31. 10. 2021
T2R 19 a 18 T2R 17, 18, 19 trolejbus Ekova 706 RTO PMDP noční

CITYTRANS CZ31. 12. 2019 Aktualizace rubriky Články (Zahájení provozu TT na Borská pole).
Autor: mb-311219v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2019, Aktualizace www, 31.12.2019
31. 12. 2019. Zahájení provozu TT na Borská pole

Než se rozjely tramvajové vozy po nové tramvajové trati na Borská pole, uplynulo několik desetiletí. Po ukončení provozu vojenského letiště Plzeň-Bory v roce 1991 došlo v následujících desetiletích k adaptaci některých budou, ale zejména výstavba obrovských výrobních a prodejních komplexů světoznámých jmen. O možné výstavbě tramvajové trati do enklávy Borských polí se začalo vážněji uvažovat po roce 2000, zejména pro obsluhu budoucího areálu Západočeské univerzity. V roce 2010, se objevil drobný náznak uvažované výstavby na Borská pole, a sice v podobě mostních pilířů v těsné blízkosti budované silnice I/27. Na zmíněné pilíře byla sice usazena lávka pro peší, ale pilíře byly již připraveny pro jednodušší instalaci budoucího tramvajového mostu.

Samotná výstavba započala až kácením stromořadí v Kaplířově ulici v březnu 2018. Následně se stavební práce rozjely po celé délce trati. Dělaly se demolice, rozsáhlé přeložky inženýrských sítí, výstavba tělesa tramvajové tratě včetně dvou obratišť, usazení 350 t vážícího tramvajového mostu, výstavba nového autobusového terminálu, odpojení stávajícího tramvajového obratiště na Borech, přeložka jedné tramvajové zastávky a výstavba třech nových atd.

První tramvaje, se po novém úseku „projely“ v sobotu 30.11.2019, šlo o vozy KT8D5RN2P ev.č. 288 a 298, vzhledem k absenci trolejového vedení však nikoliv vlastní trakcí. První tramvaje, prozatím zkušebně bez cestujících, ale již vlastní trakcí na nové trati se objevily ve středu 11. 12. 2019 v podobě vozů Vario LF2/2 ev. č. 366 a KT8D5RN2P ev. č. 298.

Slavnostní okamžik nastal v neděli 15. 12. 2019, kdy byla nová tramvajová trať v Plzni otevřena. Nutno podotknout, že po dlouhých téměř 30 letech, kdy byla otevřena poslední nová tramvajová trať (na Bolevec).

Jako zkušební předvoj si před oficiální delegací projela trať souprava historických vozů T3 ev.č. 192+187 v řazení PX.

Oficiální zahájení akce se uskutečnilo ve 14:00 hod. v obratišti U Zvonu za účastí historických vozů Křižík ev.č. 18 a T1 ev.č. 121 a též moderní nízkopodlažní Vario LF2/2 ev.č. 362 ve vánočním „oděvu“. Po nezbytných procedurách se vydaly všechny tři vozy za účasti představitelů města Plzně, PMDP, ZČU, sdělovacích prostředků a ostatních pozvaných hostů směrem na Bory. Každý cestující obdržel stylovou slavnostní jízdenku s vyobrazením schematického prodloužení tratě. V tramvajové zastávce Dvořákova, tč. konečné výlukové tramvajové linky č. 3, musely vozy překonat povrchový kolejový přejezd "kaliforňan" a dále pokračovat po nesprávné koleji přes obratiště Univerzita do zastávky Technická. Zde se konal oficiální akt otevření nové tramvajové trati na Borská pole za účati primátora města Plzně p. Martina Baxy, jeho dopravního náměstka Michala Vozobuleho, ředitele PMDP Jiřího Ptáčka, rektora Západočeské univerzity Miroslava Holečka a dalších osob. Primátor města sdělil v proslovu všem přítomným výhody nově otevírané trati i těžkosti vedoucí k její velmi dlouhé realizaci. Neopomněl též zmínit, že historický tramvajový vůz Křižík ev.č. 18 z roku 1899 byl u všech otevíraných tramvajových tratích v Plzni, takže nemůže chybět ani na Borských polích. Následně se VIP osobnosti chopily nůžek a jaly se stříhat slavnostní pásku před tramvajovým vozem ev.č. 362. V neděli 15. prosince 2019 v 15:05 byla přestřižením pásky tramvajová trať oficiálně otevřena.

Následně se organizátoři a pozvaní hosté odebrali do nedaleké budovy ZČU, kde byl na větším počtu výstavních tabel podrobně fotograficky zdokumentován postup výstavby nové tramvajové trati. V přednáškovém sálu pokračovaly slavnostní proslovy zástupců subjektů, kteří mají na svědomí realizaci trati. Na závěr proslovů primátor Plzně rozkrojil zde připravený stylový dort ve tvaru knihy, na jejímž „přebalu“ byla část plzeňské vánoční tramvaje s vyobrazeným schematickým prodloužením tratě na pozadí. Cca v 17:00 hod odvezl zvláštní spoj v podobě KT8D5RN2P ev. č. 290 hosty zpět do centra města či do vozovny.

Plzeňské městské dopravní podniky ovšem neponechaly nic náhodě a obratně marketingově využily této slavnostní události naplno. Cca od 15:30 začal mezi zastávkou Dvořákova a konečnou Univerzita pendlovat vánoční spoj, takže i nepozvaní hosté mohli již naplno vyzkoušet jízdu po nové trati. Nutno říci, že Plzeňané šanci využili dostatečně, neboť většina spojů odjízděla beznadějně plných. Vánoční tramvaj Vario LF2/2 ev.č. 362 doplňovala historická souprava T3 ev.č. 192+187 v řazení PX. Vozy pendlovaly ze zastávky Dvořákova po správné koleji, nazpět od Univerzity se vracely „couváním“ po téže koleji. Nutno dodat, že v jezdily v těsném sledu za sebou. Jízdní řád byl sice stanoven na 30 min. mezi 15:30 – 18:30, v praxi se však příliš nedodržoval, jezdilo se v podstatě stále.

Od pondělí 16. 12. 2019 je na nové trati zahájen běžný provoz, který zajišťuje prodloužená linka č. 4, jejích část spojů je ukončena v novém terminálu Bory (přestup na autobusové linky), zbytek jede až k Univerzitě.

Kolaudace je stanovena až na listopad 2020, do té doby budou stále probíhat stavební a dokončovací práce.

V roce 2020 má být zpracován Generel veřejné dopravy, ve kterém by se mělo objevit i to, kde se teoreticky v dalších letech mohou objevit nové tramvajové tratě. Nejblíže uvažované realizaci má tramvajová trať na sídliště Vinice, kde je frekvence cestujících velmi vysoká a stále se zvyšuje. Další možnou tramvajovou tratí může být ta do bývalých kasáren Slovany na Nepomucké třídě. Nu, budoucnost ukáže.

Několik zajímavostí:
Cena výstavby trati a další infrastruktury - 616 mil. Kč, - podpora z EU fondů ve výši 355 mil. Kč. -Délka nové dvoukolejné tratě měří 1,3 kilometru, má také dvě nová dvoukolejná tramvajová obratiště. Náklady na stavbu terminálu Bory 63 mil. Kč vč. DPH, z toho dotace z IROP činila 38,7 mil. Kč. Náklady města Plzně na výkup pozemků pro stavbu TT – 170 mil. Kč

© M. Babický 2019
Autor: mb-311219v, Trvalý odkaz, Čl. tramvaje, Články, 31.12.2019
18. 12. 2019 Aktualizace krátkých zpráv.
Autor: mb-181219v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2019, Aktualizace www, 18.12.2019
Liberec (tram): Liberecká předvánoční tramvaj. Ve středu 18.12. 2019 uspořádal DPMLJ jízdy tzv. předvánoční tramvaje, ve které zněly zpěvy vánočních koled. Historická tramvaj T3M ev. č. 8106 byla nasazena mezi Lidovými Sady a Dolním Hanychovem.
Autor: (005230cz)-mb-181219v-181219w, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 18.12.2019
Praha (vše): Nový web DP Praha. Ve čtvrtek 12. prosince 2019 spustil DP Praha pilotní provoz nové verze webových stránek www.dpp.cz Dosavadní verze byla již z roku 2008 a nereflektovala současné trendy. Funcionality budou dle vyjádření dopravce přibývat.
Autor: (005229cz)-mb-181219v-181219w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 18.12.2019
Praha (vše): Dispečink Ropidu bude fungovat v nepřetržitém provozu. Koordinační dispečink organizace Ropid, který má pracoviště v pražských Letňanech, se připravuje na rozšíření provozu. Během roku 2020 má najet na režim 24/7, kdy to přesně bude, nelze s jistotou říci, záleží na dostatku patřičných pracovníků, předběžně se uvažuje o polovině roku 2020.
Autor: (005228cz)-mb-181219v-181219w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 18.12.2019
Praha (metro): Další krok ve výstavbě metra D. Ve středu 18. 12. 2019 došlo k dalšímu krůčku v rámci výstavby metra D. Byla pokřtěna soška sv. Barbory - patronky všech horníků a stavařů. Od zahájení geologického průzkumu metra došlo k vybudování 36 metrů hluboké těžební šachty, ze které bude od 2. 1. 2020 pokračovat ražba průzkumné, 322 metrů dlouhé štoly směrem ke stávající stanici metra Pankrác C.
Autor: (005227cz)-mb-181219v-181219w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 18.12.2019
14. 12. 2019 Aktualizace krátkých zpráv.
Autor: mb-141219v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2019, Aktualizace www, 14.12.2019
Plzeň (tram): Bory budou otevřeny 15. 12. 2019. Slavnostní zahájení provozu na nové tramvajové trati na Borská pole se uskuteční v neděli 15. 12. 2019 v 15.00 hod za účasti představitelů města Plzně, PMDP a sdělovacích prostředků.
Autor: (005226cz)-mb-141219v-141219w, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 14.12.2019
7. 12. 2019 2x Aktualizace krátkých zpráv, sloupku Kalendář akcí a sekce Rozhovory.
Autor: mb-071219v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2019, Aktualizace www, 7.12.2019
Slovensko - Bratislava (zahr): Nehynoucí Karosy B741. DP Bratislava dosud provozuje poměrně významný počet technicky i morálně dožilých autobusů Karosa B741 CNG. Zmíněných autobusů má ve stavu ještě 24, z nichž několik pamatuje ještě Českou a Slovenskou federativní republiku, která existovala od pádu socialismu do rozpadu Československa mezi 23. 4. 1990 - 31.12.1992. Pro doplnění je nutno uvést, že vozy B741 byly dodány mezi roky 1991 - 1995 a plynofikovány mezi roky 2001 - 2008.
Autor: (005225cz)-mb-071219v-071219w, Trvalý odkaz, Zahraničí, Aktuality, 7.12.2019
Praha (tram): Opravy kol u 15T. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) začal od 25. 11. 2019 nasazovat tramvaje 15T ForCity, které mají kola vybavena novými typy pryžového segmentu, které během nedávných dlouhodobých testů v běžném provozu vykazovaly nejlepší hodnoty, a jejichž použití schválil Drážní úřad. Je to další ze série technickoprovozních opatření, která DPP zavedl u tramvají 15T s cílem postupně eliminovat vady kol, které nastaly v uplynulých měsících.
Autor: (005224cz)-mb-071219v-071219w, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 7.12.2019
Praha (metro): Zahájena modernizace stanice metra Opatov. Ve středu 4. 12. 2019 byla zahájena dlouho připravovaná modernizace stanice metra Opatov. Stanice byla otevřena 7. 11. 1980 (ještě pod názvem Družby). V rámci modernizace budou instalovány nové podhledy, osvětlení, mobiliář, vzduchotechnika, opravou projdou obklady stěn, dlažba nebo hydroizolace stropní desky nástupiště. Kromě akustické majáčků pro osoby s omezenou schopností pohybu bude nejmarkantnější výstavba výtahů pro imobilní osoby - doufejme tedy, že se povede lépe, než výstavba výtahů na Andělu.
Autor: (005223cz)-mb-071219v-071219w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 7.12.2019
Praha (metro): Na Andělu je stále mokro. Průsaky okolo výtahu na nástupiště jsou stále aktuální. Sice se po poslední opravě podařilo drtivou část průsaků omezit, menší průsaky jsou však stále na nástupišti viditelné. Je ostuda stavebníka, že se v 21. století nedokáže vypořádat s něčím tak triviálním jako je průsak vody na nástupiště.
Autor: (005222cz)-mb-071219v-071219w, Trvalý odkaz, Metro, Aktuality, 7.12.2019
Plzeň (vše): Mikulášská nadílka pro černé pasažéry v Plzni. Ve čtvrtek 5. 12. 2019 dostali černí pasažéři od Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP) příležitost, jak se „vykoupit ze svých hříchů“. Všichni cestující zachycení bez platného jízdního dokladu mohou využít tzv. podmíněné amnestie a zakoupením předplatného kuponu se vyhnout pokutě (pouze za manipulační 40,- Kč poplatek), a sice do 15 dnů od incidentu. Pracovníci přepravní kontroly rozdali celkem 80 voucherů černým pasažérům.
Autor: (005221cz)-mb-071219v-071219w, Trvalý odkaz, Všeobecné, Aktuality, 7.12.2019
Praha (tram): DN tramvaje 15T ev.č. 9426. V pátek 6.12. 2019 v 15:31 došlo k dopravní nehodě DN tramvaje Škoda 15T ev.č. 9426 na lince 9 s osobním automobilem Peugeot rakouské registrační značky. Vinen byl řidič osobního vozu, který, i přes zvukovou výstrahu tramvaje, vjel do jízdní dráhy tramvaje. Vzhledem k tomu, že došlo naštestí pouze k materiální škodě, byl provoz veřejné dopravy omezen pouze cca na 15 min.
Autor: (005220cz)-mb-071219v-071219w, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 7.12.2019
Praha (tram): Pražská tramvaj Sametové revoluce. DP Praha vyzdobil jednu s nasazovaných retro tramvají plakáty u příležitosti výročí 30 let od Sametové revoluce. Slavnostní výzdobu získala tramvaj T3M ev.č. 8085, která je nasazována na linku č. 23. DP Praha v této souvislosti zveřejnil i jízdní řády spojů, na kterých lze předmětnou tramvaj spatřit.
Autor: (005219cz)-mb-071219v-071219w, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 7.12.2019
7. 12. 2019 Dotaz na Dopravní podnik hl. m. Prahy – z 29. 11. 2019

Zveřejňujeme odpověd na dotaz, týkající se připravovaného zákazu používání soukromých audiovizuálních záznamových zařízení v kabinách vozidel MHD. DP Praha.


Ve čtvrtek 28. 11. 2019 byl v deníku Metro zveřejněn rozsáhlý článek o youtuberech viz. https://www.metro.cz/konec-tramvajaku-youtuberu-ridicum-mhd-zakazou-zverejnovat-videa-z-jizd-prahou-gf2-/praha.aspx?c=A191127_192819_metro-praha_hyr
Pokud jsou tedy informace v článku pravdivé a od 1. 1. 2020 dojde k zákazu používání záznamových prostředků řidiči DPP, budete všechny dopravní prostředky DPP vybavovat kamerami, aby byl k dispozici důkazní materiál v případě mimořádné události?

V souvislosti s vydáním nového Pracovního řádu nepředpokládáme žádnou změnu v postoji k možnosti využívání soukromé čelní kamery např. v autobusu za účelem ochrany osoby řidiče a jeho práv, např. v souvislosti s objasněním dopravní nehody, jejímž je účastníkem. Mj. na vybavení autobusů čelními kamerami v majetku DPP pracujeme, ale zatím nejsou finálně dořešeny procesní záležitosti a navazující SW úpravy.

S ohledem na obecnou legislativu (GDPR) samozřejmě v případě soukromé kamery za dodržování podmínek ochrany osobních údajů odpovídá řidič jako provozovatel kamery. Domníváme se, že pokud řidič použije záznam ze soukromé kamery pouze v souvislosti s řešením případného incidentu, jehož byl přímým nebo nepřímým účastníkem, a to pouze předáním záznamu subjektu, který je oprávněn řešit tuto záležitost, nelze používání čelní kamery např. v autobuse považovat za „zvlášť hrubé porušení povinností“, a to i podle nového Pracovního řádu.


Odpověd nám zaslala Aneta Řehková, tisková mluvčí, Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost.
Autor: mb-071219v, Trvalý odkaz, Rozhovory 2019, Rozhovory, 7.12.2019
7. 12. 2019 Dotaz na Dopravní podnik hl. m. Prahy – srpen 2019

Zveřejňujeme odpověd na dotaz, týkající se připravované a uvažované elektrifikace elektrobusovými a trolejbusovými linkami DP Praha. Pro doplnění je nutné uvést, že 16. 9. 2019 (tedy po datu odevzdaných odpovědí) pražští radní schválili plán elektrifikovat linku 119 z Nádraží Veleslavín na Letiště Václava Havla parciálními trolejbusy. Praha počítá s investicí téměř 900 milionů korun, největší část z této sumy má padnout na nové trolejbusy na letiště.


Záměr elektrifikace autobusové linky č. 140 počítá s nasazením kloubových bateriových trolejbusů, které nahradí stávající naftové autobusy. Provoz linky bude založen na kombinaci dynamického a statického způsobu nabíjení. Dynamicky se budou vozidla nabíjet za jízdy v úsecích s trakčním vedením, zatímco staticky se budou nabíjet na konečné na Palmovce a případně i v Čakovicích a při odstavu v garáži Klíčov (v noci, případně i mezi jednotlivými částmi dělené směny). Celkově by měla být realizována nabíjecí infrastruktura (trolejové vedení) na cca 45 % trasy linky, v ostatních úsecích pojede trolejbus v režimu „na baterii“. Z hlediska potřebné infrastruktury by mělo dojít k vybudování průběžného trolejového vedení v délce cca 15,7 km jednostopé délky. Využito taktéž bude již realizované trolejové vedení v Prosecké ulici vč. kontejnerové měnírny, která byla vybudována v rámci testovacího provozu vozidel s dynamickým nabíjením. V současnosti využívá trolejové vedení trolejbusová linka č. 58 (Palmovka – Letňany). Za účelem odstavů, nabíjení a balancování baterií je na venkovní odstavné ploše garáže Klíčov uvažováno cca 18 nabíjecích stání pro možnost odstavu kloubových vozidel (tzn. včetně rezervy pro případná další vozidla). Díky nové technologii bateriových trolejbusů však není nutno realizovat žádné rozsáhlejší úpravy spočívající například v kompletním zatrolejování garáží. Oproti běžným trolejbusům tak lze docílit výrazných úspor investičních a následně i provozních nákladů technického zázemí. Napájení trakčního vedení bude řešeno pomocí celkem třech měníren. Stávající kontejnerová měnírna v Prosecké ulici bude upravena pro trvalý provoz a bude napájet úsek od zastávky Prosecká až na Palmovku a do Zenklovy ulice. Nově vznikne kontejnerová měnírna v areálu garáže Klíčov určená pro napájení zde umístěných nabíjecích stop. Třetím napájecím bodem bude původní trolejbusová měnírna v Letňanech v Příborské ulici, která by po nutných úpravách měla opět sloužit svému původnímu účelu a napájet úsek Letňany - OC Čakovice. Samostatnou nabíjecí stopu v Čakovicích ve Vojáčkově ulici by měla napájet zde instalovaná bateriová stanice.

Dle platné české legislativy (zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách) se jedná o trolejbusovou trať, a to i navzdory skutečnosti, že trolejové vedení nebude instalováno v celé délce linky. Dle ustanovení drážního zákona je pro napájení trolejbusové dráhy stanovena napěťová soustava 750 V DC. Projekt elektrifikace autobusové linky č. 140 získal pravomocný závěr zjišťovacího řízení EIA a má již hotovou projektovou dokumentaci k územnímu řízení vč. téměř všech potřebných vyjádření dotčených orgánů. V nejbližším období očekáváme podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Rovněž by měla být v nejbližších měsících zahájena příprava veřejné zakázky na pořízení 13 až 15 kloubových bateriových trolejbusů, které nahradí stávající kloubové naftové autobusy na lince č. 140. V této souvislosti je snahou DPP získat finanční podporu z Operačního programu Praha - pól růstu, kde je k tomu účelu vyhlášena již příslušná výzva. V případě, že nedojde k závažnějším komplikacím, počítáme, že se bateriové trolejbusy na lince č. 140 rozjedou přibližně v roce 2022.

Ostatní záměry elektrifikace. Původní záměr nasazení standardních 12 m dlouhých elektrobusů počítal s nasazením na lince č. 207 (Ohrada – Staroměstská), v rámci kterého měla vzniknout i nabíjecí stopa v obratišti Ohrada a nabíjecí infrastruktura v garáži Vršovice. Z důvodu komplikací při přípravě nabíjecí infrastruktury na Ohradě byl však projekt pozastaven a bylo zvoleno náhradní řešení v podobě realizace nabíjecí stopy v lokalitě u stanice metra Strašnická, přičemž v první fázi by měly být elektrobusy nasazeny na linku č. 154 (Strašnická – Koleje Jižní Město). S cílem využít elektrobusy i na jiných linkách bude realizována taktéž nabíjecí stopa v terminálu Želivského, odkud budou elektrobusy vypravovány mimo jiné i na linku č. 213 (Želivského – Nádraží Uhříněves). S provozním zázemím pro elektrobusy je i nadále počítáno v garáži Vršovice. Předpoklad nasazení elektrobusů do rutinního provozu je v horizontu let 2020 - 2021.

Dopravní podnik hl. m. Prahy v současnosti již připravuje koncepci elektrifikace autobusových linek, čímž se aktivně hlásí rovněž k naplňování kroků, ke kterým se Zastupitelstvo hlavního města Prahy přihlásilo vyhlášením tzv. Klimatického závazku ze dne 20. června 2019. Cílem je především snížení emisí CO2 do roku 2030 až o 45 % oproti roku 2010 a dosažení nulových emisí do roku 2050. V rámci další elektrifikace autobusové dopravy bude Dopravní podnik přirozeně vycházet z již existující resp. připravované infrastruktury. V praxi to znamená především oblast severovýchodu hlavního města s vozidly vyjíždějícími z garáží Klíčov a Vršovice. Nejen zde se dá navíc s výhodou využívat existující tramvajové sítě a napájecí infrastruktury. Další oblastí, kde předpokládáme rozvoj elektrifikace autobusových linek v nejbližším horizontu, je levobřežní část Prahy s tím, že by zázemí vzniklo v areálu garáže Řepy.

Odpověd nám zaslala Aneta Řehková, tisková mluvčí, Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost.
Autor: mb-071219v, Trvalý odkaz, Rozhovory 2019, Rozhovory, 7.12.2019
6. 12. 2019 Aktualizace krátkých zpráv a sloupku Kalendář akcí.
Autor: mb-061219v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2019, Aktualizace www, 6.12.2019
Ostrava (tram): Mikulášská tramvaj v Ostravě - 12/2019. V sobotu 7. 12. 2019 vyjede na ostravské koleje tradiční Mikulášská tramvaj reprezentovaná slavnostně vyzdobeným dvounápravovým historickým vozem. Vůz bude jezdit v okolí Hrabůvky.
Autor: (005218cz)-mb-061219v-061219w, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 6.12.2019
Praha (bus): Solaris Urbino 15 ev.č. 8926. Ač je doménou Solarisu Urbino 15 ev.č. 8926 zejména ranní část linky 307 (Praha, Zličín - Unhošť), ve dnech 4. 11, 18.11, 19.11. 2019 byl nasazen na linku 386 (Praha, Zličín - Hostivice, Ve Vilkách), za neprovozní Tedom ev.č. 8839.
Autor: (005217cz)-mb-061219v-061219w, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 6.12.2019
Praha (bus): Solaris Urbino 15 ev.č. 9853. V polovině listopadu 2019 byl na linku 380 nasazen Solaris Urbino 15 ev.č. 9853 dopravce Arriva Střední Čechy. Autobus v bílém nátěru s RZ 6T5 4107 z roku 2009 byl v říjnu 2019 převeden z dceřinné společnosti Arriva Morava aby posílil vozový park PID.
Autor: (005216cz)-mb-061219v-061219w, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 6.12.2019
Praha (tram): Škoda 15T 9273 s CVR. V uplynulých týdnech se na pražských kolejích objevila Škoda 15T ev.č. 9273 s CVR Air Arabia.
Autor: (005215cz)-mb-061219v-061219w, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 6.12.2019
2. 12. 2019 Aktualizace krátkých zpráv.
Autor: mb-021219v, Trvalý odkaz, Aktualizace 2019, Aktualizace www, 2.12.2019
Ostrava (bus): Do ostravské MHD budou zařazeny patrové autobusy. Na konci listopadu 2019 podepsal DP Ostrava smlouvu se společností Scania na dodávku 2 ks patrových autobusů. Vozy by se měly v ostrém provozu objevit již od 1. 7. 2020, kdy budou o víkendech a státních svátcích nasazovány na speciální lince 88, spojující ZOO a Dolní oblast Vítkovice. V ostatní dny budou nasazovány n běžné linky MHD. Za každý autobus zaplatí DP Ostrava necelých 14,5 milionů korun. Autobusy s pohonem na CNG budou vybaveny klimatizací a wifi.
Autor: (005214cz)-mb-021219v-021219w, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 2.12.2019
Praha (bus): Konec Euro II v Praze. V pátek 22. 11. 2019 naposledy vyjely do ulic Prahy autobusy, které splňují dnes už překonanou emisní normu EURO II. DP Praha s nimi obratišti Palmovka a na linkách 140 a 185 uspořádal oficiální rozlučku. Té se zúčastnily provozní autobusy Karosa B941E ev.č. 6349 a Citybusy ev.č. 3283 a 3302. Společnost k fotografování jim udělal i muzejní Citybus ev.č. 3251 z DP Praha.
Autor: (005213cz)-mb-021219v-021219w, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 2.12.2019
Praha (bus): Uskutečnil se 9. Czechbus. Ve dnech od 26. do 28. listopadu 2019 se v Praze uskutečnil 9. středoevropský veletrh autobusů, hromadné dopravy, garážové a servisní techniky s názvem Czechbus. Letos se poprvé konal v areálu Výstaviště Letňany oproti dosavadnímu působení v Holešovicích.
Autor: (005212cz)-mb-021219v-021219w, Trvalý odkaz, Autobusy, Aktuality, 2.12.2019
Plzeň (tram): Tramvaj dorazila na Borská pole. Prodloužení tramvajové trati na Borská pole je před dokončením. V sobotu 30. 11. 2019 se na dokončovanou trať podívaly první tramvaje, byť z důvodu absence trolejového vedení nikoliv vlastní trakcí. Zkoušku průjezdnosti trati a zátěžovou zkoušku nového mostu abslovovaly vozy KT8 ev.č. 288 a 298. Podle dostupných informací by se oficiální zahájení provozu na nové trati mělo uskutečnit v neděli 15. 12. 2019, běžný provoz tramvají na nové trati je předpokládán od pondělí 16. 12. 2019.
Autor: (005211cz)-mb-021219v-021219w, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 2.12.2019
Praha (tbsu): Konec provozu trolejbusu Škoda 30Tr u DP Praha. V sobotu 30. 11. 2019 byl po osmnácti měsících ukončen zkušební provoz bílého trolejbusu Škoda 30Tr ev.č. 9506 u DP Praha. Zkoušky trolejbusu Ekova Electron 12T budou pokračovat až do 5. března 2020.
Autor: (005210cz)-mb-021219v-021219w, Trvalý odkaz, Trolejbusy, Aktuality, 2.12.2019
Praha (tbus): Prodloužení linky 58 v Praze. U příležitosti konání veletrhu Czechbus od 26. do 28. listopadu 2019 učinil DP Praha jednu velmi zajímavou věc, a sice prodloužil trolejbusovou linku č. 58 až k branám veletržního areálu v Letňanech. Zájemci se tak mohli svézt oběma testovanými trolejbusy (Škoda 30Tr ev.č. 9506 a Ekova Electron ev.č. 9507) na lince v prodloužené trase Palmovka – Letňany – Výstaviště Letňany.
Autor: (005209cz)-mb-021219v-021219w, Trvalý odkaz, Trolejbusy, Aktuality, 2.12.2019
Pardubice (tbus): Škoda 32Tr do Pardubic. DP Pardubice během listopadu 2019 zařadil do vozového parku nově dodané trolejbusy Škoda 32Tr (karoserie SOR NS12). Pět trolejbusů dostalo ev.č. 425 – 429 a nahradí některé z vysloužilých vozů 14Tr a 21Tr.
Autor: (005208cz)-mb-021219v-021219w, Trvalý odkaz, Trolejbusy, Aktuality, 2.12.2019
Plzeň (tram): Škoda 40T do Plzně. Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) nakoupí po 20 letech tramvaje opět od společnosti Škoda Transportation. První dva kusy tříčlánkové obousměrné tramvaje Škoda 40T (ForCity Smart) budou dodány ve druhé polovině roku 2020. Moderní velkokapacitní vozy budou nasazované na linky 2 a 4. Cena jedné tramvaje má být 55 mil. Kč s opcí na dodácku dalších.Nově dodané vozy jsou zamýšleny jako náhrada současných vozů KT8 z roku 1989.
Autor: (005207cz)-mb-021219v-021219w, Trvalý odkaz, Tramvaje, Aktuality, 2.12.2019

Pokud chcete kontaktovat redakci, využijte link. , eventuelně stránku Techinfo.

©
CITYTRANS CZ 1999-2020 - Šíření textů z www.citytrans.info a www.citytrans.cz je možné pouze se svolením redakce a uvedení zdroje. Citytrans CZ má ISSN 1804-7297

Zpět nahoru