31. 10. 2021
T2R 19 a 18 T2R 17, 18, 19 trolejbus Ekova 706 RTO PMDP noční

CITYTRANS CZ31.12.2016 Aktualizace sekce články (Jak funguje dispečink ROPIDu?).
Autor: mb-311216v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2016, Aktualizace www, 31.12.2016
31. 12. 2016 Jak funguje dispečink ROPIDu ?

V souvislosti s rozšiřující se oblastí působnosti Pražské integrované dopravy je stále nutnější mít celý provoz pod kontrolou. Z toho důvodu vznikl v červnu 2012 dispečink, který má na starosti celý provoz PID. Ten je pod přímou správou organizace Ropid a navazuje na již dříve existující servis s podobným zaměřením a názvem Koordinační služba (se sídlem v Rytířské ulici).

Dispečink organizace Ropid sídlí v budově na autobusovém terminálu Letňany.

Provoz dispečinku byl zahájen, jak bylo předesláno, v červnu 2012, a to ve dvousměnném provozu za účasti dvou dispečerů, kteří měli službu 5:00 – 13:00 hod. a 13:00 – 21:00 hod. S rostoucí intenzitou provozu musel být provoz posilován až na 4 osoby na hlavní pracovní poměr a 2 osoby na dohodu o pracovní činnosti v listopadu 2015. Od května 2016 došlo k přijetí další osoby, a sice tzv. Infodispečera, který je určen pro informování veřejnosti v pracovní dny od 6:00 do 18:30. V současnosti je dispečink organizace Ropid v provozu v pracovní dny od 5:00 do 21:00. V současnosti (cca též od května 2016) je na dispečinku k dispozici již 5 pracovníků na hlavní pracovní poměr (plný úvazek) a 2 pracovníci na dohodu.

Je snaha držet na směně 2 – 3 dispečery, s tím, že když je více osob na směně, je možné 1 dispečera vyslat služebním vozem do terénu k vyřešení aktuálního problému. O víkendu není fyzická přítomnost dispečerů na dispečinku, nýbrž jsou k dispozici na telefonu a provoz v případě potřeby sledují pomocí osobního počítače, tabletu či telefonu. Stálou, 24-ti hodinovou službu, zatím nelze realizovat, jelikož jsou Magistrátem hlavního města Prahy dána tabulková místa na obsazení dispečerských míst a jejich výkonů. Vzhledem k neustálému rozšiřování působnosti PID se do budoucna předpokládá další navyšování pracovních míst.

Dispečink Ropidu zajišťuje v současnosti dispečerský dohled nad všemi dopravci zaintegrovanými v systému PID, včetně přívozů a drážních společností. Své dispečinky mají téměř všichni dopravci. Dispečink ROPIDu s dispečinky dopravců úzce komunikuje, včetně DP Praha. Ten si ale většinu problémů řeší sám, ke všemu zatím ani nepředává lokalizaci vozů. V provozu PID je v současnosti celkem 18 dopravců 18 včetně Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP). Do budoucna však počet dopravců, zařazených v systému PID, vzroste o nezanedbatelné číslo. Již od 3.1.2017 bude novým dopravcem v PID ČSAD Česká Lípa.

Dopravci PID (přehled, platný od listopadu 2015 do prosince 2016):
ABOUT ME s.r.o., ARRIVA PRAHA s.r.o., ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., České dráhy, a.s., ČSAD MHD Kladno a.s., ČSAD POLKOST, spol. s r.o., ČSAD Střední Čechy, a.s., Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Jaroslav Štěpánek, KŽC Doprava, s.r.o., MARTIN UHER, spol. s r.o., Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o., Pražská paroplavební společnost, a.s., Pražské Benátky s.r.o., PROBO BUS a.s., STENBUS s.r.o., VITTUS GROUP, s.r.o., Vlastimil Slezák

Jak již bylo řečeno, dispečink Ropidu nemá možnost sledovat vozidla DP Praha, avšak v případě potřeby má možnost telefonicky kontaktovat centrální dispečink DP Praha. Ropid komunikuje s dispečery jednotlivých dopravců, jelikož nemá kontakty na jednotlivé řidiče konkrétních spojů.

Dispečer Ropidu má možnost poslat řidiči textovou zprávu do novějších typů odbavovacích zařízení (Telmax, USV-C, USV-E). Zpráva je omezena na 120 znaků včetně diakritiky. Nefunguje se starým modemem od Mikroelektroniky. Zařízení schopné přijímat zprávy (palubní počítače JKZ Mypol – výhradně na městských linkách) nemá k prosinci 2016 dopravce Jaroslav Štěpánek, několik vozů společnosti Arriva a také několik autobusů společnosti Stenbus.

Zaslání krátké textové zprávy lze využít třeba při přestupu autobus/vlak či opačně, takže dispečer Ropidu může po určitou dobu dohodnout pozdržení aktivního spoje, aby byla zachována přestupní vazba ze spoje se zpožděním. Typicky lze využít třeba při mimořádné události na železnici.

Co se týče přestupních vazeb, je snaha využívat v maximální možné míře automatické přestupní vazby, které jsou stanoveny systémem, protože je jich denně cca 3000. Veškeré mimořádné události automatický systém Ropidu loguje a rovněž zasílá mailové zprávy jednotlivým dispečerům.

Pokud dojde k nějaké mimořádné události či významnému zpoždění, je na stránkách Ropidu sekce Operativní mimořádnosti, kam jsou zapisovány události jak z dispečinku Ropidu, tak Dopravního podniku. Ty vidí uživatel webových stránek, který hledá informace o důvodech nepravidelnosti na konkrétní lince nebo v dotčené oblasti.

Dispečerům Ropidu do mailu proudí veškerá předjetí, zpoždění, neodjetí. Pokud je na dvou po sobě jdoucích zastávkách zpoždění větší než 11 min., dojde hlášenka dispečerům do mailu. Je-li předjetí na dvou po sobě jdoucích zastávkách větší než 2 min, dispečerům přijde hlášenka. Pokud jsou předjetí, je řidič prostřednictvím dispečera upozorněn buď zprávou do terminálunebo skrz dispečink konkrétního dopravce. Pokud řidič nerespektuje pokyny, je toto následně řešeno s dopravcem. Pokud je mimořádnost na železnici, Ropid pomáhá se zařízením NAD. DPP je v Praze a v blízkém okolí zasmluvněn coby provozovatel spojů náhradní autobusové dopravy. Bohužel DPP z důvodu technicko – právních dosud neposkytuje GPS lokalizace jednotlivých vozidel dispečinku Ropidu, takže je nutno řešit operativní záležitosti s DPP pouze přes telefon.

Ke sledování vozidel na trati slouží aplikace MPV NET (Monitorováni provozu vozidel). Mimochodem, tato aplikace je mimo PID v provozu i v IDS ve Zlíně, Ostravě a nejnověji v Liberci.

V mapě je stav zpoždění vždy barevně zvýrazněn:
  1. Zeleně zbarvené jsou v čase,
  2. světle modrá je 3 - 6 min
  3. tmavě modrá více než 7 min.
  4. okrová 30 – 59 vteřin zpoždění
  5. červená - předjetí
  6. šedivá – nejsou přiřazeny na výkon
  7. barva žlutá neznámý vůz v systému, IMEI modemu nezadán do systému


Barevné zvýraznění se týká i jednotlivých dopravců, takže pracovník dispečinku může podle barvy identifikovat příslušného dopravce.

U přívozu se nesleduje GPS plavidla, ale přes revizorskou čtečku jízdních dokladů obsluhy plavidla, které obsahuje GPS modul. Data jsou pak přenášena přes GSM síť mobilního operátora.

V aplikaci MPV NET si dispečer může nově zobrazit intenzitu dopravu na základě datových podkladů společnosti Google. Během roku 2016 byly do aplikace doplněny nehody a uzavírky, a sice na základě dat z dopravně-informačního centra.

Aplikace MPV NET umožňuje sledovat historii provozu vyhledáváním podle různých kritérií. Např. podle data, linky, evidenčního čísla vozů, dopravce i dalších kritérií. Dá se zpětně vyhodnocovat zpoždění vozů i několik měsíců zpětně. Data jsou uložena u společnosti CHAPS, která je spravuje.

Na aplikaci lze snadno vypozorovat místa, kde jsou buspruhy nebo kde frekvenci brzdí třeba železniční přejezd. Z aplikace lze vyčíst i statistická fakta, že např. celkový provoz PID zhoršilo otevření tunelu Blanka, kdy se přepravní směry IAD i VHD posunuly jinam a došlo i k zahuštění dopravy na různých místech.

MPV NET umí zobrazit také zastávková odjezdová tabla. Odjezdová tabla patří různým subjektům, některá patří obcím, některá Ropidu, některá DPP. Tabla jsou umístěna zejména v uzlových bodech Pražské integrované dopravy. Prvenství v instalaci odjezdových tabulí patří Jesenici u Prahy, protože je v místě sídla firmy APEX, která se mj. zabývá vývojem těchto informačních tabulí. Dalšímu rozšíření tabulí brání zejména nedostatek finančních prostředků.

Přístup do aplikace MPV NET je zřizován také zástupcům obcí, kteří tak mají možnost si zkontrolovat pravidelnost provozu linek PID na svém katastrálním území.

Pokud dopravce nevypraví vůz z důvodu technické závady, je to důvod k udělení sankce. Pokud dopravce výpadek nenahlásí nebo je oprávněná stížnost cestujícího na neodjetí spoje, sankce pro dopravce je o mnoho vyšší. Dispečink také zpracovává údaje o výpadcích, provozu operativní zálohy, různé sestavy atp.

Dispečer má možnost nahlížet i do veřejné části aplikace SŽDC pod názvem GRAPP, kde jsou viditelné lokalizace osobních vlaků na železničních tratích.

Od roku 2014 je provozována operativní záloha PID, momentálně je ze společnosti Arriva Praha, na níž je nasazován plynový autobus SOR BNG 12 s RZ 8A3 5918 (ev.č. 9294) ex 1256, který je typově unikátní v provozu pražské PID. Nasazení operativního vozidla PID pro dopravce Arriva Praha, je plně v kompetenci dispečinku Ropidu, kdy službu konající dispečer určí nutnost výjezdu vozidla operativní zálohy. Pokud je v dané době požadavků více, je schválen požadavek s nejvyšší prioritou.

V případě, že cestující potřebuje telefonickou informaci o provozu PID, dovolá se nejčastěji tzv. infodispečerovi do Letňan. Hovor na lince je případně v případě neúspěchu přesměrován na infocentrum na Hlavní nádraží nebo na centrálu Ropidu v Rytířské ulici, nemělo by se tak stávat, že se cestující nedovolá.

A co zbývá dodat?

Nejtěžší je pro provoz dispečinku, když dispečer dopravce nebo řidič nekomunikuje a nereaguje. Při pozdě nahlášené nebo nenahlášené mimořádnosti se oddaluje nebo znemožňuje řešení konkrétní situace. Více zátěžové jsou plošné události (stávka, ledovka, přerušení provozu na více železničních tratích, nehody na páteřních komunikacích, a jiné nepředvídatelné události.)

Autor děkuje pracovníkům dispečinku ROPID a zejména vedoucímu dispečinku Ing. Oldřichovi Kadavému za poskytnutí konkrétních informací.

© M. Babický 2016
Autor: mb-031215z-311216a, Trvalý odkaz, Čl. všeobecné, Články, 31.12.2016
28.12.2016 Aktualizace sekce články (Veselá příhoda z cestování na trase JBC - PHA).
Autor: mb-281216v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2016, Aktualizace www, 28.12.2016
28. 12. 2016 Veselá příhoda z cestování na trase JBC - PHA

V redakci jsme se dozvěděli o jedné neobyčejné cestě autobusem na trase Jablonec nad Nisou – Praha. S laskavým svolením autorky uveřejňujeme text v nezkrácené podobě.

Trasa Jablonec nad Nisou - Praha. Nastupuji v Jbc do autobusu a slyším remcat jakousi "třicítku" vedle sebe, že je to tu samej důchodec. Chvilku jsem dumala, jestli tím myslí mě, ale když jsem se rozhlédla, všimla jsem si pár osob seniorskeho věku...nastupuji a sedám si, jednu seniorku mám před sebou, druhou za sebou a třetí přede mnou přes uličku....a začíná koncert.

Ta přes uličku se stále otáčí na mě a fixuje očima mou sedačku, pak se dívá pod své nohy a zase na mě a pod mé nohy. Cvakne mi to, sedí na kole a má zvýšenou podlahu. Nabízím ji své místo, strašně děkuje, přesedá si a vysvětluje mi svým celoživotním příběhem, proč tam nemůže sedět, kam jede a proč. Vypadá jako dvojnice Květy Fialové, tipovala bych ji max. na 70 let, ale dozvídám se číslovku 84, tak to zírám.

Z rozhovoru nás vytrhne seniorka sedící před námi, hodlá použít pás, ale nejde jí zacvaknout. Tak to zvládneme čtyřma rukama. Spustí ale lavinu zapínání, tak si zahraji na stewardku a zapnu i Květu a paní za ní. V tu chvíli si všímám o dvě sedačky dál starého pána, mává na mě, má problémy s vyjadřováním, ale důvod je jasný - zapnout pás. Rozhlížím se po autobusu, kdo ještě, ale už vidím jen hlavy sehnuté nad displeji telefonů.

V tom první seniorce spadne batoh a vysype se do uličky, připoutaná k sedačce jen bezmocně přihlíží. Nebojte, to posbíráme. Děvenko, hlavně brejle a mobil. (napadá mě: A co klíče? Nad dveře se vždy píše K+M+B - klíče - mobil - brejle, ale ty ji netíží). Všímám si v zrcátku pobaveného výrazu řidiče.

No a Květě se rozezvoní telefon, hlásí komusi, že jede do Prahy, do toho začne zvonit telefon i seniorce vzadu, také jede do Prahy, ale ruší ji Květa, tak přidává na hlase. Tahle souhra upozorní seniorku vepředu, že nezavolala dceři, že jede do Prahy, tak jde na to.

Několikero hlav, skloněných nad displeji, vkládá do uší sluchátka.

To nevymyslíte, teď se rozhodl telefonovat i pán. Jen má na druhé straně někoho, kdo mu nerozumí a tak všichni opakovaně slyšíme, ze jede do Prahy.

Já je prostě miluju, úžasná cesta, číst si budu jindy. Hlavně, když tu nejsou žádné děti, zapomněla jsem si sluchátka...

Redakce děkuje aktérce příběhu, která nechtěla být jmenována, za možnost zveřejnění článku na CITYTRANS CZ.

© přepis M. Babický 2016
Autor: mb-281216v, Trvalý odkaz, Čl. autobusy, Články, 28.12.2016
22.12.2016 Aktualizace krátkých zpráv.
Autor: mb-221216v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2016, Aktualizace www, 22.12.2016
Praha (žel): Železniční zastávka Na Knížecí mate cestující. Již více než týden uplynul od zrušení železniční zastávky Praha - Smíchov, Na Knížecí. Dosud (22.12.2016) se nepodařilo vlastníkovi železniční infrastruktury zneplatnit cedule na nástupišti a před nástupištěm, které tak matou příležitostné cestující, kteří o definitivním zrušení zastávky ani netuší. Pouze v zastávkovém přístřešku se nachází leták s informací o zrušené zastávce.
Autor: (004816cz)-mb-221216z-221216w, Trvalý odkaz, Železnice, Aktuality, 22.12.2016
Praha (tram): 8464, 8465 s CVR. Souprava T3R.P ev.č. 8464, 8465 byla opatřena líbivým reklamním zeleným kabátkem Goethe institutu.
Autor: (004815cz)-mb-201216z-201216w, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 22.12.2016
Praha (tram): Přípravy ke spuštění provozu linky 23. Na konci března 2017 vyjede do pražských ulic nová pravidelná tramvajová linka s číslem 23 v trase Zvonařka – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Národní třída – Národní divadlo – Staroměstská – Pražský hrad – Pohořelec / Hládkov – Malovanka. Na turisticky zajímavé trase jsou i další zajímavosti např. trasa přes spojovací kolej na Hládkově, která je momentálně nejstarší tratí bez rekonstrukce v kolejové síti, a sice z roku 1947. Provoz linky by měl být okořeněn i takovými perličkami, jakou jsou např. historické zastávkové označniky, ty mají být instalovány v zastávkách Malovanka, Zvonařka a na již zmiňovaném Hládkově. Rozsah provozu linky je plánován na cca 9:00 až 19:00 v intervalu 30 minut, o letních prázdninových víkendech v intervalu 15 minut. "Nostalgické" vozy mají být deponovány ve vozovně Hloubětín.
Autor: (004814cz)-mb-221216v-221216w, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 22.12.2016
Praha (tram): Změněné vypravení vozů T3SUCS v prosinci 2016. V souvislosti se změnou vypravení během prosince 2016 se žižkovské vozy objevují častěji i na jiných linkách, než je tradiční působiště vozů, a sice linka 9. Např. ve čtvrtek 22.12. 2016 byly některé ze zbývajících vozů T3SUCS vypraveny na linky č. 1, 6, 13, 15. O víkendech již vozy T3SUCS nejsou standardně nasazovány, ale ve všedních dnech je jejich potřeba dosud žádoucí, vzhledem k aktuálnímu nedostatku pojízdných vozů. U některých nedávno vyřazených vozů proběhne prohlídka a malá generální oprava (aktuálně se týká vozů ev.č. 7122, 7205) a poté se opět vrátí do provozu. Navracení vozů do provozu přímo souvisí s plánovaným spuštěním provozu tramvajové linky č. 23, na kterou budou nasazovány zbývající vozy T3SUCS, T3M, případně T6A5.
Autor: (004813cz)-mb-221216z-221216w, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 22.12.2016
19.12.2016 Aktualizace krátkých zpráv.
Autor: mb-191216v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2016, Aktualizace www, 19.12.2016
Praha (tram): Vánoční mazačka opět na scéně. DP Praha uspořádal v pondělí 19.12.2016 v odpoledních hodinách v obratišti Florenc slavnostní "rozsvícení" mazací tramvaje ev.č. 5572. Oblíbená mazací tramvaj byla posledního půlroku mimo provoz, jelikož se v Ústředních dílnách DP Praha podrobila větší opravě, která spočívala zejména v zesílení nosných částí tramvaje a zástavbou oválné nádrže na užitkovou vodu. Mimo mazání kolejí tak bude mít v létě na starosti i důležité kropení zatravněných tramvajových tratí. V předvánoční době byla tramvaj ozdobená i vánočním osvětlením a světelným andělem, který nahradil tradiční vánoční stromek. Oficiální představení veřejnosti se uskutečnilo za účasti mluvčího DP a také technického ředitele. Dopravní podnik si zaslouží obrovskou pochvalu nejenom za rozšíření funkcionalit mazačky, ale i za vzorné zpropagování a předvedení modernizovaného vozu laické i odborné veřejnosti.
Autor: (004812cz)-mb-191216v-191216w, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 19.12.2016
Praha (tram): Postupimské KT4D se projely Prahou. V ranních hodinách dne 19.12.2016 se projely Prahou modernizované vozy z německého města Potsdam. Dvojička spřažených vozů KT4D se projela po trase ÚD DP – Vinice – Strašnická – Na Hroudě – Radošovická – Nádraží Hostivař a zpět.
Autor: (004811cz)-mb-191216v-191216w, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 19.12.2016
Praha (lan): Lanová dráha na Petřín je v závěru roku 2016 mimo provoz. Od 18.12.2016 20:00 hod. do zahájení provozu 23.12.2016 v 9:00, je z důvodu mechanického poškození vnitřního ložiska vodícího kola, a následné opravy, mimo provoz lanová dráha na Petřín.
Autor: (004810cz)-mb-191216v-191216w, Trvalý odkaz, Lanovky, Aktuality, 19.12.2016
Praha (tram): Betlémská tramvaj opět v Praze. V sobotu 17. prosince 2016 v odpoledních a večerních hodinách jezdila po pražské tramvajové síti historická tramvaj s Betlémským světlem.
Autor: (004809cz)-mb-191216v-191216w, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 19.12.2016
Ostrava (tram): Tramvajová zastávka Elektra opět v provozu. Od 11.12.2016 je opětovně v provozu tramvajová zastávka Elektra. Zastávka Elektra nebyla v provozu od 1. dubna 2016, tedy od počátku II. etapy rekonstrukce ulice Nádražní až do 10. prosince 2016. . Během rekonstrukce ulice Nádražní dostala zcela nový vzhled a přizpůsobila se vysokým nárokům na komfort, bezpečnost a přístupnost pro všechny kategorie cestujících.
Autor: (004808cz)-mb-191216v-191216w, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 19.12.2016
Plzeň (žel): Změny v rychlících Plzeň - Žatec od 12/2016. V souvislosti s celostátní změnou jízdních řádů, došlo od 11.12.2016 k předání části provozu na trati 160 v úseku Plzeň - Žatec vlaků kategorie R z Českých drah na dopravce GW Train Regio a. s.
Autor: (004807cz)-mb-191216v-191216w, Trvalý odkaz, Železnice, Aktuality, 19.12.2016
18.12.2016 Aktualizace krátkých zpráv.
Autor: mb-181216v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2016, Aktualizace www, 18.12.2016
Brno (vše): Investice do brněnské MHD v roce 2017. Podle dostupných informací hodlá DP Brno během roku 2017 a pozdějších letech pořídit 4 modernizace tramvají, a sice 1x Vario LF a 3x Vario LF2. Dále bude nakoupeno 10 trolejbusů s alternativním akumulátorovým pohonem, z toho 3 ks v roce 2017. V plánu je i nákup 60 autobusů s pohonem CNG (44 článkových + 16 sólo), z toho 23 kloubových v roce 2017. Dále bude pořízeno 10 minibusů pro obsluhu méně vytížených linek. Tramvajové tratě se budou rekonstruovat v ulicích Valchařská, Jana Babáka II, Líšeňská a ve smyčce Juliánov, Křenová I, kolejový trojúhelník Vranovská x Jugoslávská, kolejový trojúhelník Semilasso a Moravské náměstí (před kostelem sv. Tomáše). U tratí s otevřeným kolejovým svrškem se jedná o rekonstrukci úseků na ulici Tř. Generála Píky a Nezamyslova. V plánu je také léta diskutované znovuzprovoznění tramvajové tratě mezi zastávkou Stránská skála až do Líšně. Celkový náklad v roce 2017 je předpokládán na 350 milionů korun. Cestující se mohou také těšit i na nové přístaviště lodí u hradu Veveří a infostánek v terminálu Bystrc ZOO. V roce 2017 se začne i s modernizací radiové sítě a informačního systém MHD-RIS II.
Autor: (004806cz)-mb-181216v-181216w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 18.12.2016
Česká republika (ost): Ostudná D8 kompletně v provozu. V sobotu 17. 12. 2016 došlo za účasti politiků, novinářů a zaměstnanců ŘSD ke slavnostnímu otevření zbývajícího úseku dálnice D8 mezi Lovosicemi a Řehlovicemi. Ono vlastně ani není vůbec co slavit, vážené ŘSD. Výstavba 93 km dálnice D8 z Prahy na německé hranice trvala neuvěřitelných 32 let, přičemž poslední spuštěný úsek budovaný cca 15 let a cca 16 km dlouhý, stál astronomických 15 mld Kč. Vzhledem k tomu, že jde o úsek dálnice s již prodělaným sesuvem a navím s velmi nestabilním podložím, vyznívají slova ministra dopravy Dana Ťoka a celé ŘSD o důvěře v přijatá opatření monitoringu dost populisticky. Tak se nechme překvapit, zda během následujících měsíců nebude dálnice poněkud neslavně uzavřena.
Autor: (004805cz)-mb-181216v-181216w, Trvalý odkaz, Ostatní, Aktuality, 18.12.2016
11. 12. 2016 Aktualizace krátkých zpráv.
Autor: mb-111216v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2016, Aktualizace www, 11.12.2016
Praha (tram): Legendy se vracejí na pražské koleje. Na základě dohody DP Prahy, Ropidu a Magistrátu hl. m. Prahy, bude na jaře 2017 zahájen dlouho připravovaný projekt pod názvem Linka 23. Některé z dosavadních vozů vozů T3SUCS, které dojíždějí na linkách 1, 6, 9, 15, 24, budou předisponovány na nově vzniklou historickou linku 23. K nim by se měly přidat ještě některé další typy vozů, např. T3M či již neprovozované T3. Smyslem celého projektu je vznik dalšího turistického zájmového bodu, a tím klony tramvají T3 rozhodně jsou. Linka 23 bude provozována v atraktivní trase z Malovanky přes Pražský Hrad, Malou Stranu po trase linky 22 až na Zvonařku, kde bude ukončena na posledním kolejovém trojúhelníku v Praze. V neposlední řadě budou historické tramvaje i jako vítaná posila frekventované linky 22, navíc za běžný tarif. Tvůrci myšlenky si zaslouží velkou pochvalu za realizaci projektu.
Autor: (004804cz)-mb-111216v-111216w, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 11.12.2016
Praha (žel): Vlaky Regiojetu do Brna a Bratislavy. Společnosti Regiojet se podařilo po dlouhém boji zabodovat a získat licenci na provoz železniční linky v trase Praha - Brno - Bratislava. Provoz byl zajájen v souvislosti s celostátní změnou jízdního řádu v neděli 11. 12. 2016.
Autor: (004803cz)-mb-111216v-111216w, Trvalý odkaz, Železnice, Aktuality, 11.12.2016
8. 12. 2016 Aktualizace krátkých zpráv.
Autor: mb-081216v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2016, Aktualizace www, 8.12.2016
Praha (žel): Smutný konec solidně vytížené zastávky. Ač je železniční zastávka Praha-Smíchov, Na Knížecí velmi frekventovaná, stejně ji čeká neodvratný konec v podobě likvidace. Je to škoda, neboť od doby rozsáhlé výluky tramvajové trati v Plzeňské ulici si na ni zvyklo mnoho cestujících, kteří ji pravidelně využívali. Její přednosti byla velmi zajímavá poloha u dopravního terminálu Na Knížecí a samozřejmě blízkost k nákupním centrům v okolí Anděla. Developerská lobby zkrátka zafungovala, jelikož zde během následujících let vyroste "další město ve městě", jehož uživatelé ještě více zahltí přilehlé ulice svými plechovými miláčky. Bohužel! Vzdejme tedy hold zanikající zastávce Praha-Smíchov, Na Knížecí, která zmizí v propadlišti dějin již 10.12.2016 ve 20:15 příjezdem vlaku Os 25929.
Autor: (004802cz)-mb-081216v-081216w, Trvalý odkaz, Železnice, Aktuality, 8.12.2016
Mladá Boleslav (bus): Konec bezplatné linky do Olympie v MB. Na základě neprodloužení požadavku objednatele na provoz linky Olympia, došlo k zániku této bezplatné linky. Cestující mohou využít linku B za běžný tarif MHD.
Autor: (004801cz)-mb-081216v-081216w, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 8.12.2016
Praha (metro): Souprava EČs na lince A. V sobotu 3. 12. 2016 se v rámci Mikulášské jízdy podívala historická souprava EČs na linku A, kde nebyla nikdy v minulosti provozována. Po dobu výkonu byla souprava slavnostně vyzdobena mikulášskými motivy. Zajímavostí, kterou ocenil nejeden cestující, se stal blikající velký znak metra na čele vozu EČs.
Autor: (004800cz)-mb-081216v-081216w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 8.12.2016

Pokud chcete kontaktovat redakci, využijte link. , eventuelně stránku Techinfo.

©
CITYTRANS CZ 1999-2020 - Šíření textů z www.citytrans.info a www.citytrans.cz je možné pouze se svolením redakce a uvedení zdroje. Citytrans CZ má ISSN 1804-7297

Zpět nahoru