31. 10. 2021
T2R 19 a 18 T2R 17, 18, 19 trolejbus Ekova 706 RTO PMDP noční

CITYTRANS CZ25. 4. 2017 Aktualizace krátkých zpráv a sloupku Kalendář akcí.
Autor: mb-250417v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2017, Aktualizace www, 25.4.2017
Praha (bus): Další nePIDový autobus ČSAD Kladno v PID. V provozu na lince 306 byl 24.4.2017 zjištěn autobus Karosa B952E RZ 6S0 1643 bez ev.č., který je obvykle nasazován na linky MHD Kladno.
Autor: (004889cz)-mb-240417z-250417w, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 25.4.2017
23.4.2017 Zveřejnění článku Na skok v Lipsku - 2017.
Autor: mb-230417v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2017, Aktualizace www, 23.4.2017
23. 4. 2017 Na skok v Lipsku - 2017

Město Lipsko (německy Leipzig) se nachází ve spolkové zemi Sasko (Sachsen) severně od České republiky. Lipsko má rozlohu 297,8 km2 , kde žije cca 580 tis. obyvatel (údaj z roku 2016) a tento počet se díky neřízené migraci a natalitě nově příchozích obyvatel stále navyšuje. Území města se dělí na 10 správních obvodů různé velikosti a různé hustotě obyvatelstva. Lipsko je stejně jako Drážďany poznamenáno důsledky ničivých náletů za 2. světové války, kdy byla velká část města zničena. Toho si nelze nepovšimnout při střídání staré a nové architektury, proložené nezvykle velkými nezastavěnými prostranstvími. Poválečný vývoj dříve prosperujícího města byl poznamenán poklesem počtu obyvatelstva. Vznik NDR (Německé demokratické republiky) byl mj. ve znamení výstavby rozsáhlých panelových sídlišť a špatnou péčí o původní domy. Ještě dnes, i přes masivní příliv financí, se lze zejména na periferiích města setkat s rozbitými, zanedbanými a opuštěnými domy. Pro dříve narozené je jméno Lipsko spojeno zejména s konáním mezinárodních veletrhů, které se dříve konaly ve výstavním areálu v jižní části města. Nyní jsou veletrhy přesunuty do výhodnější polohy v severní části města s lepším napojením na dálniční síť, letiště i veřejnou dopravu.

Veřejná doprava v Lipsku byla zahájena výjezdem koňské tramvaje 18. 5. 1872, elektrifikována do roku 1897. V současnosti se tramvajová síť rozkládá na necelých 150 km tramvajových tratí. při délce kolejí mírně převyšující 310 km. V provozu je 13 tramvajových linek (1 – 4, 7 – 12 a 14 – 16) k nimž patří ještě klony linek 1E, 3E a 11E, které jsou většinou kratší variantou svých kmenových linek. Svazky linek jsou v pláncích označovány pěti barvami, a sice žlutou, červenou, světle modrou, tmavě modrou a zelenou, podle toho, jakým způsobem obsluhují centrum města. Je použit nezvyklý rozchod 1458 mm. Modrožluté tramvajové vozy Dopravního podniku Lipsko (LVB) přepraví cca 120 mil. cestujících ročně. Tramvaje mají k dispozici 5 vozoven, 1 odstavnou plochu, 1 ústřední dílny a 1 vozovnu pro historické vozy.

Tramvajový vozový park je velmi pestrý. Nejstaršími vozy jsou dožívající vysokopodlažní tramvaje T4D a B4D československé provenience z let 1982 – 1986, avšak s výraznými modernizačními prvky. Zatímco motorové vozy T4D (evidenčních řad 2000 a 2100) jsou na linkách stále výrazně zastoupeny (dopravce jich má cca 100 ks), vlečné B4 zpívají svou labutí píseň – z cca 230 dodaných vozů jsou v provozu poslední dva ev.č. 792 a 795.

Nové vlečné vozy jsou zastoupeny typem Bombardier typu NB4 z let 2000 – 2002 v evidenční řadě 901 – 943. V letech 1994 – 1998 bylo dodáno 56 nízkopodlažní vozů DWA NGT8 ev.č. 1101 – 1156. Velmi zajímavý je typ NGTW6 zvaný „Leoliner“, který byl na základě přímých požadavků dopravce dodáván v letech 2003 - 2011 dceřinnou firmou (za pomoci dalších spolupracujících firem) přímo v Lipsku. Vozy obdržely ev.č. 1301 – 1350 a stejně tak každý vůz i své jméno po některé z městských částí Lipska. Posledním zastoupeným typem je pětičlánkový nízkopodlažní typ Bombardier NGT12 Flexity Classic XXL dodávaný v letech 2005 – 2012 v počtu 33 ks (ev.č. 1201 – 1233). Zajímavostí těchto tramvají je fakt, že na každém vozu je název a znak jednoho z partnerských měst Lipska z celého světa, kde provozují kolejovou městskou dopravu. Například vůz poměrně „protekčního“ čísla 1221 na sobě nese název Brno.

U tramvají dodávaných od roku 2010 je součástí vozu čelní LED vícebarevná linková orientace, zatímco ostatní jsou klasické jednobarevné (buď LED nebo klasické terčíkové).

Do roku 2020 má být dodáno 41 tramvají nového typu Solaris NGT10. První kus ev.č. 1001 byl vyroben v roce 2016 a jeho první prezentace se konala v září 2016 na mezinárodní výstavě Innotrans. V prosinci 2016 byl dodán odběrateli – DP v Lipsku. V únoru 2017 se konala oficiální prezentace zejména pro média a představitele města. O několik dní později se uskutečnila první zkušební jízda prototypu ev.č. 1001 po kolejové síti ve městě. Zároveň byl dodán druhý prototyp ev.č. 1002. Od konce března 2017 je prototyp ev.č. 1001 každou noc v provozu, kdy se prověřují jízdní profily, možné kolize s nástupními hranami zastávek a další potenciální potíže. Na voze ev.č. 1002 se nyní školí veškerý personál, aby byl příchod nového typu do provozu hladce zvládnut. Dodávky dalších vozů budou vzápětí následovat.

Pro oblíbené vyhlídkové jízdy jsou upraveny tramvajové vozy T4D-M ev.č. 1700 (ex ev.č. 2111) a 1800 (ex ev.č. 2187). Ty jsou, ještě spolu s vlečným vozem B4D-M ev.č. 700 (ex 737) upraveny pro pravidelné okružní vyhlídkové jízdy centrem města a jejich hlavním rozpoznávacím znakem jsou zaoblená okna na okraji střechy, obdobně jako u autobusu Škoda 706 RTO LUX. Skupinku vyhlídkových vozů uzavírá vůz T4D-M ev.č. 1600 (ex ev.č. 1797), který je přestavěn do podoby tramvajového kabrioletu.

Občas se po městě mihnou i historické tramvaje, u příležitosti Dne otevřených dveří místního dopravněpodnikového muzea jsou pak k vidění i na lince 29E.

Autobusová doprava je městě zastoupena také poměrně významně. Zajímavá je např. linka 89 Hbf., Goethestrasse – Connewitz, Kreuz, na kterou jsou nasazovány hybridní vozy MAN NL 253. DP Lipsko má ve svém vozovém parku pestrou škálu typů, které na rozdíl od tramvají mají pětimístná evidenční čísla. Typy: MAN NÜ 283 (A20) – ev.č. 12266, 12267; MAN NÜ 280 - ev.č. 12164 – 12168; MAN NL 323 – ev.č. 12171 – 12173; MAN NL 253 – ev.č. 12198 – 12202; Mercedes Benz Sprinter City 65 ev.č. 10006 – 10008; Mercedes Benz O 530 G ev.č. 14157 – 14159; Mercedes Benz O 530 II ev.č. 12263 – 12265; Mercedes Benz O 530 GDH ev.č. 14041 – 14043; Mercedes Benz O 530 LÜ ev.č. 12156 – 12159; Hess BGH-N2C ev.č. 14031 – 14040; Solaris Urbino 8,6 Alpino ev.č. 11009 – 11013; Solaris Urbino 12 III ev.č. 12210 – 12262; Solaris Urbino 18 III ev.č. 14105 -14149; a vozy Solaris Urbino 18 IV ev.č. 14161 - 14174 dodané mezi prosincem 2016 a dubnem 2017. Nejnověji dodané Solarisy mají též čelní vícebarvný LED displej.

Od prosince 2013, kdy došlo k otevření tzv. City tunelu, tedy k podzemnímu spojení dosavadních hlavových nádraží Leipzig Hbf. a Leipzig Bayerisher Bhf., zásadně stoupl význam S-Bahnu, který tak na sedmi linkách neobsluhuje jenom město samotné, ale okolní města a městečka. Každopádně vybudováním podzemních stanic Markt a Wilhelm-Leuschner-Platz v centru města se z S-Bahnu stalé jakési metro – snadno dostupné a v příjemných intervalech.

Původní myšlenka spojení nádraží Leipzig Hbf. a Leipzig Bayerisher Bhf. je již stoletá. V letech 1913 – 1915 byla vybudována část tunelu severně od budovy Leipzig Hbf., avšak válečné údálosti znemožnily dokončit původní myšlenku, a situace se nezlepšila ani v závěru 2. světové války, kdy byla část tunelu zdemolována bombardováním. V dobách socialistické NDR se sice s myšlenkou výstavby tunelu stále koketovalo, avšak skutečný posun nastal až po roce 1990 v opět jednotném Německu.Ražba a zprovoznění tunelu trvalo od roku 2003 až do roku 2013. Tunel je 3,6 km dlouhý.

Hlavní nádraží (Leipzig Hbf.) je velmi zajímavé svým ruchem, neboť zde má svůj start či cíl mnoho spojů, ať již S-Bahnu, IC nebo vysokorychlostí ICE. Jsou odsud vypravovány i regionální motoráky soukromé společnosti MRB, či spoje dopravce Abellio. Milovníci železnice si na nádraží najdou třeba modelové kolejiště nebo infostánek budování železničních tratí, či odstavené historické lokomotivy.

Prameny:
  1. https://de.wikipedia.org/wiki/Stra%C3%9Fenbahn_Leipzig
  2. https://de.wikipedia.org/wiki/Leipziger_Verkehrsbetriebe
  3. https://www.l.de/verkehrsbetriebe/
  4. http://www.tram-info.de/wagenp.htm
  5. http://l-nv.info/pages/nahverkehr/bus.php
  6. http://strassenbahnmuseum.de/


© M. Babický 2017
Autor: mb-220417z-230417a, Trvalý odkaz, Čl. svět, Články, 23.4.2017
19. 4. 2017 Aktualizace krátkých zpráv.
Autor: mb-190417v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2017, Aktualizace www, 19.4.2017
Pardubice (vše): 65 let autobusů v Pardubicích. V sobotu 13.5.2017 se u DP Pardubice koná Den otevřených dveří u příležitosti oslav 65 let provozu trolejbusů. Na programu jsou jízdy současných i historických vozidel, prohlídka areálu dopravce a mnoho dalšího.
Autor: (004888cz)-mb-190417v-190417w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 19.4.2017
Praha (bus): Přečíslování autobusových linek začíná. Již v neděli 16.4.2017 bylo na několika zastávkových označnících v okolí Zličína zjištěno číslování linek již podle nového schematu, který nabyde platnost až od konce dubna. Konkrétně se to týká linek č. 952 a 957 (končící linky 602 ,607).
Autor: (004887cz)-mb-190417v-190417w, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 19.4.2017
Praha (bus): Konec libeňských garáží. V současnosti (4/2017) probíhá již několik týdnů výstavba administrativních komplexů ve Voctářově ulici na místě opravárenské části libeňských garáží. Developerský projekt má být dokončen v roce 2018. Provoz garáží Libeň byl ukončen v dubnu 1994.
Autor: (004886cz)-mb-190417v-190417w, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 19.4.2017
Praha (tram): Kolejová archeologie u Václavského nám. v roce 2017. Při výkopových pracích (pokládka plynovodu) ve Vinohradské ulici mezi novou a starou budovou Národního muzea došlo k obnažení kolejí a pražců z původní tramvajové trati Muzeum - Můstek. Pro úplnost uvádíme, že tramvaje v této relaci se naposledy projely v prosinci 1980. Fyzická likvidace trati byla dokonána v roce 1982, avšak ne důsledně, protože do dnešní doby se v zemi nachází větší množství zbytků tramvajové tratě vč. kolejí.
Autor: (004885cz)-mb-190417z-190417w, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 19.4.2017
16. 4. 2017 Aktualizace krátkých zpráv.
Autor: mb-160417v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2017, Aktualizace www, 16.4.2017
Praha (žel): Dlouhé čekání na trať na Kladno. Modernizace železniční tratě na Kladno s výstavbou odočky na letiště se táhne jak turecký med. Čtvrtstoletí tahanic o různých variantách je až tragikomický, a posun téměř žádný. Dosud se fyzicky dělaly pouze přípravné práce počítající s budoucím položením druhé koleje, a tedy související s realizací jiných staveb (nový železniční most u Jenče, železniční most ve východní části Hostivice, dálniční přemostění R6/D6). Od letošního července má být realizována rozsáhla oprava Negrelliho viaduktu, přesto dle vyjádření dopravních expertů nelze očekávat výstavbu z Veleslavína na letiště dříve než v roce 2020. Kladenská trať má být budována etapovitě, avšak v jakém časovém horizontu se tak stane, je otázkou. Ve hře je i nový projekt s pracovním názvem KANON (Kladenský diametr), který uvažuje o jakémsi paralelním vedení trati na Kladno v relaci Letiště V. Havla - Hřebeč - Kladno-Nové Kročehlavy - Kladno-Sítná - Kladno-centrum - Kladno-Rozdělov - Kamenné Žehrovice, který má pro obsluhu města Kladna velmi zásadní význam.
Autor: (004884cz)-mb-160417v-160417w, Trvalý odkaz, Železnice, Aktuality, 16.4.2017
Praha (tram): Nostalgické vozy na lince 23. Pro provoz na nostalgické lince 23, případně jako rezerva jsou určeny následující vozy: T3SUCS ev.č. 7121, 7122, 7142, 7144, 7174, 7188, 7189, 7191, 7205, 7234, 7235, 7256, 7262, 7269, 7273, 7275, 7282, 7290 a T3M ev.č. 8013, 8014, 8038, 8042, 8085.
Autor: (004883cz)-mb-160417v-160417w, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 16.4.2017
15. 4. 2017 Aktualizace krátkých zpráv.
Autor: mb-150417v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2017, Aktualizace www, 15.4.2017
Praha (tram): Konec vozů T3SUCS na Žižkově. Po dlouhých letech ustájení opustily dne 11.4.2017 žižkovskou vozovnu veškeré provozní tramvaje T3SUCS (rovněž i T3M). Ranním výjezdem opustily svůj dlouholetý příbytek, přičemž z linky 23 zatahovaly již do svého nového působiště, a sice vozovny Hloubětín.
Autor: (004882cz)-th-110417z-150417w, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 15.4.2017
Praha (tram): Další tramvaje 15T na pražských linkách. V první polovině dubna 2017 se v provozu na pražských linkách objevily nově dodané vozy 15T ev.č. 9405, 9407.
Autor: (004881cz)-mb-150417v-150417w, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 15.4.2017
Maďarsko/Magyarország - Budapešť/Budapest (zahr): Budapešťský BKV už nemá HÉV. V souvislosti s vysokou investiční náročností modernizace městské dopravní infrastruktury, převedl DP Budapešť (BKV) příměstskou železnici HÉV pod maďarské státní dráhy MÁV. Doufejme tedy, že příměstská železnice se bude rozvíjet tím správným směrem.
Autor: (004880cz)-mb-150417v-150417w, Trvalý odkaz, Zahraničí, Aktuality, 15.4.2017
Ostrava (žel): Elektrifikace tratí na Ostravsku. V následujících letech bychom se mohli dle plánu Ministerstva dopravy ČR dočkat opravy několika železničních tratí na Ostravsku a s nimi související elektrifikace. V plánu je oprava úseku Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Sedlnice - Štramberk. Uvažuje se též o rozšíření elektrifikace na úsek Frýdlant nad Ostravicí - Valašské Meziříčí.
Autor: (004879cz)-mb-150417v-150417w, Trvalý odkaz, Železnice, Aktuality, 15.4.2017
Praha (žel): Připravuje se výluka Negrelliho viaduktu. SŽDC připravuje výluku Negrelliho viaduktu v Praze, která se má uskutečnit od 4.7.2017. Vyloučený úsek budu mít vliv na provoz železnice v celém širém okolí. Dopravní situaci pomohou řešit nádraží v Bubnech, Dejvicích, Holešovicích, Libni, Smíchově a Hostivaři. Výluka má dle prvopočátečních plánů trvat dlouhých 28 měsíců. Opravený Negrelliho viadukt poslouží jako zárodek modernizace trati na Kladno.
Autor: (004878cz)-mb-150417v-150417w, Trvalý odkaz, Železnice, Aktuality, 15.4.2017
Bohumín (žel): V Bohumíně bude 7. národní den železnice. V sobotu 23.9.2017 se v Bohumíně uskuteční velký železniční svátek - již 7. ročník Národního dne železnice.
Autor: (004877cz)-mb-150417v-150417w, Trvalý odkaz, Železnice, Aktuality, 15.4.2017
Brno (ost): Konec budov brněnské Vlněny. Na sklonku března 2017 byly likvidovány poslední zbytky bývalé brněnské textilní továrny Vlněna. V nejbližích letech by měly zmizet i tramvajové koleje v těsném sousedství továrny v ulici Dornych a být přeloženy do nové osy v ulici Plotní.
Autor: (004876cz)-mb-220317z-150417w, Trvalý odkaz, Ostatní, Aktuality, 15.4.2017
Brno (tram): Odstavené tramvaje v Pisárkách. Na sklonku března 2017 byly v areálu vozovny v Pisárkách zjištěny následující dlouhodobě odstavené vozy: 1801 - RT6N (dojezdila v květnu 2014), 1126 - K2 poslední cedulová (dojezdila v srpnu 2016), 1752 - K3 ( po nehodě v říjnu 2016), 1039 - K2 (v roce 2016 odstavena pro nevyhovující technický stav).
Autor: (004875cz)-mb-220317z-150417w, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 15.4.2017
Brno (tbus): V Brně stále jezdí velké množství vozů 14Tr. V závěru března 2017 měl dopravce DP Brno (i přes průběžné vyřazování) stále ve stavu vozového parku 28 trolejbusů Škoda 14Tr. Konkrétně jde o vozy ev.č. 3216, 3218, 3231, 3240, 3244, 3249, 3250, 3254, 3256, 3259, 3260, 3267, 3269, 3270, 3271, 3273, 3274, 3275, 3276, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286. DP Brno je tak v současnosti provozovatelem s nejvyšším počtem provozních trolejbusů 14Tr, první tři jmenovaní byly vyrobeny ještě na sklonku socialismu. Vozy jsou deponovány ve vozovnách Husovice a Slatina.
Autor: (004874cz)-mb-220317z-150417w, Trvalý odkaz, Trolejbusy, Aktuality, 15.4.2017
Brno (ebus): Electron na Amperu 2017. U příležitosti konání 26. mezinárodního veletrhu Amper se ve dnech 20. - 23.3.2017 areálu brněnského výstaviště pohyboval elektrobus Ekova Electron (hnědobílý prototyp).
Autor: (004873cz)-mb-220317z-150417w, Trvalý odkaz, Elektrobusy, Aktuality, 15.4.2017
Praha (ost): Ruzyňské letiště slouží již 80 let. Počátkem dubna 2017 oslavilo pražské ruzyňské letiště 80 let své existence. V pondělí 5. dubna 1937 v 9:30, kdy na přistávací dráhu dosedlo první letadlo, byl zahájen provoz Letiště Praha - Ruzyně. Nutno podotknout, že čistě civilní provoz neměl dlouhého trvání, již o dva roky později okupovala letiště německá armáda. Po 80 letech od zahájení provozu připravila akciová společnost Letiště Praha ve spolupráci s ČSA speciální let ve stopě původní letecké linky, a sice Praha – Piešťany, jako OK80, poté Piešťany – Brno, jako OK1937 a následně Brno – Praha, jako OK2017.
Autor: (004872cz)-mb-150417v-150417w, Trvalý odkaz, Ostatní, Aktuality, 15.4.2017
10.4.2017 Aktualizace krátkých zpráv.
Autor: mb100417v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2017, Aktualizace www, 10.4.2017
Praha (bus): DP Praha zařadil vůz ev.č. 4510. DP Praha zařadil v březnu 2017 do provozu autobus Iveco Crossway LE CITY 12M ev.č. 4510 s RZ 6AC 6887. Vůz v červenoblém provedení je deponován v garáži Klíčov. Zajímavostí tohoto vozu je fakt, že byl vyroben již v březnu 2016, ale sloužil jako zkušební u různých dopravců než byl odkoupen DP Praha.
Autor: (004871cz)-mb-100417v-100417w, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 10.4.2017
Česká republika (vše): ČD Komunikátor. Flexibilní a rychlý systém interní komunikace používají již několik měsíců vlakové čety ČD. Pro obousměrné spojení s dispečinkem jim slouží terminál, který obsahuje aplikaci ČD Komunikátor. Systém je rychlejší nežli dosavadní telefonování. Spojení na dispečink je realizován přes mobilní datový signál. Jako záložní slouží možnostž využití SMS. Systém umožňuje i fotografie či video. Jistou zajímavostí je, že za poední dva měsíce provozu prošlo systémem 34 000 zpráv.
Autor: (004870cz)-mb-100417v-100417w, Trvalý odkaz, Železnice, Aktuality, 10.4.2017
Brno (žel): Velká železniční výluka v Brně. Od 3. 6. do 10. 9. 2017 proběhne velká železniční výluka, kdy se budou opravovat viadukty vedoucí na brněnské hlavní nádraží. Opravovat se bude i čtvrté, dosud neopravené nástupiště. Rekonstruováno bude i zabezpečovací zařízení. Po dobu výluky převezmě zátěž zejména nádraží Brno-Židenice a Brno-dolní nádraží. Během letních prázdnin se budou konat další dvě výluky na dalších tratích v Brně a okolí, takže budou vypomáhat i autobusy a zvláštní tramvajové linky.
Autor: (004869cz)-mb-100417v-100417w, Trvalý odkaz, Železnice, Aktuality, 10.4.2017
Přerov (žel): Rekonstrukce vozů Amz a Bmz. Dceřinná společnost ČD, firma DPOV se sídlem v Přerově realizuje modernizaci 25 vozů Českých drah. Vozy budou zařazeny na dálkové tratě od jízdního řádu 2018/2019, a cestující je poznají mj. díky USB zásuvkách a a Wifi signálu.
Autor: (004868cz)-mb-100417v-100417w, Trvalý odkaz, Železnice, Aktuality, 10.4.2017
Česká republika (vše): Nový web Českých drah. Od počátku března 2017 mají webové stránky Českých drah nový design, kde se uplatňuje rozsáhlejší grafika s intuitivněji umístěnými ovládacími prvky. Subjektivně rychlejší je vyhledávání vlakových spojení. Věc, kterou ocení nejeden volající na infolinku ČD je fakt, že národní dopravce již před časem zrušil telefonní linku s drahou tarifikací pro zákazníky.
Autor: (004867cz)-mb-100417v-100417w, Trvalý odkaz, Železnice, Aktuality, 10.4.2017
9. 4. 2017 2x aktualizace krátkých zpráv.
Autor: mb-090417v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2017, Aktualizace www, 9.4.2017
Praha (vše): Středočeský kraj nově s dopravním koordinátorem. Od 1.4.2017 se datuje vznik nového koordinátora středočeské dopravy, který se jmenuje Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) a je jakousi obdobou pražské organizace ROPID. Oba subjekty spolu budou úzce spolupracovat, aby pokračující integrace dopravy ve Středočeském kraji byla co nejhladší.
Autor: (004866cz)-mb-090417v-090417w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 9.4.2017
Česká republika (bus): Stávka 6.4.2017 minulostí. Když odboráři vyhlásili stávku řidičů, očekávalo se, že dojde k celorepublikovému omezení provozu. To se však nestalo a protest měl větší odezvu jen v Jihomoravském kraji, kde se ho zúčastnilo několik dopravců, kteří protestovali za minimální hodinovou mzdu ve výši 98,10 Kč. Vláda ČR vyhradila 420 milionů na dorovnání části platů, ale očekává, že připějí i jednotlivé kraje.
Autor: (004865cz)-mb-090417v-090417w, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 9.4.2017
Plzeň (vše): Proběhla konference Chytrá a zdravá doprava ve městech. Ve dnech 4. - 5. dubna 2017 se v Plzni uskutečnila čtvrtá mezinárodní konference s názvem Chytrá a zdravá doprava ve městech.
Autor: (004864cz)-mb-090417v-090417w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 9.4.2017
Praha (bus): Vůz bez ev.č. na lince PID. V pátek 24.3.2017 byl na lince PID č. 306 spatřen vůz Karosa C954 RZ 2S8 9376, který není zařazen v provozu PID, nýbrž SID.
Autor: (004863cz)-mb-240317z-090417w, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 9.4.2017
Praha (metro): Výluka metra v úseku Nádr. Holešovice – Praž. povstání. Svátky Velikonoční poslouží jako vhodný termín pro rozsáhlou výluku na lince C v úseku Nádraží Holešovice – Pražského povstání. Od pátku 14. dubna 2017 (od zahájení denního provozu) do pondělí 17. dubna 2017 (do ukončení denního provozu) bude provoz metra nahrazen NAD X-C. Jako pisola budou zavedeny článkové vozy na linky 118, 196, 213. Z tramvajové dopravy bude posílena linka č. 6 a také dočasně zřízená linka č. 36 Bílá labuť – Náměstí Republiky – Dlouhá třída – Strossmayerovo náměstí – Výstaviště Holešovice – Nádraží Holešovice (ze zastávky Nádraží Holešovice pokračuje jako linka číslo 12 směr Sídliště Barrandov).
Autor: (004862cz)-mb-090417v-090417w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 9.4.2017
Ostrava (tbus): Nové trolejbusy pro Ostravu. V roce 2017 pořídí DP Ostrava celkem 12 nových trolejbusů z plzeňské škodovky. Předmětem dodávky bude deset standardních vozů Škoda 26Tr a dva článkové typu Škoda 27Tr . Vozy 26Tr budou vybaveny mj. trakčními bateriemi, vozy 27Tr budou vybaveny tzv. superkapacitory pro snažší rozjíždění a úsporu elektrické energie.
Autor: (004861cz)-mb-090417v-090417w, Trvalý odkaz, Trolejbusy, Aktuality, 9.4.2017

Pokud chcete kontaktovat redakci, využijte link. , eventuelně stránku Techinfo.

©
CITYTRANS CZ 1999-2020 - Šíření textů z www.citytrans.info a www.citytrans.cz je možné pouze se svolením redakce a uvedení zdroje. Citytrans CZ má ISSN 1804-7297

Zpět nahoru