31. 10. 2021
T2R 19 a 18 T2R 17, 18, 19 trolejbus Ekova 706 RTO PMDP noční

CITYTRANS CZ31.8.2015 Zveřejnění článku Veřejná doprava v Gmundenu a okolí v roce 2015
Autor: mb-310815v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2015, Aktualizace www, 31.8.2015
31. 8. 2015 Veřejná doprava v Gmundenu a okolí v roce 2015

Gmunden je rakouské okresní město v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy ležící na severním břehu jezera Traunsee v Solné komoře. Má celkem 13 104 obyvatel (rok 2015). Ve středověku se Gmunden stal díky blízkým dolům významným městem při obchodu se solí. V současnosti je hlavním průmyslovým zdrojem místní keramička a několik menších strojírenských firem. Jde o malebné město, plné památek, historické zástavby, v neposlední řadě můžeme zmínit i např. budovu radnice či vodního zámku. Příjemná je promenáda na břehu jezera.

Gmunden má pradávnou spojitost s Českou republikou, v centru města končila první koňská dráha na evropském kontinentu - České Budějovice – Linec – Gmunden, a to plným zprovozněním v roce 1836. Důvod byl zřejmý, doprava kamenné soli do Čech. Pro zájemce o bližší studium historie koňky je zdejším vodítkem ulice U koňské dráhy, v jejíž blízkosti koňská dráha v druhé polovině 19. století končila.

Provoz pouliční dráhy byl zahájen 13.9.1894 a jejím úkolem byla doprava cestujících od železniční stanice nad městem do samého centra města. Na tramvaj v Gmundenu narazíme hned u železničního nádraží na hlavní trati. Zdejší tramvajový provoz je dle dostupných pramenů nejmenší v rámci MHD v Evropě (kratší tratě jsou v Moločném či Istanbulu, ale jde buď o sezonní záležitost či turistickou atrakci), délka jediné tramvajové tratě je 2.32 km. Dříve byla trať ještě cca o 300 m delší přes zastávku Postgebäude až na Rathausplatz, ale v roce 1975 došlo k jejímu zkrácení do současné zastávky Franz-Josef-Platz. Do dnešních dnů (2015) však vede trolejový vodič až do zastávky Rathausplatz. Co se týče kolejí, ty jsou částečně zlikvidovány, částečně v koncovém úseku existují.

Kolejový rozchod je 1000 mm, trať je jednokolejná se dvěma výhybnami (Gmundner Keramik a Tennis Platz). Malá dvoukolejná vozovna je situována v zástavbě v blízkosti zastávky Gmundner keramik a slouží pro deponaci a veškeré opravy současných i historických vozů. Renovace vozovny byla realizována v roce 1994. Původně byla zvažována výstavba nové vozovny u nádraží v Gmundenu, po přehodnocení záměru spojení gmundenské tramvaje a Traunseebahn bylo od výstavby vozovny upuštěno.

Kolejnice jsou na trati použity jak standardní žlábkové, tak bezžlábkové širokopatní kolejnice S49. Vrchní vedení je upevněno příčnými převěsy či na výložnících. Trať je vedena zčásti po samostatném tělese, částečně v křivolakými romantickými zákoutími mezi budovami, částečně po promenádě v centru města. Za zmínku stojí i fakt, že z centra města tramvaj překonává značné stoupání, které je obdobné jako má linecká Pöstlingbergbahn.

Na trati jezdí jediný vůz s výjimkou ranní špičky pracovního uprostřed dne, kdy zde vypomáhá vůz druhý. Většinou se na trati vyskytuje vůz ev.č. 8, jako výpomocný se většinou používá vůz ev.č. 10. Vůz ev.č. 9 je veden jako záložní. Interval je taktový cca 30 min., s výjimkou již zmíněné ranní špičky, kdy se souhrnný interval zkrátí na 1 – 15 min. Rozsah provoz je cca od 5:00 do 21:00 v pracovní dny, o pracovních sobotách 6:00 do 21:00, ve dnech volna 7:00 do 21:00. Jízdní doba činí v relaci Gmunden, Bahnhof – Gmunden, Franz-Josef-Platz 9 minut, v opačném směru je jízdní doba 10 – 11 minut. Na trase je celkem 7 zastávek. Linka je místně označována písmenem G, v celostátním jízdním řádu je uvedena pod číslem 174. Velmi netradiční je používání čísel spojů v jízdním řádu, stejně jako na železnici.

Dle informací tarifního svazu OÖVG je cena jednorázové plnocenné jízdenky v hodnotě 2 EUR, celodenní jízdenka vyjde na 4 EUR. Tarifní nabídka je mnohem širší, včetně zlevněných variant. Současný provozní vozový park tvoří 3 vozy a 2 vozy historické. Nejčastěji používaný je již zmíněný ev.č. 8 z roku 1961 od výrobce Lohner/Kiepe. Vozy ev.č. 9 a 10 jsou z roku 1952 a pocházejí od výrobce DUEWAG/Kiepe. V provozu se občas vyskytuje i historický vůz ev.č. 5 z roku 1911 od výrobce Grazer Waggonfabrik/Siemens-Schuckert. Zajímavostí vozu ev.č. 5 je fakt, že při velkém přívalu vypomáhá coby sněhový pluh! Posledním vozem je historický vůz ev.č. 100 z roku 1898 od výrobce Grazer Waggonfabrik, který původně jezdil na linecké Pöstlingbergbahn a v roce 1995 byl odprodán do Gmundenu. Všechny čtyři dříve jmenované vozy mají pantografy, poslední zmíněný vůz má lyru, která se musí vždy na konečné přeložit po směru jízdy (tzv. po srsti).

Dopravce má i několik pracovních pomocných vozíků, a také trolejovou věž z roku 1912, která není deponována v gmundenské vozovně.

Průběžné opravy a modernizace tramvajové trati umožnily od 30.6. do 6.7.2003 předváděcí provoz zapůjčení moderní nízkopodlažní tramvaje Siemens Combino ev.č. 107 z Nordhausenu. Po dobu zápůjčky musely být z nedostatku místa ve vozovně umístěny zdejší vozy ev.č. 8 a 9 na nepoužívané kusé koleji u nádraží v Gmundenu. Siemens Combino poté jezdil zkušebně také na na Traunseebahn (Gmunden – Vorchdorf).

Cca v roce 2005 došlo k úpravě křižovatky ulic Bahnhofstraße x Alois-Kaltenbrunnerstraße na kruhový objezd. S tím souvisela i úprava tramvajové tratě. Dosavadní výhybna a zastávka Kraftstation u vozovny byly zrušeny a opodál byla vybudována nová výhybna se zastávkou Gmundner Keramik.

Dalším zkušebním nízkpopodlažním vozem se stal Bombardier Flexity Outlook Cityrunner ev.č. 305, který byl zapůjčen z DP Innsbruck. Zkušební provoz trval od 5. 9 do 1. 10.2008.

V důsledku likvidace dosavadního nádraží a realizace nové koncepce dopravy v Gmundenu, vstoupily v platnost dopravní omezení v okolí nádraží od 27. 3 2015. Dle dopravního magazínu dopravce se poslední jízda tramvají po starých kolejích uskutečnila 10.4.2015, a sice pro fanoušky tramvajové dopravy. Poté již následovala likvidace přednádražního prostoru včetně kolejí, a to i s kusým sporadicky využívaným kolejovým ukončením bez trolejového vedení. Po dobu výluky byla zřízena dočasná zastávka Grüner Wald několik set metrů od dosavadní konečné. V rámci modernizace celého přednádražního prostoru i prostoru nádraží Gmunden Bahnhof byla stržena dosavadní nádražní budova, aby nová konstrukce nástupišť železnice a tramvaje odpovídala modernímu konceptu hrana-hrana. Nezbytná jsou i nově vytvořená parkovací místa systémů P+R a B+R a také autobusové zastávky. 17.5.2015 byl obnoven provoz tramvají ve výlukou dotčeném úseku, dokončení celého prostoru má být ukončeno v září 2015. Tramvajová novostavba doznala v koncovém úseku mírného rozšíření, a sice kolejovým rozvětvením před nástupištěm, takže se zde nyní mohou tramvajové vozy i vyhýbat.

Tramvajovou dopravu ve městě doplňují také tři městské autobusové linky, jsou však určeny zejména pro přepravu pracujících ve všední dny od rána do odpoledních hodin, či v dopoledne o pracovních sobotách, jindy nejezdí! Jsou nasazovány krátké nízkopodlažní autobusy.

 1. Cumberland - Rathausplatz - Altmühle autobus č. 1
 2. Schörihub - Rathausplatz - OKA Siedlung autobus č. 2
 3. Pinsdorf - Gmunden autobus č. 3 (příměstský)

Další gmundenskou zajímavostí je lokální železniční dráha Gmunden – Vorchdorf, která byla zřízena 21.3.1912, ve stopě koňské dráhy České Budějovice – Linec – Gmunden. Až do roku 1990 vedla železnice do nádraží Gmunden,Traundorf (dosud existuje), od toho roku byla přesměrována na nádraží Gmunden,Seebahnhof, a na nádraží v Traundorfu se přestalo jezdit (odpojeno od kolejové sítě bylo dle dostupných informací až v roce 2014). Perličkou je, že mezi stanicemi Engelhof a Traundorf (později Seebahnhof), musela být zřízena kolejová splítka 1000 a 1435 mm. Zatímco neelektrifikovaná trať rakouských státních drah ÖBB Gmunden, Gmunden,Seebahnhof – Laakirchen - Lambach byla ve standardním rozchodu 1435 mm, vlaky Stern a Hafferl elektrifikované tratě Gmunden,Traundorf (později Gmunden,Seebahnhof) - Vorchdorf byly s rozchodem 1000 mm. Mezi stanicemi Engelhof a Gmunden Seebahnhof byla trasa tedy tříkolejná, a sice až do roku 2010.

Mimochodem, zmíněná konečná stanice Vorchdorf není konečnou stanicí Traunseebahn v pravém slova smyslu, končí zde pouze úzkorochodná trať z Gmundenu. Dále se lze ze stejného místa dostat další železnicí, tentokrát normálněrozchodnou Vorchdorferbahn, která je trasována v relaci Vorchdorf-Eggenberg – Lambach, kde navazuje na vlaky státního dopravce.

Zajímavé je i nádraží Engelhof, které je po jihočeském Bujanově nejstarší dosud existující budovou koňské dráhy České Budějovice – Linec – Gmunden a až donedávna bylo zařazeno v aktivní službě. Osobní doprava byla na normálněrozchodné trati v úseku Gmunden – Engelhof - Laakirchen – Lambach zastavena již v roce 1990, nákladní doprava je v současnosti provozována jen mezi stanicemi Laakirchen – Lambach, neboť cca v březnu 2015 byla fyzicky snesena část železniční tratě Engelhof - Laakirchen.

Trolejové vedení je zavěšeno na výložnících, v případě novostavby na Klosterplatz jsou občas použity ocelové sloupy s příčnými převěsy. Kolejnice jsou standardní stojinové železniční, pražce jsou dřevěné, na samostatném tělese bez zakrytého svršku, v případě již zmíněné novostavby jsou použity žlábkové kolejnice zalité v asfaltu.

V září 2010 došlo na likvidaci historické nádražní budovy Gmunden,Seebahnhof. Jako dočasná náhrada zde byla instalována malá monolitická betonová čekárna. Na místě nádražní budovy měl stát nový hotelový komplex, avšak ani v roce 2015 nestojí, a na místě je zbudováná parkovací plocha pro veřejnost. Škoda hezké historické budovy, nejenom v České republice mají nenasytní developeři a podnikatelé dlouhé prsty.

V lednu 2013 bylo na základě shody mnoha zúčastněných subjektů rozhodnuto o spojení drah Traunseebahn, tedy trať Gmunden,Seebahnhof) - Vorchdorf a městské tramvaje Gmunden, Bahnhof – Gmunden, Franz-Josef-Platz, čímž byl oficiálně spuštěn projekt StadtRegioTram. Od tohoto data byla zintenzivněna modernizace jak městské trati, tak zejména Traunseebahn, aby byla celá trať připravena na provoz moderních nízkopodlažních tramvají. Tak vlastně nenápadně započala přeměna lokální železniční tratě na jakousi regionální tramvajovou trať. Prvotní signály, že se bude něco dít, však přišly již dříve, viz. testovací jízdy zapůjčených nízkopodlažních tramvají a modernizace tratě cca od roku 2006.

Společnost Stern & Hafferl objednala 27.1.2014 u firmy Vossloh Kiepe celkem 11 pětičlánkových nízkopodlažních vozů typu Tramlink. Vozy mají být dodány v roce 2016, přičemž budou sloužit i na Traunseebahn (možná již v té době prodloužené na gmundenské nádraží ).

Mezi 10. březnem a 18.červnem 2014 došlo k odpojení původního koncového úseku Seebahnhof (dnes jsou zde zbytky fragmentů jako pražce, šrouby a část hrany nástupiště), následně výstavba nové zastávky o několik desítek metrů zpět a její zprovoznění. Před příjezdem do nově zřízené zastávky bylo založeno kolejové rozvětvení, zárodek budoucí dvoukolejné trati do centra města Gmunden. Nástupiště bylo vybudováno jako ostrovní.

Mezi srpnem a prosincem 2014 došlo k novostavbě tramvajové trati z nové zastávky Seebahnhof obloukem do ulice Traunsteinstraße na též nově zřízenou Klosterplatz. V rámci dočasného řešení byl před jmenovanou zastávkou zřízen jednoduchý kolejový přejezd. Běžný provoz na prodloužené trati je datován od 14.12.2014, slavnostní otevření bylo již o den dříve.

Po otevření zastávky Klosterplatz se celková délka provozované Traunseebahn (Gmunden,Klosterplatz - Vorchdorf) navýšila na 14,9 km. Tramvaj úsek 16 zastávek překoná přibližně za 26 minut. Trať má v celostátním jízdním řádu číslo 161. Rozsah provozu je v pracovní dny cca 5:00 – 20:30 (interval 24 – 60 min.), o pracovních sobotách 6:00 – 20:30 (cca 30 – 90 min.), v dny volna cca 7:30 – 20:30 (cca 90 minut). Jízdné je obdobné jako v případě Gmundenu, avšak zde se již připlácí za projetí více tarifních zón.

V roce 2015 jezdí na trati Gmunden,Klosterplatz – Vorchdorf nízkopodlažní vozy zapůjčené z Innsbrucku. Ve špičkách pracovního dne a pracovních sobot, eventuelně jako záloha zde vypomáhají ještě původní elektrické vozy řady ET 23 z roku 1954, které však nezajíždějí až do zastávky Klosterplatz, ale pouze do zastávky Gmunden,Seebahnhof.

16.6.2015 došlo k slavnostnímu otevření nové vozovny v Attersee, která bude sloužit pro údržbu nových vozů, které dorazí v létě 2016. Rovněž proběhla kompletní rekonstrukce celého nádraží včetně budovy. Nové vozy budou nasazovány nejen na Attergaubahn, ale i přímo v Gmundenu. Jen pro doplnění, zapůjčené nízkopodlažní vozy Traunseebahn jsou opravovány v technickém zázemí dopravce ve Vorchdorfu.

V letech 2016 - 2017 je plánováno zdvojkolejnění stávající traťe cca od současné zastávky Franz-Josef-Platz. Přes centrum města a nově zbudovaný most přes řeku Traun má následovat propojení na již provozované koleje v zastávce Klosterplatz.

Ovšem, zda se povede vše podle harmonogramu i přes odpor části místního obyvatelstva, ukáže čas. Každopádně podpora výstavby tramvaje má silného marketingového pomocníka, repliku historické tramvaje, která je umístěna na promenádě v Gmundenu a její osazenstvo informuje zájemce o aspektech výstavby tramvaje.

Provoz tramvaje a autobusů v Gmundenu, Traunseebahn, stejně tak i provoz na lokálních železničních tratích v okolí provozuje společnost Stern & Hafferl Verkehrsgesellschaft m.b.H. Se sídlem v Gmundenu. Záběr dopravní firmy je velmi široký, provozuje i zájezdovou dopravu, vlastní stavební divizi a má několik dceřinných společností. Provozovatel také zajišťuje pravidelné, vyhlídkové i mimořádné plavby na okolních jezerech Attersee a Altaussee.

Pro fanoušky dopravy všeho druhu lze doporučit lodní dopravu na všech jezerech Solné komory. Impozantní výhled na jezero Traunsee a hory z paluby lodímají cestující již od roku 1839! Dále stojí za hlubší prozkoumání všechny železniční tratě zdejších lokálních drah. Milovníky horských vyhlídek rozhodně potěší gmundenský vrch Grünberg, kde je v provozu kabinková lanová dráha – provoz jen v sezoně od poloviny dubna do poloviny listopadu v rozsahu 9:00 – 17:00.

Prameny:
 1. osobní poznámky
 2. http://dokumentationszentrum-eisenbahnforschung.org/gmundnerstrassenbahn.htm
 3. http://www.stern-verkehr.at/
 4. https://cs.wikipedia.org/wiki/Gmunden
 5. http://www.stern.at/sternverkehr/images/stories/_news/Plakat GM Nostalgie 2015 (web).pdf
 6. https://de.wikipedia.org/wiki/Straßenbahn_Gmunden
 7. hhttps://de.wikipedia.org/wiki/Bahnhof_Gmunden
 8. https://de.wikipedia.org/wiki/Lokalbahn_Gmunden-Vorchdorf
 9. http://blog.oebb.at/mediacenter/umbau-des-bahnhofes-gmunden-liegt-voll-im-zeitplan/
Autor: mb-180715z-310815v, Trvalý odkaz, Čl. svět, Články, 31.8.2015
9.8.2015 Aktualizace krátkých zpráv.
Autor: mb-090815v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2015, Aktualizace www, 9.8.2015
Praha (vše): Posílení nočního víkendového provozu od září 2015. Od 1. 9. 2015 budou o nocích z pátku na sobotu a ze soboty na neděli zkráceny intervaly na všech tramvajových a na šesti autobusových linkách (č. 504, 505, 508, 510, 511 a 512) ze 30 na 20 minut. Zkušebně bude zavedeno do konce roku 2015.
Autor: (004514cz)-mb090815v-090815, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 9.8.2015
Praha (vše): Pochvala do předprodeje v Motole. Obrovská pochvala míří k paní/slečně z předprodeje jízdenek ve stanici metra Nemocnice Motol, která měla službu odpoledne 24.7.2015. Její vzácný přístup k zákazníkům a vždy plný sortiment jízdních dokladů, zaslouží obrovské poděkování, které je např. od nedalekého metra Zličín diametrálně odlišné.
Autor: (004513cz)-mb090815v-090815, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 9.8.2015
Praha (metro): Graffiti na Andělu. V červenci 2015 došlo k netradiční výzdobě stavebního obložení na místě budovaného bezbarierového výtahu. Zatímco na počátku bylo před několika měsíci surové sádrokartonové obložení bez větších estetických úprav, později se ze stěn stalo jakési neoficiální místo, kde si pražští i jiní cestující psali své vzkazy. Občas se našel i jedinec, který zkoušel tuhost sádrokartonového obložení bojovým kopem. V již zmíněném červenci 2015 dostalo obložené úplně novou tvář. S požehnáním DP se zde "vyřádil" mladý umělec. Provokativní anglické nápisy iniciovaly neznámého oponenta ke zhotovení nápisu, kterým autorovi sděluje, že když je v Česku, má psát česky.
Autor: (004512cz)-mb090815v-090815, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 9.8.2015
Benešov (žel): Vlašimka slaví 120 let. V sobotu 29.8.2015 se uskuteční oslavy 120 let od zahájení provozu na lokální trati Benešov - Vlašim. Vypraven bude zvláštní spěšný parní vlak Sp 9080/9081 vedený lokomotivou ř. 434.2186 z Prahy-Braníku přes Krhanice - Čerčany - Benešov do Vlašimi a zpět. Zvláštní jízda vzhledem k vysoké finanční náročnosti spojila více akci naráz. Ukončení sezony muzea VHÚ v Lešanech (Krhanice), prohlídka pivovaru Ferdinand nebo Zámku Jemniště. Dále doprovodné akce k oslavě železniční trati, a sice ve Vlašimi. Na vlašimském nádraží k vidění ze sbírek spolku Posázavský Pacifik posunovací lokomotiva BN 60, salónní vůz z doby Františka Ferdinanda d´Este, poštovní vagón s expozicí zrušené vlakové pošty a také souprava červeno žlutých osobních vagón, s níž budou motorové lokomotivy pendlovat z Vlašimi na konečnou do Trhového Štěpánova a zpět.
Autor: (004511cz)-mb090815v-090815, Trvalý odkaz, Železnice, Aktuality, 9.8.2015
Plzeň (ebus): Plzeňské elektrobusy. Plzeňské městské dopravní podniky provozují zapůjčené elektrobusy Škoda Perun 26BB ev.č. 595 a 596, oba v karoserii Solaris. Pro elektrické vozy postavila společnost Škoda rychlonabíjecí stanici na konečné zastávce Sídliště Košutka. Nabíjení vysokým proudem 370 A trvá 5 - 8 minut, akumulátory pak poslouží na dalších cca 25 km jízdy.
Autor: (004510cz)-mb090815v-090815, Trvalý odkaz, Elektrobusy, Aktuality, 9.8.2015
8.8.2015 Aktualizace krátkých zpráv.
Autor: mb-080815v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2015, Aktualizace www, 8.8.2015
Praha (metro): Muzejní "Briketa" se sveze do Motola.V rámci oslavy 37. výročí od zahájení provozu na lince A, uspořádá DP Praha v neděli 9.8.2015 zvláštní jízdy historickou soupravou 81.71. Souprava se podívá i do stanice Nemocnice Motol, což bude v rámci běžného provozu její premiéra.
Autor: (004509cz)-mb080815v-080815, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 8.8.2015
Praha (loď): Přívoz P7 zahájil provoz. V pátek 7.8.2015 ani neutuchající tropická vedra nezastavila některé jedince před svezením novým přívozem P7 v trase Pražská tržnice - Štvanice - Karlín, Rohanský ostrov. Vzhledem k tomu, že spojuje Holešovice s Karlínem, v soutěži na pojmenování lodi vyhrál vtipný název HolKa. Dopravcem je Pražská paroplavební společnost.
Autor: (004508cz)-mb080815-080815, Trvalý odkaz, Lodě, Aktuality, 8.8.2015
Praha (tram): Dlouhodobá výluka ve Střešovicích. Od 1.8.2015 do 31.10.2015 bude firmou Eurovia realizována rekonstrukce tramvajové tratě v úseku Vozovna Střešovice - Sídliště Petřiny. Celá trať bude komplexně opravena, aby odpovídala současným moderním standardům. Změna se týká i obratiště Sídliště Petřiny, které bude celé předěláno. Po dobu výluky je v provozu NAD X1 v trase Hradčanská - Sídliště Petřiny. Podle dostupných informací by na tuto výluku měla navázat další, a sice u Vozovny Střešovice, kde má být zredukováno kolejiště.
Autor: (004507cz)-mb-jv080815v-080815, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 8.8.2015
Praha (metro( Metro D bez strojvedoucích. V úterý 21.7.2015 rozhodla Rada hl. m. Prahy o výstavby trasy metra D variantou metra bez strojvedoucích. Překvapivé rozhodnutí v momentě, kdy bylo již několik měsíců odsouhlaseno, že místo tzv. lehkého automatického metra bude z důvodu kompatibility a ceny zvolena standardní varianta pražského metra. V červenci 2015 se však Rada hl. m. Praghy rozhodla pro dražší variantu bezobslužného metra. Až budoucnost ukáže, zda to byly prozíravá volba nebo to bude jen černá díra na peníze jako v případě nechvalně proslulého Tunelu Blanka.
Autor: (004506cz)-mb080815v-080815w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 8.8.2015
Praha (žel): Nejvytíženější vlaky v PID v roce 2015. Podle výsledků přepravního průzkumu organizace Ropid z března 2015 je nejvytíženější ranní vlak Os 9917, který v úseku Praha-Velká Chuchle - Praha-Smíchov vezl 491 cestujících (plánovaná kapacita je 310 osob). Na druhém místě se umístil též ranní vlak Os 9108 Praha-Hostivař - Praha-Strašnice zast. vezl 419 cestujících (kapacita 310 osob). Na pomyslné bronzové příčce se umístil odpolední vlak Os 10431, který v úseku Praha-Libeň - Praha-Kyje vezl 394 osob (kapacita 310 osob).
Autor: (004505cz)-mb080815v-080815w, Trvalý odkaz, Železnice, Aktuality, 8.8.2015
5.8.2015 Aktualizace krátkých zpráv.
Autor: mb-050815v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2015, Aktualizace www, 5.8.2015
Praha (ost): Londonbus v Galerii Harfa. Během posledních týdnů byl v obchodním komplexu Galerie Harfa spuštěn provoz Londonbusu, což je jakási zmenšenina tradičního londýnského patrového autobusu. Autobus je ryze ekologický elektrobus, který vozí zájemce po vnitřních částech nákuoního komplexu. Londonbus není jen pro děti, dle dostupných informací s ním mohou jezdit i dospělí.
Autor: (004504cz)-mb050815v-050815w, Trvalý odkaz, Ostatní, Aktuality, 5.8.2015
Praha (vše): Dopravácký slang v metru. Dopravní podnik Praha zahájil počátkem srpna 2015 další informační kampaň, spojenou s letošními oslavami 90 let autobusů a 140 let MHD. Cestující se tak mohou v pražském metru sehnat s vystavenými plakátky, kde je vtipnou formou vysvětleno co znamená to či ono slangové slovo z dopraváckého slovníku. Plakátek je též humorně ilustrován.
Autor: (004503cz)-mb050815v-050815w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 5.8.2015
Praha: (tram) Tramvajová trať z Divoké Šárky na Dědinu má zelenou. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydal 30.7.2015 souhlasné stanovisko ke stavbě tramvajové trati z pohledu vlivu na životní prostředí. Magistrátní odbor ochrany prostředí však stanovil řadu podmínek, které musí investor při stavbě dodržet. Realizace trati však dosud nemá zcela vyhráno, odpor zejména místních občanských sdružení je dosti velký. Dále je limitujícím faktorem i dostatek finančních prostředků na výstavbu.
Autor: (004502cz)-mb050815v-050815w, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 5.8.2015
3.8.2015 Aktualizace krátkých zpráv.
Autor: mb-030815v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2015, Aktualizace www, 3.8.2015
Bujanov (žel): Oslava 190 let koněspřežky České Budějovice – Linec. V sobotu 22.8.2015 se konají rozsáhlé oslavy 190 let koněspřežky České Budějovice – Linec. Centrum oslav bude český Bujanov a rakouský Kerschbaum. Rozsáhlé oslavy, nad kterými zaplesá srdce nejednoho fanouška. Zmiňme třeba jízdu Railjetem v trase Praha - Summerau za běžný tarif, jízdu parní vlakem s lokomotivou ř. 556 v trase České Budějovice - Summerau, doprovodné kyvadlové autobusy v Kaplici, Kerschbaumu atd. Otevřena budou muzea v Bujanově a Kerschbaumu, kde budou zároveň i uskutečňovány jízdy po koněspřežné železnici (zdarma). Dále bude přehlídka historických i současných lokomotiv v Bujanově a Vláček Hráček v Kaplici.
Autor: (004501cz)-mb030815v-030815w, Trvalý odkaz, Železnice, Aktuality, 3.8.2015
Praha (žel): Cyklopražský hráčekmotoráček. O víkendu 18. a 19.7.2015 se z důvodu havarijního stavu trati konala výluka mezi zastávkami Praha Masarykovo nádr. - Hostivice. Ve vyloučeném úseku byla zavedena NAD. Cyklohráček byl přesměrován tj. veden z Hlavního nádraží přes Prahu-Smíchov do Hostivice a dále. Vzhledem k tomu, že v trase Praha, Hlavní nádraží - Praha-Zličín jede shodně i Pražský motoráček, byl spoj s odjezdem v 9:04 hod zajímavý tím, že spřazením vznikla podivná souprava 912+012+812+830.
Autor: (004500cz)-mb030815v-030815w, Trvalý odkaz, Železnice, Aktuality, 3.8.2015
2.8.2015 Aktualizace krátkých zpráv.
Autor: mb-020815v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2015, Aktualizace www, 2.8.2015
Bratislava - Slovensko (zahr): Ukončená rozsáhlá dodávka trolejbusů do Bratislavy. Škoda Electric dodala do Bratislavy již 100 nových trolejbusů, čímž byly dodávky ukončeny. Celkem bude mít dopravce Dopravný podnik Bratislava k dispozici do konce roku 2015 již 35 vozů Škoda 30 Tr SOR ev.č. 6001 – 6035, 15 ks Škoda 30 TrDG SOR (s agregátem) a Škoda 31 Tr SOR 6801 – 6870 v počtu 70 ks, jsme tedy na počtu 120 ks, které dopravci stačí na zásadní modernizaci přestálého vozového parku.
Autor: (004499cz)-mb020815v-020815w, Trvalý odkaz, Zahraničí, Aktuality, 2.8.2015
Praha (loď): Vypluje nový přívoz P7. V pátek 7.8.2015 vypluje nová loď na novém přívozu, který bude spojovat Holešovickou tržnici, ostrov Štvanice a Rohanský ostrov v Karlíně. V zahajovací den bude rozsah provozu pro veřejnost mezi časy 11:30 a 21:00. Od 8.8.2015 začíná zkušební provoz platný do 1.11. 2015 s rozsahem provozu 8:00 - 20:00 celodenně, celotýdně, v intervalu 30 min.
Autor: (004498cz)-mb020815v-020815w, Trvalý odkaz, Lodě, Aktuality, 2.8.2015
Praha (bus): Výstavba obchvatu obce Dobrovíz. Od 3.8. do do 24.9.2015 probíhá výluka v koncovém úseku linky 306 u Dobrovíze. Spoje linky 306 jsou vedeny přes zastávky linky č. 319 Hostouň, u hřiště; Hostouň, Na Pohoří; Dobrovíz - ve směru Praha. Důvodem je výstavba obchvatu obce Dobrovíz kvůli realizace skladu Amazonu v Dobrovízi.
Autor: (004497cz)-mb020815v-020815w, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 2.8.2015
1.8.2015 Zveřejnění článku Lanotramvaj v Terstu 2015.
Autor: mb-010815v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2015, Aktualizace www, 1.8.2015
1. 8. 2015 Lanotramvaj v Terstu 2015

Město Terst (italsky Trieste, chorvatsky a slovinsky Trst) je přístavní město u Jaderského moře v Itálii, přímo na hranici se Slovinskem. Je hlavním městem autonomní oblasti Friuli-Venezia Giulia a provincie Trieste, které se nacházejí v nejvýchodnějším výběžku Itálie. Pro ilustraci, z Dolního Dvořiště v Jihočeském kraji je cesta dlouhá cca 570 km a osobním vozem trvá přibližně 6 hodin.

Samotný Terst se během staletí vlivem politických, územních a národnostních změn vylidnil, a dnes počet obyvatel lehce převyšuje 200 000. Rozloha je 85,11 km2 a nejníže položená část města je pouhé 2 metry nad mořem. Ve městě si přijdou na své milovníci architektury, město je protkáno směsicí památek postavených v rozličných stavebních slozích. Rovněž nedaleký zámek Miramare je oázou klidu a poznání.

V námořním přístavu bývalého Rakouska-Uherska i dnes panuje čilý provoz, jak nákladní, tak osobní dopravy. Nákladní doprava je zastoupena zejména v okolí nákladových terminálů. S osobní dopravou se můžeme setkat na koncovém nádraží Trieste Centrale, kam přijíždějí vlaky od Benátek i od Vídně. První železniční vlak přijel do Terstu 27.července 1857 za přítomnosti rakouského císaře Františka Josefa, který tímto slavnostním aktem na železniční trati Terst - Vídeň zahájil provoz. Trolejbusy se ve městě objevily mezi roky 1935 - 1975 a jezdily zde pouze vozy národních výrobců. Městská tramvaj zahájila provoz již v roce 1876, bohužel v roce 1970 byl její provoz ukončen na poslední lince 9. Poslední živou památkou na terstské tramvaje tak zůstává lanotramvaj neboli hybrid tramvaje a lanovky.

Zájemci o studium železniční historie si přijdou na své v železničním muzeu Campo Marzio, které se nacházi u moře v západní části města. Muzeum bylo vybudováno na místě bývalého nádraží, které svému účelu přestalo sloužit v roce 1959. Historická budova skrývá mnoho překvapení, většinou z první poloviny 20. století. Zatímco uvnitř může návštěvník obdivovat mnoho zajímavých exponátů z oblasti nádražního provozu, venku na něj čekají skutečné lokomotivy, vagony a tramvaje. Ty jsou narozdíl od drobných exponátů v dost bídném stavu, někdy hraničícím s vraky. Na železniční muzea v ČR to nemá ani omylem, zde se "renovace" vozidla do vystavovatelného stavu děje většinou štětkou s velkým nánosem barvy. Muzeum skrývá také několik tramvajových vozidel, rovněž ve zbídačeném stavu. Vnitřní prostory muzea ukrývají i expozici věnovanou provozu trolejbusů a městských tramvají v Terstu. Nedílnou součástí jsou i fragmenty z minulosti i současnosti lanotramvajové dráhy Trieste - Opicina. Potěšeni budou zejména železniční modeláři, modelových kolejišť je zde hned několik.

Výstavba lanotramvaje byla započata v roce 1901, samotný provoz v trase Piazza Oberdan - Villa Opicina pak o rok později, a sice 9. 9. 1902. V roce 1906 došlo k prodloužení z konečné Villa Opicina na nedaleké železniční nádraží Stazione di Villa Opicina. Proces rušení tratí se nevyhnul ani lanotramvaji, v roce 1938 byla zkrácena o koncový úsek Vila Opicina - Stazione di Villa Opicina. V roce 1978 byla dokončena rozsáhlá výluka, při které byl opraven traťový svršek a byly dodány nové traktory oranžové barvy. V roce 1984 byly dokončeny úpravy lanovky včetně instalace nového řídícího a zabezpečovacího systému. V pondělí 9.9.2002 oslavila lanotramvaj kulaté výročí za účasti historického vozu ev.č. 1 na zvláštních jízdách.

V době od 18. do 22. června 2012 došlo na lanotramvajové trati k rozsáhlé výluce. Za úplného vyloučení provozu bylo opraveno několik silničních křížení, opravena výhybka na zhlaví vozovny a opravení obou tlačných vozů lanovky pojmenované Carro Scudo. Bohužel záhy nato, přesně 3.9.2012, došlo vlivem nevyhovujícího svršku na tramvajovém úseku k závažné nehodě - vykolejení a naráz do sloupu trakčního vedení. Díky této nemilé události dostala komplexní rekonstrukci zelenou. Opraveny byly vozy včetně dosazení elektrovýzbroje s rekuperací, traťový svršek a infrastruktura lanové části dráhy. Lanotramvaj se znovu rozjela za velké slávy obecenstva dne 27.7.2014.

V současnosti má atypická dráha na rozchodu 1000 mm celkem 13 zastávek na 5,2 km délky. Nejstrmější úsek, který je 800 m dlouhý, dosahuje sklon 26%, zatímco zbytek tratě, o celkové délce 5175 m, dosáhuje 8%. Trať je většinou jednokolejná (výjimku tvoří výhybna - lanovkový dvoukolejný úsek mezi zastávkami Sant' Anastasio a Vetta Scorcola, byť s částečně sníženou osovou vzdáleností kolejí) s výhybnami Cologna - Campo sportivo, Conconello, Banne a zřídka používaná Campo Romano. Vyhnout se lze i na dvou kusých kolejích na konečné Piazza Oberdan. Na opačném konci tratě je nevelká vozovna (Villa Opicina), která disponuje 5 kolejemi do vozovny a jedné na straně vozovny, která je využívána pro odjezdy a příjezdy tramvajových vozů na lince 2. Pod zastávkou Piazza Scorcola je pozůstatek částečně odpojené koleje – snad pozůstatek bývalé výhybny. U zastávky Vetta Scorcola je umístěna odvratná kolej ukončená v prudkém protisvahu, jde o zabezpečovací zařízení proti selhání brzd u přijíždějícího vozu.

Od roku 1902 do roku 1928 byl v nejstrmějším úseku tratě osazen ozubnicí, od roku 1928 do současnosti má lanový pohon. Podúrovňová strojovna lanovky je umístěna pod kolejnicemi u zastávky Vetta Scorcola V lanovém úseku Piazza Scorcola a Vetta Scorcola je provoz zajišťován jakýmsi lanotramvajovým traktorem (podle směru jízdy tlačí nebo brzdí připojený tramvajový vůz). Pomocné, zeleně zbarvené traktory první generace, sloužily od roku 1928 až do roku 1978, kdy byly vystřídány oranžovými pomocníky nové generace. Traktor druhé generace byl po vyřazení zachován v železničním muzeu Campo Marzio. V roce 2005 byly vozy druhé generace vystřídány modrobílým bezkabinovým traktorem, zvaným Carro - Scudo, který je bez lidské obsluhy (dálkové ovládání). Vozy mají evidenční čísla 1 a 2.

Tramvajových vozů první generace od výrobce Grazer Union Fabrik měl dopravce celkem 8, očíslovaných 1 - 8. V roce 1935 dopravce objednal 5 nových vozy Stanga v dnes již zaniklé továrně OMS (Officina Meccanica della Stanga)s ev.č. 101 - 105 (později přečíslovaných na 401 - 405). Původní vozy byly postupně odstavovány z provozu. V roce 1942 objednal dopravce ještě dva vozy Stanga, které obdržely čísla 106 a 107 (později 406 a 407). V roce 1975 vykolejil vůz ev.č. 403, který byl po několika letech pro rozsáhlé poškození zlikvidován. Dnes dopravce disponuje vozy ev.č. 401, 402, 404 – 407. Podařilo se renovovat zachráněné historické vozy ev.č. 1 a 6, které jezdí při zvláštních příležitostech.

Rozsah provozu je cca od 7:00 do cca 20:30, a sice jak v pracovní dny, tak i o víkendech. Jízdní doba je cca 28 minut, příjezd na Piazza Oberdan a odjezd zpět je realizován během 3 minut. První ranní spoj na Opicinu je veden pouze ze zastávky Vetta Scorcola. Na cyklisty je pamatováno také, když vůz spoje, který z Piazza Oberdan vyjídí vždy 11 minut po celé hodině, je vybaven držákem na jízdní kola.

Pokud se chcete svézt, nepotřebujete k tomu hluboké tarifní znalosti, lanotramvaj je v provozu za běžný tarif MHD. V roce 2015 se dal pořídit lístek na 60 min. (240 minut o svátcích) za 1,35 EUR, 75 min. za 1,55 EUR. Dopravce disponuje i nepříliš obvyklým typem jízdního dokladu, a sice zpáteční jízdenkou na jednu linku za 1,50 EUR. Pro náruživé turisty nebo milovníky dopravy je připravena jednodenní jízdenka v ceně 4,35 EUR. Tramvajové vozy jsou vybaveny označovači jízdenek, pro neznalé je možno uvést, že označovací strojek současně označí jízdenku datem realizace jízdy a také odtříhne okraj jízdenky. Zajímavý je přístup dopravce k nejmenším cestujícím – dětem, platí jen ty, které přesáhly výšku 1 m.

Prameny:
 1. osobní poznámky
 2. https://it.wikipedia.org/wiki/Trieste
 3. https://it.wikipedia.org/wiki/Tranvia_di_Opicina
 4. https://it.wikipedia.org/wiki/Rete_tranviaria_di_Trieste
 5. http://www.funimag.com/funimag03/TRIEST1.HTM
 6. http://www.tramdeopcina.it/
 7. http://www.trasporti-fvg.it/english/tram3.htm
 8. http://www.triestetrasporti.it/index.php?linea-2


© M. Babický 2015
Autor: mb-100715z-010815v, Trvalý odkaz, Čl. svět, Články, 1.8.2015

Pokud chcete kontaktovat redakci, využijte link. , eventuelně stránku Techinfo.

©
CITYTRANS CZ 1999-2020 - Šíření textů z www.citytrans.info a www.citytrans.cz je možné pouze se svolením redakce a uvedení zdroje. Citytrans CZ má ISSN 1804-7297

Zpět nahoru