolaných osob.

Ve středu 5.2.2014 ráno došlo, stejně jako v případě konkurenčního elektrobusu, k výlepu identifikačních znaků dopravce vč. evidenčního čísla 8312, dále k proškolení řepských řidičů a následné prezentaci vozu pro vybrané pracovníky DP na lince 216. Následovalo přistavení vozidla ke kontrole Policií ČR pro následnou jízdu po trase linky 292. Posléze došlo ke zkušební jízdě po trase linky 292 Malostranská - Nemocnice pod Petřínem a zpět.

Ve čtvrtek 6.2.2014 proběhla ve vozovně Střešovice hlavní prezentace vozidla pro zástupce médií za účasti zástupců DP Praha, SOR s.r.o, a Cegelec Praha a.s. Na nádvoří vozovny Střešovice se konalo představení vozu, rozhovory s příslušnými pracovníky, fotografování a natáčení. Následovala prezentační jízda z vozovny Střešovice na konečnou Poliklinika Petřiny a zpět. V průběhu jízdy bylo došlo k operativní změně, a sice k neplánované služební jízdě do garáží Řepy, a to včetně novinářů. Zde se elektrobus SOR EBN 8 setkal se svým starším sourozencem, elektrobusem SOR EBN 10.5. naposledy zkoušenému v DP Mariánské Lázně (MDML). Díky vstřícnému přístupu DP se podařilo zrealizovat krátkou neplánovanou fotopauzu v areálu garáže s oběma vozy. Dále se mohli novináři rozhodnout, zda ke zpáteční cestě do Střešovic využijí elektrobus SOR EBN 8, či využijí tzv. tatranského elektrobusu SOR EBN 10.5, který mířil ze zápůjčky z Marianských Lázní přes Střešovice na Slovensko (zde došlo k provedení STK a návratu zpět k výrobci SOR). Po celou dobu byl ve Střešovicích přítomen autobus SOR BN 8.5 ev.č. 2027, který byl připraven kdykoliv připraven vyjet jako náhrada za elektrobus.

Od pátku 7.2.2014 do úterý 11.2.2014 probíhal provoz vozidla na zvláštních bezplatných (vložených) spojích linky 216 v trase Bořislavka - Poliklinika Petřiny dle jízdního řádu (pořadí 11), v pracovní dny standardní režim, o víkendech posílený provoz.

Ve středu 12.2.2014 ráno vozidlo definitivně opustilo území Prahy.

Pro zajímavost lze uvést, že vozidlo bude pokračovat předváděcí turné po německých městech. Firma SOR rozhodně nespí na vavřínech, v současnosti chystá 11 m dlouhou variantu elektrobusu.
Autor: (004134cz)-mb150114v-150214w, Trvalý odkaz, Elektrobusy, Aktuality, 15.2.2014
15.2.2014 Dotazy na společnost PANATTONI EUROPE - výstavba komerční zony Dobrovíz

Vzhledem k obrovskému tlaku společnosti PANATTONI EUROPE na rozšíření komerční zony Dobrovíz - skladovací a distribuční centrum americké společnosti Amazon, jsme zaslali předmětné společnosti několik dotazů. Odpovědi jsme obdrželi ještě před schválením plánů zastupiteli obce Dobrovíz, ke kterému došlo 13.2.2014.

Vzhledem k tomu, že máte na webu uvedeny i informace ohledně veřejné dopravy, dovolte nám několik otázek.

1. Zmiňujete posílení autobusových linek PID 306, SID A26, event. PID 319. Budete tedy přispívat na jejich provoz? V jakém rozsahu plánujete rozšíření provozu? Máte už nějaké primární výstupy, jak se zvýší vytíženost těchto linek? Uvažuje se nasazení kloubových vozů?

Naše společnost již přispívá na provoz linky 306 a to v plném rozsahu podílu obce Dobrovíz. Rozšíření provozu bude záviset na požadavcích obce Dobrovíz, sousedních obcí a společnosti Amazon. Vytíženost těchto linek bude záviset na případné soukromé dopravě společnosti Amazon. Specifikace vozů zatím nebyla diskutována


2. Uvažujete o dopravu zaměstnanců po železnici? Uvažujete vzhledem k velké intenzitě kamionové dopravy o vybudování železniční vlečky a používání tratě v těsném sousedství hal Amazonu?

Uvažuje se o dopravě zaměstnanců po železnici. V současné době připadá v úvahu doprava do železniční stanice Jeneč, s následným autobusovým přípojem. V současné chvíli se neuvažuje o využití provozu na vlečce.


3. využívají vaši dosavadní zaměstnanci veřejnou dopravu tj. stávajícíh linek PID 306, 319, SID A26 nebo řešíte zaměstnanecké svozy pouze smluvní autobusouvou dopravou?

Zaměstnanci využívají jak stávajících linek, tak smluvní autobusové dopravy.


Odpovědi nám zaslala Eva Bartošová, Assistant/Office manager PANATTONI EUROPE

© M. Babický 2014
Autor: mb-150214v, Trvalý odkaz, Rozhovory 2014, Rozhovory, 15.2.2014
13. 2. 2014 Aktualizace krátkých zpráv.
Autor: mb-130214v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2014, Aktualizace www, 13.2.2014
Praha (bus): Změny na bezplatné lince Globus. Nákupní linku v relaci Zličín - Globus Zličín (linka 103 105) provozuje již od 1.10.2013 dopravce PROBO BUS a.s. s třídvéřovým vozem SOR NB12 RZ 2SK 1539. Autobus byl od začátku provozu na lince v bílém nátěru. Zatímco ve středu 12.2.2014 se na lince promenádovala Karosa ev.č. 1210, ve čtvrtek 13.2.2014 byl na lince spatřen opět SOR, a sice v celovozovém reklamní polepu Globus. To by se dalo pochopit i jako reakce firmy na nedávné zavedení linky PID č. 180 ke konkurenčnímu obchodnímu centru AVION/IKEA. Uvidíme, jak bude dále reagovat Globus, po úsporách v roce 2012 se rozsah provozu jeho linky nezměnil, což jej vůči současnému intervalu (nutno podotknout, že využívanému) linky 180 jednoznačně znevýhodňuje.
Autor: (004133cz)-mb130214z-130214w, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 13.2.2014
11. 2. 2014 Aktualizace krátkých zpráv.
Autor: mb-110214v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2014, Aktualizace www, 11.2.2014
Jeneč (žel): Obnovena železniční doprava do logistického centra Jeneč. Od konce ledna 2014 byla po několika letech odmlky obnovena železniční nákladní doprava do logistického areálu fy. Hödlmayr Logistics CR, a.s. v Jenči. Firma se zabývá kromě skladování, provozem lakovny, servisních služeb i mezinárodní a vnitrostátní přepravou automobilů. Aktuální přeprava osobních a dodávkových automobilů se realizuje v nočních hodinách, většinou s lokomotivou řady 742.
Autor: (004133cz)-mb100214z-110214w, Trvalý odkaz, Železnice, Aktuality, 11.2.2014
Praha (bus): Nové plynové autobusy na lince 306. V úterý 11.2.2014 byly do provozu na linku 306 nasazeny nově dodané nízkopodlažní dvoudveřové vozy Irisbus Citelis 12M CNG (dodány 5.2.2014). Nejprve byl od ranních hodin nasazen vůz ev.č. 1408, který obdržel registrační značku 2SX 2475, během dne se do provozu začlenil i vůz ev.č. 1391 s RZ 2SX 2476. Autobusy jsou prozatím v bílém laku, který bude během krátké doby doplněn polepy dle požadavku provozovatele. Během počátečních kilometrů snad budou odstraněny i závady, které se během prvního dne provozu vyskytovaly. Během dne se na lince vystřídala pestrá plejáda různých typů autobusů, které ČSAD Kladno vlastní, a sice Karosa B952, Karosa C954, Irisbus Crossway 12M, Irisbus Crossway 12M LE, SOR NBG 12 a konečně zmiňované Irisbus Citelis 12M CNG. Na závěr dne byly na lince hned 3 plynobusy, a sice zkušební SOR NBG 12 ev.č. 1392 a nové Citelisy 12M CNG, které jezdily pořadí v podstatě za sebou. Citelis ev.č. 1408 dojezdil až do konce směny na zmíněné lince 306, poté ještě završil své putování hbitým přejezdem na noční linku 607.
Autor: (004132cz)-mb110214z-130214a, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 11.2.2014
Praha (bus): Citelis ev.č. 1383 nezvykle na lince 336. V pondělí 10.2.2014 byl spatřen Irisbus Citelis 12M ev.č. 1383 nezvykle na rychlíkové lince č. 336 v trase Zličín - Hostivice, Ve Vilkách. Obvykle je vůz stabilně nasazován na linku 307 v trase Zličín - Unhošť, ,náměstí..
Autor: (004131cz)-mb100214z-110214w, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 11.2.2014
9. 2. 2014 Aktualizace krátkých zpráv.
Autor: mb-090214v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2014, Aktualizace www, 9.2.2014
Praha (ebus): Podrobnosti k provozu elektrobusu Siemens Rampini v Praze.

Ke zkouškám v Praze byl přivezen na silničním návěsu v ranních hodinách dne 20.1.2014, poté následovala deponnace ve vozovně Střešovice,umístění polepek DPP na vozidlo, teoretické školení pěti řidičů z garáže Řepy, kteří byli vybráni pro obsluhu vozidla. Ponecháno bylo původní evidenční číslo 8311 DP Vídeň. Následoval odjezd k provizorně vybudovanému nabíjecímu místu na Bořislavce (krátké trolejbusové vedení, napájené z měnírny Bořislavka), jízdy po trase linky č. 216 a 292.

21.1.2014 proběhla na Mariánském náměstí prezentace pro média, spojená s jízdou k nabíjecímu místu na Bořislavce. Jízda s velmi zatíženým elektrobusem ev.č. 8311 po trase linky 216, dále po lince 292 a návrat zpět na Mariánské náměstí. Vzhledem k tomu, že DP Praha nedostal svolení k instalaci odbavovacího a informačního systému (OIS), byly všechny jízdy zdarma. Autobus byl vybaven papírovými linkovými orientacemi. Provozní zajímavostí bylo, že mimo papírovou čelní linkovou orientaci prosvítala písmena S-G z původního názvu Sonderzug (v překladu Zvláštní vlak).

Od 22.1.2014 byl elektrobus nasazen do běžného provozu s cestujícími na vloženém 11. pořadí linky 216. Při rychlonabíjení přes pantograf umístěný na střeše elektrobusu došlo na nabíjecím místě Bořislavka k nabití LiFePO4 akumulátorových článků za cca 15 minut, což bohatě stačilo při technické přestávce.

Během dopoledne 23.1.2014 nebyl elektrobus provozován na lince 216, nýbrž posloužil jako zkušební pro ověření průjezdu uličkami Starého města. Cca po poledni byl nasazen již opět na lince 216.

V sobotu 24.1.2014 probíhal provoz víceméně standardně.

V neděli 25.1.2014 došlo vlivem deponace pod širým nebem a méně příznivým klimatickým podmínkám k zamrznutí důležitých prvků vozidla, což mělo za následek předčasné ukončení provozních zkoušek a stažení vozidla z linky. Málo známá je skutečnost, že počasí zhatilo i jednu fotoakci, během níž měl být o víkendu na obratiště Bořislavka odtažen jeden z muzejních trolejbusů a fotografován pod trolejbusovým vedením.

V pondělí 26.1.2014 opustilo vozidlo DP, a během následujících dnů proběhla demontáž provizorního napájecího místa.
Autor: (004130cz)-mb210114z-090214w, Trvalý odkaz, Elektrobusy, Aktuality, 9.2.2014
Praha (bus): Výřady vršovické garáže 1/2014. V průběhu ledna 2014 byly v areálu vršovické garáže spatřeny následující vyřazené autobusy: Citybus 12M ev.č. 3034, 3215, 3354, dále Karosa B731 ev.č. 7205, Karosa B931 ev.č. 7353, 7395, 7403, 7406, 7407, 7429, a posledního zájezdového autobusu Karosa LC 936 - evidenčního čísla 3189.
Autor: (004129cz)-mb090214v-090214w, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 9.2.2014
Praha (bus): Zpopelněna Karosa B941E ev. č. 6295. Z 29. na 30. ledna 2014 došlo na Novodvorské ulici v Praze 4 k zahoření v motorovém prostoru kloubového vozu. Při požáru se nikdo nezranil, autobus bude vzhledem k míře poškození a stáří zlikvidován.
Autor: (004128cz)-mb090214v-090214w, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 9.2.2014
8. 2. 2014 Aktualizace krátkých zpráv.
Autor: mb-080214z, Trvalý odkaz, Aktualizace 2014, Aktualizace www, 8.2.2014
Praha (vše): Změny v PID v únoru 2014. V provozu Pražské integrované dopravy došlo v únoru 2014 ke změnám různého charakteru na linkách č. 102, 106, 107, 108, 110, 114, 118, 121, 124, 131, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 150, 152, 157, 158, 163, 167, 170, 177, 180, 181, 183, 188, 189, 191, 193, 195, 196, 197, 200, 201, 205, 213, 214, 215, 225, 235 a 253.

Nejzásadnější je změna autobusové linky č. 180, která je od 1.2.2014 prodloužena ze zastávky Zličín do nově zřízené zastávky Obchodní centrum Zličín. Výstupní zastávka je před hypermarketem TESCO, nástupní pak před obchodním domem IKEA. Zastávkové zálivy jsou použity původní, které až do 31.1.2014 sloužily provozu nákupní linky licenčního čísla 103104 , kde se objevovaly autobusy firem Hotliner, Cityliner a Tarivo a.s. Vzhledem k velkému množství mimopražských návštěvníků nákupních center došlo k zařazení zastávek Zličín a Obchodní centrum Zličín do výhodného pásma B, ale zároveň i P. Pro tento účel byl v nástupní zastávce OC Zličín zřízen automat na jízdenky s ev.č. 50, na jehož boční stranu byl namontován také označovač z důvodu tarifní výjimky (cestující pokračující v jízdě příměstskými linkami musí označit již v tomto označovači), který vytiskne text OC Zličín, pásmo B a čas označení. Metrobusová linka č. 180 je provozována zejména kloubovými vozy všech současných typů. Ve směru ze zastávky Dejvická jsou některé spoje ukončeny v zast. Sídl. Řepy, jiné na Zličíně a některé jedou až k nově zřízené zastávce Obchodní centrum Zličín. Mimo to jsou ještě zřízeny posilové spoje tzv. pendly mezi zastávkami Zličín a Obchodní centrum Zličín, kde jsou nasazovány standardní vozy.

Po dlouhé době nečinnosti došlo od 1.2.2014 ke zřízení plné tarifní integrace u linek S40, S44 v úseku Kralupy nad Vltavou – Kralupy nad Vltavou předměstí, S45 v úseku Kladno-Ostrovec – Kladno-Švermov – Kladno-Dubí, S50 v úseku Kladno – Kladno-Rozdělov.
Autor: (004127cz)-mb080214v110214a, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 8.2.2014
Praha (vše): Změny v PID v lednu 2014. V provozu Pražské integrované dopravy došlo v lednu 2014 k různorodým změnám na linkách č. 101, 112, 113, 119, 121, 131, 135, 147, 151, 164, 165, 174, 179, 193, 241, 302, 305, 335, 472, 489, 490, 510, 554, 557, 575. Nejvýznamnější změny se udály na l.č. 302 - od 1.1.2014 změna dopravce z Jaroslav Štěpánek na ABOUT ME, s.r.o. Linka č. 193 je v pracovní dny obsluhována článkovými vozy, o víkendech standardními. Na noční lince č. 510 nasazeny celotýdenně článkové vozy. Školní linka č. 557 zrušena a její spoj převeden na linku 559.
Autor: (004126cz)-mb080214v-080214w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 8.2.2014
Ostrava (vše): Tarifní změny v Ostravě a okolí od 1.1.2014. Od 1.1.2014 došlo v Ostravě a okolí k zásadním změnám tarifu a zón. Působnost 24hodinové jízdenky byla rozšířena ze zony Ostrava město i na zonu XXL, což je zvlášť výhodné pro nahodilé cestovány z blízkosti Ostravy do města a opačně. Zároveň došlo k navýšení ceny obyčejné 24hodinové jízdenky na 80,- Kč , skupinové na 190,- Kč. Rovněž došlo ke změně platnosti jednotlivých jízdenek na 10/30/60 minut, s tím, že v nepracovních dnech (soboty, neděle a státem uznané svátky) se prodlužuje platnost jízdenek z 30 minut na 45 minut a z 60 minut na 90 minut. U krátkodobé jízdenky na 10 min. tato výhoda není uplatněna a rovněž tak nelze uplatnit ve vlacích ČD. Vzhledem ke komplikovanosti tarifu je lépe před započetím jízdy navštívit web DP Ostrava nebo regionálního organizátora dopravy KODIS.
Autor: (004125cz)-mb080214v-080214w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 8.2.2014
Brno (vše): SMS jízdenky v Brně. Od 25.11.2013 se SM jízdenek konečně dočkala i moravská metropole. Zavedeny byly jízdenky na 75 minut za 29,- Kč a na 24 hodin za 99,- Kč. Na základě kladné odezvy cestujících došlo od 1.2.2014 k rozšíření nabídky krátkodobé jízdenky na 20 minut za 20,- Kč. Pro uživatele chytrých telefonů je k dispozici aplikace nazvaná SEJF, která nabídku elektronických jízdenek rozšiřuje ještě o plnocennou a zlevněnou jízdenku na 40 minut za 24,- resp 12,- Kč. Oba druhy elektronických dokladů platí pouze na linkách 1 - 99 v zonách 100 + 101 a neplatí ve vlacích Českých drah.
Autor: (004124cz)-mb080214v-080214w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 8.2.2014
7. 2..2014 Aktualizace krátkých zpráv a sloupku Kalendář akcí.
Autor: mb-070214v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2014, Aktualizace www, 7.2.2014
Praha (vše): Přírůstky v Muzeu MHD a nejasná budoucnost. Střešovické Muzeum MHD stále přibírá nové exponáty. Po nedávno zařazených tramvajích T3 ev.č. 6340 a KT8D5 ev.č. 9048 jsme se dočkali dalších přírůstků, a těmi jsou tramvajové vozy T3SUCS ev.č. 7292 a snad i T6A5 ev.č. 8601 (další vůz, který byl ovšem určen pro komerční jízdy je vůz T6A5 ev.č. 8702).

Čerstvě probíhá převod klíčovského Citybusu ev.č. 3251 do muzejních sbírek (ještě v lednu 2014 byl vypravován). Před umístěním do depozitáře autobus projde opravou v ÚD Hostivař. Zřejmě ještě letos či příští rok se dočkáme také muzejního midibusu Ikarus E-91. Spekuluje se také o zařazení některého z kloubových autobusů Karosa, potíže činí zejména nedostatek výstavních prostor.

I přesto, že má být v blízké době zcela nově vybudován další depozitář, z dlouhodobého hlediska je situace v Muzeu MHD svízelná, jednoho dne nastane situace, kdy další vozy nebude kam dávat. Bohužel ze strany Magistrátu hl. m. Prahy i vedení DP Praha nelze očekávat maximální podporu. Za současné stuace by bylo zapotřebí uvolnit část depozitáře přesunutím do jiné provozovny. Po likvidaci hodnotných industriálních staveb garáží Dejvice i vozovny Na Valentince se nabízí snad jedine bývalá vozovna Orionka (Královské Vinohrady), kde by měly nekolejové muzejní exponáty důstojné zázemí. Chytí se někdo této šance?
Autor: (004123cz)-mb070214v-070214w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 7.2.2014
Praha (tram): Pražské modifikace T3 pomalu končí. Vzhledem k pokračujícím dodávkám nových tramvají Škoda 15T do Prahy pějí labutí píseň zejména starší vozy s nehospodárnou odporovou výzbrojí a první generace tyristorových tramvají. V uplynulých týdnech a měsících byly odstaveny vozy T3SU/SUCS ev.č. 7009, 7010, 7025, 7036, 7066, 7139, 7154, 7157, 7159, 7171, 7185, 7198, 7199, 7210, 7263 a vozy T3M ev.č. 8017, 8020, 8044, 8078, 8094, 8101, které čekají na prodej či likvidaci. Další masivní vyřazování se očekává záhy, jelikož v rozmezí 4 - 10/2014 by mělo přijít 60 nových vozů 15T.

Po najetí povolených kilometrů nebude dále vozům prodlužována způsobilost prováděním oprav různých stupňů a budou vyřazovány. Týká se to zejména vozů T3SU/SUCS ev.č. 7008, 7022, 7034, 7039, 7067, 7070, 7074, 7090, 7091, 7094, 7095, 7101, 7103, 7114, 7124, 7125, 7126, 7132, 7135, 7150, 7151, 7162, 7163, 7176, 7177, 7181, 7182, 7183, 7184, 7194, 7195, 7209, 7250, 7251, 7253, 7268, 7276, 7278 a T3M ev.č. 8005, 8010, 8037, 8038, 8042, 8050, 8052, 8059, 8064, 8065, 8090, 8091, 8097, 8098 (sestava se může ještě mírně lišit). V současnosti jsou přednostně vypravovány vozy T3SU/SUCS, T3M, a také T6A5, jejichž konec se také pozvolna blíží, aby uvolnily místo novým tramvajím.
Autor: (004122cz)-jv100114v-070214w, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 7.2.2014
Praha (tram): Další etapa rekonstrukce Trojské ulice v Praze. Od 20.1.2014 započala další etapa rekonstrukce Trojské ulice. V souvislosti s tím zmizely z horního úseku zákrytové panely, dříve tak hojně používané.
Autor: (004121cz)-jv200114v-070214w, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 7.2.2014
3. 2. 2014 Aktualizace krátkých zpráv.
Autor: mb-030214v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2014, Aktualizace www, 3.2.2014
České Budějovice (bus): Nové linka č. 45 na Švábův Hrádek. V pondělí 3.2.2014 v brzkých ranních hodinách byl zaháje provoz na nové autobusové lince č. 45 v trase Švábův Hrádek - Máj-A.Barcala. Linka byla zřízena pro obsluhu oblasti, které se MHD dosud vyhýbala. Dopravní podnik využil zahájení provozu linky i marketingově, a sice přítomností zástupců DP u prvních odjezdových spojů.
Autor: (004120cz)-mb030214v-030214w, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 3.2.2014

Pokud chcete kontaktovat redakci, využijte link. , eventuelně stránku Techinfo.

©
CITYTRANS CZ 1999-2020 - Šíření textů z www.citytrans.info a www.citytrans.cz je možné pouze se svolením redakce a uvedení zdroje. Citytrans CZ má ISSN 1804-7297

Zpět nahoru